НАЧАЛО » анализи

Средната цена за базов товар на БНЕБ при „Ден напред“ е била 108.21 лв./MWh или по-висока с 36.6 % през юли, спрямо юни

Средно претеглената цена на „Пазар в Рамките на деня“ през месец юли, спрямо юни е скочила със 104.2 % , а общо търгуваният базов обем е спаднал със 79.8 %

fb
3E news
fb
11-08-2019 11:00:00
fb

Средната цена за базов товар на Българската независима енергийна борса (БНЕБ)  в сегмента „Ден напред“ расте, но нараства и общо търгуваният базов обем. При „Пазар в Рамките на деня“  скокът на средно претеглената цена е стряскащ, а спадът на общо търгуваният базов обем е смущаващ. Увеличение на средно претеглената цена и на общо доставените количества има и при „Централизиран пазар за двустранни договори“. Общо изтъргуваните количества обаче намаляват значително. Това сочат данните от доклада на БНЕБ за месец юли 2019 г.

Пазар Ден напред

Почти всички показатели, определящи търговията в сегмента „Пазар Ден напред“ нарастват, при това значително. Средната цена за базов товар в сегмента „Пазар Ден напред“ на БНЕБ през месец юли нараства с 36.6 % или с 29.02 лв. за MWh спрямо предходния юни. Ако средната цена за базов товар през юни е била 79.19 лв. за MWh, то през юли тя вече е 108.21 лв. за MWh.

За сравнение средната цена за базов товар преди година (юли 2018 г.) е била 64.98 лв. за MWh.

Съществено нараства и средната цена за пиков товар – с 29.77 лв. за MWh до 120.78 лв. за MWh през юли спрямо 91.01 лв. за MWh през юни. Още по-голямо е увеличението при средната цена извънпиков товар – с 42.0 % през юли спрямо юни – до 95.64 лв. за MWh.


Най-ниската цена, регистрирана в сегмента „Ден напред“ през юли нараства до 28.87 лв. за MWh спрямо 19.71 лв. за MWh , което е нарастване с 9.16 лв. - скок от 46.5 %. Най-високата цена през юли спрямо юни пък нараства с 58.6 % - до 270.04 лв. за MWh. За сравнение през юни тя е била 170.27 лв. за MWh – тоест увеличението е с 99.77 лв. за MWh.

Средно претеглената цена нараства с 38.0 % или с 30.68 лв. за MWh – до 111.40 лв. за MWh (80.71 лв. за MWh за юни). За сравнение , година по-рано през месец юли средно претеглената цена в сегмента“Пазар Ден напред“  е била 67.78 лв. за MWh, като тогава  е отчетен и спад от 7.% спрямо предходния месец юни.

Заедно с цените, в сегмент „Пазар Ден напред“  през месец юли тази година нарастват съществено и търгуваните обеми електроенергия. Така например общо търгуваният базов обем нараства до 702 620,7 MWh. За сравнение през юли той е бил от порядъка на 613.597.6 MWh. Увеличението е 14.5 % или с 89 023.1 MWh.

За сравнение, през месец юли година по-рано общо търгуваният базов обем, отчетен в този сегмент от БНЕБ е бил 547 203 MWh.

Пиковият обем също нараства с 15.4 % до 388 264.6 MWh или с 51 855.2 MWh (336 409.4 MWh през юни). Същият скок като проценти – 15.4 % има и при извънпиковия обем – до 314 356.1 MWh или с 37 167.9 MWh.

Средно дневният търгуван обем и средно часовият търгуван обем растат с по 10.8 %. Така например средно търгуваният дневен обем през месец юли е бил от порядъка на 22 665.2 MWh (20 453.3 MWh през юни), а средно часовият търгуван обем – 944.4 MWh (852.2 Mh).

Регистрираните пазарни участници в този сегмент намаляват с 2 – до 69 през юли, спрямо 71 през юни.

От отчета на БНЕБ за търгуваните обеми на „Пазар Ден напред“ по вид на търговския участник става ясно, че през миналия месец осъществените покупки  на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и разпределение е 17 %, от търговците – 81 %, и от потребители – 2 %, при производителите – 0%. Осъществените  продажби в този сегмент е например 73 % от производители, 21 % от участници с до и над 4 MW, а 6 % - от търговци.


Пазар в Рамките на деня

В сегмента „Пазар в Рамките на деня“ през месец юли от БНЕБ отчитат сериозен ръст на цените и много висок спад на търгуваните обеми.

Средно претеглената цена за месец юли спрямо юни расте със 104.2 % или с 59.41 лв. за MWh. За сравнение, ако през месец юни средно претеглената цена е били 57.02 лв. за MWh, то през юли се повишава до 116.43 лв. за MWh.

С 80.8 % през предходния месец спрямо по-ранния юни нараства и средно претеглената цена пиков товар – до 112.56 лв. за MWh (62.27 лв. за MWh през юни 2019 г.). Още по-висок е скокът при средно претеглената цена извънпиков товар през юли спрямо юни – 137.6 % . За сравнение, ако през месец юни тя е била от порядъка на 51.77 лв. за MWh, то през юли средно претеглената цена извънпиков товар вече достига 123.00 лв. за MWh – увеличение от 71.23 лв. за MWh.

В същото време, както става ясно от данните от отчета, търгуваните обеми намаляват, при това значително. Спадът при общия търгуван базов обем достига (минус) 79.8 %  - понижение с 58 963.7 MWh – или ако през юни общият търгуван базов обем е достигал 73 888.2 MWh, то през юли спада до една 14 924.5 MWh.

Пиковият обем търгуван в този сегмент през юли 9 390.9 MWh. За сравнение през юни той е достигал 36 962.5 MWh. Спадът (минус) е 74.6 %. При извънпиковият обем понижението достига (минус) 85.0 %.Ако през предходния юни търгуваният извънпиков обем е бил от порядъка на 36 925-7 MWh, то през юли намалява до 5 533.6 MWh – понижение с 31 392.1 MWh.

Спадът при средно дневният и средно часовият търгуван обем е (минус) 80.5 %. Така например средно дневният търгуван обем през юли е бил едва 481.4 MWh (2462.9 MWh през юни), а средно часовият търгуван обем, както се вижда е много нисък – 20.1 Mwh/h (102.6 Mwh/h за юни).

Броят на регистрираните пазарни участници намалява с 1  - от 52 през юни на 51 през юли, а активните се увеличават до 36 през юли спрямо 34 през предходния месец юни.

Централизиран пазар за двустранни договори

Средно претеглената цена и общо доставените количества в сегмента „Централизиран пазар за двустранни договори“ на БНЕБ през юли спрямо юни нарастват, докато при изтъргуваните количества и средно претеглените месечни цени се наблюдава спад.

При доставените количества средно претеглената цена за месец юли спрямо юни се увеличава с 11 % - до 94.53 лв. за MWh в сравнение с цената от предходния месец -  85.15 лв. за MWh. Повишението е с 9.38 лв. за MWh.

Година по-рано (юли 2018 г.) средно претеглената цена в този сегмент при общо доставените количества е била 75.86 лв. за MWh.

Общо доставените количества през месец юли спрямо месец юни нарастват със 7.3 % или с 93 455.0 MWh – до 1 369 522.7 MWh За сравнение през юни те са били от порядъка на 1 276 067.6 MWh.  
През юли 2018 г. общо доставените количества са били 1 881 229 MWh, като тогава спрямо месец по-рано е отчетено увеличение от 46.02 %

При изтъргуваните количества в този сегмент се отчита спад, макар и слаб на средно претеглената цена – минус 0..5 % за юли спрямо юни. Или ако през юни средно претеглената цена е била 96.68 лв. за MWh, то през юли намалява до 96.19 лв. за MWh.

През юли 2018 г. средно претеглената цена при изтъргуваните количества в този сегмент е била 75.36 лв. за MWh.

Общо изтъргуваните количества затова пък спадат съществено -  с (минус) 36.8 % и са 2 143 431.0 MWh. За предходния месец юни те са били значително повече – 3 394 031.0 MWh.

За сравнение, през юли 2018 г. общо изтъргуваните количества на пазара в този сегмент на БНЕБ са били 1 864 942 MWh.На екран Auction за месец юни най-високото изтъргувано количество е за 1 219 680 MWh при средно претеглена цена от 91.00 лв. за MWh. Най-ниското изтъргувано количество е  за обем от 8 784 MWh, при  средно претеглена цена от 104.61 лв. за MWh. Най-ниската постигната цена в този сегмент е 91.00 лв. за MWh,  а най-високата – 112.00 лв.


По статията работи:

Маринела Арабаджиева