НАЧАЛО » анализи

Докладът на Световната ядрена асоциация преразглежда прогнозата за производство на ядрена енергия в положителна посока

fb
3E news
fb
06-09-2019 07:30:00
fb

Прогнозата на Световната ядрена асоциация за производство на ядрена енергия е преразгледан в посока нагоре за първи път от осем години насам. Това е в резултат на създаването на доста по-благоприятни политики от редица страни.

Енергийната политика на Франция е променена, като се отлага планираното намаляване на ядрената енергия в енергийния микс, като се дава възможност за удължаване на живота за експлоатация на работещите сега реактори над 40 години. Законодателни органи в САЩ започват да предприемат мерки, които подпомагат продължаването на работата на реакторите, като признават важната роля на ядрената енергетика за осигуряване на нисковъглеродна електроенергия. В същото време стартира процес на предоставяне на разширена лицензия за експлоатация на американските ядрени реактори, което от своя страна дава възможност те да могат да работят в продължение на 80 години, се казва в съобщение на Световната ядрена асоциация.

Както е известно в Лондон днес започна едно от най-важните събития в ядрената енергетика – симпозиумът на Световната ядрена асоциация, на който бе представен и докладът с прогнозата за развитие на ядрената енергетикадо 2040 г.

И двете страни – Китай и Индия са с програми за разширяване на ядрената енергетика. Подобряват се перспективите за нови реактори в много страни като Турция, Бангладеш, Египет. Стартират проекти за строителство на ядрени мощности в Узбекистан, Казахстан и Полша, които демонстрират интерес към разработване и развитие на програми в тази посока. Този сценарий, както и референтният показват, че глобалните мощности при ядрената енергетика ще нарастват в периода до 2040 г. с по-бързи темпове от времето преди 1990 г. Мощностите в сектора, според доклада на Световната ядрена асоциация в частност се очаква да нарастват основно благодарение на програмите, заложени от Китай, Индия и други страни от Азиатския регион. Докато прогнозният ръст при референтния сценарий е умерен, като мощностите нарастват до 569 GWe(ГВт, електрически) до 2040 г., то според подобрения прогнозен сценарий, се очаква капацитетът от ядрени мощности да се удвои почти до 776 GWe.  По същество, според песимистичния сценарий се очаква капацитетът от ядрени мощности да поддържа през прогнозния период настоящото ниво от 402 GWe.

Генералният директор на Световната ядрена асоциация Агнета Райзинг при представянето на доклада за ядрената енергетика припомни целите на основната програма на асоциацията. „Постигането на целта на Harmony за осигуряването на 25 % от електроенергията в света преди 2050 г. ще изисква бърз ръст на новото строителство на ядрени мощности, по-високо от предвиденото в прогнозния сценария, което от своя страна означава, че ще има нужда и от по-големи количества от уран, на процесите по обогатяване на горивото, на транспортните услуги, свързани с този тип дейности. Участващите в горивния цикъл трябва да имат готовност да посрещнат потенциалното увеличение на търсенето, за да бъдат постигнати целите на Harmony“, заяви Райзинг. Целта на проекта Harmony е постигане на 25 % дял на ядрената енергетика в доставките на електроенергията в света преди 2050 г., за подпомагане на повишението на глобалната температура под 2 градуса по Целзий.

Пазарът на уран през последните години се характеризира със свръхпредлагане, което доведе до значително намаляване на нивото на производството му, както и до рязко свиване на инвестициите за разработването на нови и съществуващи мини. Трите сценария по отношение на снабдяването с уран показват необходимост от увеличение на капацитета на всички известни понастоящем проекти за добив (текущи и неработещи мини, проекти в процес на разработване, планирани или перспективни). Както става ясно, добивът трябва да бъде поне удвоен до края на прогнозния период. Поради очакването за изчерпване на редица по-стари мини през второто десетилетие са необходими стъпки по отношение на нови проекти за добив, става ясно още от доклада. В същото време става ясно, че по своята същност ресурсите от уран са достатъчни, за да отговорят на нуждите на бъдещето. Въпреки това, свръхпредлагането и ниските цени на урана пречат на инвестициите. Това обаче едва ли ще е фактор, който ще ограничи разширяването на програмите за ядрени мощности за постигането на целта на Harmony.

В доклада се посочва също така, че се очаква намаляване на вторичното предлагане на уран, като се очаква в краткосрочен и средносрочен план потенциалната разлика или недостиг да може да се покрива от търговски запаси.

По отношение на сектора, свързан с обогатяването на уран, се отбелязва, че производственият капацитет към настоящия момент изглежда достатъчен, за да отговори на изискванията.

Секторът, свързан с производството на гориво традиционно се характеризира с високо ниво на конкуренция между различните доставчици. Очакването е този процес да се засилва все повече. Търсене на ядрено гориво от страните в Азия расте, докато при западните – намалява. На тази база се предполага, че това може да доведе до промяна на картината по отношение на предлагането на гориво. Допуска се вероятността за изместване на регионалния подход към глобален пазар, което може обаче да доведе до балансиране, до равновесие между търсенето и предлагането, по-висока конкуренция, но и по-голяма сигурност при доставките.

В дългосрочно бъдеще, към 2040 г. разработването на реактори от четвърто поколение (IV поколение) може да внедряване на мощности от нов тип, което от своя страна ще доведе фундаментални промени при ядреното гориво. В доклада се набляга на това, че реакторите от IV поколение на принципа на затворения ядрен цикъл ще са с перспектива за много по-ефективно използване на ядреното гориво.

По статията работи:

Галина Александрова