Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България - област Враца, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 16 - 20.12.2019 г. - 2 част

Енергетика / България
3E news
391
article picture alt description

Община Мизия  

На 16.12.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 11:30 - 12:00 Ч./ -  Мизия:   3-Ти Март  38,26.,36,24,10,Рт Нн Тп №10,40,48,18,34.,15,42,32,17.,26,2,30,12,52,3.,8,54,11,5,1,16,19,6,4,52., Васил Воденичарски  8,1,3,5,4,6,13,2,7, Вела Пискова  1,2,3, Гаврил Генов  6,5,24,10,7,3,12,4,2,8,1, Гаврил Георгиев  17, Георги Димитров  2,6,1,13,8,7,16,Рт Нн Тп №4,18,3,10,17,11-А,11,15,9,4,5,21,14,21,Рт Нн Тп №3, Георги Кирков  1,3,9,19,18,23,22,29,4,20,6,10,5,27,14,15,16,7,26,21,33,13,17, Дафинка Чергарска  8,6,10,4,12,2, Димитър Благоев  111,7,14а,1,14,9,14.,15,21,4,24,2,23,12,5,6,8,3, Йордан Йовков  8,10,2.,4,3,5,1,6, Кузман Янкулов  8,18,15,16,3,10,13,7,5,1,12,19,11,20,2,14,17,4, Лазар Драйчев  11,15,4,3,Рт Нн Тп №3,1,14,19,21,18,10,25,17,16,22,5,13,9, Лазар Кунчев  5,7,14,9,4,2,1,13,3,6,12.,9.,16,8, Митко Палаузов  16а,4,10,2,6,10.,8,Рт Нн Тп №10,8., Мургаш  1, Общежитие  2, Осогово  4,2,6, Перущица  7,8,3,10,5,9,10.,1,4, Петко Банков  14,1,Рт Нн Тп №3,1 Младежко Общежитие,1,Рт Нн Тп №3,2,Рт Нн Тп №7,1 Мл. Об-Тие, Петко Йотов  5,17,15,16,12,20,4,8,14,9,11,6,18,13,10, Петър Атанасов  8,24,29,18,23,15,33,4,1,15а,27,14,3,21,5,7,Рт Нн Мтп №16,31,10,12,25,37,11,16,29,20,Ртнн Тп №3,19, Сергей Румянцев  43,14,41,37,65.,83,61,55.,.8,59,47.,73,63,35,79.,49,81,6,39,8,16,45,51.,29, Средна Гора  10,12,14,2,4,6, Страцин  10.,10,2,15,5,7,9,6,17,4, Тодор Каблешков  2,5,4,10,6,9,8,7,1,.3,12,3, Тоно Петров  1, Цветко Палибачийски  7,10,3,12,5,3.,11,9,1,8, Шипка  7,19,5,11,6,10,14,15,4,17,2,12,18,1, Юрий Венелин  1,3,   Рт Нн Тп №10,17,Рт Нн Тп №13,Рт Нн Тп №7,Рт Нн Тп №3,Рт Нн Тп №3,Рт Нн Тп №7,Рт Нн Тп №4,Младжко Общежитие

На 16.12.2019 Г. /09:00 - 12:00 Ч./ -  Хърлец:   9-Ти Септември  35,34,39,24,32,28,33,36, Александър Стамболийски  50, Васил Воденичарски  10,7,8,4,19,25,15,5,2,21,31,3,11,32,24,41,33, Витоша  23,15, Георги С. Раковски  50,21,42,32,.29,54,36,23,46,.30,44,34,15,58, Драва  16., Калето  13, Кап. Петко Войвода  57,66,69,54,52,51,63,64,60,56,65,53, Кирил И Методий  12,14,23,31,27, Кольо Фичето  41,43,40,29,31,30,22,26,49,.26,34,24,51, Мир  15,11,9, Оборище  6,4,12,14,10,9,16, Рила  16,14,24,7, Тодор Каблешков  8,11,3,18,19,21,13,7,4,1,12,9,10,15

На 16.12.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 11:30 - 12:00 Ч./ -  Хърлец:   9-Ти Септември  50,48,13,52,15,9,35,34,39,24,32,28,33,36, Александър Стамболийски  51,33,40,28,25,29,27,46.,39,35,43,32,42,47,41,34,49,55,15,37,59,36,21,45,61,22,38,23,19,13,57,53,22,20,63,50,9,18,5,3,8,6,4,2,4 1,10, Антим I-Ви  7,3а,5,1,8,3,2, Благой Иванов  16,6,4,2,32,28,34,42,30, Васил Воденичарски  10,7,8,4,19,25,15,5,2,21,31,3,11,32,24,41,33, Васил Левски  3,1,2,4, Васил Петлешков  3,2,4, Вела Пеева  3,16,22,14,4,17,2,9,12,5,10,8,1,7, Витоша  4,6,23,15,1, Георги Димитров  1810,43,38,5,40,45,42,12,9,14,6,1,2,1810,3,4,11,26,46а,27,1,30,39,19,25,6,43,28,33,29,37,Пл.691,4,35,23,31,41,21,17,24, Георги С. Раковски  50,21,42,32,.29,54,36,23,46,.30,44,34,15,58, Дафинка Чергарска  15,12,22,10,5,18,15,24,19,20,17,12, Димитър Благоев  1,3,5,2, Добруджа  9,5,6,1,4,11,13,10,7,8,2,3, Драва  15,8.,6,16.,3, Елин Пелин  3,1, Иван Вазов  27,23,1,19,9,15,21,25,3,1,4,6, Искър  1,8,5,10, Калето  13, Кап. Петко Войвода  57,66,69,54,52,51,63,64,60,56,65,53, Кирил И Методий  12,14,23,31,27, Кольо Фичето  41,43,40,29,31,30,22,26,49,.26,34,24,51, Л.Живкова  26,26.,24,25.,19,5, Любен Каравелов  6,4,10,7,12,15,1,3,2,5,8,9, Марица  1,15,9,3,5,11,1, Местност Селскостопански Двор  Пс, Мизия  2,1,6,9,8,4,2, Минзухар  3, Мир  15,11,9,6,2,4,5,8,10, Митко Палаузов  3,2, Неофит Рилски  3, Никола Вапцаров  17,25,19,29,13,7,41,23,27,21,11,4,5,31,15,49,47,53, Оборище  6,4,12,14,10,9,16, Огоста  1,3,7, Одрин  2,6, Осоговска  7,1.,9.,15, Паисий Хилендарски  15,17,13,16,10,14,20,19,29,23,18,22,21,1,5,3,6,3, Панайот Волов  22,1,2, Панайот Хитов  21,10,17,7, Пейо Яворов  8, Път 11  , Рила  16,14,24,7, Скът  5,41,1а,9,6,35,15,1,3,37,39, Тодор Каблешков  8,11,3,18,19,21,13,7,4,1,12,9,10,15, Трапезица  21,24,13,20,12,26,22,19,30,23,14,17,25,28,10,64,58,33,51,29,59,45,50,44,40,34,53,32,38,52,54,3,.2,5,4,9, Трепетлика  3, Хаджи Димитър  6,8,10,2, Хан Аспарух  8,6,6,16,30,34,26,22,5,10,9,16,1,4,8,7,3,18, Христо Ботев  22,32,26,31,24,30,28,32.,30.,29,14,17,25,6,10,8,9,23,12,4,18,5,21,11,3,7,19,20,27,1,16, Цар Освободител  12,17,21,4,23,13,18.,7а,16,24,15,19,10,26,20,7,5,38,49,28,48,40,58,54,50,27,25,46,56,37,31,39,47,33,44,32,52,42,35,45, Цар Самуил  18,1,22,3,26,23,21,10,19,16,7,4,29,6,2,36,40,28,35,31,39,32,34,7, Червена Роза  18,8,23,16,14,6,11,1,2,15,3,12,7,13, Шипка  23,29,30,33,17,24,25,9,5,14,16,1, Юрий Гагарин  22,67,47,48,52,49,55,2,25,10,28,28.,45,12,44,1,39,6,9,35,36,11,5,3,19,27,29,40,13.,33,14,4,8,24,43,20, Явор  18,8, Янтра  9,7,3

Община Оряхово  

На 16.12.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 17.12.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 18.12.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 19.12.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  Оряхово:   Асен Златаров  20,4,6,18,16,3,5,12,1,2, Беласица  3,4,1, Васил Коларов  2, Веслец  8,6, Георги С. Раковски  13, Добри Войников  12,4,16,5,18,14,2,10,3,9,7,1,8,2,2 Дат,11, Захари Стоянов  2,8,6,1,12,3, Йордан Йонов  4,8,3,11,24,12,9,13,1,10,22,5,7,14,26,6, Кирил И Методий  36,34,16,26,13,28,15,11,7,40,22, Летнишка  18,48,29,14,10,23,21,42,59,26,12,61,33,15,16,43,28,55,27,11,30,20,45,35,38,46,9,51,34,57,41,37,31,17,24,25,47,49, Паисий Хилендарски  21,6,24,32,13,5,28,16,17,10,8,12,18,22,26,54,30,4,20,14, Проф.Цеко Торбов  10,5,8,4,   Рт Нн Тп №20

Община Роман  

На 16.12.2019 Г. /13:00 - 15:00 Ч./   На 18.12.2019 Г. /08:45 - 09:45 Ч.; 15:15 - 16:15 Ч./   На 19.12.2019 Г. /08:45 - 09:45 Ч.; 15:15 - 16:15 Ч./ -  Мизия:   Александър Якимов  5

На 16.12.2019 Г. /13:00 - 15:00 Ч./   На 18.12.2019 Г. /08:45 - 09:45 Ч.; 15:15 - 16:15 Ч./   На 19.12.2019 Г. /08:45 - 09:45 Ч.; 15:15 - 16:15 Ч./ -  Роман:   Алеко Константинов  43,37,13,24, Александър Малинов  1,7,14,15,11,10, Александър Стамболийски  12,10,11,14,19,1,5,6,4,3,17,9,13,15,7,2,8,21,16,37,18,22,32,29,30,25,19,51,27,33,31,43,45,41,20,35,28,1,47,49,34,39,23,24,3. 9,73,56,50,58,69,54,61,63,53,46,38,31.,75,71,59,44,65,48,55,52,9,67,36,57,40,.27, Ангел Кънчев  9,28,3,2,5, Бачо Киро  7,14,15,11,20,5,3,1,9,33,4,18,6,13,2, Бузлуджа  2,4,5,10,3,2, Васил Коларов  19,2,.5 А,7,5 А.,17,9,.13,3,15,11,12,5,6,4, Васил Левски  19,15,9,27,20,12,10,26,24,18,25,5,3,11,1,23,21,7,36,6,32,22,16,14,34,13,17,4,28,30, Витоша  7,1,9,2,4,6,8, Вунка Йотова  8,5,11,18,9,1,6,4,13,12,16,2,14,3, Гарван  3,1, Ген. Столетов  16,9,10,7,12,6,14,3,8,4,1,11,2, Генерал Скобелев  38,34,46,26,52,48,2,24,18,12,22,14,20,16,54,42,8,56,6,36,4,10,28,40,32,30,50,44,1,62,90,1,68,70,88,66,80,66 А,84,74,76,72,82,64, Гео Милев  16,14,4,12,6,1,8,7,10,18,3, Георги Бенковски  30,1, Георги Димитров  70,168,156,148,150,138,160,43,164,146,158,144,47,152,154,77,59,190,71,174,178,182,168,81,69,166,63,184,73,53,51,170,176,188,57,61,75,31,124, Георги Кирков  3,7,5,10.,4,1, Д-Р Петър Берон  3,2,1, Д-Р Стоян Стоянов  3,29,31,24,27,22,19,23,25, Димитър Баковски  34,22,2,38,44,18,40,6,14,28,1,16,12,8,20,36,10,4,34,32,24,46,42, Димитър Благоев  7,4,16,3,.1,10,14,42,6,2, Димчо Дебелянов  4,34,3,2,10,8,1,5,22,30,6,32,14,16,38,20,46,31,48,38,50,52,29,1, Елин Пелин  2, Жил.К-С Роман  11 11,6 6,6,6,9,11,11,8,2,4 7,3,2,4,5,1,7,5,1,10,10а,10 А, Захари Стоянов  3, Иван Вазов  7,2,1,4,3,5,11,14,16,15,9,12,18,13,10,8,6,8, Илия Темелски  5, Искър  9,3,2,11,13,15,1,15,15,37,23,27,19,.41,31,21,25,29,41., Камен Петков  47,35,45,44,39,32,43,36,17,38,42,33,41,40,46,34,19,22,24,1,15,30,26,31,17,20,18,25,3,28,21,7,27,9,11, Капитан Петко Войвода  4,2,7,10а,6,20,10,3,14,12,.18,11,8,.7,16,9,3 3, Карашка  29,3,9,5,11,7,1,17,15,21,27,25,19,13,23, Кв 61  , Кирил И Методий  8,12,10,6,14, Любен Каравелов  8,5,1,10,4,6,2,9,6, Люлин  6,8,4, Люляк  9,8,7,5,11,10,6,4,2, Малък Искър  52,56,46,42,58,64,62,48,50,60,44,54,40,66,10,14,20,24,22,18,8,32,26,36,30,34,28, Митко Палаузов  4,1,2, Митко Пешев  5,7,2, Нешо Миковски  9,21,7,13,11,19,20,18,23,25,5,22,17,15, Никола Вапцаров  4,1,2, Паисий Хилендарски  6,5,8,3,7,10,9, Панайот Волов  1,.5,8,.7,4, Петко Каравелов  4,9,14,10,2,12,11,13, Петко Р. Славейков  3,5,2,1,6,29,37,14,15,27,12,13,44,8,33,31,21 7,23,.27,25,11,16,35,.21, Пирин  20,2,18, Полковник Гарденин  5,18,1, Рила  1,3.,21, Родопи  2,6,10,8, Романова Крепост  11,19,9,7,8,5,13,15,6,10,4,17,12,2,21, Софроний Врачански  3,2,1, Средна Гора  15,17,13,11,19, Станка Филибинова  22,11,6,2,20,14,30,26,1,10,9,12,24,8,18,16, Стефан Караджа  13,6,11,1,9,7,15,4,2,3,5, Струпешка  9,6,2,11,4, Сухо Поле  12,15,3,13,5,11,8,14,2, Тодор Каблешков  20,24,1,15., Топчовец  4,2, Тотка Илиева  12,16,7,8,1,9,6,10,5,18,3,11,14,13,15,6., Търговска  7,14,6г,6а,1,13,2, Филип Тотю  9,1,3,17,11,15,5,.9,19, Хаджи Димитър  1,3,6,4,11,5,9, Хан Крум  2, Христо Ботев  8,56,40,24,30,54,4,20,32,44,10,48,34,12,26,42,36,16,22,14,38,46,52,28,6,18,50,2,45.,47.,21,152,158.,142,160,6,144,49,47,140,138,134,43,83.,63.,23,51а,186,61,192.,73,57,180,188,81,172,182.,65,53,67,204,11,7,32,25,21,23,38,19,30,26,28,17,36,13,14,16,34,10,12,136,135,133,132,126а,19,122,17,21,13,3,25а,2,29,132,124,78,22,128,6,27,23,118б,118,116,11,27 А,25,126,15 А.,4,15,25.,20,130,17.,7,120,68,1,9,7,94,88,62,110,112,60,90,11,102,114,1а,13,80,86,32,84,74,5,66,82,100,68а,72,106,78,76,104,92, Чавдар  5,1,3,2, Шейново  4,2,5,3,6,8,9,1, Шипка  5,1,7,2,3,6,12,   7,9,2,4,3,1 1,До Спирка

На 18.12.2019 Г. /08:45 - 09:45 Ч.; 08:45 - 16:15 Ч.; 15:15 - 16:15 Ч./   На 19.12.2019 Г. /08:45 - 09:45 Ч.; 08:45 - 16:15 Ч.; 15:15 - 16:15 Ч./ -  Караш:   Почивен Дом Бунгалата  Почивен Дом Мз Искър

На 18.12.2019 Г. /08:45 - 09:45 Ч.; 08:45 - 16:15 Ч.; 15:15 - 16:15 Ч./   На 19.12.2019 Г. /08:45 - 09:45 Ч.; 08:45 - 16:15 Ч.; 15:15 - 16:15 Ч./ -  Стояновци, Общ. Роман:   Акация  1., Алеко Константинов  2., Безименна  4., Брусенска  3.,2., Васил Левски  2.,6,1.,4.,8.,6., Вежен  1., Вихрен  2.,1.,4., Грозьо Костадинов  1,16,19,15,2,5,3,13,18,7,17,6,20, Еделвайс  2., Здравец  2., Люляк  3.,1.,2.,13.,15., Местност Пладнището  Пс, Местност Чифлика  7.,3., Раковец  2., Роза  2., Софроний Врачански  1.,2.,4., Търговска  24,7.,13.,10.,5.,26.,32.,12.,2.,9.,14.,16.,18.,20.,10 А.,28.,11.,1., Упи Хііі-292, Кв.22  , Христо Ботев  15.,28.,36.,9.,38.,13.,12.,31.,18,33.,3.,14.,27.,4.,18.,35.,23.,17.,8.,25.,10.,2 А.,6.,7.,2.,5.,11.,16.,55.,47.,39.,67.,71.,42.,44.,70.,68.,54.,72.,59.,73.,75.,76.,65.,64,74.,69., Чифлишка  5,9,1, Шипка  3,1.

На 18.12.2019 Г. /08:45 - 09:45 Ч.; 08:45 - 16:15 Ч.; 15:15 - 16:15 Ч./   На 19.12.2019 Г. /08:45 - 16:15 Ч.; 08:45 - 09:45 Ч.; 15:15 - 16:15 Ч./ -  Кунино:   Акациите  5,2,7,1,3, Георги Ив.Димитров  5,4,4,3,2,1, Градище  4,6,12,8,.2,5,3,.1,12 Пс, Илия Пенчовски  20,21,4,.18,2,6,5,.5,3,.17,7,.18 А,5а,10,17,1,13.,8,19,16, Йоло Бърдаров  24,16,26,20,18,28,22,12,10,3,14,1,11, Катарашка  , Кокиче  2,5,3,4, Куна Кралица  3,5,4,2,1,6, Липите  10,4,6,7,2,5,3,8,1, Люляк  3,1,5,4,7, Надлеза  3,5,4,7,1, Отец Паисий  6.,22,18,15,3,13,34,20,.12,11,8,32,24,16,14,.5,5,17,7,4.,28,19,10,30,9,4, Петко Василев  4,1,2,3,7,5, Петко Лалов  85,95,97,140,105,.174,172,144,180,118,132,168,160,83а,136,166,156,103,91,124,107,.97,170,122,150,148,89,176,142,81,114,.111,83,99,146,79,116,138,120,152,126,158,101,134,87,162,164,93,154,130,1,22,48,7,.8,20,.26,58,3,16,5,31.,.58,18 А.,10,12,8,.41,6,11.,42,33,19,46,13,17,23,.31,29,50,9,.47,37,52,15,43,40,26,34,.44,21,18,64,4.,56,.62,24,36,.46,.68,67,100,5,96,88,71,.57,63,70,55,80,73,92,61,77,72,94,76,90,66,65,98,59,110,86,82,74,75,51,.73,.77,106,.51,84,69,53,49, Пишурата  4,6,7,5,10,1,3,.2, Самуилица  1,2,.4, Симеон Найденов  16,44,.36,8,22,3,42,10,12,26,24,38,14,28,6,32,46,.30,18,7,34,30,11,.24,9,48,4,.1,2, Софроний Врачански  19,21,11,5,13,3,15,31,29,1,17,23,9,7,27,25,23,25,.21,.27, Теменуга  4,1,3,2, Трифон Даскала  8,1,10,3,2,4, Упи Iii-469, Кв 17  , Христо Кънински  28,30,24,14,12,13,.26,1,6,2,16,7,3,26,.9,18,5,11,4,20,8, Цветан Гановски  19,9,27,7,1,10,12,29,13,20,3,14,23,8,21,31,22,11,16,.23,17,6,18,4,15,25,10,6, Цено Тодоров  30,17,15,2,16,.24,11 Б,23,.2,19,.34,32а,11 А,3,34,13,8,22,26,10,11,36,20,21,9,11 В,1, Червеница  23,7,24,4,11,3,2.,15,5,13,.1,.17,2,.21,   Местност Майсутски Острог

На 18.12.2019 Г. /08:45 - 16:15 Ч.; 08:45 - 09:45 Ч.; 15:15 - 16:15 Ч./   На 19.12.2019 Г. /08:45 - 16:15 Ч.; 08:45 - 09:45 Ч.; 15:15 - 16:15 Ч./ -  Радовене:   Александър Стамболийски  2,3,4,1., Ангел Кънчев  15.,4,5,1.,10.,11.,8,2,6, Батак  1.,1, Бачо Киро  77.,8,4.,2., Борис I  2.,4.,6,6., Васил Левски  4 Къща,5.,3., Възрожденска  5.,13.,7.,1.,10,6,2.,15,12.,8,4.,9., Ген. Скобелев  14.,10.,2,12.,8,6.,16,4, Иван Вазов  4.,2.,4., Кирил И Методий  10,26,17,24.,8,1,2,20,34,9,16,32,28.,11,30,13,12,15.,6.,22, Найден Геров  3,2,4., Паисий Хилендарски  6.,3,9, Стефан Караджа  2,1., Упи Xvii-35, Кв.4  , Хаджи Димитър  4,2,10,6,3,5,8.,4,9,7, Хан Аспарух  8,4.,10.,1.,6,2.,12, Христо Ботев  2,3,1,4,4 А., Христо Смирненски  2.,2,1, Цар Калоян  2,1,6,317.,4,5, Цар Симеон Велики  99,95,144,160,3,182,172,170,103,174,105,180,148,176,192,154,162,85,150,178,194,91,101,146,188,75,83,142,71,186,77,168,87,164,97,89,81,174,158,93,58,190,148,166,53,3,27,36,34,6,8,11,4,58,24,35,51,59,17,118,54,37,25,9,56,1,2,55,19,50,13,32,38,46,39,45,48,52,50,10,64,23,5,49,20,30,13,40,43,7,26,90,140,126,88,64,74,104,106,3,21,156,86,80,122,70,112,136,128,82,67,84,116,78,120,72,118,68,62,96,66,65,108,130,56,76,92,63,102,100.

 

Ключови думи към статията: