НАЧАЛО » българия

ЕК дава България на съд заради качествотo на въздуха

Страната ни може да плаща глоби едновременно за времето от първото съдебно решение и за времето от второто решение до осигуряването на цялостно изпълнение на изискванията, уточнява ЕК.

fb
3E news
fb
03-12-2020 01:12:49
fb

Европейската комисия (ЕК) дава България на съд заради качеството на въздуха, съобщиха официално от Комисията. ЕК е решила да предяви иск пред съда на ЕС срещу България, защото нашата страна не е осигурила цялостно изпълнение на решението на Европейския съд от 5 април 2017 година.
Със съдебното решение тогава бе установено, че България не е изпълнила задълженията си по европейското законодателство за качеството на атмосферния въздух. В страната постоянно не са били спазвани пределно допустимите стойности за прахови частици (ПЧ10) и не са били предприети подходящи мерки за съкращаване на времето на превишаванията, посочва в съобщението.
Затова България може да плаща едновременно глоби за времето от първото съдебно решение и за времето от второто решение до осигуряването на цялостно изпълнение на изискванията, уточнява ЕК. За да изпълни решението, от българската страна се очакваше да приеме и приложи мерки. Но представените от нашата страна данни за 2015-2019 г. потвърждават, че установеното от съда постоянно неспазване продължава, отбелязва в съобщението.

Повече от три години България не е взела никакви мерки

Повече от три години след решението България все още не е осигурила спазване на определените по европейските правила пределно допустими стойности във всички зони за следене на качеството на въздуха. Постигнатите досега резултати са незадоволителни, тъй като България все още не е започнала действително да прилага мерки по места, с които да се осигури спазването на пределно допустимите стойности. Повечето мерки се подготвят или предстои да влязат в сила през 2024 година.


В България се наблюдават някои от най-големите превишения в ЕС на годишните и на дневните пределно допустими стойности за фини прахови частици, с произтичащите от това опасности за здравето. Особено големи са превишенията при дневните пределно допустими стойности - те са отбелязани в 90 дни годишно, т.е. над 2,5 пъти повече от разрешеното съгласно правилата, пояснява комисията

Европейската зелена сделка, целяща да насочи ЕС към амбиция за нулево замърсяване, поставя акцент върху намаляването на замърсяването на въздуха, което е сред ключовите фактори, влияещи върху човешкото здраве. Пълното прилагане на стандартите за качество на въздуха, залегнали в законодателството на ЕС, е от ключово значение за ефективната защита на човешкото здраве и опазването на природната среда. 

Въпреки задължението на държавите-членки да осигурят добро качество на въздуха за своите граждани, замърсяването на въздуха остава проблем на много места, като ситуацията е особено сериозна в градските райони. Замърсяването на въздуха остава проблем номер едно за здравето на околната среда в ЕС. Според изчисленията на Европейската агенция за околната среда, около 400 000 преждевременни смъртни случаи се дължат на замърсяването на въздуха всяка година в ЕС. Този вид замърсяване е причина за сериозни заболявания като астма, сърдечно-съдови проблеми и рак на белия дроб. Твърдите частици (PM10) са смес от твърди и течни частици, суспендирани във въздуха. Твърдите частици присъстват основно в емисиите от промишлеността, трафика и отоплението на жилищата, но също така се произвеждат от емисиите от селското стопанство.

Пълното съобщение на Европейската комисия може да намерите ТУК.

България с последно предупреждение за пропуски при опазване на природата

ЕК поиска България да ускори прилагането на законодателството на ЕС за опазване на природата. Комисията изпраща днес последно предупреждение на България заради постоянни слабости при прилагането на европейското законодателство за опазване на природата.
С правилата за птиците и за местообитанията се установява мрежата "Натура 2000", където може да се извършват икономически дейности, ако няма неблагоприятно въздействие върху тяхната цялост. В България въздействието от съществуващи и одобрени планове в зони по "Натура 2000" постоянно не е било отчитано и е разрешено извършването на множество промени, пораждащи заплаха за постигането на целите за опазване на природата, пояснява комисията.
Отбелязва се, че ЕК започна наказателна процедура срещу нашата страна по този въпрос преди две години. Нови жалби и проверка на разрешения, дадени в зони по "Натура 2000" през 2019-2020 г., показват, че този проблем все още съществува и продължава издаването на разрешения за проекти въз основа на недостатъчни оценки или дори при липсата на подходящи оценки. България разполага с два месеца, за да отстрани нарушението, иначе комисията може да отнесе въпроса до съда на ЕС.

България
съдебна процедура
ЕК
качество на атмосферния въздух
опазване на природата
предупреждение
По статията работи:

Рая Лечева