Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България - София област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 30.09-04.10.2019 г. - 5 част

Енергетика / България
3E news
168
article picture alt description

/Продължение от 4 част/

Община Правец  

На 30.09.2019 Г. /08:15 - 16:15 Ч./   На 01.10.2019 Г. /08:15 - 16:15 Ч./   На 02.10.2019 Г. /08:15 - 16:15 Ч./   На 03.10.2019 Г. /08:15 - 16:15 Ч./   На 04.10.2019 Г. /08:15 - 16:15 Ч./ -  Видраре:   Махала Джамбазите  , Махала Семкова  Къща, Пи-083145 М.Мариновото

На 30.09.2019 Г. /08:15 - 16:15 Ч./   На 01.10.2019 Г. /08:15 - 16:15 Ч./   На 02.10.2019 Г. /08:15 - 16:15 Ч./   На 03.10.2019 Г. /08:15 - 16:15 Ч./   На 04.10.2019 Г. /08:15 - 16:15 Ч./ -  Осиковица:   Махала Баренска  Къща

На 30.09.2019 Г. /08:15 - 16:15 Ч./   На 01.10.2019 Г. /08:15 - 16:15 Ч./   На 02.10.2019 Г. /08:15 - 16:15 Ч./   На 03.10.2019 Г. /08:15 - 16:15 Ч./   На 04.10.2019 Г. /08:15 - 16:15 Ч./ -  Осиковица:   Махала Габрика  Къща, Махала Гетовци  Къща, Махала Цековци  Къща,   Къща,Тп

На 30.09.2019 Г. /08:15 - 16:30 Ч./   На 01.10.2019 Г. /08:15 - 16:30 Ч./   На 02.10.2019 Г. /08:15 - 16:30 Ч./   На 03.10.2019 Г. /08:15 - 16:30 Ч./   На 04.10.2019 Г. /08:15 - 16:30 Ч./ -  Осиковица:   Махала Чифлика  ,   Тп,Къща

На 30.09.2019 Г. /08:15 - 16:15 Ч./   На 01.10.2019 Г. /08:15 - 16:15 Ч./   На 02.10.2019 Г. /08:15 - 16:15 Ч./   На 03.10.2019 Г. /08:15 - 16:15 Ч./   На 04.10.2019 Г. /08:15 - 16:15 Ч./ -  Правец:   Градешница  , Григор Гошев  27, Епископ Генадий  Тп,28, Махала Боянско  Къща,Стр.На Ограда, Махала Драганско  Къща,Вила, Махала Манастирица  1 Къща, Махала Пушкарско  Къща, Местност Тошински Рът  Пи 094051,Сграда, Осма  3,7,12, Упи 225 Кв. 110  , Чавдар Войвода  10,8,11,17, Ясен  10

На 30.09.2019 Г. /08:15 - 16:15 Ч./   На 01.10.2019 Г. /08:15 - 16:15 Ч./   На 02.10.2019 Г. /08:15 - 16:15 Ч./   На 03.10.2019 Г. /08:15 - 16:15 Ч./   На 04.10.2019 Г. /08:15 - 16:15 Ч./ -  Равнище:   I Кв.29  , Упи Ii-196 Кв.8  , Упи Iv-327 Кв. 30  ,   Стопанска Сграда,Тп

Община Самоков  

На 01.10.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч. По Искане На "Есо" Еад; 13:00 - 14:00 Ч. По Искане На "Есо" Еад/ -  Бели Искър:   1-Ва  123,145,137,143,130,131,111,150,149,122,146,127,156,141,119,154,136,151,Бунгала,139,120,144,109,121,125,133,132,147,148,129,135,113,140,152,134,107,126,115,118,138,56,36,53,1,58,Вила,30,23,29,42,21,6,22,45,32,37,Училище,35,60,40,31,5,49,43,146,38,1 А,24,11,34,64,28,9,3,19,27,7,25,26,17,39,50,51,15,68,107,90,112,61,89,77,85,93,88,110,99,101,105,91,95,83,111,113,66,75,96,72,87,65,81,67,64,80,98,100,84,106,114,102,116,97,109,86,103,Вила, 10-Та  5,1,3,Вила,4,2,6, 11-Та  9,14,3,18,20,13,2,8,24,11,16,5,1,15,10,4,12,6, 12-Та  10,14,3,2,5,1,7,12,4, 13-Та  1,32а,49,30,39,36,26,12,11,29,10,7,25,5,27,43,16,15,37,14а,33а,45,14,22,35,2,47,34,17,24,4,9,32,38,41,20,28,33,3,31а, 14-Та  10,4,1,8,6,12,3,2, 15-Та  24,6а,№11,3,20,7,1,10,16,6,18,8,15,11,12,28,5,4,14,9,13,22,15,15 Хотелски Комплекс Игъл Рок,15,15 Хотелски Комплекс Игъл Рок, 16-Та  5,3,1, 17-Та  3,5,Вила,1, 18-Та  9,14а,2,8,12,11,2а,10а,4а,7,16,10,4,6,3,1,14,13,15,15а, 19-Та  8,24,19,11,10,12,9,17,18,14,5,15,1,16,28,7,6,13,4,3,2, 2-Ра  6,4,1,12,3,5,10,7,14,2, 20-Та  7,5,6,4,3,10а,2,10,12,1, 3-Та  2,3,7,1, 4-Та  6,2,4, 5-Та  5,11,13,3,9,1, 6-Та  3,17,1,2, 7-Ма  24,57,81,60,70,58,73,26,22,42,62,55,72,68,59,85,30,38,65,18,77,64,53,69,40,4,50,56,14,8,Хотел,2,79,28,63,51,48,87,83,75,33,43,79,70,71,73,15,11,3,1,52,7,27,23,5,16,13,21,9,29,17,35,25, 8-Ма  8,12,16,6,4,18,10,9,11,1,3,7,14,5, 9-Та  4,1,2,3, П-Л V  , Упи I,Кв. 41  , Упи Iv Кв. 20

На 01.10.2019 Г. /08:15 - 16:00 Ч./   На 02.10.2019 Г. /08:15 - 16:00 Ч./   На 03.10.2019 Г. /08:15 - 16:00 Ч./   На 04.10.2019 Г. /08:15 - 16:00 Ч./ -  Доспей:   1-Ва  68, 12-Та  4, 15-Та  8,2, 16-Та  3,1, 18-Та  1, 19-Та  2,7, 20-Та  7,6,5,3,4,1,2, 21-Ва  5,2,4,4а,7,1, 22-Ра  1,3,8,4, 24-Та  3,6, 25-Та  4,8,1, 26-Та  2, 5-Та  1,2а,7,3,5,12,4,2, 6-Та  4,3,1, 7-Ма  6,11,8,1,14,2,16,9,17, 8-Ма  5,42, Площада  5,12,2

На 01.10.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч. По Искане На "Есо" Еад; 13:00 - 14:00 Ч. По Искане На "Есо" Еад/ -  Мала Църква:   Упи Xvi, Пи 46276.5.140,Кв.15

На 01.10.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч. По Искане На "Есо" Еад; 13:00 - 14:00 Ч. По Искане На "Есо" Еад/ -  Самоков:   Курорт Боровец  Поч.База,Пи 65231.918.263.3,1,Хотел Ястребец

На 03.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 04.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Самоков:   Дългата Поляна  , Дългата Поляна  , Местност Дългата Поляна  Вила,Фургон, Местност Дългата Поляна  Вила,Фургон, Местност Мечката  Вила 98,Ресторант, Местност Мечката  Вила 98,Ресторант, Местност Мечката  , Местност Татарски Брод  Вила, Местност Татарски Брод  Вила, Местност Татарски Брод  Вила,Ресторант, Местност Татарски Брод  Вила, Татарски Брод

На 04.10.2019 Г. /08:00 - 16:00 Ч./ -  Самоков:   Местност Шишманово  Черква,Вили, Местност Язовир Искър  Поч.База,Вила,Стоп.Сграда,Ловно Стопанство,Ловно Стопанство,Помпа,Поч.База

На 30.09.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 08:00 - 16:00 Ч.; 14:00 - 16:00 Ч./   На 01.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 08:00 - 16:00 Ч.; 14:00 - 16:00 Ч./   На 02.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 08:00 - 16:00 Ч.; 14:00 - 16:00 Ч./   На 03.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 08:00 - 16:00 Ч.; 14:00 - 16:00 Ч./   На 04.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 08:00 - 16:00 Ч.; 14:00 - 16:00 Ч./ -  Долни Пасарел:   018265  , 22472.7449.174

На 30.09.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 14:00 - 16:00 Ч./   На 01.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 14:00 - 16:00 Ч./   На 02.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 14:00 - 16:00 Ч./   На 03.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 14:00 - 16:00 Ч./   На 04.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 14:00 - 16:00 Ч./ -  Драгушиново

На 30.09.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 14:00 - 16:00 Ч./   На 01.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 14:00 - 16:00 Ч./   На 02.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 14:00 - 16:00 Ч./   На 03.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 14:00 - 16:00 Ч./   На 04.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 14:00 - 16:00 Ч./ -  Ново Село, Общ. Самоков:   52249.5.381  ,   Скз Ново Село

На 30.09.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 14:00 - 16:00 Ч./   На 01.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 14:00 - 16:00 Ч./   На 02.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 14:00 - 16:00 Ч./   На 03.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 14:00 - 16:00 Ч./   На 04.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 14:00 - 16:00 Ч./ -  Самоков:   М. Катранджията, Имот 65231.915.100  , Местност Шишманово  Черква,Вили, Местност Язовир Искър  Поч.База,Вила,Стоп.Сграда,Ловно Стопанство,Ловно Стопанство,Помпа,Поч.База, Софийско Шосе  42,42,17,21,19

На 30.09.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 14:00 - 16:00 Ч./   На 01.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 14:00 - 16:00 Ч./   На 02.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 14:00 - 16:00 Ч./   На 03.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 14:00 - 16:00 Ч./   На 04.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 14:00 - 16:00 Ч./ -  Шипочане

На 30.09.2019 Г. /08:00 - 16:00 Ч./   На 01.10.2019 Г. /08:00 - 16:00 Ч./   На 02.10.2019 Г. /08:00 - 16:00 Ч./   На 03.10.2019 Г. /08:00 - 16:00 Ч./ -  Самоков:   Местност Шишманово  Черква, Местност Язовир Искър  Поч.База,Вила,Стоп.Сграда,Ловно Стопанство,Ловно Стопанство,Помпа,Поч.База, Софийско Шосе  17,21,19

На 30.09.2019 Г. /08:00 - 16:00 Ч./   На 01.10.2019 Г. /08:00 - 16:00 Ч./   На 02.10.2019 Г. /08:00 - 16:00 Ч./   На 03.10.2019 Г. /08:00 - 16:00 Ч./   На 04.10.2019 Г. /08:00 - 16:00 Ч./ -  Ново Село, Общ. Самоков

На 30.09.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Доспей:   1-Ва  68, 1-Ва  68, 12-Та  4, 12-Та  4, 15-Та  8,2, 15-Та  8,2, 16-Та  3,1, 16-Та  3,1, 18-Та  1, 18-Та  1, 19-Та  2,7, 19-Та  2,7, 20-Та  7,6,5,3,4,1,2, 20-Та  7,6,5,3,4,1,2, 21-Ва  5,2,4,4а,7,1, 21-Ва  5,2,4,4а,7,1, 22-Ра  1,3,8,4, 22-Ра  1,3,8,4, 24-Та  3,6, 24-Та  3,6, 25-Та  4,8,1, 25-Та  4,8,1, 26-Та  2, 26-Та  2, 5-Та  1,2а,7,3,5,12,4,2, 5-Та  1,2а,7,3,5,12,4,2, 6-Та  4,3,1, 6-Та  4,3,1, 7-Ма  6,11,8,1,14,2,16,9,17, 7-Ма  6,11,8,1,14,2,16,9,17, 8-Ма  5,42, 8-Ма  5,42, Площада  5,12,2, Площада  5,12,2

На 30.09.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Ярлово:   1-Ва  16,2,5,17,4,13,14,11,6,15,1,7,3,8,9, 10-Та  19,9,11,13,17,21,7,15,5, 12-Та  6,3,4,9,1,2,7,11, 16-Та  20,17,21, 17-Та  17, 18-Та  31,51,5,19,35,46,33,20,50,17,52,23,41,45,1,4,11,12,43,15,29,6,3,16,37,47,27,9,30,48,49,18,13,14,39,10,7,22, 19-Та  23,10,20,21,19,5, 2-Ра  1,22,12,3,20,10,24,15,19,25,21,2,11,4,17,13,16,5,6,8,18,23,7, 20-Та  7,4,12,9,5,15,17,3,14,6,16,24,2,1, 21-Ва  24, 26-Та  3,1,5,9, 27-Ма  54а,4,20,16,24,22,14,10,32,2,5,1,24а,8,3,6,18, 32-Ра  2,7,3,9,4,5, 33-Та  7,2,4, 34-Та  11,26,3,2,23,17,7,5,15,28,27,21,19,9,13,29,1, 35-Та  27, 36-Та  15,94,20, 38-Ма  16,42, 39-Та  1,2,3,5, 4-Та  2, 43-Та  12,3,8,1,4,24,6,15,11,20,7,2,19,10,13,14,16,25,5, 5-Та  13,15,14,5,2,1,4,6,7,3, 6-Та  3, 7-Ма  13,14,12,15,4,6,9,14а,11,3,7,1,5,10,2,8,16,18,17, 9-Та  11,4,7,3,6,8,1,9,5,2, В Парцел 1, Кв.35

На 30.09.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 01.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 02.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Самоков:   Дългата Поляна  , Дългата Поляна  , Местност Дългата Поляна  Вила,Фургон, Местност Дългата Поляна  Вила,Фургон, Местност Мечката  Вила 98,Ресторант, Местност Мечката  Вила 98,Ресторант, Местност Мечката  , Местност Татарски Брод  Вила, Местност Татарски Брод  Вила, Местност Татарски Брод  Вила, Местност Татарски Брод  Вила,Ресторант, Татарски Брод

На 30.09.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 01.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 02.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 03.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 04.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Ковачевци, Общ. Самоков:   10-Та  10,2,7,1,6,8,9,4,3,12, 11-Та  1,2,4, 12-Та  2,3,1, 13-Та  15,8,6,1,13,2,3,9,7,4,5,10, 14-Та  10,18,8,2,1,4,20,24,14,22,3,16,12, 19-Та  3,1,4,2, 20-Та  4,1,2,6, 21-Ва  10,12,7,1,5,17,14,6,8,3,9,11,15,13,2,16, 22-Ра  7,4,2,9,8,5,6, 25-Та  63,56,44,65,70,61,93,77,48,74,71,46,82,64,89,66,67,60,40,68,50,54,76,72,34,69,52,77а,78,74а,58, 26-Та  19,18,23,36,30,24,1,29,9,2,20,21,22,26,28,10,6,19а,8,14,13 Вила,17, 27-Ма  2,4,6, 28-Ма  6,2,1,4, 3-Та  40,18,86,96,64,14,66,28,16,48,80,58,88а,30,44,60,78,31,82,26,46,56,38,88,59,32,34,22,42,52,15,13,19,24,62,17,72,84,74,36,72d,50, 30-Та  8,2а,5,11а,16,3,12,1,6,14,10,4,11, 31-Ва  3,8,6,4,1, 32-Ра  4,2, 33-Та  4, 34-Та  7,9,3,5, 35-Та  3, 4-Та  14,20,12,3,24,6,8,4,28,10,2,26,18,16,22, 40-Та  4,6, 41-Ва  8,16,5,12,11,3, 42-Ра  4а,6,4,1,3, 43-Та  3,10,2,5,8, 44-Та  2, 45-Та  1а,2,10,4,13,3,11,1,6,8, 46-Та  2,6,4,1, 47-Ма  2,8,3,4,10,1, 48-Ма  1,4,6,3,8,10,2, 49-Та  3,14,4,6,12,5,11,1,16,9,7,№6,8, 5-Та  9, 52-Ра  13,28,30,34, 53-Та  2, 6-Та  12,1,4,2,8,9, 7-Ма  6,8,2,1,4,9, 8-Ма  4d,6,3,8,5,4,7, 9-Та  10 Вила,8,6,1,12,2,4,   Къща

На 30.09.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 01.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 02.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 03.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 04.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Поповяне:   Вила

На 30.09.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 01.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 02.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 03.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 04.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Рельово:   Упи Vі-135,Кв.10  ,   Къща

На 30.09.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 01.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 02.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 03.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 04.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Широки Дол:   М. Татарски Брод  , Местност Татарски Брод  10

На 30.09.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 01.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 02.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 03.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 04.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Язовир Искър:   Вилна Зона Татарски Брод

На 30.09.2019 Г. /09:15 - 16:00 Ч./   На 01.10.2019 Г. /10:30 - 16:00 Ч./   На 02.10.2019 Г. /10:30 - 16:00 Ч./   На 03.10.2019 Г. /10:30 - 16:00 Ч./   На 04.10.2019 Г. /10:30 - 16:00 Ч./ -  Доспей:   1-Ва  26,49,66, 10-Та  3, 11-Та  6, 13-Та  2,11,9,1,13, 14-Та  1, 15-Та  1,3, 16-Та  18, 17-Та  №6, 18-Та  1, 2-Ра  16,45,15,30,2,26,14,27,3,13,29,9,7,6,47,17,20,18,8,19,4, 21-Ва  6, 22-Ра  27, 24-Та  8, 26-Та  12,2,6, 27-Ма  14,18,9,1, 28-Ма  9,11,3, 29-Та  1, 3-Та  4,8,9,2,5,3, 30-Та  8, 4-Та  8,42,40,13,5,6,14,46,15,1,10,7, 5-Та  13,1,8,2, 7-Ма  59,32,14,73,12,46,69,49,30,44,71, 8-Ма  24,36,21,33,28,42,25,34,9,39,30,29,1,19,23,5,35, 9-Та  1, Площада  15,4,12

Община Своге  

На 02.10.2019 Г. /09:30 - 11:30 Ч./ -  Брезе, Общ. Своге

На 01.10.2019 Г. /09:30 - 10:00 Ч.; 10:00 - 16:00 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./   На 04.10.2019 Г. /10:00 - 11:30 Ч./ -  Нови Искър:   Местност Бранишки Лозя  Пл. №74

На 01.10.2019 Г. /09:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./   На 04.10.2019 Г. /10:00 - 11:30 Ч./ -  Владо Тричков:   Упи Iii-318, Кв.218  , .Упи12 Кв72  , 016031.11510.16.32  , 1-Ва  14,16,3,20,18,10,1,1, 10-Та  5 Бунгало,10, 100  1,2,1, 104-Та  36,52,50,13,48,24,32,10,68 Вила,64,6,28,44,58,4,60,30,54,38,8,56,42,46, 105-Та  1, 106-Та  1, 107-Ма  2,Къща,16, 109-Та  10, 110-Та  3,19,4,11,13, 111-Та  15,6,17,1,11,7,4,13,16,12,19., 112-Та  23, 113-Та  1,3,9,7, 114-Та  1,5,6,9,2,12,10,8,16, 115-Та  13,3,12,8,14,10,9,7,1, 116-Та  15,19,23,8,16,17,6 В.З. Ромча,4,7,10, 117-Та  1, 119-Та  3, 120-Та  3,2,1,4,5, 126-Та  67а,79, 153-Та  13, 17-Та  2, 18-Та  8,4,6, 19-Та  53,41,37,32,Вила,31,20,5,3,21,12,4,26,35,29,11,1,7,17,30,33,2,24,14,28,22,16, 2-Ра  26,24,30,22,11,12,17,13,7,3,4,28,1,9,2,19,10,6,5,8, 20-Та  8,2,4,11,9,3,12,1,10,4,13, 21-Ва  7, 22-Ра  1, 23-Та  2,1, 25-Та  12,5,14,8,.12,25,8а,4,9,11, 26-Та  2,1, 28-Ма  1, 3-Та  1,9,2,3, 30-Та  Кв.22,13, 32-Ра  11,19,9, 34-Та  13,29, 36-Та  1, 37-Ма  4 Къща,15, 40-Та  59,33, 41-Ва  4, 42-Ра  6,2, 43-Та  4, 44-Та  16,5, 45-Та  1, 5-Та  10,№6,16,24,61,59,38,46,50,37,55,48,32,54,36,47,29,31,41б,34,57,49,26,20,53,44,22,52,18,43,45,16,33,42, 52-Ра  4,70, 55-Та  7 Къща, 57-Ма  № 2, 58-Ма  9, 59-Та  № 4,42,40 Къща, 6-Та  2,8,1,8а,3,10, 60-Та  5 Вила,59 Къща,10а Къща, 61-Ва  18, 62-Ра  6,4 Къща, 69 Та  16 Вила, 7-Ма  10,5,3,4,11,2,7,9,21,19,1,15,17, 71-Ва  25, 73-Та  18 Вила,16 Кв.Клисура, 74-Та  8 Къща, 75-Та  1, 76-Та  7, 8-Ма  4,8,1,5,6,7,10,3,2, 84-Та  23,7 Къща, 9-Та  27,25,28,55,2,10,4а,9,6,1,1а,4,3,7, 91-Ва  3, 92-Ра  1 Къща, Xii - 538  , Xvііі-272 Кв.20  , Имот 3267  , Клисура  Упи Xv-23, Кв.3, Кметство Втори Етаж  , М. Падината  , М.Ровините  , Мах.Вранил-Тунела  , Махала Голяма Лъка  Вила,Упи Viii-31,Кв.15, Махала Калугерица  Упи Іv-853, Кв.7,Вила, Махала Клисура  Строеж,Упи Хі-8 Кв.2,Вила,Къща,Упи Xxv-244,Кв.17,Строеж,Упи Ххіv-218, Кв.16,Къща,Вила, Махала Куклите  , Махала Орешец  , Махала Пехчаница  Вила, Махала Ромча  Вила,Вила,Къща,Вила,6 Къща, Синия Камък  , Стр.Полигон Горни Говедарник  , Ул.126 Мах. Голема Лъка  , Ул.148 И Ул. 149 Мах. Калугерица  , Упи 2-184, Кв.20  , Упи 8 Кв 30  , Упи Iv Кв.99  , Упи Ix-550 Кв.45  , Упи V-526, 527, Кв.33  , Упи Vii-298, Кв.23  , Упи Xi-539  Кв.41  , Упи Xv-623 Кв.36  , Упи Xxiii-33 Кв.4  , Упи Х-39,43  ,   Вила,Вилна Сграда,Мах.Калугерица,Вила

На 01.10.2019 Г. /09:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./   На 04.10.2019 Г. /10:00 - 11:30 Ч./ -  Реброво:   Батулийска Битка  1, Владимир Заимов  1, Георги Раковски  302,50, Любен Каравелов  28, Мах.Бивола  , Мах.Кори  , Мах.Огорелица  Вила Нов Живот, Мах.Старо Село  Вила, Стара Планина  24,40

На 01.10.2019 Г. /10:00 - 16:00 Ч./ -  Владо Тричков:   10-Та  5 Бунгало, 104-Та  36,52,50,13,48,24,32,10,68 Вила,64,6,28,44,58,4,60,30,54,38,8,56,42,46, 105-Та  1, 106-Та  1, 107-Ма  2,Къща,16, 109-Та  10, 110-Та  3,19,4,11,13, 111-Та  15,6,17,1,11,7,4,13,16,12,19., 112-Та  23, 113-Та  1,3,9,7, 114-Та  1,5,6,9,2,12,10,8,16, 115-Та  13,3,12,8,14,10,9,7,1, 116-Та  15,19,23,8,16,17,6 В.З. Ромча,4,7,10, 117-Та  1, 119-Та  3, 120-Та  3,2,1,4,5, Махала Ромча  Къща,Вила,6 Къща,Вила, Упи Iv Кв.99  ,   Вилна Сграда

На 01.10.2019 Г. /13:00 - 15:00 Ч./ -  Искрец:   Vііі-369, Кв.16  , Бор  1, Васил Левски  17,24,Упи І-516 , Кв.25,13,15,Упи Х-418, Кв.210,17 213,21,1, Витоша  6,3,2, Извирало  , Калоян  1, Упи Iv-Кв 72  , Упи V-421,Кв.26  , Христо Ботев  14,12,16, Чичер  1

На 03.10.2019 Г. /09:30 - 11:30 Ч./ -  Луково:   Общ.Своге Мтп Орничето  ,   Вила,Къща,Местност Орничето

На 30.09.2019 Г. /08:45 - 09:00 Ч.; 15:45 - 16:00 Ч./   На 01.10.2019 Г. /10:15 - 10:30 Ч.; 15:45 - 16:00 Ч./   На 02.10.2019 Г. /10:15 - 10:30 Ч.; 15:45 - 16:00 Ч./   На 03.10.2019 Г. /10:15 - 10:30 Ч.; 15:45 - 16:00 Ч./   На 04.10.2019 Г. /09:30 - 09:45 Ч.; 15:45 - 16:00 Ч./ -  Свидня:   , 3-Ти Март  6,23,29,31,18,9,19,15,13,33,20,14,22,25,Къща,21,27,7,17,16,40, Ангел Кънчев  2,10,16а,8,6,9,16,3,14,5,18,22,7,4, Балкан  1,11,7,817, Борова Гора  16,20,9,8,3,24, Васил Левски  10,1 Къща, Еверест  1, Еделвайс  2, Кокиче  10,4,8, Л. Каравелов  6,2,8, Мах Стоевци  861, Мах Шагерица  , Махала Гераковци  Вила, Махала Дашовци  , Махала Стоевци  Вила, Оборище  8, Отец Паисий  8,26,24,20,32,34,10,28,6,18,5,30, Петко Войвода  1,Вила, Преслап  6,2,1,8,4,3, Първи Май  6,10,14,1,12,8, Христо Ботев (2-Ра)  12,4,14,6,28,10,   М.Гераковци,Пи №14

На 30.09.2019 Г. /08:45 - 09:00 Ч.; 15:45 - 16:00 Ч./   На 01.10.2019 Г. /10:15 - 10:30 Ч.; 15:45 - 16:00 Ч./   На 02.10.2019 Г. /10:15 - 10:30 Ч.; 15:45 - 16:00 Ч./   На 03.10.2019 Г. /10:15 - 10:30 Ч.; 15:45 - 16:00 Ч./   На 04.10.2019 Г. /09:30 - 09:45 Ч.; 15:45 - 16:00 Ч./ -  Своге:   23 Септември  7,12,2,4,10,5,3,8,6, Александър Вутимски  , Борис I  42,48,54,1,52,50,46,44, Гео Милев  2, Горски Пътник  9,6,12,8,10,3,5,7,1,18,14,4, Ивайло  13,11,6,8,3,7,12,16,1,5,15,19,17,10,4, Изгрев (Ем. Марков)  6, Малина  4,11,15,6,10,19,5,7,2,12,3,9,20,1,13,28, Махала Домишлярете  , Минзухар  4,7,2,1,5,3,6,12,19 А,19,14,17,16,8,12,21,11,18,10,20,15,22,9,13, Петър Делян  , Радецки  14,12,23,21,3,1,26,19,27,11,6,2,13,10,15,16,17,5, Райна Княгиня  18,7,6,9,12,1,11,8,5,16,14, Република  1,21,27,1,Апартамент, Роза  2,4, Слатина  Вила, Староселска  41,43,8,10,49,45,14,63,16,30,32,24,34,51,67,28,20,53,57,47,55,26,69,61,65,59, Странджа  8,2,7,3,1,6,4,5, Тополите (Н. Парапунов)  7, Упи Xii-17,2231 Кв.32  , Чавдар  13,15,5,9,3,4,7,1,2

На 30.09.2019 Г. /08:45 - 16:00 Ч./   На 01.10.2019 Г. /10:15 - 16:00 Ч./   На 02.10.2019 Г. /10:15 - 16:00 Ч./   На 03.10.2019 Г. /10:15 - 16:00 Ч./   На 04.10.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ -  Свидня

На 30.09.2019 Г. /09:30 - 11:30 Ч./ -  Владо Тричков:   126-Та  67а,79, Махала Голяма Лъка  Вила,Упи Viii-31,Кв.15, Махала Ромча  , Упи 2-184, Кв.20

На 30.09.2019 Г. /09:45 - 16:00 Ч./   На 01.10.2019 Г. /09:45 - 16:00 Ч./   На 02.10.2019 Г. /10:00 - 16:00 Ч./   На 03.10.2019 Г. /09:45 - 16:00 Ч./   На 04.10.2019 Г. /09:45 - 16:00 Ч./ -  Церецел:   Общ.Своге Мтп Церецел  ,   Вила,Вила

На 30.09.2019 Г. /13:00 - 15:00 Ч./ -  Реброво:   Владимир Заимов  1, Георги Раковски  50, Любен Каравелов  28, Мах.Кори  , Стара Планина  24,40

Община Сливница  

На 01.10.2019 Г. /12:30 - 16:00 Ч./ -  Сливница, Общ. Сливница:   5-41007 41008 Кв. 157  , Захари Стоянов  7,8,14,13,6,12,11,15,10,9,16, Капитан Олимпи Панов  23,27,29,25, Княз Борис I  13а,22,9,6,15,11,19,17,10,25,2,15а,21,8,14,3,27,20,18,14а,12,4,13,7,23,5,1, Ротм. Ат.Бендерев (Д.Бенд  14,12а,18,26,22,20,10,12,10а,16,14а,24, Шипка  22,14

На 02.10.2019 Г. /08:45 - 09:30 Ч.; 15:15 - 16:30 Ч./ -  Беренде, Общ. Драгоман

На 02.10.2019 Г. /08:45 - 09:30 Ч.; 15:15 - 16:30 Ч./ -  Бърля:   Упи Х,Кв.24

На 02.10.2019 Г. /08:45 - 09:30 Ч.; 15:15 - 16:30 Ч./ -  Връдловци:   82,Вила,1,Къща

На 02.10.2019 Г. /08:45 - 09:30 Ч.; 15:15 - 16:30 Ч./ -  Годеч:   Александър Стамболийски  1, Асен Златаров  19,Магазин,16,2,10,1,№ 1,15,9,4,11,3,13,6, Баба Тонка  3,6,2,4, Бор  1,10,2,6,Вила,8,12,4, Борова Гора  3,1, Брест  15, Васка Емануилова  6,9,7,4,3,2,12,5,11,8,1,10, Височка  3,1, Градина  2,17,11,4,7,14,8,16,21,6,10,1,15,18,13,9,23,22,48,24,42,27,30,20,25, Грамада  19,17,2,13,1,7,15,9,3,5,11, Елечанова  Мтп,Вила, Заводска  4, Иван Вазов  27,7,9,11,3,2,6,15,13,1,8,5,19,12,10, Иглика  6, Игнат Емануилов  2,1,4а, Йовкина  № ., Ком  9,21,19,№10,17,22,20,28,16,14,13,3,34,18,8,12,35,4,32,30,37,15,26,24,11,39, Липа  3,1,2, Люляк  15,5,3,14,2,11,19,21,1,7,13,4,25, М.Молак  , Махала Елечанова  Вила, Махала Молак  , Молак  Упи Іі-215,Кв.18,Вила,Къща,Упи I64 Кв.7,Viii-142,Колиба,Вила,Строеж,Имот.2036, Молашка  3,4,1,2,6, Никола Й.Вапцаров  2г, Нишава  2,11,7, Новодомска  10,7,2,8,3,6,5,4,1, Нягулова  15,39,27,14,28,29,49,24,9,44,7,6,31,40,16,22,41,58,12,50,36,11,35,20,5,56,43,37,34,30,2,10,18,33,54,26,32,23,8,42,25,38,3,4,1,15а,13,17,45,46,21,47,19, Петров Рид  1,7,11,3,15,13,17,9,23,6,4,19,2, Петрова Бара  4,11,19,8,9,1,5,13,2,15,3,7,6, Пуалица  23,16, Ракета  16 Фургон,4,12,9,2,3,6,10,8,5,14,11,7,1, Раковски  5, Свобода  1,3,10,Механа,Павилион,1,2,1, Синчец  2, Слънчев Бряг  , Стойкина  , Теменуга  10,10,8,1,8,2,4,6, Упи 4-344 ,Кв.45  , Упи Viii-364 Кв.49  , Христо Смирненски  16,3,20,8,4,10,5,6,12,14,2,7, Царина  10, Шипка  18,20,9,7,1,12,10,4,3,5,16,8,6,14, Явор  4,2,   10,№ .,3,4,13,7,8,12,9,9,25

На 02.10.2019 Г. /08:45 - 09:30 Ч.; 15:15 - 16:30 Ч./ -  Голеш, Общ. Годеч:   Парцел Vііі-413, Кв.26

На 02.10.2019 Г. /08:45 - 09:30 Ч.; 15:15 - 16:30 Ч./ -  Губеш:   Упи Vii-125, Кв.18

На 02.10.2019 Г. /08:45 - 09:30 Ч.; 15:15 - 16:30 Ч./ -  Драгоман

На 02.10.2019 Г. /08:45 - 09:30 Ч.; 15:15 - 16:30 Ч./ -  Комщица:   Упи-Xii  ,   Вила

На 02.10.2019 Г. /08:45 - 09:30 Ч.; 15:15 - 16:30 Ч./ -  Равна, Общ. Годеч:   Къща

На 02.10.2019 Г. /08:45 - 09:30 Ч.; 15:15 - 16:30 Ч./ -  Ропот

На 02.10.2019 Г. /08:45 - 09:30 Ч.; 15:15 - 16:30 Ч./ -  Смолча:   Вила

На 02.10.2019 Г. /08:45 - 09:30 Ч.; 15:15 - 16:30 Ч./ -  Станинци

На 02.10.2019 Г. /08:45 - 09:30 Ч.; 15:15 - 16:30 Ч./ -  Чепърлинци:   Обект Гърмище

На 02.10.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 15:45 - 16:30 Ч./ -  Бърдо

На 02.10.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 15:45 - 16:30 Ч./ -  Драгоил:   М.Крива Бара / Кв.12  , Местн.Локва  Пи-025022

На 02.10.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 15:45 - 16:30 Ч./ -  Калотина:   Втора  1, Гкпп Калотина  , Калотина  , Първа  17,   Границата

На 02.10.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 15:45 - 16:30 Ч./ -  Чорул:   Упи-Іх-130, Кв.18

На 02.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 03.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 04.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Сливница, Общ. Сливница:   Алеко Константинов  1, Баба Тонка  14,8,11,12,15,4,2,3,7,9,6,17,10,1, Васил Левски  30,20,24,22,35,16,49,43,32,29,31,37,23,14,12,28,33,41,25,39,18,8,26,45,47,27,10, Вишая  1,2, Капитан Коста Паница  2,8,6,1,3,10,4, Капитан Олимпи Панов  3,14,1,5,9,11,13,7, Княз Александър I-Батенберг  11,13, Лев Толстой  1, Мир  4, Паисий Хилендарски  44,35,42,37,41,39,48,66,54,68 68,Магазин За Цветя И Сувенири,56,33,60,64,33а,68,43,52,62,70,46,50,58, Паисий Хилендарски  55,53,100,49,94,45 3,78,45,88,82,51,76,72,74,86,80,98,47, Сливнишки Герой  10,7,2,4,6,8, Съединение  2 Упи Хvіі, Кв.8, Христо Ботев  12,8,6,10,5а,2,3,4,5, Цар Самуил  81,1,3, Цар Самуил  16,2,18,9,20,12,24,26,15,19,21,14,23,4,22,7,6,17,10,8,13,5, Цар Симеон Велики  57,101,79,73,97,77,109,65,111,63,87,69,75,83,59,103,107,113,93,89,105,85,71,91,61,99,95,67, Цар Симеон Велики  115,   35

На 30.09.2019 Г. /08:30 - 16:00 Ч./   На 01.10.2019 Г. /08:30 - 16:00 Ч./   На 02.10.2019 Г. /08:30 - 16:00 Ч./   На 03.10.2019 Г. /08:30 - 16:00 Ч./   На 04.10.2019 Г. /08:30 - 16:00 Ч./ -  Сливница, Общ. Сливница:   Vii-180, Кв. 140  , Безименна  10, Бъдеще  4, Войнишка Махала  1,,,Къща,Строеж, Кореняк  3,6,2,9,15,8,10,13,12,7,5,1,4,11, Лозан Арсов  28,11,22,32,9,23,40,19,38,18,21,16,2,15,4,8,34,10,30,27,14,29, Победа  4,6,2, Работник  35,51,62,64,60,49,48,45,41,58

На 30.09.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 01.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Сливница, Общ. Сливница:   Алеко Константинов  1, Алеко Константинов  7,12,3,11,13,8а,16,15,4,6,9,5,1,2,8,10,14, Баба Тонка  14,8,11,12,15,4,2,3,7,9,6,17,10,1, Васил Друмев  1,6 Упи Хvi-844,2,5,4,3,7 Къща, Васил Левски  30,20,24,22,35,16,49,43,32,29,31,37,23,14,12,28,33,41,25,39,18,8,26,45,47,27,10, Вишая  1,2, Георги Бенковски  17,10,2,25,12,18,29,23,9,16,7,11,20,4,15,8,19,21,32,22,2 А,30,24,26,13,27,14,28,6, Капитан Коста Паница  2,8,6,1,3,10,4, Капитан Олимпи Панов  3,14,1,5,9,11,13,7, Кирил И Методий  13, Княз Александър I-Батенберг  11,13, Лев Толстой  1, Мир  4, Отец Матей Преображенски  , Паисий Хилендарски  55,53,100,49,94,45 3,78,45,88,82,51,76,72,74,86,80,98,47, Паисий Хилендарски  44,35,42,37,41,39,48,66,54,68 68,Магазин За Цветя И Сувенири,56,33,60,64,33а,68,43,52,62,70,46,50,58, Паисий Хилендарски  30,32,29,34,36,28,28а,33 1,35,31,33, Пейо Яворов  21, Сливнишки Герой  10,7,2,4,6,8, Съединение  2,1, Съединение  2 Упи Хvіі, Кв.8, Упи Xvi-853 Кв.56  , Хаджи Димитър  4,5,7,11,13,3,10,9,6,19,8,14,17,15, Христо Ботев  12,8,6,10,5а,2,3,4,5, Цар Самуил  16,2,18,9,20,12,24,26,15,19,21,14,23,4,22,7,6,17,10,8,13,5, Цар Самуил  81,1,3, Цар Симеон Велики  115, Цар Симеон Велики  57,101,79,73,97,77,109,65,111,63,87,69,75,83,59,103,107,113,93,89,105,85,71,91,61,99,95,67, Чавдар Войвода  3,11,17,4,2,19,5,15,7,6,9,1,8,13, Юрий Гагарин  24,20,26,22,28,   35

Ключови думи към статията: