Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България - София град, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 2 - 6.12.2019 г. - 2 част

Енергетика / България
3E news
215
article picture alt description

/Продължение от 1 част/

Община ЛОЗЕНЕЦ  

На 05.12.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София:  68134.1972.1566 , М. Драгалевци 68134.1972.2907, Околовръстен път Имот1415, 1 Симеоново, Меб.Маг., 187, Имот 1317, Симеоново ПИ 904, К.Л.684, 702, Симеоновско Шосе 146, Симеоновско Шосе/Вол.Шосе/ 142 Кръстовище Окол.Път, 150 УПИ-Ііі-1307-2044-1947 кв.10а, Околовръстев Път, С.Шосе-Околов.Път/, 144, 86б, 140, 94, Им.1439

На 02.12.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  София:  Борис Арсов 9, Георги Райчев/434-та/ 11 Вх.Б, В

На 03.12.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  София:  Борис Арсов 9, Георги Райчев/434-та/  11 Вх.В, Г

На 03.12.2019 г. /09:15 - 16:00 ч./ -  София:  Бисер 2, 8, 10, 12, 14, 16, Кръчма Бисер и Магазини, Калиакра 13, 17, 19, 25, 27, 29, Кап. Андреев №2 , 4, Лозенец №1, Лозенец до ТП Калиакра 13 Магазин 345 и Нотариус

На 04.12.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  София:  Борова Гора №26, Георги Райчев/434-та/ 11вх.Г, Д

На 05.12.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ -  София:  Плачковица 19

На 05.12.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  София:  Георги Райчев/434-та/ 11 Вх.Д

На 06.12.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ -  София:  Криволак 50

Община ЛЮЛИН  

На 03.12.2019 г. /09:30 - 16:15 ч./ -  София:  Добри Немиров/702-Люлин/ 5, 3 766, Люлин 766а, Люлин 7 769а

Община МЛАДОСТ  

На 02.12.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  София:  Младост 4 Блок 426а Вх 1 и 2, Младост 4 Блок 439а Вх 1

На 02.12.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Асеново, Общ. Никопол:  Асеново

На 02.12.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  София:  Младост 4 496

На 02.12.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 03.12.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 04.12.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 05.12.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  София:  Младост 1 Мусагеница Блок 96а, Блок 99 Вх.А, Б, В, Г, Д, Е, З, Блок 99а Вх.Б, 99б Вх.Б, Блок 99 Вх. Е

На 03.12.2019 г. /08:00 - 12:00 ч.; 10:00 - 15:30 ч./ -  София:  Младост 4 423а, 422а

На 03.12.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  София:  Младост 4 Блок 404 Вх 1, Младост 4 Блок 405 Вх 1 и 4

На 03.12.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Младост 1а:  Бл.553 ,  3

На 04.12.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  София:  Младост 4 Блок 407 Вх 1 до 6

На 04.12.2019 г. /08:30 - 12:30 ч.; 11:00 - 15:30 ч./ -  Младост

На 05.12.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  София:  Младост 4 Блок 411 Вх 1 до 8

На 06.12.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  София:  Младост 4 Блок 415 Вх 4, Младост 4 Блок 414 Вх 1 до 4

Община НАДЕЖДА  

На 02.12.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София:  Надежда 3 318 Вх-Б, В, Г, Бл.316 Вх-А, Б, Г, Бл.317-Вх-А, Б, Толстой 3

Община ОВЧА КУПЕЛ  

На 05.12.2019 г. /08:30 - 15:00 ч./ -  Мало Бучино:  Бор/9-та/ 25, Малобучински Път/Ман.Дол/ 73, Милин Камък/В.З.Симоница/ , Разсадника/В.З.Ман.Дол/ 4, Рила 21

На 02.12.2019 г. /09:15 - 16:15 ч./ -  София:  Обиколна 54

На 05.12.2019 г. /08:30 - 15:00 ч./ -  София:  1-ва М.Шевовица ул.Малина, М Равнище Пи089006 Суходол, кв.Суходол Двора Апк, 68134, 4144, 53 , Бор кв.1, 4 Мало Бучино, 31, 19, Веселин Бешевлиев 24, Игрище П-Л 24/878, П-Л, Йордан Бакалов-Стубел/419/ 16 М Шевовица П- Л050016, Липа В.З. Манилов Дол, 37 Мест. Манилов Дол, 17 М. Манилов Дол, М Малинов Дол , УПИ Ііі-19, Кв 1 , М-Т Средни Рид-Суходол ПИ 68134.3927.40, М.Малинов Дол , Малина / Симеоново 5, Малобученски Пътупи XV-133кв.7 47, Малобучински път 19, 94, 12, 9, 81 М.Манилов Дол, 24, 13, 21, до Язовира, 14, 53, Медвен/Маргарита Георгиева/ Имот №050010, местност Голяма Могила ПИ 68134.4141.802, местност Горен Смърдан Срещу Танковото, 20, Вила, 28, 4, 176, местност Манилов Дол Вила, 252, 34а, Манилов Дол, Т.595036, 10, 39, 21, 92, 100, 43а, 32, 34, М.Шевовица Им.05007, 37, 64, 111, 9, 30, 154, Голяма Могила, до Колите, Строеж, 35, Вила, Голяма Могила, местност Суходол път За Банкя до Язовира, до Болницата, 26, Вила, до Язовира, до Болницата, Серумен Институт, Суходолско Шосе, Язовира до Суходол, Игрището, до Болница За Наркомани, Евр.Ливади, местност Суходолско Землище Вила, Манилов Дол, 21, 71, Манилов Дол, Голяма Могила, Вила, Смърдан, Долен Смърдан, Николай Хрелков 16 Смърдан, Овча Купел М. Шевовица, М.Шевовица П-Л 50012, М.Шевовица, Орех №37, 35, Падина 17 кв. Суходол, 18б К.Л.373, Равнище/Кв.Суходол/ 1, Равнище/Кънчо Стоилов/ Им.1056, Стр.Табло, Разсадника , Смърдан Вила, 15, 6, 15, 606, 20, 9, 58, 17 Вила, 34б, Станислав Ангелов Игрището, Суходол кв.Манилов Дол 16-18, 1, ПИ 1274, Суходолска 189, Суходолски път Вила, Траян Танев №2, 1, 97, УПИ VIII-13, кв.7 Малобучински път №63, УПИ-III-232 , УПИ-X-153 кв.3 , Филиповци М. Манилов Дол- Шевовица,  М. Манилов Дол

Община ПАНЧАРЕВО  

На 02.12.2019 г. /09:00 - 11:00 ч./   На 05.12.2019 г. /12:00 - 15:00 ч./ -  Бистрица, Общ. Столична:  04234.6950.3084, В.З Градище

На 02.12.2019 г. /08:45 - 11:00 ч./ -  Панчарево:  Вилна Зона Градище 15 къща, къща, Вила, Вилна Зона Ловджийска Чешма Вила, 5, 17 Вила, 28, УПИ XXxV-745, кв.2, 45, Детски Град , Ловджийска Чешма 58а, 23, 54, 1, местност Граовище ПИ 55419.6709.211, Ралица/В.З.Градище/ 24, Ружа/В.З.Градище/

На 02.12.2019 г. /08:45 - 11:00 ч./ -  София:  Панч Стоп.Двор, Панч Бистр.Път

На 02.12.2019 г. /09:00 - 11:00 ч./ -  Панчарево:  Беликата Вила, 10, 1, Вз Градище Идент.042346950625 , Вз Косанин Дол П-Л ІV-197, кв.2 , Вилна Зона Беликата УПИ Хііі-672, кв.6, УПИ Vііі- 268 Кв 9, УПИ 7-288 Кв 17, Кв 1 УПИ 3-3, Кв 10 УПИ 9-270, УПИ 19-16 кв. 1, УПИ XX-245 кв.16, Вила, 1, УПИ Vі-228 кв.16, 2, УПИ Хі- 255, кв.18, Кв 18 УПИ 12-256, къща, УПИ Vііі - 271, УПИ III-3 кв.1, Вила №7, УПИ ХVі - 239 кв.16, При Казана, УПИ 5-201 кв. 15, УПИ Іі - 78 кв. 9, Кв5 УПИ 3-64, УПИ XVI-282 кв.10, УПИ Ххіі-590 кв.16, П-Л 4980 Кв 9, УПИ ХіV-85 кв.9, Кв 16 УПИ 15-238, Кв 1 Парцел 22, Кв 6 УПИ Vі -70 УПИ-Хіх-95 УПИ, УПИ 8 Кв 3, ПИ 55419.6708.281.1 ул. Невен 19, кв.1 УПИ ХІІ-11, кв.16 УПИ XI- 235, УПИ 25-240 кв. 16, Кв 6 УПИ 21-97, Кв 10, Парцел І, Имот 278, Парцел XV-14 кв. 1, Вилна Зона Градище ПИ 04234.6950.550, ул.1- Ва -- 10, ПИ 1965, 22, Ул6 УПИ Хит4097, 11, 24, къща, Вила, Вилна Зона Ловджийска Чешма Вила, Деница/В.З.Градище/ 26, 14, 9, 22, Детски Град Вила, Зорница/В.З.Градище/ 26, 30, Косанин Дол , местност Косанин Дол УПИ 19-308 Кв29, Младежка/В.З.Градище/ , Невен/В.З.Беликата/ 22, 69, Роза/В.З.Беликата/ 5, Ружа/В.З.Градище/ 3, Синигер/В.З.Беликата/ 12, Сълзица/В.З.Градище/ 18, Тинтява/В.З.Градище/ 13, Хіх-299 , Явор/6-та/ къща, Ягода/В.З.Беликата/ 43

На 02.12.2019 г. /09:00 - 11:00 ч./ -  София:  В.З. Косанин Дол УПИ XX-305 , местност Косанин Дол Вила, Ралица 10

На 02.12.2019 г. /09:00 - 13:30 ч./ -  Герман:  ПИ 14831.6540, 2730 , 14831 М.Терасите, 14831.6501.21027 , 14831.6507.14 Вр.За Стр., 14831.6507.168 , 14831.6507.235 , 14831.6507.243 М.Терасите, Божур/Ален Мак/ 18, Боне Хаджибонев/Бузлуджа/ 30, 49, 20, 22, 26а, 43а, 51 УПИ 8-256, кв.41, 47, 18, 43, 45, 24, 28, 26, 39, 41, 16, В.З. Терасите 999, В.Пеева/27-ма/ 16, Вилна Зона Лозето , Герман , Градина/21-ва/ 20, УПИ X 814 Кв:34а, 31, 37, 28, 29, 33, 20а, 26, 37а, 35а, 22, 31а, 35, Дружба/23-та/ 24, 11, 22, 17, 15, 13, 20, Емилиян Станев/18-та/ 7, 5, 12, Идентификатор 14831.6507.31 М.Терасите, М. Смереката, 14831.6541.60 , М.Смреката , М.Терасите , М.Терасите ПИ 14831.6508.208 , Мест. Терасите ул. Втора, местност Зимника ПИ 241, местност Смреката 11, Незабравка/22-ра/ 11, 14, 5 А, 6, 4, 5, 10, 16, 7, 9а, 3, 9, 8, ПИ С Идентификатор 14831.6507.269 , Терасите , Хан Аспарух/29-та/ Строеж, 23, 38, 21, 12, 14, 25а, 15, 5, 27, 35, 19, УПИ ІV-852 Кв 31а, 18, 37, Кв 31а УПИ V-681, 3а, 36, 29, 33, 13, 6, 9, 7, 3, 25, 17, Хан Крум/31-ва/ 25а, 25, Цар Симеон Велики/Митко Пал 14

На 02.12.2019 г. /09:00 - 13:30 ч./ -  София:  1-ва В.З.Терасите Пи347-Герман, Незабравка 14,  Вз Терасите Кл  А Ст 29 С.Гер

На 05.12.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./ -  Панчарево:  22-ра , 55419.6706.1123 , Бор 6, 10, 5, 1, 17, 8, Васил Левски/9 Септември/ , Вилна Зона Ловджийска Чешма 60, къща, Елин Пелин/Ленин/ 21, 9, Ленището/Малчика/ 6, Ловджийска Чешма УПИ Ххі-1148, кв.2, Петко Войвода 12, 6, 1а, 7, 5, 14, 3, 4, 1, 2, 8, 10, 9, Риляник/Георги Димитров/ 3, 13а, 15, 2а, 19, 17, 5, 7, 11, 13, 1, 9, 19а, Самоковско Шосе 30, 28, 204, Шуманец/Димитър Благоев/ 7, 12, 2, 6, 20, 17, 23, 26, 16, 14, 18, 18а, 29а, 29, 24, 8, 25а, 4, 31, 13, 15, 3, 33, 11, 25, 9, 5, 27, 22, 20а, 19, 35

На 05.12.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./ -  София:  Гео Милев 4 Панчарево

На 05.12.2019 г. /12:00 - 15:00 ч./ -  Панчарево:  Беликата Вила, 10, 1, Вз Градище Идент.042346950625 , Вз Косанин Дол П-Л ІV-197, кв.2 , Вилна Зона Беликата УПИ Хііі-672, кв.6, УПИ Vііі- 268 Кв 9, УПИ 7-288 Кв 17, Кв 1 УПИ 3-3, Кв 10 УПИ 9-270, УПИ 19-16 кв. 1, УПИ XX-245 кв.16, Вила, 1, УПИ Vі-228 кв.16, 2, УПИ Хі- 255, кв.18, Кв 18 УПИ 12-256, къща, УПИ Vііі - 271, УПИ III-3 кв.1, Вила №7, УПИ ХVі - 239 кв.16, При Казана, УПИ 5-201 кв. 15, УПИ Іі - 78 кв. 9, Кв5 УПИ 3-64, УПИ XVI-282 кв.10, УПИ Ххіі-590 кв.16, П-Л 4980 Кв 9, УПИ ХіV-85 кв.9, Кв 16 УПИ 15-238, Кв 1 Парцел 22, Кв 6 УПИ Vі -70 УПИ-Хіх-95 УПИ, УПИ 8 Кв 3, ПИ 55419.6708.281.1 ул. Невен 19, кв.1 УПИ Хіі-11, кв.16 УПИ XI- 235, УПИ 25-240 кв. 16, Кв 6 УПИ 21-97, Кв 10, Парцел І , Имот 278, Парцел XV-14 кв. 1, Вилна Зона Градище 15 къща, къща, Вила, Вилна Зона Градище ПИ 04234.6950.550, ул.1- Ва -- 10, ПИ 1965, 22, Ул6 УПИ Хит4097, 11, 24, къща, Вила, Вилна Зона Ловджийска Чешма Вила, 5, 17 Вила, 28, УПИ XXxV-745, кв.2, 45, Вилна Зона Ловджийска Чешма Вила, Деница/В.З.Градище/ 26, 14, 9, 22, Детски Град , Детски Град Вила, Зорница/В.З.Градище/ 26, 30, Косанин Дол , Ловджийска Чешма 58а, 23, 54, 1, местност Граовище ПИ 55419.6709.211, местност Косанин Дол УПИ 19-308 Кв29, Младежка/В.З.Градище/ , Невен/В.З.Беликата/ 22, 69, Ралица/В.З.Градище/ 24, Роза/В.З.Беликата/ 5, Ружа/В.З.Градище/ , Ружа/В.З.Градище/ 3, Синигер/В.З.Беликата/ 12, Сълзица/В.З.Градище/ 18, Тинтява/В.З.Градище/ 13, Хіх-299 , Явор/6-та/ къща, Ягода/В.З.Беликата/ 43

На 05.12.2019 г. /12:00 - 15:00 ч./ -  София:  В.З. Косанин Дол УПИ XX-305 , местност Косанин Дол Вила, Ралица 10,  Панч Стоп.Двор, Панч Бистр.Път

На 06.12.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Долни Пасарел:  22472 , Албена/41-ва/ 4, 6, 8, Бреза Вила, 22, къща, Кв46 УПИ I-246, 21, 23, Върба 1, 2а, 10, Гергана/36-та/ 4а, 2, 4, 10, 5, 3, 12, Градина 8, 5, 2, 9, 20, 16, 7, 14, 6, 12, 3, 4, 6а, 1, Детелина , Диляна 26, 5, 16, 18, 32, 23, 30, 45, 34, 24, 13, 28а, 15, 7а, 39, 49, 4, 25, 47, 35, 8, 2, 37, 10, 27, 9, 6, 28, 7, 31, 12, 29, 41, 43, 18 ул.Явор 7, 20, 14, 11, 19, 3, 21, 29а, 33, 1, Димитър Вучков 22, 17, 11, 9, 15, 25, 17а, 20, къща, Барака, 19, 16, Вила, 23, Дълга Поляна 10а, Вила, 2, 21, 16, 8, 9, 39, 45, къща, 5, 42, 37, 18, 28, 35, 11, 49, 17, 46, 13, 43, 31, 47, 1, 41, 43а, 20, 40, 44, 27, 48, 38, 23, 12а, 6, 12, 25, 19, 34, Иглика 1, 7, 2, 5, 9, 8, 3, 15, 6, 11, Извор 3, 12, 9, 1, 4, 8, 6, Кап. Петко Войвода 29, 1, 11а, 7, 11, 5, Люляк 4, 8, 10, 2, 6, Роза 1, 4, 8, 2, 4а, 5, 3, 6, 8 Бс 2081, 7, 9, ул. Диляна V-305.308 кв.52 , ул.Диляна УПИ 305, 307, кв.52 , УПИ I 205, кв. 9 , Хвойна 3, 15б, 13, 4, 15, 17а, 5, 2, 7, 21, 6, 1, 9, 22, 17, 8, 11, Череша 1, 4, 2а, 6, 2, 5, Явор 5, 5а, 7, къща, Ясен 2, 12, 6, 4

Община ПОДУЯНЕ  

На 04.12.2019 г. /09:00 - 10:00 ч./ -  София:  Хаджи Димитър Бл.103 Вх.Б

Община СЕРДИКА  

На 03.12.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София:  259-та/477/Сердика/ 1 А, 1, 2, Знаме На Труда 22, 28, 19а, 26, 19, 16, 40а, 18, 36, 38, 24а, 21, 20, 15, 24, 15а, 34, 40, 17, 32, Кирил Пърличев/П.Мангов/ 28, 21, 23а, 30а, 26, 24, 35, 39, 34, 30, 27, 41, 36, 33а, 31, К.Пърличев/Ком, 23, 19, 29, 25, 32, 43, Ком 22, 1, Ком/Комсомолец/ 22, 20, 23, 21, 17, 19, Лазар Михайлов/Хр.Манов/ 31, Локорска 15а, Моравча/П.Щърбанов/ 18, Петър Богдан , София 24, 22, 31, 31а, 19, 21, Тайга 20, 18, 9, 34а, 30, 28а, 13а, 32а, 34, 28, 26, 22, 34б, 36, 34г, 38, 13, 34д, 24, 14, 11, 30а, 38а, 16

На 05.12.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София:  Безименна 8, 12, 2, 6, Бенковски , Горгосица 2, 10, 4, 8, 3, 6, 5, 4а, 1 А, 1, Лунна Нощ 4, 8, 5а, 2, 1, 12, 10, 14, 3, П-Л XIx-645, кв.24, 5, Перяновец 9 Самодивско Кладенче, 10, 3, Самодивско Кладенче 4, 12а, 3а, 8, 9, 6, 11, 2, 7, 4а, 10, 1, 5, 13

Община СЛАТИНА  

На 02.12.2019 г. /09:00 - 10:00 ч./ -  София:  Цветан Радославов Бл.245 Вх.В

На 03.12.2019 г. /09:00 - 10:00 ч./ -  София:  Елисавета Багряна/Кал.Веско 4

На 04.12.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София:  Гео Милев , Голаш 13, 16, Ситняково/Хр.Кабакчиев/ 79, 71, до Блок 63, 63 3, 63, 55, 79, 63

Община СРЕДЕЦ  

На 04.12.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София:  Аксаков 24а

На 05.12.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София:  Аксаков 24б

На 05.12.2019 г. /09:30 - 16:30 ч./ -  София:  Крали Марко 10, 12 ;, Петър Делян 1, 3, 5, 7

Община СТУДЕНТСКИ ГРАД  

На 02.12.2019 г. /08:45 - 16:15 ч./   На 05.12.2019 г. /08:45 - 16:15 ч./ -  София:  Малинова Долина 1, София Парк 87, 89, 88, 83, 82, 80, Уо, 74, 81, 85, 84, 86, 74, 75, 76

На 02.12.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 04.12.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 05.12.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  София:  Дървеница Блок 13 Вх.Г, Блок 15 Вх. Д, Блок 21 Вх.Б, Блок 47 Вх.В, Блок 48 Вх.Г, Д, 49 Вх.А, Б, Блок 9 Вх.А

На 03.12.2019 г. /08:45 - 16:15 ч./   На 04.12.2019 г. /08:45 - 16:15 ч./ -  София:  Малинова Долина В.З. Малинова Долина-Бункера 1, Р-Н Витоша, В.З. Малинова Долина-Бункера 1, София Парк 67, Уо, 16, 60, 55, 11 11, 64, Паркинг/12-Р Къщи, 66, 56, 57, 65, 59, 10, 9, 14, 54 54, 18, 68, 61, 13 13, 15, 62, 63, 58, 9, 12 12

На 03.12.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  София:  Георги Златарски 37, Дървеница Блок 13 Вх.Г, Блок 15 Вх. Д, Блок 21 Вх.Б, Блок 47 Вх.В, Блок 48 Вх.Г, Д, 49 Вх.А, Б, Блок 9 Вх.А

На 04.12.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София:  Проф. Арх. Храбър Попов 7, Студентски Град ТП до Бл.54, 54

Община ТРИАДИЦА  

На 02.12.2019 г. /08:15 - 09:30 ч./ -  София:  Емилиян Станев/490/ 12, 28, 9, 9а, 8 и Магазини

На 02.12.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София:  Площад България 1 1414 НДК Подлез  Ресторант - Пицария  Кривото

На 02.12.2019 г. /10:00 - 14:00 ч./ -  София:  Манастирски Ливади 135, 136

На 03.12.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  София:  Витоша 18

На 03.12.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  София:  Георги Йолов 4

На 03.12.2019 г. /10:00 - 14:00 ч./ -  София:  Манастирски Ливади 68, 68, 68, 68, 68 Индекс В, 68 Индекс Б

На 04.12.2019 г. /10:00 - 14:00 ч./ -  София:  Манастирски Ливади - Б 64, Манастирски Ливади-Изток

На 05.12.2019 г. /10:00 - 14:00 ч./ -  София:  България 81а, 81, 81

На 06.12.2019 г. /10:00 - 14:00 ч./ -  София:  България 73, 75, 79 Офиси и Гаражи

Ключови думи към статията: