България трябва да създаде национален план за научни изследвания

Страната ни се включи в обсъждането на новото европейско научноизследователско пространство

Икономика / България
3E news
173
article picture alt description

Министерският съвет одобри резултатите от участието на България в неформалното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност от 19 юли тази година. На него държавите обсъдиха реализирането на новото европейско научноизследователско пространство (ЕНП). То представлява пакет от политики, който изисква политически тласък и по-добра координация на мерките за тяхното изпълнение, коментираха участниците. ЕНП се определя като единен пазар без граници за научни изследвания и иновации, който насърчава свободното движение на изследователи, научни познания и иновации и цели да стимулира създаването на по-конкурентоспособна европейска индустрия, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет.

Страните обсъдиха изграждането на ефективен подход за координация и мониторинг на изпълнението на целите на ЕНП. Подчертана бе необходимостта от допълнителна подкрепа от ЕК за изготвяне на националните планове за постигането им.

Участниците дискутираха инициирания от ЕК нов глобален подход към научните изследвания и иновациите и диференцирано сътрудничеството на ЕС с приоритетни държави и региони. Бяха обсъдени и въпросите, свързани с реципрочността в международните отношения на Съюза с трети страни в областта на научните изследвания и иновациите.

България наблегна върху необходимостта от по-голяма ангажираност на държавите членки по отношение на изпълнението на новото ЕНП и подкрепи въвличането на по-широк кръг заинтересовани страни в тези процеси. Страната изтъкна потенциала на Рамковата програма „Хоризонт Европа“ (2021 - 2027 г.) да насърчава и разпространява европейските ценности и принципи в науката и иновациите.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща