Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България - област Видин, за периода 24 - 29 септември 2019 г. - 2 част

Енергетика / България
Галина Александрова
507
article picture alt description

/Продължение от 1 част/

Община Димово  

На 25.09.2019 г. /08:00 - 16:00 ч./   На 27.09.2019 г. /08:00 - 16:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Вълчек: Георги Димитров 17, 16, 19, 11, 14, 5, 100, 27, 74, 7, 78, 108, 75, 56, 102, 65, 106, 49, 80, 25, 70, 59, 82, 114, 15, 77, 67, 57, 116, 12, 51, 8, 68, 3, 20, 73, 21, 6, 61, 2, 99, 60, 112, 71, 104, 23, 36, 29, 60, 43, 41, 58, 47, 27, 35, 68, 32, 33, 72, 59, 28, 54, 45, 44, 70, 30, 26, 37, Лило Тошев 3, 1, 5, 6, 8, 7, 11, 4, 9, 2, Пета 4, 8, 6, 7, 10, Петко Ценов 4, 1, Първа 13, Трета 2, 3, 5, 6, Четвърта 6, 3, 4, Шеста 6, 1, 3, 2, 9, 8, 13, 3, 1, 14, 7

На 25.09.2019 г. /08:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./   На 27.09.2019 г. /08:00 - 09:30 ч./ - Вълчек: Георги Димитров 17, 16, 19, 11, 14, 5, 100, 27, 74, 7, 78, 108, 75, 56, 102, 65, 106, 49, 80, 25, 70, 59, 82, 114, 15, 77, 67, 57, 116, 12, 51, 8, 68, 3, 20, 73, 21, 6, 61, 2, 99, 60, 112, 71, 104, 23, 36, 29, 60, 43, 41, 58, 47, 27, 35, 68, 32, 33, 72, 59, 28, 54, 45, 44, 70, 30, 26, 37, Лило Тошев 3, 1, 5, 6, 8, 7, 11, 4, 9, 2, Пета 4, 8, 6, 7, 10, Петко Ценов 4, 1, Първа 13, Трета 2, 3, 5, 6, Четвърта 6, 3, 4, Шеста 6, 1, 3, 2, 9, 8, 13, 3, 1, 14, 7, Имот №000109 Екатте12557

На 25.09.2019 г. /08:00 - 09:30 ч.; 08:00 - 16:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./   На 27.09.2019 г. /08:00 - 09:30 ч.; 08:00 - 16:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Макреш: Втора 7, 3, 96, 1, Георги Бенковски 178, 170, 184, 145, 183, 180, 159, 173, 182, 168, 88, 165, 191, 160, 146, 155, 162, 158, 164, 189, 185, 143, 176, 187, 154, 174, 136, 172, 179, 175, 161, 177, 151, 148, 126, 118, 93, 105, 87, 110, 114, 112, 140, 99, 103, 135a, 134, 168, 111, 81, 98, 123, 129, 79, 96, 125, 127, 135, 100, 102, 144, 146, 117, 142, 115, 101, 116, 83, 104 А, 109, 133, 61, 130, 113, 122, 132, 136, 94, 88, 91, 86, 16, 4, 34, 12, 14, 11, 28, 5, 88, 8, 26, 75, 155, 2, 1, 19, 25, 22, 30, 10, 3, 13, 17, 7, 24, 15, 9, 77, 35, 17, 32, 75, 56, 47, 37, 63, 50, 51, 88, 69, 42, 72, 66, 2, 39, 79, 67, 27, 65, 54, 64, 70, 40, 34, 31, 46, 49, 80, 60, 68, 43, 61, 45, 76, 74, 162, 4, 59, 52, 38, Двадесет и Девета 11, 9, 3, 7, Двадесет и Осма 3, 1, 6, 4, 5, Двадесет и Пета 2, 1, Двадесет и Първа 8, 5, 6, 4, 1, 3, 10, 2, 12, Двадесет и Седма 3, 6, 2, 1, Двадесет и Трета 2, 4, 2, 3, 1, Двадесет и Четвърта 5, 4, 2, Двадесет и Шеста 2, 4, 1, 8, Двадесета 12, 6, 12а, 5, 8, 4, 3, 2, 1, 40, Дванадесета 1, 2, 38, 15, 5, 13, Деветнадесета 4, 3, 1, 2, Десета 9, 5, 7, 2, 1, 4, Единадесета 3, 6, 12, 5, 1, 2, 4, Лило Тошев 45, 37, 43, 18, 3, 44, 20, 34, 30, 5, 28, 9, 23, 46, 32, 17, 14, 7, 21, 16, 25, 36, 24, 19, 40, 55, 48, 51, 52, 50, 47, 44, 19, 8, 48, 6, Осемнадесета 6, 4, 5, 1, 3, 8, 2, Осма 3, 5а, Петко Ценов 21, 25, 42, 44, 46, 5, 40, 48, 38, 32, 6, 23, 7, 5, 48, 9, 30, 28, 1, 11, 4, 13, 20, 2, 26, 14, 12, 6, 15, 3, 18, 7, Петнадесета 8, 5, 6, 1, 2, 3, Седемнадесет Партизани 5, 1, Седемнадесета 10, 16, 1, 11а, 12, 11, 8, 6, 9, 5, 3, 15, 4, 13, Седма 4, Стопански Двор-Имот №270037, Трета 3, 1, Тридесет и Втора 1, 11, 7, 3, 5, Тридесет и Първа 1, 2, Тридесет и Трета 18, 32, 28, 30a, 8, 10, 7, 9, 30, 6а, 12, Пи 129, 11, 6, Тридесет и Четвърта 2, 4, Тридесета 2, Тринадесета 4, 2, 3, Четвърта 26, Четиринадесета 6, 10, 2, 8, Шеста 1, 10 А, 1, Шестнадесета 3, 12, 5, 4, 10, 6, 8, 7

Община Кула  

На 25.09.2019 г. /08:15 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./   На 27.09.2019 г. /08:15 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Бояново, Общ. Грамада: Втора 4, 5, 3, 1, 6, 11, Пета 5, 15, 11, Тп 1, 7, 9, Първа 3, 1а, 1, 2, 4, Трета 14, 11, 2, 6, 9, 1, 7, 8, Четвърта 5, 16, 2, 14, 6, 7, 8, 10, 9

На 24.09.2019 г. /08:00 - 16:00 ч./   На 26.09.2019 г. /08:00 - 16:00 ч./   На 27.09.2019 г. /08:00 - 16:00 ч./ - Старопатица: 336002, Втора 15, 28, 46, 17, 25, 27, 18, 20, 34, 31, 23, 40, 44, 29, 32, 30, 26, 48, 38, 50, Втора 10, 16, 29, 25, 8, 27, 6, 5, 18, 7, 3, Двадесет и Втора 3, 10, 8, 4, 6, 5, 7, Двадесет и Девета 5, Двадесет и Девета 6, 4, 1, Двадесет и Първа 6, 4, 2, 1, Двадесет и Четвърта 2, Двадесет и Шеста 10, Двадесета 9, 11, 12, Дванадесета 3, 2, 1, 6, Девета 6, 5, 1, 3, Десета 8, 18, 1, 6, 26, 9, 32, 5, 7, 3, Единадесета 1, 3, 7, 4, 10, 9, 8, 2, Осемнадесета 1, 14, 4, 23, 12, 2, Осма 3, 12, 14, 20, 27, 19, 21, 23, 10, 7, 18, 1, 4, 5, 16, 9, Пета 11, 12, 1, 9, 14, 6, 10, 7, 4, 5, 8, Петнадесета 35, 31, 24, 27, 13, 33, 22, 29, 26, Петнадесета 4, 3, Петнадесета 7, 11, 6, 9, 2, 12, 30, 1, 13, 3, 10, 14, 16, 5, ПИ 69002. 337. 16. 1, Първа 45, 50, 22, 51, 4, 42, 49, 31, 39, 28, 29, 26, 34, 27, 47, 37, 24, 18, 43, 19, 61, 32, 41, 25, 16, 14, Първа 31, 9, 7, 5, 17, 1, 4, 28, 8, 12, 11, Седемнадесета 17, 26, 13, 11, 8, 16, 10, 19, 12, 18, Седма 21, Седма 14, 2, 5, 10, 3, 6, 8, 1, 12, 4, Седма 29, 11, 16, 17, 24, 25, 31, 27, 21, 9, 34, 23, 22, 13, 30, 15, 20, 28, 32, 36, 18, 19, Трета 4, 2, 8, 6, Трета 16, 18, 21, Тридесета 8, Тринадесета 4, 2, УПИ, Четвърта 6, 20, Четвърта 9, 22, 3, 7, 5, 12, 8, 24, 26, 28, 16, 6, 20, 14, 10, 18, Четиринадесета 4, 2, 1, Шеста 4, 12, 14, 16, 10, Шеста 12, 25, 26, 13, 5, 22, 23, 9, 7, 11, 21, 2, 20, Шестнадесета 8, 7, 2, 24, 32, 34, 3, 5, 20, 9, 4, 22, 18

На 24.09.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 25.09.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 26.09.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 27.09.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Старопатица: Двадесет и Девета 5, 1, 3, 2, 7, Двадесет и Осма 8, 20, 1, 9, 23, 13, 14, 11, 2, 3, Двадесет и Пета 3, 2, 1, 4, Двадесет и Първа 11, 1, 9, 13, 10, 16, 12, Двадесет и Седма 7, 8, 9, 11, 10, 1, 6, Двадесет и Трета 1, 14, 12, 16, 9, 11, Двадесет и Четвърта 5, 13, 3, 1, 4, 2, 9, 17, 11, 19, 15, 7, 21, 8, 6, Двадесет и Шеста 4, 2, 12, 3, 1, Деветнадесета 6, 5, 8, 3, Осемнадесета 1, 7, 3, 4, 5, 8, 6, 2, Петнадесета 39, 43, 47, 28, 45, 30, 26, 40, 41, Първа 93, 88, 78, 66, 103, 67, 58, 100, 69, 82, 54, 91, 86, 89, 73, 99, 104, 76, 72, 62, 65, 90, 102, 106, 101, 84, 68, 52, 61, 75, 51, 85, 64, 59, 87, 81, 57, 80, 63, 55, Седемнадесета 5, 2, 4, 3, 7, Седма 3, Трета 7, Шестнадесета 21, 44, 40, 18, 25, 7, 23, 27, 42, 31, 38, 36

На 25.09.2019 г. /08:00 - 16:00 ч./ - Старопатица: 336002, Втора 15, 28, 46, 17, 25, 27, 18, 20, 34, 31, 23, 40, 44, 29, 32, 30, 26, 48, 38, 50, Втора 10, 16, 29, 25, 8, 27, 6, 5, 18, 7, 3, Двадесет и Втора 3, 10, 8, 4, 6, 5, 7, Двадесет и Девета 5, Двадесет и Девета 6, 4, 1, Двадесет и Първа 6, 4, 2, 1, Двадесет и Четвърта 2, Двадесет и Шеста 10, Двадесета 9, 11, 12, Дванадесета 3, 2, 1, 6, Девета 6, 5, 1, 3, Десета 8, 18, 1, 6, 26, 9, 32, 5, 7, 3, Единадесета 1, 3, 7, 4, 10, 9, 8, 2, Осемнадесета 1, 14, 4, 23, 12, 2, Осма 3, 12, 14, 20, 27, 19, 21, 23, 10, 7, 18, 1, 4, 5, 16, 9, Пета 11, 12, 1, 9, 14, 6, 10, 7, 4, 5, 8, Петнадесета 7, 11, 6, 9, 2, 12, 30, 1, 13, 3, 10, 14, 16, 5, Петнадесета 35, 31, 24, 27, 13, 33, 22, 29, 26, Петнадесета 4, 3, ПИ 69002. 337. 16. 1, Първа 31, 9, 7, 5, 17, 1, 4, 28, 8, 12, 11, Първа 45, 50, 22, 51, 4, 42, 49, 31, 39, 28, 29, 26, 34, 27, 47, 37, 24, 18, 43, 19, 61, 32, 41, 25, 16, 14, Седемнадесета 17, 26, 13, 11, 8, 16, 10, 19, 12, 18, Седма 29, 11, 16, 17, 24, 25, 31, 27, 21, 9, 34, 23, 22, 13, 30, 15, 20, 28, 32, 36, 18, 19, Седма 21, Седма 14, 2, 5, 10, 3, 6, 8, 1, 12, 4, Трета 16, 18, 21, Трета 4, 2, 8, 6, Тридесета 8, Тринадесета 4, 2, УПИ, Четвърта 9, 22, 3, 7, 5, 12, 8, 24, 26, 28, 16, 6, 20, 14, 10, 18, Четвърта 6, 20, Четиринадесета 4, 2, 1, Шеста 12, 25, 26, 13, 5, 22, 23, 9, 7, 11, 21, 2, 20, Шеста 4, 12, 14, 16, 10, Шестнадесета 8, 7, 2, 24, 32, 34, 3, 5, 20, 9, 4, 22, 18

На 25.09.2019 г. /08:15 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./   На 27.09.2019 г. /08:15 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Бранковци, Общ. Грамада: Втора 31, 35, 5, 24, 15, 25, 47, 11, 45, 13, 21, 7, 29, 9, 27, 23, 49, Двадесет и Втора 3, 5, 10, 7, 9, 1, Двадесет и Пета 11, Двадесет и Първа 7, 15, 9, 13, Двадесет и Седма 2, 1, Двадесет и Трета 4, 7, 10, 1, Двадесет и Четвърта 2, Двадесет и Шеста 16, 11, 19, 7, Двадесета 3, Дванадесета 4, 2, 6, 7, Девета 4, 18, 2, 8, 10, 6, Пета 3, 7, 15, 17, 22, 13, 28, 32, 20, 5, 9, 11, 24, Петнадесета 3, 5, 1, 4, 7, 6, Първа 10, 31, Тп 1, 9, 1, 8, 2, 5, 7, 3, 4, 12, Седма 8, 6, 7, 5, 16, 1, 14, 10, 3, 4, Трета 6, 8, Тридесет и Втора 2, 6, 3, 7, Тридесет и Пета 4, Тридесет и Първа 1, Тридесет и Трета 1, 2, Тридесет и Четвърта 3, 8, 6, 9, 13, 1, 7, 5, 4, 11, 10, Тридесета 3, 2, 4, 1, Четвърта 3, 16, 1, 18, 12, 10, 4, Шеста 4, 6, Шестнадесета 1, 13, 9, 5, 15, 2, 3, 1ет Дървен Фургон Пи-046083

На 25.09.2019 г. /08:15 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./   На 27.09.2019 г. /08:15 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Водна: Втора 8, 17, 2, 19, 18, 15, 14, 21, 6, 23, 4, 12, 13, 9, 22, 5, 20, 11, 7, Девета 9, 1, 2, 7, 8, 4, Десета 2, 1, 3, 5, Единадесета 16, 2, 6, 9, 5, 14, 1, 8, 3, 18, 7, Осма 6, 2, 1, 3, 7, 5, 9, 4, Пета 4, 5, 6, 1, 11, 3, 2, 12, 8, Първа 29, 41, 5, 13, 48, 40, 6, 18, 10, 35, 30, 33, 46, 54, 15, 28, Тп 1, къща, 21, 38, 11, 8, 19, 50, 26, 24, 22, 23, 4, 20, 25, 12, Седма 2, Трета 6, 2, 9, 4, 3a, 8, 3, Четвърта 4, 2, 3, Шеста 6, 5

На 25.09.2019 г. /08:15 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./   На 27.09.2019 г. /08:15 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Грамада: 171022, 171028 кв. 171, 171029, Адалберт Антонов 1, 3, 5, 10, 14, 8, Александър Стамболийски 13, 7, 9, 1, 2, 6, 11, 8, 10, 40, 30, 25, 21, 12, 26, 29, 41, 18, 38, 23, 14, 31, 32, 43, 19, 28, 20, 22, 17, 27, 15, 37, 36, 45, 34, Ангел Мишев 17, 15, 32, 10, 24, 19, 10, 1, 3, 5, 2, 6, 8, 14, 7, 4, 20, Тп 8, Байчов Кладенец 30, 8, 34, 12, 4, 1, 18, 20, 6, 10, Бачо Киро 1, Безименна 1, 3, 3, Бели Брег 5, 3, 6, 7, 16, 10, 1, 14, 11, 9, 12, Боян Чонос 5, 12, 3, 25, 22, 9, 19, 16, 8, 21, 20, 6, 7, 17, 24, 10, 23, 15, 14, 26, 18, 13, 1, Бреслето 5, Пи 501. 9512, 1, 2, 11, 4, 30, 17, 29, 25, 16, 28, 31, 24, 19, 12, 27, 26, 35, 23, 21, 18, 37, 32, 13, 22, Васил Друмев 2, 1, 3, 6, 7, 5, Васил Коларов 49, 42, 74, 66, 41, 62, 68, 60, 58, 72, 46, 43, 48, 47, 56, 64, 50, 53, 39, 49, 21, 4, 26, 30, 19, 25, 36, 17, 37, 7, 38, 16, 22, 32, 8, 34, 11, 33, 31, 23, 2, 18, 9, 29, 40, 6, 35, 24, 28, 10, Васил Левски 12, 1, 23, 11, 9, 19, 17, 4, 7, 8, 6, 2, 15, 10, 5, Васил Стойков Тп 5, 15, 3, 11, 1, 18, 13, 2, 9, 14, 6, 12, 7, 16, Видин 3, 9, 2, 4, 1, 7, 5, Гаврил Генов 3, 6, 25, 5, 1, 24, 12, 11, 15, 9, 14, 18, 13, 7, 20, 8, 28, 30, 17, 21, 19, 16, 22, 34, Генерал Столетов 7, 6, 11, 13, 1, 5, 10, Генерал Тотлебен 8, 5, Георги Бенковски 4, 1, Георги Димитров 28 9, 23, 15, 42, 11, 34, 36, 61, 17, 9-Те Апартамента, 48, 38, 6, 43, 30, 46, Пи 501. 9598, 14, 41, 8, 40, 45, 25, 7, 22, 44, 47, 5, 32, 19, 4, 28, 12, 29, 9, 18, 2, 24, 49, 16, 26, 3, 21, 10, 20, 13, 39, 64, 61, 63, 55, 54, 53, 60, 52, 62, 58, 65, 69, 68, 51, 70, 67, 57, 105, 100, 98, 77, 86, 89, 91, 117, 118, 81, 102, Имот 501. 9539, 74, 82, 109, 96, 90, 99, 78, 76, 87, 85, 113, 107, 121, 115, 92, 97, 111, 98, 10, 88, Георги Кирков 11, 4, 7, 9, 10, 3, Д-Р Петър Берон 9, 23, 21, 31, 12, 27, 1, 4, 7, 20, 10, 13, 2, 3, 14, 5, 17, Пи 501. 9580, 15, Димчо Дебелянов 1, Добри Чинтулов 4, 1, 2, 7, 9, 5, Елин Пелин 5, 3, 11, Живко Кръчмарски 11, 5, 10, 18, 12, 7, 16, 9, 15, 20, 8, 4, 2, 1, Замфир Попов 8, 4, 7, 3, 6, 5, 4, Иван Вазов 13, 2, 10, 1, 4, 6, 3, 12, 5, Иван Козарев 2, 4, 3, 1, Йордан Йовков 12, 9, 5, 2, 10, 1, 11, 7, 3, Коста Йорданов 22, 9, 13, 29, 31, 36, 24, 11, 2, 5, 14, 18, 20, 21, 28, 25, 15, 16, 17, 26, 32, 19, 1, Кочо Честименски 4, 3, 5, Крум Бъчваров 17, 15, 20, 13, 19, 16, 16 А, 24, 18, 22, 8, 12, 5, 10, 14, 11, 9, 6, 7, Лиляна Димитрова 6, 12, 10, 1, 3, 18, 2, 4, 13, 14, Любен Каравелов 24, 23, 5, 16, 1, Мико Нинов 20, 3, 4, 12, 1, 14, 11, 4, 16, 5, 8, 18, 20, 13, 22, 7, 9, 10, 2, 47, 13, Пи 501. 770, 37, 49, 51, 45, 41, 43, 15, 11, 25, 10, 27, 19, 8, 9, 7, Тп 3, 20, 14, 31, 13, 16, 12, 33, 3, 22, 18, 17, 6, 4, 5, 1, 21, Никола Й. Вапцаров 50, 48, 52, 46, 40, 4, 12, Тп 2, 6, 20, 32, 39, 28, 22, 38, 26, 30, 16, 8, 10, 36, 34, 18, Никола Парапунов 2, Паша Петко 2, 6, 1, 12, 4, Пейо К. Яворов 6, 7, 9, 4, 3, 1, 11, 10, 13, Пенчо Славейков 19, 25, 11, 23, 21, 9, Перчо Йорданов 1, 2, 6, 4, 5, 8, Петко Р. Славейков 7, Петко Стоевски 5, 24, 22, 8, 25, 17, 16, 26, 21, 14, 12, 13, 3, 23, 1, 15, 10, 7, 2, Рача 9, 5, 3, 13, 11, 4, 6, 2, 1, Сергей Румянцев 1, 2, 4, 6, Тп 9, 235, Спортист 2, 4, 5, 1, 8, 7, 3, Странджа 8, 10, 5, 1, 14, 16, 18, 2, 3, 4, Страшен Брег 3, 1, 4, 10, Тодор Каблешков 4, 2, Тодор Титуренков 26, 24, 22, 27, 15, 36, 42, 28, 23, 31, 30, 11, 13, 29, 19, 4, 1, 18, 10, 12, 11, 20, 16, 6, 3, 8, 5, Тодор Тошков 8, 16, 4, 6, 9, 14, 5, 7, 1, 2, 11, 13, 18, 3, 12, Тошо Хаджийски 26, 22, 7, 15, 13, 17, 16, 19, 10, 1, 24, 31, 18, 2, 5, 29, 14, 4, 27, 21, 33, 25, 12, 8, 11, 9, 40, 55, 50, 53, 42, 39, 32, 38, 61, 67, 37, 35, 59, 28, 45, 49, 36, 41, 47, 30, 46, 54, 43, 57, Трайчо Костов 5, 27, 12, 11, 6, 31, 5, 18, 8, 9, 7, Тп 6, 1, Хан Аспарух 3, 6, 4, 2, 1, Христо Ботев 20, 27, 13, 34, 16, 30, 40, 35, 14, 29, 32, 42, 21, 23, 25, 28, 38, 16, 24, 22, 5, 19, 7, 1, 26, 4, 2, 17, 11, 6, Цар Калоян 4, 3, 7, 2, Шестте Партизани 1, 21, 4, 23, 14, 9, 26, 12, 31, 19, 18, 8, 17, 15, 13, 20, 2, 10, 25, 29, 11, 6, 24, 16, 3, 22, 28, 5, 30, 7, Широка 42, 49, 47, 51, 44, 69, 48, 61, 43, 67, 46, 52, Тп 1, 45, 50, 36, 27, 71, 59, Пи 501. 9642, 55, 57, 78, 53, 56, 54, 64, 66, 58, 68, 76, 62, 72, 60, 74, 70, 33, 39, 18, 37, 7, 24, 5, 21, 35, Пи 501. 9642, 16, 25, 12, 13, 23, 32, 1, 27, 17, 15, 28, 4, 8, 20, 22, 11, 29, 3, 34, извън регулация, 5, 6, Пи 199075

На 25.09.2019 г. /08:15 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./   На 27.09.2019 г. /08:15 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Коста Перчево: 105002, Втора 23, 9, Двадесет и Втора 4, 7, 18, 29, 30, 23, 10, 12, 17, Двадесет и Седма 10, 1, Двадесет и Трета 8, Двадесет и Шеста 2, 9, 6, Девета 1, 3, Десета 6, Осма 13, 1, 9, 5, 2, Първа 66, 41, 80, 39, 9, 72, 50, 17, 76, 2, 54, 38, 3, 18, 20, 16, 24, 6, 30, 46, 26, Трета 8, 11, 4, 13, 3, Тридесета 17, 5

На 25.09.2019 г. /08:15 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./   На 27.09.2019 г. /08:15 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Медешевци: Втора 28, 54а, 12, 42, 30, 36, 34, 52, 41, 24, 25, 56, 8, 38, 44, 16, 74, 27, 68, 15, 62, 35, 29, 48, 60, 20, 50, 22, Двадесет и Втора 2, Двадесета 10, 2, 14, 8, 5, 6, 9, Дванадесета 6, 4, Девета 3, 2, 1, Деветнадесета 2, 1, Десета 4, Единадесета 8, 4, 1, 6, 13, 9, Осемнадесета 6, 1, Осма 5, 2, 3, Пета 18, 12, 15, 17, 11, 4, 26, Петнадесета 9, Първа 23, 36, 8, 37, 27, 3, 7, 10, 12, 29, 5, 14, 2, 6, 20, Седемнадесета 5, Трета 5, 11, 6, 30, 8, 10, 29, 1, 17, 18, 15, 23, 21, 31, 16, 28, 12, 7, 4, 25, Тринадесета 3, 1, 7, Четвърта 1, 10, 4, 7, Четиринадесета 4, Шеста 3, 1

На 25.09.2019 г. /08:15 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./   На 27.09.2019 г. /08:15 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Милчина Лъка: Втора 23, 18, 45, 52, 48, 11, 36, 21, 10, 28, 6, 17, 42, 34, 33, 32, 24, 38, 35, 12, 31, 14, 44, 46, 29, 47, 26, 30, 25, 15, Девета 4, 3, 2, 1, Единадесета 2, 3, 1, Пета 1, 3, 2, Първа 29, 40, 17, 16, 36, 37, 7, 15, 44, 26, 33, 51, 4, 8, 46, 22, 20, 31, 28, 34, 35, 43, 6, 27, 24, 48, 53, 1, 41, 5, 10, 30, 19, 9, 13, 52, 32, 54, 11, 21, 38, 18, 49, 25, 14, 42, 12, 50, 39, Тп 1, 23, 45, 2, 47, Седма 2, 1, Трета 22, 20, 4, 12, 6, 40, 14, 18, 38, 8, 34, 2, 16, 30, 32, 26, 36, 24, Четвърта 25, 19, 27, 23, Шеста 1

На 25.09.2019 г. /08:15 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./   На 27.09.2019 г. /08:15 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Тошевци: Втора 1, 9, 5, 14, 11, 6, 3, 12, 1, 4, Двадесет и Втора 3, 2, 55, Двадесет и Първа 3, 1, Двадесет и Трета 4, 7, 1, Двадесет и Четвърта 1, 4, 7, 2, 3, Тп 4, 13, Двадесет и Шеста 14, Двадесета 4, 1, 14, 3, 12, 5, 20, 6, Дванадесета 3, 18, 9, Деветнадесета 4, 1, Десета 5, Единадесета 15, 3, 11, 1, 9, 19, 21, 13, Осемнадесета 1, Осма 6, 4, 10, 05, 1, Пета 3, 1, 5, 7, Петнадесета 12, 6, 10, 4, Първа 8, 20, 16, 18, 14, 11, 6, 10, 24, 9, 30, 12, 26, 28, 2, 5, Седемнадесета 15, 7, 12, 20, 1, 16, 3, 10, 6, 9, 5, 14, 18, 8, Седма 1, 2, Трета 8, 14, 2, 17, 1, 3, 7, 6, 19, 4, 10, 15, 5, 15, Тринадесета 2, 11, 1, 10, 9, 12, 4, 5, 6, Четвърта 12, 6, 9, 4, 8, Тп1, 1, 2, 10, Четиридесет и Втора 2, 6, Четиридесет и Девета 9, Четиридесет и Осма 3, 2, Четиридесет и Седма 10, 13, Четиридесет и Трета 4, Четиринадесета 1, 5, 3, 1 А, 1, Шеста 10, 1, 4, 9, 24, 7, 22, 3, Шестнадесета 4, 1, 3, 5

Община Макреш  

На 24.09.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Раковица: Дванадесета 34, 36, 5, 4, 11, 26, 1, 8, Девета 4, 1, 2, Десета 1, Единадесета 17, 2, 4, 5, 3, 1, Осемдесет и Трета 2, Осма 4, 2, 7, 29, 15, 11, 5, 10, 22, 27, 21, 1, 12, 3, 14, 6, 17, 9, 19, Пета 7, 22, 16, 4, 10, 2, 14, 18, 1, 8, 20, 5, Петдесет и Първа 2, Седма 2, 3, 5, 11, 7, 23, 16, 1, 21, 4, 12, 18, 9, 19, Тринадесета 2, 1, Четвърта 9, 18, 14, 16, 7, 12, 1, 5, 6, 3, Четиридесет и Девета 9, Четиридесет и Първа 6, Четиридесет и Шеста 9, Шеста 3, 5, 4, 6, 8, 7, Шестдесет и Шеста 11

На 24.09.2019 г. /13:00 - 15:00 ч./ - Раковица: Втора 54, Двадесет и Първа 21, Дванадесета 36, Осма 31, 20, 49, 33, 47, 35, 45, 22, 16, 43, 18, 26, Петнадесета 8, 9, 6, 15, 16, 5, Първа 40, 19, 37, 43, 5, 47, 6, 27, 3, 1, 18, 42, 14, 51, 35, 38, 20, 44, 15, 28, 39, 2, 13, 16, 11, 45, 31, 10, 23, 49, 24, 32, Седма 27, 24, 22, Тридесет и Девета 6, 8, 2, 10, Тридесет и Осма 6, 9, 5, 13, 2, 1, 3, 11, 15, 17, 7, 4, Четиридесет и Втора 1, 9, 5, 7, 6, 4, 3, Четиридесет и Пета 4, 1, Четиридесет и Първа 4, 2, 10, Четиридесет и Трета 9, 11, 2, 8, 5, 1, 10, 3, 7, 12, 16, Четиридесет и Четвърта 4, 3, 1, 6, 8, Четиридесета 4, Четиринадесета 1, 10, 5, 4, 27, 12, 3, 6, 2, 8, Шестдесет и Втора 7

На 25.09.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Раковица: 251001, Осемдесет и Втора 1, 6, 5, 9, 12, 2, 7, Осемдесет и Пета 12, Осемдесет и Първа 2, 5, 9, 1, 12, 8, 3, 10, Осемдесет и Седма 6, Осемдесет и Трета 1, 11, 2, 7, Осемдесет и Четвърта 7, 5, 3, Осемдесет и Шеста 4, 1, 5, 2, Осемдесета 9, 3, 13, 15, 2, 17, 11, Петдесет и Втора 4, 3, Петдесета 46, 27, 50, 56, 33, 29, 25, 52, 31, Седемдесет и Втора 1, 5, 4, 3, 8, Седемдесет и Девета 2, 4, 1, Седемдесет и Осма 5, 2, 6, Седемдесет и Пета 3, 4, Седемдесет и Първа 1, Седемдесет и Седма 2, 8, 1, 9, 11, 12, 3, 6, Седемдесет и Трета 2, 1, 4, 3, Седемдесет и Четвърта 1, 3, 5, 2, Седемдесет и Шеста 8, 3, 16, 1, 5, 4, 11, 2, 12, Четвърта 5, Шестдесет и Втора 34, 41, 36, 32, 38, Шестдесет и Девета 2

На 25.09.2019 г. /13:00 - 15:00 ч./ - Раковица: Втора 8, 10, 12, 18, 4, 3, 6, 2, 1, Двадесет и Пета 6, 4, Двадесет и Първа 3, 9, 5, 11, Деветнадесета 1, 3, 5, Осемнадесета 13, 2, 4, 9, 19, Първа 23, Седемнадесета 8, 12, 4, 6, 10, 11, Трета 6, 4, 3, 2, 1, Четвърта 9, Четиридесет и Осма 9, 12, 8, 4, 1, 7, 6, 11, 3, Четиридесет и Седма 3, 7, 1, 13, Четиридесет и Шеста 3, 13, 19, 6, 5, 1, 11, 4, 9, 17, 10, 15, 2, 8, 21, Шестдесет и Трета 6, 3, 9, 14, Шестдесета 5, 7, 1, 2, 3, 6, 12, 8, Шестнадесета 13, 38, 40, 18, 23, 31, 30, 29, 36, 19, 14, 17, 37, 15, 39, 9, 42, 2, 21, 25, 35, 20, 22, 24, 11, 26, 3, 32, 16, 33

Община Ружинци  

На 24.09.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 25.09.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 26.09.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 27.09.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Дреновец: Бдин 5, 3, 4, 7, 1, Боян Чонос 6, Вела Пеева 7, 2, 5, Витко Иванов 10, 15, 19, 10 А, 8, 9, 3, 13, Георги Димитров 192, 209, 218, 224, 226, 204, 169, 212, 187, 205, 167а, 216, 179, 137, 185, 199, 139, 203, 232, 191, 193, 173, 210, 177, 200, 214, 175, Девети Май 6, 8, 1, 4, Евгени Михайлов 23, 3, 4, 9, 24, 6, 1, 18, Космос 2, Лебед 1, 3, 2, 4, Люлин 6, Металик 3, Миджур 1, Митко Палаузов 2, 4, Огоста 1, Патриарх Евтимий 13, 9, 4, 2, 12, 8, 15, 5, 16, 3, 7, 6, 10, 1, Стефан Караджа 8 А, 14, 21

Ключови думи към статията: