Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България - област Ловеч, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 16 - 20.12.2019 г. - 2 част

Енергетика / България
3E news
258
article picture alt description

Община Тетевен  

На 16.12.2019 Г. /09:30 - 14:00 Ч./ -  Тетевен:   72343.500.5058  , Асен И Петър  41,35, Вит  6,18,1а,5,23,19,7,83,17,43,1,11,8,47, Девети Май  3,7,5,1,12, Люлин  7,1,3,5,2,11, Полатен  Уо На Мтп13, Явор  4,3, Янко Сакъзов  22,18,13,31,6,36,15,26,41,51,9,3,44,37,11,24,16,2,25,29,40,21,45,20,35,8,38,10,4,30,43,28,17,27,48,1,49,46,7,42,32,47,5,34,23,14,39,33,12

На 16.12.2019 Г. /09:30 - 14:30 Ч./ -  Български Извор:   112005  , Александър Стамболийски  9,17,20,34,4,24,11,36,28,30,19,13,32,14,7,26,18,10,1,3,2,12,15,16,6,22,5, Васил Левски  20,14,24,25,6,38,19,13,17,23,5,1,7,26,18,4,12,15,9,11,3,8,28,16,10, Георги Бенковски  23,7,22,3,31,16,30,15,14,5,21,28,18,4,19,29,32,6,1,8,36,10,13,34,17,26,35,33,20,27,24, Мах.Солун  Вила,Къща Ангел,2,1 Пи 076019, Никола Вапцаров  6,5,1,7,3, Отец Паисий  11,1,8,4,5,6, Райна Княгина  14,27,8,33,31,35,10,29,25,18,37,39,16,12, Хемус  7,5,12,6,8,3,13,10,4,1,2

На 16.12.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./ -  Тетевен:   Гугуновото  , М. Скрибътна  , Махала Свидово  Къща Ганьо,Бунгало,,,Къща Петър, Махала Скрибътна  Къща Радка,Къща Димитър,Разсадник,Къща Теодора,35,Къща Ничо,Уо На Тп4,Къща Лазар,Къща Тодор,Къща Йонка,Къща Марин,61,Къща Стефан,Къща Петър,Къща Цветан,, Вила,Вила,Къща Цветанка,Къща Пачо,Къща Иван,Къща,Къща  Цветан,53,Почивна База,Къща Снежана,Къща Венелина,Къща Стоян,Къща Костадинка,43, Местност Глотното  Къща Цеца, Местност Гугуновото  Вила, Местност Пладнището  Къща Валери,Къща Цочо,Къща Баньо,Къща Никола, Местност Преграда  Вила, Местност Просеченик  Вила,Къща Пенчо, Местност Скрибътна  Вила, Свидово

На 17.12.2019 Г. /09:30 - 13:00 Ч./ -  Тетевен:   Вит  12 Общежитие Полатен Тп2, Кап.Петко Войвода  2, Махала Моновци  Къща Роси,Вила,Къща Иван,Къща Милка,Къща Цана,Къща Крачун,Къща Петко,Къща Маньо,4,12, Отец Паисий  8,4,30,10, Павел Лалов  2, Полатен  Уо На Тп2, Стария Мост  2а,4,2,8,6,10, Страхил Войвода  18,10,11,4,14,6,12,3,2,5,1,8, Трите Езера  1,4,6, Янко Сакъзов  101а,96,107,83,82,97,104,87,81,101,90,79,89,88,80,98,106,95,99,102,86,103,105,85,100,94

На 17.12.2019 Г. /09:30 - 15:00 Ч./ -  Тетевен:   Дванадесети Конгрес  4,5,19, Дончовци  9,12,1,7, Махала Моновци  Къща Съйко,Къща Георги,Къща Васил,Къща Иванка,58,5,Къща Марийка,Къща Върбан,36,Къща Радка,Къща Стоян,Къща Мариета,32,Къща Симеонка,Къща Христо,11,Вила,Уо На Тп7,Къща Диана,Къща Лазар,Къща Йона,3,Къща Стоичко,Къща Веселина,Къща Пенка,Къща Василка,Къща Ивайло,Къща Румен,Къща Валери, Отец Паисий  9,4, Павел Лалов  64,34,23,35,19,39,76

На 18.12.2019 Г. /08:45 - 12:00 Ч./   На 19.12.2019 Г. /13:00 - 16:30 Ч./ -  Малък Извор, Общ. Ябланица:   Бор  6, Бреза  30,27,19,10,1,13,5,3,7,14,4, Здравец  9,8,13,2,10,12,6,1,4,5,3,7, Зора  2,5,3, Изгрев  1,3,5,2,7, Леге  7,10,1,3,5,9,4,12,2,8,6, Лиса Могила  3,5,2,1, Лисец  29,24,4,23,Тп1,32,12,40,1,10,42,28,34,36,13,20,2,17,21,38,22,31,25,14,9,16,11,44,26,33,6,30,8,19,18,70,35,64,72.,56,78,6,82,68,66,84,86,88,Тп5,41,46,43,53,51,47,54,52,76,48,39,50,45,60,62,37,Тп3, Мах.Длабе  5,4,2,3,1, Мах.Миревец  28,4,5,3,11,25,37,8,13,Къща Съйко,24,36,27,9,30,14,26,29,Вила,20,6,21,15,1,2,16,23,17, Мах.Ханове  3,9,Тп2,8,2,6,1,Къща Стоян,4,5, Местност Езерото  Пс, Миразчийска  23,25,6,12,14,4,21,9,19,17,7,10,5,1,2,11,3, Опаленик  4,6,,,2, Присойка  16,5,25,13,18,15,7,8,11,1,24,19,9,12,20,40,54,42,60,Тп4,38,48,58,29,31,36,32,35,28,46,27,44,26, Слатина  , Чобаните  15,8,9,7,10,29,4,5,25,21,6,11,13

Община Троян  

На 16.12.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 17.12.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 18.12.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 19.12.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Орешак, Общ. Троян:   13-Та  5,7,9,3, 15-Та  8,6, 16-Та  3,6,5,1,4,8,2, 53707.504.148  , Архимадрит Хаджи Макарий  2,11, Данчо Василешки  7,16,2,45,28,35а,4,25,30,31,32,14,12,44,55а,37,39,49,15,18,13,6,55,43,24,55б,9,35,40,33,17,59,34,19,8,29,27,47,41,51,21,11,53,48,36,26, Иван Лалев  1, Иван Павлов  54,56,68, Иван Полендаков  5,15,4, Пенко Йотов  3, Стара Планина  52,77,88,54,49,43,79,51,87,68,65,62,82,70,80,59,55,72,56,89,50,74,57,61,83,84,78,94,75,46,81,63,90,48,76,85,92,47,96, Христо Ботев  6,8,17,16,11,21,19,13,4, Цочо Стоянов  2,1,10,12,7

На 16.12.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 17.12.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 18.12.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 19.12.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Черни Осъм:   Акациева  2,77,5,3,8,4,71, Амбарица  9,6,4,2, Бай Паскал  11,7,25,16,10,12,18,6,19,1,21,5,4,3,23,14,16 Уо-Тп-4,17,13,8, Врачовска  7,15,23,21,11,8,10,12,17,25,3,13,19,9,6,1, Девети Септември  28,22,10,15,26,18,14,12,20,13,9,2,21,8,6,4,11,17,16,19, Дружба  4,2 Баня,5,1,2,8,3,4 Фурна,7,10, Първи Май  1,3, Стара Планина  75,78,62,128,46,40,120,84,28,66,125,26,98,112,70,86,10,131,103,42,73,149,124,79,122,97,129,119,95,48,54,121,69,65 Дом-Изложба,60,105,101,34,113,30,74,83 Далекосъобщения,149 Лавка,58,65 Здравна Служба,107,111,83 Културен Дом,93,104,56,147,116,135,76,8,91,81,36,102,50,99,100,92,110,108,85,71,145,88,44,115,126,72,118,83,52,68,89,106,87,38, Цонка Дамянова  1,10,3,6,11,2,4,7,8,5

На 16.12.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 17.12.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 18.12.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 19.12.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  Орешак, Общ. Троян:   Балкан  8,12,18,20,39,27,34,22,13,15,32,30,25,2,6,19,29,14,26,33,10,11,35,41,43,31,36,17, Данчо Василешки  1,5, Иван Павлов  128,139,165,118,129,106,94,157,122,141,126,143,104,174,169,150,115,101,91,171,93,163,102,103,127,147,144,82б,99,123,82,162,125,173,107,86,124,168,159,96,146,155,161,109,136,164,105,130,151,156,95,112,3,121,97,138,140,134,153,152,148,142, Неофит Калчев  8

На 16.12.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 17.12.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 18.12.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 19.12.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  Троян, Общ. Троян:   Ген.Карцов  79,96,90,77,94,88,75,92, Димитър Гимиджийски  22,35,37,24,33,29,31, Дъскотина  14,12,3,10,6,5,9,2,7, Кокиче  12, Криволак  3,45,41,33,35,34,27,Павилион,44,40,28,31,38,21,4,1,20,22,19,39,26,7,24,18,2,37,9,23,10,29,8,43,6,30,25,32,42,36,5, Расташка  , Стенето  6,2,4, Христо Ботев  290

На 16.12.2019 Г. /12:00 - 14:00 Ч./ -  Балабанско:   Местн.Габърска  Къща Иван,Къща Пепа,Къща Стелияна,Къща Венелин,Къща Вълко,Къща Пенчо,Магазин,Къща Ценета,Къща Пенко,Къща Цонка,Къща Марийка,Каща Мария,Къща Дамян,72 Ул. Габърска,Къща Милена,Къща Митко,Къща Нено,Къща Дилян,Къща Гаца,Къща Велика,Къща Станимир,Къща Стана,Къща Илия,Къща Дана,Къща Тодора,Къща Камен,Къща Минко,Къща Дочо,Къща Елена,Къща Мирослав,Къща Димка,Къща Цочо,Къща Кальо,Къща Петко,103,Къща Васил,Къща Маргарита,Къща Симеон,5,54 Вила,Къща Гечо,Къща Любен,Къща Райна,Къща Тончо,Къща Стою,Къща Мария,Къща Мара,Къща Дона,Тп18,Къща Стойчо,Къща Нанко,Къща Калю,Къща Найден,Къща Мадлена

На 16.12.2019 Г. /12:00 - 14:00 Ч./ -  Троян, Общ. Троян:   Мах.Длъжковска  Вила

На 17.12.2019 Г. /12:00 - 14:00 Ч./ -  Орешак, Общ. Троян:   11-Та  25,28,10,21,30,8,20,17,22,19,4,14,32,24,6,7,26,2,9, 12-Та  11,22,14,24,26,15,18, 13-Та  3,1, 9-Та  20,9,3,14,24,6,12,16,26,22,11,28,30,17, Авксентий Дацин  24,15,23,13,19,2,18,12, Димитър Никифоров  12,10,8,25,21,20,17,9,7, Иван Донев  5,1,18, Прохлада  13, Стара Планина  128,120,115,121,130,95,100,127,106,131,101,105,97,109,93,114,108,129,111,112,123,117,126,132,113,98,116,104,110,124,88,102,133,107, Хемус  76,72,68б,74,68,68в

На 18.12.2019 Г. /13:15 - 16:00 Ч./ -  Добродан:   Гара Добродан  5,24,17, Местн.Доброданското  13,13,19,18,13,17

На 18.12.2019 Г. /13:15 - 16:00 Ч./ -  Калейца:   Васил Ватев  96,78, Калейшко Ханче  94, Местност Калейшко Ханче  Вила, Упи I-009165

На 18.12.2019 Г. /13:15 - 16:00 Ч./ -  Ломец:   Александър Стамболийски  1, Васил Коларов  17, Джура  8, Кастроне Состра  5,13,1,10,7,11,12,8,2,15,19,27

На 18.12.2019 Г. /13:15 - 16:00 Ч./ -  Троян, Общ. Троян:   Разклон Калейца  94

На 18.12.2019 Г. /13:30 - 16:00 Ч./ -  Борима:   Бочо Дуковски  7,6,3,10,5,11,2,14,12,16, Васил Левски  25,93,8,37,45,44,47,23,26,42,32,22,28,35,24,31,34,29,39,51,67,46,66,21,41,19,33,55,67,61,59,63,53,52,24,37,51,48,65,46,56,57,69,54,22,2,4,6,18,1,3, Васил Поппавлов  4,5, Васильов  2,8,1,6,18,14,16,10,12, Ген.Скобелев  7,9,6, Генерал Тотлебен  6,21,8,6, Георги Бенковски  4, Георги Попов  12,10,68,7,3,5, Георги С.Раковски  2,4,36,8,6, Гурко  7,6,48,9,3,5, Девети Септември  1,15,32,48,2,7,40,34,42,8,22,44,13,21,14,11,36,3,38,43,31,18,46,9,19,10,24,4,33,17,29,35,23,26,5,20,30,120,116,83,106,99,108,93,98,109,92,88,82,87,114,104,85,100,86,103,118,107,97,95,81,91,94,89,112,105,101,101,10,67,45,37,10,54,55,35,52,51,60,47,66,36,43,53,50,41,56,39,58,49,1,97,69,61,59,62,76,65,64,70,74,27,66,12,63,68,71,78, Димитър Рачев  2,5,7,11,3,1,11, Дочо Съев  15,10,20,14,9,24,7,12,8,28,6,3,26,19,17,22,16,5,4, Дъбрава  3, Есперанто  6,8,4,10,1,2,12,1,8, Здравец  6,2,4, Иван Дочев  2,7,10,8,3,4,6, Илия Маринов  11,10, Кап.Петко Войвода  5,9,19,16,48,5,3,11,8,60,21,4,12,56,14,20,29, Кирил И Методий  30,26,17,22,4,11,6,12,13,1,24,19,33,10,23,2,28,15, Кокиче  10,8,6,11, Колю Кацаров  2,1,4, Колю Колев  2,8,6,4, Космос  4,9,11,12,3,5,7,13,2,1,2, Марин Банковски  1,3,2,6,16,2,5,3,14,8,10,11,9,7, Марин Стафунски  1,2,5,1,9,4,11,3,2, Минзухар  1, Минко Дочев  18,13,9,11,20,26,4,5,14,12,6,24,8,10,2,1,3,26, Освобождение  3,6,8,4,12,11,2,2, Пашалан  4,10,1,3,454,7,2,3, Пенка Стафунска  6,5,1,3,8, Петко Дочев  3,5,2,9,8,12,7,5,10, Петър Грошев  13,17,23,11,7,22,16,26,9,3,4,20,12,24,28,6,18,15,12,1, Победа  10,1,16,6,4,2,8,12,14,9, Райна Княгиня  3,8,1,48,7, Синчец  3, Стара Планина  5,6,8,20,15,52,3,25,27,9,29,17,13,12,31,14,11,23,21,46,5,19,33,16,35,37, Стефан Караджа  10,2,1,3,8,5,6,3, Тинко Симов  4,5,3,2, Тотка Съева  1,2,1а,4,10,7, Трети Март  2,8,3,6,10,7,5,1,12, Урсел  3,6,7,11,5,21,1,9,213, Хаджи Димитър  3,1, Христо Ботев  18,36,12,6,22,42,30,16,20,24,34,10,32,4,40,38,44,14, Цанко Патарински  26,23,32,21,24,39,2,30,11,28,15,19,46,24,20,4,2,6,1,   Тп-4,Тп-2

На 18.12.2019 Г. /13:30 - 16:00 Ч./ -  Герман:   Хан Крум/31-Ва/  9

На 18.12.2019 Г. /13:30 - 16:00 Ч./ -  Голяма Желязна:   15703.44.5  , Август 1926 Г.  8,24,32,15,16,26,33,47,13,1,5,12,34,44, Братя Попски  13,2,1,11, Възраждане  4,1,2,3, Ганчо Моев  36,6,20,30,25,8,3,32,19,4,17,28,18,29,7,41,38,7 Тп1,5,23,27,12,21, Георги Бенковски  4,7,3,8,8,13,14,16,18,20, Дачо Михайлов  9,14,5,3,7,12,4,2,16,23,12,20,17,19,15, Девети Септември  3 Катодна Защита,2,4,1,1 Кметство,Поща,3, Желязвенска Комуна  20,14,34,23,99,21,35,8,15,19,2,36,20,39,7,18,10,38,11,5,17,13,3,4, Колю Владов  24,31,9,16,21,20,18,5,23,6 Тп5,1,22,38,19,26,25,15,2,33,35,17,30, Късера  38,24,34,4,32,6,18,8,7,36, Марин Гачев  7,1,5,3, Марин Ив Кинкин  22,8,5,9,7,20,11,8,2, Мах.Испирско  Вила,8, Мах.Козуря  Осветление Помпена Станция,Помпена Станция,Тп4, Мах.Лъките  12,Вила,15,1,4,1 Вила,Вила,6, Мах.Разсадищата  1,11,Вила,4,10,8,9,12,3,6,7,28, Мах.Сойчанско  Вила,Къща Цано,Къща Георги,Къща Краю,Къща Мирчо,Къща Николина,Къща Димитър,Къща Найден,Къща Румен,Къща Коста,Къща Виолета,Къща Ценко,Къща Даниела,Къща Тянко,Вила,Къща Марин,Къща Цанко,Къща Димка,Къща Милчо,Къща Иван,Къща Милко,55 Вила,Къща Петко,Къща Ценка,Къща Мария,Къща Борис,Къща Венелин,Къща Георги,Къща Мою, Мах.Топля  18,52,55,213,Вила,51,213,214, Мах.Чербин  42,36,41,22,Вила, Мах.Чолдарско  Вила,28,40,25,33,2,36,32,Вила,38,25,29,23,7,1,76,11,28,42,5,27,26,13,33,34,40,74,17,4,3,37,41,9,12,10,18,83,31,15,30,35,21,16,6,8,104,39,77,14,63,19,Вила,33,65,64,49,60,Вила,33, Мирчо Филипов  32,21,1,5,10,26,25,9,27,2,23,4,18,13,7,12,16,21,18,37, Михал Дочев  2,7,15,10,13,12, Октомврийска  21,8,3,4,2,24,7,5,1,23,6,16,9,18, Петко Доневски  10,14,16,13,15,17,13,3,1,2,12,11,31,75,79,19,77,74,27,54,29,70,30,33,1,72,37,6,3,70,76,26,28,35, Разсадищата  35 Къща Милка, Симеон Маринов  1,7,11,15,13, Стамен Мирчев  32,8,13,78,48,35,36,10,23,80,40 Тп6,15,63,22,54,27,38,19,79,75,14,20,59,28,31,24,56,63 Касета,6,71,30,57,72,16,41,11,42,70,51,68,74,18,52,44,61,29,76,53,67, Стойко Хаджиев  2,1,5,9,11,15,21, Тодор Чипарски  20,17,9,6,3,4,5,56,25,23,1,21,8,12,19, Тринайсет Века България  76,8,68,42,15,55,52,56,5,43,17,40,21,22,7,31,50,46,10,90,2,45,32,14,1,25,49,72,58,33,37,51,86,82,38,24,48,74,39,35,27,89,30,66,34,36,16,62,26,9,80,64,84,44,41,28,47,23,19,137,140,2,104,79,9,3,99,5,106,6,96,1,8,92,15,18, Цанко Станчев  85,71,62,3,46,33,63,25,50,1,70,7,52,12,30,75,4,69,15,48,84,54,5,2,64,51,55,77,78,24,27,21,36,6,28,74,65,37,32,61,60,31,76,47,80,42,23, Цано Драголов  5,1,3,8,4,9,12,39,5,69,51,53,64,40,66,22,7,68,42,37,14,49,11,50,16,1,60,64 Вила, Цано Кадийски  27,6,32,15,51,24,53,7,4,48,26,46,1,16,3,44,14,016,13,30,18,25,19,12,86,77,68,81,87,84,60,88,93,89,69,76,90,37,71,63,75,73,83,43,45 Тп7,85,65,82,61,58, Цвятко Георгиев  1,11,9,3,15,21,23,7,14,2,29,10,4,25,13,8,11,   Мест.Башов Рът

На 18.12.2019 Г. /13:30 - 16:00 Ч./ -  Дълбок Дол:   Божур  5,17,1,14,23,13,7,3,15,21,16,11,8,19,25,12,18, Бор  5,7,6,9,3,5,1,1,1, Бреза  2,5,7,1,3,7,2,5,4, Васил Мочев  4,6,2,8,10, Васил Събчев  8,7,2,15,6,3,5, Васил Христов  2,21,19,4,1,3,1, Гробарска  1,4,23,5,3,13,38,9,19,24,25,21,10,11,27,17,22,28,29,33,15,26,12, Дъб  10,2,4,8,6, Дълбокдолска Комуна  2,5,1,3,7, Иван Дончев  2,61,23,59,49,16,41,10,15,13,19,43,55,21,25,7,8,1,35,12,5,9,37,14,47,29,33,6,45,4,53,31,17,27,51,57,39,1,111,93,65,67,63,18,105,79,103,78,97,107,71,22,20,40,91,89,42,87,95,30,28,81,101,109,24,044,38,36,83,44,69,85,75,77,46,54,2, Иван Иванчев  3,5,4,7,41,2, Изворът  6, Извънградска  1, Крайречна  6,16,4,10,2,12,14, Кузманица  10,3,15,12,4,20,1,14,2,5,8,13,16,7, Лале  7,11,5,4,3,1, Марин Дол  1, Мерата  9,11,13,15,1, Местност Поляната  , Момчилов Кладенец  2,4,1, Орех  12,10,16,6,8,14,4, Петър Стойков  1,20,2,7,25,5,14,16,22,18,26,12,5,6,2,10,8,4, Поникът  5,8,2,1,3,7,10,6,4,12,16, Пчелинът  2,1, Първи Май  13,25,17,14,23,18,12,3,2,11,8,21,9,6,10,1,16,7,4,17, Ракита  1,3,8,5, Местност Ракитито, Средни Дял  2,14,16,13,1,17,12,10,8,9,18,19,3,4,7,40,9, Старата Чешма  5,1,4,8,7,2,13,12,9,11, Стойко Цочев  17,7,13,14,10,15,5,4,6,9,2,186,3,1,11,8,21,19,16,1, Суха  1,9, Теменуга  6,2,8,4, Тошко Тодоров  5,3,8,9,14,2,7,6,11,4,12,12, Трифонова Усойна  4,6, Чучура  3,7,10,1,9,11,5,3,2,10,   Преди Селото В Ляво

На 18.12.2019 Г. /13:30 - 16:00 Ч./ -  Калейца:   35290.17.63  , Местност Калейшко Ханче

На 18.12.2019 Г. /13:30 - 16:00 Ч./ -  Лешница, Общ. Ловеч:   Александър Стамболийски  8,6, Балкан  4,2,3,1, Васил Левски  2,5,14,3,4,6,10,11,1,12, Витоша  4,1,6,2, Дунав  7, Иван Вазов  3,5,1,4,2, Иван Марков Марковски  7,2,5,3,9,1, Искър  6,4, Кап. Илия Цанков  14,6,1,18,10,8,12,2,4,3,16,3, Кокиче  3,5,1, Любен Каравелов  6,3,1,2, Минко Раевски  6,8,16,4,14,14, Осъмска  42,1,30,4,15,43,68,22,3,13,49,96,52,37,6,11,47,40,64,14,44,21,62,38,23,20,27,54,90,24,36,60,57,18,29,9,55,7,50,17,25,56,58,41,28,39,19,20а,51,53,5,80,66,92,94,88,82,84,96,72,86,78,2,76,90, Рила  2,1, Свети Иван Рилски  17,28,26,20,15,19,23,35,30,21,29,13,27,18,7,28,1,7,3,9,2,5,11, Стара Планина  Здравна Служба,79,72,88,94,92,103,58,90,74,82,97,64,109,77,107,75,5,91,84,68,101,105,86,83,95,80,76,87,81,66,73,62,54,71,55,89,50,45,36,69,42,40,35,33,48,43,61,34,55,49,39,52,44,67,57,37,31,59,38,41,3,29,22,4,20,8,69,9,24,5,28,21,18,27,16,19,11,26,17,10,1,7,15,25,36,23, Трети Март  7,4,5,1,3,10,2,9,13,6, Хаджи Димитър  8,7,4,5,6,3,2, Хан Крум  1,12,2,3,9,11, Христо Ботев  23,17,13,25,15,19,21,20,2,4,1, Черно Море  1,15,19,13,7,3,9,5,11,17,6,6,   Тп 1,Уо Тп4,Уо Тп 3

На 18.12.2019 Г. /13:30 - 16:00 Ч./ -  Ломец:   Александър Стамболийски  15,54,11,43,53,57,52,61,22,12,35,27,30,16,60,40,20,24,10,51,59,19,56,31,17,38,9,44,47,50,33,46,62,36,45,26,043,21,32,29,55,7,2,34,48,41,13,66,67,74,72,68,64,71,6,92,88,8,63,37,91,70,65,76,99,1,69,93,89,2, Балкан  17, Бор  1,3,7,2,5, Васил Коларов  18,12,20,26,25,24,4,21,30,11,8,9,7,28,17,3,1,34,22,6,5,16,29,13,32,2,31,23,10, Васил Левски  12,1,7,20,18,13,22,2,5,16,3,11,9,25,27,28,10,8,21,12,19,23,17,24,26,14,30, Венец  6, Ганко Стойнов  1, Георги Димитров  1,6,5,8,3, Джура  8,1, Дъб  1,3, Илия Маринов  1, Кастроне Состра  7,15,6,1,10,19,8,13,3, Кънчо Христов  7,20,26,22,34,30,3,32,28,14,24,2,5,1,9,4,12,18,6,4, Любен Каравелов  56,40,19,12,11,20,13,8,16,7,2,4,6,15,9, Месност Бабин Кладенец  2,1, Осъм  1,13,2,5,3,9,15,4, Руен  25,2,5,6,1,11,3,9, Сергей Румянцев  4,1,2, Стойко Петков  10,3, Тинко Симов  10,4,2,12,8,6, Христо Начевски  5,10,12,5,2,10,6,8,1,3, Христо Смирненски  5,2,5,1, Цанко Ненов  7,18,8,10,4,1,17,6,3,2,16

На 18.12.2019 Г. /13:30 - 16:00 Ч./ -  Старо Село, Общ. Троян:   Калник  4,18,8,6,1,10,15,138,12,16, Мах.Шарбан  22, Мест.Стопански Двор  Ферма, Местн.Трапът  1, Ралчевска  10,73,46,113,38,115,45,107,48,32,26,7,23,16,69,13,30,19,42,53,103,4,25,49,55,109,89,5,14,40,34,33,64,66,56,21,81,17,60,35,80,71,36,12,24,27,57,70,22,2,110,8,31,102,1,97,50,61,51,44,68,28,99,82,11,37,29,87,15, Софийска  40,38, Централна  44,86,52,33,70,96,95,87,59,28,119,42,139,88,49,143,123,11,83,41,34,99,135,27,129,105,35,45,141,63,29,68,94,102,55,21,117,101,51,26,137,103,82,91,60,17,92,89,127,74,107,65,54,72,71,16,39,57,76,79,78,113,85,98,111,58,75,115,121,38,133,80,131,97,48,31,56,77,16,9.,17,5,13,14,12,3,20,11,1,8,7,116,15,10,6,6,5,9,7,2,1,8,13,3,4,11,151,161,145,112,116,146,114,124,35,148,147,163,165,126,149,142,140,106,134,153,120,132,157,108,118,122,155,128, Шарбан  64,4,10,5,62,8,3,51,31,54,29,12,63,73,16,47,61,69,67,25,27,76,35,75,74,41,30,14,33,21,43,19,45,79,39,58,40,17,15,22,48,56,55,49,57,71

На 18.12.2019 Г. /13:30 - 16:00 Ч./ -  Троян, Общ. Троян:   Разклон Калейца

На 19.12.2019 Г. /12:00 - 14:00 Ч./ -  Терзийско, Общ. Троян:   Баба Тонка  7,5,2,4,9,1, Васил Левски  3,1, Девети Септември  143,158,55,148,117,131,135,153,111,146,178,147,116,120,87,53,89,139,132,113,105,69,118,166,57,101,91,2,168,152,180,176,99,174,125,97,154,144,172,110,150,151,137,124,164,130,81,126,149,134,123,85,156,112,59,114,115,141,93,162,95,145,122,160,83,133,142,103, Изгрев  14,3,2,5,11,13,9, Караулна Четворка  6,4,7,1,9,5,15,2,8,3,13, Ковачовец  49,47,29,35,39,14,17,41,27,33,45,19,25, Коман  6,3,1,8,7,4, Стойко Л.Донковски  14,12,2,8,18,1,9,16,10,4,5,6, Терзийска  7,2,13,12,20,17,22,11,5,26,24,3,4,1,14,15, Хаджи Димитър  1,2,4

Община Угърчин  

За Периода 17-19.12.2019 Г. /08:45 - 16:00 Ч./ -  Угърчин:   Ул.Вассил Левски  137

На 16.12.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./   На 17.12.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./   На 18.12.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./   На 19.12.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ -  Угърчин:   Бачо Киро  2, Бели Камък  4,1,2,5,3,6,7, Витоша  2,1, Георги С.Раковски  12,13,14,11, Димчо Дебелянов  8,19,12,9,17,13,15,11,6,14,7,16,1,4,5,10, Ивайло  1,7,2,3,4, Каменка  2,14,6,8,4,5,12,10,3, Климент Охридски  19,5,13,14а,9,25,30,1,11,4,16,17,14,28,24,22,6,10,12,21,29,15,7,8,27,20,3,31,23, Марица  4,8а,5,8,6,2,7,1, Оборище  4,1,6,2,5, Околчица  8,7,1,2,18,12,16,5,2а,4,22,6,20,24, Панайот Хитов  2,1,6,4, Свобода  7,5,6, Христо Ботев  22,14,21,33,27,10,30,25,24,35,28,15а,17,12,31,29,26,20,39,15,32,18,016

На 17.12.2019 Г. /09:00 - 15:15 Ч./ -  Угърчин:   Васил Левски  208,214,239,215,221,188,243,200,194,203,209,218,182,16,231,192,204,196,201,198,219,217,20,186,206,225,237,229,212,213,210,146,207,241, Ген.Гурко  1,22,23,20, Елин Пелин  17, Климент Охридски  67,63,73,65,48,1,54,52,58,61, Комитска  18, Лев Н.Толстой  8,6,5,10,3, Никола Вапцаров  6,3,1,5,2,13,7,4, Рила  7,6,3,8,10,5, Тодор Каблешков  28, Топалска  8,4,2, Хан Аспарух  34,26,30,27,5,7,13,9,29,19,32,10,7а,12,14,15,1,25.,16,20,28,22,21,17, Христо Ботев  53,57,63,67,65,55,69,45,47, Юрий И.Венелин  3,5,7,2

На 17.12.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 19.12.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Голец:   Александър Стамболийски  1, Ангел Кънчев  1, Бакърска  13, Васил Левски  3,80,143,51,93,151,92,122,109,153,95,85,114,135,119,129,79,130,87,82,113,133,155,4,107,126,117,5,148,72,125,149,89,102,91,68,Улично Осветление Тп 8,159,75,94,55,70,137,118,103,76,65,147,77,140,9,127,106,66,121,8,88,144,70а,132,63,74,116,81,86,115,111,64,69,57,105,104,146,134,123,90,53,1,67, Георги Бенковски  2,3,1, Иван Карапанчев  2,6,3,10,8, Княз Борис Първи  4,6,1,5,2,3, Кокиче  6,10,2,12, Лиляна Бърдарова  5,7,2,1,10,6,14,3,8,12, Никола Григоров  13,6,1,4,11,9,3, Панайот Волов  5,1,3, Петко Панчев  1,5,8,2,4, Свинево  12,20,6,10,28,16,2,14,5,24,4, Стара Планина  8,6,23,16,17,12,25,13,4,27,19,18,10,11,29,5,9,31,7,21,15,1, Хан Крум  10,1, Цанко Фиденков  1, Цар Симеон  31,21,26,43,35,53,37,4,23,55,39,   Пи 185016 М. &Quot;Свинево&Quot;

На 17.12.2019 Г. /09:30 - 15:00 Ч./ -  Кирчево:   Александър Стамболийски  43,11,25,1,46,18,12,17,40,6,33,5,14,48,41,13,10,29,47,23,36,50,53,20,51,16,26,2,49,52,24,15,21,37,34,22,35,30,27,3,38,32,45,28,19, Бачо Киро  4,17,2,13,3,5,20,16,18,12,1,6,22,8,10,14, Васил Левски  1,41,33,39,23,44,13,12,51,16,19,7,9,35,53,49,10,21,27,37,26,55,18,28,47,31,5,15,29,17,45,43, Веселина Черкезова  2, Георги Бенковски  14,4, Комитска  3,4,8,6 А,10,12,6,20,14,2, Никола Вапцаров  4,2,6, Панайот Волов  7,3,9,5,1, Пенчо Славейков  7,12,18,20,13,14,5,10,16,6,11,4,8, Пеньо Пенев  1, Площа  34,17,7,5,14,15,9,10,3,2,12, Стара Планина  3,1,7,5,9, Стефан Караджа  3,11,2,5,7,9,4, Тодор Каблешков  1,5,3, Хіі Кв.5  , Хаджи Димитър  5,12,4,7,10,13,3,9,1,2, Хан Аспарух  10

На 17.12.2019 Г. /09:30 - 15:00 Ч./ -  Лесидрен:   Местност Берча  Колиба

Община Ябланица  

На 18.12.2019 Г. /13:00 - 16:30 Ч./ -  Ябланица, Общ. Ябланица:   067316  , 075133  , 87017  , Iii-10 Кв.13  Вр.За Стр., Xv-549, Кв.20  , Александър Стамболийски  67,16 Тп8,54,84,26,77,90,71,3,62,26,27,12,72 Тп33, Борьов Дол  3,Къща,2,1, Доктор Ради Цанов  11, Местност Братевец  Вила, Местност Гераня  Къща Йордан, Местност Девет Дола  , Местност Ламбовци  Къща Нино,5,59,65,3 Паянтова Жилищна Сграда,47,70,3,68,45,Вила,Къща Найда,Къща Иван,3,Къща Цецка,Тп34,Къща Петър,17 Павилион,25,Къща Симеон,1 Къща Петър,Вила Иван,Къща Милка,Къща Драгомир,Къща Гета,Къща Мария,Къща Никола,Вила,Къща Цона,Къща Мирослава, Местност Пали Лула  86,52,83б,10,Тп30, Местност Шумака  Къща Мариан,Къща Даринка,3,94,Вила,Къща Снежана,Къща Мария,Къща Виолета,Къща Найден,Къща Хрисо,Работилница За Боза,Къща Стойка,Къща Нейко,Къща Лазар,3,Къща Христина,Вила,,,Къща Иван,Къща Димитра, Местност Шумнене  Къща Мариана,Къща Сашо,Къща Михаил,Къща Кирил,Къща Васил,Къща Веселина,Къща Съйко,Къща Николай,Вила,Къща Цвятко,Къща Надежда,Къща Дона,Къща Стефан,Къща Георги,Къща Иван,Тп4,Къща Димитър,Къща Мария,Къща Марин,Къща Райко,Къща Любчо,Къща Рени,Къща Дончо,Къща Лако,Къща Христина,Къща Лазар,Къща Петър,Къща  Вутьо,Къща Иванил,Къща Радка,Къща Цветан,Къща Венцислав,Къща Рашко,Къща Рашка,Къща Никола,Къща Йордана,Къща Начко,Къща Стоян,Къща Веселина,3,Вила,Къща Цончо,Къща Никола,Къща Василка,Къща Дако,Вило,Къща Мая,Къща Брайко,Къща Мария,Пс,Къща Надка,Склад,Къща Петя,Къща Тинка,Къща Маргарита,Къща Венелин,Къща Иван,Къща Юлиян,Къща Дица,Къща Лазар,,,Вила,Къща Райна,Къща Лили,Къща Найден,Къща Стефан,Къща Борислав,Къща Райко,Къща Васил,Къща Димитър,Къща Кръстьо,Къща Борис,Вила,Къща Пенка,1,3,Къща Павлина,Къща Иван,Къща Михаил,Къща Цано,Къща Марин,Къща Стефан,Вила,3,Къща,Къща Гена, Пеловска Ливада  3,4,32, Ширевец  70,12, Шумнене  ,   3 Къща,8

На 19.12.2019 Г. /08:45 - 09:00 Ч.; 11:45 - 12:00 Ч./ -  Брестница, Общ. Ябланица:   Васил Левски  112,124,149,130,136,118,110,161,100,145,104,128,65,102,163,143,159,140,120,106,114,98,142,165,167,153,155,116,122,126,157,147,134,108,151,132,144,181,162,152,179,171,175,168,174,177,172,207,180,189,205,187,200,201,117,211,215,193,196,217,166,195,188,192,154,185,194,190,160,199,150,197,209,223,170,158,227,146,94,139,78,123,86,84,92,129,76,115,133,119,131,88,125,121,117,135,90,137,113,7,11,2,95,69,87,3,55,99,105,41,81,65,13,83,59,67,46,1,73,77,40,60,97,107,8,29,41 Кафе Аперитив,61,75,79,30,63,4,71,91,101,62,70,10,109,42,9,72,38,111,93, Вуто Даскала  2,7,1, Вутю Малков  2,4,6,22,18,54,19,40,36,25,14,1,44,7,11,15,8,10,24,64,38,16,23,12,21,3, Възраждане  33,4,6,12,14,3, Георги Бенковски  7,9,1,5,4,2, Глоговец  5,2,4,6,1,3,8, Дачевци  11,15,6,13,4,2,8, Девети Май  3, Джорковци  8,4,2,6,3,10,12, Долна Коритна  6,8,12,5,14,22,20,16,1,4,18,11,10, Дружба  5,4,17,8,19,3, Дъб  11,3,14,8,12, Единство  13,15,11,6,3,18,17,4,1,8,5,2, Заводска  6, Иван Данов  4,1,6, Кокиче  3,2,4, Коритна  1, Лало Йотов  2,8,4,16,14,10, Липа  14,2,4,10,8,12,6, Мильовци  3,5,2,1,6, Никола Петков  14,12,1,5,10,7,9,11,3,30,29,23,38,25,20,32,18, Оборище  17,15,13,11,6,8,12,9, Осми Март  18,20,8,4,6,12,2,14,10, Петър Василев  3,2,17,1,2, Печовци  5,15,2,1,7,3,13,6, Победа  3,5,40,9,19,21,36,42, Прогрес  11, Равнището  3,1,7,5, Серванска  8,6,3,1, Сергей Румянцев  5,2,6,10,3,4,7,8,12, Стара Планина  2,23,24,21,19,28,15,26,32, Стефан Цаков  11,14,9,12,11,1,8,2,13,4,3, Стоянковото  2,4, Съева Пещера  4,10,31,53,37,47,7,51,49,33,3,57, Теменуга  9,11,13,15, Темеров Дол  , Трети Март  6,7,1,5,35,14,8,29,9,13,23,16,12,27,10, Тълкийското  2,17,19,15,13,7, Цоло Гетов  3,7,2,1,5, Шипка  5

На 19.12.2019 Г. /08:45 - 09:00 Ч.; 11:45 - 12:00 Ч./ -  Български Извор:   110001 Екатте 07357  , 112005  , 151001  , Александър Стамболийски  60.,38,46,60,40,50,25,31,42,23,27,21,58,54,33,44,9,17,20,34,4,24,11,36,28,30,19,13,32,14,7,26,18,10,1,3,2,12,15,16,6,22,5, Баба Тонка  2,7,5,3,4,1, Бузлуджа  7,14,4,8,1,12,10,2, Васил Левски  34,2,38,40,29,31,27,20,14,24,25,6,38,19,13,17,23,5,1,7,26,18,4,12,15,9,11,3,8,28,16,10, Вит  2,1, Георги Бенковски  23,7,22,3,31,16,30,15,14,5,21,28,18,4,19,29,32,6,1,8,36,10,13,34,17,26,35,33,20,27,24, Георги Раковски  3,1,7, Демокрация  66,64,39,60,2,45,52,55,47,53,57,74,42,75,79,59,70,77,72,23,63,78,27,82,37,68,71,44,40,84,80,76,61,62,67,54,51,49,41,73,69,20,36,29,3,7,34,19,32,8,10,26,17,33,18,14,35,22,28,16,13,12,31,15,25,30,6,21,38,2,56,48,50,86,104,112,91,116,94,87,101,95,96,118,114,82,98,107,108,85,81,103,90,99,110,88,102,93,97,100,106,83,105,115,136,126,111,117,134,146,130,122,113,109,142,140,120,119,132,121,123,128,124, Дунав  4,8,10, Здравец  6,1,4,8,2, Иван Вазов  8,4,18,26,22,6,2,20,30,9,13,12,11,16,24,14,28,32,5, Извора  8,1,9,15,3,19,17,4,2,16,7,11,5,14,1, Кокиче  1,9,5,3,7,6,2,4,8, Мах.Боаза  Варна София,Къща Румен,Къща,Кошара,Къща Иван,Газостанция,Къща Атанас,Жилищна Сграда, Мах.Начови Воденици  Къща Мария, Мах.Солун  Вила,Къща Ангел,2,1 Пи 076019,1, Местност Белилото  Пс, Местност Боаза  Път I-4 Коритна Севлиево, Местност Роденец  1,Снек Бар, Никола Вапцаров  6,5,1,7,3, Отец Паисий  1,2,11,1,8,4,5,6, Панайот Волов  5,9,13,7,18,4,14,20,12,16,6,8,2, Пирин  4,3,1,5, Райна Княгина  14,27,8,33,31,35,10,29,25,18,37,39,16,12,6,1,8,7,046,5,21,23,9,17,4,2,13,14,3,15, Рила  8,6,11,9,7,5,10, Родопа  8,13,19,25,23,14,15,2,21,7,6,5,17,11,9,1,3,16, Стара Планина  4,2, Странджа  5,3,1,2, Тодор Каблешков  22,19,14,2,6,8,3,10,20,12,9,21,5,18,1,4, Тракия  7,5,1,11,8,17,4,6,13, Филип-Тотю  2,3, Хаджи Димитър  4,6,1,2,3, Хемус  7,5,12,6,8,3,13,10,4,1,2, Христо Ботев  6,12,9,7,9 Центъра До Училището,22,2,14,1,10,5,8,15,3,34,27,36,28,38,17,32,21,26,30,37,29,22,25,24,23,39,35,31,45,33,53,57,47,61,55,49, Черно Море  6,8,2,4, Шипка  2,6,1,4,3,5, Юрий А.Гагарин  7,2,8,10,4,6,1,17,11

На 19.12.2019 Г. /08:45 - 09:00 Ч.; 11:45 - 12:00 Ч./ -  Галата:   036003  , 045001  , 048041 Екатте 14386  , Александър Стамболийски  18,6,7,9,12,2,22,10,16,26,3,5,14,1,20,4,8,1, Антон Иванов  7,15,3,1,17,11,13,5, Бялка  2,6,1,3, Васил Левски  30,44,36,48,1,6,47,33,53,43,57,41,24,37,46,49,56,58,52,34,42,35,51,32,29,38,40,60,39,4,50,62,45,100,1,9,20,18,4,7,11,17,14,5,22,15,23,16,21,19,10,29,27,12,13,103,8,25,13а,41,32,108,125,115,117,105,131,124,126,135,119,104,122,136,106,109,113,134,112,90,118,130,141,111,137,101,102,133,138,116,121,123,129,127,139,107,85,68,78,51,82,64,93,70,81,79,83,98,74,71,73,63,97,69,76,96,77,92,89,94,9,104,88,87,75,62,59,65,67,99,95,91,86,102,80,72, Вела Пеева  13,15,2,3,6,4,7,5,1,11, Габаре  3,11, Георги Бенковски  15,21,22,24,19,26,2,8,16,12,11,23,18,1,13,20,6,17,9,10,4,3,5,26, Георги Кирков  1, Гергана  1,3,4,2, Димитър Благоев  6,9,2,21,22,4,17,20,25,5,19,7,11,13,12,16,23,6,21, Димитър Полянов  15,10,8,13,3,2,6,5, Еделвайс  8,14,12,6,10,4, Иван Козарев  6,4,1,3, Иван Туйков  10,1,8,5,18,14,12,16, Йордан Йовков  22,13,5,26,17,15,11,20,27,24, Йорданка Николова  14,21,6,19,18,16,25,24,17,12,27,8,1,23,10,4,13,5,2,7,9,22,20,28,26,11, Капитан Петко Войвода  11,1,3,2,9,5,7,8,4,14,12,22,15,20,10,25,23, Лазар Станев  6,2,8,17,10,3,18,4,2а,11,14,7,1,5,12, Лиляна Димитрова  16,20,19,23,11,21,13,6,17,15,14,22,12,5,1,9,2,10,12,11,7,3,8,4, Малина  1,5, Малчика  14,13,10,11,2,16,4,6,22,1,20,8,18,3, Митко Палаузов  4,3,6,12,8,5,2, Никола Вапцаров  8,10,1,6,2,4, Никола Парапунов  5,1,3,7, Пейо К.Яворов  15,13,31,7,27,19,10,25,11,1,2,23,33,4,21,12,8,6, Пенка Михайлова  8,2,13,11,1,5,12,4,3,9,14,10, Пеньо Пенев  1,5,9,2,3,7,3, Пещера  2,10,6,9,11,8,3,7,13,1,4,5, Свилен Русев  1,5,8,4,6,16,7,3,10,2, Сергей Румянцев  11,4,1,5,9,3,6,7, Стефан Караджа  4,5,6,1,11,3,2, Стоян Едрев  8,9,1,3,10,12,7,14,11,5,6, Хаджи Димитър  14,12,4,20,18,16,2,10,6, Хан Аспарух  13,5,11,4,6,1, Христо Ботев  61,55,57,11,22,17,1,55,25,21,13,45,3,8,6,41,2,4,33,53,37,26,28,39,15,42,77,58,95,68,63,59,79,62,85,54,40,71,48,44,89,34,56,91,57,60,67,50,87,66,70,64,69,36,72, Христо Кърпачев  3,9,4,18,7,37,32,29,25,28,39,23,31,22,12,21,10,19,35,5,30,2,8,15,20,24,26,27, Христо Смирненски  15,4,7,13,5,6,2,9,8,17, Цар Самуил  1,4,2, Цар Симеон  1,3,2,5

На 19.12.2019 Г. /08:45 - 09:00 Ч.; 11:45 - 12:00 Ч./ -  Глогово:   020009  , 2204  , Водна  18,36,16,13,14,22,9,1,20,12,5,7,10,11,11, Георги Бенковски  5,3,1,7, Еделвайс  17,13,21,19,16,4,14,3,11,9,5,8,7,12,1,13, Елов Дол  1,12,7,3,10,5,6,9, Иван Вазов  6,10,2,8,4,1,12,3, Иван Туйков  12,3,8,10,1,2,6,4, Къдрева  4,28,26,13,2,1,16,12,18,9,22,7,5,15,14,20,10,11,24,6, Люляк  2, М.Езерото  , Мах.Водна  20, Мах.Джебин Трап  5,3,7,10, Мах.Къдря  2,Къща Диляна,Къща Валентин,Вила,3, Мах.Равнището  Къща Севдалин,Къща Румен,1,Вила, Мах.Ръбя  1, Местн.Три Могили  14,14,21,12,10,16,Къща Асен,Къща Къдрьо,Къща Юри,15,19,4,8,13,7, Местн.Широки Трап  7,8,6,9,11,4,5, Местност Мастяк  Вила, Местност Ратлака  Къща Антон,Къща Ивайло,16,Къща Лиляна,Къща Асен,Къща Къдри, Пенка Михайлова  2, Хаджи Димитър  6,1,3,5, Христо Ботев  41,23,16,12,13,51,1,24,14,35,11,17,38,40,2,3,44,68,37,64,62,30,60,66,33,56,18,8,15,21,32,7,28,10,45,27,46,50,4,70,20,52,9,96,29,7а,58,31,47,47,49,45,99,61,100,108,140,63,55,101,53,65,95,59,104,98,75,55а,74,51,85,96,87,90,79,84,69,57,88,82,91,92,93,72,97,71,86,124,101б,101,119,122,123,105,118,115,111,126,138,109,120,75,114,140,116,117,96,136,128,121,110,130,103, Христо Кърпачев  30,17,1,Тп4,21,25,8,24,11,12,7,15,23,6,4,9,16,13,29,31,14,28,2, Христо Смирненски  14,6,24,1,38,12,7,26,3,32,18,10,30,28,34,11,2,3а,5,16,4,23, Юрий А.Гагарин  3

На 19.12.2019 Г. /08:45 - 09:00 Ч.; 11:45 - 12:00 Ч./ -  Гложене, Общ. Тетевен:   101001

На 19.12.2019 Г. /08:45 - 09:00 Ч.; 11:45 - 12:00 Ч./ -  Голяма Желязна:   Дачо Михайлов  2

На 19.12.2019 Г. /08:45 - 09:00 Ч.; 11:45 - 12:00 Ч./ -  Градежница:   Александър Стамболийски  3,13,49,69,67,37,45,43,75,51,39,73,47,71,63,57,61,53,41,65,101,99,97,77,85,93,95,103, Асен Стипцов  13,5,7,3,9,11,1, Бръшлян  2,5,3,1, Васил Априлов  10,16,4,18, Васил Левски  28,30,24,20,22,3,10,4,24,11,2,18,9,19,1,5, Вежен  1, Габъра  1,3,5, Георги Бенковски  3, Градинките  20,26,24,22, Двадесет И Втори Септември  6,14,10,3,2, Еделвайс  4,7,4, Здравец  4,8, Зольовото  , Иван Вазов  118,84,158,172,117,140,141,152,166,144,186,97,127,132,Тп№1,136,162,126,147,123,116,180,178,115,150,119,111,131,164,168,125,145,137,139,133,142,159,160,148,154,134,146,91,114,156,153,161,144а,124,130,138,120,129,122,99,170,121,109,89,85,105,103,112,112.,83,106,87,194,98,110,331,102,96,100,101,81,108,104,110а,120,225,320,349,302,353,274,314,280,20,357,276,317,305,339,335,288,306,299,318,224,351,315,347,311,313,355,345,279,337,343,331,304,284,286,301,293,312,333,187,206,169,208,193,185,167,196,210,198,183,195,204,198а,192,177,179,175,181,173,194,202,109,5,69,40,41,27,17,38,54,25,57,52,51,26,11,18,59,55,62,7,70,8,35,46,36,75,5,92,9,49,44,12,73,23,22,66,56,74,65,88,34,24,39,78,45,60,94,3,48,80,77,19,67,76,14,53,71,86,6,72,13,10,21,37,50,28,4,84,29,42,58,215,261,281,285,205,220,293,224а,146,242,269,0201,239,222,257,223,263,25,232,221,241,197,254,289,219,207,273,287,201,267,216,271,275,283,227,277,247,224,213, К.Горна Ливада  1, Кирил И Методий  8, Косовец  42,30,32,12,16,6,14,34,5,11,17,2,4, Люляк  18,20,10,8,24,22,2,6,34,38,30,32,36,3,28,1,9,46,58,52,44,55,48,11,60,62,50,64,54,56,40, Мах.Лъма  Къща Иван, Райна Княгиня  2,1, Сава Младенов  10,2,8,12, Синчец  2, Стара Планина  3,4,10,14,7,2,12,6, Хаджи Димитър  2,10,10, Хан Аспарух  64,1,3,5,7,2,10,8, Христо Ботев  4,2, Христо Смирненски  2, Цар Самуил  1,15,37,3,23,17,14,13,7,21,6,41,31,8,5,35,10,4,9,25,33,2,19, Юрий А.Гагарин  9,17,28,19

На 19.12.2019 Г. /08:45 - 09:00 Ч.; 11:45 - 12:00 Ч./ -  Кирчево:   Александър Стамболийски  43,11,25,1,46,18,12,17,40,6,33,5,14,48,41,13,10,29,47,23,36,50,53,20,51,16,26,2,49,52,24,15,21,37,34,22,35,30,27,3,38,32,45,28,19,152,156,169,147,187,185,158,163,155,191,164,210,196,194,189,193,220,149,204,197,161,214,208,168,203,212,202,177,167,180,166,216,176,159,183,190,172а,181,165,160,182,151,157,188,186,184,173,162,145,179,172,207,175,170,206,178,61,81,70,56,78,77,65,72,87,74,63,75,73,57,60,66,62,83,80,85,79,69,67,68,71,120,92,108,144,117,115,129,102,82,150,146,139,114,111,128,90,142,131,143,106,101,132,113,135,125,136,124,97,14,84,140,145,112,122,126,123,127,107,134 А,134,110,99,93,86,100,88,119,89,91,137,105,95,133,116,109,121,94,98,118,103,104, Бачо Киро  4,17,2,13,3,5,20,16,18,12,1,6,22,8,10,14, Васил Левски  1,41,33,39,23,44,13,12,51,16,19,7,9,35,53,49,10,21,27,37,26,55,18,28,47,31,5,15,29,17,45,43,65, Веселина Черкезова  2,7, Георги Бенковски  14,4, Иван Вазов  19,21,22,26,9,11,24,25,23,15,4,2,28,17,7,6,13,12,10,5,22,8, Комитска  3,4,8,6 А,10,12,6,20,14,2, Местност Площа  Пс, Никола Вапцаров  4,2,6, Панайот Волов  7,3,9,5,1,13,15, Пенчо Славейков  7,12,18,20,13,14,5,10,16,6,11,4,8,25,21,32,36,28,38,34,44,29,46,26,19,30,17, Пеньо Пенев  1, Площа  34,17,7,5,14,15,9,10,3,2,12, Стара Планина  3,1,7,5,9,1, Стефан Караджа  3,11,2,5,7,9,4, Тодор Каблешков  1,5,3, Хіі Кв.5  , Хаджи Димитър  5,12,4,7,10,13,3,9,1,2, Хан Аспарух  10,4,6,3,8,2,1,5, Хан Омуртаг  4,3,2,1, Христо Ботев  3,4, Черно Море  3,4,2,   Зелка

На 19.12.2019 Г. /08:45 - 09:00 Ч.; 11:45 - 12:00 Ч./ -  Лесидрен:   43325.10.23  , 43325.10.61  , 43325.10.832.1  , Калника  , Кол.Барашки  , Кол.Коник  24 Вила, Кол.Ябълчака  Къща Бальо, Местност Берча  Колиба,Колиба,Къща Черньо,Къща Кольо, Местност Енча  31 Вила,Къща Филип,Къща Съйо,Къща Ангел,Къща Йото,Къща Дочо,Къща Банчо,Вила,Къща Стойко,Къща Иван, Местност Камъка Правец  , Местност Коника  Пс, Местност Ябълчака  Къща Иван,Къща Тодор,Къща Борис,Къща Светла,Къща Цочо,Къща Борис,Къща Велка,Къща Дора,Къща Велико,Къща Дочо,Къща Христо,Къща Петър,Къща Цонка,Къща Иван,Къща Цоко,Вила,Къща Никола,Къща Йото,Стопанска Постройка,Къща Крайо,Къща Петко,Къща Марин,Къща Дишо, Местност Язовир Сопот  Къща Цветана,Къща Петър,Къща Надежда,Къща Додьо,Къща Димитър,Къща Михал,Къща Найден,Къща Катя,Къща Продан,Фургон,Къща Николай,Къща Ивайло,Вила,Къща Веселина,Къща Димо,Къща Цветана,Къща Димитър,Къща Пепа,Къща Каньо,Къща Радослав,Къща Стойко,Къща Мирчо,Къща Въто,Къща Лъчезар,Къща Върбан,Къща Цветелина,Вила,20,Къща Радка,Къща Найден,Къща Марин,Къща Кольо,Къща Дочо,Къща Христо,Къща Додьо,Къща Илинка,Къща Борислав,Къща Мария,Къща Димитър,Къща Въло,Вила,   Къща Евгени

На 19.12.2019 Г. /08:45 - 09:00 Ч.; 11:45 - 12:00 Ч./ -  Малка Желязна:   Александър Стамболийски  14,Тп 1 Центъра,18,20,4,3,10,12,8, Бузлуджа  1,5,4,6,2, Васил Левски  Центъра Кметството,12,3,1,5,8,11, Витоша  9,3,7,5,1, Двадесет И Трети Септември  2,5,7,1,6,4, Девети Май  11,21,2а, Додьо Маринов  8,4, Йото Влахов  32, Клокотница  10,12,8,2,5, Ком  1, Матей Петков  23,22,13,14,20,25,15,24,17,16,22а,21,28,22а,4,2,10, Мах.Байовене  Къща Асен,Тп 4,Къща Йорданка,Къща Марин,Овчарник,Къща Бочо,Къща Кольо,Къща Въло,Къща Гергана,Къща Цвятко,Къща Мария,Къща Илиан,Къща Лазар,Къща Станислав,Къща Станиела,Вила,Къща Поля,44 Къща Тодор,Къща Гена,Къща Тодор, Махала Баевене  , Палич  21,19,9,Къща,26,5,31,16,25,13,8,1,20,7,17,10, Панайот Волов  1,16,2, Райко Даскалов  9,3,4, Сава Младенов  28,14,2,23,17,9,21, Сергей Румянцев  1, Софийска  10,1,2,4, Стойко Додев  3,4, Христо Рачев  24,23,62,69,71,27,64,76,58,26,31,54,32,63,77,29,80,44,61,35,30,13,25,74,60,11,40,57,47,66,82,36,70,85,83,34,81,19,78,51,68,28,45,65,39,48,38,33,52,43,79,49,7,9,18,22,5,14,20,16, Шипка  50,6,2,7

На 19.12.2019 Г. /08:45 - 09:00 Ч.; 11:45 - 12:00 Ч./ -  Славщица:   67057.31.37  , Александър Стамболийски  5,9,8,14,7,1,12,6,20,18,11,9,22,24, Балканска  3,2,1,6,5, Васил Левски  3,20,8,9,25,17,18,10,21,29,19,27,5,31,11,15,16,6,13,4,47,26,33,28,41,43,30,35, Видинска  6,3,5,1,4,9, Въндевска  Тп 4,5,1, Георги С.Раковски  18,7,10,12,28,24,5,9,26,8,14,2,3,6,20, Даловска  5,3,1, Иван Вазов  17,8,36,20,53,38,12,32,30,15,10,2,6,26,16,4,34,18,1,39,25,48,45,68,53,65,41,21,54,55,29,59,27,52,51,42,23,66,35,37,63,47,44,33,46,60,62,70,43,40,57,31, Кирил И Методий  4,6,2, Колевска  6,4,1,12,15,5,11,13,10,2,7,3, Корканска  6,4, Кьосовска  1, Марковска  4,58,6, Местност Зелка  Пс, Моновска  3,2,1,8,7,4, Московска  6,5,2,4, Нечовска  8,3,5, Никола Д. Петков  2,7,11,3,8,1,6,9,4,5, Паисий Хилендарски  4,7,5,1,6,3,2, Палангурска  4,6,3, Последна  1, Рачовска  6,2,10,9,4,1,12,5,8,14, Свобода  4,2, Хаджи Димитър  4,6,8, Христо Ботев  35,8,10,37,23,1,13,12,31,7,5,25,22,14,21,4,24,9,20,33,15,16,3,39,26,6,19,28,29,   Жилищна Сграда

На 19.12.2019 Г. /08:45 - 09:00 Ч.; 11:45 - 12:00 Ч./ -  Сопот, Общ. Угърчин:   68076.291.106  , Аврамовска  6,7,3,25,1, Балча  18,21,25,8,33,7,26,38,13,6,1,39,36,3,48, Васил Левски  5,1,7,11,13,4,10,8, Възраждане  13,8,9,15,12,2,4,16,11,10,14, Герганица  1,4,2,3, Горунака  , Димитър Пъшков  2,12,27,16,58,70,44,28,37,40,54,22,32,30,50,20,33,14,1 Б,18,5,52,26,3,31,39,7,24,1,20,85,134,133,81,164,69,95,72,70,99,73,169,61 Тп2,88,68,55,157,138,139,97,86,82,84,98,103,79,83,100,109,91,161,165,57,140,110,132,45,93,1,136,56,61,102,167,107,137,195,104,65,163, Ендешка  2, Ланзовица  3,1, Мах.Съевска  Къща Дико,Къща Нешо,Къща Васил,Къща Тинка,Къща Съйо,Къща Йордан,Къща Юри,79,22,Къща Христо,Вила,Къща Мая,Къща Николай,Къща Вълка,Къща Снежана,Къща Стойка,Къща Петко,24,9 Къща Съба,Къща Йото,Къща Въло,Къща Ставри,Къща Неда,Къща,Къща Димитър,Къща Лиляна,Мтп10,Къща Марин,Къща Иля,Къща Нейка,Къща Милка,77,78,Магазин,Станция,Къща Стойко,13,81, Мах.Шумака  Местн Суар,Къща Кольо,22,35,23,26,Къща Кольо,Къща Григор,Къща Въло,Къща Йона,19, Николовска  7,10,2,12,5,1,6, Оборище  6,26,3,20,24,5,16,2,11,12,9,1,8,10,4, Пердевойка  7,3,18,13,12,19,17,8,11,10,5,14,26,20,16,22,4,9,6,15,21, Петриш  6,4,13,10,2,3,7,8, Подене  51,64,7,48,58,50,49,5,2,18,12,3, Попенец  16,4,1,8,14,6,3,5, Последна Поляна  , Радковец  25,2,1,4,19, Софийска  9,8,1, Станковска  1,2, Троян  8, Угърчинска  10,22,19,1,6,33,7,12,15,26,8,9,31,5,11,2,16,4,16,15,19,17,14,Тп4, Упи Іі-346  , Чепля  21,8,22,11,15,13,10,16,45,47,18,20,4,6,5,2, Шойка  1,5,   Къща

На 19.12.2019 Г. /08:45 - 09:00 Ч.; 11:45 - 12:00 Ч./ -  Тетевен:   Иван Вазов  27а,110б

На 19.12.2019 Г. /08:45 - 12:00 Ч./ -  Брестница, Общ. Ябланица:   Васил Левски  112,124,149,130,136,118,110,161,100,145,104,128

Ключови думи към статията: