Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията Западна България за периода 22-26.02.2021 г. - 16 част

Енергетика / България
3E news
315
article picture alt description

Община Вършец  

На 23.02.2021 г. /13:30 - 16:30 ч./   На 25.02.2021 г. /13:30 - 16:30 ч./   На 26.02.2021 г. /13:30 - 16:30 ч./ -  Вършец:   Бор(Симо Първанов)  12, 16, 18, 14,  Бреза(Безименна)  53, 1, 37, 48, 52, 66, 50, 64, 58, 56,  Бялата Вода(М.Арсенов)  22,  Зелени Дел  21, 29, 10, 35, 72, 16, 52, 25, 27, 14, 54, 7, 34, 46, 39, 51, 41, 48, 43, 28, 33, 50, 11, 4, 70, 13, 12, 26, 40, 15, 38, 37, 56, 44, 17, 22, 20, 45, 58, 60, 62, 1, 6, 9, 5, 53, 30, 32, 31, 8, 19, 68, 64, 18,  Калето  1, 10, 2, 3, 8, 4, 6,  Козница  21, 25, 15, 20, 16, 23, 14а, 29, 27, 19, 14, 13, 26, 28, 12, 2,  Липа(Асен Дионисиев)  66,  Местност Грамадата  ,  Местност Дългата Ливада  ,  Местност Редежо  М. Дългата Ливада, 43, 35, 5, 52,  Местност Селище  20, 1, 31, 17, 4, 19, 23, 21, 6, 2, 5, 27, 14,  Минкова Баня  6, 5, 2, 3, 4, 1,  Република(Г.Димитров)  230, 159, 238,  Софроний Врачански  2,  Стара Река  32, 30, 24, 20, 28, 22, 34, 36, 26,  Явор(Дионисий Илиев)  63

Община Лом  

На 25.02.2021 г. /13:16 - 16:16 ч./   На 26.02.2021 г. /13:16 - 16:16 ч./ -  Добри Дол,  Общ. Лом:   Втора  15, 98, 3, 7, 11, 1, 5, 17,  Местност Тамиите  Хлораторно,  Пета  71, 101, 80, 81, 105, 91, 90, 82, 75, 95, 84, 109, 77, 96, 79, 83, 76, 106, 88, 64, 70, 98, 103, 99, 86, 85, 107, 73, 58, 102, 67, 92, 74, 69,  Първа  19, 7, 23, 11, 28, 37, 40, 42, 3, 41, 30, 31, 36, 39, 17, 27, 35, 50, 43, 15, 45, 52, 46, 38, 24, 21, 56, 44, 25, 29, 13, 34, 26,  Шеста  32,    Уо

На 22.02.2021 г. /13:30 - 16:15 ч./   На 23.02.2021 г. /13:30 - 16:15 ч./   На 24.02.2021 г. /13:30 - 16:15 ч./   На 25.02.2021 г. /13:30 - 16:15 ч./ -  Долно Линево:   Васил Левски  2, 4, 6, 1, 5, 3,  Веслец(23-тиСептември)  4, 14, 2, 16, 9, 7, 8, 5, 1, 11, 18, 10,  Витоша(9-тиСептември)  1, 3, 2, 5,  Вишна(Г.Димитров)  5, 6, 4, 9, 2, 3, 7, 1, 13, 4а,  Дунав  2, 6, 4, 5, 16,  Малина  6, 26, 1, 2, 20, 4, 16, 7, 14, 5, 3, 9,  Марица  2, 4,   ПИ рин  4, 2, 6, 2а, 5,  Покрайна  17, 9, 7, 13, 19, 15,  Стефан Караджа  15, 9, 11, 17, 13, 2

Община Монтана  

На 23.02.2021 г. /15:30 - 16:30 ч./ -  Монтана:   48489.26.2850  ,  Жельо Войвода  52, 5, 4, 2,  Иван Козарев  2, 5, 1, 3,  Индже Войвода(Л.Димитрова  5, 2, 6, 4,  Кочо Честименски  8, 16, 2, 6, 18, 12, 4, 3, 1, 20, 10,  Крайна(П.Харитон)  9, 5, 7,  Мала Кутловица  ,  Никола Вапцаров  52, 133, 117, 91, 105, 56, 80, 94, 74, 95, 54, 62, 115, 111, 84, 93, 89, 78, 68, 76, 50, 103, 113, 60, 99, 101, 86, 58, 92, 129, 83, 109, 119, 70, 64, 131, 121, 97, 72, 44, 48, 90, 87, 66, 79, 46, 76а, 107, 82, 88,  Никола Обретенов  1, 17, 4,  Панайот Волов  2, 15, 6, 18, 13, 9, 14, 11,   ПИ рин М Кутловица  2, 4, 3,  Свети Наум Охридски  8, 10, 6, 2, 4,  Синчец  7, 16, 4, 18, 14,  Теменуга  1, 2, 6,  Христо Ясенов  10, 1, 8, 6, 3, 4,  Червен Бряг  9, 3, 11

На 23.02.2021 г. /13:30 - 15:00 ч./ -  Монтана:   48489.26.814  ,  Бързия  4а, 6, 9, 5, 7, 10, 3, 4, 1, 8, 12,  Вихрен  12, 20, 16, 6, 24, 8, 18, 10, 22, 14,  Елтепе  4, 9, 13, 10, 11, 8, 7, 12, 3, 6, 2, 15, 5,  Захари Зограф  2, 5, 19, 14, 10, 13, 23, 12, 11, 17, 8, 15, 4, 21, 18,  Здравец  6, 9, 7, 11, 8, 5, 10, 3, 12, 4,  Иван Павлов  5, 4, 8, 6, 2,  Иглика  6, 4, 2, 8,  Крайна(П.Харитон)  8, 4, 2, 3, 1, 6, 5,  Лъката  1, 11, 7, 9, 5, 3, 2,  Никола Вапцаров  28, 59, 40, 53, 77, 22, 65, 57, 73, 55, 26, 32, 42, 38, 71, 75, 34, 24, 67, 61,  Чайка  9, 18, 16, 11, 14,  Червен Бряг  6, 4, 8,  Чернила  22, 7, 8, 24, 10, 19, 11, 3, 13, 4, 6, 12, 20, 2, 14, 16, 1, 21, 5, 9, 26, 15, 17

На 22.02.2021 г. /15:30 - 16:30 ч./ -  Монтана:   Арх.Младен Кръстев(Н.Ил.)  9, 11, 7, 1, 13, 5, 3,  Свети Климент Охридски(Г.  4, 2,  Христо Ботев  56, 75, 73

На 22.02.2021 г. /13:30 - 15:00 ч./ -  Монтана:   Велико Търново(Ил.Царев)  1,  Д-Р Стамен Илиев  62, 76, 66, 67, 71, 65, 57, 51, 68, 40, 72, 74, 48, 30, 58, 56, 59, 46, 44, 60, 75, 55, 77, 50, 69, 52, 79, 45, 36, 54, 64, 43, 61, 32, 63, 53, 70, 49, 38, 34, 78, 47, 42, 73, 81,  Морава  14, 9,  Парта  5,  Тунджа  8,  Янтра  41, 33, 20, 25, 29, 35, 18, 16, 31, 27, 39

На 26.02.2021 г. /13:30 - 15:00 ч./ -  Монтана:   Дунав  5, 3, 8, 10, 4, 2, 6,  Жельо Войвода  20, 21, 14, 12, 10, 29, 16, 23, 18,  Ка ПИ тан Дядо Никола(Л.Ст.  4, 2,  Лацията  4,  Люлякова  21,  Мала Кутловица  ,  Митко Палаузов  1, 3,  Младен Томов  3, 7, 11, 4, 2, 18, 5, 9, 10, 13, 6,  Никола Вапцаров  135, 149, 100, 163, 106, 159, 96, 157, 112, 104, 167, 147, 141, 118, 120, 137, 153, 139, 165, 143, 116, 102, 114, 145, 161, 151, 133, 110, 98, 155, 108,  Никола Обретенов  27,  Панайот Волов  36,  Стара Планина  13, 12, 6, 14, 8, 2, 25, 12а, 17, 15, 19, 4, 10, 7,  Яница(Ямите-М.Кутловица)  5, 4, 7, 6, 8, 1, 3

На 24.02.2021 г. /15:30 - 16:30 ч./ -  Монтана:   Изгрев  5, 7, 4, 6

На 25.02.2021 г. /15:30 - 16:30 ч./ -  Монтана:   Искър  2, 16, 7, 6, 14, 1, 10, 22, 19, 20, 18, 11, 8, 12, 4,  Морава  ,  Трети Март(Г.Димитров)  214, 212, 202, 192, 206, 198, 194, 210, 196, 190, 200, 188

На 24.02.2021 г. /13:30 - 15:00 ч./ -  Монтана:   Княз Александър Батенберг  16, 24, 20, 18, 22,  Марица  39, 35, 28, 29, 37, 30, 31, 26, 33, 32, 24,  Стефан Стамболов(Заводска  17, 18, 16, 12, 9, 14, 11,  Трети Март(Г.Димитров)  99, 95, 95 Аналитик, 101, 85, 154, 158, 152, 87, 160, 103, 156,  Янтра  13, 3, 11, 12, 7, 2, 10, 9, 6, 8, 1, 4, 15, 5

На 26.02.2021 г. /15:30 - 16:30 ч./ -  Монтана:   Княз Александър Батенберг  45, 43, 39, 37, 47, 41, 14,  Марица  27, 25, 24, 22,  Стефан Стамболов(Заводска  15, 8, 10, 1, 5, 13а, 13, 3, 4, 7, 2,  Странджа  5, 1, 15, 8, 10, 13, 6, 17, 9, 16, 18, 11, 4, 12, 19, 3, 14, 7, 20, 22,  Трети Март(Г.Димитров)  91, 105, 81, 85, 89, 83, 93,  Цар Асен  5, 9, 1, 7, 16, 18, 14, 10, 12, 22, 20, 3, 8

 

Област Перник  

Община Брезник  

На 22.02.2021 г. /13:00 - 16:30 ч./   На 24.02.2021 г. /13:00 - 16:30 ч./   На 26.02.2021 г. /13:00 - 16:30 ч./ -  Гърло:   Общ.Брезник

На 26.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./ -  Долна Секирна Пейна  махала  

На 26.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./ -  Кошарево:   000339  ,    Мах.Ранинци, Къща

На 22.02.2021 г. /13:30 - 16:30 ч./   На 24.02.2021 г. /13:30 - 16:30 ч./   На 26.02.2021 г. /13:30 - 16:30 ч./ -  Режанци:   УПИ  V-282 Кв.30

Община Земен  

На 26.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./ -  Габровдол

На 26.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./ -  Горна Врабча:   Махала Деяновци  ,  Стопански Двор  ,    Къща

На 26.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./ -  Горна Глоговица

На 26.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./ -  Дивля:   Мах.Кукувичарска  ,  Мах.Фильова

На 26.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./ -  Долна Врабча

На 26.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./ -  Еловдол:   Iv-355 Кв.23  ,  Кв.15

На 26.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./ -  Калотинци

На 26.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./ -  Мурено:   Къща

На 26.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./ -  Смиров Дол

На 26.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./ -  Чепино

Община Ковачевци  

На 26.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./ -  Калище:    

На 26.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./ -  Ковачевци,  Общ. Ковачевци:   XXIV-1148,  Кв.49  ,  XXXII, Кв.54а  ,  М. Циганка   ПИ -5,  Махала Калайджийска  ,  НУПИ  1, Масив 1, С.Ковачевци  ,  НУПИ  1146, Мах.Стаменкова  ,  НУПИ  17а,  С. Ковачевци  ,  НУПИ  №1,  Кад.Район 123  ,  С. Ковачевци,  Общ. Ковачевци Местност Яз. Пчелина  ,  УПИ  XІІ-343 Кв.36  ,  УПИ -XIII,  Кв.53а  ,  Циганка  ,    Жил.Сграда, Къща, Мах;Каладжийска

На 26.02.2021 г. /13:01 - 13:30 ч./ -  Ковачевци,  Общ. Ковачевци:   М. Циганка   ПИ -5,  Махала Калайджийска  ,  НУПИ  17а,  С. Ковачевци  ,  НУПИ  №1,  Кад.Район 123  ,  С. Ковачевци,  Общ. Ковачевци Местност Яз. Пчелина  ,  Циганка  ,    Къща, Мах. Каладжийска

На 26.02.2021 г. /13:01 - 16:00 ч./ -  Ковачевци,  Общ. Ковачевци:   М. Циганка   ПИ -5,  С. Ковачевци,  Общ. Ковачевци Местност Яз. Пчелина  ,  Циганка

На 26.02.2021 г. /13:01 - 13:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Косача:   Мах.Дръжкарска, Къща, Къща, Мах.Малинова

На 26.02.2021 г. /13:01 - 16:00 ч.; 13:01 - 13:30 ч./ -  Лобош:   Яз.Пчелина

На 26.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./ -  Лобош:   НУПИ  14  ,    Яз.Пчелина

На 26.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./ -  Ракиловци:   Къща

На 26.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./ -  Светля:   336,  М. Сред Селото  ,  УПИ  Xix-298 Кв.22  ,    До Черквата

На 26.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./ -  Сирищник:   УПИ  IV-1161 Кв.39  ,  УПИ  XIII Кв.30  ,  УПИ  XIV Кв.30  ,  УПИ  ІV-494,  Кв.38  ,    Мах.Денева

На 26.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./ -  Слатино,  Общ. Ковачевци

Община Перник  

На 23.02.2021 г. /10:00 - 10:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД; 11:30 - 12:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ -  Батановци:   3ти Март  ,  Бела Вода  395, .395, 392, 398,  Бл Дцз Васил Коларов  13, 16, 12, 10, 15, 11,  Граово  3,  Мах.Трънска И Кащерова  Къща, 11, 3, 20, 2, 24, 9, 23, 10, 7, 1, 5, 22, 30, 4, 19, 6, 39, 60, 28, 29, 31, 33, 37, 43, Магазин, 45, 46,  Мах.Трънска И Кащерова 4245  ,  Свети Спас  18, 14, 13, 7а, 16, 8, 19а, 12, 15, 21, 26,    10, Стар Завод, 15, 13, 11, 12

На 23.02.2021 г. /10:00 - 10:30 ч.; 11:30 - 12:00 ч./ -  Батановци:   Батановци

На 24.02.2021 г. /08:31 - 09:30 ч.; 15:31 - 16:30 ч./   На 26.02.2021 г. /08:31 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Големо Бучино:   15504.34.97  ,  Vi-455,  Кв.31  ,  X-145, Кв.13  ,  Арбова  2, 2а,  Бачова Махала  ,  Бели Брег  12,  Витоша  24, 7, 8а, 51,  Даскала  4, 6, 2,  Дъбрава  7, 15,  Извор  12, 15,  Кедър  2, 11, 17,  Кокиче  3,  Кошеве  20, 3,  Кракра  52а, 11, 73а, 24, 80, 53, 50, 8, .43, 92, 61, 51а, 39, 19, 5,  Люлин  35, 33,  Македония  16,  Нарцис  2а,  Перник  37,  Република  6, 8, 20, 28, 38,  Рутеш  1,  Скачок  4,  София  46а, 3, 5, 50, 56, 1а, 28, 24а, 4,  Струма  15, 21, 3,  УПИ  I-2,  Кв.1  ,  УПИ  Iv-8151 Кв.15  ,  УПИ  VI-794 Кв.25  ,  УПИ  VIII-184 Кв.48  ,  УПИ  XVI-117 Кв.19  ,  УПИ  XVII-167  Кв.34  ,  УПИ  XXIV Кв. 39  ,  Шефтена  7б,  Яланджийска  ,  Ясен  2, 4, 4б,     ПИ  042002  М. Манастира, 256, 5, Къща, 12, 51, 49, 50, 58, 56

На 22.02.2021 г. /13:00 - 16:00 ч./   На 23.02.2021 г. /13:00 - 16:00 ч./   На 24.02.2021 г. /13:00 - 16:00 ч./   На 25.02.2021 г. /13:00 - 16:00 ч./   На 26.02.2021 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  Дивотино:   Витоша  14, 7а, 9, 16,  Дванадесета  6, 5, 10, 1,  Единадесета  13, 24а,  Комсомолска  1,  Люлин  14, 15, 8, 10, 2, 3, 12, 6, 5, 1, 11, 4,  Махала Герен  5,  Миньор  130.,  Петдесетипета  1,  Петнадесета  7а, 2, 1, 6, 12, 7, 10, 5, 9,  Първа  3,  Слатина  3, 5, 2, 1,  Тринадесета  3, 2, 7, 2, 5, 3, 18, 1, 5, 12, 9,  Четринадесета  18, 16, 1, 10, 5, 3, 13, 21, 14, 21, 17, 19, 26, 6, 20 Къща, 2, 9, 11, 8, 4, 7,  Шестнадесета  2, 4

На 24.02.2021 г. /08:31 - 09:30 ч.; 15:31 - 16:30 ч./   На 26.02.2021 г. /08:31 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Драгичево:   1648  ,  217, Местност Копринено Орище  ,  537 М. Черешите  ,  559,  М. Черешите  ,  Vіі-555 Кв.80  ,  Xxxiv-1087 Кв.38  ,  Александър Боянов  29 Къща, 25, 31а, 19, 20, 26, 302, 12, 50, 31, 14, 13, 21, 16, 10, 5, 6, 14,  Александър Танев  6а,  Байкал  1, 12, 10, 16, 13, 14, 8,  Бор  4а, 12, 3, 2, Местност Черешите6, 4, 13, 8,  Васил Априлов  8, 2, 7, 9, 1, 4, 13, 11, 3, 5, 8д, 8, 25, 21, 23, 20, 22, 10., 10, 31, 29, 17, 14, 15, 27, 16, 33, 24, 35, 18, 21, 12, 35,  Васил Левски  18, 14, 3, 17, 12, 6, 10, 19, 1, 4, 21, 7, 15, 13, 5, 9, 8, 2, 16, 34, 20, 36, 40, 26, 54, 58, 52, 29, 22, 59, 30, 44, 27, 38, 50, 48, 42, 23,  Витоша  11а, 13, 15, 3, 5, 1, 11, 7,  Витошко Лале  1а,  Владайска  11, 9, 5, 7, 13, 1, 19, 2, Къща,  Възраждане  28, 38, 42, 45, 59, 63, 26, 24, 53, 43, 49 А, 49, 40, 61, 52, 57, 34, 44, 47, 30, 55, 32, 67, 48, 50, 149, 130, 145, 132б, М/У Гор. Идол. Драгичево, 153, 122, 143, 144, 128, 143а, 157, 142, 140, 132, 126, 138, 210а, 1, 214, 198, 183, 216, 202, 161, 186, 166 Къща, 148, 147, 225, 159, 229, 178, 167, 168, 186, 184, 243, 162., 169, 180, 138, 155, 163, 153, 235, 165, 157, 190, 192, 167., 151, 188, 164 Къща, 231, 182, 143, 184, 194, 169, 109., 70, 68, 115, 103, 84, 141, 109, 101, 98, 135, 137, 114, 123, 118, 111, 107, 74, 92, 127, 82, 104, 94, 68, 86, 90, 110, 41, 131, 96, 88, 133, 119, 123, 100, 78, 129, 105., 106, 139, 125, 111., 113, 80, 112, 102, 105, 108, 120, 116, 64, 87, 97, 83, 89, 66, 79, 82, 93, 85, 62, 83., 66, 54, 58, 58, 1, 69, 1,  Върла Стрън  6, 1, 3,  Горно Драгичево  173, 196, 204, 200,  Горно Драгичево/Гола Могила  ,  Горно Драгичево/Копринено Орище  ,  Гранит  3, 7, 21, 6, 19, 23, 8, 15, 27, 20, 2, 17, 5., 5, 10, 13, 21, 14, 12, 10,  Долно Драгичево  ,  Здравец  11, 10, 23, 3, 5, 21, 19, 2, 15, 13, 1, 9, 6, 12, 13,  Ивайло  5, 8, 11, 16, 18, 2, 1, 12, 7, 3,  Иван Вазов  10, 3, 1, 5, 8, 2, 7, 11, 9 А, 9,  Калиница  11, 17, 15, 1, 3, 7, 27, 29, 9, 11., 5, 44, 12,  Каменица  25, 31, 23,  Кокиче  8, 7, 5, 4, 3,  Копринка  11, 15,  Кракра  .1, 2., 5, 7, 10, 9, 12, 33, 20, 19, 13, 18, 11, 16, 22, 39, 27, 41а, 29, 24б., 24, 35а, 24б, 23, 34, 21, 1, 3, 33, 35, 41,  Лебед  1, 6, 5, 16, 11, 10, 7, 12, 3, 13, 9, 14,  Любен Каравелов  12, 6,  Люлин  34, 38, 20, 6, 32, 56, 10, 4, 2, 66, 30, 70, 58, 48, 46, 9, 34., 18, 8, 3, 12, 28, 7, 22, 26, 16, 54, 1, 45, 14, 64, 24, 62, 36,  М.Копринено Орище  ПИ  324  ,  Магистрала  1,  Мария Луиза  24, 3, 31, 21, 35, 25, 11, 14, 10, 33, 12, 22, 15, 8, 16, 13, 17, 29, 1,  Мах.Крушите  Вила,  Местност Горно Драгичево  Къща, Къща, Дърводелна, 386, Парцел 502 Кв 429,  Местност Горно Драгичево/Ал Танев  5,  Местност Горно Драгичево/Борова Гора  ,  Местност Горно Драгичево/Гола Могила  ,  Местност Горно Драгичево/Копринено Орище  8, Къща,  Местност Горно Драгичево/Крушите  ,  Местност Горно Драгичево/Селимите  ,  Местност Горно Драгичево/Черешите  ,  Минзухар  16, 8, 2, 3, 2, 35,  Миньор  5а, 3, 6, 8, 7, 4, 2, 10, 14, 1, 5,  Мрамор  6,  Незабравка  3,  Никола Вапцаров  1, 27, 33, 41, 23, 43, 25, 22, 35, 47, 19, 32, 17, 26, 28, 21, 30, 20, 31, 37, 39, 24, 45, 13, 18, 6а, 11, 5, 1, 4, 3, 2, 6, 16, 7, 15, 20, 10, 8,  Оборище  11, 14, 12, 7а, 7, 16, 10, 13, 6, 1, 2, 4, 3,  Панайот Волов  2, 16, 3, 1, 9, 20, 4, 10, 8, 7, 6, 11, 5, 22, 12,   ПИ  020003  ,   ПИ  1625, М.Серимеж  ,   ПИ рин  37, 28, 27, 17, 5, 6, 11, 10, 12, 13, 1, 4., 4, 15, 29, 41, 7, 39, 9, 2, 21, 43, 3, 47, 23, 35, 8, 45, 33, 31, 39а, 41а,  Реката  3., 9, 11, 3, 7, 2, 4, 3, 19, 15, 13, 17,  Република  8, 6, 21, 4, 11, 2, 7, 15, 17, 1, 23, 9, 13,  Рила  23, 13, 25а, 17, 27, 19, 21,  Ропотамо  5, 1а, 3, 9,  Рударска  16, 14, 45., Павилион,  Сава Асенов  2, 7, 11, 9,  Серимеж  ,  Средорек  14, 7, 3а, 3, 12, 4, 2., 6, 8, 10, 1, 2,  Умище  3, 1,  УПИ  I-756 Кв 31  ,  УПИ  VIII-1426  ,  Физкултурна  3, 22, 2, 14, 20, 8, 5, 18, 6, 4, 1, 16, 12,  Черни Връх  4, 11, 2, 8, 1, 5, 3,  Янтра  14, 16, 22, 26, 24, 6, 18, 20, 10., 10, 22, 12, 8,    Е-79, Гл.Път Е-79, Гл.Път Е79, Магистрала, Селска Бара, 26

На 26.02.2021 г. /08:31 - 16:30 ч./ -  Драгичево:   1648  ,  217, Местност Копринено Орище  ,  537 М. Черешите  ,  559,  М. Черешите  ,  VІІ-555 Кв.80  ,  Александър Боянов  29 Къща, 25, 31а, 19, 20, 26, 302, 12, 50, 31, 14, 13, 21, 16, 10, 5, 6, 14,  Александър Танев  6а,  Бор  4а, 12, 3, 2, Местност &Quot;Черешите&Quot;, 6, 4, 13, 8,  Васил Левски  18, 14, 3, 17, 12, 6, 10, 19, 1, 4, 21, 7, 15, 13, 5, 9, 8, 2, 16, 34, 20, 36, 40, 26, 54, 58, 52, 29, 22, 59, 30, 44, 27, 38, 50, 48, 42, 23,  Витоша  11а, 13, 15, 3, 5, 1, 11, 7,  Витошко Лале  1а,  Владайска  11, 9, 5, 7, 13, 1, 19, 2, Къща,  Възраждане  109., 70, 68, 115, 103, 84, 141, 109, 101, 98, 135, 137, 114, 123, 118, 111, 107, 74, 92, 127, 82, 104, 94, 68, 86, 90, 110, 41, 131, 96, 88, 133, 119, 123, 100, 78, 129, 105., 106, 139, 125, 111., 113, 80, 112, 102, 105, 108, 120, 116, 149, 130, 145, 132б, М/У Гор. Идол. Драгичево, 153, 122, 143, 144, 128, 143а, 157, 142, 140, 132, 126, 138, 210а, 1, 214, 198, 183, 216, 202, 161, 186, 166 Къща, 148, 147, 225, 159, 229, 178, 167, 168, 186, 184, 243, 162., 169, 180, 138, 155, 163, 153, 235, 165, 157, 190, 192, 167., 151, 188, 164 Къща, 231, 182, 143, 184, 194, 169,  Върла Стрън  6, 1, 3,  Горно Драгичево  173, 196, 204, 200,  Горно Драгичево/Гола Могила  ,  Горно Драгичево/Копринено Орище  ,  Гранит  3, 7, 21, 6, 19, 23, 8, 15, 27, 20, 2, 17, 5., 5, 10, 13, 21, 14, 12, 10,  Здравец  11, 10, 23, 3, 5, 21, 19, 2, 15, 13, 1, 9, 6, 12, 13,  Ивайло  5, 8, 11, 16, 18, 2, 1, 12, 7, 3,  Калиница  11, 17, 15, 1, 3, 7, 27, 29, 9, 11., 5, 44, 12,  Каменица  25, 31, 23,  Кокиче  5, 4, 3,  Копринка  11, 15,  Лебед  1, 6, 5, 16, 11, 10, 7, 12, 3, 13, 9, 14,  Люлин  34, 38, 20, 6, 32, 56, 10, 4, 2, 66, 30, 70, 58, 48, 46, 9, 34., 18, 8, 3, 12, 28, 7, 22, 26, 16, 54, 1, 45, 14, 64, 24, 62, 36,  М.Копринено Орище  ПИ  324  ,  Мах.Крушите  Вила,  Местност Горно Драгичево  Къща, Къща, Дърводелна, 386, Парцел 502 Кв 429,  Местност Горно Драгичево/Ал Танев  5,  Местност Горно Драгичево/Борова Гора  ,  Местност Горно Драгичево/Гола Могила  ,  Местност Горно Драгичево/Копринено Орище  8, Къща,  Местност Горно Драгичево/Крушите  ,  Местност Горно Драгичево/Селимите  ,  Местност Горно Драгичево/Черешите  ,  Минзухар  16, 8, 2, 3, 2, 35,  Мрамор  6,  Незабравка  3,  Никола Вапцаров  27, 33, 41, 23, 43, 25, 22, 35, 47, 19, 32, 17, 26, 28, 21, 30, 20, 31, 37, 39, 24, 45,  Оборище  11, 14, 12, 7а, 7, 16, 10, 13, 6, 1, 2, 4, 3,  Панайот Волов  2, 16, 3, 1, 9, 20, 4, 10, 8, 7, 6, 11, 5, 22, 12,   ПИ  020003  ,   ПИ  1625, М.Серимеж  ,  Реката  3., 9, 11, 3, 7, 2, 4, 3, 19, 15, 13, 17,  Република  8, 6, 21, 4, 11, 2, 7, 15, 17, 1, 23, 9, 13,  Ропотамо  5, 1а, 3, 9,  Сава Асенов  2, 7, 11, 9,  Серимеж  ,  Средорек  14, 7, 3а, 3, 12, 4, 2., 6, 8, 10, 1, 2,  Умище  3, 1,  УПИ  VIII-1426  ,  Черни Връх  4, 11, 2, 8, 1, 5, 3,    26, Селска Бара

На 25.02.2021 г. /13:01 - 16:00 ч./ -  Зидарци:   Иглика  2

На 26.02.2021 г. /13:01 - 16:00 ч./ -  Люлин,  Общ. Перник:   IV-537  ,  V-614 Кв 59  ,  Двадесет и Втора  19, 21, 2, 13, 17, 6, 7, 11, 15, 9,  Двадесет И Първа  2,  Двадесет И Седма  3,  Двадесет и Трета  2,  Двадесет И Четвърта  59, 23, 44, 26а, 27, 58, 55, 10, 4, 42, 41, 57, 30, 38, 32, 51, 12, 31,  Двадесета  3,  Деветнадесета  4, 6, 1, 2, 3,  Мах.Стакьовец И Манастира  22,  Осемнадесета  ,  Осма  1,   ПИ  6-886,  Кв.60 - 6 Кв.  ,  Седемнадесета  1,  Тридесета  1,  Тринадесеста  5,    Райлово Центъра, 27

На 23.02.2021 г. /13:01 - 16:00 ч./ -  Перник:   3-та  3, 6а, 5, 1, 2, 3а, 4,  5-та  10, 8, 1, 2, 6, 16, 14, 7, 14а,  6-та  12, 13, 3а, 11, 3, 7, 5, 10, 1, 8, 9, 6, 4,  7-ма  4, 12, 1, 6, 3, 10, 8,  8-ма  4, 6а, 7, 8, 9а, 1, 9, 2, 1а, 5, 11, 10, 12, 11а, 3,  Батак  7, 3, 5, 1,  Димова Махала  До Стоматологията, Павилион,  Козлодуи  16, 10, 9а, 5, 8, 18, 1, 14, 7, 10, 9б, 3, 11, 4, 4, 4, 12, 4, 6, 5, 7,  Мадара  2, 1,  Перущица  2, 6, 3, 3, 4,  Преслав  1а, 7, 3, 8, 6, 1, 4, 5, 9,  Рудничар  ,  Св.Св.Кирил И Методий  55,  Силистра  3, 1., 5, 3а, 7, 1, 1.,  Търново  3, 9, 5, 7, 11, 2, 12, 14, 8, 1, 13, 10, 6, 4

На 23.02.2021 г. /10:00 - 10:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД; 11:30 - 12:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ -  Перник:   Ангел Кънчев  7,  Антим Първи  1, 4, 3, 2, 6,  Ахелой  12, 20, 5, 32, 14, 24, 16, 8, 38, 26, 30, 10, 40, 6, 22, 12а, 28, 7,  Бела Вода  275, 266, 260, 270, 274, 269, 261, 259, 264, 272, 258, 265, 267, 259., 391, Детска Градина,  Ботьо Петков  6, 3, 10, 2, 8, 1, 4,  Иван Асен Втори  76, 78, 80, 62, 48, 74, 60, 86, 56, 54, 90, 80, 38, 64, 52, 50, 42, 72, 40, 82, 46, 88, 58, 44, 36, 4,  Иван Страцимир  2, 4,  Иларион Макариополски  5, 7, 10, 1, 16,  Клокотница  39, 5, 11, 16, 18, 36, 41, 24, 14, 37, 7, 30, 56, 44, 20, 54, 33, 25,  Марин Дринов  8, 12, 2, 10, 6, 9, 1, 3,  Мария Луиза  2,  Матей Преображенски  4, 6,  Мъглиж  11, 1, 7, 5, 2, 15, 4, 6, 3, 9,  Неофит Бозвели  10, 8, 4,  Никола Обретенов  2, 12, 8, 7, 5, 6, 1,  Света Гора  18, 6, 8, 4, 14, 2,  Филип Тотю  8, 13, 11, 9,  Хан Аспарух  31, 35, 37, 21, 23, 17, 29, 34,  Хан Кубрат  9, 17, 13, 6, 2, 8, 5,  Хан Маламир  8, 5, 2, 3, 6, 4, 1, 12,  Хан Омуртаг  17, 21, 23., 33, 6, 31, 15, 29, 10, 27, 13, 5, 1, 8, 7, 19, 11, 29, 14, 9, 16, 25, 36, 49, 44, 57, 26, 38, 32, 42, 63, 40, 47, 55, 45, 34, 51,  Хан Персиан  3, 2, 5, 7,  Хан Тервел  19, 57, 15, 40, 25, 33, 56, 17, 50, 37, 54, 28, 27, 48, 21, 36, 39, 38, 45, 35, 31, 34, 30, 32, 3, 6, 4, 1,  Цар Борис I  4, 5, 8, 7,  Цар Самуил  14, 8, 12,  Цар Симеон  13, 2, 7, 12, 3, 6, 1, 5, 9, 10,    266, 261, 265, 264

На 24.02.2021 г. /08:31 - 09:30 ч.; 15:31 - 16:30 ч./   На 26.02.2021 г. /08:31 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Перник:   Бучински Път  ,  ОМВ България ООД

На 22.02.2021 г. /13:30 - 14:30 ч./ -  Перник:   Лев Толстой  346

На 22.02.2021 г. /13:01 - 16:00 ч./   На 24.02.2021 г. /13:01 - 16:00 ч./ -  Ярджиловци:   Братя Чакрини  52, 65, 56, 61, 62, 57, 67, 58, 50, 54, 63, 54а, 59,  Вердин Александров  6, 4,  Извън Плана  4, 2, 3,  Искър  4, 3, 11, 10, 6, 1, 7, 5, 8, 2,  Могилка  3, 2,  Мусала  13, 8, 2, 12, 5, 16, 18, 4, 10, 11, 1, 3,  Орниче  116, 143, 139, 153, 161, 145, 139а, 151, 149, 121, 114, 135, 141, 133, 110, 115, 122, 108, 120, 108, 131,  Осогово  16, 2, 8, 5, 4, 1, 14, 4, 12, 3, 20,  Партизан  67,  Радослав Зафиров  16, 12, 8, 41, 28, 14а, 15, 11, 24, 23, 56, 1, 24а, 23, 36, 13 А, 53, 30, 33, 14, 37, 10, 27, 13а, 31, 54, 13, 58, 29, 19, 52 А, 7, 40, 22, 3, 43, 3а, 17, 36, 32, 45, 21, 24, 26, 38,  Славчо Дяков  28, 6,  Хан Аспарух  16, 3,  Черна Гора  6, 12, 3, 7, 16, 14, 10, 8, 2, 9

/Следва/

Ключови думи към статията: