Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България - област Враца, за периода 24 - 29 септември 2019 г. - 1 част

Енергетика / България
Галина Александрова
207
article picture alt description

ОБЛАСТ ВРАЦА  

Община Бяла Слатина  

На 24.09.2019 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 25.09.2019 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 26.09.2019 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 27.09.2019 г. /08:15 - 16:30 ч./ - Търнак: І-529, кв. 43а местност Кметство С. Търнак, Айра 17, Байкал 4, 6, 2, Батак 1, Васил Кънчев 10, Васил Кънчев 2, 11, 22, 20, 13, 7, 6, 18, 15, 14, 34, 8, 10, 1, 16, 3, 12, Васил Нинов 13, 6, 8, 15, 3, 17, 2, 11, 10, 4, 5, 19, 1, 9, 5а, Вит 2, 1, Георги Димитров 5, Граф Игнатиев 26, 4, 2, 8, 24, 22, 10, 18, 9, 14, 1, 3, 12, 11, 5, 6, 20, 7, 15, 13, Д-Р Петър Берон 4, 5, 11, 9, 2, 8, 7, 1, 3, 6, Дако Даковски 2, 8, 4, Иван Вазов 1, 2, Ком 5, 2, 1, 3, Крайна 48а, 5, 62, 44, 3, 9, 2, Ленин 3, 4, 6, Марин Стоянов 30, 26, 35, 15, 23, 28, 13, 11, 36, 21, 52, 17, 31, 19, 34, 22, 20, 24, Марин Стоянов 12, 10, 4, 6, 16, 9, 7, 3, 2, Тп 11, 5, 18, 1, 8, 14, Мир 9, 1, 7, 11, 5, 3, 2, Обнова Тп№10 Уо, Обнова 4, Плиска 3, 6, 5, 1, 4, Септемврийци 25, 27, 26, 2, 40, 13, 29, 36, 17, 19, 44, 46, 32, 9, 34, 62, 7, 48, 54, 56, 28, 52, 3, 15, 11, 30, 23, Христо Ботев 5, 18, 2, 32, 28, 1, 38, 16, 9, 14, 7, 12, 4, 26, 24, 6, 10, 30, 36, 20, 8, 22, 3, Цар Асен 17

На 24.09.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 25.09.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 26.09.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 27.09.2019 г. /08:30 - 16:30 ч./ - Търнак: Ален Мак 2, 5, 4, 6, 8, 3, Божур 6, Васил Тодоров 1, 5, 4, Владая 1, Вълю Симеонов 14, 2, 4, 13, 1, 7, 11, 9, 10, 3, 8, 6, 5, Гено Петров 6, 4 УПИ II-811, кв. 10, 7, 3, 4, 5, 1, 17, 11, 15, 14, 13, 9, 8, 2, Гео Милев 12, 8, 6, 4, 1, 2, 10, Георги С. Раковски 28, 24, 13, 9, 30, Граф Игнатиев 30, Иван Вазов 36, 34, 43, 39, Иван Ненов 13, 8, 3, 16, 7, 6, 4, 17, 11, 10, 15, 12, Иван Ненов 14, Илия Станев 4, 19, 7, 18, 12, 3, 14, 6, 17, 10, 5, 9, 8, 11, 1, 13, 16, 20, Крайбрежна 12, 10, 8, Крайна 8, 6, 10, 76, 4, 27, 74, 31, 72, 33, Крайна 3, 7, 62, 82, Кръстовище Ив. Ненов Г. Петров, Ленин 14, 20, 11, 24, 9, 13, 12, Обнова 2, 7, 17, 18, 4, 13, 1, 9, 3, 26, 22, 14, 5, 12, 8, 10, 6, 11, 24, 15, Оборище 1, 5а, 5, Опълченска 10, 4, 3, Ропотамо 4, 3, 2, 1, 6, Сан Стефано 17, 32, 8, 21, 19, 6, 13, 15, 29, 16, Тп13 Уо, 37, 25, 14, Септемврийци 66, 37, 80, 25, 31, 29, 33, 70, 62, 86, 74, 21, 64, 27, 76, 35, 82, 84, Тодор Каблешков 5, 2, 3, 7, 4, Христо Смирненски 40, Цар Асен 16, 6, 18, 14, 7, 8, 10, 5, 4, 20, 9, 17, 2, 22, 3, 23, 1, 19, 12, Цар Калоян 17, 15, 13, Цар Симеон I-ви 10, 6, 7, 4, 1, Шейново 7, 1, 9, 15, 21, 5, 3, 13, 11, Шипка 16, 13, 2, 11, 14, Юрий Гагарин 47, 6, 4, 5, 2, 10, 1, 3, 13, 7, УПИ Vіі - 252, кв. 21

На 24.09.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 27.09.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Враняк: Байкал 2, 18, 5, 10, 16, 8, 14, 12, Вежен 5, 18, 2, Вихрен 5, 4, 1, 9, Волга 4, 5, 8, 6, Дружба 18, 20, 3, 5, Ивайло 8, 6, 4, 1, 11, 1а, 2, 5, Мир 8, Мургаш 1, Павел Стефанов 16, 14, 22, 18, 12, 17, 4, 27, Петко Дочев 12, Петър Филев 22, 19, 13, 18, 20, 31, 29, 41, 12, 14, 25, 23, 11

На 25.09.2019 г. /09:15 - 09:30 ч.; 15:45 - 16:00 ч./   На 26.09.2019 г. /09:15 - 09:30 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ - Бъркачево: 9-ти Май 1, 9-ти Септември 49, 56, 66, 37, 60, 39, 46, 2, 41, 33, 45, 54, 68, 43, 50, 64, 58, 52, 3, 19, 30, 11, 38, 10, 16, 3, 24, 4, 26, 40, 15, 1, 18, 46, 9, 12, 35, 28, 22, 17, 32, 13, 36, 7, 2, 14, Александър Стамболийски 22, 7, 26, 18, 28, 20, 36, 32, 30, 24, 34, 14, 12, 2, 4, 5, 10, 3, 6, 8, Безименна 1, Васил Коларов 3, 10, 8, 14, 17, 11, 5, 13, 16, 7, 15, 12, 22, Васил Левски 27, 48, 46, 1, 50, 29, 42, 12, 8, 6, 3, 27, 4, 2, 1, 10, 26, 23, 11, 24, 38, 32, 22, 17, 36, 14, 26, 28, 13, 1, 7, 25, Георги Бенковски 10, 10, 12, 6, 2, 4, 9, 14, 8, Георги Димитров 5, 4, 13, 46, 15, 2, 24, 9, 23, 16, 20, 11, 3, 8, 12, 22, 7, 32, 34, 30, 21, 36, 32, 19, 25, 29, 28, 27, 52, 44, 36, 42, 35, 46, 31, 37, Георги С. Раковски 16, 15, 12, 14, 11, 8, 2, 3, 24, 28, 20, 26, 25, 13, 29, Димитър Благоев 8, 6, 24, 7, 30, 32, 15, 1, 25, 9, 26, 12, 5, 4, 13, 3, 21, 17, 22, 27, 11, 20, 21, 23, 19, Дружба 6, 2, 4, Здравец 6, 8, 16, 18, 12, Кирил и Методий 4, 19, 29, 12, 11, 27, 25, 9, 33, 5, 31, 8, 15, 21, 23, 1, 17, 6, Кр-Ще Л. Каравелов Ал. Стамболийски, Любен Каравелов 1, 11, 21, 21, 2, 22, 3, 12, 16, 7, 28, 20, 11, 25, 14, 5, 13, 24, 4, 23, 10, Маршал Толбухин 1, 10, 17, 7, 14, 10, 8, 3, 6, 13, 9, 5, 4, 18, 11, 16, 2, 12, местност Вутов Геран Пс, местност Криволя Мелница, местност Фазанарията Пс, Никола Вапцаров 60, 16, 8, 4, 6, 22, 14, Опълченска 6, 1, 22, 26, 23, 15, 27, 9, 3, 10, 16, 21, 8, 11, 14, 29, 17, 18, 28, 24, 1, Райко Даскалов 2, 14, 1, 5, 10, 4, 7, 6, 16, 8, Роза 2, Скът 32, 38, 10, 8, 4, 20, 16, 28, 26, 22, 24, 14, 18, Странджа 7, 5, 7, 16, 12, 14, 3, 8, 9, 10, 16, Хаджи Димитър 12, 8, Хан Аспарух 4, 10, 1, 11, 12, 3, 6, 8, 7, Христо Ботев 13, 15, 26, 31, 30, 37, 19, 21, 28, 33, 20, 24, 17, 48, 29, 35, 38, 32, 42, 34, 18, 3, 5, 10, 2, 7, 6, 4, 12, 1, Христо Смирненски 4, 2, Цар Калоян 13, 14, 2, 5, 9, 11, 1, 8, 12, Шипка 8, 2, 9, 1, 4, 3, 6, 6, 14, 7, 16, 12, 1, 9, 18, Юрий Гагарин 9, 5, 8, 10, 1, 3, 13

На 25.09.2019 г. /09:15 - 09:30 ч.; 15:45 - 16:00 ч./   На 26.09.2019 г. /09:15 - 09:30 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ - Враняк: Байкал 2, 18, 5, 10, 16, 8, 14, 12, Божур 12, 2, Вежен 5, 18, 2, Вихрен 5, 4, 1, 9, Волга 4, 5, 8, 6, Ген. Столетов 22, 10, 8, 11, 21, 3, 6, 7, 9, 15, Дружба 18, 20, 3, 5, Ивайло 8, 6, 4, 1, 11, 1а, 2, 5, Иван Стаменов 3, 9, 13, 7, 1, 11, Карл Маркс 7, 1, 11, 14, 21, 24, 17, 16, 25, 20, 12, 22, 7, 19, 15, 10, Ком 6, 4, 2, Лало Цолов 12, 5, 29, 10, 15, 8, 22, 13, 3, 30, 18, 4, 17, Люляците 11, 21, 14, 7, 9, 19, 13, 5, 15, 6, 8, 12, 10, Мак 7, 6а, 8, 4, Марко Вутков 2, 8, 5, 14, 10, 9, 1, 4, 6, Местнос Пасишето, местност Пасището, Мир 19, 9, 1, 17, 2, 3, 5, 8, 6, 8, Мургаш 1, 3, 5, Наса Христова 9, 7, 6, 2, 5, 11, 1, 3, Никола Вапцаров 12, 6, 3, 10, 4, Оборище 11, 4, 5, 18, 15, 6, 14, 23, 22, 1, 3, 17, Кв37, 20, Одрин 10, 23, 26, 21, 7, 33, 18, 12, 3, 29, 6, 8, 22, 16, 31, 8а, 14, 24, 25, 27, 4, 2, 7, 8, 5, 6, Орешака 5, Орлин Василев 2, 8, 4, 10, 1, 12, Павел Стефанов 12, 13, 8, 11, 9, 5, 3, 6, 16, 14, 22, 18, 12, 17, 4, 27, Пасището, Петко Дочев 5, 8, 4, 3, 31, 6, 12, 34, 29, 40, 17, 18, 38, 36, 28, 31, 26, 22, 21, 25, 10, 33, 20, 19а, 23, 7, 30, 19, 8, 12, Петър Филев 12, 11, 9, 7, 8, 10, 6, 3, 22, 19, 13, 18, 20, 31, 29, 41, 12, 14, 25, 23, 11, Пирин 8, 6, 2, 4, 3, 9, 7, 2, 4, Радецки 4, 1, 13, 3, 2, 1а, 5, 10, 8, 6, Рашов Дол 6, 8, 11, 2, 4, 3, 5, Рила 2, 3, 1, Роза 2, Росица 6, 4, 8, Русалка 3, 5, 4, Скът 4, 2, 1, Солун 8, 6, 10, 7, 5, 9, 11, 2, 4, 11, 14, 6, 13, 15, Стопански Двор 1, Стопанска Сграда-Краварник, Странджа 1, 3, 5, 8, 2, 6, Тракия 1, 2, 12, Хан Аспарух 3, 14, 7, 9, 15, 11, 5, 8, 1, 4, Цар Калоян 10, 3, 26, 8, 24, 1, 18, 12, 20, 5, Шар Планина 2, 5, 5, 8, 1

На 25.09.2019 г. /09:15 - 09:30 ч.; 15:45 - 16:00 ч./   На 26.09.2019 г. /09:15 - 09:30 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ - Върбица, Общ. Враца: Аврам Митев 24, 12, 14, 32, 16, 23, 30, 7, 2, 5, 6, 24, 9, 8, 13, 4, 15, 16, 1, 3, Александър Стамболийски 5, 3, 1, Арда 5, Бачо Киро 1, 2, Бузлуджа 6, 1, 3, 5, 8, 4, Васил Левски 12, 9, 16, 18, 10, 6, 4, 19, 1, 20, 11, 17, 8, 12, Васил Недков 16, 29, 40, 42, 31, 27, 14, 21, 19, 18, 24, 13, 36, 33, 41, 8, 7, 1, 3, 25, 2, Вела Пеева 7, Витоша 4, 1, 2, 3, 3, Волга 2, 1, 10, 2, 9, 3, 13, 14, 12, 1, Вълчо Химирски 6, 7, 8, 1, Ген. Гурко 1, 6, Ген. Столетов 2, 8, 1, Георги Бенковски 8, 6, 37, 3, 17, 15, 10, 9, 23, 1, 11, 2, 16, 25, 4, 19, 5, Георги Димитров 10, 2, 7, 15, 6, 4, 1, 8, Георги Маринков 27, 10, 15, 5, 9, 31, 19, 3, 17, 25, 7, 4, 35, 33, 37, 12, 10, 35, 29, 36, 12, Д-Р Петър Берон 1, Драва 8, 7, 6, 1, Дунав 6, 4, Захари Стоянов 17, 18, Здравец 33, 2, 1, Иван Нивянин 2, 1, Искър 2, 9, 4, 3, 7, 5, 1, Люлин 3, 2, 1, Маршал Толбухин 10, 1, 8, 5, 4, 7, 1, 2, 3, 6, местност Бриша Ушите Пс, Никола Ценов 45, 42, 5, 30, 17, 18, 44, 3, 38, 48, 6, 46, 32, 2, 1, 36, 8, 16, 62, 9, 68, 19, 5, 72, 70, 64, 43, 11, 69, 80, 24, 39, 42, 21, 88, 41, 86, 11, 78, 40, 17, 6, 8, 3, 22, 7, 44, 48, 15, 5, 19, 13, 38, Панайот Волов 9, 23, 10, 3, Петко Р. Славейков 24, 10, 15, 12, 11, 5, 17, 22, 1, Петър Николов 64, 2, 2 А, Стара Планина 12, 5, 9, 6, Стефан Караджа 8, 5, 4, 2, 1, 7, 9, 3, 3, 6, 5, Христо Ботев 4, 21, 34, 23, 6, Христо Смирненски 9, 6, 7, 5, Цветко Христов Иванов 1, 9, 5, 3, 7, Юрий Гагарин 2, 4, 2, 5, 6, 1, 11, 12, 10

На 25.09.2019 г. /09:15 - 09:30 ч.; 15:45 - 16:00 ч./   На 26.09.2019 г. /09:15 - 09:30 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ - Габаре: Акация 8, Белия път 10, 3, 2, 4, 1, 12, Бенчо Бенчев 7, 4, 3, 1, 6, Борова 10, 2, 1, Брод 3, 5, Вацина пътека 6, 2, 3, 1, Веслец 17, Виктор Нетов 9, 3, 1, Воденицата 13, 1, 3, 11, 7, 9, 5, Водотечна 4, 1, 2, 7, 16, 2, Габар 9, 8, 5, 7, 1, 6, 2, 3, Гаврил Генов 54, 78, 56, 15, 72, 52, 66, 46, 64, 4, 38, 17, 72, 42, 28, 78, 15, 22, 54, 7, 20, 26, 4, 40, 6, 4, Георги Димитров 36, 75, 75, 61, 71, 41, 53, 57, Д59, 59, 75, 67, 47, 69, 49, 31, 39, 15, 4, 27а, 30, 27, 9, 3, 13, 33, 29, 7, 37, 89, 87, 109, 85, 75, 96, 15, 91, Детски Мир 6, 14, 12, 18, 3, 2, Дреновица 48, 17, 40, 38, 42, 4, 16, 1, 18, 4а, 3, 12, 2, 10, 14, 13, 15, 5, 32, 20, 9, 24, 22, 34, Дунав 9, 1, Дядо Вълко 19, 11, 2, 9, 20, 13, 3, 18, 7, 10, 17, 6, Езерна 1, Иван Батьов 2, 4, 12, 6, 8, 10, Иглика 7, 3, 5, 2, Извор 4, 2, Искър 2, 4, 1, Калето 1, 3, 2, 5, Кокиче 1, 2, Лозарска 13, 16, 21, 11, 22, 48, 25, 37, 19, 44, 20, 32, 36, 23, 34, 31, 40, 35, 18, 15, 24, 12, 2, 13, 1а, 8, 6, Любен Каравелов 20, 3, 16, 18, 6, 8, 19, 5, 4, 2, 17, 1, Люлин 5, 8, 3, 1, 4, Люляк 5, 9, 2, 3, 4, 7, Мадара 6, 1, Мир 1, 16, 1, 10, 5, 3, 12, 8, 14, Морава 2, 7, 5, 3, 9, Одрин 12, 8, 16, 4, 18, 6, 20, 10, 2, 14, 6а, Петко Лалов 38, 38, 32, 46, 30, 26, 14, 54, 36, 28, 34, 52, 56, 24, 4, 2, 3, 9, 6, 19, 14, 7, 11, 12, 8, 13, 27, 1, 15, 21, 2, 16, Петър Недялков 8, 26, 11, 35, 7, 29, 15, 25, 17, 21, 8, 37, 19, 13, 23, 1, 3, 5, 9, 31, 27, 39, 33, 91, Петър Стаменов 2, 7, Росица 1, 3, Синчец 2, 17, 1, Скала 1, Средния Връх 22, 24, Стефан Караджа 3, 5, 13, 12, 14, 9, 13, 8, 1, Тлаченски път, Тодор Дончов 2, 4, 3, 1, Тодор Павлов 11, 19, 26, 16, 22, 21, 20, 24, 5, 13, 3, 4, 18, 6, 2, 4, Тома Николов 9, 1, 5, 11, 18, 7, 9, 15, 13, Хаджи Димитър 25, 4, 5, 26, 8, 2, 34, 30, 10, 27, 23, 17, 16, 18, 42, 46, 13, 5, Хан Аспарух 5, 19, 4, 7, 11, 17, 15, 1, 9, Христо Ботев 4, 3, 12, 2, 8, 10, 1, 27, 49, 17, 63, 29, 72, 114, 90, 23, 13, 96, 15, 31, 102, 11, 54, 70, 84, 82, 66, 25, 56, 19, 65, 104, 106, 33, 98, 74, 108, 21, 37, 78, 35, 100, 88, 38, 42, 52, 44, 7, 34, 17, 9, 36, 32, 50, 5, 18, Христо Кърпачев 2, 6, 1, 5, 7, Цар Самуил 9, 6, 8, 4, 3, Цено Начев 27, 5, 4, 32, 12, 16, 35, 20, 24, 14, 23, 6, 10, 8, 2, 2, Череша 1, 4, 2, Чечера 1, 5, Шипка 4, 1, 3, 6, 9

На 25.09.2019 г. /09:15 - 09:30 ч.; 15:45 - 16:00 ч./   На 26.09.2019 г. /09:15 - 09:30 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ - Комарево, Общ. Бяла Слатина: Месност Врачанка Пс

На 25.09.2019 г. /09:15 - 09:30 ч.; 15:45 - 16:00 ч./   На 26.09.2019 г. /09:15 - 09:30 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ - Попица: Алеко Константинов 1, 9, 22, 2, 12, 4, 23, Ангел Кънчев 57, 45, 53, 42, 54, 65, 30, 55, 50, 41, 52, 47, 63, 12, 15, 5, 15, 8, 15а, 12, 13, 19, 18, 15, 31, 27, 25, 13, 20, 29, 2, 14, 24, 16, Бачо Киро 10, 8, 5, 3, Васил Априлов 5, 9, 2, 1, 6, 11, Васил Друмев 6, 2, 4, 8, Васил Левски 6, 7, 1, 4, 5, 8, 9, 3, 2, 12, Витоша 2, 12, Воден 41, 38, 4, 3, 40, 47, 45, 10, 3, 8, 10, 4, 11, 13, Възраждане 5, 10, 1, 4, Ген. Гурко 46, 28, 14, 43, 42, 11, 2, 31, 24, 23, 19, 26, 22, 17, 39, 15, 18, 47, 31, 35, 15, 25, 44, 45, 62, 35, 54, 50, 52, 56, 30, Ген. Скобелев 3, 4, 1, 2, 2, Ген. Столетов 16, 8, 6, 5, 3, 4, Георги Бенковски 3, 13, 1, 12, 17, 20, 2, 8, 3, 23, 10, 14, 19, 4, 5, 11, 9, 22, 7, 16, 18, 21, Георги С. Раковски 8, 7, 6, 5, 4, 9, 12, 2, 10, 1, 3, Д-Р Петър Берон 2, 1, 3, 10, 8, 6, 5, 7, 4, 1, Дебър 12, 1, 3, 14, 8, 9, 7, 5, 10, 4, Добруджа 3, 13, 5, Драва 7, 4, 28, 20, 12, 17, 24, 6, 5, 3, 16, 16, 21, 19, 2, 22, 9, Дунав 3, 10, 2, 12, 11, 9, 5, Дъбрава 15, 18, 22, 27, 12, 9, 10, 20, 17, 21, 24, 16, 13, 8, 7, 5, 1, 2, 15, 3, 8а, Искър 5, 17, 10, 14, Кирил и Методий 33, 30, 46, 41а, 28, 29, 37, 47, 24, 18, 22, 32, 20, 14а, 35, 21, 41, 9, 3, 17, 19, 10, 1, 5, 27, 11, 15, 2, 14, 8, 23, 7, 12, 13, 25, 4, 55, 48, 57, 60, 50, 16, 42, 36, 54, 58, 46, 34, 40, 44, 7, Кръстовище, Кръстовище Х. Димитър и Г. Бенковски, Кръстовище Хр. Ценов Ангел Кънчев, Люляк 20, 11, 5, 14, 1, 12, 8, Марин Дринов 2, 5, 11, 3, 17, 1, 7, Месност Под Село Рибарник, Мобилно Бунгало, Милин Камък 7, 13, 4, 10, 21, 12, 19, 6, 8, 16, 15, 2, 4, 9, 11, 2, 5, 1, 7, Октомври 8, 6, 1, 5, 4, 2, 11, Охрид 11, 9, 12, 16, 9а, 10, 13, 6, 5, 3, 15, 1, 23, 24, 18, 15, 11, Паисий Хилендарски 8, 4, 3, 6, 1, 12, 5, 2, Пали Лула, Петко Р. Славейков 4, 5, 26, 28, 12, 22, 15, 24, 11, 14, 9, 16, 4, 6, 3, 17, 30, 5, Пирин 37, 30, 26, 34, 24, 23, 36, 28, 42, 38, 25, 44, 17, 19, 20, 48, 46, 11, 50, 16, 1, 12, 13, 10, 4, 7, 7, 8, 13, 15, 18, 2, 3, 8, 20, 5, Поп Харитон 11, 17, 15, 16, 6, 3, 18, 1, 20, 14, 10, 12, 19, 9, Рила 5, 15, 7, 2, 1, 8, 4, 3, 6, 16, 14, 74, 18, Свобода 24, 13, 14, 16, 2, 7, 6, 12, 28, 8, 26, 14, 3, 11, 1, 20, 5, 5, 28, 46, 25, 37, 42, 44, 29, 33, 35, 32, 27, 36, 31, 15, 23, Север 7, 10, 28, 12, 1, 6, Скът 3, 2, 4, 21, 6, 22, 8, 1, Софроний Врачански 13, 13, 71, 11, 14, 5, 10, 12, Стоян Калъчев 56, 66, 41, 44, 39, 50, 62, 15, 46, 68, 58, 60, 35, 33, 51, 64, 31, 48, 55, 54, 8, 22, 26, 14, 10, 11, 13, 15, 9, 24, 12, 18, 16, 20, 10, 73, 53, 65, 92, 86, 90, 42, 104, 96, 88, 6, 84, 54, 15, 21, 17, 42, 32, 17, 36, 51, 19, 32, 34, 38, 23, 25, 15, 27, 32, 36, Странджа 7, 1, 5, 8, Струма 9, 6, 1, 7, 16, 15, 17, 14, 13, 10, 16, 11, 3, 17, Съединение 1, 2, 14, 6, 7, 10, 16, 31, 8, 4, 13, 3, 15, 16, 17, 22, 28, 20, 24, 26, 30, Тодор Каблешков 11, 13, 10, 12, 16, 3, 6, 7, 9, 15, 5, 9, Хаджи Димитър 48, 68, 36, 30, 29, 4, 15, 28, 31, 59, 52, 46, 33, 54, 60, 70, 54, 63, 51, 60, 42, 35, 35, 59, 68, 66, 47, 55, 52, 28, 6, 14, 6, 18, 8, 3, 5, 10, 4, 4, 22, 17, 13, 13, 15, 11, 24, 24, 2, 22, 26, 17, 1, Христо Ботев 33, 14, 17, 8, 23, 7, 1, 3, 15, 9, 12, 21, 29, 25, 19, 4, 13, 16, 11, Христо Ценов 1, 65, 98, 100, 63, 55, 86, 76, 57, 73, 88, 84, 69, 53, 71, 90, 67, 78, 74, 94, 59, 51, 96, 54, 48, 53, 34, 62, 47, 66, 50, 41, 49, 51, 37, 43, 36, 58, 70, 45, 60, 39, 56, 52, 64, 109, 14, 93, 104, 106, 118, 112, 85, 77, 87, 81, 99, 108, 94, 72, 95, 110, 86, 89, 79, 45, 75, 20, 53, 1, 29, 33, 28, 30, 46, 16, 21, 21, 7, 23, 11, 27, 31, 19, 30, 5, 31, 2, 18, 25, 33, 14, 17, 40, Христо Шабански 40, 58, 60, 48, 43, 46, 36, 57, 56, 70, 45, 42, 68, 55, 50, 44, 64, 61, 66, 38, 53, 34, 68, 1, 1, 11, 36, 13, 35, 21, 34, 26, 30, 32, 33, 29, 20, 16, 37, 25, 14, 18, 27, 31, 23, 9, 31а, 49, 19, 24, 22, 39, 17, 3, 8, 2, 5, 61, 65, 67, 64, 63, 61а, Цар Иван Шишман 8, 10, Шипка 1, 11, 7, 2, 4, 9, 48, 39, 58, 51, 50, 57, 46, 44, 56, 61, 59, 52, 26, 21, 27, 32, 36, 31, 30, 39, 19, 24, 33, 40, 18, 20, 26, Кв51, 38, 41, 29, 21, 25, 34, 35, 29б, Янтра 18, 8, 7, 12, 17, 5, 4, 10, 9, 13, 15, 1

На 25.09.2019 г. /09:15 - 09:30 ч.; 15:45 - 16:00 ч./   На 26.09.2019 г. /09:15 - 09:30 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ - Соколаре: Баба Тонка 2, 4, 3, 1, Бачо Киро 13, 15а, 7, 17, 12, 10, 8, 4, 3, 1, 6, Бук 2, 3, 1, Васил Левски 5, 2, 1, 3, 11, 4, 7, 12, 9, Георги Димитров 33, 40, 36, 29, 25, 38, 48, 27, 46, 28, 37, 30, 34, 32, 42, 31, 39, 35, 44, 21, 16, 7, 19, 6, 35, 8, 14, 4, 5, 22, 23, 18, 15, 11, 2, 24, 26, 1, 13, 3, 9, 17, 20, 31, Георги С. Раковски 20, 5, 1, 22, 8, 14, 2, 24, 17, 3, 4, 7, 11, 18, 12, Дунав 3, 20, 10, 22, 12, 9, 14, 4, 7, 6, 15, 8, 26, 18, 5, 24, 11, Иван Вазов 8, 5, 9, 1, 12, 6, 11, 13, 14, 3, 10, 7, Иван Нивянин 1, 12, 9, 14, 15, 20, 8, 16, 4, 10, 6, 18, 2, 13, 3, 7, 5, 11, Илия Мусков 1, 2, 8, 3, 5, 4, 10, 6, 7, 11, Кокиче 1, 5, 3, 23, 15, 9, 13, 21, 7, 17, Кочо Чистеменски 5, 4, 3, 1, 6, 7, 8, 15, 10, 9, 14, 8а, 10а, 13, Кр-Ще Петко Коташки и Цар Асен, Крум Беличовски 34, 24, 28, 36, 20, 40, 17, 22, 18, 29, 32, 27, 21, 38, 25, 16, 30, 13, 15, 26, 10, 14, 8, 6, 12, Любен Каравелов 18, 11, 20, 14, 16, 6, 1, 5, 9, 10, 3, 4, 7, 12, Неофит Рилски 3, 1, 5, 2, 6, 4, Паисий Хилендарски 2, 6, 4, Петко Коташки 6, 24, 10, 11, 16, 14, 1, 25, 22, 9, 20, 19, 17, 4, 2, 8, 12, 15, 23, 37, 31, 35, 39, 46, 25, 40, 29, 44, 42, 33, 41, 32, 26, 38, 34, 28, 30, Светослав Обретенов 10, 4, 7, 1, Стефан Караджа 4, 10, 6, 2, 4, Стоян Йончев 8, 16, 12, 27, 15, 19, 17, 21, 23, 14, 10, 18, 12, 1, 10, 3, 4, 13, 9, 11, 8, 5, 6, 7, Тодор Каблешков 20, 22, 16, 6, 8, 10, 4, 1, Хаджи Димитър 19, 8, 18, 10, 17, 3, 9, 8, 1, 2, 4, Христо Ботев 8, 3, 2, 13, 5, 9, 15, 1, 7, 6, 11, Цар Асен 11, 22, 24, 14, 18, 16, 20, 19, 17, 26, 9, 9, 2, 1, 8, 4, 6, 5, Цар Борис I-ви 1, 12, 4, 2, 8, 22, 24, 20, Цар Калоян 6, 9, 4, 7, 5, 3, 2, 5, Цар Симеон I-ви 2, 3, 5, 6, 20, 7, 8, 4, Чавдарци 12, 5, 16, 18, 4, 6, 10, 20, 8, 3, Шипка 4, 1, 2, 3, 6, Юрий Гагарин 12, 10, 8, 13, 3, 6, 7, 11, 5, 4, 1

Община Враца  

На 24.09.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Враца: Дъбника 129, 132, 131

На 24.09.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Враца: Дъбника 126, 127

На 25.09.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 26.09.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Върбица, Общ. Враца: Аврам Митев 24, 12, 14, 32, 16, 23, 30, 7, 2, 5, 6, 24, 9, 8, 13, 4, 15, 16, 1, 3, Александър Стамболийски 5, 3, 1, Арда 5, Бачо Киро 1, 2, Бузлуджа 6, 1, 3, 5, 8, 4, Васил Левски 12, 9, 16, 18, 10, 6, 4, 19, 1, 20, 11, 17, 8, 12, Васил Недков 16, 29, 40, 42, 31, 27, 14, 21, 19, 18, 24, 13, 36, 33, 41, 8, 7, 1, 3, 25, 2, Вела Пеева 7, Витоша 4, 1, 2, 3, 3, Волга 2, 1, 10, 2, 9, 3, 13, 14, 12, 1, Вълчо Химирски 6, 7, 8, 1, Ген. Гурко 1, 6, Ген. Столетов 2, 8, 1, Георги Бенковски 8, 6, 37, 3, 17, 15, 10, 9, 23, 1, 11, 2, 16, 25, 4, 19, 5, Георги Димитров 10, 2, 7, 15, 6, 4, 1, 8, Георги Маринков 27, 10, 15, 5, 9, 31, 19, 3, 17, 25, 7, 4, 35, 33, 37, 12, 10, 35, 29, 36, 12, Д-Р Петър Берон 1, Драва 8, 7, 6, 1, Дунав 6, 4, Захари Стоянов 17, 18, Здравец 33, 2, 1, Иван Нивянин 2, 1, Искър 2, 9, 4, 3, 7, 5, 1, Люлин 3, 2, 1, Маршал Толбухин 10, 1, 8, 5, 4, 7, 1, 2, 3, 6, местност Бриша Ушите Пс, Никола Ценов 45, 42, 5, 30, 17, 18, 44, 3, 38, 48, 6, 46, 32, 2, 1, 36, 8, 16, 62, 9, 68, 19, 5, 72, 70, 64, 43, 11, 69, 80, 24, 39, 42, 21, 88, 41, 86, 11, 78, 40, 17, 6, 8, 3, 22, 7, 44, 48, 15, 5, 19, 13, 38, Панайот Волов 9, 23, 10, 3, Петко Р. Славейков 24, 10, 15, 12, 11, 5, 17, 22, 1, Петър Николов 64, 2, 2 А, Стара Планина 12, 5, 9, 6, Стефан Караджа 8, 5, 4, 2, 1, 7, 9, 3, 3, 6, 5, Христо Ботев 4, 21, 34, 23, 6, Христо Смирненски 9, 6, 7, 5, Цветко Христов Иванов 1, 9, 5, 3, 7, Юрий Гагарин 2, 4, 2, 5, 6, 1, 11, 12, 10

На 26.09.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Враца: Братя Миладинови 3, Демокрация 2, Димчо Дебелянов 1, 3, 2, 6, 17, 27, 9, 19, 8, 13, 4, 21, 12, 15, 11, 14, 10, Иван Ангелов 6, 31, 8, Трафо Металург 5, 12, 23, 37, 3, 25, 21, 35, 17, 27, 33, 10, Кирил Буюклийски 22, 13, 9, 24, 20, 11, 18, 28, 30, 26, 32, Металург Павилион, Мито Орозов 45, 59, Поп Тодор Врачански 12, Сестри Хаджикръстеви 5, 2, 10а, 3, 10 А

На 26.09.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Враца: Георги С. Раковски 20, 17, 29, 33, 35, 25, 24, 27, 25 Жск Веслец 2, 31, 30, 22, 37, 28, 26, Дико Илиев 21, 17, 17, Димчо Дебелянов 33, 23, 29, 31, 24, 18, 20, 22, 26, 23 Гараж, 16, Иванка Ботева 27, 20, 28, 14, 18, 24, 33, 20 Павильон 5, 29, 25, 31, Любен Каравелов 20, 18, 16, Сестри Хаджикръстеви 20, 9, 16, Стоян Калъчев 7, Стрежер 4, Трайко Китанчев 6, 1, 7, 7, Цветана Табакова 1, 20, 10, 16, 5, 6, 14, 15, 7, 17, 11, 21, 18, 9, 8, 19, 12, 3, 13

На 27.09.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Враца: Дъбника 144, 144, 145

На 27.09.2019 г. /12:30 - 16:30 ч./ - Враца: Беласица 1, 5, Васил Кънчов 25, 1,,, Източно Промишлена Зона, 27 Източна Промишлена Зона, 27, 120, 35, Вилна Зона Врачански Балкан, Вратица 46, 58, 38, 37, 33, 25, 35, 56, 42, 66, 29, 52, 50, 54, 44, 27, 68, 40, 60, 23, 43, 41, Георги Апостолов 19, 63, 60, 58, 62, 60, Драган Цанков, Източна Промишлена Зона, местност Вратцата-Лудо Езеро Водоем, Младост, Никола Вапцаров Тп Члк, Скакля До Варницата

На 27.09.2019 г. /12:30 - 16:30 ч./ - Згориград: местност Гарванец 1, местност Гарванец

На 27.09.2019 г. /12:45 - 16:30 ч./ - Враца: Христо Ботев 17 А

На 27.09.2019 г. /12:45 - 16:30 ч./ - Згориград: Александър Стамболийски 29, 1, 22, 13, 15, 18, 10, 23, 2, 14, 4, 9, 8, 20, 16, 25, 27, 6, 21, 12, 7, 11, Боров Камък 5, 2, 3, 7, 1, 4, 6, Буковец 14, 4, 8, 3, 16, 18, 12, 2, Васил Коларов 13, 2, 15, 1, 9, 17, 4, 25, 6, 27, 5, 26, 11, 7, 23, 19, Васил Левски 11, 14а, 6, 18, 16, 31, 13, 9, 10, 25, 7, 23, 17, 21, 2, 29, 1, 8, 3, 14, 27, 12, 4, 15, Веслец 3, 2, 1, Вола 5, 3, 6, 4, 1, 2, Вратица 32, 28, 26, 7, 34, 24, 18, 16, 10, 5, 8, 14, 2, 6, 4, 12, 1, 22, 20, Гаврил Генов 1, 2, 5, 8, 13, 6, 9, 4, Ген. Иван Кинов 13, 4, 2, 6, 5, 3, 8, 10, 1, 7, 4, Георги Бенковски 3, 5, 2, 1, 2, Георги Дамянов 15, 10, 9, 7, 4, 13, 6, 11, 8, 1, 17, 3, 2, Георги Димитров 3, 6, 33, 11, 24, 9, 42, 19, 1, 27, 15, 4, 35, 17, 7, 29, 10, 30, 43, 12, 40, 13, 48, 36, 21, 5, 22, 28, 16, 8, 44, 20, 38, 31, 34, 46, 18, 32, 14, 41, 23, 25, 61, 57, 64, 45, 72, 132, 61, 134, 96, 66, 60, 56, 53, 76, 52, 49, 74, 37, 55, 64, 54, 68, 72, 45, 51, 82, 75, 58, 50, 84, 35, 78, 70, 62, 80, 47, 39, 104, 128, 10, 79, 130, 100, 71, 98, 124, 89, 102, 91, 122, 59, 94, 81, 87, 93, 88, 126, 83, 61, 90, 57, 92, 114, 67, 63, 75, 85, 77, 69, 65, 73, 96, 112, 120, 110, 86, Георги Проданов 19, 17, 2, 11, 7, 3, 15, 5, 1, 28, 13, 21, 9, Георги С. Раковски 3, 2, 5, 1, Димитър Благоев 1, 3, 5, 16, 29, 17, 10, 4, 25, 35, 14, 2, 9, 27, 6, 7, 28, 31, 19, 15, 45, 21, 43, 30, 20, 12, 32, 11, 13, 22, 24, 18, 23, 33, 37, 41, 39, 26, 8, Здравец 4, 6, 2, Иван Вазов 4, 2, 6, 14, 12, 18, 48, 1, 20, 24, 11, 42, 46, 26, 16, 5, 30, 36, 44, 3, 40, 38, 8, 10, 32, 34, 14, Иван Нивянин 6, 2, 3, 1, 4, извън регулацията, Йордан Лютибродски 8, 21, 2, 12, 10, 1, 6, 5, 4, 15, 25, 11, 23, 9, 7, 3, 18, 41, 14, 51, 45, Тп Члк, 33, 30, 59, 38, 44, 29, 49, 44 А, 57, 36, 52, 47, 35, 31, 16, 37, 42, 55, 34, 39, 46, 22, 50, 43, 48, 26, 54, 32, 28, 40, 53, 15, Крайречна 2, 4, 7, 10, 8, 5, 9, 1, 6, 2, Леденика 1, 4, 3, 5, 9, 7, Любен Каравелов 2, 4, Марин Христов 9, 5, 1, 3, 6, 2, 7, 11, 13, 12, 19, 17, 16, 8, 15, 10, 21, 14, местност Гарванец, местност Кошара 1, местност Лагера, Минзухар 5, 6, 2, 7, 3, 4, Околчица 3, 5, 1, 7, 9, Панайот Волов 5, 2, 9, 13, 11, 1, 3, 4, 6, Плакалница 5, 10, 6, 12, 7, 14, 8, 2, 4, 1, 1, Радан Войвода 9, 8, 2, 16, 4, 12, 11, 5, 3, 14, 1, 6, 10, Река Лева 33, 35, 29, 13, 27, 17, 15, 5, 7, 23, 21, 3, 19, 1, 25, 11, Ръжище 6, 2, 8, 4, Седмочисленици 2, 19, 4, 16, 12, 21, 28, 20, 5, 13, 6, 5а, 1, 7, 24, 8, 3, 30, 22, 26, 10, 16а, 14, 18, Синчец 12, 10, 12, 2, 1, 4, 6, 8, Хан Аспарух 6, 3, 4, 1, 2, 5, Христо Ботев 41, 21, 35, 45, 39, 22, 17, 29, 37, 33, 23, 43, 28, 18, 16, 19, 24, 31, 17а, 14, 20, 15, 9, 10, 6, 2, 15, 3, 1а, 1, 4, 13, 12, 11, 5, 7, Цар Калоян 4, 3, 2, 1, Цар Симеон I-ви 3, 1, 4, 2, 3, Цеко Павлов 2, 3, 8, 1, 6, 7, 4, 5, 1

Община Козлодуй  

На 23.09.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 24.09.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 25.09.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Козлодуй: 36-ти Полк 18, 1, Ул. Преслав, 5, . 3, 11, 7, 2, 9, 15, 4, 6, 13, . 13, Варна 1, 24, 6, 16, 17а, 11, 20, 10, 8, 19, 15, 4, 18, 26, 12, 3, 2, 5, 22, 21, 9, 7, 14, 13, 17, Георги Димитров 29, Добруджа 35, 21, 33, 27, 25, 31, 37, 20, 16, 24, 22, Екзарх Йосиф 25, Орлин Василев 14, 10а, 10, 16, 7-А, 19, 9, 4, 20, 17б, 23, 2, 21, 7, 8, 17а, 18, 22, 11, 5, 13, 1, 15, 12, 6, 3, Преслав 2а, 2, 1, 4, 3, 5, Тракия 8, 11, 6, 7, 1, 5, 9, 3, 2, Търново 16, 27, 23, 18, 21, 25, 19, 14, 31, 29

На 26.09.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 27.09.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Козлодуй: Милин Камък 7, 18, 25, 12, 21, 16, 15, 3, 17, 1, 9, 23, 2, 13, 29, 5, 6, 19, 14, 27, 4, Христо Ботев 69, 65, 90, 82-Б, 92, 73, 69-Б, 81, 67, 77, 71, 88, 96, 63, 86, 75, 69 А, 94, 79

Община Криводол  

На 26.09.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Криводол: Ангел Кънчев 16, 12, 13, 8, 3, 6, 14, 9, 5, Васил Левски 18, 13, 21, 22, 20, 24, 28, 15, 11, 9, 17, Ген. Глухов 16а, 1, 16, 7, 18, Георги Димитров 83, Георги С. Раковски 31, Комсомолска 1, Ленин 42, 37, 36, 1, 40, 39, 44, 12, 14, 41, 38, 10, 43, 22, 34, Митко Палаузов 22, 12, 14, 8, 24, Млада Гвардия 22, 26, 3, 7, 20, 14, 18, Освобождение 23а, 25, 27а, 26, 13, 11, 48, 27 2, 2, 1, 27, 21, 10, 14, 19, 24

/Следва/

Ключови думи към статията: