Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България - София град, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 2 - 6.12.2019 г. - 1 част

Енергетика / България
3E news
161
article picture alt description

СОФИЯ ГРАД  

Община БАНКЯ  

На 02.12.2019 г. /08:00 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/   На 03.12.2019 г. /15:00 - 16:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Банкя, Общ. Столична:  7-ма 15, 13, 4, 6, Вила, 9, 1, 2, 7, 3, 11, Александър Стамболийски 118, 136, 103, 75, 69, 138, Бунгало, 89, 110, 107, 99, 93, 95, 77, 8, 81, 111, 109, 9а, 132, 105, 83, 126, 102, 87, 100, 73, 85, Вила, 105-107, 91, 71, 97, 112, 124, 140, 142, 116, 122, 79, 120 УПИ Хіі-17, кв.1, 6а, 108, 128, 130, 101, 113, 115, 11, 96, 114, 104, Горски път , Гоце Делчев 8, 5, 15, 11, 21, 6, 18, 17, 7, 9, 13, 19, 27, 22, 14, 12, 13а, 3, 29, 1, 20, 25, 4, 10, 21а, 2, Никола Йонков Вапцаров 13, 17, 19а, 21, 15, 11, 2, 1, 17а, 5, 15а, 3, 21а, 7, Пенчо Славейков/Д.Хаджидимо 1, ПИ 02659.2192, ПИ 02659.2249.96 , Христо Ясенов 9а, 3, 1, УПИ 17-34, 3а, 7, 8, 5, 11, 3 А, 17, 10, 13, 16, 23а, 19, 9, 15, 21, 23

На 02.12.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Банкя, Общ. Столична:  269 кв.42 , Ix-2931 , VII-7132, кв.41а , Авлига 3, 1, 6, 1а, 5, 8, Васил Петлешков 4, кв.39 УПИ ХІІІ-3000, Елиса №6, Изгрев , Кочо Честименски 2, Перуника/Х Конгрес На Бкп/ 21а, къща, 14, 24, 7, 22, 32, 28, 25, 20, 23, 11, 16, 21, 15, 26, 12, 27, 13, 19, 32а, 18, Райна Княгиня 1, 3, София 81, 68а, 98в, 75, 138, 173, 111, 74, 66, 137а, 132б до Хлебозавода, 119, УПИ 1-1735 кв.43, 114, 94, 62, 83, 69, 140, 62а, 139, 134, 118а-120, 122, 68, 102, 116, 91, 102б, 89, 92, 129, 100, 98, 108, 149, 98 З, и ул. Авлига, 132, 79, 84, 93, 103а, 81а, 76а, 135, 86, 98б, 103, 145, 71, 105, 106а, 120а, 77, 108в, 123, 73, 120, 130, 113, 118, 108г, 88, Строеж, 90, 98а, 115, 96а, 104, 82, Временно Строително Табло, 137, 100а, до Хлебозавода, 147, 76, 151, 102 А, 80, 127б, 94а, 78, 128, 141, 97, 67, 117, 106, 70, 128а, 121, 87, 85, № 117, 126, 130а, 110, 131, 95, 125, 101, 127, ул. София , УПИ VI кв.1 , УПИ VII-2743 кв.7 , УПИ ХхVііі-539, кв.43 , Хан Аспарух 4б кв. Изгрев, 4а, 4, 1, Чавдарица 4, 174, 1, 4а

На 02.12.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Иваняне:  ПИ 32216.2340.57

На 02.12.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София:  Алое 4, София 125, Хан Аспарух 4

На 03.12.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Банкя, Общ. Столична:  02659.2194.3015 , 893 кв.70 , Бор 16, 39, 35а, 19а, 20, 14, 27, 35, 18, 33, 30, УПИ 9/1706 кв.45а, 37, 15, 23, 41, 37а, 28а, 28, 26а, 31, 32, 21, 24, 17, 22, 29, 14, 12, 6, 7, 1а, 19, 2, 3, 6а, 5, 10 Вила, Булаир М/У 27/29, 56, 60, 21, 78, 74, 72, 64а, 52, 70, 48, 25, 76, 27, 54, 29, 74а, 27а Имот Пл. №2133, 50, 78а, 19, 46, 58, 68, 62, 66, В.З Банкя, УПИ XXIII-870, кв.70 , Вежен 1, 5, 7, Ела 1, Иларион Макариополски/9 Сеп 28, 54, 54а, 50, 41, 31, 37а, 51, 62а, 39, 44а, 40, 52, 29, 47, 57, 46, 56, 48, 60, 45, 66, 35, 64, 68 Стр.Табло, 44, 37, 33, 56а, 62, 43, Момина Сълза 5, 12, 25, 16, 4а, 4, 28, 14, 10, 24, 11, 39, 24а, 7, 8, 15, 19, 21, 6, 9, 23, 1а, 13, 1, 28а, 27, 2, 2а, 18а, 17, 20, Оборище 2, 2а, 7, 3, 4, 10, 1, Роза 33, 60а, 68, 36а, 35, 40, 37а, 41, 34, 44, 72, 46, УПИ ІV-643, кв.52, 64а, 37, 70, 62а, 43, 42, 64, 39, 48, 36, 58, 57, 31, 74, 76, 60, №62, 45, 38, 50, 66, Цар Освободител 30, 62, 50, О Павилион, 38, 26а, 52, 58, 40, 22, 20, 24, 18, 48, №38, 78, 60, 64, 42, 66, 56б, 56, 34, 54, 28а, 78а, 24а, Шипка 1, 2, 3, №2, 4, 5

На 03.12.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Гоце Делчев:  Иларион Макариополски 42

На 03.12.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  София:  Ела/Стоян Стойков/ 2

На 04.12.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Банкя, Общ. Столична:  ул.Ручей ул.Ручей

На 05.12.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Банкя, Общ. Столична:  11-та Вила, Булаир 6, 2а, 14а, 8, 8б, 2, 4, 14, 10, 8а, 1, Лале 2, 7, 9, 8, 4г, 4, Републиканска 21, 11, 3б, 15, 8, 23, 22, 32, 16, 36, 6, 12, 20, 26, 1, 2, 10, 27, 28, 14, 9, 16а, 24, 19, 4, 18, 38, 13, 5, 25, 17, 15а, 30, 7, 3, Рила 20а, Ропотамо 22, 26, 11а, 14, 11д, 17, 24, 12, 28, 18, 16, 15, Свобода 8а, 10а, 8, 4, 6, 10, 2, 12, 1, Славейче 5, 1, 9, 5а, 10, 4, 8, 3, 6, 12, 14, Стефан Стамболов/Будишин/ 110, Тинтява/Сърп и Чук/ 4, 1, 2, 4а, 2а, 3, Цар Симеон 76, 26, 32, 23а, 29, 23, 28, 45, 9, 68, 51, 20, 34, 20а, 36, 72, 45а, 14а, 60, 17, 47, 21, 64, 14, 30, 44, 17а, 52, 37, 42, 16а, 51а, 31, 13, 25, 8, 56а, 59, 66, 56, 74а, 39, 25а, 35, 15, 33, 70, 19, 78, 16, 31а, 74, 50, 48, 43, 24, 46, 49, 40, 18, 38, 2, 1, 13, 5, 9а, 21-23, 9, 7

На 05.12.2019 г. /08:45 - 16:30 ч./ -  Банкя, Общ. Столична:  25-2311, кв. 119 , Булаир 6, 2а, Лале 2, 7, 9, 8, 4г, 4, Рила 20а, Ропотамо 22, 26, 11а, 14, 11д, 17, 24, 12, 28, 18, 16, 15, Свобода 8а, 10а, 8, 4, 6, 10, 2, 12, 1, Славейче 5, 1, 9, 5а, 10, 4, 8, 3, 6, 12, 14, Стефан Стамболов/Будишин/ 110, Тинтява/Сърп и Чук/ 4, 1, 2, 4а, 2а, 3, УПИ XXI-1253 кв.121 , Цар Симеон 49а, 42, 76, 26, 32, 23а, 29, 23, 28, 45, 9, 68, 51, 20, 34, 20а, 36, 72, 45а, 14а, 60, 17, 47, 21, 64, 14, 30, 44, 17а, 52, 37, 42, 16а, 51а, 31, 13, 25, 8, 56а, 59, 66, 56, 74а, 39, 25а, 35, 15, 33, 70, 19, 78, 16, 31а, 74, 50, 48, 43, 24, 46, 49, 40, 18, 38

На 06.12.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Банкя, Общ. Столична:  Изгрев , ПИ № 32216.2292.2254 , Стефан Стамболов/Будишин/ 146, 142, 148а, 156, 150, 154, 152, 152в, 144, 216, 148, 150а, 152б

На 06.12.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София:  Петър Будинов 156

Община ВИТОША  

На 02.12.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 03.12.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София:  Войнишко Въстание 100, 92, 87, 91, 76, 85, 64, 72, 86, 79, 98, 115, 88, 101, 58, 103, 70, 94, 88а, 74, 68, 80, 89а, 89, 84, 113, 93, 100а, 109, 90а, 102, 78, 99, 99а, 111, 82, 97, 90, 105, 66, 104, 107, 117, Войнишко Въстание 71, 77, 42, 61, 75, Войнишко Въстание 38, № 36, 36, 34а, 40, 34, 32, Войнишко Въстание 61, 63, 42, 50, 54, 56, 62, 46, 60, 81, 65, 83, 79, 83а, 52, 48, 71, 67, Горска Поляна 2а, 4, 2, 4а, 3, 7, 5, 1, Драгалевци , Драган Цанков 4, 5, 3, 8, 1, 6, Калина Малина/Павел Лилов/ 6, 2, 5, 7, 4, 1, Крайречна 12, Крайречна /Драгалевци/ 12, Лазар Михайлов/Хр.Манов/ 2, Лешникова Гора ул. Горска Поляна, 15, Малина / Драгалевци 1, 1а, 6, 4, 9, Маргаритка 7, Офелиите /Владая/ 1, 14, 16, Офелиите /Владая/ 3, 1, 2, 12, 5, 6, 8, 4а, 4, Цветарска 3, 5, 10, 21, 8 А, 13, 11, 2, 2а, 7, 19, 6, 15, 9, 12, 8 Б, 4, 1, 17

На 02.12.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 03.12.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 04.12.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 05.12.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 06.12.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Владая:  22-ра , 22-ра , 22-ра , VIII-1004aкв.33 , Алеко Константинов/К.Димитр 7а, Алеко Константинов/К.Димитр 1, 3, Алеко Константинов/К.Димитр 9, 7, 1, 3, 2, 5, Амбарица 7, 1, 5, 4, 13, 11, 2, 9, 3, Балабановец 1, Бистър Поток 7, 6, 15, 11, 12, 19, 4, 8, 14, 10, 17, 13, 3, 16, 9, 18, 2, 5, Боев Рид 6, Боровинка 4, Брезова Гора 5, 9, 15, 19, 1, 13, 10, 17, 21, 6, 3, 7, 8, 11, 4, Букова Гора 2, Войнишко Въстание 85, 89, 73, Войнишко Въстание 73, Войнишко Въстание 59, Войнишко Въстание Поща, 63, Горелица 3, 2, Ела 2, 1, 4, 4а, Елен 3, 9, 4, 7, 6, 8, 1, 5, 7а, 11, 10, 2, Елешница 2, 7а, 7, 9, 1, 15, 6, 5, 4, 3, 8, Елешница 18, Здравец 2, 6, 10, 4, 7, 3, 5, 1, Калиница 5, 3, 4, 1, Катеричка 3, Катеричка 2, 1, 3, 5, Китен 7, 24, 13, 30а, 32а, 17, 9, 22, 32, 36, 33, 5, 34, 11, 20, 21, 26, 15, 28, 19, 18а, 30, Лесковец 6, 13, 5а, 17, 15, 19, 12, 8, 16, 11, 4, Лесковец 3, 1, Любомир Миланов № 77, 85, 68, 55, 50, 91, 64, 60, 57, 73, 74, 58, 63, 48, 89, 71, 51, 87, 53, 79, 67, 69, 75, 46, 54, 81, 83, 52, 61, 70, 62, 77, 75а, 59, 68а, 76, 78, 80, 66, 72, 65, Любомир Миланов 14, 11, Любомир Миланов 15, 2, 5, 11, 9, 6, 13, 4, Любомир Миланов 7, 23, 2, 8, 10, 12, 17, 1, Любомир Миланов 20, 17, 34, 33, 32, 16, 29, 27а, 25, 33а, 18, 27, 30, 31, 22, М.Владая кв.75 кв.75, Маргаритка 15, 10, 16, 20, 14, 18, 9, 7, 17, 2, 8, 13, 12, 23, Марин Чукар 16, 10, 7, 5, 34, 28, 8, 24, 25, 1, 12, 3, 38, 36, 26, 22, 4, 9, 6, 2, 14, Момина Сълза 18, Морените 9, 2 УПИ ІІІ-1551, Плиска 7, 28, 1, 6, 10, 13, 4, 14, 18, 16, 3, 8, 12, 2, 26, 20, 5, Подкраище 30, 13, 7, 8, 14, 11, 20, 17, 16, 10, 9, 29, 15, 6, 18, 2, 26, 4, 22, 12, 5, 3, Полски Синчец 1, 2, Реката 2, 4, Реката 3, 6, 10, 18, 12а, 7, 9, 16, 12, 5, Сребрист Бор 2, Сребрист Бор 8, 1, 6, 3, 7а, 4, 7, 5, Суха Лешница 4, 3, 5, 10, 2, 1, 2а, 3, Вила, 15, 1, 8, 9, Сърна 10, 11, Сърна 7, 2, 6, 9, 13, 5, 11, УПИ II-104 кв.33 , УПИ V-986 кв.51 , Шипето 4, 7, 5, 2, 6, 3, 8, 9, 1, Язбине 1, Янкино Усое 14, 15, 12, 11, 8, 10, 1, 21, 17, 16, 6, 9, Янкино Усое 20, 19, 18, 14

На 02.12.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./   На 03.12.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./   На 04.12.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./   На 05.12.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./   На 06.12.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./ -  Владая:  22-ра , II-3477, кв.916 , Буков Дол 5, 6, 4, 3, 1, Войнишко Въстание 112, Здравец 13, Кайлъка 11, 3, 2, 15, 33, 1, 29, 35, 5, 31, 9а, 13, Лесковец 9, Марин Чукар 40, 15, Ново Село 2, 4, 3, 6, Владая, 1, Пирин/Дупките/ 15а Табло 4, 14 Табло 3, Табло 6, 18 Табло 2, 23 Табло 2, 15 Табло 4, 3, 13 Табло 5, Табло 5, 25 Табло 1, 11 Табло 5, Суха Лешница Вила, Хеброс 28, 10, 21, 13, 5, 37 до Казана, 22, 3, 8, 30, 8а, 9, 11, 15

На 02.12.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./   На 03.12.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./   На 04.12.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./   На 05.12.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./   На 06.12.2019 г. /09:15 - 16:30 ч./ -  София:  1-ва ТП Кайлъка М. Владая, 1-ва 5 ул. Цар Крум, Войнишко Въстание 122, 137, 133, 121, 106а, 124, 139, 114, 106, 130, 132, 120, 123, 127, 118, 128, 129, 110, 135а, 119, 135, 125, 112, 108, 131, Здравец Трафопост /Ул.Кайлъка, Здравец 1, 2а, 4, 3а, 5, 3, 2, Крайречна 12, 14, 16, 18, Лешникова Гора 3, 18, 26, 16, 1, 19, 28, 8, 5, 7, 24, 11а, 6, 23а, 7а, 16а, 11, 17б, 3а, 10, 21а, 20, 9, 13, 30, 4, 2, 21, 12, /Мащерка, 17, 15а, 14, М-Т кв.Драгалевци УПИ XIV-126 кв.52, Мащерка 14, Хан Крум 4, 1, 3, 2, 1а, 8, 6, 10, Хан Крум/Драгалевци/ 1, 4, 2, 3, Цветарска 25, 21

На 02.12.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София:  643-та/Витоша Овча Купел/  12, Абанос /Ж.К. Гърдова Глава/  5, 13, Багра  9, 11, Грамос  3, Дрян/643-та/  4, Елша  5, 9, 22, Еровете  27в, Камен Дял  11, Медвен/Маргарита Георгиева/  6, Планинец  8, 21, Преки Път/Димитър Монов/  59а, Прохлада  24, 34, Цар Борис III/Девети Септ.  257б, 263а, 281,  295, 355

На 03.12.2019 г. /09:15 - 12:15 ч./ -  София:  101-ва 14, 106-та 5, 13, 4, 2 Киноцентъра 1, 2, 9, 11, 1, 7, 15, 107-ма/Драгалевци/ 6, 10, П-Л 203, 8, 1, 16, 2, и ул.109, 12, 108-ма 1, 4, 5, 2, 3, 108/Драгалевци/ 6, 13-та/Драгалевци/ 4, 1, 3, 202/Драгалевци/ 2, 3, 1, 5, 204-та 9а, 12, 6, 8, 10, 4, 204-та/Драгалевци/ 1, 9а, 7, 5, 205-та /Драгалевци/ 5, 209-та/457/ 23, 4-та/Драгалевци/ 46, 35, 31, 5-та /Кв.Симеоново/ 7 кв.Драгалевци, 5/Киноцентър//Драгалевци/ 5, 9, 11, 2, 8, 4, 7, 10, 12, 6 ул.5а, 12 ул.5а, 17, 18, 14, 6-та/Драгалевци/ 16, 15, 24, 20, 13, 17, 19, 21, 22, 18, 7-ма/Драгалевци/ 2, 3, 5, 6, 1б, 12, 1, 8, 1в, 1а, IV-1053 кв.30 , V-47, кв.17 , XV-1074, кв. 30 , XVIII - 584, кв.7 , Боянска /Драгалевци/ 3, 51, 1, Веселин Стоянов/109/ В.З.Киноцентър/ 19, 7, 9, 6, 15а, 3, 14а, 12, 18, 13, 8, 17, 1, 4, 11, 15, 5, 14, 10, 12а, Вз Киноцентър 1 Част , УПИ XIII-1075 Ul=30, Димитър Ненов 4, 16, 14, Екатерина Божилова 48, 44, 33, Иван Богданов 17, Киноцентър I-ва Част Прозирна Ограда, Марин Големинов 14, местност Киноцентъра , Нарцис/Методи К.Димитров/ 58а, 60, 43, 54, 49, 62, 72, 52, 74, 64, 45, 51б, 70, 53, 39, 76, 51а, 56, 47, 51, 41а, 68, 58, Патриарх Йоан Дебърски 3, Проф. Боян Пенев 24, 11, 22, УПИ I -199, кв.14 Киноцентър I Б Част, УПИ VIII-1134, кв.15

На 03.12.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София:  212-та/Драгалевци/  4, 16, Акад.Петър Динеков/445-та/  23, Кимчовец  33, Светулка  2

На 03.12.2019 г. /10:00 - 12:15 ч./ -  София:  614-та 2а, Букара/Дим.Грънчаров/ 24 А, Ген. Кутузов 53а, Клек/618/616/ 5, 2а, 4, 7, 2, 3, Морени/Червена Искра/ 1, Радин Дол 4, 8, 6, 4 Б, 2 А, 2а, 2, Студен Кладенец 21, 32, 18, 29, 14, 27, 46, 34, 17, 44, 24, 19, 16, 48а, 31, 12, 48, 32а, 15, 22, 42, ХI - 200 0 Ме.Гърдова Глава, кв.181

На 04.12.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София:  Войнишко Въстание 100, 92, 87, 91, 76, 85, 64, 72, 86, 79, 98, 115, 88, 101, 58, 103, 70, 94, 88а, 74, 68, 80, 89а, 89, 84, 113, 93, 100а, 109, 90а, 102, 78, 99, 99а, 111, 82, 97, 90, 105, 66, 104, 107, 117, Войнишко Въстание 71, 77, 42, 61, 75, Войнишко Въстание 38, № 36, 36, 34а, 40, 34, 32, Войнишко Въстание 61, 63, 42, 50, 54, 56, 62, 46, 60, 81, 65, 83, 79, 83а, 52, 48, 71, 67, Горска Поляна 2а, 4, 2, 4а, 3, 7, 5, 1, Драгалевци , Драган Цанков 4, 5, 3, 8, 1, 6, Калина Малина/Павел Лилов/ 6, 2, 5, 7, 4, 1, Крайречна 12, Крайречна /Драгалевци/ 12, Лазар Михайлов/Хр.Манов/ 2, Лешникова Гора ул. Горска Поляна, 15, Малина / Драгалевци 1, 1а, 6, 4, 9, Маргаритка 7, Офелиите /Владая/ 1, 14, 16, Офелиите /Владая/ 3, 1, 2, 12, 5, 6, 8, 4а, 4, Преслав 1, Цар Борис III/Девети Септ. 331, 311 Ателие1, 325, 311, 353, 311 Магазин, 355, 347, 315, 329, 351, 311 Ателие2, 357, 359, Цветарска 3, 5, 10, 21, 8 А, 13, 11, 2, 2а, 7, 19, 6, 15, 9, 12, 8 Б, 4, 1, 17

На 04.12.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София:  717-та/Витоша/  9, 722-ра/Витоша/  11, 776-та  12, Витошки Извори  3, 8, Люти Дол  10, 12, 13, 19, 32, Полско Цвете  22, 48а, 54, 66, Църквище 20 20, 22, 24

На 05.12.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София:  Войводина Могила 81, 101, 87а, 87, 99а, 85, 95, 91, 97а, 97, 99, 89, 83, Войнишко Въстание 100, 92, 87, 91, 76, 85, 64, 72, 86, 79, 98, 115, 88, 101, 58, 103, 70, 94, 88а, 74, 68, 80, 89а, 89, 84, 113, 93, 100а, 109, 90а, 102, 78, 99, 99а, 111, 82, 97, 90, 105, 66, 104, 107, 117, Войнишко Въстание 71, 77, 42, 61, 75, Войнишко Въстание 38, № 36, 36, 34а, 40, 34, 32, Войнишко Въстание 61, 63, 42, 50, 54, 56, 62, 46, 60, 81, 65, 83, 79, 83а, 52, 48, 71, 67, Горска Поляна 2а, 4, 2, 4а, 3, 7, 5, 1, Драгалевци , Драган Цанков 4, 5, 3, 8, 1, 6, Звездица/Георги К.Дим./ 1, 3, Калина Малина/Павел Лилов/ 6, 2, 5, 7, 4, 1, Крайречна 12, Крайречна /Драгалевци/ 12, Лазар Михайлов/Хр.Манов/ 2, Лешникова Гора ул. Горска Поляна, 15, Люлински Път/Народно Въстание/ 3а, 3, 1, 2-А, 2, 2а, Малина / Драгалевци 1, 1а, 6, 4, 9, Маргаритка 7, Офелиите /Владая/ 1, 14, 16, Офелиите /Владая/ 3, 1, 2, 12, 5, 6, 8, 4а, 4, Цар Борис III/Девети Септ. 308, 288, 282, 296, 300, 294, 284, 302, 306, 298, 310, 290, Цветарска 3, 5, 10, 21, 8 А, 13, 11, 2, 2а, 7, 19, 6, 15, 9, 12, 8 Б, 4, 1, 17

На 05.12.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  Владая:  Боев Рид  6, Елен  27, 29, Елен 19, 27, 29, Елешница  7, Любомир Миланов  53, 61, Маргаритка  10, Морените  3, Страната  8, Янкино Усое  1

На 06.12.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  София:  603-та/Витоша/ 1, 3, 4, 6, 10, 8, 2, 7-ма/Драгалевци/ 9, 714-та/Витоша/ 2, 10, 8, 1, 2а, 8а, 715-та 1, 4, 3, 717-та/Витоша/ 6, 3а, 3, 1а, 19, 2, 5, 9, 7, 4, 1, 15, 717-та/Витоша/ 18а, 24, 18, 16, 719-та/Витоша/ 14а, 22а, 17, 35, 31, 13, 14, 1, 719-та/Витоша/ 19, 17а, 11а, 36, 20, 32, 35, 722-ра/Витоша/ 11, 1, 2 Княжево, 3, 4, 724-та/Витоша/ Вила, 781-ва/Витоша/ 5, 781-ва/Витоша/ 12, 3, 10, 1, Акад. Михаил Арнаудов Кв, 21, Акад. Михаил Арнаудов 56, 66, Виден Табаков 5, Витошки Извори 10, Кв 21 УПИ, 7, 4, 8, 3, Витошко Цвете/Княжево/ 6, Витошко Цвете/Княжево/ 9, 13 В.З Килиите, Войнишко Въстание 100, 92, 87, 91, 76, 85, 64, 72, 86, 79, 98, 115, 88, 101, 58, 103, 70, 94, 88а, 74, 68, 80, 89а, 89, 84, 113, 93, 100а, 109, 90а, 102, 78, 99, 99а, 111, 82, 97, 90, 105, 66, 104, 107, 117, Войнишко Въстание 71, 77, 42, 61, 75, Войнишко Въстание 38, № 36, 36, 34а, 40, 34, 32, Войнишко Въстание 61, 63, 42, 50, 54, 56, 62, 46, 60, 81, 65, 83, 79, 83а, 52, 48, 71, 67, Горска Поляна 2а, 4, 2, 4а, 3, 7, 5, 1, Детелина , Детелина/Княжево/ Кв 18 Вз Килиите, 3 М. Килиите, Драгалевци , Драган Цанков 4, 5, 3, 8, 1, 6, Калина Малина/Павел Лилов/ 6, 2, 5, 7, 4, 1, Крайречна 12, Крайречна /Драгалевци/ 12, Лазар Михайлов/Хр.Манов/ 2, Лешникова Гора ул. Горска Поляна, 15, Люти Дол 7а, 41, Малина / Драгалевци 1, 1а, 6, 4, 9, Маргаритка 7, Офелиите /Владая/ 1, 14, 16, Офелиите /Владая/ 3, 1, 2, 12, 5, 6, 8, 4а, 4, Полско Цвете 54, 50, 107, 73, 36, 33, 48, 66, 50а, 70, 63, 46д, 52, 22, 76, 27а, 44, 62, 10а, 40, 101, 65, 24, 24а, 46, 21, 53, Вила, 61, 67, 75, 78, 48a, 71, 16, 29а, 95, 68, Синята Скала 48, 28, 30, 21, 23, 6а, 22, 15а, 26, 84, 35, 24, 15, 7, 13а, 31, 53, 38, 16, 29, 40, 1, 36, 3, 4, 13, 44, 21а, 50, 49, 20, 6, 38 Княжево, 45, 14, 11, 8, 12, 32, 2, 41, Синята Скала 64, 56, 80, 53, 32, 55, 21, 3, 52, 38, 60, 49, 82, 62, 64д, 60б, 56б, 57, 64г, 31, Утринна Роса 10, 6, 4, 12, Христо Патрев 2, 4, 4а, Цар Борис III/Девети Септ. 431, 419, 413, 326, 328, 417, 322, 421, 411, 415, 324, 425, 427, 431 А, Цветарска 3, 5, 10, 21, 8 А, 13, 11, 2, 2а, 7, 19, 6, 15, 9, 12, 8 Б, 4, 1, 17, Църквище 27, 9, 11, 16а, №31, 29, 21, 35, 19, 23, 30, 31, 16, 15, 18, 13, 25, 24, 33, 14, 20, 22,  5, 7, 3 ул.Детелина, 11, 16

На 06.12.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  Владая:  Алеко Константинов/К.Димитр 12, 29, Бели Брег  9, Боровинка 14, Владая , Любомир Миланов  22, 29, Равнище 18, Спортист 1, Тополите  10, Чаладинка 24

На 06.12.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ -  София:  Офелиите /Владая/

Община ВРЪБНИЦА  

На 04.12.2019 г. /09:15 - 13:30 ч./ -  Клиент Транстерминал Оод:  Обелско Шосе №11

На 02.12.2019 г. /09:15 - 12:30 ч./ -  София:  Обеля 1 до 117, 116, 117, Панчо Владигеров 110

На 03.12.2019 г. /09:30 - 12:00 ч./ -  Мрамор, Общ. Столична:  3-ти Март/Септември/ , Александър Стамболийски 27, Блато/21/ 6, 4, 2, 8, Васил Левски/Мраморско Шосе 6, 9, 18 Р-Н Връбница, 13, 1, 2, 12, 4, 7, 14, 20, 9а, 11, 10, Върба/9/ 3, 11, 9, 1, 14, 16, Емилиян Станев/22/ 4, 10, 9, 1, 7, 11, 2, 6, 13, 5, Кладанчето 2, 1, 2б, 3, 4, 6, Любен Каравелов 31, Мичур 45, 42, 47, 44, 27, 6, 21, 19а, 34, 31а, 56б, 48, 52, 56, 31б, 58, 19, 46, 37, 40, 38, 30, 31, 23, 28, 62, 54, 43, 35, 25, 39, 33, 29, Мичур /УПИ V, кв.24/ 38, Момина Сълза/13/ 11, 2, Орхидея/8/ 1, 8, 2, 5, 3, 7, 4, Папрат 20, 19, 15, 22, 20а, 17, Росица 16, 14, 18, 4, 8, 6, 13, 12а, 19, 9, 10, 12, 3, 2, Чичовци/26/ 1

На 03.12.2019 г. /11:00 - 16:15 ч./   На 04.12.2019 г. /09:30 - 16:15 ч./   На 05.12.2019 г. /09:30 - 16:15 ч./   На 06.12.2019 г. /09:30 - 16:15 ч./ -  Мрамор, Общ. Столична:  3-ти Март/Септември/ 5, 10, 8, 7a, 6, 12, 7, 3, 9, 1, Александър Стамболийски 15, 16, 13, 20, 18, Захари Стоянов 4, 3, 6, 2, 1, Коста Спасов 1, 5, 6, 2, 4, Пламък/25/ 15, 13, Св.Св.Кирил и Методий 23, 11, 17, 3, 14, 7, 33, 28, 25, 18а, 27, 8, 9, 4, 20, 12, 2, 31, 29, 5, 1, 19, 13, 45, 24, 17а, 18, 32, 24б, 22, 16, 24а, 6, 15, 10, 21, 22б

Община ВЪЗРАЖДАНЕ  

На 03.12.2019 г. /08:45 - 16:30 ч./ -  София:  Опълченска 35

На 07.12.2019 г. /09:00 - 14:30 ч./ -  София:  Княз Борис I 130, 120, 130 Казино, 180, 124, 122, Лавеле 18 Магазин За Облекла, 24, 20, 18, 26, 18а, 20-22, Лавеле / ул.Позитано , Манол Тошев 1, Позитано 16, Света София 3

Община ИЛИНДЕН  

На 03.12.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 04.12.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 05.12.2019 г. /08:00 - 08:15 ч./ -  София:  Илинден 79, Найчо Цанов 172, Пиротска/Трети Април/ 79, 79, Тодор Александров/Н.Цанов/ 177, 179 79

На 06.12.2019 г. /09:30 - 13:30 ч./ -  София:  Кукуш/Кирил Пчелински/ 2

Община ИСКЪР  

На 03.12.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  София:  Гара Искър , Дружба до П/Ст София Изток, Дружба Бл.190, Дружба 1 191, 190, до 190, 192, Изток , Цариградско Шосе/Тракия/

На 04.12.2019 г. /10:00 - 15:00 ч./ -  София:  Гара Искър С\У 28 Поликлиника

На 05.12.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  София:  Дружба 1 152, 67, Искърско Шосе 4

На 05.12.2019 г. /12:00 - 14:00 ч./ -  София:  Асен Йорданов/Хо Ши Мин/ 14, Гара Искър И-Тут По Химия, Дружба 23, Искърско Шосе 14

Община КРАСНА ПОЛЯНА  

На 02.12.2019 г. /08:45 - 16:15 ч./ -  София:  300-та/Красна Поляна/ 10, 7, 11, 3, 12, 5, 9, 301-ва А/Красна Поляна/ 6, 5, 4, 301-ва/Красна Поляна/ 1, 10, 7, 8, 14, 12, 4, 5, 14, 2, 5а, 1, 1а, 6, 3, 16, 302-ра/Красна Поляна/ 10, 2, 4, О, 12, 6, 303-та/Красна Поляна/ 4, 7, 2, 16, 12, 1а, 8, 1, 14, 3, 14 А, 6, 304-та/Красна Поляна/ 21, 11, 19, 5, 10, 9, 1, №1, 13, 2 А, 3, 4, 17, 6, 305-та/Красна Поляна/ 4, 16, 8, 8, 4, 6, 11, 10 А, 14, 7, 1, 9, 7а, 18, 4а, 3, 10, 20, 5, 5, 2, 306-та/Красна Поляна/ 12, 18, 9, 10, 14, 2, 4, 3, 7, 6, 16, 5, 315 А /Красна Поляна/ 9, 315-та/Красна Поляна/ 18, 60а, 315-та/Красна Поляна/ 5, 6а, 12, 9, 3, 1, 11, 8, 4, 2, 14, 12, 316-та/Красна Поляна/ 2, 1, 4, 321-ва/Красна Поляна/ №12, 322-ра/Красна Поляна/ 5, 4, 6, 4, 2, 1, 323-та/Красна Поляна/ 1, 1а, №1, 323-та/Красна Поляна/ 4, 14, 16, 12, 1, 8, 6, 2, 10, 68134.1109.1532 , Банско 44, 37, 40, 39а, 39, 33, 40, Възкресение/Стоян Лепоев/ 126, 122, 155, 118, 140, 146, 151, 153, 130 А, 130а, 151, 134, 149, 130, 116, 124, 155, 142, 132, 20, 136, 126, 138, 120, 151, Възкресение/Стоян Лепоев/ 155, 153, Гайтанци 3, 7, 1, 11, 6, 13, 5, Друган 19, 3, 1, 6, 15, 18, 16, 12, 3, 7, 4, 11, 17, 13, 2, 3а, 14, 10, 9, 5, 4, 8, 14а, Метал 10, №10, Метохия 18, 9, 18, 12, 33, 2, 16, 7, 13, 13, 31, 14, 20, 21, 11, 27, 7 А, 3, 11, 6, 17, 10, 5, 17, 1, 6, 25, 8, 31, 29, 16, 2 А, 2, 21, 11, 23, 16, 15, 19, 25, 16, 23, 12, 22, Метохия 28, 38, 37 А, 42, 43, 44, 30, 37, 50, 26, 40, 40, 46, 41, 24, 48, 31, 39, 34, 51, 36, 35, 33, 27, 32, Мирни Дни 6 А, 12, Мирни Дни 10, 7, 8, 2, 9, 1, 9, 3, 5, 1, 12, 4, 7, 6, Нов Живот 11, 8, 5, 29, 3, 2, 4, 10 А, 10, 1, 9, 9 А, 6, 25, 7, Нов Живот 17, 15, 20, 13, 22, 12, 21, 27, 35, 14, 6, 35, 30, 19, 4, 25, 38, 24, 26, 18, 33, 27, 29, 22, 10, 31, 33, Павел Шатев/Докер/ 35, 42, 27, 33, 50, 21, 39, 37, 27, 41, 34, 29, 40, 29а, 46, 23, 25, 31, 36, 48, 38, 23, ПИ 736, кв.100 , Тумба 23, 37, 17, 21, Тумба 36, 47, 55, 57, 55, 63, 61, 41, 38, 37, 63, 59, 31, 42, 39, 46, 45, 37, 44, 32, 40, 43, 48, 49, 28, 40, 53, 51, 28

На 03.12.2019 г. /08:15 - 16:15 ч./   На 04.12.2019 г. /08:45 - 16:15 ч./ -  София:  300-та/Красна Поляна/ 10, 7, 11, 3, 12, 5, 9, 301-ва А/Красна Поляна/ 6, 5, 4, 301-ва/Красна Поляна/ 1, 10, 7, 8, 14, 12, 4, 5, 14, 2, 5а, 1, 1а, 6, 3, 16, 302-ра/Красна Поляна/ 10, 2, 4, О, 12, 6, 303-та/Красна Поляна/ 4, 7, 2, 16, 12, 1а, 8, 1, 14, 3, 14 А, 6, 304-та/Красна Поляна/ 21, 11, 19, 5, 10, 9, 1, №1, 13, 2 А, 3, 4, 17, 6, 305-та/Красна Поляна/ 4, 16, 8, 8, 4, 6, 11, 10 А, 14, 7, 1, 9, 7а, 18, 4а, 3, 10, 20, 5, 5, 2, 306-та/Красна Поляна/ 12, 18, 9, 10, 14, 2, 4, 3, 7, 6, 16, 5, 315 А /Красна Поляна/ 9, 315-та/Красна Поляна/ 5, 6а, 12, 9, 3, 1, 11, 8, 4, 2, 14, 12, 315-та/Красна Поляна/ 18, 60а, 316-та/Красна Поляна/ 2, 1, 4, 321-ва/Красна Поляна/ №12, 322-ра/Красна Поляна/ 5, 4, 6, 4, 2, 1, 323-та/Красна Поляна/ 4, 14, 16, 12, 1, 8, 6, 2, 10, 323-та/Красна Поляна/ 1, 1а, №1, 68134.1109.1532 , Банско 44, 37, 40, 39а, 39, 33, 40, Възкресение/Стоян Лепоев/ 155, 153, Възкресение/Стоян Лепоев/ 126, 122, 155, 118, 140, 146, 151, 153, 130 А, 130а, 151, 134, 149, 130, 116, 124, 155, 142, 132, 20, 136, 126, 138, 120, 151, Гайтанци 3, 7, 1, 11, 6, 13, 5, Друган 19, 3, 1, 6, 15, 18, 16, 12, 3, 7, 4, 11, 17, 13, 2, 3а, 14, 10, 9, 5, 4, 8, 14а, Метал 10, №10, Метохия 28, 38, 37 А, 42, 43, 44, 30, 37, 50, 26, 40, 40, 46, 41, 24, 48, 31, 39, 34, 51, 36, 35, 33, 27, 32, Метохия 18, 9, 18, 12, 33, 2, 16, 7, 13, 13, 31, 14, 20, 21, 11, 27, 7 А, 3, 11, 6, 17, 10, 5, 17, 1, 6, 25, 8, 31, 29, 16, 2 А, 2, 21, 11, 23, 16, 15, 19, 25, 16, 23, 12, 22, Мирни Дни 10, 7, 8, 2, 9, 1, 9, 3, 5, 1, 12, 4, 7, 6, Мирни Дни 6 А, 12, Нов Живот 17, 15, 20, 13, 22, 12, 21, 27, 35, 14, 6, 35, 30, 19, 4, 25, 38, 24, 26, 18, 33, 27, 29, 22, 10, 31, 33, Нов Живот 11, 8, 5, 29, 3, 2, 4, 10 А, 10, 1, 9, 9 А, 6, 25, 7, Павел Шатев/Докер/ 35, 42, 27, 33, 50, 21, 39, 37, 27, 41, 34, 29, 40, 29а, 46, 23, 25, 31, 36, 48, 38, 23, ПИ 736, кв.100 , Тумба 36, 47, 55, 57, 55, 63, 61, 41, 38, 37, 63, 59, 31, 42, 39, 46, 45, 37, 44, 32, 40, 43, 48, 49, 28, 40, 53, 51, 28, Тумба 23, 37, 17, 21

На 05.12.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./   На 06.12.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./ -  София:  300-та/Красна Поляна/ 10, 7, 11, 3, 12, 5, 9, 301-ва А/Красна Поляна/ 6, 5, 4, 301-ва/Красна Поляна/ 1, 10, 7, 8, 14, 12, 4, 5, 14, 2, 5а, 1, 1а, 6, 3, 16, 302-ра/Красна Поляна/ 10, 2, 4, О, 12, 6, 303-та/Красна Поляна/ 4, 7, 2, 16, 12, 1а, 8, 1, 14, 3, 14 А, 6, 304-та/Красна Поляна/ 21, 11, 19, 5, 10, 9, 1, №1, 13, 2 А, 3, 4, 17, 6, 305-та/Красна Поляна/ 4, 16, 8, 8, 4, 6, 11, 10 А, 14, 7, 1, 9, 7а, 18, 4а, 3, 10, 20, 5, 5, 2, 306-та/Красна Поляна/ 12, 18, 9, 10, 14, 2, 4, 3, 7, 6, 16, 5, 315-та/Красна Поляна/ 18, 60а, 321-ва/Красна Поляна/ №12, 323-та/Красна Поляна/ 1, 1а, №1, 68134.1109.1532 , Банско 44, 37, 40, 39а, 39, 33, 40, Възкресение/Стоян Лепоев/ 126, 122, 155, 118, 140, 146, 151, 153, 130 А, 130а, 151, 134, 149, 130, 116, 124, 155, 142, 132, 20, 136, 126, 138, 120, 151, Метохия 18, 9, 18, 12, 33, 2, 16, 7, 13, 13, 31, 14, 20, 21, 11, 27, 7 А, 3, 11, 6, 17, 10, 5, 17, 1, 6, 25, 8, 31, 29, 16, 2 А, 2, 21, 11, 23, 16, 15, 19, 25, 16, 23, 12, 22, Мирни Дни 6 А, 12, Нов Живот 11, 8, 5, 29, 3, 2, 4, 10 А, 10, 1, 9, 9 А, 6, 25, 7, Павел Шатев/Докер/ 35, 42, 27, 33, 50, 21, 39, 37, 27, 41, 34, 29, 40, 29а, 46, 23, 25, 31, 36, 48, 38, 23, ПИ 736, кв.100 , Тумба 23, 37, 17, 21

На 05.12.2019 г. /08:45 - 16:15 ч./   На 06.12.2019 г. /08:45 - 16:15 ч./ -  София:  315 А /Красна Поляна/ 9, 315-та/Красна Поляна/ 5, 6а, 12, 9, 3, 1, 11, 8, 4, 2, 14, 12, 316-та/Красна Поляна/ 2, 1, 4, 322-ра/Красна Поляна/ 5, 4, 6, 4, 2, 1, 323-та/Красна Поляна/ 4, 14, 16, 12, 1, 8, 6, 2, 10, Възкресение/Стоян Лепоев/ 155, 153, Гайтанци 3, 7, 1, 11, 6, 13, 5, Друган 19, 3, 1, 6, 15, 18, 16, 12, 3, 7, 4, 11, 17, 13, 2, 3а, 14, 10, 9, 5, 4, 8, 14а, Метал 10, №10, Метохия 28, 38, 37 А, 42, 43, 44, 30, 37, 50, 26, 40, 40, 46, 41, 24, 48, 31, 39, 34, 51, 36, 35, 33, 27, 32, Мирни Дни 10, 7, 8, 2, 9, 1, 9, 3, 5, 1, 12, 4, 7, 6, Нов Живот 17, 15, 20, 13, 22, 12, 21, 27, 35, 14, 6, 35, 30, 19, 4, 25, 38, 24, 26, 18, 33, 27, 29, 22, 10, 31, 33, Тумба 36, 47, 55, 57, 55, 63, 61, 41, 38, 37, 63, 59, 31, 42, 39, 46, 45, 37, 44, 32, 40, 43, 48, 49, 28, 40, 53, 51, 28

На 06.12.2019 г. /08:45 - 16:30 ч./ -  София:  Д-Р Калинков/Ив.Перчемлиев/ 17, 22, 19, Зайчар 242-248, 185, 226, 214, 177, 183, 181, 228, 230, 187, 189, 203, Константин Величков 183, 181, 147, 165 6, 179, 165 6, 185, 153, 6, 184, 165, 155, 163 6, Три Уши/Адалберт Антонов/ 119, Царибродска/Никола Шопов/ 176, 168, 150, 162, 158, 164, 156, 154, 152, 174

Община КРЕМИКОВЦИ  

На 06.12.2019 г. /09:00 - 14:15 ч./ -  Бухово:  Бухово Площада, 9, 103 ул. Мина Бухово №103, Никола Бонев 6, 9, 7, Янтра

На 02.12.2019 г. /09:30 - 15:00 ч./ -  София:  Ботунец 2 Бл.17 Вх.А, Б, В

На 03.12.2019 г. /08:45 - 10:00 ч.; 14:15 - 16:00 ч./ -  Горни Богров:  16448.7776.54 , XVIII-324, 321, кв.18 , Александър Стамболийски 3, 1, Площада, 4, 7, 5, 9, 1, 2, 1, Асен Златаров 1а, 11, 9, 5, 3, 4, 12б, 8, 15, 12 А, 6, 12, 2, 1, 10, 6 А, 7, 12 Б, Ботунски път 2, 5, 3, 1, 5, 1а, Васил Левски 10, 3, 8, 13а, 19, 19а, 21, 16, 23, Манастира, 17, 4, 18, 5, 14, 25, 15, 1, 9, 13, 9, 11, 31, 22, 28, 26, 20, 39, 29, 43а, 47, 12, 28, 36, 33, 24, 43, 31, 41, 39, 35, 37, 32, 30, 51, 45, 45, Здравец 13а, 9, 7, 15, 17, 13, 26, 1, 28, 5, 3, 11, 7, 11, Кирил и Методий 6, 3, 4, 1, 2а, 2, 8, Кладенците 9, 1, 7а, 3, 7, Люлин/Лиляна Димитрова/ 5, 1, 6, 3, 4, 8, 9, 12, 7, 10, 8а, 4, М. Шабаница ПИ 16448.7742.32, М.Шабаница, ПИ 16448.7721.566 , Мест.Кучешки Кладенци , Местн. Б.Убрещ , Местн.Воденицата 6, 4, 3, 1, 5, 2, Местн.Долна махала М.Горни Богров УПИ Vіі-285, 4, 10, 6, 6, 12, 8, 3, Местн.Кръста 1, 2, 5, Морава/Георги Димитров/ 7а9, 5, 2, 9, 6, 10, 1, 8, 13, 3, 12, 15, 7, 16, 34, 26, 30, 18, 12, 28, 22, 17, 24, 20, 32, 22, 9, Мургаш 8, 2, 4, 6, 4, 10, Мусала/Васил Коларов/ 1, 3, 4, Незабравка 6, 5, 2а, 1, 6, 3, 34, Никола Вапцаров 6, 9, 7, 3, 1, 5, 4, 2, 8, Обреща 3, 5, 1, Поп Груйо 1, 2, 9, 3, 11, 7, 4, 6, 11б, 7 Дърводелска Раб., 5, Рендова/Толбухин/ 6, 2, 1, 4, 3, 11, 12, 10, 20, 16, 14, 14, 8, 11, 8, 18, 7, 13, 9, 15, 9, Рибарица 1, 2, 3 А, 3, 3 Б, 5, Стара Планина/Ганчо Шопа/ 4, 3, 7, 1, 4, 5, 2, 6, 14, 12, 10, 11, 16, 12, 9, 9, Стефан Караджа 3, 10, 2, 4, 8, 6, 20, 22, 18, 17, 16, 16, 15, 11, 12, 5, 7, 13, 7, 14, 14, Стубела/Ленин/ 5, 2, 5а, 3, 4, 1, 9а, 11, 6, 7а, 4, 10, 7, 6, 8, 9, Трайчо Костов 2, 12, 6, 7, 36, 3, 5, 5, 10, 3, 8, 14, Трети Март/9 Септември/ 9, 23, 25, Павилион, 1, 6, 10, 21, 15, 12 Лекарски Кабинет, 19, 5, 2, 11, 8, 17, 3, 7, 4, 36, 51, 30, 57, 65, 53, 63, 28, 32, 61, 67, 59, 55, 34, 49, 47, 24, 24, Общ. Кремиковци, 29, 41, 35, 37, 26, 18, 31, 45, 39, 43, 22, 14, 20, ул.В.Левски/Ал.Стамболийски , УПИ III-Кв.29 М. Горни Богров , Х-493, кв.42, Идент.16448.7721.546 , Хан Богров Читалище, Хемус 3, 1, 5, ПИ 553, Хемус, Идент.16448.7721.801 , Христо Ботев 46, 49, 51, №48, 50, 47, 43, 44, 39, 41, 42, 45, 40, 14, 18, 31, 23, 22, 15, 10, 34, 3, 17, 12, 23, 25, 21, 8, 13, 28, 16, 37, 30, 9, 19, 6, 5, 26, 31, 13, 7, 4, 27, 19, 36, 35, 37, 11, 34, 64, 65, 71, 68, 67, 66, 63, 63, 63, 69, 70, 61, 58, 56, 56, 59, 54, 54, 57, 55, 53, 53, 56а, 61, 60, Чавдар 9, 3, 11, 2, 7, 1, 6, 4, 5, 2а, 13, Черковна/Мироско Райчев/ 23, 5, 13 А, 10, 3, 13, 6, 12, 13, 23, 2, 8, 19, 21, 8, 22, 15, 20а, 4, 19, 16, Черква, 18, 19 А, 17, 11, 20, 14, 1, 1, 24, Шабаница 38, 21, 40, 38, 27, 25, 23, 36, 40, 23, 25, 27, 23а, 21, 10, 18, 36-28, 30, 15а, 19, ПИ 10023 кв.Б-4 11-5, 30a, 1, 30, 32, 8, 26, 20, 6, 16, 24, 15, 22, 30a, 17, 42-34, 4, 28, 12, Шипка 4 А, 1, 12, 3, 10, 4, 8, 2, 6а

На 03.12.2019 г. /08:45 - 10:00 ч.; 14:15 - 16:00 ч./ -  Долни Богров:  1 36, 28, 16, 20, 23, 41, 21, 39, 33, 18, 29, 37, 45, 40, 31, 43, 1, 27, 13, 44, 24, 42, 35, 25, 17, 43а, 54, 109, 51а, 59, 69, 111, 91, 62, 47, 105, 84, 66, 55, 67, 90, 61, 68, 103, 58, 79, 53, 75, 51, 86, 87, 107, 113, 48, 46, 77, 52, 101, 70, 57, 56, 70, 64, 73, 60, 93, 50, 78, 49, 76, 88, 7, Помпа до ул.1-ва №17, 68, 74, Манастир, 10, 1, На Разклона, пазар Животни, 12, 7, до Бензиностанцията, 14, Помпа, 11, 6, 4, 5, 9, 1, 1-ва 97, 10 9, 2, 6, 11, 3а, 13, 10, 15, 14, 5а, 1, 3, 7, 12, 16, № 21, 19, 14а, 11 20, 7, 5, 10, 4, 7, 12, 3, 18, 18, 6, 1, 16, 12 2, 3, 2а, 4, 19, 12, 5, №17, 11, 14, 13, 17, 11, 13, 6, 9, 7, 4, 13 1, 3, 10, 8, 4, 6, 32, 38, 42, 28, 6, 12, 7, 15, 17, 8, 24, 2а, 17, 30, 14, 10, 9, 13, ПИ 22304.7891.241.1, 4, 20, 14, 27, 15б, 14 14, 23, 20, 12, 4, 19, 21, 11, 2, 1, 5, 10, 8, 7, 3, 18, 2/3, 6, 16, 15 33, 1, 36, 5, 24, 3, 31, 11, 38, 22, 37, 7, 20, 15, 19, 8, 18, 17, 19а, 9, 4, 6, 13, 2, 65, 74, 47, 62, 45, 78, 52, 76, 68, 60, 44, 64, 69, 72, 59, 48, 46, 66, 64, 56, 67, 50, 43, 50, 45а, 49, 16 9, 6, 7, 8, 18, 3, 1а, 1, 20, 15, 10, 4а, 28, 12, 4, 5, 24, 62, 57, 80, 70, 58, 47, 52, 76, 45, 55, 37, 78, 60, 82, 61, 66, 41, 35, 2, 2а, 48, 27, 26, 28, 54, 38, 34, 46, 25, 26, 30, 42, 32, ПИ 22304.7891.9821, 22, 19, ПИ Идент.22304.7891.9813, 68 Идент.22304.7891.678, 2 23, 29, 13, 10, 19, 20, 9, 5, 7, 2, 14, 15, 26, 18, 11, 17, 16, 24, 12, 11а УПИ Іі-107, 108 кв.4, 20 10, 4, 7, 8, 11, 2, 1, 3, 9, 6, 5, 14, кв.38, 13, и 31ул, 21 1а, 8, 10, 11, 4, 9, 12, 1, 15, 7, 5, 24 22, 21, 15, 26, 16, 10, 18, 39, 21, 1, 2, 12, 6, 9, 5, 14, 9, 7, 25 5а, 5, 2, 6, 3, 10, 17, 14, 22, 16, 10а, 20, 19, 13, 26 9, 5, 3, 7, 2, 4, 9, 27 2, 7, 3, 28 3, 7, 4, 2, 10, 8, 12, 16, 1, 20, 14, 22, 26, 29 3, 7, 1, 4, 2, 3 3, 1, 21, 37, 2, 17, 27, 39а, 35, 33, 15, 39, 4, 21, 13, 11, 19, 23, 29 А, 31 29, 33, 3, 16, 18, 27, 31, 20, Помпа, 1, 22, №14, 34, 25, 13, Парц.40, 24, 17, 26, 21, 33 3, 35 кв.4, 19, 11, 5, 37, 31, 41, 17, 15, 23, 39, 21, 3, 27, Помпа, 33, 7, 1, 4 7, 5, 1, 3, 9, 3а, 4, 16, 16а, 32, 18, 14, 22, 28, 26, 12, 20, 30, 24, 5 2, 6, 4, 32, 39, 24, 20, 22, 3, 20а, 40, 34, 16, 44, 42, 46, 7 6, 7, 18, 2, 16, 4, 10, 13, 20, 1, 12, 8, 14, 8 5, 1, 7, 2, 3, 10, 9, 12, 13, 9 4, 1, 7, 8, 3, 2, I-642 , кв. 44 , ІX-356 кв.18 , УПИ 9-245 Кв 16 , УПИ IV-376 кв.28 , УПИ ІX, кв.24

На 03.12.2019 г. /08:45 - 10:00 ч.; 14:15 - 16:00 ч./ -  София:  1-ва 31, 59, 12-та/Враждебна/ 3, XXVI-900 кв.8 , Долна махала 2, Долни Богров ул.9 -2, 24 ул.5-та, ул.31, Кремиковци Долни Богров М. Герена, Незабравка 2, Стефан Киров 6, Чавдар 1

На 03.12.2019 г. /08:45 - 10:00 ч.; 14:15 - 16:00 ч./ -  Яна:  Безименна

На 03.12.2019 г. /09:15 - 14:15 ч./ -  София

На 03.12.2019 г. /09:30 - 15:00 ч./ -  София:  Ботунец 2 Бл.17 Вх.Г, Д

На 04.12.2019 г. /08:30 - 15:15 ч./ -  София:  Враждебна Летище Враждебна

На 04.12.2019 г. /09:30 - 15:00 ч./ -  София:  Ботунец 2 Бл.2 Вх.А, Б

На 05.12.2019 г. /09:15 - 12:15 ч./ -  София:  Балкан /Ботунец 1/ 10, Сграда 2 Ет.1, 4, 6, 8, 12, Ботунец 1 23, 250, 25, 24, 22, Васил Левски /Ботунец 1/ 25, Витиня /Ботунец 1/ 4, 5, 1, 2, 6, 3, Отец Паисий /Ботунец 1/ 3, 4, 2, Свобода /Ботунец 1/ 7, 2, 7а, 5, 9, 3, 1

На 06.12.2019 г. /09:00 - 14:15 ч./ -  София:  Никола Бонев 1

/Следва/

Ключови думи към статията: