НАЧАЛО » анализи

EMI: Близо 30% спад на хидропроизводството за първото полугодие на 2019 г.

fb
3E news
fb
13-09-2019 01:30:00
fb

За първото полугодие на 2019г. съгласно данните на ENTSOe нетното производство на електрическа енергия е 20367 ГВтч- количество, близко до това за първото полугодие на 2018г.

 

Общото количество електроенергия от изкопаеми горива за периода януари –юни 2019г. се е повишило  с 9,8% спрямо същия период на предходната година  и достига до 8970 ГВтч.

 

Нетното производство от лигнитни въглища от 7809 ГВтч  отбелязва ръст от 9,1% спрямо същия период на 2018г. Производството от кафяви въглища се свива и достига едва 102 ГВтч (спад от 27,5%). При производството на електроенергия от природен газ се наблюдава ръст от 21,7%.

 

Нискоемисионното производство на електрическа енергия в страната за първото полугодие е 11397 ГВтч (спад от 4,6%), дължащ се основно на намаленото с 29,4% хидропроизводство.

 

Нетното електропроизводство от ядрена енергия е 7732 ГВтч (ръст от 2%).

 

Ръст се наблюдава и при вятърната и слънчевата енергия съответно с 4,6% и 14,6%.Производството на електрическа енергия от биомаса е намаляло с 4,2% в рамките на изследвания период.

 

Вносът на електроенергия в страната е 1730 ГВтч или с 450 ГВтч по-висок спрямо първите шест месеца на 2018.  Износът също се увеличава с почти идентично количество, а именно 481 ГВтч като достига 4481 ГВтч .

 

Нетният обменна електрическа енергия (износ минус внос) е в размер 2751 ГВтч , което представлява незначителна промяна от 1% спрямо януари-юни 2018.

 

Вътрешното потребление на страната за първото тримесечие на 2019 г е 17293 Гвтч или с  1% по-голямо спрямо същия период на предходната година.

 

Прочетете повече на: https://www.emi-bg.com/bg/home

 

По статията работи:

Маринела Арабаджиева