Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията Западна България за периода 15-19.02.2021 г. - 18 част

Енергетика / България
3E news
358
article picture alt description

Община Радомир  

На 17.02.2021 г. /08:00 - 09:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД /   На 18.02.2021 г. /15:00 - 16:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД /   На 19.02.2021 г. /13:31 - 14:00 ч./-  Беланица:   10 Вила

На 17.02.2021 г. /08:00 - 09:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД /   На 18.02.2021 г. /15:00 - 16:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / -  Бобораци:   Vi-218, Кв.32  ,  Viii-214 Кв.31  ,  Xiii-216 , Kw.31  ,  Ііі - 323 Кв.26  ,  Напоителни Системи  Струма-Места Еад  ,  УПИ Ii- 94,  Кв. 25  ,  УПИ V-219, Kw.32  ,  УПИ Xii-250, Кв.30  ,  Хviii-136,  Кв.23  ,    Къща

На 17.02.2021 г. /08:00 - 09:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД /   На 18.02.2021 г. /15:00 - 16:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / -  Жедна:   Ix-77 Кв.12  ,    Вила, Центъра

На 17.02.2021 г. /08:00 - 09:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД /   На 18.02.2021 г. /15:00 - 16:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / -  Житуша:   П-Л Іv Пл.№711,  Кв.56  ,  УПИ V-675, Кв.52  ,  Упиvі  ,    Вила, Къща, 4

На 17.02.2021 г. /08:00 - 09:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД /   На 18.02.2021 г. /15:00 - 16:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / -  Извор,  Общ. Радомир:   Кв.1, УПИ Хіv  ,  Махала Канджулица  ,  Парцел V-220,  Кв.12  ,  УПИ Ii-492 Кв.41  ,  УПИ Iii-345,  Кв.34  ,  УПИ V-310 Кв.34  ,  УПИ Vi-332 Кв.39  ,  УПИ Vi-441  ,  УПИ Vii-69,  Кв.13  ,    До Фурната, Къща

На 17.02.2021 г. /08:00 - 09:00 ч./  На 18.02.2021 г. /15:00 - 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /13:31 - 14:00 ч./-  Извор,  Общ. Радомир:   Махала Канджулица

На 17.02.2021 г. /08:00 - 09:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД /   На 18.02.2021 г. /15:00 - 16:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / -  Касилаг:   X-130  ,  УПИ Ііі-230  ,  УПИ Хіv-191  ,    Къща

На 17.02.2021 г. /08:00 - 09:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД /   На 18.02.2021 г. /15:00 - 16:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / -  Кленовик:   I-111  ,  Ii-169, Кв.15  ,  Vi-5  ,  Кв.20  ,  УПИ Xvi-131,  Кв. 9а  ,    Стопански Двор, До Митко Пожарникара, м/у  Житуша И Кленовик, Бунгало, Вила, 4, 7, 6, 8

На 17.02.2021 г. /08:00 - 09:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД /   На 18.02.2021 г. /15:00 - 16:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / -  Кошарите:   П-Л Vii-117,  Кв.18  ,  УПИ Vііі, Кв. 17  ,    Къша

На 17.02.2021 г. /08:00 - 09:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД /   На 18.02.2021 г. /13:00 - 16:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД /   На 19.02.2021 г. /13:00 - 16:00 ч.; 13:31 - 14:00 ч./-  Негованци:   Vi-355  ,  УПИ Viii-414 ,  Кв.10  ,  Упи-130 Кв.37

На 17.02.2021 г. /08:00 - 09:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД /   На 18.02.2021 г. /15:00 - 16:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД /   На 19.02.2021 г. /13:31 - 14:00 ч./-  Поцърненци:   Махала Калугерски Чифлик 65  ,    Хан, Фургон

На 17.02.2021 г. /08:00 - 09:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД /   На 18.02.2021 г. /15:00 - 16:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД /   На 19.02.2021 г. /13:31 - 14:00 ч./-  Прибой:   340, Махала Дошлячка  Фасулкова Махала, Къща, Мах.Гърбева, Вила, Мах. Кайтаска, Къща, Бунгало

На 17.02.2021 г. /13:01 - 13:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /13:01 - 13:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./-  Радибош

На 15.02.2021 г. /13:00 - 16:00 ч./  На 16.02.2021 г. /13:00 - 16:00 ч./  На 17.02.2021 г. /13:00 - 16:00 ч./  На 18.02.2021 г. /13:00 - 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /13:00 - 16:00 ч./-  Чуковец,  Общ. Радомир:   УПИ III-56, Кв.19

 

Община Трън  

На 17.02.2021 г. /13:30 - 16:30 ч./-  Главановци,  Общ. Трън

На 18.02.2021 г. /13:30 - 16:30 ч./-  Трън:   Денчо Знеполски  89, 91, 83, 104, 79, 87, 85, 101, 90, 102, 97, 35,  Мах.Кошарите  ,    Кв.Власина

 

Област Плевен  

Община Белене  

На 17.02.2021 г. /13:01 - 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /13:01 - 16:00 ч./-  Деков:   Г.С.Раковски  4, 2, 9, 8, 7, 10,  Еделвайс  14, 15, 13, 18, 17, 16, 12,  Радецки  2, 1,  Хаджи Димитър  47, 4, 2, 6,  Цвятко Въбленски  26, 46, 34, 35, 32, 47, 37, 44, 28, 33, 36, 51, 40, 43, 41

Община Долна Митрополия  

На 18.02.2021 г. /08:00 - 12:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / -  Божурица:   Пречиствателна Станция

На 15.02.2021 г. /13:31 - 15:30 ч./-  Долна Митрополия:   Арда  4, 2,  Батак  11,  Васил Априлов  10, 2, 4, 6,  Васил Друмев  12, 2, 8, 1, 3, 6, 4,  Васил Левски  33, 2, 39, 35, 37, 20, 21, 20, 17, 22, 23, 16, 5, 6, 14, 18, 13, 9, 11, 1, 15, 4, 7, 10, 2, 8,  Васил Топалски  1, 4,  Вит  13 А, 2 А, 4, 8, 5, 2 Б, 16, 10, 2, 11, 14, 12, 3, 7, 1, 9, 6, 13,  Г.С.Раковски  7, 5, 3, 11, 4, 23, 13, 10, 8, 15, 14, 17, 6, 12,  Дунав  11, 9, 14, 10, 12, 4, 2, 3, 1, 8, 6, 5,  Заводска  16, 9, 4, 2, 15, 3, 14, 5, 6, 19, 12, 1, 7, 8, 17, 18, 1, 83, 79, 85,  Ивайло  22, 27, 19, 33, 4, 16, 28, 41, 3, 9, 30, 26, 18, 2, 21, 39, 43, 14, 10, 6, 29, 5, 8, 7, 37, 25, 32, 17, 45, 31, 11, 13, 35, 1, 15, 23, 20,  Илю Войвода  А, Б, 1, 3, 1, 73, 5,  Индустриална Зона  Слънчев Дар, П/Ст Долна Митрополия,  Искър  4, 16, 3, 2, 10, 6, 9, 7, 5, 14, 11, 8,  Кирил И Методий  64, 76, 19,  Климент Охридски  15, 18, 2, 12, 22, 4, 9, 7, 20, 16, 13, 14, 17, 24,  Куба  6, 1, 9, 8, 2, 3, 5, 7,  Любен Каравелов  1, 17, 6, 10, 12, 9, 2, 3, 8, 7, 16, 15, 13 А, 11, 13, 5,  Марица  8, 18, 12, 16, 2, 14, 24, 6, 30, 4, 26, 28,  Мизия  15, 26, 11, 7, 10, 6, 20, 13, 22, 23, 1, 3, 19, 24, 16, 22 А, 1б, 28, 8, 2, 14, 4, 30, 17, 18, 12,  Москва  11, 10, 14, 10 А, 12, 9, 6, 4, 16, 3, 8, 5, 7, 2,  Оборище  17,  Огоста  8, 3, 5, 4, 11, 7, 1,  Отец Паисий  9, 17, 13, 3, 21, 19, 7, 1, 23, 5, 15, 11,  Охрид  21, 25, 19, 23, 2,  Панайот Волов  1,  Парижка Комуна  19, 21, 29, 16, 9, 4, 15, 10б, 8 А, 10 А, 3, 22, 25, 13, 12, 6, 2, 27, 14, 18, 7, 5, 10, 23, 17, 11,  Плевен  2а,  Райко Даскалов  8, 1, 2, 3,  Райна Княгиня  4, 2, 6,  Росица  8 А, 14, 4, 12, 20, 8, 22, 18, 10, 16, 6, 2, 3, 44, 1, 30, 34, 40, 46, 26, 24, 42, 42 А, 28, 48, 32,  Св.Св.Кирил И Методий  50, 48б, 54 А, 7, 48, 1, 3, 11, 17, 52, 9, 13, 5, 54, 1а, 4, 15, 19, 66, 56, 62а, 96, 84, 59, 53, 63, 66, 80, 70, 39, 76, 33, 90, 82, А, 45, 41, 25, 92, 55, 64в, 72а, 57, 49, 35, 60, 58, 98, 21, 43, 31, Павильон, 74, 62, 72, 86, 29, 23, 51, 19, 88, 68, 27, 61, 46, 4, 30, 44, 42, 12, 18, 6, 8, 32, 34, 10, 2, 48, 16, 28, 38, 36, 26, 22, 24, 15, 48б,  София  3, 4, 6,  Средна Гора  5, 8, 6, 1, 4, 3, 2, 12,  Странджа  2, 3, 8, 4,  Тимок  7, 15, 4, 5, 18, 17, 12, 6, 22, 11, 16, 24, 3, 10, 2, 21, 1, 8, 20,  Трети Март  21, 28, 26, 24, 22, 14, 38, 42, 34, 23, 20, 19, 1, 44, 25, 18, 40, 46, 16, 70, 86, 43, 50, 76, 66, 80, 41, 33, 64, 78, 62, 55, 58, 56, 60, 72, 37, 45, 82, 48, 57, 68, 53, 51, 35, 47, 31, 74, 84, 39, 54, 55 А,  Хаджи Димитър  1, 8,  Хан.Аспарух  3, 1, 6, 5, 4, 8,  Христо Ботев  25, 9, 10, 12, 11 А, 2, 8, 31, 11, 9 А, 29, 17, 16, 37, 20, 23, 3, 14 А, 22, 15, 24, 6, 21, 14, 19, 13, 18, 1, 7, 5, 35, 27, 71, 55, 63, 44, 39, 26, 40, 36, 57, 43, 34, 41, 47, 61, 51, 59, 32, 28, 42а, 49, 69, 67, 65, 30,  Цар Самуил  6, 10, 19, 13, 8, 17, 3, 4, 7, 15, 9, 3,  Цоню Матев  4, 2, 2б,  Ю.А.Гагарин  2, 5, 4, 3, 1,    O

На 15.02.2021 г. /13:00 - 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / -  Победа,  Общ. Долна Митрополия:   Индустриална  Зона

На 16.02.2021 г. /08:30 - 12:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / -  Тръстеник,  Общ. Долна Митрополия:   Александър Стамболийски  39,  Анастасия Димитрова  3, 23, 11, 18, 28, 24, 16, 17, 25, 9, 14, 12, 7, 19, 8, 13, 5, 1, 26, 15, 21, 4, 2,  Ангел Кънчев  2, 1,  Асен Златаров  2, 1, 3, 9, 7, 5,  Баба Тонка  6, 17, 11, 15, 24, 4, 19, 12, 1, 22, 13, 14, 9, 21, 10, 20, 28, 31, 26, 3, 25, 7, 5, 2, 23, 8, 18, 16,  Бачо Киро  2, 12, 7, 18, 3, 16, 4, 15, 11, 6, 9, 14, 5, 1, 13, 8,  Васил Петлешков  1, 3,  Вела Благоева  23, 1, 3, 14, 29, 15, 16, 21, 11, 18, 7, 25, 12, 27, 9, 17, 19, 22, 6, 13, 20, 2, 36, 5, 8, 4, 10,  Виктор Юго  1, 2, 8, 6, 4,  Вихрен  15,  Владимир Заимов  6, 4,  Вола  35, 20, 9, 51, 41, 23, 47, 15, 43, 36, 26, 45, 24, 18, 22, 6, 13, 31, 27, 29, 37, 8, 4, 28, 33, 49, 11, 25, 19, 21, 32, 39,  Волга  6, 4, 1, 2, 8, 5, 13, 3, 10,  Възраждане  2,  Ген Столетов  8, 12, 18, 10, 16, 5, 1, 2, 4,  Георги Кочев  10, 4, 22, 14, 13, 12, 3, 5, 1, 6, 11, 24, 16, 15, 17, 20, 8, 9, 7, 27,  Гоце Делчев  18,  Димчо Дебелянов  14, 3, 30, 4, 15, 27, 5, 16, 18, 8, 31, 17, 35, 22, 11, 33, 13, 12, 29, 9, 25, 7, 28, 19, 6, 2, 20, 1, 10, 23, 24,  Зайчар  8, 4, 6, 2, 3, 5, 7, 10, 1,  Здравец  7, 9,  Ивайло  3, 2, 1, 4, 6, 8,  Изгрев  3, 4, 2, 1, 6,  Илинден  7, 1, 3,  Кирил И Методий  28, 22, 30, 47, 35, 51, 20, 27, 26, 33, 37, 31, 18, 41, 29, 22а, 17,  Митко Палаузов  16, 2, 12, 24, 8, 6, 14, 20, 28, 30, 18, 4, 22, 10, 26,  Мургаш  4, 7, 6, 2, 5, 3, 1,  Никола Доровски  39, 42, 15, 26, 37, 44, 14, 21, 20, 40, 43, 16, 18, 23, 17, 38, 3, 24, 30, 34, 33, 25, 36, 41, 29, 19, 27, 31, 45, 32, 35, 22,  Пенчо Славейков  13, 2, 5, 11, 6, 9, 7а, 4, 8, 3, 7, 1,  Победа  6, 1, 4, 3, 8,  Райна Княгиня  12, 7, 5, 9, 11, 1, 16, 17, 14, 3, 18, 13,  Родопи  5, 3, 17, 10, 13, 15, 26, 32, 30, 2, 20, 28, 24, 19, 6, 1, 8а, 14, 18, 4, 22, 8, 12, 11, 21, 7, 16,  Сергей Румянцев  5,  Сливница  23, 7, 32, 3, 10, 22, 27, 21, 1, 18, 20, 14, 15, 17, 19, 9, 11, 13,  Средец  1,  Тракия  10, 6, 1, 7, 14, 5, 20, 15, 4, 13, 8, 16, 18, 3, 9, 11, 2,  Фердинанд Александров  26, 28, 38, 24, 30, 34, 32, 36,  Хаджи Димитър  4, 3, 18, 2, 1, 8, 9, 11, 12, 5, 17, 10, 15, 6, 16,  Шипка  1

На 16.02.2021 г. /13:00 - 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / -  Тръстеник,  Общ. Долна Митрополия:   Арда  1,  Батак  3, 1, 4, 2,  Вардар  1, 2,  Вежен  7, 5, 3, 2, 4, 13, 10, 8, 1, 6, 9,  Веслец  3, 5,  Витоша  5, 1, 2, 7, 3,  Възраждане  3, 10, 4, 8, 9, 12, 5, 7, 1,  Ген Столетов  30,  Георги Бенковски  7, 8, 3, 10, 6, 4, 2, 9, 11, 12, 5,  Драва  3, 5, 2,  Иван Вазов  33, 31, 29,  Илия Бешков  4, 7, 2, 5, 1, 1а, 3,  Кайлъшка Долина  6, 10, 2, 11, 25, 21, 27, 7, 5, 9, 4, 23, 12, 8, 13, 3, 1, 15, 19,  Камчия  19,  Матей Преображенски  4, 3, 2, 1,  Мизия  3, 2, 4,  Опълченска  16, 10, 14, 12, 15, 23, 19, 21, 4,  Охрид  2,  Панайот Волов  5, 6, 4, 2, 1, 3,  Панайот Хитов  1, 3, 2,  Петко Воевода  4, 13, 7, 9, 11, 17, 12, 16, 8, 14, 10, 5, 18, 3, 6, 1а, 2, 1, 15, 20, 19, 22, 26, 28, 25, 23, 27, 29, 24,  Плиска  4, 2, 6, 1, 3,  Преслав  1, 2, 3,  Радецки  3, 1, 4, 5, 6,  Раковски  8, 1, 17, 19, 6, 15, 4, 2,  Тодор Луканов  18, 5, 2, 10, 14, 1, 16, 4, 8, 12,  Тракия  22, 23, 25, 30, 26, 31, 15, 24, 27, 29, 28,  Трети Март  5, 1, 3, 4, 6, 8, 2,  Фердинанд Александров  84, 68, 80, 47, 46, 40, 33, 60, 56, 21, 37, 25, 54, 45, 48, 76, 52, 35, 74, 23, 41, 62, 39, 44, 78, 29, 66, 17, 64, 70, 58, 50, 31, 42, 72, 19, 82, 27, 43, 86, 88, 49, 55, 100, 92, 65, 90, 98, 67, 94, 53, 69, 57, 102, 116, 128, 124, 104, 108, 122, 30, 114, 110, 120, 112, 118, 71, 106, 102, 132,  Хан Аспарух  5, 18, 3, 4, 1, 8, 6,  Христо Ботев  16, 3, 5, 1, 2, 11, 14, 9, 4, 6, 7, 12,  Цветан Спасов  5, 3, 2, 30, 21, 13, 18, 22, 16, 23, 15, 24, 10, 29, 12, 9, 14, 11, 17, 8, 7, 19, 6, 25, 31, 4, 20

На 15.02.2021 г. /13:30 - 16:00 ч./  На 16.02.2021 г. /13:30 - 16:00 ч./  На 17.02.2021 г. /13:30 - 16:00 ч./  На 18.02.2021 г. /13:30 - 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /13:30 - 16:00 ч./-  Тръстеник,  Общ. Долна Митрополия:   Арда  1,  Витоша  5, 1, 2, 7, 3,  Георги Бенковски  7, 8, 3, 10, 6, 4, 2, 9, 11, 12, 5,  Иван Вазов  33, 31, 29,  Илия Бешков  4, 7, 2, 5, 1, 1а, 3,  Камчия  19,  Опълченска  16, 10, 14, 12,  Панайот Волов  5, 6, 4, 2, 1, 3,  Петко Воевода  4, 13, 7, 9, 11, 17, 12, 16, 8, 14, 10, 5, 18, 3, 6, 1а, 2, 1, 15,  Преслав  1, 2, 3,  Фердинанд Александров  84, 68, 80, 47, 46, 40, 33, 60, 56, 21, 37, 25, 54, 45, 48, 76, 52, 35, 74, 23, 41, 62, 44, 39, 78, 29, 66, 17, 64, 70, 58, 50, 31, 42, 72, 19, 82, 27, 43, 86,  Цветан Спасов  5, 3, 2

На 18.02.2021 г. /13:00 - 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / -  Тръстеник,  Общ. Долна Митрополия:   Освобождение  2,  Пасището  313035, 313032,  Пасището Стопански Двор  ,  Стопански Двор

На 17.02.2021 г. /13:00 - 16:30 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / -  Тръстеник,  Общ. Долна Митрополия:   Пи-000449,  Екатте 73359

Община Долни Дъбник  

На 16.02.2021 г. /13:00 - 16:00 ч./  На 18.02.2021 г. /13:00 - 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /13:00 - 16:00 ч./-  Горни Дъбник:   Боженска  4, 1, 2,  Бузлуджа  22, 6, 7, 28, 16, 18, 10, 17, 1, 5, 3, 4, 9, 20, 11, 15, 12, 24, 8, 2,  Вл Заимов  35, 14, 33,  Г. Г. Деж  20, 24, 33, 45, 27, 31, 25, 16, 29, 47, 23, 33а, 35, 28, 18, 53, 51, 19, 22, 17, 9, 12, 41, 15, 19а, 13, 10, 49, 5,  Г Димитров  132, 147а, 129, 140, 139, 136, 145, 142, 131, 127, 123, 135, 138, 143, 130, 125, 134, 137, 147, 133,  Ген Лавров  80,  Лазар Станев  8, 9, 3, 16, 10, 4, 5, 7, 2, 12, 1, 13, 14а, 6,  Маршал Толбухин  6,  П Р Славейков  18, 16, 29, 31, 18а, 27, 23, 20, 22, 21, 25,  П Яворов  6, 8, 9, 12, 7, 2, 14, 1, 4, 15, 5, 11, 17, 3, 13,  Р Даскалов  2, 4, 6,  Хаджи Димитър  27, 14, 17, 22, 9, 10, 6, 2, 12, 24, 15, 5, 19, 31, 28, 13, 21, 4, 26, 18, 37, 39, 25, 8, 29, 11, 33, 16, 3, 23,  Христо Смирненски  28, 34, 25, 27, 36, 26, 32, 24, 30

На 18.02.2021 г. /09:00 - 16:00 ч./-  Долни Дъбник:   Ас Златаров  28, 26, 34, 29, 27, 24, 19, 22, 25, 30, 32, 20, 31, 23, 4, 18, 21,  Бачо Киро  1, 9, 4, 10, 2, 6, 8, 5, 3, 7,  Брацигово  2, 6, 1, 5, 4, 3,  Ген Ганецки  20, 5, 38, 26а, 9, 11, 21, 19, 36, 44, 17, 28, 32, 3, 26, 7, 15, 22, 48а, 34, 40, 13, 42, 11а, 24,  Генерал Тотлебен  9, 8, 10, 12, 7, 4, 5, 13, 6, 2, 11, 1, 14а, 3,  Гурко  1, 3,  Иван Вазов  17, 28, 24, 26, 26а, 22, 14, 12, 10, 25а, 6, 25, 7, 3, 13, 19, 2, 27, 11, 33, 4, 8, 18, 23, 23а, 20, 1, 29, 16, 9, 21, 31,  Илия Бешков  2,  Ламби Кандев  2, 3, 10, 14, 8, 4, 3а, 5, 12, 6,  Николай Ракитин  7а, 1, 9, 4, 8, 6а, 3, 2, 7, 5, 6,  Рила  4, 2, 6, 1,  Хан Омуртаг  2, 6, 3, 8, 5, 1, 4, 7,  Христо Ботев  6, 2, 12, 8, 10, 2а, 4

На 17.02.2021 г. /09:00 - 16:00 ч./-  Долни Дъбник:   Ас Златаров  3, 5, 16, 8, 15, 9, 7, 17, 4, 3а, 12, 6а, 2, 14, 1, 11, 6, 13, 2а, 10,  Ген Ганецки  27, 50, 33а, 46, 41, 37, 31, 39, 29а, 29, 45, 25, 35, 48, 43, 52, 23,  Ст.Заимов  35, 39, 48, 41, 45, 50, 48а, 31, 52, 29, 47, 40, 33, 46,  Стара Планина  17г, 18, 19, 17, 17б, 12, 14,  Тодор Каблешков  21,  Цоню Матев  6, 2а, 7, 9, 5, 2, 4, 1, 3,  Явор  14, 2, 4

На 16.02.2021 г. /09:30 - 11:30 ч./-  Крушовица,  Общ. Долни Дъбник:   I-953,  Кв. 112  ,  Ив Вазов  24, 26, 20, 23, 19, 18, 32, 30, 22, 28, 25, 14, 21, 15, 9, 13, 11,  Кирил И Методий  44, 49, 48, 45, 33, 42, 38, 8, 66, 39, 50, 29, 34, 60, 36, 14, 26, 32, 56, 43, 37, 64, 41, 54, 10, 62, 24, 28, 40, 30, 68, 31, 16, 22, 18, 12, 27, 52,  Мусала  1, 2,  Ниш  1, 3, 2а, 2,  Пирин  4, 2, 6,  Радецки  5, 13, 38, 3, 11, 36, 34, 20, 26, 28, 42, 24, 32, 9, 7, 40, 22,  Райко Даскалов  3, 6, 8, 7, 2, 1, 5, 11, 9, 10, 4,  Раковски  21, 1, 7, 8, 22, 2, 14, 29, 16, 10, 17, 12, 3, 6, 18, 5, 4, 23, 9, 13, 15,  Рила  14, 28, 34, 22, 18, 24, 8, 20, 26, 40, 2, 32, 6, 16, 12, 38, 10,  Стара Планина  12, 10, 3, 14,  Хаджи Димитър  10, 7, 5, 2, 8, 4, 9, 6,  Христо Ботев  21, 12, 11, 14, 6, 15, 23, 22, 18, 10, 17, 8, 24, 16, 13, 20

На 16.02.2021 г. /13:30 - 16:00 ч./-  Крушовица,  Общ. Долни Дъбник:   Ал Стамболийски  1,  Богомил  8,  Вапцаров  10, 2, 4, 14, 7, 9, 16, 5, 8, 3, 12, 6, 1,  Георги Димитров  62, 43, 57, 61, 50, 68, 53, 55, 56, 45, 52, 63, 70, 66, 60, 59, 65, 47, 58, 54, 48, 49, 64,  Димитър Благоев  4, 8, 6, 2,  Дунав  1, 3,  Ив Вазов  6, 12, 14, 5, 2, 1, 3, 7, 10, 4, 8,  Л Каравелов  1,  Москва  11, 12,  Мусала  3,  Петър Нинчев  6, 2, 8, 4,  Скопие  2, 3, 1,  Стара Планина  2, 6, 4, 8, 1,  Христо Ботев  1, 4, 7, 11, 3, 9, 5,  Цоню Матев  1, 7, 2, 6, 9, 3, 5, 8, 4,  Черно Море  12, 5, 6, 4, 9, 10, 8, 11, 2, 3, 1, 7

На 16.02.2021 г. /11:30 - 13:30 ч./-  Крушовица,  Общ. Долни Дъбник:   Богомил  2, 6, 4, 1, 3, 7, 5,  Васил Левски  9, 8а, 4а, 8а, 5, 3, 1, 15, 4, 13, 10, 6, 7, 2,  Витоша  15, 11, 1, 2, 4, 19, 18, 21, 10, 27, 22, 8, 17, 9, 13, 16, 20, 7, 25,  Георги Димитров  96,  Георги Кирков  6, 4,  Кирил И Методий  61, 92, 78, 88, 55, 72, 6, 100, 76, 57а, 57, 65, 80, 96, 63, 84, 67, 74, 59, 82, 90, 98, 5,  Локач  ,  Мост Локач  ,  Мусала  7, 18, 11, 13, 5, 16, 9, 8, 6, 21, 10, 4, 2, 23, 14, 19, 12, 15,  Пирот  3, 2, 6, 5, 4,  Цонко Ценов  3, 8, 1, 5, 2, 7, 6, 4,  Цоню Матев  24, 20, 15, 10, 18, 26, 22, 21, 14, 12, 17, 19, 23, 11, 16

/Следва/

Ключови думи към статията: