НАЧАЛО » българия

„Булгаргаз“ е готов с изчислението на надвзетите сумите за възстановяване

fb
3E news
fb
01-06-2020 05:06:25
fb

„Булгаргаз“ ЕАД изчисли сумите за възстановяване по договорите за доставка на природен газ и изготви проекти на споразумения с клиентите, се казва в съобщение дружеството. Уточнява се, че се решението по този въпрос и на Българския енергиен холдинг (БЕХ). Както е известно след подписване на новия договор с “Газпром” и настъпилата вследствие на него корекция в цената, дружеството се ангажира с възстановяване на сумите до крайните потребители.

От дружеството  обясняват подробно, че на 20.05.2020 г., КЕВР приела последните три решения за утвърждаване на цените по месеци, по които „Булгаргаз“ ЕАД продава природен газ за периода от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г.

“На основание § 2 от Закона за допълнение на Закона за енергетиката (ЗД ЗЕ), 20-дневният срок за сключване на споразумение между „Булгаргаз“ ЕАД и клиентите на дружеството за възстановяване на сумите, започна да тече, считано от 21.05.2020 г. и изтича на 09.06.2020 г.

В тази връзка, в изпълнение на § 2 от ЗД ЗЕ, „Булгаргаз“ ЕАД изчисли сумите за възстановяване по договорите за доставка на природен газ и изготви проекти на споразумения с клиентите.

На 26.05.2020 г., в изпълнение на Устава на „Булгаргаз“ ЕАД,  дружеството изпрати проектите на допълнителни споразумения за получаване на съгласувателно решение от Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД за сключването им с клиентите.

Веднага след получаване на съгласувателното решение, „Булгаргаз“ ЕАД ще изпрати на своите клиенти споразуменията, съдържащи изчислените суми за възстановяване за периода 05.08.2019 г. – 31.03.2020 г.

 „Булгаргаз“ ЕАД заявява готовност да възстанови сумите на своите клиенти, непосредствено след сключването на споразуменията, без да изчаква изтичане на 14-дневния законоустановен срок”, се кзава още в съобщението.

Булгаргаз
Газпром
възстановяване на надвзети средства за природен газ
Закон за енергетиката
По статията работи:

3E news