НАЧАЛО » българия

Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 132.46 лв. за MWh с ден за доставка 8 април 2021 г.

fb
3E news
fb
07-04-2021 01:04:06
fb

Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 132.46 лв. за MWh и количество от 75744.40 MWh с ден за доставка 8 април 2021 г., сочат данните от търговията.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 138.31 лв. за MWh, при количество от 39901.9 MWh.

Извънпиковата енергия (35834.5 MWh) е на цена от 126.61 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Борсата стартира при средна цена от 134.79 лв. за MWh и количество от 2754.7 MWh.

Най-високата цена на търгуваната енергия в сегмента пазар „Ден напред“ е регистрирана в 08 - 09 часа, както и в 21 часа – 179.35 и 179.38 лв. за MWh при количество 3506.5 – 3606.8 MWh и 3307.4 MWh съответно.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 120.08 лв. за MWh, при количество от 3084.5 MWh.

Спрямо стойността от 127.65 лева за MWh или 65.27 евро за MWh за 7 април 2021 г., цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 8 април нараства до 67.72 евро за MWh (ръст с 3.8 % ), според www.energylive.cloud, или 132.46 лв. за MWh по данни на БНЕБ.

При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" на 7 април 2021 г. общият търгуван обем към часа на публикуване на информацията е 2674.5 MWh при средно претеглена дневна цена от 140.79 лв. за MWh.

Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)  на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW):

АЕЦ с мощност от 2099 MW или 34.08 %
кондензационните ТЕЦ с 2157 MW или 35.02 %,
топлофикационните ТЕЦ с 387 MW или 6.28 %,
заводските ТЕЦ – 164 MW или 2.66 %,
ВЕЦ с 265 MW или 4.30 %
малки ВЕЦ – 279 MW или с 4.53 %
вятърни електроцентрали – 459 MW и съответно 7.45 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 328 MW или 5.33 %

Био ТЕЦ – 21 MW или 0.34 %.

Товарът на страната към часа на публикуването е 5183 MW.

Интензитета на СО2 е 348g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията.

БНЕБ
Българска енергийна борса
По статията работи:

3E news