Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България - област Кюстендил, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 17 -21.02.2020 г. - 2 част

Енергетика / България
3E news
258
article picture alt description

На 21.02.2020 Г. /15:00 - 16:00 Ч./ -  Пиперков Чифлик:   Васил Коларов  1,7,11,13,3,9,5, Васил Левски  42,21,37,35,45,29,60,52,33,27,48,58,30,40,36,Работилница- Зеленчуци,43,54,25,38,47,46,23,34,41,50,32,31,56,25,19,13,50,9,16,12,15,18,11,24,28,86,17,48,10,20,30,22,8,1,10,12,2,11,4,3,6, Владимир Заимов  1,2,4, Гео Милев  2,10,4,7, Георги Димитров  32,24,43,28,35,26,39,22,37,41,1,27,14,7,15,29,12,10,4,25,16,28,8,18,33,2,6,9,31,19,23,21,20,13,49,65,75,73,44,54,56,58,40,50,38,42,63,67,46,62,32,47,61,53,48,59,34,52,51,36,45, Димитър Каляшки  11,5,6,3,12,1,8,10,2,16,18,4,14,24,18,26,20,Работилница, Зинови Григоров  4,2, Иван Вазов  7,1,3,10,9,4,2,8,6,12, Ильо Войвода  6,11,5,9,3,7,4,2, Йорданка Николова  2,3,1, Кирил И Методий  4,10,8,6,12,2, Крум Стоянов  2,17,6,10,9,5,15,7,13,8,12, Ленин  22,11,18,9,38,15,25,35,12,24,5,30,27,36,10,31,62,40,14,33,16,19,17,21,20,7,44,29,42, Лиляна Димитрова  16,8,9,3,14,10,5,7,4,18, МаХала Дядо Манова  3,1,Бунгало,5, Местност Друмарката  , Местност Капинката  , Местност Кьошко  , Митко Палаузов  6,6,4.,1,2,5,3,8, Нов Живот  5,3,9,1,11, Отец Паисий  8,1,7,4,2,5,3,6, Пенчо Славейков  1,4,2, Пи 56378.6.10,М-Ст Друмарката  Руен  3, Хаджи Димитър  3,4,8,5,6,2,8а,3,8, Харалампи Аничкин  1,2,4, Христо Ботев  51,23,21,39,51,11,17,29,19,2,6,45,47,18,25,33,14,41,22,53,13,49,12,1,16,9,7,31,35,8,15,27,43,4, Христо Смирненски  2,9,3,1, Юри Гагарин  2,12,7,16,4,6,3,10,1,8,5,9,   Склад,Поща,Детска Градина,Храм

На 21.02.2020 Г. /15:00 - 16:00 Ч./ -  Рашка Гращица:   Александър Стамболийски  3,1,5,7, Асен Китанов  89,Къща,61,48,42,29,81,19,3,8,10,45,23,12,2,54,11,57,49,56,22,7,16,34,47,9,4,24,27,53,13,5,36,85,63,37,3а,18,20,52,15,43,44,32,39,46,6,23а,87,51,35,55, Васил Коларов  8,10,2,4,6, Васил Левски  16,21, Георги Бенковски  22,10, Георги Димитров  6,10,3,12,8,4,2, Георги Раковски  4,1,3,2, Девети Септември  38,26,25,47,54,15,24,12,46,44,67,13,28,34,56,29,43,45,32,55,51,31,49,63,42,23,17,40,1,37,8,19,27,57,65,18, Зора  30, МаХала Гьошевска  , МаХала Каменичка  , МаХала Лазовска  , МаХала Начковска  Вила, МаХала Ненкова  , МаХала СуХар  , Никола Вапцаров  7,5,9,17,11,25,3,15, Пролет  60,58, Стоян Заимов  66,64,62, Христо Ботев  1,5,3,6,2,4а,4,Къща,   Фурна,Къща,1,Кафе,ПсиХ.Педагог.Център,Магазин,Здравна Служба

На 21.02.2020 Г. /15:00 - 16:00 Ч./ -  Слокощица:   XII-394,Кв.31  , Александър Димитров  41,37,38,36,39,55,53,49,43,40,31,33,25,51,32,57,30,34,44,59,46,29,47,42,26, Ален Мак  6,5,4,2,7,8,3,1, Бачо Киро  5,6,2,1,3,4, Васил Коларов  14,7а,2,16,8,10,12,5,3,4,6, Васил Левски  22,8,52,36,4,5,11,42,54,24,1а,30,32,50,3,21,9,16,28,38,14,48,34,12,19,13,40,25,44,23,17, Генерал Заимов  4,1,5,6,3, Гео Милев  2, Георги Бенковски  15,10,13,4,11,3,14,1,12,9,2, Георги Димитров  12,15,13, Георги Кръстев  2, Георги С. Раковски  13,8,1,5,3,9,7,2,10,6, Димитър Канин  40,30,36,47,51,38,34,32,22,45,42,41,44,39,48,46, Добри Чинтулов  10,11,3,2,15,9,7,8,4,12,14,17,13,5,6, Елин Пелин  7,6,1,11,4,9,5,8,3,12,3, Ефендиското  , Зинови Григоров  18,22,10,14,24,20,12,16, Иван Вазов  36,26,13,1,40,38,10,28,10а,12,9,8,18,20,30,7,15,11,5,4,16,24,6,32,42,34,22, Иван Шишман  2,6,4, Искър  13,9,11, Кокиче  3,1,5, Кубрат  2,4, Любен Каравелов  2,3,6,12,8,2а,1а,20,14,7,18,5,4,9,10,1, М-Ст Чадъра Пи 67461.24.17  , Марин Дринов  8,1,4,10,6,3, МаХала Селото  , Местност Змиярника  Бунгало, Местност Кръста  , Местност Мичевица  , Местност Ридо  , Местност Саманли Баир  Вила, Мусала  8,4,6,10, Никола Въжаров  8,3,2,6,1,5,4, Орлица  12,4,3,5,6,10,Кафе,8, Пробуда  1,2, Пролет  22,28,9,36,62,50,35,32,47,57,52,7,26,48,23,14,64,39,18,33,42,46,11,43,24,37,29,20,45,19,34,16,56,58,60,17,41,40,54,27,13,21,66,38,30,25, Пролетарска  1,4,3,2, Спортист  5,7,6,2,3,10,1,4, Стоян Лудев  4,7,24,16,22,2,18,12,1,8,9,11,6,3,10,13,5,21,20,19,17, Христо Ботев  19,1,23,4,2,9,8,6,7,11,3,5, Христо Смирненски  13,5,11,4,9,3,1,2,7,   Мичевица,Черква,Плаж,Кафе

На 21.02.2020 Г. /15:00 - 16:00 Ч./ -  Смоличано:   МаХала Бачовска  , МаХала Беловинска  , МаХала Габерлийска  , МаХала Гьоревци  , МаХала Каргалий  , МаХала Мангелска  , МаХала Миринска  , МаХала Райков Рид  , МаХала Реката  , МаХала Св.Ана  , МаХала Сделище  , МаХала Хаджийска  , МаХала Чифлико  , МаХала Чорбаджийска  , МаХала Чукарлийска  , МаХала Юговци

На 21.02.2020 Г. /15:00 - 16:00 Ч./ -  Страдалово:   МаХ.Борачичка  , МаХ.Геберо  , МаХ.Дъбовска  , МаХ.Заячка  , МаХ.Иванковци  , МаХ.Кьосевци  , МаХ.Лингурска  , МаХ.Логодашка  , МаХ.Нечемска  , МаХ.Орничарска  , МаХ.Пешовска  , МаХ.Реката  , МаХ.Рудишка  , МаХ.Рудище  , МаХ.Стамболийска  , МаХ.Шаинска  , МаХ.Ширилийска  , МаХ.Шияне  , МаХ.Шиячка

На 21.02.2020 Г. /15:00 - 16:00 Ч./ -  Търсино

Община Сапарева Баня  

На 17.02.2020 Г. /09:00 - 15:30 Ч./   На 18.02.2020 Г. /09:00 - 15:30 Ч./ -  Овчарци, Общ. Сапарева Баня:   Верила  11,21,1,7,13,5,23,2, Георги Бенковски  20, Гоце Делчев  5,6,2,7,13,3,11,8,9,1,4, Здравец  3,12, Кокиче  6,4,2,7,5,10,12,3, Лозана  26,4,22,10,11,3,18,2,1,14,24,16,20,6,12,5,7, Местност Герена  Вила, Местност Ридо  Вила, Местност Фидиня  Вила, Незабравка  8,6,10,1,4, Прогона  1,5,3,9,7, Ридо  Вила,15,1,2, Рилски Езера  52,64,39,60,66,57,70,62,50,68,13,55,54,56,51,15,53,58,59, Седемнадесети Март  5,7,1,6,3,4,2,9, Сталевица  4,2,3,7,12,6,8,10, Хаджи Димитър  7,   0

На 19.02.2020 Г. /09:00 - 15:30 Ч./ -  Овчарци, Общ. Сапарева Баня:   027028  , Бор  3,4,2,7,8,11,6,1,5,13,9,12, Васил Попов  11,17,6,5,19,15,2,7,14,16,8,22,18,12,13,1,3,9, Верила  11,21,1,7,13,5,23,2, Водопада  4,12б,16,15а,1,23,12,19,13,10,3,21,11,9,22,14,18,20,17,25,6, Георги Бенковски  20, Гоце Делчев  5,6,2,7,13,3,11,8,9,1,4, Здравец  3,12, Здравец  20,13,14,12,23,6,16,2,25,8,15,5,21,19,7,10,9,11,18,1,4, Иван Рилски  2, Искра  1,3, Кокиче  6,4,2,7,5,10,12,3, Липа  20,5,24,9,18,12,14,1,10,Вила,7,11,16, Лозана  26,4,22,10,11,3,18,2,1,14,24,16,20,6,12,5,7, Мановица  13,25,17,23,19,11,7,1,5,15,9,3,21, Местност Герена  Вила, Местност Герена  Бунгало,Вила, Местност Песоко  Сглобяема Къща, Местност Ридо  Вила, Местност Ридо  Вила, Местност Фидиня  Вила, Незабравка  8,6,10,1,4, Прогона  1,5,3,9,7, Ридо  Вила,15,1,2, Рила  14,2,7,9,3,4,5,18,8,10,16,6, Рилски Езера  52,64,39,60,66,57,70,62,50,68,13,55,54,56,51,15,53,58,59, Рилски Езера  39, Седемнадесети Март  5,7,1,6,3,4,2,9, Спартак  6,13,17,15,10,11,19, Сталевица  4,2,3,7,12,6,8,10, Сталевица  7, Хаджи Димитър  7, Христо Ботев  2,   0,   Местност Света Вода,2

На 20.02.2020 Г. /09:00 - 15:30 Ч./   На 21.02.2020 Г. /09:00 - 15:30 Ч./ -  Овчарци, Общ. Сапарева Баня:   027028  , Бор  3,4,2,7,8,11,6,1,5,13,9,12, Васил Попов  11,17,6,5,19,15,2,7,14,16,8,22,18,12,13,1,3,9, Водопада  4,12б,16,15а,1,23,12,19,13,10,3,21,11,9,22,14,18,20,17,25,6, Здравец  20,13,14,12,23,6,16,2,25,8,15,5,21,19,7,10,9,11,18,1,4, Иван Рилски  2, Искра  1,3, Липа  20,5,24,9,18,12,14,1,10,Вила,7,11,16, Мановица  13,25,17,23,19,11,7,1,5,15,9,3,21, Местност Герена  Бунгало,Вила, Местност Песоко  Сглобяема Къща, Местност Ридо  Вила, Рила  14,2,7,9,3,4,5,18,8,10,16,6, Рилски Езера  39, Спартак  6,13,17,15,10,11,19, Сталевица  7, Христо Ботев  2,   Местност Света Вода,2

Ключови думи към статията: