Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България - област Кюстендил, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 24 - 28.02.2020 г. - 2 част

Енергетика / България
3E news
252
article picture alt description

/Продължение от 1 част/

На 25.02.2020 Г. /14:30 - 16:00 Ч./ -  Слокощица:   XII-394,Кв.31  , Александър Димитров  41,37,38,36,39,55,53,49,43,40,31,33,25,51,32,57,30,34,44,59,46,29,47,42,26, Ален Мак  6,5,4,2,7,8,3,1, Бачо Киро  5,6,2,1,3,4, Васил Коларов  14,7а,2,16,8,10,12,5,3,4,6, Васил Левски  22,8,52,36,4,5,11,42,54,24,1а,30,32,50,3,21,9,16,28,38,14,48,34,12,19,13,40,25,44,23,17, Генерал Заимов  4,1,5,6,3, Гео Милев  2, Георги Бенковски  15,10,13,4,11,3,14,1,12,9,2, Георги Димитров  12,15,13, Георги Кръстев  2, Георги С. Раковски  13,8,1,5,3,9,7,2,10,6, Димитър Канин  40,30,36,47,51,38,34,32,22,45,42,41,44,39,48,46, Добри Чинтулов  10,11,3,2,15,9,7,8,4,12,14,17,13,5,6, Елин Пелин  7,6,1,11,4,9,5,8,3,12,3, Ефендиското  , Зинови Григоров  18,22,10,14,24,20,12,16, Иван Вазов  36,26,13,1,40,38,10,28,10а,12,9,8,18,20,30,7,15,11,5,4,16,24,6,32,42,34,22, Иван Шишман  2,6,4, Искър  13,9,11, Кокиче  3,1,5, Кубрат  2,4, Любен Каравелов  2,3,6,12,8,2а,1а,20,14,7,18,5,4,9,10,1, М-Ст Чадъра ПИ 67461.24.17  , Марин Дринов  8,1,4,10,6,3, Махала Селото  , Местност Змиярника  Бунгало, Местност Кръста  , Местност Мичевица  , Местност Ридо  , Местност Саманли Баир  Вила, Мусала  8,4,6,10, Никола Въжаров  8,3,2,6,1,5,4, Орлица  12,4,3,5,6,10,Кафе,8, Пробуда  1,2, Пролет  22,28,9,36,62,50,35,32,47,57,52,7,26,48,23,14,64,39,18,33,42,46,11,43,24,37,29,20,45,19,34,16,56,58,60,17,41,40,54,27,13,21,66,38,30,25, Пролетарска  1,4,3,2, Спортист  5,7,6,2,3,10,1,4, Стоян Лудев  4,7,24,16,22,2,18,12,1,8,9,11,6,3,10,13,5,21,20,19,17, Христо Ботев  19,1,23,4,2,9,8,6,7,11,3,5, Христо Смирненски  13,5,11,4,9,3,1,2,7,   Мичевица,Черква,Плаж,Кафе

На 25.02.2020 Г. /14:30 - 16:00 Ч./ -  Смоличано:   Махала Бачовска  , Махала Беловинска  , Махала Габерлийска  , Махала Гьоревци  , Махала Каргалий  , Махала Мангелска  , Махала Миринска  , Махала Райков Рид  , Махала Реката  , Махала Св.Ана  , Махала Сделище  , Махала Хаджийска  , Махала Чифлико  , Махала Чорбаджийска  , Махала Чукарлийска  , Махала Юговци

На 25.02.2020 Г. /14:30 - 16:00 Ч./ -  Страдалово:   Мах.Борачичка  , Мах.Геберо  , Мах.Дъбовска  , Мах.Заячка  , Мах.Иванковци  , Мах.Кьосевци  , Мах.Лингурска  , Мах.Логодашка  , Мах.Нечемска  , Мах.Орничарска  , Мах.Пешовска  , Мах.Реката  , Мах.Рудишка  , Мах.Рудище  , Мах.Стамболийска  , Мах.Шаинска  , Мах.Ширилийска  , Мах.Шияне  , Мах.Шиячка

На 25.02.2020 Г. /14:30 - 16:00 Ч./ -  Търсино

На 26.02.2020 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 14:00 - 16:00 Ч./ -  Горна Брестница:   Влахов Дол  , Местност Влахов Дол

На 26.02.2020 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 14:00 - 16:00 Ч./ -  Грамаждано:   II-110.Кв.11  , Александър Стамболийски  18,7,14,4,1,10,9,12,6,2,8,5, Васил Левски  14, Джурналица  , Димитър Каляшки  4,40,17,22,23,26,8,1а,12,32,5,11,1,38,3,21,14,25,13,6,7,27,9,28,10,36,20,34,2,35,56,58,68,37,33,50,29,54,44,46,60,31,48,70,62,66,52, Здравец  1,9,7,16,6,3,11,5,15,14,4,13,82,24,36,23,34,27,38,17,40,26,15,32,25,20,19,22,21,30,28, Любен Манджуков  8,4,6,2,3, Местност Гола Велика  , Местност Динката  , Местност Исманица  , Местност Почивало  , Местност Страната ПИ 012106  , Местност Стрелбище  , Местност Стрелбище ПИ003007  , Осогово  10,1,3,8,4,6,15,13,2,8а,11,15а,21, ПИ 17680.25.36  , Почивало  , Радослав Нотев  24,5,19,17,18,2,23,27,16.,12,9,1,3,10,7,15,11,13,6,8, Румена Войвода  4,5,11а,3,2,1, Стоимен Ковачев  5,4,15,5,6,7,9,8,2,11,13,1,3, Христо Ботев  3,2,4а,14,4,7,8,12,1,   Читалище

На 26.02.2020 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 14:00 - 16:00 Ч./ -  Жиленци:   Ангел Маноилов  2,17,4,18,10,6,14,13,3,7,16,9,1,5, Борис Джелепски  4,12,2,5,6,Вила,9,10,Къща,1, Васил Левски  4,7,16,6,3,13,2,12,14,1,5,18,8,10, Глоковска  2,4, Гюешевско Шосе  13,23,19,21,9,11,15,17,7,3,1,5,2,4, Димитър Каляшки  2,1,3,6,4,29,24,9,8,14,Кафе,44,27,41,18,50,25,28,32,11,36,40,26,13,23,5,48,12,17,42,20,Къща,10,15,46,52,30,31,33,39,16, Иван Вазов  16,18,6,10,8,14,12,Вила, Иглика  2,1, Крайречна  2,Вила, Курбанци  , Кьошко  , Махала Везенска  , Махала Долна  41,43,44,35,21,40,39,42,30,38,28,9,8б,15,20,29,10,Помпа,37,23,17,13,24,5,1,11,32, Махала Сиракова  21,37,33а,36,27,18,20 А, Махала Черковна  16,22,2,15,6,23,12,10,1,5,26,8,9,23а,4,43,3, Махала Чифлика  Къща,1,Помпа,15,9 Къща,24, Местност Баладърица  , Местност Гьоло  , Местност При Къщи  , Местност Разкръсие  , Местност Сбирище  , Местност Спротива-Чифличето  , Милан Керенски  2,11,13,9,6,8,3,7, Над Погребите  , Осогово  11,1,4,6,8,2,7,3,13,45,35,16,57,41а,22,Детска Градина,26,53,59,32,24,43,10,33,27,18,11,31,46,55,47,23,44,49,61,37,36,25,21,20,15,41,50,48,29,19,63,28,14,28а,51,17,38,40,12,39,Вила,30, Петър Ризов  11,4,8,17,7,12,5,16,14,6,2,18,9,3б,10,6а,13,3а,25а,7,38,46,36,22,20,27,25,26,30,40,42,21,34,24,44,23,29,33,28, При Къщи  , Първи Май  3,1,5, Радослав Нотев  2,7,21,9,11,17,15,19,5,13, Райна Княгина  6,1,5,4,7,8,12,2,10, Теменужка  1,5а,6,7,7а,9а,2,4,8,11,5,6, УПИ II-105, Кв.26  , УПИ XII, Кв. 17  , УПИ ХvIII -187 Кв.228  , Христо Ботев  5,1,6,4,10,12,8,2,12а,3,   Вила,Къща,Вила,Вила,Къща,Къща,Склад,Вила

На 26.02.2020 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 14:00 - 16:00 Ч./ -  Кюстендил:   Бреза  5,3,11,9,7,1,5, Васил Петлешков  25,27,29,3,7,19,31,8,5,2,1,13,9,15,23,21,9а,17,10,6,4, Гюешевско Шосе  12,11,4,6,13,5а,9 Снек Бар,Стоп.Двор,9 Магазин Строй.Материали,7,ЛюПИлня,5,10б,10,10а,Цех За Щори,9,Читалище,16,Павилион,6а,8,Ремонтна Работилница,18,14,2,Склад,1,Хран.Стоки,Магазин,Магазин Селкост.Техника,Склад,Автосервиз,Стоп.Двор,10,Хр.Стоки, Димитър Иванов  32,11,10,14,13,2,6,8,4,12,1,9,19,7,17,5,3,40,15,24,16,40,36,42,23,44,25,28,34,22,30,38,26,32,21,20,27,18, Димитър Кукудов  16,4,18,2,14,1,10,5,12,22,3,8,6, Елисавета Багряна  15,9,6,5,16,8,10,14,3а,12,13,4а,1,7,3,4,2, Емил Марков  8,12,6,10,1,2,14,4,3,20,16,26,18,24,22,28,12,87,77,46,83,22,67,42,40,71,85,81,44,38,69,79,48, Жельо Демиревски  30,18,38,13,7,20,15,32,26,9,34,34а,22,11,40,24,28,16,36,42,8,1,5,6,10,14,3,2,12,4, Иван Банков  2,10,6,1,5,14,8,3,12,16,4, Иван Момчилов  3, Игнат Барбар  3,9,5,7,1, Индустриална  Складово Помещение,12, Йоаким Осоговски  2, Крум Зарев  17,1,7,11,2,13,9,3,5,59,69,31,67,43,61,Стоп.Постройка,47,39,51,65,53,57,60,33,49,37,35,77,63,29,55,41,45, Лозенски Механи ,ПИ 41112.214.59  , Любчо Кечев  12, Малчика  1,3,7, Махала Корубанска  , Местност Влахов Дол  Вила №15,Вила №12,Бунгало,37,65,Парцел Vi-4,36а,16,67,Барака, Местност Гола Велика  ..,717 Вила,Фургон,Бунгало,Вила,Вила №412, Местност Гърлянски Черешарник  2,37,16,12,28,21,39,1а,19,26,23,22,28 А, Местност Динката  Стоп.Постройка,Вила,Къща,Къща,Къща,Къща, Местност Кандило  , Местност Кандило ПИ 050199  , Местност Лозенски Механи  1,27,58,8,20б,6,2,55,15а,7,22,5,20,4,9,21,23,10,18, Могилата  , Никола Атанасов  15,13,9,12,5,4,1,2,3,10,6, Николай Рукавишников  3,5,11,6,7,9,4,1,2, Петър Берон  46,46, Петър Ников  3-Б,3,3б, ПИ №41112.10.107 М-Ст Могилата  , Прогона  , Румена Войвода  , Сердика  4,1, Соволска  1,5а,38,36,27б,Поща,8,Вила,Къща,32,Цех,6,31,48,Работилница,30,25,Къща,17а,29,1а,27,11а,33,35,16а,39,Работилница,22,34,Цех, Спартак  Разсадник,Стоп.Постройка,Кладенец,Помпа,61,Къпалня, УПИ III-7156,Кв. 398  , УПИ VII Кв.91 А  , Цвятко Радойнов  3,4,2,   Бар,Цех,Авт.База

На 26.02.2020 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 14:00 - 16:00 Ч./ -  Лозно:   ПИ 030204 М. Кочине  , Васил Левски  3,5,11,2,10,1,6,7,9,4,1, Георги Бенковски  5,4,7,1,9,3,8, Даскал Димитрий  4,1,4,2,6,8,5, Димитър Каляшки  18,10,21,6,42,13,2,27,11,34,24,28,7,50,33,8,14,17,36,4,12,19,32,35,25,40,5,22,16,46,26, Дрин  4,2, Емил Шекерджийски  2,1,9,5,4,7,3,11, Йорданка Николова  2,4, Китка  27,7,29,31,10,14,8,15,3,2,35,20,9,5,23,13,11,19,25,33,4,6,17,18,16, Махала Кепазка  3,2,1,1а, Махала Корубанска  , Местност Азна  3, Местност Кочине  2,1,Вила, Местност Лозище  7,5, Местност Орачето  , Местност Пладнище  , Местност Под Селото  , Местност Разкръсе  , Местност Стари Лозя  Скз Лозно, Местност Стрелбище  , Местност Стрелбището  , Осогово  4,2,6,3,7,16,22,18,31,24,33,25,14,9,11,16,28,21,17,3,13,30,20,27,12,29,10,5,23,19,15,7, Паисий Хилендарски  4,20,9,13,5,14,10,12,6,11,3,7, Под Селото  , Свети Илия  , Слатина-026005  , Стадиона  6, Стефан Караджа  30,28,32,45,14,15,43,35,19,26,17,41,27,33,23,25,29,12,31,37,6,10,39,47,21,16,8,18,24,2,4,9,1,5, Стопански Двор  , Стоян Лудев  17,4,11,10,7,2,14,6,3,15,19,12,5,20,21,13,8,23,1,9, Стрелбището  Топила  , Топилата  ПИ 030042, УПИ Xi-223 Кв.21  , УПИ Іх Стопански Двор  , Христо Ботев  11,3,7,1,4,9,5, Цанко Церковски  22,37,34,14,19,2а,6,2,40,29,23,1,27,32,7,13,15,24,21,33,9,16,8,12,18,4,28,3,30,36,25,42,17,26,14, Четиринадесети Май  30,7,1,17,28,22,6,55,5,3,12,18,19,15,16,9,2,4,24,20,26,2 Цех,11,6а,8,10,21,90,98,116,28,106,55,120,29,118,65,104,84,78,75,110,83,96,100,77,69,97,114,99,92,89,79,73,31,108,93,86,112,102,88,87,81,95,94,82,51,53,Оптичен Шкаф,74,65,39,29,69,23,31,57,21,35,27,43,76,36,61,32,37,80,72,55,41,64,68,49,52,25,78,48,40,44,38,70,34,45,62,46,63,42,   Цех,Цех

На 26.02.2020 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Кюстендил:   Гюешевско Шосе  Склад,1, Любчо Кечев  12, Местност Кандило ПИ 050199  , Петър Ников  3-Б,3,3б, Сердика  4,1

На 27.02.2020 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 28.02.2020 Г. /09:15 - 10:15 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Коняво

На 27.02.2020 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 28.02.2020 Г. /09:15 - 10:15 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  КоПИловци, Общ. Кюстендил

На 27.02.2020 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 28.02.2020 Г. /09:15 - 10:15 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Кюстендил:   Склад

На 27.02.2020 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 28.02.2020 Г. /09:15 - 10:15 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Ябълково, Общ. Кюстендил:   VIII-250,Кв.7  , Бенковски  6,7,17,29,21,25,15,5,11,4,19,14,9,27,13,23,12,3,30,2,10, Георги Димитров  4, Девети Септември  8,10,19,2,6а,4,11,5,3,1, Кадъница  , Кирил И Методий  17,26, Ленин  22,29,24,26,98,25,32,28,16,3,14,19,20,38,7,13,33,15,27,10,11,30,42,12,17,35,21,1,34,36,5,40,18,23,2,4,8, Махала Бански Мост  2,Търговска Сграда,6,4,5,3, Махала Славейкова  6,1,4,3,2,8,7, Махала Софийско Шосе  5,3,2,1,4, Махала Трънярска  , Местност Кантона  , Местност Соволска Река  , Местност Соволщица  , Овощарска  7,11, Пладнището  , Първи Май  69,73,64,65,63,61,51,57,55,62,59,67,71,53,49, С. Ябълково, Община Кюстендил  , Славейков  27,10, Христо Ботев  12,32,13,24,17,34,11,28,19,21,20,23,36,30,16,15,14,22,10,25,18,26,14

На 27.02.2020 Г. /09:00 - 16:30 Ч.; 09:00 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 28.02.2020 Г. /09:15 - 10:15 Ч./ -  Шишковци

На 27.02.2020 Г. /09:00 - 16:30 Ч.; 09:00 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 28.02.2020 Г. /09:15 - 10:15 Ч.; 09:15 - 16:30 Ч./ -  Полска Скакавица

На 27.02.2020 Г. /09:00 - 16:30 Ч.; 09:00 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 28.02.2020 Г. /09:15 - 10:15 Ч.; 09:15 - 16:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Гърбино

На 28.02.2020 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Драговищица, Общ. Кюстендил:   Iv , Кв. 77, Стопански Двор  , Асен Златаров  11, Атанас Достин  75,74,73,69,79,72,60,68,83,77,52,62,87,81,71,67,66,56, Бивш Стопански Двор  , Брест  3, Иван Пашалийски  14,1,54,4,9,5,2,7,6,10,8а,3,12, Индустриална  6,4а,4,3,2,1, Липа  4,15,2,24,22,13,7,12,8а,20,19,8,3,9, Люляк  15,6,20,17,5,7,2,8,1,13,12,3,11,9, Местност Ямборано  , Младост  2, Овощарска  1,3, Преслав  4, Роза  10,6,8,7,4,5, Хризантема  4,3,5,2,7,1,   Склад

На 28.02.2020 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Полска Скакавица:   393025  , Махала Бойчовци  , Махала Терзийска

На 28.02.2020 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Раждавица:   Азна  17,9,29,11,27,5,33а,7,21,15,1, Алеко Константинов  6,1, Александър Димитров  1,4, Александър Стамболийски  2,4,2,6,8, Асен Златаров  1,5,2,3, Аспарух Плачков  5, Бенковски  3,1, Валентина Терешкова  29,31,13,22,4,28,25,15,1,3,10,16,12,5,8,6,2,17,7,35,10а,2, Варна  1,2,6,7,4,3, Васил Коларов  24,10,9,6,12,5,2,28,6а,4,22,11,8, Васил Левски  6,2,8,4,3, Вела Пеева  1,7,5,2,4,13,1, Владимир Поптомов  13,1, Георги Димитров  31,65,69,35,37,43,67,63,47,51,33,45,31,39,41,14,55,49,12,18,53,41а,6,8,10,25,23,1,17,15,19,29,11, Георги Кирков  2,5, Граф Игнатиев  3, Димитър Каляшки  27,11,25,28,23,18,12,16,20,21,32,1,15,3,4,31,9,29,30,19,14, Димитър Полянов  5,1,3, Железничар  1,3, Йорданка Николова  4,8,6,1,5,12, Л.Димитрова  6,2,1,8,3,4, Ленин  30,32,14,20,10,16,70,88,22,26,40,50,78,28,58,4,86,8,2,24,80,74,64,84,6,36,46,34,42,52,48,12,54,72,44,68,76,56,38,62,18,66,82,10,2, Неофит Бозвели  2,3,1,8, Никола Вапцаров  16,12,16,22,1,15,2,5,9,4,18,3,20,7,13, Партизанска  2,3,1,4, Рила  3,5, Садни Дол  18,2,10,4, Славянска  2,9,8,1,2,1, Созопол  7,5,7,1,3, Станке Димитров  4,7,5,6,14, Столетов  14,3,1,2,18, Стоян Лудев  1, Струга  1,5,2,4, Струма  1, Тодор Каблешков  2,1,4, Христо Ботев  19,46,25,42,16,29,38,21,49,45,50,53,14,20,28,24,31,44,51,18,23,36,40,39,59,17а,27,30,57,61,13,19,55,63,12,10,6,3,9,7,8,1, Христо Смирненски  2,38,34,50,20,18,42,12,22,58,8,14,32,3,54,4,46,44,7,16,13,6,10,26,40,36,19,28,13, Чайка  6,4,8, Черешарска  9,12,5,1,14, Шипка  2,4,5,3,1,6, Юрий Гагарин  2,7,6,4,11,1,9,5,3,7,15,   Складова База,Іі-Ри Жп Кантон,Лекарски Кабинет,Канцеларии,Къща,Поща,Кафе Аперитив,Ресторант,Казан,Къща,Цех За Пластмаси,Училище,Хлебозавод,Банциг,Хранителни Стоки,Пансион,Кухня,Къща,Магазин,Читалище,Вила,Жп Гара,Къща

На 28.02.2020 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Скриняно:   66891.24.100 М.Чуката  , Георги С. Раковски  26,1,12,9,33,24,5,7,14,22,21,39,18,15а,15,13,2,17,12а,35,25,16,31,11,3,8, Георги Трайков  10,17,4,11а,2,15,3,25,14,12,21,11,8,7,23,5,27, Местност Чуката  , П.Волов  13,10,4,8,3,12,5,6,11, Пролет  10а, Пролетарска  6,18,14,12,16,7,9,1,4,10,8,5,2а,9а, Стопански Двор  , Стоян Лудев  136,134,131,125,118,138,130,115,139,128,121,135,122,117,124,137,113,140,126,133

На 28.02.2020 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Стенско:   240 Кв.13  , Извън Регулацията  , Местност Шишманци  , Стенско  1,   Магазин,Здравна Служба

На 28.02.2020 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Шипочано:   177,95,176,9,98,103,86,88,155,128,108,157,106,94,93,160,60,96,102,158,4,175,84,101,82,174,90,173,166,105,100,153,15,110,134,133,119,79,89,136,27,143,18,112,72,54,52,50,59,122,73,58,148,117,43,130,128,17,80,25,28,31,23,152,120,135,151,30,44,60,146,14,20,42,46,53,137,38,33,118,115,91,116,21,154,77,61,56,138,19,64,142,67,140,124,36,57,37,156,35,48,71,125,29,51,24,66,75

На 28.02.2020 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  Шишковци:   Александър Стамболийски  17,11,16,25,23,10,31,24,27,13,30,19,2,8,35,29,14,26, Андон И Стойна Виачеви  5,2,1, Бачо Киро  4,2, Васил Демиревски  6,8,15,9,7,4,2,11,5,1,12,13, Васил Коларов  11,8,6,13,10,17,7,15,9,12,79,22,58,54,26,66,87,73,68,18,85,50,71,37,42,77,46,105,81,59,27,35,45,103,63,40,52,29,101,97,75,91,69,95,65,61,38,43,93,56,64,74,83,51,99,60,24,49,62,30,89,107, Васил Левски  3,1,6,4,10,9,8,5,7, Вела Пеева  5,1,4,3, Владимир Димитров Майстора  27,9,37,12,25,32,14,23,17а,Магазин,8,21,31,2,39,11,15,24,10,20,28,6,18,13,33,29,1,4,5,3,36,17,7,19,35, Георги Бенковски  10,4,2,7,1,12,9,5,11,3,8,6, Гоце Делчев  3,5,1,2,11,6,4,7,9, Девети Септември  5,1,29,35,21,23,31,12,16,10,27,11,3,17,6,18,19,20,7,9,22,25,24,15,14,33,13,4,26,2, Димитър Каляшки  15,13,7,1,6,14,11,12,9,5,18,4,10,25,27, Елин Пелин  1,3,5,2, Емил Шекерджийски  15,12,9,13,6,1,7,10,2,17,5,11,3,4,8, Зоя Космодемянская  4,6,5,2,8,3,10,1, Иван Вазов  4,2,3,1, Лилия Карастоянова  1,5,7,3, Лоза  5,1,7,3, Любен Кацаров  4,22, Местност Ридо  , Местност Стадиона  , Митко Палаузов  10,1,3,4,5,6,10,2, Млада Гвардия  1,5,2,7,3,11,14,8,9,13, Неофит Рилски  19,32,16,12,15,6,30,14,34,26,2, Никола Вапцаров  2,4,3,1, Паисий Хилендарски  3,1,8,4,2,7,6,5, Пейо Яворов  7,9,3,2,11,15,13, Пеньо Пенев  2,4, Раковски  4,10,2,6,8, Роза Димитрова  7,5,1,3,9, Станке Димитров  5,7,9,3, Стефан Караджа  1,4,2, Столетов  3,1, Стоян Лудев  3,9,1,2,7, Струма  5,12,9,15,13,6,10,11,2,3,7,1, УПИ Xiv - 464 Кв.14  , Хаджи Димитър  8,3,7,2,1,4,9,5,11,6, Христо Ботев  4,7,1,6,8,5,2,3,11,5, Христо Смирненски  4,9,8,7,1,6,11,3,5, Чучура  1,4, Шипка  4,1,5,3, Юри Гагарин  15,7,17,1,13,9,3,5,19, Яне Сандански  6,5,4,   Черква,Здравна Служба,Къща,Къща,Детска Градина,Железарски Магазин,Магазин,Ресторант,Фурна

На 28.02.2020 Г. /08:45 - 16:30 Ч./ -  Раждавица

Община Рила  

На 25.02.2020 Г. /09:30 - 15:30 Ч./ -  Смочево:   048014  , Асен Илиев  2,1, Бреза  4,2, Васил Левски  11,16,14,6,13,1,9,12,4,10,7,5,20,8, Иван Китанов  13,9,1,11,15,2,5,3,7, Иглика  5,3, Инженер Сотиров  26,51,35,29,62,90,107,49,22,60,83,36,42,81,37,57,48,110,50,30,101,63,91,70,69,77,76,86,95,105,39,79,66,65,59,99,47,103,34,89,52,78,88,109,92,31,58,80,1,100,Павилион,94,24,68,32,53,93,141,85,67,61,71,3,74,43,56,28,54,75,72,111,84,Хранителни Стоки,17,46,38, Липа  1,3,5, Никола Дамянов  2, Отец Паисий  1,9,7,21,4,12,6,19,5,17,13,2,10,8,14, Рила Планина  12,11,15,7,10,21,20,1,4,3,17,23,16,13,26,35,2,27,31,19,14,28,5,32, Симеон Заров  18,15, Христо Ботев  1,16,6,12,24,3,18,17,10,13,20,14,7,19,11,28,21,26,4,22,9,15,5

Община Сапарева Баня  

На 24.02.2020 Г. /09:00 - 15:30 Ч./   На 25.02.2020 Г. /09:00 - 15:30 Ч./ -  Овчарци, Общ. Сапарева Баня:   Баба Тонка  4,6,1,2,5,3, Васил Левски  12,7,5,6,10,4,1,14,18,3,16,2,11,9, Георги Бенковски  3,14,10,6,1,12,9,5, Георги Раковски  9,6,21,18,23,15,7,12,19,11,10,13,16,20,8,17,14, Горица  4,18,7,1,3,12,8,11,5,24,13,, Бунгало,16,2,20,14,6, Златни Брегове  3,9,1,15,5,11,13,16,4,12,8,10,14,20,2,7, Липа  6,3,8,2, Местност През Реката  Вила, Панайот Волов  8,3,1,11,13,2,30899,7,4, Рилски Езера  2, Синчец  3,10,1,6,4,8

На 26.02.2020 Г. /09:00 - 15:30 Ч./ -  Овчарци, Общ. Сапарева Баня:   020101  , Баба Тонка  4,6,1,2,5,3, Васил Левски  12,7,5,6,10,4,1,14,18,3,16,2,11,9, Георги Бенковски  3,14,10,6,1,12,9,5, Георги Раковски  9,6,21,18,23,15,7,12,19,11,10,13,16,20,8,17,14, Георги Раковски  4,5,3,1,2, Горица  4,18,7,1,3,12,8,11,5,24,13,, Бунгало,16,2,20,14,6, Дръндарица  3, Дъбевица  1, Златни Брегове  3,9,1,15,5,11,13,16,4,12,8,10,14,20,2,7, Златни Брегове  17, Иван Рилски  13,4,14,20,6,5,11,12,10,3,16,9,8,1,18, Липа  6,3,8,2, Местн. &Quot;Грабежо&Quot;  , Местност През Реката  Вила, Никола Вапцаров  20,30,1,14,23,3,18,5,17,11,22,4,24,28,32,26,10,2,13,19,6,7,9,8,16,12, Осми Март  4,1,7,5, Отец Паисий  4,1, Панайот Волов  8,3,1,11,13,2,30899,7,4, Плиска  2,8,3,6,1,5, Рилски Езера  2, Рилски Езера  47,23,34,38,32,8,16,33,28,45,29,21,36,40,30,15,11,31,20,35,25,18,9,37,39,5,19,6,22,24,17,42,2,14,49,26,13, Синчец  3,10,1,6,4,8, Спартак  5,9,1,3, Хаджи Димитър  10,1,5,Вила,9,7,8,6,2, Христо Ботев  10,4,9,5,3,14,7,8,1

На 27.02.2020 Г. /09:00 - 15:30 Ч./   На 28.02.2020 Г. /09:00 - 15:30 Ч./ -  Овчарци, Общ. Сапарева Баня:   020101  , Георги Раковски  4,5,3,1,2, Дръндарица  3, Дъбевица  1, Златни Брегове  17, Иван Рилски  13,4,14,20,6,5,11,12,10,3,16,9,8,1,18, Местн. &Quot;Грабежо&Quot;  , Никола Вапцаров  20,30,1,14,23,3,18,5,17,11,22,4,24,28,32,26,10,2,13,19,6,7,9,8,16,12, Осми Март  4,1,7,5, Отец Паисий  4,1, Плиска  2,8,3,6,1,5, Рилски Езера  47,23,34,38,32,8,16,33,28,45,29,21,36,40,30,15,11,31,20,35,25,18,9,37,39,5,19,6,22,24,17,42,2,14,49,26,13, Спартак  5,9,1,3, Хаджи Димитър  10,1,5,Вила,9,7,8,6,2, Христо Ботев  10,4,9,5,3,14,7,8,1

Ключови думи към статията: