Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България - област Благоевград, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 9-13.03.2020 г. - 2 част

Енергетика / България
3E news
249
article picture alt description

Община Гоце Делчев  

На 10.03.2020 Г. /09:00 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 11.03.2020 Г. /09:00 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Абланица, Общ. Хаджидимово:   000792  , 072015  , 595  , Александър Стамболийски  7,8,2,3,10,19,12,5,11,6,17,13,25,31,24, Анещи Узунов  16,13,22,23,10,7,5,18,12,21,8,2,19,14,20,3,6,17,11,1,9,4,29,33,26,31,28,24,27,25,30,10,34, Асен Джикаров  4,6,3,1,8,10,11, Балтачица  3,2,9,1,7,6,4,3,5,8,13,2,52,14,33,25,51,19,37,16,43,41,45,35,17,21,12,10,49,31,23,27,15,39,28, Бузлуджа  3,5,10,6,4,8,2,7,12,16,9,18,3,2,10,14, Васил Левски  22,13,11,4,14,20,8,26,7,16,6,12,10,15,17,1,30,34,26,15,28,11, Вела Пеева  6,11,5,3,7,9,8,4,6,14,2,1,12, Даме Груев  1,11,17,20,14,16,25,13,2,19,4,21,6,3,10,8,11,5,12,7,15, Димо Хаджидимов  1,20,9,7,16,5,8,10,2,19,6,4,3,12,11,15,14,1, Драма  25,6,18,13,12,1,11,8,3,7,14,5,22,20,15,4,19,9,2,21,25,21,23,31,27, Дунав  7,6,11,17,4,15,14,3,8,9,15,10,12,19,5,10,2,13,20,1,16,28,25,23,6,11,27,18,4,11, Елин Пелин  25,3,9,13,Тп-4,41,39,23,21,28,51,42,50,49,10,12,17,44,24,34,6,35,13,26,16,43,22,Тп-1,37,19,20,18,23,38,67,55,8,5,53,33а,41,59,30,29,21,33,39,45,15,4,46,76,56,65,69,64,70,5,45,77,91,52,68,58,66,82,62,79,78,13,80,83,81,Тп-2,59,73,Тп-3,71,48,10,1,7,5,70,32, Илезица  1, Йордан Йовков  1,2,7,8,14,6,10,4,3, Кавала  1,6,5,22,32,17,14,20,30,18,4,9,7,8,2,12,3,13,24,21,26,16,22, Кирил И Методий  1,4,5,7, Кокиче  4,1,2,7,18,6,8,1,10,16,24,5,26,32,28,12,22,4,14,13, Крали Марко  1,6,4,2,3, Ленища  , М. Ленища  , Места  12,1,2,6,4,10,3,8,14, Местност Вельов Рид  Помпена Станция,Ханче, Местност Лозята  Времянка, Местност Шатора  Стопанска Постройка, Неврокоп  1,34,4,16,20,23,10,18,33,19,5,7,17,28,6,11,2,13,12,24,27,1,26,5, Неуточнен Адрес  Поща, Октомври  15,10,12,2,31,24,14,16,19,17,33,27,8,5,9,23,25,18,11,6,4,29,7, Орфей  7,1,2,16,6,10,8,3,13,5,9,20, Отец Паисий  21,52,14,17,27,12,23,19,25,18,15,9,6,7,8,3,5,1,10, П.Р.Славейков  6,8,5,4,7,3,2, Пи -778  , Площада  Магазин,2а,Клуб,Павилион, Победа  1,2,4, Разпът  , Родопа  8,9,10,3, С. Абланица, Имот 000517  , Свилен Русев  8,2,1,3,9,7,4,10,13,18,12, Свобода  8,5,6,3,2,1, Селище  4, Славянка  10,3,8,7,1,13,9,6,17,5,4,13, Славянска  15, Слатина  , Стопански Двор  Времянка,Офис,Шивашки Цех,Помпена Станция, Теменуга  2, Тодор Паница  4,9,11,3,6,15,10,12,2,8, Тридесет И Пета  15,17,2,4,3,1,11,6,5,1,13,14,6, Тридесет И Шеста  6,9,15,6,30,10,1,20,2,2, Тъпане  , УПИ Іі, Кв.44  , Христо Ботев  16,21,15,11,10,5,16,8,22,25,17,7,13,23,6,19,1,18,2, Чавдар Войвода  2,3,10,17,4,15,6,13,12,18,11,5,1,7,8,9,12, Чешмите  , Юрий Гагарин  2,12,4,9,10,13,5,6,1,   0

На 10.03.2020 Г. /09:00 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 11.03.2020 Г. /09:00 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Блатска:   030023, Местн. Бозукдермен  ,   Тп2,Тп1

На 10.03.2020 Г. /09:00 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 11.03.2020 Г. /09:00 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Боголин:   253  ,   Тп1

На 09.03.2020 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 10:30 - 11:00 Ч./ -  Борово, Общ. Гоце Делчев:   Капсии

На 12.03.2020 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 13.03.2020 Г. /12:30 - 16:30 Ч./ -  Брезница:   29-Ти Декември  9,7, Vііі  , Антон Иванов  11, Балийца  33,41,47,43,30,29,26,25,28,42,35,37 А,24,37,10, Воденицата  2, Гео Милев  3,11,1,17,15,8,12,7,6,5, Гоце Делчев  13,21,6,23,15,19,11,8,17, Дунав  13, Иван Вазов  20,31,12,23,10,35,5,8,33,19,21,17,27,4,9, Масърли  1,3,10, Неврокоп  12,11, Отец Паисий  7,2,1,14,6,4,3,10,8,5, Падарката  3,14,19,15,17, Пейо К.Яворов  13, Пирин  8,18,22,7,13,15,5,14,2,6,16,9,3, Речище  31,13, Ридът  9,8,19,18,7,21,16,12,17,10, Свобода  5, Софата  2, Спас Белухов-Пането  2,12,10,4,1,9,5,14, Татарка  7, Туфча  24, УПИ-Іv, Кв.82  , Хан Аспарух  10, Ходжова Поляна  24,28,6,27,20,36,40,32,30,8,15,42,29, Хр.Смирненски  20,18,22, Христо Ботев  2,1,3, Чала  21,10,18,2,6,4, Юрий Гагарин  12,8,5,9,4,3,2,10,7,   3

На 12.03.2020 Г. /13:30 - 16:30 Ч./ -  Брезница:   Антон Иванов  1, Балийца  5,3, Барата  18,9,7,4,3,8,6,1, Бели Брег  1, Бърда  14, Васил Левски  26,27, Васил Петлешков  7,5,4,9,10,3, Воденицата  5,1, Генерал Ковачев  7,1,5,2,4, Гео Милев  6, Георги С.Раковски  10,12,5,3,4,6, Гоце Делчев  1, Иван Вазов  1, Исмаил Кальор  7,2,9,6, Каменица  6, Керанека  20,7,11,1,12,15,6,2,4,9, Крали Марко  4,6,3,7,2,5, Кушията  4,8,2,7,5,1, Лозята  7,11,21,48,4,18,2,14,12,6,3,17,5,10, Македония  10, Неврокоп  50,7,46,19,48,30,5,33,12,4,25,32,28,11,14,26,16,17,34,1,2,9,24,8,10,15,29,37,18,13,35,27,39,36,6, Отец Паисий  10,4, Падарката  14, Панайот Хитов  4, Пейо К.Яворов  2,17,11,6,21,7,31,12,19,23,5,4,24,18,1,14,16, Пирин  14, Промишлена  , Речище  17,2,32,1, Ридът  13, Синища  9,15,13,2,Тп-1,11,1,7,17, Ситницата  3,5,1, Сливница  12,1,13,8,4,6,10,5,3, Софата  23,28,19,14,31,17,33,21,25, Спас Белухов-Пането  12, Стефан Караджа  4,5,13,1,2,3, Суда  36,27,19,30,15,20,33,24,23,31,13,21,25,28,40,32,14,34,35, Татарка  14,2,23,1,15,9,19,13,10,7,6,43,42,5,11,3,8,4, Теофик Хаджи  4,2,7,5,6, Туфча  28,2,6, УПИ-Хvііі-72138, Кв. 58  , Хан Аспарух  12,21, Хр.Смирненски  20,16, Христо Ботев  15, Цар Калоян  3,11,5,6,2, Чифлика  4,5,17,2,6

На 12.03.2020 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  Брезница:   Антон Иванов  3,9,7,6,15,10,4,11,17, Балийца  26,24, Барата  8, Бело Море  3,16,4,8,9,7,4,12,5, Васил Левски  3,8,2, Гео Милев  6, Кв. 84  , Крали Марко  7,9, Кушията  7, Лозята  3, Македония  4, Неврокоп  7, Неуточнен Адрес  Стопански Двор, Отец Паисий  8, Охрид  10,18,7,4,9,5,2, Пейо К.Яворов  12, Пирин  8,1, Речище  35,29,25,17,32,24,27,10,20,31,11,40,26,13,9,22,Тп-2,23,33,5,15, Ридът  27,25,22,21,23, Синища  11, Спас Белухов-Пането  11, Стопански Двор  , Татарка  41,39,28,50,38,26,43,16,42,37,35,24,29,49,21,34,53,51,19,4,44,43,25,18,48,44,47,41,36, Туфча  2, Ушите  , Хан Аспарух  12,11,18,2,5,14,8,13,4,17,21,9,7,3,6,16, Христо Ботев  16,16,7,9,11

На 10.03.2020 Г. /09:30 - 10:00 Ч.; 12:00 - 12:30 Ч. По Искане На "Есо" Еад; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Брезница:   Керанека  13

На 10.03.2020 Г. /15:30 - 16:00 Ч./ -  Гоце Делчев:   І-181006, Мест. Ташков Мост  , Алеко Константинов  6, Ален Мак  5,7,9, Арда  5, Бели Брези  2,4,6, Вардар  22, Вардар  2,20,10,17,13,12,3,21,22,18,8 Е,15,19,14,9,7,16,11,4,5,6, Васил Левски  56, Георги Бенковски  8,16,9,4,7,1,5,11,3,13,6,10, Герман Титов  2,15,1,8,23,3,21,4,11,17,14,7,12,19,18,10,16,13,6,20,22,9, Гоце Делчев  27,89,69,86,3,92,86,87, Гоце Делчев  , Даскал Господин  20,18,15,16, Детска  1, Драма  51 4, Дунав  65,69,1,Бившия Винпром, Дунав  10,10,33,51,Бензиностанция Уно,59,55,39,31,16,49,Булгарплод,43,47,41,57,63,45,37,43 А,35,53,61,12,14, Кв.201 УПИ Іі-344  , Кмет Никола Атанасов  24, Местност Мочура  Колбасарски Цех,Фургон За Строителство,2, Местност Текето  , Михаил Даев  26,24,7,9,13,22,5,3,19,11,17,16,20,1,15,18, Момини Кули  24,21,9,22,7,14,2,10,13,5,4,3,12,18,15,11,17,6,19,8,16,1, Неуточнен Адрес  Складова База Отп, Никола Вапцаров  26,34,22,20,27,33а,36,24,29,28,33,23,25,32,38,37,31,30,39,40,29 А,18,35, Никола Вапцаров  16,14, Панаирски Ливади-Продължение  База,Цех,42,Времянка,База, Петър Сарафов  2, Петър Сарафов  11, Попови Ливади  5, Потока  23, Радецки  3, Серес  12, Складова База  , Складова База  , Стоян Петралийски  1,2, Ташков Мост  , Тащков Мост  , Текето  , Търговска  41, Христо Ботев  3, Черна Гора  2,14,6,5,4,10,12,16,8, Черна Гора  18, Юг  5, Юрий Гагарин  37,46,23,36,30,48,39,33,31,35,25,27,28,32,40,34,38,44,29,42, Юрий Гагарин  18,22,17,14,24,16,11,13,21,19,20,9,12,15,   Складова База

На 10.03.2020 Г. /09:30 - 10:00 Ч./ -  Гоце Делчев:   І-181006, Мест. Ташков Мост  , Алеко Константинов  6, Ален Мак  5,7,9, Арда  5, Бели Брези  2,4,6, Вардар  2,20,10,17,13,12,3,21,22,18,8 Е,15,19,14,9,7,16,11,4,5,6, Вардар  22, Васил Левски  56, Георги Бенковски  8,16,9,4,7,1,5,11,3,13,6,10, Герман Титов  2,15,1,8,23,3,21,4,11,17,14,7,12,19,18,10,16,13,6,20,22,9, Гоце Делчев  , Гоце Делчев  27,89,69,86,3,92,86,87, Даскал Господин  20,18,15,16, Детска  1, Драма  51 4, Дунав  10,10,33,51,Бензиностанция Уно,59,55,39,31,16,49,Булгарплод,43,47,41,57,63,45,37,43 А,35,53,61,12,14, Дунав  65,69,1,Бившия Винпром, Кв.201 УПИ Іі-344  , Кмет Никола Атанасов  24, Местност Мочура  Колбасарски Цех,Фургон За Строителство,2, Местност Текето  , Михаил Даев  26,24,7,9,13,22,5,3,19,11,17,16,20,1,15,18, Момини Кули  24,21,9,22,7,14,2,10,13,5,4,3,12,18,15,11,17,6,19,8,16,1, Неуточнен Адрес  Складова База Отп, Никола Вапцаров  16,14, Никола Вапцаров  26,34,22,20,27,33а,36,24,29,28,33,23,25,32,38,37,31,30,39,40,29 А,18,35, Панаирски Ливади-Продължение  База,Цех,42,Времянка,База, Петър Сарафов  11, Петър Сарафов  2, Попови Ливади  5, Потока  23, Радецки  3, Серес  12, Складова База  , Складова База  , Стоян Петралийски  1,2, Ташков Мост  , Тащков Мост  , Текето  , Търговска  41, Христо Ботев  3, Черна Гора  18, Черна Гора  2,14,6,5,4,10,12,16,8, Юг  5, Юрий Гагарин  18,22,17,14,24,16,11,13,21,19,20,9,12,15, Юрий Гагарин  37,46,23,36,30,48,39,33,31,35,25,27,28,32,40,34,38,44,29,42,   Складова База

На 10.03.2020 Г. /12:00 - 12:30 Ч. По Искане На "Есо" Еад/ -  Гоце Делчев:   І-181006, Мест. Ташков Мост  , Алеко Константинов  6, Арда  5, Вардар  22, Васил Левски  56, Гоце Делчев  27,89,69,86,3,92,86,87, Детска  1, Драма  51 4, Дунав  65,69,1,Бившия Винпром, Кв.201 УПИ Іі-344  , Кмет Никола Атанасов  24, Местност Мочура  Колбасарски Цех,Фургон За Строителство,2, Местност Текето  , Неуточнен Адрес  Складова База Отп, Никола Вапцаров  26,34,22,20,27,33а,36,24,29,28,33,23,25,32,38,37,31,30,39,40,29 А,18,35, Панаирски Ливади-Продължение  База,Цех,42,Времянка,База, Петър Сарафов  2, Попови Ливади  5, Потока  23, Радецки  3, Серес  12, Складова База  , Стоян Петралийски  1,2, Ташков Мост  , Тащков Мост  , Текето  , Христо Ботев  3, Черна Гора  2,14,6,5,4,10,12,16,8, Юг  5, Юрий Гагарин  37,46,23,36,30,48,39,33,31,35,25,27,28,32,40,34,38,44,29,42,   Складова База

На 09.03.2020 Г. /09:00 - 09:30 Ч./ -  Гоце Делчев:   19-Ти Октомври  4,16,8,1,10,18,6,2,14, Kурортен Kомплекс  Попови Ливади   Вила,Почивна Станция-Хотел,Бунгало,, Вила,Хижа,Вила,Почивна База,Вила,Магазин И Механа,Вила,Горски Пункт,Бунгало,Павилион,Вила,Бунгало Пиерик,Склад,Стоп.Сграда,Лагер,Вила,Вила,,,Почивна Станция,Почивна Станция, Kурортен Kомплекс  Попови Ливади  Стоп. Сграда,Вила, Ал.Стамболийски  36,35,36 А,38,37,34,40, Бабуна  12,4,8,6,3,5,10,1,10 А,7,2, Беласица  9,7,11,5,8,10,7,9,5,3,4,1,6,2, Борис Чанджиев  18,2,1,8,19,21,14,7,15,23,3,9,4,12,5,11,13,17,6,16,10, Братя Миладинови  30,13, Витоша  2,5,4,17 Б,7,9,19,6,15,3,17,8,10,11,13,1, Вихрен  13,11,1,5,Блокове На Циповете,8,15,4,10,6,12,3,2, Гоце Делчев  73,1,10, Гоце Делчев  Тото Пункт, Гранична  11,12,Тп39,9, Григор Пърличев  18,24,14,22,7,2,18,12,16,8,4,10, Гьорче Петров  7,1,5,2,8,9,13,1,12,6,11,4,10,3, Даме Груев  11,3,1,15,23,8,25,12,17,29,6,4,20,21,18,13,10,16,27,7,2,5,22,9,14,19, Димитър Стоянов  10,8,26, Димо Хаджидимов  37, Димо Хаджидимов  46, Добруджа  9,18,5,11,12,8,20,3, Дунав  З, Екзарх Антим  14,34, Енос  14,2,8,4,7,12,3,1,10,6,5, Завоя На Черна  1,16,17,6,34,11 А,9,2,3 А,28,19,2 А,4,18,21,13,21,1а,9а,24,10,5а,7,20,3,30,12,32,20 А,14,22,23,5, Захари Стоянов  12,1,7,10,9,3, Иван Кюлев  5, Иван Скендеров  28,20,5,4,13,14,24,11,1,17,40,16,2,36,47,32,18, Иларион Макариополски  38,28, Илия Батаклиев  2, К.К. Попови Ливади  , Казармата  , Кестените  , Кичево  7, Клокотница  3,6,10,4,5,7,8, Кмет Никола Атанасов  24,31,13,9,26,17,15,30,24.,16,23,28,19,32,25, Лозенград  5,3,2,4,14,6,1,7,8,9,12,10, М. Бербат Хендек  , Марица  10,19,17,15, Местност Бербат Хендек   Вила, Местност Стрелбището  Вила, Местност Текето  Газорегулаторен Пункт, Мидия  8,3,7,4,9,5,2,11,6а,6,6 А,32,15,10,17,30,19,22,14,21,31,26,11,16,13,24,28,12, Митрополит Макарий  4,2, Неофит Бозвели  17 А, Никола Мандушев  , Никола Петков  18,2,4,5,6,1,16,13,20,21,14, Ниш  6,4,5,1,2,3, Ореляк  1,2,6,5, Панаирски Ливади  24, Панаирски Ливади-Продължение  , Папаз Чаир  , Пирот  7,6,5,10,2,1,9,14,4,8,16,3,12, Полковник Борис Дрангов  86,88,94,96,90,84,92,64,56,60,31,32,52,36,38,33,78,35,40,44,74,76,66,37,54,46,29,70,58,25,48,27,34,50,68,82,23,62,42,80,72, Помакови Лозя  , Попови Ливади  , Попови Ливади  Бензиностанция Уно,1,3, Преспа  1,5,3, Р-Н Манастирчето  Манастир, Райко Джинзифов  7,5,1,,,9,3, Ръждавица  , Сан Стефано  19,16,13,21,Врем.С-Во,1,7,17,14,2,20,9,3,15,24,23,25,11,5,10,12,7,4,2,6,1, Саук Бунар  , Свещник  2, Серес  5,5, Сливница  13 А,19,11,23,17,13,15,21,27,25,1,7,11,5,9,1,3, Спаска Фурнаджиева  4 Б,13,4,, 2,4, Средна  14,16,1, Стара Планина  5,7б,9,14,13,11,3,17,1,Бивша Казарма,7,19,15,Бившия Мно,1,Бившия Мно, Стефан Веркович  3,2,4, Стефан Захариев  11,15,6,13,17,5,9, Стефан Стамболов  14,4а,11,8,7,6,3,12,9,2,1, Стойо Льондев  12, Стоян Мълчанков  5, Стражин  29,37,20,28,22,2,4,13,24,21,15,30,25,34,8,19,18,27,9,33,36,23,1,7,12,5,10,11,32,31,16,26,3,35,6,14,17, Страцин  65,27,43,42,36,8,4,24,52,17,44,13,37,50,3,18,30,45,31,33,54,40,26,2,10,19,7,6,14,32,38,12,35,28,20,11,1,48,39,25,15,16,9,21,23,5,41,29, Струга  70,82,100,86,94,68,62,20,19,22,21,28,17,25,54,56,27,38,37,40,42,33,24,41,44,39,31,29,46,32,52,34,50,58,23,48,26,30,2,6,4,13,9,1,12,10,15,8,5,16,11,3,7,14, Тодор Александров  24, Търговска  41, Хр.Смилянов 38а  , Христо Матов  13,29,18,17,39,27,11,41,19,37,33,7,25,43,24,22,16,26,23,20, Христо Силянов  16,18,38,13,20,36,38,22,5,15,7,24,11,30,26,9,32,11 А,3а,34, Цар Калоян  17,13, Чаталджа  6,7,4,5,8,10,12,2,14,15,20, Шар Планина  2,2,1,5,4,3, Щип  4,25,17,7,12,15,1,11,8,10,4,13,9,29,23,21,14,6,5,27,2,19,3,12,   Сулев,Тр.1

На 09.03.2020 Г. /10:30 - 11:00 Ч./ -  Гоце Делчев:   19-Ти Октомври  4,16,8,1,10,18,6,2,14, Kурортен Kомплекс  Попови Ливади  Стоп. Сграда,Вила, Kурортен Kомплекс  Попови Ливади   Вила,Почивна Станция-Хотел,Бунгало,, Вила,Хижа,Вила,Почивна База,Вила,Магазин И Механа,Вила,Горски Пункт,Бунгало,Павилион,Вила,Бунгало Пиерик,Склад,Стоп.Сграда,Лагер,Вила,Вила,,,Почивна Станция,Почивна Станция, Ал.Стамболийски  36,35,36 А,38,37,34,40, Бабуна  12,4,8,6,3,5,10,1,10 А,7,2, Беласица  9,7,11,5,8,10,7,9,5,3,4,1,6,2, Борис Чанджиев  18,2,1,8,19,21,14,7,15,23,3,9,4,12,5,11,13,17,6,16,10, Братя Миладинови  30,13, Витоша  2,5,4,17 Б,7,9,19,6,15,3,17,8,10,11,13,1, Вихрен  13,11,1,5,Блокове На Циповете,8,15,4,10,6,12,3,2, Гоце Делчев  Тото Пункт, Гоце Делчев  73,1,10, Гранична  11,12,Тп39,9, Григор Пърличев  18,24,14,22,7,2,18,12,16,8,4,10, Гьорче Петров  7,1,5,2,8,9,13,1,12,6,11,4,10,3, Даме Груев  11,3,1,15,23,8,25,12,17,29,6,4,20,21,18,13,10,16,27,7,2,5,22,9,14,19, Димитър Стоянов  10,8,26, Димо Хаджидимов  46, Димо Хаджидимов  37, Добруджа  9,18,5,11,12,8,20,3, Дунав  З, Екзарх Антим  14,34, Енос  14,2,8,4,7,12,3,1,10,6,5, Завоя На Черна  1,16,17,6,34,11 А,9,2,3 А,28,19,2 А,4,18,21,13,21,1а,9а,24,10,5а,7,20,3,30,12,32,20 А,14,22,23,5, Захари Стоянов  12,1,7,10,9,3, Иван Кюлев  5, Иван Скендеров  28,20,5,4,13,14,24,11,1,17,40,16,2,36,47,32,18, Иларион Макариополски  38,28, Илия Батаклиев  2, К.К. Попови Ливади  , Казармата  , Кестените  , Кичево  7, Клокотница  3,6,10,4,5,7,8, Кмет Никола Атанасов  24,31,13,9,26,17,15,30,24.,16,23,28,19,32,25, Лозенград  5,3,2,4,14,6,1,7,8,9,12,10, М. Бербат Хендек  , Марица  10,19,17,15, Местност Бербат Хендек   Вила, Местност Стрелбището  Вила, Местност Текето  Газорегулаторен Пункт, Мидия  8,3,7,4,9,5,2,11,6а,6,6 А,32,15,10,17,30,19,22,14,21,31,26,11,16,13,24,28,12, Митрополит Макарий  4,2, Неофит Бозвели  17 А, Никола Мандушев  , Никола Петков  18,2,4,5,6,1,16,13,20,21,14, Ниш  6,4,5,1,2,3, Ореляк  1,2,6,5, Панаирски Ливади  24, Панаирски Ливади-Продължение  , Папаз Чаир  , Пирот  7,6,5,10,2,1,9,14,4,8,16,3,12, Полковник Борис Дрангов  86,88,94,96,90,84,92,64,56,60,31,32,52,36,38,33,78,35,40,44,74,76,66,37,54,46,29,70,58,25,48,27,34,50,68,82,23,62,42,80,72, Помакови Лозя  , Попови Ливади  Бензиностанция Уно,1,3, Попови Ливади  , Преспа  1,5,3, Р-Н Манастирчето  Манастир, Райко Джинзифов  7,5,1,,,9,3, Ръждавица  , Сан Стефано  19,16,13,21,Врем.С-Во,1,7,17,14,2,20,9,3,15,24,23,25,11,5,10,12,7,4,2,6,1, Саук Бунар  , Свещник  2, Серес  5,5, Сливница  13 А,19,11,23,17,13,15,21,27,25,1,7,11,5,9,1,3, Спаска Фурнаджиева  4 Б,13,4,, 2,4, Средна  14,16,1, Стара Планина  5,7б,9,14,13,11,3,17,1,Бивша Казарма,7,19,15,Бившия Мно,1,Бившия Мно, Стефан Веркович  3,2,4, Стефан Захариев  11,15,6,13,17,5,9, Стефан Стамболов  14,4а,11,8,7,6,3,12,9,2,1, Стойо Льондев  12, Стоян Мълчанков  5, Стражин  29,37,20,28,22,2,4,13,24,21,15,30,25,34,8,19,18,27,9,33,36,23,1,7,12,5,10,11,32,31,16,26,3,35,6,14,17, Страцин  65,27,43,42,36,8,4,24,52,17,44,13,37,50,3,18,30,45,31,33,54,40,26,2,10,19,7,6,14,32,38,12,35,28,20,11,1,48,39,25,15,16,9,21,23,5,41,29, Струга  70,82,100,86,94,68,62,20,19,22,21,28,17,25,54,56,27,38,37,40,42,33,24,41,44,39,31,29,46,32,52,34,50,58,23,48,26,30,2,6,4,13,9,1,12,10,15,8,5,16,11,3,7,14, Тодор Александров  24, Търговска  41, Хр.Смилянов 38а  , Христо Матов  13,29,18,17,39,27,11,41,19,37,33,7,25,43,24,22,16,26,23,20, Христо Силянов  16,18,38,13,20,36,38,22,5,15,7,24,11,30,26,9,32,11 А,3а,34, Цар Калоян  17,13, Чаталджа  6,7,4,5,8,10,12,2,14,15,20, Шар Планина  2,2,1,5,4,3, Щип  4,25,17,7,12,15,1,11,8,10,4,13,9,29,23,21,14,6,5,27,2,19,3,12,   Сулев,Тр.1

На 10.03.2020 Г. /12:00 - 12:30 Ч./ -  Гоце Делчев:   Ален Мак  5,7,9, Бели Брези  2,4,6, Вардар  2,20,10,17,13,12,3,21,22,18,8 Е,15,19,14,9,7,16,11,4,5,6, Георги Бенковски  8,16,9,4,7,1,5,11,3,13,6,10, Герман Титов  2,15,1,8,23,3,21,4,11,17,14,7,12,19,18,10,16,13,6,20,22,9, Гоце Делчев  , Даскал Господин  20,18,15,16, Дунав  10,10,33,51,Бензиностанция Уно,59,55,39,31,16,49,Булгарплод,43,47,41,57,63,45,37,43 А,35,53,61,12,14, Михаил Даев  26,24,7,9,13,22,5,3,19,11,17,16,20,1,15,18, Момини Кули  24,21,9,22,7,14,2,10,13,5,4,3,12,18,15,11,17,6,19,8,16,1, Никола Вапцаров  16,14, Петър Сарафов  11, Складова База  , Търговска  41, Черна Гора  18, Юрий Гагарин  18,22,17,14,24,16,11,13,21,19,20,9,12,15

На 11.03.2020 Г. /12:00 - 12:30 Ч./ -  Гоце Делчев:   Ал.Стамболийски  11, Ал.Стамболийски  11, Атанас Тешовски  18,17,1,9,10,16,5,7,21,20,8,4,12,6,3,19,13,2,11,15,14, Булаир  3,17,2,7,1,9,13,8,12,1а,16,10,14,3,5,11,4, Васил Левски  1а,8,2,3а,6,2,1,1,11,12,10, Генерал Ковачев  2,10, Георги С.Раковски  21,5,1,7,3,5,9,4,3,7,2а, Горилата  , Гоце Делчев  1,Гараж, Гоце Делчев  26,29,29,29 29,31,13,Читалище,В Читалището,Гараж,1,5,2,24,Блокове Укв,Тото Пункт,21,19,4,11,1,17,23,3,9,2б,Офис,11 Офис,7, Димитър Ножаров  11,17,1a,4,15,3,9,5,7, Димо Хаджидимов  44,14,19,11,28,7,13,5,38,23,10,8,40,42,19,32,24,39,3,35,18,30,9,25,34,46,20,1,33,12,16,29,15,37,44,31,6,17,36,21,27,4, Добруджа  2,1,9,6,3, Е И К Дукови  Кв.122, Иван Вазов  8, Иван Вазов  7,12,10,8,4,9,3,6,2,5,1,14, Кв.149 УПИ Vііі-1228  , Кирил И Методий  11,1, Кирил И Методий  1,11,5,9,1,2,7,11,6, Л.Каравелов  2,3,1,6,9,4,10,5,12,8, Милан Конев  , Михаил Антонов  1, Одрин  14,21,25,27,16,19,23, Одрин  21,23,27,16,19,25,14,8,16,3,13,10,14,11,27,1,12,7,5,17,2,19,9, Отец Паисий  23,25,15,15, Охрид  28, Охрид  9,12,24,7,14,18,13,16,26,17,11,7б,22,19,20,28, Паоло Ленц  2 Г,2, Парцел Хіv, Кв.97а  , Петър Берон  7,2,4, Петър Сарафов  31,14,18,17,11,15,1а,16,1,12,6,3,4,9,7,20,2,8,10,13,2,23,28,22,37,29,19,27,26,30,30,22,21,25,31,24, Полковник Борис Дрангов  34, Серес  17 Сладкооп,1, Сестри Дукови  6,3а,4,11,1,3,9,11,2,5,4,7,4, Скопие  13,7,11,4,10,9,8, Скопие  4,13,7,9,11,10,8,2,5,3,1, Солун  10,32,28,19 А,Павилион,20,24,1,30,19,30 Магазин,14,А,5,28 А,21,22,26, Стара Планина  42 А,32,Каравана,42,54 Светофар,34,40,30,26,36,54,28,40а,24,26,54,38, Стара Планина  56,35,41,66,31,68,62,64,52,5,47,50,39,54,29,72,45,70,43,134,60,33,37,49,54,54,42,30,54 Светофар,28,42 А,36,Каравана,40а,24,40,34,38,26,32,3,6 Б,24,1,10,12,18,16,6,14,4,2,8,6,20,22,54, Тодор Александров  11 Павилион,Закусвалня, Тодор Каблешков  13,12,10, Търговска  34, Търговска  41 Магазин,36,34,36,30,10,24,32,26,20,12,12,42,2,16,22,38,Строителен Обект,28,26,40, Хvі-763 Кв.138  , Хvі-763 Кв.138  , Христо Ботев  23 А,18,Къщата На Сдс,20,19,23,21а,22,24,14,21,16,15,13,Исторически Музей,25, Цар Самуил  9, Цар Самуил  2,6,4,9,5,9,7, Царица Йоана  12, Царица Йоана  3, Юг  10,   Пазара,   В Градския Парк

На 11.03.2020 Г. /15:30 - 16:00 Ч./ -  Гоце Делчев:   Ал.Стамболийски  11, Атанас Тешовски  18,17,1,9,10,16,5,7,21,20,8,4,12,6,3,19,13,2,11,15,14, Булаир  3,17,2,7,1,9,13,8,12,1а,16,10,14,3,5,11,4, Васил Левски  1а,8,2,3а,6,2,1,1,11,12,10, Генерал Ковачев  2,10, Георги С.Раковски  21,5,1,7,3,5,9,4,3,7,2а, Горилата  , Гоце Делчев  26,29,29,29 29,31,13,Читалище,В Читалището,Гараж,1,5,2,24,Блокове Укв,Тото Пункт,21,19,4,11,1,17,23,3,9,2б,Офис,11 Офис,7, Димитър Ножаров  11,17,1a,4,15,3,9,5,7, Димо Хаджидимов  44,14,19,11,28,7,13,5,38,23,10,8,40,42,19,32,24,39,3,35,18,30,9,25,34,46,20,1,33,12,16,29,15,37,44,31,6,17,36,21,27,4, Добруджа  2,1,9,6,3, Е И К Дукови  Кв.122, Иван Вазов  7,12,10,8,4,9,3,6,2,5,1,14, Кв.149 УПИ Vііі-1228  , Кирил И Методий  1,11,5,9,1,2,7,11,6, Л.Каравелов  2,3,1,6,9,4,10,5,12,8, Милан Конев  , Михаил Антонов  1, Одрин  21,23,27,16,19,25,14,8,16,3,13,10,14,11,27,1,12,7,5,17,2,19,9, Отец Паисий  23,25,15,15, Охрид  9,12,24,7,14,18,13,16,26,17,11,7б,22,19,20,28, Петър Берон  7,2,4, Петър Сарафов  31,14,18,17,11,15,1а,16,1,12,6,3,4,9,7,20,2,8,10,13,2,23,28,22,37,29,19,27,26,30,30,22,21,25,31,24, Полковник Борис Дрангов  34, Сестри Дукови  6,3а,4,11,1,3,9,11,2,5,4,7,4, Скопие  4,13,7,9,11,10,8,2,5,3,1, Стара Планина  56,35,41,66,31,68,62,64,52,5,47,50,39,54,29,72,45,70,43,134,60,33,37,49,54,54,42,30,54 Светофар,28,42 А,36,Каравана,40а,24,40,34,38,26,32,3,6 Б,24,1,10,12,18,16,6,14,4,2,8,6,20,22,54, Тодор Каблешков  13,12,10, Търговска  41 Магазин,36,34,36,30,10,24,32,26,20,12,12,42,2,16,22,38,Строителен Обект,28,26,40, Хvі-763 Кв.138  , Христо Ботев  23 А,18,Къщата На Сдс,20,19,23,21а,22,24,14,21,16,15,13,Исторически Музей,25, Цар Самуил  2,6,4,9,5,9,7, Царица Йоана  3,   В Градския Парк

На 11.03.2020 Г. /09:30 - 12:30 Ч./ -  Гоце Делчев:   Ал.Стамболийски  11, Гоце Делчев  1,Гараж, Иван Вазов  8, Кирил И Методий  11,1, Одрин  14,21,25,27,16,19,23, Охрид  28, Паоло Ленц  2 Г,2, Парцел Хіv, Кв.97а  , Серес  17 Сладкооп,1, Скопие  13,7,11,4,10,9,8, Солун  10,32,28,19 А,Павилион,20,24,1,30,19,30 Магазин,14,А,5,28 А,21,22,26, Стара Планина  42 А,32,Каравана,42,54 Светофар,34,40,30,26,36,54,28,40а,24,26,54,38, Тодор Александров  11 Павилион,Закусвалня, Търговска  34, Хvі-763 Кв.138  , Цар Самуил  9, Царица Йоана  12, Юг  10,   Пазара

На 09.03.2020 Г. /09:30 - 10:00 Ч.; 11:30 - 12:00 Ч./ -  Гоце Делчев:   Бяло Море  15,38,18,16 16,24,26,20,22,16, Гоце Делчев  1,1,11,59,До Храм Св. Богородица, Илия Батаклиев  5,8,1,2,7,4,3, Калапот  5,3, Кирил И Методий  8,14,12,10,8,12,14,10, Местност Мочура  , Неуточнен Адрес  , Отец Паисий  3 А,19,9,7,13,1,5,2,11, Панаирска Ливада  71,,,11,12, Панаирски Ливади  25,22,14,34,20,10,16,Прод.,30 Сграда За Търговско-Складова Д,4,28,13,12,26,8,15,11,1,17, Панаирски Ливади-Продължение  21,Времянка,Автоцентър, Пейо К.Яворов  16,12,18,1б,14,11, Попови Ливади  1,18, Рила  Фтец Премиер, Руен  2,1, Серес  Гараж, Симеон Радев  1,3,Блок Топливо,5,11,15 15,15,13,9,15,21,19,17, Солун  2,15,7,3,14,5,9,1,13,2,15,14,9,13,3,1,7,5,20,22,10,2,12,8,6,4,11, Търговска  10,16,3,2,4,7,6,8,5,41, Търлис  6, Хан Крум  11,17,13,8,15, Христо Ботев  3,1,3,1,9,10,1,8,5,13,3,6,11,4,2,7,12, Цар Симеон  6,4,3,1,1,4,3,6, Цариброд  2, Царица Йоана  12,2,5,11,7,1,4,9,3,8,6,3,12,11,5,8,9,4,7,2,6,1,12

На 09.03.2020 Г. /09:00 - 11:00 Ч./ -  Гоце Делчев:   Вихрен  13,11,1,5,Блокове На Циповете,8,15,4,10,6,12,3,2, Гьорче Петров  7,1,5,2,8,9,13,1,12,6,11,4,10,3, Иларион Макариополски  38,28, Кичево  7, Ниш  6,4,5,1,2,3, Пирот  7,6,5,10,2,1,9,14,4,8,16,3,12, Преспа  1,5,3, Стефан Захариев  11,15,6,13,17,5,9, Хр.Смилянов 38а  , Христо Силянов  16,18,38,13,20,36,38,22,5,15,7,24,11,30,26,9,32,11 А,3а,34

На 12.03.2020 Г. /09:30 - 10:00 Ч./ -  Гоце Делчев:   Горилата  , Гоце Делчев  , Гоце Делчев  Бюро,Газостанция До Завод Орбел, Китка  3,2,1,4, Криволак  2,5,3,17,6,8,9,12,14,13,16,7,4,11,10, Местност Стопнаски Двор  Времянка За Строителство,Фуражомелка,Работилница За Сладолед,Работилница,Сграда,Цех,Цех,Фабрика,Автомивка,Склад Гражданска Защита,Склад,Склад,14,Времянка За Строителство, Местност Стопнаски Двор  Фабрика,Консервен Цех, Панаирски Ливади  13,Цех Пиерик,Тп, Панаирски Ливади  2,7, Попови Ливади  3, Рила  30,3,9,17,13,7,11,15, Стара Планина  12,59,71,67,96,98,69,65,75,94,63,57,88,92,82,61,84,90,9,86,77,55,73, УПИ Xvi, Кв.247  , Юрий Гагарин  24 Цех,   5

На 12.03.2020 Г. /12:00 - 12:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Гоце Делчев:   Горилата  , Гоце Делчев  Бюро,Газостанция До Завод Орбел, Гоце Делчев  , Китка  3,2,1,4, Криволак  2,5,3,17,6,8,9,12,14,13,16,7,4,11,10, Местност Стопнаски Двор  Фабрика,Консервен Цех, Местност Стопнаски Двор  Времянка За Строителство,Фуражомелка,Работилница За Сладолед,Работилница,Сграда,Цех,Цех,Фабрика,Автомивка,Склад Гражданска Защита,Склад,Склад,14,Времянка За Строителство, Панаирски Ливади  2,7, Панаирски Ливади  13,Цех Пиерик,Тп, Попови Ливади  3, Рила  30,3,9,17,13,7,11,15, Стара Планина  12,59,71,67,96,98,69,65,75,94,63,57,88,92,82,61,84,90,9,86,77,55,73, УПИ Xvi, Кв.247  , Юрий Гагарин  24 Цех,   5

На 12.03.2020 Г. /13:30 - 16:30 Ч./ -  Гоце Делчев:   Драмски Път

На 10.03.2020 Г. /09:00 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 11.03.2020 Г. /09:00 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Гоце Делчев:   Местност Мочура

На 11.03.2020 Г. /12:00 - 12:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Градево:   Местност Лаго-Равнако

На 10.03.2020 Г. /09:00 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 11.03.2020 Г. /09:00 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Гърмен:   Маноле  , Местност Маноле

На 09.03.2020 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 10:30 - 11:00 Ч./ -  Делчево, Общ. Гоце Делчев:   020288 М. Ливадите  , Чарговете  ,   На Площада

На 09.03.2020 Г. /09:00 - 11:00 Ч./ -  Добротино:   4043

На 09.03.2020 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 10:30 - 11:00 Ч./ -  Добротино:   4043  , Сарп Дере

На 10.03.2020 Г. /09:00 - 10:30 Ч.; 09:00 - 16:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 11.03.2020 Г. /09:00 - 10:30 Ч.; 09:00 - 16:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Долно Дряново:   УПИ-I, Кв.30

На 10.03.2020 Г. /09:00 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 11.03.2020 Г. /09:00 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Дъбница:   Двадесет И Втора  6,16,20,8,7,10,9,12,18, Двадесет И Девета  3,7,2,4,5, Двадесет И Осма  4,1,6,2,8,10, Двадесет И Пета  17, Двадесет И Първа  1,3 А,4,3,6, Двадесет И Трета  12,8,10,5,6,7,1,4, Двадесет И Шеста  3,2, Двадесета  9,2,8,13,3,12,11,5,1, Дванадесета  8, Девета  28,24,9,22,25,34,9,20,2,1,19,8,6,16,13,12,18,7,11,14, Деветнадесета  8,5,7,4,2,3,9, Десета  5,9,14,3,7,1,2,12,13,11, Единадесета  8,6,3,7,5,12,10,1,12a,4, Кюприжик  , Неуточнен Адрес  Поща, Осемнадесета  5a,2,9,7,21,1,17a,20,14,19,13,12,18,8,15,11,5,17,10,4,16,22, Осма  3,2a,8,2,8а,4,1, Пета  4,38,28,13,5,14,7,22,2,6,30,3,1,27,11,32,19,10,36,24,34,18,42,17,26,16,15, Петнадесета  14,2,3,4, Първа  7,15,8,16,31,46,1,42,27,25,32,34,22,13,36,15,29,21,23,18,33,40,35,6,8,24,38,20, Седемнадесета  2,3,11,4,9,8,6,7, Седма  9,5,13,1,11,17, Стопански Двор  Сграда,Цех, Трета  10,11,24,10,8,14,21,1,3,25,18,5,13,26,19,16,20,9,23,2,28, Четвърта  9а,25,6,9,4,27,18,30,38,28,44,17,13a,32,15,12,8,7,13,1,14,5,26,31,2,34,3,42,29,36,17,34, Шеста  20,36,39,32,37,30,23,34,22,38,29,28,25,27,21,31,26, Шестнадесета  23,9,10,15,11,13,   21,1,3,2,36,28,19,4,32

На 10.03.2020 Г. /09:00 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 11.03.2020 Г. /09:00 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Копривлен:   Неуточнен Адрес  Помпена Станция

На 10.03.2020 Г. /09:00 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 11.03.2020 Г. /09:00 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Крибул:   262  ,   Тп1

На 10.03.2020 Г. /09:00 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 11.03.2020 Г. /09:00 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Крушево, Общ. Гърмен:   Vі-138, Кв.10  , Іх-108

На 12.03.2020 Г. /13:30 - 16:30 Ч./ -  Лъжница:   Драва

На 10.03.2020 Г. /09:30 - 10:00 Ч.; 12:00 - 12:30 Ч. По Искане На "Есо" Еад; 15:30 - 16:00 Ч./ -  Мусомища:   Местност Стопански Двор  Сушилня

На 10.03.2020 Г. /09:00 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 11.03.2020 Г. /09:00 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Ново Лески

На 10.03.2020 Г. /09:00 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 11.03.2020 Г. /09:00 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Ореше

На 09.03.2020 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 10:30 - 11:00 Ч./ -  Средна:   9

На 10.03.2020 Г. /09:00 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 11.03.2020 Г. /09:00 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Теплен

На 10.03.2020 Г. /09:00 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 11.03.2020 Г. /09:00 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Хаджидимово:   Мержането

На 10.03.2020 Г. /09:00 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 11.03.2020 Г. /09:00 - 10:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Хвостяне:   28028  , УПИ-V, Кв.2  ,   Тп1

Община Гърмен  

На 11.03.2020 Г. /09:00 - 15:00 Ч./ -  Горно Дряново

На 09.03.2020 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 10.03.2020 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 11.03.2020 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 12.03.2020 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 13.03.2020 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  Дъбница:   Втора  4,28,32,5,30,17,9,8,24,6,20,14,22,15,2,13,1,12,7,10,16а,26,40,16,18,3, Двадесет И Пета  20,19,29,12,33,23,35,5,11,2,17,21,7,16,15,18,8,14,22,37,9,25, Двадесет И Седма  21,13,17,3,23,11,15,9,1,5, Двадесет И Четвърта  3,7,5, Двадесет И Шеста  4,6, Двадесета  11, Дванадесета  10, Девета  19, Неуточнен Адрес  Тп1 Дъбница, Пета  1, Петнадесета  1,10,12,13,8, Първа  1,15,19,8,11,14,17,10,12,4,6,5,3,2, Седемнадесета  10,17,15, Трета  1, Тринадесета  5,3,7, Четвърта  3,13, Четиринадесета  54,5,52,50,32,39,2,6,46,20,38,16,40,1,35,79,44,31,30,48,36,17,8,29,42,43,58,4,37,34,10,3,28,18, Шеста  14,12,1,2,6,10,9,15,11,7,17,16,4, Шестнадесета  2,7,3,1,5,4,   Площад,2,1

На 13.03.2020 Г. /12:30 - 16:00 Ч./ -  Рибново:   000317, Землището На С. Рибново  , Ііі-966, Кв.56  , Върбиците  , Двадесет И Девета  1,2,5,7,4,6,8,3,12,9, Двадесет И Осем  6,5,9,12,7, Двадесет И Седем  8,9,15,17,11,1,10,13,5,3,2,6,7,4,14, Двадесет И Трета  6, Двадесет И Шеста  1,23,15,14,16,4,27,26,20,12,13,21,29,17,25, Двадесета  1,2,8а,6,8,3,4, Дванадесета  10,17, Ливаде  , Неуточнен Адрес  , Осемнадесета  20,17а,14,29,12,25а,16а,27,21,24,15,33,17,25,18,31,23, Петнадесета  21,4,3,18,17,5,7,29,15,37,30,16,1,8,10,9,27,19,12,38,31,36,47,2,6,26,33,13, Първа  83,73,59,104,97,99,98,72,82,74,55,53,45,75,68а,86,101,67,63,1,51,58,80,108,69,71,45a,64,70,65,61,76,14, Седемнадесета  16,20,18,12,15,2,3,8,11,9,19,5,6,4,17,14,22,13,17а, Тридесета  12,5,13,7,27,1,3,24, Четвърта  4, Шестнадесета  23,1,12,19,9,15,25,11а,3,8,5,7,6,10,13,11,21,4,2

На 13.03.2020 Г. /09:00 - 12:00 Ч./ -  Рибново:   Двадесет И Втора  4,5а,2,10,1,8,12,14а,14,1а,5,7,6, Двадесет И Пета  2,4,7,6,5,8,1, Двадесет И Първа  6,1,3,10,5,2,4,14,12,14а,8, Двадесет И Трета  2,1,4,8,6,9,7,3, Двадесет И Четвърта  2,3,5,1, Двадесета  5, Девета  1, Деветнадесета  2,8,5,7,3,6,1,4, Десета  6,12a,2,5,12,6а,8,4,10, М. Бърдо  3, М.Плевнето  13,3,14,21а,27,15,9,12,22,26,8а,6,4,1,21,28,19,2,8,17,11,5,23,20,30,18,16, М.Селища  2, М.Снесеното  6,8,4,5,1, Неуточнен Адрес  Центъра,Поща, Осемнадесета  9,2,5,1,3,6,4,7,11а,13а,11,9а,13,10,8, Осма  11, Пета  5,6,11,23,19,16,3,20,21,4,1,8,17,9,18,2,15,7,10, Петнадесета  5, Първа  35a,27,64,48а,39,41,54,46,47a,43a,58,28,45,40,50,37,33 А,48,52,35,37a,31,62,29,29а,46б,42,39a,33,49,43,46а,60,31а,44,58a,50а, Седемнадесета  9, Седма  1,7,8,32,12,26,6,17,9,36,22,16,11,21,34,3,25,19,4,38,30,28,29,5,2,13, Трета  4,17,9,2,6, Четвърта  12, Шеста  6,15,10,9,11,4,2,5,13,1,3,8,   4,9,10,6,6б,3,2,6а

На 13.03.2020 Г. /15:00 - 16:30 Ч./ -  Рибново:   Двадесет И Втора  7а, Двадесет И Пета  4, Двадесет И Трета  6, Дванадесета  1,3,13,15,2,9,4,12,8,10,17,14,6,7,24,19,11, Девета  6,3a,5,7a,4,3,7,8,9, Десета  20,14,7,30,26,5,28,9,11,13,18a,17,1,16, Единадесета  11,12,5,8,16,1,3,2,4, М. Бърдо  5,4,12,14,11,8,7,9, Местност Бърдо  5, Неуточнен Адрес  , Осма  9,16,15,10,4,6,8,17,18,2a,2,13,7,14,12,1a,5,11a, Първа  92,100, Седма  7,1,2,28, Тринадесета  23,11,10,36,20,18,15,1,16,9,38,7,26,22,21,30,34,17,6,2,13,19,5a,24,12,5,8,28,4,15а,14,27,3,32,25, Четиринадесета  2,1,10,2а,13,4,5,6,8,6a,17,3

На 12.03.2020 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  Скребатно:   Над Селото- Оградите

На 12.03.2020 Г. /10:30 - 12:30 Ч./ -  Скребатно

Община Кресна  

На 09.03.2020 Г. /09:45 - 12:00 Ч./ -  Брезница:   Синища  7

На 09.03.2020 Г. /09:45 - 12:00 Ч./ -  Горна Брезница:   Xi-183  , УПИ Iv-184, Кв.19  ,   Жилище

На 09.03.2020 Г. /12:45 - 16:15 Ч./ -  Долна Градешница:   Втора  7,9,11,15,19,3,17,5,1,13,21, Двадесет И Седма  5, Двадесет И Шеста  25,12,4,27,21,11,2, Дванадесета  5,16,11,9,14,18,7,3,1,12, Девета  1,3,7

Ключови думи към статията: