НАЧАЛО » анализи

Износът на ток от началото на годината към 18 август намалява с 12.36 %

Спрямо същия период година по-рано потреблението расте с 1.49 %, а производството намалява с 0.60 %

fb
3E news
fb
20-08-2019 07:27:00
fb

Потреблението на електроенергия остава положително, но при производството на електроенергия отрицателната тенденция, отчетена наскоро продължава да нараства. Засега показателите все още не са обезпокоителни. Не така е обаче при износът на електроенергия, където високите отрицателни данни вече стават притеснителни. Разбира се, имало е и периоди, при които спадът при износа е бил доста по-висок, но тогава и условията на работата на пазара бе различна. При това участието на базовите централи остава положително. Както и по-рано по отношение на участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), остава отрицателно участието им в преносната мрежа и положително в разпределителната. По-висок е отрицателният дял на водноелектрическите централи (ВЕЦ), но трябва да се отчете, че в момента има мощности, които са в ремонт от една страна, а от друга отражение дават и климатичните условия. Това става ясно от оперативните данни за енергийния баланс на страната на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от началото на тази година до 18 август спрямо същия период на миналата година.

Производството на електроенергия за посочения сравняван период на тази година е в обем от 28 067 204 MWh и намалява (минус) с 0.60 %. За сравнение през посоченото време на предходната 2018 г. производството на ток е било от порядъка на 28 237 880 MWh.

Потреблението на електроенергия от началото на годината към първите осемнадесет дни на месец август тази година нараства с 1.49 % до 24 321 405 MWh. През същия период на миналата година то е било в обем от 23 963 630 MWh.

Спадът при износа на електроенергия през настоящия отчетен период с около два процента продължава и през настоящия отчетен период. Отрицателната тенденция, след като вече минава дванадесет процента (минус 12.36 %) със сигурност е тревожна. Така например, ако през посочения период от началото на миналата 2018 година до 18 август износът на електроенергия е бил в обем от 4 274 250 MWh, то сега намалява до 3 745 799 MWh, за което анализаторите на българския и съседните пазари със сигурност имат обяснение.

Дела на базовите централи за посочения сравняван период на настоящата година нараства (плюс) с 4.23 %. Ако през времето от началото на януари до осемнадесети август миналата 2018 година дела на базовите централи е бил от порядъка на 22 695 789 MWh, то сега нараства до 23 656 410 MWh.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа остава отрицателно и за сравнявания отчетен период на тази година  спада до 768 984 MWh или минус 0.83 %. За сравнение, през същото време от началото на януари до август миналата година то е било в обем от 775 383 MWh.  В частност това се дължи на отрицателното участие на вятърните (минус 2.92 %) мощности и биомасата (минус 4.36 %) и много ниският положителен дял (плюс 4.00 %) на фотоволтаиците.

Затова пък дела на ВЕИ в разпределителната мрежа за времето от 1 януари до 18 август тази година расте (плюс) със значителните 12.80 % - до 1 205 322 MWh. За сравнение, през посоченото време година по-рано този дял е бил в обем от 1 068 506 MWh. В частност това се дължи на високото положително участие на вятърните (плюс 8.32 %) и фотоволтаичните (плюс 17.65 %) мощности и биомасата – плюс 1.18 %.

Продължава обаче спадът по отношение на дела на ВЕЦ, което може донякъде да се обясни от една страна с ремонта на мощностите, от друга с климатичните особености и изискванията на екоминистерството. Така например, ако през сравнявания период от началото на годината към 18 август участието на ВЕЦ е било в обем от 3 698 202 MWh, то сега намалява до 2 436 488 MWh. Това е спад (минус) от 34,12 %.

По статията работи:

Маринела Арабаджиева