НАЧАЛО » българия

АЯР: Лицензионните актове за АЕЦ „Белене“ запазват правната си стойност

fb
3E news
fb
15-01-2019 12:36:00
fb

Лицензионните актове, издадени от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) по отношение на проекта за АЕЦ „Белене“ запазват правната си дейност.  Това каза в рамките на годишната пресконференция председателят на ядрения регулатор Лъчезар Костов. Той припомни, че до спирането на проекта са издадени: разрешение за избор на площадка, заповед за одобряване на площадка „Белене“ и разрешения за извършване на проектиране на АЕЦ „Белене“. При евентуално възобновяване на проекта, процесът на лицензиране би следвало да продължи от фазата на одобряване на техническия проект на съоръжението, каза той.


Последващи лицензионни актове могат да бъдат издадени на досегашния титуляр  в лицето на НЕК или на правоприемника (НЕК е титуляр на административните актове, издадени в съответствие със Закона за безопасно използване на ядрената енергия). Евенттуален правоприемник ще бъде новата компания, която ще бъде създадена между НЕК и стратегическия инвеститор, след реалното стартиране на всички необходими процедури.

Около една година е срокът, в който АЯР би могъл да се произнесе по лицензията за техническия проект на АЕЦ „Белене“.
 
Министерски съвет взе решение на 29 юни 2018 г. , с което се отменя решението от март 2012 г. за прекратяване на по-нататъшните действия свързани с осъществяването на проекта „Белене“ Решението на правителството е във връзка с взетото от Народното събрание решение от 7 юни 2018 г. за възобновяване на дейностите, свързани с възобновяване на изграждането на  атомната централа.


В тази връзка следва да се приеме, че правителството е възобновило политическия си ангажимент за изграждане на АЕЦ „Белене“, както и че към момента са отпаднали правните е фактически пречки за осъществяването на проекта, коментираха от АЯР.  Следва обаче да се уточни по какъв начин да бъде възобновена процедурата по лицензиране от АЯР, предвид извършените досега дейности по проекта, каза Костов.

Следващият етап от лицензионната процедура – издаване на заповед за одобряване на техническия проект формално не е приключил, но в тази фаза е извършен голям обем от дейности. При практическо подновяване на действията за осъществяване от проекта, процесът на лицензиране би следвало да продължи от фазата на одобряване на техническия проект на съоръжението, като се отчетат извършените досега действия. Същевременно в рамките на същата процедура трябва  да се извърши нова оценка на проекта от гледна точка на действащите към момента изисквания.


Към настоящия момент титуляр на издадените лицензионни актове е Националната електрическа компания (НЕК). Именно НЕК е в правото си да извърши необходимите действия по възобновяване на лицензионната процедура, коментира още Костов.

Предвид решението на правителството обаче за образуване на нова компания, капиталът на която ще е с участието на НЕК и бъдещият стратегически инвеститор реално новата компания ще е правоприемник на НЕК. Именно новата компания ще може да ползва издадените до момента лицензионни актове. Законодателството дава възможност правоприемника да встъпи на мястото на титуляра,  но трябва да разполага както с компетентен персонал, така и с достатъчно финансови, технически и материални ресурси за изпълнение на дейността, което съответно ще трябва да се оцени от регулатора.

АЯР
проект за АЕЦ Белене
лицензионни дейности по отношение на АЕЦ Белене
Лъчезар Костов
НЕК
технически проект за АЕЦ Белене
По статията работи:

Маринела Арабаджиева