Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България - област Враца, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 30.09-04.10.2019 г.

Енергетика / България
3E news
134
article picture alt description

Област Враца

Община Бяла Слатина  

На 01.10.2019 Г. /08:00 - 16:00 Ч./   На 02.10.2019 Г. /08:00 - 16:00 Ч./ -  Бяла Слатина:   Васил Левски  65,57,76,74,70,58а,67,63,54,60,61,68,72,64,73,75,69,59,58,62, Княз Дондуков  85,86,82,92,78,75,83,85 А,73а,96,73,94,80,81,90,88,84,76,77,87,79, Любен Каравелов  53,52,50,62,45,54,47,56,62а,51,55,58,43,49,60, Тодор Каблешков  103,106,95,104,116,85,113,124,111,121,100,128,112,99,102а,107,71,102,114,115,87,130,101,51,119,109,117,118,108,97,122,89,126,120,110,105, Христо Ботев  76,62,51,58,49,56,53,47,57,70,61,,68,52,55,66,45,60,64,72,59,43,54,63

На 01.10.2019 Г. /08:30 - 16:30 Ч./ -  Търнак:   Ален Мак  2,5,4,6,8,3, Божур  6, Васил Тодоров  1,5,4, Владая  1, Вълю Симеонов  14,2,4,13,1,7,11,9,10,3,8,6,5, Гено Петров  6,4 Упи Ii-811, Кв.10,7,3,4,5,1,17,11,15,14,13,9,8,2, Гео Милев  12,8,6,4,1,2,10, Георги С. Раковски  28,24,13,9,30, Граф Игнатиев  30, Иван Вазов  36,34,43,39, Иван Ненов  14, Иван Ненов  13,8,3,16,7,6,4,17,11,10,15,12, Илия Станев  4,19,7,18,12,3,14,6,17,10,5,9,8,11,1,13,16,20, Крайбрежна  12,10,8, Крайна  3,7,62,82, Крайна  8,6,10,76,4,27,74,31,72,33, Кръстовище Ив. Ненов  Г. Петров  , Ленин  14,20,11,24,9,13,12, Обнова  2,7,17,18,4,13,1,9,3,26,22,14,5,12,8,10,6,11,24,15, Оборище  1,5а,5, Опълченска  10,4,3, Ропотамо  4,3,2,1,6, Сан Стефано  17,32,8,21,19,6,13,15,29,16,Тп13 Уо,37,25,14, Септемврийци  66,37,80,25,31,29,33,70,62,86,74,21,64,27,76,35,82,84, Тодор Каблешков  5,2,3,7,4, Христо Смирненски  40, Цар Асен  16,6,18,14,7,8,10,5,4,20,9,17,2,22,3,23,1,19,12, Цар Калоян  17,15,13, Цар Симеон I-Ви  10,6,7,4,1, Шейново  7,1,9,15,21,5,3,13,11, Шипка  16,13,2,11,14, Юрий Гагарин  47,6,4,5,2,10,1,3,13,7,   Упи Vіі - 252, Кв.21

На 03.10.2019 Г. /08:00 - 16:00 Ч./   На 04.10.2019 Г. /08:00 - 16:00 Ч./ -  Бяла Слатина:   Георги С. Раковски  48,31,29,42,27,38,44,23,25,33,36,35,46,40, Княз Дондуков  66,48а,49,62,63,61,26,54,57,65,39,55,48,38,74,47,50,27,55а,66а,40,44,24,53,41,69,68,31,28,43,70,64,67,36,45,33-37,30,52,56,60,59,51,29,32,34,46, Кръстовище Дондуков И Л.Каравелов  , Кръстовище Цар Асен И Г.С.Раковски  , Любен Каравелов  37,41,46,33,39,31,35,44,42,48, Цар Асен  90а,90,98,97,96,101,92,94,95,88,99

На 30.09.2019 Г. /08:15 - 16:30 Ч./   На 01.10.2019 Г. /08:15 - 16:30 Ч./   На 02.10.2019 Г. /08:15 - 16:30 Ч./   На 03.10.2019 Г. /08:15 - 16:30 Ч./   На 04.10.2019 Г. /08:15 - 16:30 Ч./ -  Търнак:   І-529, Кв. 43а  Местност Кметство С. Търнак, Айра  17, Байкал  4,6,2, Батак  1, Васил Кънчев  10, Васил Кънчев  2,11,22,20,13,7,6,18,15,14,34,8,10,1,16,3,12, Васил Нинов  13,6,8,15,3,17,2,11,10,4,5,19,1,9,5а, Вит  2,1, Георги Димитров  5, Граф Игнатиев  26,4,2,8,24,22,10,18,9,14,1,3,12,11,5,6,20,7,15,13, Д-Р Петър Берон  4,5,11,9,2,8,7,1,3,6, Дако Даковски  2,8,4, Иван Вазов  1,2, Ком  5,2,1,3, Крайна  48а,5,62,44,3,9,2, Ленин  3,4,6, Марин Стоянов  30,26,35,15,23,28,13,11,36,21,52,17,31,19,34,22,20,24, Марин Стоянов  12,10,4,6,16,9,7,3,2,Тп 11,5,18,1,8,14, Мир  9,1,7,11,5,3,2, Обнова  Тп№10 Уо, Обнова  4, Плиска  3,6,5,1,4, Септемврийци  25,27,26,2,40,13,29,36,17,19,44,46,32,9,34,62,7,48,54,56,28,52,3,15,11,30,23, Христо Ботев  5,18,2,32,28,1,38,16,9,14,7,12,4,26,24,6,10,30,36,20,8,22,3, Цар Асен  17

На 30.09.2019 Г. /08:30 - 16:30 Ч./   На 02.10.2019 Г. /08:30 - 16:30 Ч./   На 03.10.2019 Г. /08:30 - 16:30 Ч./   На 04.10.2019 Г. /08:30 - 16:30 Ч./ -  Търнак:   Ален Мак  2,5,4,6,8,3, Божур  6, Васил Тодоров  1,5,4, Владая  1, Вълю Симеонов  14,2,4,13,1,7,11,9,10,3,8,6,5, Гено Петров  6,4 Упи Ii-811, Кв.10,7,3,4,5,1,17,11,15,14,13,9,8,2, Гео Милев  12,8,6,4,1,2,10, Георги С. Раковски  28,24,13,9,30, Граф Игнатиев  30, Иван Вазов  36,34,43,39, Иван Ненов  13,8,3,16,7,6,4,17,11,10,15,12, Иван Ненов  14, Илия Станев  4,19,7,18,12,3,14,6,17,10,5,9,8,11,1,13,16,20, Крайбрежна  12,10,8, Крайна  8,6,10,76,4,27,74,31,72,33, Крайна  3,7,62,82, Кръстовище Ив. Ненов  Г. Петров  , Ленин  14,20,11,24,9,13,12, Обнова  2,7,17,18,4,13,1,9,3,26,22,14,5,12,8,10,6,11,24,15, Оборище  1,5а,5, Опълченска  10,4,3, Ропотамо  4,3,2,1,6, Сан Стефано  17,32,8,21,19,6,13,15,29,16,Тп13 Уо,37,25,14, Септемврийци  66,37,80,25,31,29,33,70,62,86,74,21,64,27,76,35,82,84, Тодор Каблешков  5,2,3,7,4, Христо Смирненски  40, Цар Асен  16,6,18,14,7,8,10,5,4,20,9,17,2,22,3,23,1,19,12, Цар Калоян  17,15,13, Цар Симеон I-Ви  10,6,7,4,1, Шейново  7,1,9,15,21,5,3,13,11, Шипка  16,13,2,11,14, Юрий Гагарин  47,6,4,5,2,10,1,3,13,7,   Упи Vіі - 252, Кв.21

Община Враца  

На 03.10.2019 Г. /09:00 - 12:00 Ч./ -  Враца:   Ангел Грамчев  18,5,3,8,1,16,1,14,3, Демокрация  20 Космос,24,20,22, Екзарх Йосиф  71, Иваница Данчов  , Странджата  14,1

На 01.10.2019 Г. /09:00 - 12:00 Ч./ -  Враца:   Георги Бенковски  6, Иван Вазов  3,Касета,11,5,2,7,9,4, Иван Рилски  2,15,11,6,5,3,7,1,9, Кубадин  3,7,6,5,4,11,9, Петко Р. Славейков  2,1, Петропавловска  42,29,25,27,32,33,31,44, Христо Ботев  45,43

На 01.10.2019 Г. /13:00 - 16:00 Ч./ -  Враца:   Димчо Дебелянов  1,7, Иван Ангелов  4, Мито Орозов  49,57 Гараж,51,57,55,53,47, Сестри Хаджикръстеви  4,2

На 02.10.2019 Г. /09:00 - 12:00 Ч./ -  Враца:   Братя Миладинови  1,1 А,7,1 С, Васил Кънчов  , Иван Ангелов  2а, Мито Орозов  33 Сграда 1,33 С,33

На 02.10.2019 Г. /09:00 - 15:00 Ч./   На 04.10.2019 Г. /09:00 - 15:00 Ч./ -  Враца:   Безименна  Радио Вьзел, Къкрина  1,5,8,6,4,7,3 Общо,10,3, Мистер Сенко  6,9,3,6 С,2,7,1,4,5, Никола Симов/Куруто/  7,5,1,3, Паисий Хилендарски  12,10,1,5,7,2,3, Петропавловска  92,86,68,60,64,88,70,66, Поп Сава Катрафилов  16,3,10,4,5,13,2,17,8,11,1,15,9,7,14,6,12, Радан Войвода  1,1а, Тутракан  6,2,8,10,4,12,5,3, Христо Ботев  1,1 Пам. Ботев

На 02.10.2019 Г. /10:00 - 12:00 Ч./ -  Враца:   Дъбника  До Бл.125,125,125,140.,48 48,48

На 02.10.2019 Г. /13:00 - 16:00 Ч./ -  Враца:   Мито Орозов  20, Никола Вапцаров  1

На 03.10.2019 Г. /09:00 - 15:00 Ч./ -  Враца:   Баба Йота  3,1,5, Булаир  2,4,7,5,1,3, Грънчарска  8, Иван Замбин  3,8,1,10,5,4, Иван Ст.Андрейчин  3, Никола Симов/Куруто/  13,7,21,23,4,25,15,26,19,11, Петропавловска  90,84,74,94, Подбалканска  57,56,60,58,52,55,53,62,66,64,54, Поп Сава Катрафилов  26, Река Лева  24, Рила  21,13,17,3,22,7,5,9,31,19,11, Тодор Балабанов  10,1 Табло 2,Трафо Септемврийци,1 Табло 1,1 Табло 2,5,2 Гараж №27,1,2,1 Табло 1,3,2 Гараж,12,8, Червения Площад  Гостилница

На 03.10.2019 Г. /13:00 - 16:00 Ч./ -  Враца:   Казашка  8, Любен Каравелов  2, Петко Р. Славейков  1, Петропавловска  7,6,23,14,15,16,1,13,13,19,4,19,13а,30,21,17, Христо Ботев  61,59,40,58,48,60,39,53,62,46,52,42,63,63,47,49,44,75,41,57,54,56,36,60,51,77,43,67,64,   Касета

На 04.10.2019 Г. /09:00 - 12:00 Ч./ -  Враца:   Мито Орозов  Паркинг, Никола Вапцаров  2

Община Козлодуй  

На 30.09.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 01.10.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 02.10.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 03.10.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 04.10.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  Козлодуй:   36-Ти Полк  18,1,Ул. Преслав,5,.3,11,7,2,9,15,4,6,13,.13, Варна  1,24,6,16,17а,11,20,10,8,19,15,4,18,26,12,3,2,5,22,21,9,7,14,13,17, Георги Димитров  29, Добруджа  35,21,33,27,25,31,37,20,16,24,22, Екзарх Йосиф  25, Орлин Василев  14,10а,10,16,7-А,19,9,4,20,17б,23,2,21,7,8,17а,18,22,11,5,13,1,15,12,6,3, Преслав  2а,2,1,4,3,5, Тракия  8,11,6,7,1,5,9,3,2, Търново  16,27,23,18,21,25,19,14,31,29

На 30.09.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 01.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 02.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 03.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 04.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Козлодуй:   Милин Камък  7,18,25,12,21,16,15,3,17,1,9,23,2,13,29,5,6,19,14,27,4, Христо Ботев  69,65,90,82-Б,92,73,69-Б,81,67,77,71,88,96,63,86,75,69 А,94,79

Община Криводол  

На 03.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:00 Ч./ -  Криводол:   Фридрих Енгелс  18

На 03.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:00 Ч./ -  Липен:   Втора  9,17,34,24,26,36,31,30,28,33,37,32,22,20,35,15,14,3,23,11,18,9,17,16,8,12,7,4,6,1,10,19,21,13, Двадесет И Втора  7,8,6,3,2,1,4, Двадесет И Девета  5, Двадесет И Осма  5,9,3,8,6,1,7,2, Двадесет И Пета  3, Двадесет И Първа  9,3,1,4,2, Двадесет И Седма  10,2,11,8,4,6,9,15, Двадесет И Трета  4,5,11, Двадесет И Четвърта  12,2,6,8,4,3,10,5, Двадесет И Шеста  14,12,5,7,3,16,10, Двадесета  6,4,8,1,3, Дванадесета  7,8,6,12,16,10,14,15,2,1, Девета  19,7,11,3,6,16,23,1,17,15,12,21,10,5,8,18,13,20,19,9, Деветнадесета  9,7,5,1,3,15,13, Десета  4,6,1,2,4,3, Единадесета  12,6,10,8,3,5,2,11,1, Местн. Край Село  Вила, Осемнадесета  7,8,7,5,4,3,1,13,11,10,2,9,12,15,6,2, Осма  3,1,2, Пета  3,1,2,5,3, Петнадесета  2,19,11,3,6а,26,17,16,24,5,15,20,8,22,13,6,12,10, Първа  32,19,4,9,39,14,26,3,21,12,11,22,1,18,35,25,30,15,28,13,8,6,45,43,47,16,27,31,23,37,Тп-1 Улично Осветление,41,55,24,17,39,33,Тп-3 Улично Осветление,Тп-2 Улично Осветление, Седемнадесета  5,8,13,18,1,11,10,9,22,16,7,3,17,15,14,12,4,5,20,2, Седма  1, Трета  27,3,6,4,10,11,14,29,9,19,8,1,39,5,17,7,23,13,2,15,21,16,31,25,37, Тридесет И Втора  4,3,2, Тридесет И Първа  6,3,4,7, Тридесет И Трета  4,6,10,1,3,14, Тридесета  1,11,16,18,7,3,12,6,5,8,2, Тринадесета  13,7,1,5,9,3,11, Упи Iii-416 Кв.34  , Четвърта  20,7,11,22,9,15,5,17,42,26,18,38,28, Четиринадесета  12,19,9,11,7,13,2,3,4,1,6,5, Шеста  20,8,7,16,10,3,14,6,12,5,1,18,28,27,23,25,13,15,19,46,32,48,30, Шестнадесета  4,1,2,3, Ъгъла На Ул. Първа И Втора  , Ъгъла С Ул. Единадесета И Ул. Дванадесета

На 03.10.2019 Г. /08:00 - 16:00 Ч./ -  Стубел:   302006  , Втора  4,17,10,24,6,5,3,9,1,7,16,8,12,11,14,13,2, Двадесет  3,10,16,14,7,12,1,2,11,13,9,6,5,15, Двадесет И Две  6,8,7,1,4,3,2,10, Двадесет И Едно  12,7,4,5, Двадесет И Осем  15, Двадесет И Пет  1, Двадесет И Четвърта  4,7,5,6,2, Деветнадесет  4,8,6,2, Единадесет  9, Осемнадесет  10,16,25,18,21,19,23,6,12,27,5,17,8,9,7,3,14,2,4,11,15, Осма  25,31,5,6,19,10,11,7,1,3,4,17,8, Пета  54,10,11,4,53,22,47,30,38,15,57,24,25,23,6,21,50,5,12,32,16,8,49,3,43,17,37,26,35,52,51,28,41,29,14,19,39,45,31,1,7, Петнадесет  13, Първа  75,46,42,34,57,61,59,73,47,Тп-1 Улично Осветление,36,56,48,51,30,71,50,44,15,40,65,52,53,55, Седемнадесет  15,11,2,24,8,20,9,7,18,14,19,6,17,5,16, Седма  27,8,13,25,22,26,9,16,21,3,7,31,20,18,5,29,17,33, Тридесет  10, Тридесет И Четвърта  5,12,3,7,9,6,14,10,16,8,4, Ул. Четвърта  16, Четвърта  3а,11,6,26,1,7,10,30,5,15,4,9,13,12,22,28,17,20,18,2,3, Четиринадесет  4,5, Шеста  14,4,5,9,3,8,11,13,12,6

На 03.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:00 Ч./ -  Стубел:   302006  , Втора  4,17,10,24,6,5,3,9,1,7,16,8,12,11,14,13,2,31,36,49,55,15,25,19,24,37,39,43,61,57,27,30,33,41,29,54,63,35,34,28,53,20,59,32,47, Двадесет  3,10,16,14,7,12,1,2,11,13,9,6,5,15,23 А, Двадесет И Две  6,8,7,1,4,3,2,10,16, Двадесет И Девет  3,2,1, Двадесет И Едно  12,7,4,5,2,8,16,22,17,10,18,14,4,6,12, Двадесет И Осем  15,16,20,13,9,12,8,6,4,3,15,14, Двадесет И Пет  1, Двадесет И Седем  23,2,17,4,1,25,6,16,10,3,8,18,14,20,19, Двадесет И Четвърта  4,7,5,6,2,18,16,13,8,17,12,20,9,14,11,10, Дванадесет  5,3,1, Девета  3,5, Деветнадесет  4,8,6,2, Десета  3,1,2, Единадесет  9,1, Извън Регулацията  Трафо Стопански Двор,Борба С Градушките,Акумолаторен Завод, Осемнадесет  10,16,25,18,21,19,23,6,12,27,5,17,8,9,7,3,14,2,4,11,15, Осма  25,31,5,6,19,10,11,7,1,3,4,17,8, Пета  54,10,11,4,53,22,47,30,38,15,57,24,25,23,6,21,50,5,12,32,16,8,49,3,43,17,37,26,35,52,51,28,41,29,14,19,39,45,31,1,7,18, Петнадесет  13,2,4,16,9,6,3,17,13,1,10,5,7,14,11, Първа  75,46,42,34,57,61,59,73,47,Тп-1 Улично Осветление,36,56,48,51,30,71,50,44,15,40,65,52,53,55,18,39,9,6,14,19,15,Тп-3 Улично Осветление,31,2,26,3,35,17,1,41,28,27,16,24,22,10,12,29,13,4,37,23,2а,33,25,20,7,5,Тп-2 Улично Осветление,9, Седемнадесет  15,11,2,24,8,20,9,7,18,14,19,6,17,5,16,2, Седма  27,8,13,25,22,26,9,16,21,3,7,31,20,18,5,29,17,33,15,1,6,12,53,47,41,43,49,39,10,37,51,24,45,35, Трета  27,30,6,15,5,9,8,32,11,1,3,18,29,12,24,21,23,14,28,13,34,20,19,7 А,7,33,26,17,10, Тридесет  10,1,8,6,2,4,3, Тридесет И Втора  22,1,12,2,20,14,18,8,11,16,10, Тридесет И Девет  4,3,5,1,2, Тридесет И Осма  1,10,6, Тридесет И Пета  5,2,10,4,1,5, Тридесет И Първа  5,3,2,7,12, Тридесет И Седма  2,4,10,1, Тридесет И Трета  20,29,25,23,19,17,16,14,38,21,12,27,13,4,11,1,18,2,6,5,8,9, Тридесет И Четвърта  5,12,3,7,9,6,14,10,16,8,4,11,18,6,20, Тридесет И Шеста  6,3,4, Тринадесет  9,7,5,2,3, Ул. Четвърта  16, Четвърта  3а,11,6,26,1,7,10,30,5,15,4,9,13,12,22,28,17,20,18,2,3,42,21,58,33,32,48,57,36,35,64,46,52,39,31,66,27,29,62,19,56,40,37,68,34,44,42,38,25,50, Четиридесет  18,8,14,4, Четиридесет И Първа  5,10,6,3,8, Четиридесет И Трета  2, Четиринадесет  4,5,11,3,7,5,9,4,2, Шеста  14,4,5,9,3,8,11,13,12,6,46,32,38,44,42,36,40, Шестнадесет  11,13,4,12,8,7,5,10,20,3,19,6,16,18,23,25,2,15,21,9

На 03.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:00 Ч./ -  Уровене:   23-Ти Септември  2,1, 9-Ти Септември  2,8,12,6,9,10,.4,.10,15,7, Александър Стамболийски  2,5,8,4.,1.,3.,11,6,11., Бузлуджа  7,2,3,5, Васил Коларов  2.,6,4,1,3, Васил Левски  1, Волга  11,2,21, Гео Милев  5,4., Георги Димитров  42,18,6,36,20.,44.,10.,14,22,20,8.,8,1,14.,12,16, Димитър Благоев  4,2, Ивайло  4,2., Иван Вазов  6,1,2.,2,8,4, Кв.18 Упи 1 - 69  , Кв.21, Упи Iv-500.5  , Ленин  16,11,.53,21.,37,60,.47,.39,38,8,10,48,26,.41,18,28,56.,49,.34,25,36,41,24,.32,3,22,39,30,43,47 А,34,23,52,29,54,15,33,12,36.,31,14,5,.52,25.,53,58.,9,17,20, Никола Вапцаров  16,1.,12,14,5,4,.16,6,1,2, Орешака  1, Поп Андрей  6,2, Райко Даскалов  7,.3,6,4.,3,.4, Струма  1, Томин Мост  1,2 А,.4,2, Хан Аспарух  .2,2,.4,4,1, Христо Ботев  1.,18,7,11,1а,14,3.,9,5,14.,4а,2, Цар Калоян  2,6, Цар Симеон I-Ви  1, Чапаев  8.,3,1,5, Шар Планина  1,3,.1

Община Мездра  

На 01.10.2019 Г. /09:15 - 12:00 Ч./ -  Мездра:   Александър Стамболийски  , Св. Патриарх Евтимий  5,6,7,29,27,8,4, Средна Гора  7

На 01.10.2019 Г. /12:30 - 15:30 Ч./ -  Мездра:   Александър Стамболийски  103,109,105,85,107, Жп Район  ,   В Района На Пазара

На 02.10.2019 Г. /09:00 - 12:00 Ч./ -  Мездра:   Индустриална  До Бл. Леденик №1,До Бл.Леденик 1,.23,23.,9,23, Христо Ботев  62,61,77,63,68,65,64,66

На 02.10.2019 Г. /09:15 - 15:30 Ч./ -  Дърманци:   Александър Стамболийски  22.,16.,18.,19.,1.,20.,14.,2.,17.,5,3.,23., Асен Златаров  1.,7.,1,4.,7,9.,6.,2., Васил Коларов  5.,16.,14.,19.,15.,11.,7.,13.,3.,9.,1.,4.,8.,17.,10.,6., Васил Левски  71,2, Витоша  1.,12.,3,14.,1, Георги Димитров  28.,2.,29.,46.,5.,20.,8,31.,8.,25,6.,2,14.,38.,19,36.,40.,25.,44.,12,26.,9.,7.,23,15.,27,11.,13.,7 А.,34.,1а,3.,24.,42.,22.,18.,32.,21,4.,16., Дружба  4.,1.,2.,3, Дунав  2 А., Дъб  3,5.,1., Искър  23.,11.,16.,24,2.,13.,9.,6.,7.,4.,19.,11,3,1.,8.,10,14.,10.,18.,17., Кирил И Методий  4.,17,31.,22.,13.,24.,27.,12.,12,11.,8.,19,26.,6.,20.,25.,23.,10.,21,15,9,18.,.16, Марица  .7,2.,4.,5.,.6, Плиска  4.,2.,2, Христо Смирненски  7.,3.,5.,6,6.,1.,2.,11.,4.,   Упи  Хvi

На 02.10.2019 Г. /09:15 - 15:30 Ч./ -  Крета, Общ. Мездра:   Ален Мак  5,9,7,10, Ангел Грамчев  7,10,11,6,14,9,18,12,16,1,8,20, Байкал  8,7,11,2,1,3,12, Божур  2,4,1, Ботева Поляна  1,2,4, Васил Левски  7,4,13,6,9,8,2,5,10,11,3, Гаврил Генов  8,3,6,1,2,4, Ген.Иван Кинов  16,18,5,8,9,7,1,6,3,12,2,13,4,10, Георги Бенковски  5,10,3,2,9,6,16,8,4, Георги Димитров  7,15,23,13,4,10,5,19,11,6,1,17,9,8,14,21,3, Здравец  10,2, Кокиче  2,3, Кръстьо Генков  10,8,6,2,4, Лальо Ширков  15,22,7,13,17,12,4,11,18,16,20,14,8,9,3,10,1,5, Люляк  4,3,1, Минзухар  4, Никола Вапцаров  3,1,2,6,7, Никола Марков-Колката  1,7,2, Тотка Илиева  4,5,10,1,3,2,6, Христо Ботев  12,6,4,1,2, Христо Смирненски  4.,2,16,6,10,14,18,12,1, Чешмата  2,10

На 02.10.2019 Г. /09:15 - 15:30 Ч./ -  Мездра:   Жп Район

На 02.10.2019 Г. /09:15 - 15:30 Ч./ -  Ребърково

На 02.10.2019 Г. /12:30 - 15:30 Ч./ -  Мездра:   Христо Ботев  4,2,5,3

На 03.10.2019 Г. /09:00 - 12:00 Ч./ -  Мездра:   Александър Стамболийски  66, Георги Димитров  .3,1а,5,1, Жп Район  , Иван Вазов  2, Косматица  10, Паисий Хилендарски  2,5, Христо Ботев  32,42,28,29+,31,27 А,30 4,62,26,29,24,27,30, Янко Сакъзов  4

На 03.10.2019 Г. /12:30 - 15:30 Ч./ -  Мездра:   Витоша  31,24,28,29,16,19,15,23,32,14,33,21,22,36,17,18,34,27,37,30,20,13,25,26,35, Георги Кирков  2, Дружба  11,24,18,3,30,28,9,20,5,7,1,22,26, Жп Район  , Захари Стоянов  4,6, Никола Вапцаров  17,4,11, Стефан Стамболов  8,14,19,3,31,25,6,27,11,1,15,9,16,29,23,18,13,17,26,24,4,21,10,22,20, Странджа  19, Янко Сакъзов  33

На 04.10.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./ -  Мездра:   Жп Район  , Местност Мишковото  , Роза  12,1,10,4,16,2,6,14,18,8, Св.Св. Кирил И Методий  69,72,75,52,64,68,83,66,70,63,65,67,71,81,62,79,77,.81,58,59,54,60,73, Сърнин Дол  3,5,7,1, Тераса  13,9,3,11,5,1,2,7, Христо Смирненски  66

Община Оряхово  

На 30.09.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 01.10.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 02.10.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 03.10.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 04.10.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  Оряхово:   Асен Златаров  20,4,6,18,16,3,5,12,1,2, Беласица  3,4,1, Васил Коларов  2, Веслец  8,6, Георги С. Раковски  13, Добри Войников  12,4,16,5,18,14,2,10,3,9,7,1,8,2,2 Дат,11, Захари Стоянов  2,8,6,1,12,3, Йордан Йонов  4,8,3,11,24,12,9,13,1,10,22,5,7,14,26,6, Кирил И Методий  36,34,16,26,13,28,15,11,7,40,22, Летнишка  18,48,29,14,10,23,21,42,59,26,12,61,33,15,16,43,28,55,27,11,30,20,45,35,38,46,9,51,34,57,41,37,31,17,24,25,47,49, Паисий Хилендарски  21,6,24,32,13,5,28,16,17,10,8,12,18,22,26,54,30,4,20,14, Проф.Цеко Торбов  10,5,8,4,   Рт Нн Тп №20

Община Роман  

На 03.10.2019 Г. /09:00 - 09:15 Ч.; 09:15 - 15:15 Ч.; 15:15 - 15:30 Ч./ -  Караш:   Почивен Дом Бунгалата  Почивен Дом Мз Искър

На 03.10.2019 Г. /09:00 - 09:15 Ч.; 09:15 - 15:15 Ч.; 15:15 - 15:30 Ч./ -  Кунино:   Акациите  5,2,7,1,3, Георги Ив.Димитров  5,4,.4,3,2,1, Градище  4,6,12,8,.2,5,3,.1,12 Пс, Илия Пенчовски  20,21,4,.18,2,6,5,.5,3,.17,7,.18 А,5а,10,17,1,13.,8,19,16, Йоло Бърдаров  24,16,26,20,18,28,22,12,10,3,14,1,11, Катарашка  , Кокиче  .2,5,3,4, Куна Кралица  .3,.5,.4,.2,.1,.6, Липите  10,4,6,7,2,5,3,8,1, Люляк  3,1,5,4,7, Надлеза  3,5,4,7,1, Отец Паисий  6.,22,18,15,3,13,34,20,.12,11,8,32,24,16,14,.5,5,17,7,4.,28,19,10,30,9,4, Петко Василев  4,1,2,3,7,5, Петко Лалов  85,95,97,140,105,.174,172,144,180,118,132,168,160,83а,136,166,156,103,91,124,107,.97,170,122,150,148,89,176,142,81,114,.111,83,99,146,79,116,138,120,152,126,158,101,134,87,162,164,93,154,130,1,22,48,7,.8,20,.26,58,3,16,5,31.,.58,18 А.,10,12,8,.41,6,11.,42,33,19,46,13,17,23,.31,29,50,9,.47,37,52,15,43,40,26,34,.44,21,18,64,4.,56,.62,24,36,.46,.68,67,100,5,96,88,71,.57,63,70,55,80,73,92,61,77,72,94,76,90,66,65,98,59,110,86,82,74,75,51,.73,.77,106,.51,84,69,53,49, Пишурата  4,6,7,5,10,1,3,.2, Самуилица  1,2,.4, Симеон Найденов  16,44,.36,8,22,3,42,10,12,26,24,38,14,28,6,32,46,.30,18,7,34,30,11,.24,9,48,4,.1,2, Софроний Врачански  19,21,11,5,13,3,15,31,29,1,17,23,9,7,27,25,23,25,.21,.27, Теменуга  4,1,3,2, Трифон Даскала  8,1,10,3,2,4, Упи Iii-469, Кв 17  , Христо Кънински  28,30,24,14,12,13,.26,1,6,2,16,7,3,26,.9,18,5,11,4,20,8, Цветан Гановски  19,9,27,7,1,10,12,29,13,20,3,14,23,8,21,31,22,11,16,.23,17,6,18,4,15,25,10,6, Цено Тодоров  30,17,15,2,16,.24,11 Б,23,.2,19,.34,32а,11 А,3,34,13,8,22,26,10,11,36,20,21,9,11 В,1, Червеница  23,7,24,4,11,3,2.,15,5,13,.1,.17,2,.21,   Местност Майсутски Острог

На 03.10.2019 Г. /09:00 - 09:15 Ч.; 15:15 - 15:30 Ч./ -  Мизия:   Александър Якимов  5

На 03.10.2019 Г. /09:00 - 09:15 Ч.; 09:15 - 15:15 Ч.; 15:15 - 15:30 Ч./ -  Радовене:   Александър Стамболийски  2,3,4,1., Ангел Кънчев  15.,4,5,1.,10.,11.,8,2,6, Батак  1.,1, Бачо Киро  77.,8,4.,2., Борис I  2.,4.,6,6., Васил Левски  4 Къща,5.,3., Възрожденска  5.,13.,7.,1.,10,6,2.,15,12.,8,4.,9., Ген. Скобелев  14.,10.,2,12.,8,6.,16,4, Иван Вазов  4.,2.,4., Кирил И Методий  10,26,17,24.,8,1,2,20,34,9,16,32,28.,11,30,13,12,15.,6.,22, Найден Геров  3,2,4., Паисий Хилендарски  6.,3,9, Стефан Караджа  2,1., Упи Xvii-35, Кв.4  , Хаджи Димитър  4,2,10,6,3,5,8.,4,9,7, Хан Аспарух  8,4.,10.,1.,6,2.,12, Христо Ботев  2,3,1,4,4 А., Христо Смирненски  2.,2,1, Цар Калоян  2,1,6,317.,4,5, Цар Симеон Велики  99,95.,144,160,3,182,172,170.,103.,174,105,180,148,176.,192,154.,162.,85,150,178.,194.,91.,101.,146.,188,75.,83.,142,71.,186,77.,168,87.,164.,97.,89.,81,174.,158,93,58,190,148.,166.,53.,3,27.,36,34.,6,8,11,4,58.,24.,35,51,59,17,118.,54.,37,25,9,56.,1,2,55.,19.,50,13,32.,38.,46,39,45,48.,52.,50.,10,64,23,5,49,20,30,13.,40.,43.,7,26.,90,140,126.,88.,64.,74.,104.,106.,3,21,156.,86,80,122,70.,112.,136.,128.,82.,67.,84,116,78,120,72,118,68,62,96,66,65,108,130,56,76,92,63,102.,100.

На 03.10.2019 Г. /09:00 - 09:15 Ч.; 15:15 - 15:30 Ч./ -  Роман:   068031, М.&Quot;Долно Присое&Quot;  , Алеко Константинов  43,37,13,24, Александър Малинов  1,7,14,15,11,10, Александър Стамболийски  12,10,11,14,19,1,5,6,4,3,17,9,13,15,7,2,8,21,16,37,18,22,32,29,30,25,19,51,27,33,31,43,45,41,20,35,28,1,47,49,34,39,23,24,3. 9,73,56,50,58,69,54,61,63,53,46,38,31.,75,71,59,44,65,48,55,52,9,67,36,57,40,.27, Ангел Кънчев  9,28,3,2,5, Бачо Киро  7,14,15,11,20,5,3,1,9,33,4,18,6,13,2, Бузлуджа  2,4,5,10,3,2, Васил Коларов  19,2,.5 А,7,5 А.,17,9,.13,3,15,11,12,5,6,4, Васил Левски  19,15,9,27,20,12,10,26,24,18,25,5,3,11,1,23,21,7,36,6,32,22,16,14,34,13,17,4,28,30, Витоша  7,1,9,2,4,6,8, Вунка Йотова  8,5,11,18,9,1,6,4,13,12,16,2,14,3, Гарван  3,1, Ген. Столетов  16,9,10,7,12,6,14,3,8,4,1,11,2, Генерал Скобелев  38,34,46,26,52,48,2,24,18,12,22,14,20,16,54,42,8,56,6,36,4,10,28,40,32,30,50,44,1,62,90,1,68,70,88,66,80,66 А,84,74,76,72,82,64, Гео Милев  16,14,4,12,6,1,8,7,10,18,3, Георги Бенковски  30,1, Георги Димитров  70,168,156,148,150,138,160,43,164,146,158,144,47,152,154,77,59,190,71,174,178,182,168,81,69,166,63,184,73,53,51,170,176,188,57,61,75,31,124, Георги Кирков  3,7,5,10.,4,1, Д-Р Петър Берон  3,2,1, Д-Р Стоян Стоянов  3,29,31,24,27,22,19,23,25, Димитър Баковски  34,22,2,38,44,18,40,6,14,28,1,16,12,8,20,36,10,4,34,32,24,46,42, Димитър Благоев  7,4,16,3,.1,10,14,42,6,2, Димчо Дебелянов  4,34,3,2,10,8,1,5,22,30,6,32,14,16,38,20,46,31,48,38,50,52,29,1, Елин Пелин  2, Жил.Блок Казармите  , Жил.К-С Роман  11 11,6 6,6,6,9,11,11,8,2,4 7,3,2,4,5,1,7,5,1,10,10а,10 А, Захари Стоянов  3, Иван Вазов  7,2,1,4,3,5,11,14,16,15,9,12,18,13,10,8,6,8, Илия Темелски  5, Искър  9,3,2,11,13,15,1,15,15,37,23,27,19,.41,31,21,25,29,41., Камен Петков  47,35,45,44,39,32,43,36,17,38,42,33,41,40,46,34,19,22,24,1,15,30,26,31,17,20,18,25,3,28,21,7,27,9,11, Капитан Петко Войвода  4,2,7,10а,6,20,10,3,14,12,.18,11,8,.7,16,9,3 3, Карашка  29,3,9,5,11,7,1,17,15,21,27,25,19,13,23, Кв 61  , Кирил И Методий  8,12,10,6,14, Любен Каравелов  8,5,1,10,4,6,2,9,6, Люлин  6,8,4, Люляк  9,8,7,5,11,10,6,4,2, Малък Искър  52,56,46,42,58,64,62,48,50,60,44,54,40,66,10,14,20,24,22,18,8,32,26,36,30,34,28, Митко Палаузов  4,1,2, Митко Пешев  5,7,2, Нешо Миковски  9,21,7,13,11,19,20,18,23,25,5,22,17,15, Никола Вапцаров  4,1,2, Паисий Хилендарски  6,5,8,3,7,10,9, Панайот Волов  1,.5,8,.7,4, Петко Каравелов  4,9,14,10,2,12,11,13, Петко Р. Славейков  3,5,2,1,6,29,37,14,15,27,12,13,44,8,33,31,21 7,23,.27,25,11,16,35,.21, Пирин  20,2,18, Полковник Гарденин  5,18,1, Рила  1,3.,21, Родопи  2,6,10,8, Романова Крепост  11,19,9,7,8,5,13,15,6,10,4,17,12,2,21, Софроний Врачански  3,2,1, Средна Гора  15,17,13,11,19, Станка Филибинова  22,11,6,2,20,14,30,26,1,10,9,12,24,8,18,16, Стефан Караджа  13,6,11,1,9,7,15,4,2,3,5, Струпешка  9,6,2,11,4, Сухо Поле  12,15,3,13,5,11,8,14,2, Тодор Каблешков  20,24,1,15., Топчовец  4,2, Тотка Илиева  12,16,7,8,1,9,6,10,5,18,3,11,14,13,15,6., Търговска  7,14,6г,6а,1,13,2, Филип Тотю  9,1,3,17,11,15,5,.9,19, Хаджи Димитър  1,3,6,4,11,5,9, Хан Крум  2, Христо Ботев  29,45.,47.,21,152,158.,142,160,6,144,49,47,140,138,134,43,83.,63.,23,51а,186,61,192.,73,57,180,188,81,172,182.,65,53,67,204,11,7,32,25,21,23,38,19,30,26,28,17,36,13,14,16,34,10,12,136,135,133,132,126а,19,122,17,21,13,3,25а,2,29,132,124,78,22,128,6,27,23,118б,118,116,11,27 А,25,126,15 А.,4,15,25.,20,130,17.,7,120,68,1,9,7,94,88,62,110,112,60,90,11,102,114,1а,13,80,86,32,84,74,5,66,82,100,68а,72,106,78,76,104,92,8,56,40,24,30,54,4,20,32,44,10,48,34,12,26,42,36,16,22,14,38,46,52,28,6,18,50,2, Хубавенско Шосе  1, Чавдар  5,1,3,2, Шейново  4,2,5,3,6,8,9,1, Шипка  5,1,7,2,3,6,12,   7,9,2,4,3,1 1,До Спирка

На 03.10.2019 Г. /09:00 - 09:15 Ч.; 09:15 - 15:15 Ч.; 15:15 - 15:30 Ч./ -  Стояновци, Общ. Роман:   Акация  1., Алеко Константинов  2., Безименна  4., Брусенска  3.,2., Васил Левски  2.,6,1.,4.,8.,6., Вежен  1., Вихрен  2.,1.,4., Грозьо Костадинов  1,16,19,15,2,5,3,13,18,7,17,6,20, Еделвайс  2., Здравец  2., Люляк  3.,1.,2.,13.,15., Местност Пладнището  Пс, Местност Чифлика  7.,3., Раковец  2., Роза  2., Софроний Врачански  1.,2.,4., Търговска  24,7.,13.,10.,5.,26.,32.,12.,2.,9.,14.,16.,18.,20.,10 А.,28.,11.,1., Упи Хііі-292, Кв.22  , Христо Ботев  15.,28.,36.,9.,38.,13.,12.,31.,18,33.,3.,14.,27.,4.,18.,35.,23.,17.,8.,25.,10.,2 А.,6.,7.,2.,5.,11.,16.,55.,47.,39.,67.,71.,42.,44.,70.,68.,54.,72.,59.,73.,75.,76.,65.,64,74.,69., Чифлишка  5.,9.,1., Шипка  3.,1.

На 03.10.2019 Г. /09:00 - 09:15 Ч.; 15:15 - 15:30 Ч./ -  Хубавене

Ключови думи към статията: