европейския проект STRIDE, БЕМФ, Иван Хиновски, разпределено производство, енергия, децентрализация, Камара на енергийните общности в България