цена на електроенергията на БНЕБ през декември 2023 г.