НАЧАЛО » анализи

EMI: Къде ли ще отидат квотите от дерогацията през фаза 4 на СТЕ?

fb
3E news
fb
08-08-2019 02:27:00
fb

 

Автор: Институт за енергиен мениджмънт (EMI)

В началото на лятото на тази година ICIS публикува свой анализ на потенциалното увеличение на средствата, с които е възможно да разполага Модернизационния фонд. Същият беше създаден чрез последните промени от 2018 г. в Директивата за европейската схема за търговия с емисии.

Още през трета фаза на Европейската схема за търговия с емисии, на някои държави – членки се предостави възможност да разполагат с ограничен брой безплатно разпределени квоти за емисии за енергийния сектор (чл.10в от Директивата за Европейската схема за търговия с емисии). През предстоящата фаза 4 (2021-2030) тази опция се запазва.

Съгласно член 10в на държавите-членки с БВП под 60% от средния за ЕС през 2013 г. е разрешено да подкрепят своите електроенергийни сектори с безплатни квоти. За това право на държавите-членки е разрешено да използват до 40% от техния дял за търговия.

Държавите-членки имат възможност, вместо да разпределят квотите под „безплатна“ форма, да преместят частично или всички квоти, предвидени за дерогация, в Модернизационния фонд

В допълнение, 16 държави-членки могат да преместят частично или целия си обем от квоти за проява на солидарност на търг.

Съобщения и слухове за дерогацията за четвърта фаза:

• На 13 май 2019 г. Чешката република обяви, че няма да използва разпоредбата 10в („дерогация“) на Директивата за СТЕ от 2021 г. и че ще прехвърли пълния обем на дерогация на Модернизационния фонд.

• На 6 юни 2019 г. медиите заявиха, че Полша „вероятно“ ще прекрати използването на дерогация, но не уточниха дали обемите ще бъдат прехвърлени в Модернизационния фонд.

Какъв е смисълът на прехвърлянето? Взаимодействие с Резерва за стабилност на пазара.

• Регламентът за Резерва за стабилност на пазара определя, че делът, който всяка държава-членка трябва да захрани в резерва, зависи от дела на страната в обема на търга.

• Абсолютният годишен обем на изтегляне в Резерва за стабилност на пазара се основава на 24% темп на изтегляне (или 12%) от общия брой квоти емисии в обръщение, при активиране на Резерва.

• Въпреки това до края на 2025 г. приносът в Резерва за стабилност на пазара ще бъде само от редовните обеми на търговете на държавите-членки, докато квотите, предоставяни с цел проява на солидарност не се отчитат като основа дотогава.

• Това означава, че държавите-членки с квоти за солидарност ще намалят относителния си дял по отношение на приноса на Резерва за стабилност на пазара.

• Освен това обемите в Модернизационния фонд са защитени от обхвата на Резерва за стабилност на пазара до 2030 г. Следователно изглежда важно за държавите-членки да намалят обемите квоти, които ще бъдат предоставени на търг, тъй като квотите за проява на солидарност ще са достъпни за Резерва за стабилност на пазара за периода 2026-2030 г..

• Следователно е вероятно някои държави-членки да използват опцията да прехвърлят част от обема си за солидарност във Фонда за модернизация най-късно за последната половина на четвърта фаза, за да намалят приноса си в резерва за пазарна стабилност и да „защитят“ част от обема на търговете си от него.

Ключови крайни срокове:

• До 30 юни 2019 г. държавите-членки, които целят да използват обемите за дерогация, трябва да публикуват рамка за процеса

• До 30 септември 2019 г. държавите-членки, които искат да прехвърлят обеми от дерогацията или за проява на солидарност в Модернизационния фонд, трябва да информират Европейската комисия за въпросните суми.

Чехия, може би Полша и още други?

• Докато Чешката република официално потвърди позицията си по отношение на обема на дерогацията,  се носи слух, че Полша следва този процес.  Никоя друга държава-членка все още не е заявила позицията си.

• Според източници на ICIS дискусиите в рамките на министерствата все още продължават, включително и в Полша

• Въпреки това ходът на Чешката република и предполагаемата позиция на Полша посочват възможна тенденция да не се използва обема квоти от дерогация по време на четвъртата фаза. Експертите на ICIS очакват, че по-голямата част от засегнатите държави-членки ще следват този подход

• Въпреки това вероятно ще има някои различия в подходите на допустимите държави-членки относно използването на обемите за дерогация, обемите за проява на солидарност и как те се разпределят между редовни търгове и Модернизационния фонд.

• Модернизационият фонд включва 2% от общото количество квоти, които следва да се продават чрез търг. Ако се изключи Обединеното кралство, общия обем на фонда, пресметнат в анализа на ICIS е в размер на 274 милиона квоти.

• В допълнение, има разпоредба за гъвкава част от тавана на квоти. Междусекторният корекционен коефициент (CSCF) на Европейската схема за търговия с емисии (EU ETS) е фактор, който гарантира, че общото разпределение остава под максималната сума. Прилага се за изчисляване на безплатно разпределение на квоти за емисии на неелектрически производители. В случай, че този гъвкав елемент не е необходим, което от ICIS предполагат, част от този елемент на гъвкавост (0,5% от ограничението или 68 милиона квоти) се прехвърлят в модернизационния фонд. Това води до това, че Модернизационият фонд ще има общ обем от 342 милиона квоти през четвърта фаза от Европейската схема за търговия с емисии.

•Таблици 1 и 2 по-долу показват различните опции за обем за държавите-членки и максималния им ефект върху обема на фонда:

 

Включване на квоти от дерогация по чл.10в

 

Таблица 1

 

Държава

Количество квоти за проява на солидарност

Квоти от дерогация (10в)

Общо

България

64,28

51,92

116,2

Чехия

77,17

112,15

189,32

Естония

17,04

17,69

34,73

Литва

9,30

8,75

18,05

Полша

244,14

274,90

519,04

Румъния

114,20

92,24

206,44

Общо квоти от всички държави-членки, които имат право на дерогация

526,14

557,65

1083,79

Други държави членки, които има достъп до Модернизационния фонд

64,87

 

 

Общ потенциал на средства, предназначени за Модернизационния фонд

591

557,65

1148,66

 

Изтoчник: ICIS

Таблица 2

Модернизационен фонд

Обем (млн. квоти)

Начална стойност (2% от общия обем)

 

CSCF  

68.43

База за Модернизационния фонд

342.16

Квоти от дерогацията по 10в

557.65

Модернизационния фонд, включ квоти от дерогация по 10в

899.91

Квоти за проява на солидарност

591.01

Модернизационния фонд, включ квоти от дерогация по 10в и квоти за солидарност

1490.92

• В случай, че държавите-членки искат да защитят своя обем за солидарност от Резерва за стабилност на пазара само през втората половина на четвъртата фаза, обемът на фонда значително ще се увеличи до 1.2 млрд. квоти

• Ако всички държави-членки, които имат право на постъпления от Модернизационния фонд, преместят целия обем за проява на солидарност в Модернизационния фонд, обемът на фонда може да набъбне до 1.5 млрд. квоти.

 

За повече информация: ICIS

Още анализи от експертите на EMI можете да намерите на:  https://www.emi-bg.com/bg/home

 

По статията работи:

Галина Александрова