Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България - област Враца, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 06 - 10.01.2020 г.

Енергетика / България
3E news
280
article picture alt description

Община Бяла Слатина

На 08.01.2020 Г. /09:00 - 09:15 Ч.; 14:45 - 15:00 Ч./   На 09.01.2020 Г. /09:30 - 09:45 Ч.; 14:45 - 15:00 Ч./ -  Алтимир:   Александър Стамболийски  5,2,4,39,33,7,8,26,28,27,20,21,9,37,10,11,22,29,30,4,2,8,1, Ален Мак  13,9,17,11, Ангел Кънчев  1,3,27,2,1, Антим I-Ви  4,2,1, Баба Тонка  19,33,34,30,31,21,34,1,4,6,21,15,22,20,19,17, Божур  1, Васил Левски  33,37,37,21,25,6,1,4,12,3,23,9,10,7, Велчо М. Хумарски  13,22,14,12,3,1,26,9, Веслец  4,3,2,1,15,20,22,11,16,13,14,12,24, Вит  2, Витоша  4,30,32,2,5,33,3,28, Вихрен  2,17,7,14,8,18,9,11,17, Водотечна  6,11,4,17,5,2,8,9,24,35,37,13,12,36,2,11, Георги Димитров  99,11,33,49,51,35,53,54,62,52,45,48,64,11,61,50,34,43,66,26,55,46,60,29,22,31,32,20,24,33,37,28,27,38,26,19,30,21,35,23,9,13,10,15,6,7,11,5,19,8,23,23,13,5,134,94,104,132,108,106,103,72,118,90,74,138,63,114,80,76,121,82,67,140,77,88,78,83,102,109,144,92,142,93,79,101,116,136,81,96,120,65,111,122,86, Георги С. Раковски  54,39,54,48,44,6,42,52,4,40,13,34,37,26,22,7,24,5,39,3,4,10,13,17,7,14,5,18,16,1,54, Димитър Захариев  53,52,56,18,14,8,52,5,33,3,16,10,20,56,2,30,28,65,53,35,55,45,51,33,21,47,49,37,32,39,43,41, Димитър Матрозов  2,1, Драва  5,3,7,10,6,4,12,3,8,5, Дъб  2, Иван Горанчовски  23,4,9, Извор  1,4,10,5, Кирил И Методий  15,12,13,8,9,3,1, Ком  17,13,1,21,10,14,31,7,18,4,19,23,8,14,5,9,3,25,15,11, Лозенец  9,17,18,19,23,14,6,5,7,8,25, Мак  1,2, Марин Ганински  2, Местност Ибришима  Пс, Местност Изварковец  Канцелария, Местност Край Село  Имот№091001,Краварник, Местност Селска Мера  Пс, Милчо Стефанов  4,11,2,9,7,5,6,1, Минко Т. Драгиевски  25,20,17,14,27,11,13,22,7,7,5,3, Мусала  8,5,3, Околчица  4,26,22,30,14,9,11,22,17,16, Октомври  26,21,23,1,2,25,4,5,7,20, Октомврийска  30,32, Охрид  13,11, Паисий Хилендарски  11,5,4,23,6,1,20,14,22,24,3, Петко Г. Симеонковски  1,10,4,8,25,10,19,26,18,23,7,22,24, Петко Канчев  47,22,14,30,33,32,20,45,51,7,29,37,35,11,23,5,10,8,39,53,21,43,2,5,3,4, Петър Т. Нинов  2,1,2,3, Пи 2 От Масив 96 Имот №096002  1, Рила  5,6,10,12,4,8,2.,4, Русалка  10,7,8,5,6, Савчо Бренишки  32,3,29,14,25,5,40,4,12,9,16,41,34,23,30,18,15,7,11,13,4,9,10, Скът  1, Солун  3,8,10,2,9, Спортна  33,12,25,21,31,14,36,27,15,10,7,11,9,12,8,6,17,4,22,19,3,2, Стара Планина  17,12,4,7,8,11,10,13,9,3, Стоян Войвода  2,13,4,9,16,8,17,14,7,18,13,31,10,6,12,19,30, Странджа  11,21,12,8,13,14,17,5,2,1, Тинтява  9,13,21,17,12,11,14,20,24,9,7,1,4,3, Хаджи Димитър  7,7,8,15,2,17,36,6,5,1,4, Хан Аспарух  25,7,3,23,15,6,8,10,1,35, Христо Ботев  63,53,60,79,93,61,57,64,66,65,67,75,51,58,73,81,71,54,91,50,77,31,35,33,42,36,21,69,46,27,В Парка,37,38,29,40,39,34,50,24,48,17,20,18,35,8,19,3,6,11,12,16,1,10,5,2,1, Цар Асен  10,18,2,3,9,8,9,81,20,14, Цар Симеон I-Ви  18,17,7,28,31,25,11,12,26,16,31,2,5,16,1-Мту,3,1,10, Шипка  4,2,   28,Упи 728/Кв.35

На 07.01.2020 Г. /08:15 - 16:30 Ч./   На 08.01.2020 Г. /08:15 - 16:30 Ч./   На 09.01.2020 Г. /08:15 - 16:30 Ч./   На 10.01.2020 Г. /08:15 - 16:30 Ч./ -  Търнак:   Айра  17, Батак  1, Васил Кънчев  10, Васил Нинов  13,6,8,15,3,17,2,11,10,4,5,19,1,9,5а, Георги Димитров  5, Граф Игнатиев  26,4,2,8,24,22,10,18,9,14,1,3,12,11,5,6,20,7,15,13, Д-Р Петър Берон  4,5,11,9,2,8,7,1,3,6, Дако Даковски  2,8,4, Крайна  48а,5,62,44,3,9,2, Ленин  3,4,6, Марин Стоянов  30,26,35,15,23,28,13,11,36,21,52,17,31,19,34,22,20,24, Мир  9,1,7,11,5,3,2, Обнова  Тп№10 Уо, Плиска  3,6,5,1,4, Христо Ботев  5,18,2,32,28,1,38,16,9,14,7,12,4,26,24,6,10,30,36,20,8,22,3

На 08.01.2020 Г. /09:00 - 09:15 Ч.; 14:45 - 15:00 Ч./   На 09.01.2020 Г. /09:30 - 09:45 Ч.; 14:45 - 15:00 Ч./ -  Бяла Слатина:   Герена Пи101036 Екатте07702

На 08.01.2020 Г. /09:00 - 09:15 Ч.; 14:45 - 15:00 Ч./   На 09.01.2020 Г. /09:30 - 09:45 Ч.; 14:45 - 15:00 Ч./ -  Търнава, Общ. Бяла Слатина:   Александър Стамболийски  80,66,74,58,117,121,82,76,68,115,72,119,1,23,31,34,16,15,37,3.,8,3,39,28,32,33,14,19,45,17,42,46,51,56,57,36,54,97,50,91,93,46а,38,59,89,Павилион,85,44,67,48,82,70,49,79,95,97,105,60,62,103,56,90,92,133,135,14,139, Ангел Кънчев  4,6,2,5,3, Асен Златаров  3,7,9,1,5,8,2,11,13,4,32,14,35,31,21,17,23,30,18,26,24,28,15,20,19, Аспарух Симеонов  17,12,6,8,2,26,4,20,15,10,1,13,24,7,9,11,3,14,22,39,21,27,25,89,38,3,Уо 12,35,46,42,84,43,5,29,36,33,32, Благою Коминкьовски  19,11,33,23,40,13,30,27,14,26,129,4,42,16,22,34,29,24,8,9,36,5,21,28,15,32,3,7, Боян Ташовски  1,8,3,7,2, Васил Левски  1,4,2,3,22,8,26,18,22,14,17,20,11,15,Уо 8,10,7,8,12, Вълка Ташовска  6,2,1,12,14,16,7,3,4,5,18,8,10,22,20,30,15,28,13,19,26,21,36,17,40,9,11,23, Ген. Владимир Заимов  11,5,15,7,13,9,3,17,30,35,19,6,10,18,33,12,8,37,32,23,21,16,20,26, Георги Бенковски  1,5,10,7,3,13,2,14,8, Георги Даскалов  15,4,6, Георги Димитров  1,4,24,2,6,35,19,21,82,69,6,Уо 16 Кметство,Уо 10,144,131,176,152,167,168,159,153,147,158,134,157,143,161,132,123,Уо 11,164,135,151,148,145,154,174,170,137,178,142,133,156,138,165,182,15,162,140,149,155,141,180,166,139,106,26,104,109,103,125,110,112,97,122,115,118,114,99,111,120,130,116а,100,121,108,117,128,105,95,119,107,101,91,77,84,74,83,87,76,90,98,94,85,82,86,89,96,110,78,80,88,73,70,75,81,92,Уо 15,72,48.,16,13,69,36,34.,6,53,42,33,26.,46,44.,26,56,41.,60,25.,38.,33.,42.,51,23,57,29,55,18,59,61,28,54,10,45.,58,50,14,38,40.,31.,15,19,63,22,39,45,27,9,64,49, Георги С. Раковски  12,11,4,2,24,3,9,8,5, Гоце Делчев  4,22,1,13,10,12,Уо 14,2,11,20,8,17,3,5,4,9,15,26,21,14,25,16,18,8, Грезнишка  69,12,6,15,2,17,1,18,10,36,19,35,31,22,29,44,37,27,33,28,25,21,44,59,61,65,51,69,36, Димитър Благоев  24,27,29,42,33,38,11,15,19,17,1,52,8,20,6,18,24,13,12,22,10,3,34,36,7,58,50,56,41,48,44,52,43,54,39,8,67,69,71,88,86,78,63,57,49,68,72,74,61,64,80,55,53,59,62,51,82,76,35,39,46,47,37, Захари Стоянов  8,12,6,10,4,2, Иван Балев  4,1,2,6, Иван Вазов  1,2,4,3,13,11,14,16,30,22,26,18,9,7,24,5,14, Кирил И Методий  9,5.,Уо 13,10,12,13,14,4.,8,1,3,11,7.,17,30,18,19,25,22,26,21,28,23,27,25, Край Село  22, Кръст.Ал.Стамбол.И Ив.Вазов  , Лазар Станев  5,2,8,11,7,4,3,5, Любен Каравелов  7,5,10,12,9,4,13,15,2,3,6,11, Марин Пеков  7,1,9,5,3,4,6,8,4, Местност Селска Мера  Пс, Местност Средорек  Мелница, Местност Стублата  Западен Стоп. Двор, Местност Туланеца  Фуражомелка,Източен Двор, Никола Кръстевски  41,2,28,26,23,43,24,29,25,32,49,3,20,19,27,31,37,12,39,6,9,5а,7,13,33,45,34,69,57,51,38,55,73,46,36,59,71,40,53,50, Паисий Хилендарски  6,2,4,31,18а,30,34,28,12,22,1,19,18,14,17,15,16,3,10,5,13, Панайот Волов  7,2,1,10,4,5,7,3,8,12,15,18,13,20,17,22, Партизанска  1,3, Пейо Яворов  13,1,11,5,3,7, Петко Р. Славейков  2,16,1,3,4,5,10,11,12,6,9,7,8,18,2, Петър Тъмнишки  22,5,11,9,7,20,3,54,14,2,12,4,21,23,22, Победа  6,16,4,6,2,17,14,5,19,7,15,20,1, Райко Даскалов  10,20,12,4,5,16,26,6,9,Уо 1,7,15,8,22,14,11,3,13,14,29,56,54,25,36,49,23,41,50,33,52,19,28,46,42,15,39,31,47, Сергей Румянцев  3,1,6,4,4, Скът  15,3а,5,16,8,21,6,14,9,4,19,1,17,10а,10,5а,18,8,13,2,25,23,3,13,59,55,35, Стадиона  12,11,10,1,4,3,9,5,2,7,6,39,20,35,45,24,82,27,22,29,36,15,18,17,16,13,32,23,25,34,12, Стара Планина  49,39,56,52,12,51,49,53,15,1,9,44,19,13,20,42,11,46,26,3,36, Ул.Г.Димитров И Ул.В.Левски  , Ул.Панайот Волов И Ул.Скът  , Хаджи Димитър  5,3,2,4, Христо Ботев  7,24,1,4,9,16,14,18,2,6,8,10,36,27,38,27а,50,34,25,23,30,13,28,48,40,21,17,44,29,Уо 9,19,31,32, Христо Смирненски  7,4,2,11,1,8,5,3,9,10,12,41,32,42,28,34,27,47,30,31,36,20,44,14,18,17,40, Цанко Церковски  3,2,1,6, Янко Сакъзов  37,20,29,41,27,53,23,35,34,38,45,43,22,31,47,40,51,4,25,53,18,9,24,7,3.,6.,23,11,49,16,13,2.,   Кв. 68, Упи Vііі-1019,Упи Ii

На 08.01.2020 Г. /09:00 - 15:00 Ч.; 09:00 - 09:15 Ч.; 14:45 - 15:00 Ч./   На 09.01.2020 Г. /09:30 - 15:00 Ч.; 09:30 - 09:45 Ч.; 14:45 - 15:00 Ч./ -  Галиче:   1-Ви Май  1, 23-Ти Септември  16,12,10,14,13,5,4,4,5,6,10,2,24,12,1,26,28,3,8,12, 8-Ми Март  1,7,2,4, Арда  9,6,13,180,1,3,5,2, Батак  6,15,2,13,7,9,5, Беласица  2,1,2, Биволарките  , Бузлуджа  6,5,8,2,14,3,4,9, Вардар  2, Васил Априлов  2,21,23,6,13,17,7,1,4,19,5,15, Васил Левски  2,8,5,1,10,7,4,6,12,14,10,15, Вит  19,15,18,21,10,2,12, Витиня  8,1, Витоша  14,6,9,4,5,8,1,11,3,7,16,14, Водотечна  10,4,6,18,30,7,1,14,8,16,20, Войвода  1,6,5, Върбица  7,6,9,1,5, Ген. Владимир Заимов  2,4,1,11,3,9,12, Ген. Леонов  5,2, Ген. Скобелев  2,4,10,12,1, Ген. Столетов  12,10,9,16,14,6, Гео Милев  7,5,14,2,4,8,6,1,3, Георги Бенковски  25,13,11,26,22,5,19,4,23,18,24,8,10,27,17,15,43,53,37,44,49,15,35,39,34,45,11,41,47,42,17,32, Георги Димитров  57,24,47,56,43,38,61,29,27,39,35,42,20,25,32,11,40,23,44,51,37,53,55,59,30,36,28,24,37,10,7,21,16,19,1,49,12,14,4,2,8,6,9,3,5, Георги С. Раковски  2,8,3,6,14,15,5,9,7,16,10,11,1,13,17, Гълъбец  1, Д-Р Петър Берон  4,16,5,1,7,20,2,2, Димитър Благоев  14,8,10,11,13,2,3,5,7,1,12,15,20,22,18,16,17,19,17,19,20, Дунавец  1,4,2,5,3,5, Евлоги Георгиев  2, Елин Пелин  10,1,3,4,6,10, Железна  3,11,5,14,7,3,13, Загоре  17,19,3,4, Звезда  9,5,8,3, Здравец  6,9,1,17,11,16,5, Златица  5, Златна Панега  2,4,3,7,1, Зорница  5,3, Ивайло  2,5,3,1,2, Иван Вазов  2,1,10а,11,10,8,4,9,5,26,30,42,21,40,36,28,16,23,25,38,20,44,18,32,36,38, Иглика  7,6,8,4,3,11,1,2,5,7,9,13,14,3, Извън Регулацията  14а,25,28,43,21,16,14,22а,18,41,8,9,31,11,34,38,2,30,15,5,3, Изгрев  7,5,1а,13,25,14,5,10,27,37,12,15,18,6,13,21, Илинден  1,3,1,2, Искър  4, Квартал  97, Кирил И Методий  3,8,2,3,5,2,8,12,20,23,24,17,22,14,43,42,7,21,9,19, Княз Дондуков  10,7,2,4,3,5, Козлодуй  17,19,11,12,8,7,10,1,5,9,3,6, Кокиче  8,5,4,2,7,3, Коста Златарев  22,11,14,7,12,8,13,4,5,10,3,17,2,11,9,1,19,27,26,26,11,37,38,21,33,18,41,31,43,29,39, Ленин  2,1,9, Месност Горното Ливаде  Извън Регулация, Митко Палаузов  8,6,4, Морава  5,7,11,9,23,25, Москва  3,9,5,7,3,1, Мургаш  5,2, Мусала  2,10,5,1,11,3, Никола Вапцаров  1,10,9,2,8,4,30,8,14,30,50,26,48,12,52,10,62,18,6,56,58,13,30,20,60,4,15,22,54,34,33,16,32, Никола Обретенов  3,21,5,6,7,10,4,1,9,12,18,11,19,2,8,13, Оборище  33,6,34,3,4,14,22,5,33а,16,1,2,10,21,24,19,17,25,26,20,16, Огоста  39,37,38,1а,22,15,38,20,45,13,29,17,23,47,46,7,37,36,2,1,43,14,3 А,39,18,16,3,25,19, Освобождение  1,2,3,9, Павел Вежинов  3, Паисий Хилендарски  1,5,8,11,3,4, Панайот Волов  18,15,9,7,13,10,1,12,6, Панайот Хитов  18,8,26,19,36,20,30,7,11,22,6,34,24,15,10,3,16,1,6,2,4,8,12,14,20, Партизанска  2,11,18,16,10,22,14,1,18,16,5,6,8,3, Пейо Яворов  12,10,4,6, Петко Р. Славейков  6,21,2,19,12,7,15,10,1,9,4,16,11,23,17,18,3,45,43,44,41,46,13,42,10,26,31,39,34,47,22,40,28,21, Пирин  7,4,5,1,16,23,27,8,1,5,3,9,1а,4,11, Площад  819, Победа  3,17,9,3,19,2,15,4,10,1, Радецки  8,1,10,5,4, Рила  2,4,1,3,9,7,6,5,7,25,35, Сергей Румянцев  30,23,6,5,15,25,10,31,12,35,9,29,17,27,13,1,37,20,8,16, Скът  6,1,1, Солунска  11,2,17,9,7,13,25, София  1,3,5, Странджа  1, Струма  4,9,5,2,4,6,3,8,7,20, Теменуга  3,4,6, Тодор Каблешков  5,3,19,8,6,20,4,14,1, Тракия  3,1,5,4,2,3, Трънска  2,3, Търговска  2, Упи Vііі 818 Кв.55  , Хаджи Димитър  16,14,18,8,12,10, Христо Ботев  5,2,9,12,8,3,11,6,10,13,14,4,7,4,9,35,29,19,39,30,28,32,24,41,45,33,10,16,23,25,17,26,42,40,38,36,22,43,27,2,3, Христо Смирненски  7,11,3,6,13,8,18,16,14,9,1,10,12,15,4,13,3,15,22,26,30,24,34,28,32,17, Цар Асен  10,11,8,9,12,6,7,2,1,4, Цар Иван Шишман  5,4,9, Цар Калоян  2,3,5, Цар Симеон I-Ви  25,14,3,6,17,25,24,33,31,21,8,19,20,12,9,18,23,16,13,8,3,4,5,1,10,6, Чайка  13,8,10,3,11,2,6,14,7,1, Янко Забунов  8,6,7,19,1,5,11,15,24,30,19,25,16,18,14,20,17,10,5,13, Янко Сакъзов  9,2,3,1,8,4,   М-Ст Гола Поляна

 

Община Враца  

На 08.01.2020 Г. /08:45 - 09:30 Ч./ -  Враца:   Баба Илийца  Производствена База

Община Мездра  

На 09.01.2020 Г. /09:00 - 10:00 Ч./ -  Боденец:   Александър Стамболийски  4,5,10,16,18,3,8,24,1,22,2, Антон Иванов  4,14,26,28,2,21,24,12,1,5,2а,3,20,18,8,6,10, Арда  .1, Боденски Дол  1, Веслец  1,2,3, Вит  1.,2,9,3, Витоша  .8,6,4,5,3, Волга  1,2,3, Георги Димитров  52,36,9,10,.39,42,1,21,22,54,.37,13,50,30,26,29,23,58,11,25,38,68,14,24,15,16,28,44,18,37,27,46,12,4,33,19,17,20,8,34,2,40,6,32,31,48, Дунав  5,4,12,18,14,8,1,2,6,3,24.,16,10, Дъб  1, Здравец  3,6,1,5, Иван Вазов  13,8,17,14,7,15,1,18,19,5,16,10,20,6,2, Никола Вапцаров  19,12,11,6,4,3,15,7,16,5,13,14,9,3 А,2,10,1,8, Оборище  14,12,9,6,4,11,10, Пирин  1,7,4.,12,3,5,8,6, Плиска  8,1,5,6, Рила  .1,9, Родопи  2,3, Христо Ботев  18,10,34,6,22,26,9,7,20,4,5,3,15,17,16,19,11,12,24,14,2,1,8, Шипка  .1,.3, Янтра  2,1

На 09.01.2020 Г. /09:00 - 10:00 Ч./ -  Мездра:   1-Ви Май  1, Александър Стамболийски  1 2, Витоша  4, Георги Кирков  20, Жп Район  Брусенско Шосе,1 Брусненско Шосе 3,&Quot;.,3,Склад, Любен Каравелов  38, Местност Боденец  Пс, Местност Мишковото  , Местност Садината  323, Роза  12,1,10,4,16,2,6,14,18,8, Св. Патриарх Евтимий  31, Св.Св. Кирил И Методий  69,72,75,52,64,68,83,66,70,63,65,67,71,81,62,79,77,.81,58,59,54,60,73, Сърнин Дол  3,5,7,1, Тераса  13,9,3,11,5,1,2,7, Христо Ботев  1,1, Христо Смирненски  15,66,2, Цанко Церковски  13

На 09.01.2020 Г. /09:15 - 10:00 Ч./ -  Мездра:   Любен Каравелов  34

Община Роман  

На 08.01.2020 Г. /11:45 - 13:00 Ч.; 15:45 - 17:00 Ч./   На 09.01.2020 Г. /07:45 - 09:00 Ч.; 15:45 - 17:00 Ч./ -  Караш:   Акация  7.,3.,4.,2.,1.,5,5.,5, Александър Стамболийски  2.,24.,18.,10., Безименна  Почивна База, Брусника  3.,2.,4., Васил Левски  58.,69.,42.,3.,47.,40.,71.,59.,14.,55.,65.,57.,67.,77.,39,41.,56.,46.,38.,44.,15.,25.,27.,6.,26.,5.,24,14.,22.,39.,34.,35.,24.,23.,28.,38.,7.,31.,30, Димчо Дебелянов  4.,5,1, Дунав  13.,12.,4.,14.,1.,11,15.,7.,9.,4., Искър  1.,10.,1,6.,4.,12.,10., Любен Каравелов  4,6.,2.,2 А.,1.,16.,7.,14.,1, Марковец  4.,6., Надежда  5, Незабравка  6.,21.,5.,7., Панайот Волов  1.,6.,2., Пано Кънчев  10.,8.,6., Петко Р. Славейков  1., Пеща  6.,1., Почивен Дом Воденицата  , Св.Св.Кирил И Методий  3.,8.,16.,5.,13.,9.,16.,5, Стефан Караджа  7., Тоновец  5.,7.,1., Упи I-272  Кв. 25, Христо Ботев  1.,5.,2.,3., Цар Калоян  5.,12.,16., Чукара  2.,20.,   6

На 08.01.2020 Г. /11:45 - 13:00 Ч.; 15:45 - 17:00 Ч./   На 09.01.2020 Г. /07:45 - 09:00 Ч.; 15:45 - 17:00 Ч./ -  Роман:   Жил.Блок Казармите  , Хубавенско Шосе  1

На 08.01.2020 Г. /11:45 - 13:00 Ч.; 15:45 - 17:00 Ч./   На 09.01.2020 Г. /07:45 - 09:00 Ч.; 15:45 - 17:00 Ч./ -  Хубавене:   Александър Стамболийски  18,4,33,14,2,8,10,22,39,15,12,24,33,26, Ален Мак  6,26,29,1.,3, Божур  4, Васил Левски  4, Георги Димитров  6, Д-Р Стоян Стоянов  15, Еделвайс  1, Здравец  2,3, Иван Вазов  7,2 А,3,8,6,11,4, Илия Темелски  27, Кокиче  1,7, Любен Каравелов  1,2,10,14а,7,14,6, Местност Искър  Пс, Местност Ябълковата Градина  Пс, Момина Сълза  2, Патриарх Евтимий  39,3,21,1,24,18,8,6,7,11, Пейо Яворов  7,5,3,29,36,4,37,35,18,27, Синчец  1,6,7, Стефан Караджа  5,2,1, Стефан Стамболов  8,20,10,3,7, Упи Iii-385 Кв.29  , Хаджи Димитър  2,4,3, Христо Ботев  1, Цар Борис I  3,28,16,35,42,21,18,32,38,9,64, Цар Симеон I-Ви  1,67,62,51,50,71,61,65,42,46,9,35,29,25,40,38,45,1, Шипка  18,30,13,22,34,28,15,3,4,10,24,11,1,   1

На 08.01.2020 Г. /12:00 - 13:00 Ч.; 16:00 - 17:00 Ч./   На 09.01.2020 Г. /08:00 - 09:00 Ч.; 16:00 - 17:00 Ч./ -  Роман:   068031, М.Долно Присое, Христо Ботев  112 Пс,29

На 08.01.2020 Г. /12:00 - 13:00 Ч.; 16:00 - 17:00 Ч./   На 09.01.2020 Г. /08:00 - 09:00 Ч.; 16:00 - 17:00 Ч./ -  Синьо Бърдо:   Местност Струпешки Манастир  Пс

На 08.01.2020 Г. /12:00 - 13:00 Ч.; 16:00 - 17:00 Ч./   На 09.01.2020 Г. /08:00 - 09:00 Ч.; 16:00 - 17:00 Ч./ -  Старо Село, Общ. Мездра:   9-Ти Септември  9.,30.,18.,19.,31.,35.,32.,20.,31,28.,33.,5.,25.,3.,21.,13.,4,23.,17.,9.,7.,16.,12.,14.,14 А.,10., Александър Стамболийски  2.,3.,13.,1., Андрей Николов  3.,2.,1., Брега  6.,5.,7.,1,9.,7., Васил Левски  8,6,3,5,12,14,7,12.,10, Веслец  3,3.,.1,9.,4.,6,6., Георги Димитров  43,26,32,28,30.,37,39,36,31,22,34.,41,31.,34,47,45,33,35,29.,23,11.,9.,15,1,3.,5.,14,19,8.,10а,31.,20,13,2.,10 А.,2,17,12,21,18,6,7.,8 А., Георги Кирков  1,2.,5,3, Горната Махала  1.,2., Дружба  26.,28.,1 А.,5.,7.,24.,2 А.,4.,15.,6.,2.,8.,11.,17.,10.,12., Дунав  4,5,3.,11,7,6,5.,1о,8,31, Здравец  4.,2., Иван Вазов  1,1.,3,4,4.,2.,6, Кольо Фичето  5.,6,3,1,8.,8,10.,4, Крайна  3,2.,4., Кюрдовица  1., Люлин  .2,7,3,5,13., Мир  8.,6,1.,4,2,4 А,4., Райко Даскалов  1.,3.,4., Русалка  13,1.,11., Санков Мост  4.,12.,14.,10.,2.,3.,1.,5.,8., Скакля  4.,1,6., Средна Чешма  2.,4.,6., Струма  1., Хан Аспарух  14,11,28,35,26,16.,23,13,9,2.,19,10,17,.32,24,12.,5.,7.,15,21,22,30,8,1,.6,4, Шипка  28,13.,31,32.,30,10,4,3,8,.24,1,12.,7,16,.20,14,12,3.,6,10.,2, Янтра  3,5

На 08.01.2020 Г. /12:00 - 13:00 Ч.; 16:00 - 17:00 Ч./   На 09.01.2020 Г. /08:00 - 09:00 Ч.; 16:00 - 17:00 Ч./ -  Струпец, Общ. Роман:   Акация  6,2,4, Александър Стамболийски  22,2,24,3.,8,16.,10, Бука  2,9,3,6,5,2,1, Буря  6, Васил Левски  10,15,28,30.,18.,26 А,14,10,40.,24.,5,24,31,20.,12,32,2,2.,34,14.,22, Георги Бенковски  16,2,2518,10,27,3,20,5,12.,19,20.,4,1,21.,8, Георги С. Раковски  19,37.,1,9.,15,25,47.,53.,33,7,9,45.,431,23,51,17., Голям Искър  6,2,1, Голяма Плоча  14.,12.,18,7,3,5.,10,4.,3.,10.,20., Грънчарска  10,3,12,1, Давидов Трап  1,3., Захари Стоянов  3.,4,4.,2 А.,1.,3., Здравец  2,15.,7.,3.,13.,11,3, Зелена Бара  5.,3,2.,3 А,6,1,4,2,6 А,6,5., Иван Вазов  36а,37,6,12.,10,2,6.,7,1,8,12,4,48,31,48 Б.,47,26.,20,14,36,49,15,29,24.,32,45,46,36 А,38,22,43,48 А.,57,34,51,19,39,35,33,16.,55,28,41,40,27,16,53,48 Б,.37, Иглика  1,3,5,4,6, Извор  2,2,2., Искър  2.,4., Капитан Петко Войвода  19,1,4,2,3, Комаревец  2.,.6, Липака  2,6,6, Любен Каравелов  4,6.,5., Люляк  2.,2, Местност Усоето  Пс, Мико Нанов  4,4,1,5,2,3, Минзухар  15,13., Мир  2, Мирчовец  2,7.,1,8,4,9.,6,3., Момина Сълза  1,2.,4,4., Оброка  4,2,4, Панайот Волов  1.,2.,31,10,3,30.,39,37.,17,19.,32 А,12.,4 А.,35,24,33,27,30,7,9.,5,29.,29,17.,27.,39.,6.,20,4,28.,15,33.,32.,25,13.,13, Петте Дървета  1,3,5., Плочата  2,1.,3, Райна Княгиня  3,6.,4,12.,2,2.,5.,3., Стефан Караджа  5,3.,1 А,1,4., Струпешка  5,10,2 Б.,9.,.3,4,12,14,3,1.,13, Тържище  3,5,1, Упи V-64, Кв.7  , Усоето  3,2,3,8, Филип Тотю  24,27.,14.,29,18,27,31.,20.,17,17.,6,22,15.,12.,33.,13 А,19 А.,23,35,25.,11,13,8.,19,24.,29.,21,29,9,5,3,7,1,4,2,13, Хаджи Димитър  8,4.,3,8,1,10,5,8.,9, Хан Аспарух  4.,1.,2,3., Хан Крум  2,3,1,1.,5, Христо Ботев  4,2, Цар Борис I  5,18,20.,2,24,30,1,25,8а,12,3,7,10,8,17,20,6,13, Цар Симеон I  11,2,2 А.,3,2 А,1, Чешмата  5,1,3, Шипка  2,2,7,4,.7 А,1.,6,3., Шипковица  10,8,.1,6

На 08.01.2020 Г. /12:00 - 13:00 Ч.; 16:00 - 17:00 Ч./   На 09.01.2020 Г. /08:00 - 09:00 Ч.; 16:00 - 17:00 Ч./ -  Хубавене

На 08.01.2020 Г. /12:00 - 13:00 Ч.; 16:00 - 17:00 Ч./   На 09.01.2020 Г. /08:00 - 09:00 Ч.; 16:00 - 17:00 Ч./ -  Царевец, Общ. Мездра:   9-Ти Септември  16,13,8,3,22,20,11,26,2,12,7,10,17,5,1,28,19,18,9,4, Алеко Константинов  7,4,13,3,11,6,9, Александър Стамболийски  4,16,9,10,17,4.,2,6,18,11,3,15,12,5,13,1,7,14, Ален Мак  11,4,9,8.,7,5,2,1,3,14, Баба Тонка  4,6,2, Байкал  3,4,6,1,7, Бузлуджа  2,1,13,3,15,12,14,8,5,9,16,7,6, Васил Коларов  7,3,4,13,3.,11,15.,2.,4.,9,6, Васил Левски  10.,15.,14,3.,12.,4.,1.,13.,7,17,2.,8,5.,14.,11, Вела Пеева  11,13,1,5,2,3,7, Витоша  10.,1,9.,3,11.,5.,7.,6., Гео Милев  8,7,1,5,2,11,10,12,2,5, Георги Димитров  13,15.,22,40,36,28,35,19,17,6.,28.,44.,26,1,7.,40.,5,21,34 Къща,8,9,11.,10,37.,33.,39,15,31,2.,12.,32.,14.,9.,46,16,3.,24.,16.,20.,29.,5.,4.,23,18.,80,86,94,75,96,81,82,88,98,92.,102,100,78,90,.87,84,92,87,77,104,61,45,51,59,69,63,74,68,2,71,62,73,43,75,48,65,52,47,60,50,57,76,72,54,66,49., Дружба  .10,3,4,.7,1,11.,2, Еделвайс  5,2,8,7,6,4,3, Здравец  1,2,3,6,5,8.,8, Иван Нивянин  4,2,8,6, Искър  24.,7,5,3.,28.,30,5.,1,7.,8.,6,26,22,12.,10,18, Комсомолска  13.,7,4.,9,10,11.,3,1,2, Лозенец  9,10,6,1,3,5,2,7,12,8, Мир  3,7,5,11,1, Никола Марков-Колката  5,8,6,7,3,1,4,2,14., Пирин  4,1.,6.,2, Рила  1,1.,2., Роза  4,2,1,8, Стара Планина  7.,8,4.,3.,2., Странджа  2,9,3,5,.6,4, Хаджи Димитър  2,10,13.,11,4,8,3,7,5,1, Хан Аспарух  4,6,18,16.,8,20,2, Христо Ботев  2,9,10,6,12,8,22,4,16,13,5,28,24,14,20,1,3,26,7, Юрий Гагарин  6,4,5,8,9,2,3,1, Янтра  3,1,2,5,7,9,6, Ясен  2

На 08.01.2020 Г. /12:00 - 17:00 Ч./   На 09.01.2020 Г. /08:00 - 17:00 Ч./ -  Роман:   068031, М.Долно Присое, Христо Ботев  29

Ключови думи към статията: