Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията Западна България за периода 15-19.02.2021 г. - 17 част

Енергетика / България
3E news
263
article picture alt description

Община Монтана  

На 17.02.2021 г. /13:46 - 16:30 ч./-  Монтана:   Кошарhик  Автосервиз,  Трети Март(Г.Димитров)  135, 165

На 16.02.2021 г. /13:31 - 16:30 ч./-  Монтана:   Трети Март(Г.Димитров)  157, 155, 159

 

Област Перник  

Община Брезник  

На 19.02.2021 г. /13:30 - 16:30 ч./-  Брезник:   9-Ти Септември  2, .2,  Ангел Коцелянов  45, 36, 34, 40, 38, 43, 41,  Борис Антов  8, 16, 5, 3, 18, 6, 3, 9, 15а, 13, 14, 15, 2, 10, 12, 11, 7,  Владо Радославов  18, 7, 20, 17, 3, 11, 15, 24, 5, 13,  Ефтим Стоянов  5, 4, 2, 7, 3, 9,  Крум Савов  10, 5, 12, 3, 9, 14, 16, 1, 7, 18,  Синчец  1, 3

На 16.02.2021 г. /13:30 - 16:30 ч./  На 17.02.2021 г. /13:30 - 16:30 ч./  На 18.02.2021 г. /13:30 - 16:30 ч./-  Брезник:   Ангел Коцелянов  33, 30, 21, 31, 25, 23,  Евстати Николов  2а,  Елена Георгиева  37, 30, 20, 18, 12, 29, 26, 17, 39, 15, 21, 14, 24, 36, 15а, 24, 34, 38, 35, 43, 31, 27, 41, 22, 28, 33, 19,  Ефтим Стоянов  1,  Йордан Стефанов  18, 20,  Крум Савов  6а, 2, 6, 4, 8, 3,  Славянска  2

На 17.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./-  Долна Секирна

На 17.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./-  Кошарево:   000339  ,    Мах.Ранинци, Къща

На 15.02.2021 г. /13:30 - 16:30 ч./  На 16.02.2021 г. /13:30 - 16:30 ч./  На 17.02.2021 г. /13:30 - 16:30 ч./  На 18.02.2021 г. /13:30 - 16:30 ч./  На 19.02.2021 г. /13:30 - 16:30 ч./-  Режанци:   УПИ V-282 Кв.30

Община Земен  

На 17.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./-  Габровдол

На 17.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./-  Горна Врабча:   Махала Деяновци  ,  Стопански Двор  ,    Къща

На 17.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./-  Горна Глоговица

На 17.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./-  Дивля:   Мах.Кукувичарска  ,  Мах.Фильова

На 17.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./-  Долна Врабча

На 17.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./-  Еловдол:   Iv-355 Кв.23  ,  Кв.15

На 17.02.2021 г. /09:01 - 10:00 ч.; 14:45 - 16:00 ч./-  Жабляно:   Цигански Брод

На 17.02.2021 г. /09:01 - 10:00 ч.; 14:45 - 16:00 ч./-  Земен:   Пещерско Шосе  23

На 17.02.2021 г. /09:01 - 16:00 ч./-  Земен КАРИЕРИ И ВАРОДОБИВ АД

На 17.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./-  Калотинци

На 17.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./-  Мурено:   Къща

На 17.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./-  Смиров Дол

На 17.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./-  Чепино:   Над  Центъра

Община Ковачевци  

На 17.02.2021 г. /08:00 - 09:00 ч./  На 18.02.2021 г. /15:00 - 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /13:31 - 14:00 ч./-  Егълница

На 17.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./-  Калище:   Къща

На 17.02.2021 г. /09:01 - 10:00 ч.; 14:45 - 16:00 ч./-  Калище:   Магазин

На 17.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./-  Ковачевци,  Общ. Ковачевци:   Xxiv-1148,  Кв.49  ,  Xxxii, Кв.54а  ,  М. Циганка  Пи-5,  Махала Калайджийска  ,  Нупи 1, Масив 1, С.Ковачевци  ,  Нупи 1146, Мах.Стаменкова  ,  Нупи 17а,  С. Ковачевци  ,  Нупи №1,  Кад.Район 123  ,  С. Ковачевци,  Общ. Ковачевци Местност Яз. Пчелина  ,  УПИ XІІ-343 Кв.36  ,  УПИ-XIII,  Кв.53а  ,  Циганка  ,    Жил.Сграда, Къща, Мах&Quot;Каладжийска&Quot;

На 17.02.2021 г. /13:01 - 13:30 ч./  На 19.02.2021 г. /13:01 - 13:30 ч./-  Ковачевци,  Общ. Ковачевци:   М. Циганка  Пи-5,  Махала Калайджийска  ,  Нупи 17а,  С. Ковачевци  ,  Нупи №1,  Кад.Район 123  ,  С. Ковачевци,  Общ. Ковачевци Местност Яз. Пчелина  ,  Циганка  ,    Къща, Мах.Каладжийска;

На 17.02.2021 г. /13:01 - 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /13:01 - 16:00 ч./-  Ковачевци,  Общ. Ковачевци:   М. Циганка  Пи-5,  С. Ковачевци,  Общ. Ковачевци Местност Яз. Пчелина  ,  Циганка

На 17.02.2021 г. /13:01 - 13:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /13:01 - 13:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./-  Косача:   Мах. Дръжкарска, Къща, Къща, Мах.Малинова

На 17.02.2021 г. /13:01 - 16:00 ч.; 13:01 - 13:30 ч./  На 19.02.2021 г. /13:01 - 16:00 ч.; 13:01 - 13:30 ч./-  Лобош:   Яз.Пчелина

На 17.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./-  Лобош:   Нупи 14  ,    Яз.Пчелина

На 17.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./-  Ракиловци:   Къща

На 17.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./-  Светля:   336,  М. Сред Селото  ,  УПИ XIX-298 Кв.22  ,    До Черквата

На 17.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./-  Сирищник:   УПИ Iv-1161 Кв.39  ,  УПИ XIII Кв.30  ,  УПИ XIV Кв.30  ,  УПИ ІV-494,  Кв.38  ,    Мах.Денева;

На 17.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /15:30 - 16:00 ч./-  Слатино,  Общ. Ковачевци

Община Перник  

На 17.02.2021 г. /13:00 - 16:30 ч./  На 18.02.2021 г. /13:00 - 16:30 ч./-  Витановци:   Васил Левски  50а,  Кракра Пернишки  11, 1,  Света Неделя  7,  УПИ І-51 Кв.14  ,    3

На 19.02.2021 г. /13:00 - 16:30 ч./-  Витановци:   П-Л Іv-241,  Кв.29  ,  Христо Ботев  58

На 15.02.2021 г. /13:00 - 16:00 ч./  На 16.02.2021 г. /13:00 - 16:00 ч./  На 17.02.2021 г. /13:00 - 16:00 ч./  На 18.02.2021 г. /13:00 - 16:00 ч./  На 19.02.2021 г. /13:00 - 16:00 ч./-  Дивотино:   Витоша  14, 7а, 9, 16,  Дванадесета  6, 5, 10, 1,  Единадесета  13, 24а,  Комсомолска  1,  Люлин  14, 15, 8, 10, 2, 3, 12, 6, 5, 1, 11, 4,  Махала Герен  5,  Миньор  130,  Петдесетипета  1,  Петнадесета  7а, 2, 1, 6, 12, 7, 10, 5, 9,  Първа  3,  Слатина  3, 5, 2, 1,  Тринадесета  3, 2, 7, 2, 5, 3, 18, 1, 5, 12, 9,  Четринадесета  18, 16, 1, 10, 5, 3, 13, 21, 14, 21, 17, 19, 26, 6, 20 Къща, 2, 9, 11, 8, 4, 7,  Шестнадесета  2, 4

На 15.02.2021 г. /13:01 - 13:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./-  Кралев Дол:   3-Ти Март  16, 41, 24, 38, 25, 28, 18, 40, 13, 22, 30, 3, 24, 42, 19, 32, 20, 17, 14, 6, 11а, 5, 11, 12, 4, 7 А, 14, 10, 7, 3,  Божилец  7, 5,  Боян Витков  3, 2, 8, 13, 5, 17, 12, 23, 16, 1,  В.Левски  12, 14, 21, 13, 1,  Васил Левски  13, 3, 6, 16, 19, 15, 17, 9,  Велико Търново  3, 6, 5, 6а, 15, 10, 14, 8, 11,  Волга  21, 23, 14, 19, 17, 10, 2, 5, 1, 7, 9, 6, 4,  Голо Бърдо  10, 13, 6, 3, 8, 21, 7, 1,  Граничар  32, Къща, 3, 4, 2, 1, 5, 8,  Драва  2, 4,  Дунав  4, 2,  Дъбрава  Къща, 26, 14, 20, 2, 1, 21, 4, 27, 29, 25а, 10, 3,  Еделвайс  1, 2,  Извора  4, 5, 6,  Изгрев  9,  Искър  15, 6, 9, 4, 11, 5, 10, 2, 3, 8, 7, 14, 25, 9, 5, 17, 20, 11,  Калофер  1, 2, 3, 6,  Калужерец  1, 8, 14, 15, 10,  Лале  9, 2, 10, 7, 16, 8, 1, 12, 6, 5, 6, 23, 9, 34, 20, 32, 22, 17, 26, 8, 19, 21, 28а, 31, 36, 25, 38, 27, 33,  Люлин  8, 4, 13, 7а, 7, 5, 8 А, 8а, 1, 2, 6, 10, 7,  Люляк  5, 14, 11, 10, 9,  Махала Айдарица  11, 5, 4, 13, 12, 6, 2, 3, 10, 5,  Махала Орниче  12, 4, 8, 15, 16, 26, 3, 14, 2, 24,  Металург  35, 29, 17, 9а, 20, 21, 25, 11, 2, 12, 16, 13, 19, 21, 5, 1, 30, 9, 18, 3, 15, 24, 6, 28, 35, 8, 19, 8,  Минзухар  10, 1, 10, 4, 2, 7, 2,  Миньор  3, 5,  Орниче  14, 6, 13а, 1, 6, 2, 25, 29, 2, 9, 4а, 25, 4, 5, 24, 21, 11,  Отец Паисий  62, 55 А, 23, 31, 55, 79, 75, 43, 41, 59, 63, 81, 45, 39, 33, 23, 29, 65, 17, 27, 71, 73, 21, 69, 4, 51, 35, 25, 61, 48, 19, 14, 10, 6, 3, 13, 24, 5, 18, 9, 8, 12, 21, 1, 2, 11, 13, 26, 12, 15, 6а,  Паисиева  4,  Родопи  33, 4, 12, 1, 7, 15,  Светлина  3, 1, 2,  Синчец  3,  Славей  7, 44, 6, 12, 18, 26, 17, 10, 25, 23, 5, 8, 16, 13, 27, 9а, 4, 36, 32, 9, 1, 23а, 15,  Струма  4, 7, 6, 2, 8, 14, 5,    Фуражомелка

На 16.02.2021 г. /13:01 - 13:30 ч.; 15:01 - 16:00 ч./-  Люлин,  Общ. Перник:   С. Люлин,  М. Чокладиновец

На 15.02.2021 г. /13:01 - 13:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./-  Перник:   Xiii-511.538 Кв.111  ,  Аврора  1,  Айдарица  4,  Баба Парашкева  7, 3, 5, 4, 6, 1, 6, 1, 2,  Балева Махала/Даскалово/  ,  Белоградчишки Скали  5, 3, 6, 2, 1, 18, 7,  Бор  7,  Боровец  6, 24, 25, 21, 9, 5, 1, 10, 1а, 15, 16, 27, 7, 13, 29, 20, 19, 4, 26, 18, 22, 17, 3, 11, 4, 12, 8, 2,  Братя Кокарешкови  3, 5, 1, 7,  Волга  65, 61, 64, 59, 67, 69, 23, 5, 14, 1, 3, 7, 19, 18, 6, 23, 11, 9, 8, 17, 16, 25, 4, 21, 20, 15,  Грамаге  21, 20, 6, 29, 18, 19а, 14, 20, 1, 22, 13, 16, 25, 15, 7, 25, 17, 8, 18а, 6а, 3, 20а, 15а, 19, 35, 8, 27, 33, 2а, 31, 10, 9, 29, 4, 24, 37, 29а, 5,  Димитър Благоев  185, 276, 260, 195, 197, 187, 195, 193, 187, 274, 191, 280, 272, 189, 278, 183, 137, 137, 131, 135, 141, 146, 135 А, 155, 40, 226, 238, 206, 210, 154, 93, 218, 178, 216, 254, 230, 242, 248, 150, 141, 208, 121, 194, 137, 138, 204, 236, 200а, 184, 145, 97, 202, 244, 240, 222, 212, 152, 220, 133, 117, 176, 142, 242, 192, 119, 146, 194, 152, 190, 169, 123, 127, 163, 171, 91, 140, 250, 200, 216, 234, 196, 113, 192, 89, 173, 182, 85, 236, 230, 180, 99, 148, 95, 131, 157, 246, 188, 178, 115, 147, 174, 228, 87, 222, 234, 155, 232, 83, 139, 125, 167, 149, 198, 268, 159, 270, 258, 266, 153, 262, 264, 149, 157а, 256, 260, 240,  Димитър Хранов  3, 2,  Драва  3, 2, 4, 1,  Евгении Ачанов  12, 17, 3, 5, 2, 8, 6, 7,  Жива Вода  1,  Ивайло  1,  Йордан Лютибродски  66, 71, 62, 67, 63, 69, 70а, 73, 65, 70, 73а, 81, 77, 74, 80, 79, 78, 77, 75, 79, 76,  Калкас  ,  Климент Охридски  6, 1, 2, 10, 8, 12, 4,  Костенец  9, 5, 7, 8, 2, 6, 3а, 5, 3, 1, 4,  Кралевски Път  3, 20, 1, 12, 18, 189, 13, 15, 24, 9, 284, 280, 22, 7, 173, 201,  Лазар Робев  4, 4а, 2,  Леденика  2, 1, 4, 10, 1, 12, 6,  Ленин  90, 85, 97а, 84, 80, 95, 82, 101а, 85, 98, 83, 96, 93, 94, 111, 89, 104, 78а, 88, 102, 87, 100, 86, 113, 97, 101, 83а, 91, 92, 111а, 105, 109, 107, 99, 44, 59, 74, 69, 72, 70, 67, 45, 53, 66, 61, 55, 47, 57, 64, 75, 60, 49, 52, 50, 78, 54, 62, 48, 68, 72а, 49, 68, 65, 42, 43, 40, 74, 76, 40, 51, 56, 59, 46, 75, 63, 71, 77, 73, 58, 70а, 52,  Мах.Захаринова  46, 50, 41, 56, 40, 54, 44,  Мах.Чешкарова  ,  Момин Проход  1,  Ракитовец  ,  Рилски Езера  8а, 6, 12а, 8, 8б, 20, 14, 4, 10, 12, 11, 1, 16, 3, 2, 5, 9, 7, 9а,  Станке Димитров  29, 58, 46, 35, 17, 54, 46а, 39, 33, 27, 60, 48а, 50, 48, 44, 52,  УПИ I-34.121, Мах.Джерманова  ,  УПИ XII-511.539,  Кв.111 Кв.Църква  ,  УПИ І Кв.81  ,  Христо Македонски  4, 2,  Христо Смирненски  11, 10, 73, 15, 74, 3, 81, 78, 79, 2, 9, 4, 72, 1, 71, 8, 5, 76а, 77, 7, 86, 80, 83, 76, 13, 75, 6,  Църква  Кр.Път,  Чехов  1,  Чуйпетлово  1, 4, 2, 3, 6, 6, 5, 1.

На 15.02.2021 г. /13:01 - 16:30 ч./-  Перник:   Айдарица  4,  Бор  7,  Боровец  6, 24, 25, 21, 9, 5, 1, 10, 1а, 15, 16, 27, 7, 13, 29, 20, 19, 4, 26, 18, 22, 17, 3, 11, 4, 12, 8, 2,  Волга  65, 61, 64, 59, 67, 69,  Димитър Благоев  185, 276, 260, 195, 197, 187, 195, 193, 187, 274, 191, 280, 272, 189, 278, 183,  Евгении Ачанов  12, 17, 3, 5, 2, 8, 6, 7,  Кралевски Път  3, 20, 1, 12, 18, 189, 13, 15, 24, 9, 284, 280, 22, 7, 173, 201,  Църква  Кр.Път,  Чуйпетлово  1, 4, 2, 3, 6, 6, 5, 1.

На 16.02.2021 г. /13:01 - 13:30 ч.; 15:01 - 16:00 ч./-  Перник:   Атанас Буров  10, 11,  Благой Гебрев  ,  Блокове На Р-К Тева  42,  Варшава  71, 3, 1,  Владимир Комаров  1а, 17, 50, 7, 12, 6, 2, 4,  Есенин  4,  Жк. Тева,  ПИ 725.25  ,  Зоя Космодемянская  4, 3, 7б, 7а, 2, 1, 6, 7, 5,  Иван Земнухов  4,  Изток  2 Мошино, Павилион, 2 Мошино, 2,  Кв. Тева  43 И 44,  Крали Марко  16, 18, 22, 26, 24, 2, 20,  Лев Толстой  12, 10б, 16, 11, 6, 13, 7, 5а, 14, 8, 5, 10, 1, 2, 9, 9а, 10а, 4, 10в, 10, 3, 4а, 17,  Луганск  7, 27, 11, 10, 18, 20, 17, 3а, 3, 13, 22, 5, 15, 21, 8, 9,  Максим Горки  2, 6 Партер, 6, 4, 10, 20а, 22, 20, 24, 30в, 13, 17, 40, 30б, 37, 44, 42, 30а, 42, 17б, 34, 28, 38а, 36, 11,  Мах.Лалова  484, 71,  Младен Стоянов  Тото Пункт, 5, м/у  Бл 6 И 8, 5а, 7, 1, 29, 5, 25, 13 То У-Ще Св.Кирил И Методий, 27, 3, 3, 5, 7а, 14, 14, 14, 14, 23, 11, 54а, 45, 41, 57, 28, 54, 43, 36, 37, 38, 50, 15 Къща, 47, 39, 51, 20, 55, 48, 52, 49, 53, 34, 33, 11, 15б, 11, 15а, 13, 11, 13, 13,  Мошино  Кв.&Quot;Кутела&Quot;, 317, ПИ С Индентификатор 55871.515 9895,  Огнян Станков  47, 51, 29в, 29, 37, 43, 31, 39а, 45, 39,  Олег Кошевой  113, 113а, 123, 81, 88, 83, 89, 77, 79, 74, 85а, 119б, 117, 96б, 97, 96, 87а, 85, 90, 101, 70, 125, 87б, 107, 95, 105, 93, 89а, 103, 90а, 99, 121, 72, 80, 76, 119а, 78а, 66, 111, 96в, 87, 109, 78, 93а, 53, 41, 46, 27, 21, 38, 58, 17, 30, 7, 51, 9, 14, 71, 42, 12, 33, 29, 65, 35а, 25, 15, 20, 44, 19, 35, 69, 47, 26, 36, 12а, 18, 75, 45, 4, 75а, 54, 73, 7а, 69а, 64, 31, 8, 41а, 41б, 48, 40, 53, 57, 50, 6, 75б, 49, 11, Павилион, 10, 63, 3, 5, 69б, 44, 58а, 2а, 34, 61, 38а, 52, 67,  Пушкин  2а, 2, 1, 4, 7, 4а,  Пхенян  7,  Рашо Димитров  101,  Сергей Есенин  4, 3, 1, 1а,  Силистра  67,  Сини Вир  1, 1в, 26, 10, 29, 16, 24, 1а, 27, 24,  Съединение  31, 11, 19, 9, 17, 22, 12, 9, 29, 24, 25, 27, 23, 12, 21, 7, 16, 13, 8, 26, 15,  Тева  38, 39, 38, 39, 19, 35, 36, 40, 1, 42, 37, 13, 43, 41, 44, 99, 96, 97, 95, 94, 100, 98, С/У Демо, 72, 65, 69, 70, 63, 75, 66, 15 72, 77, 73, 67, 74, 71, 68, 78, 76,  Тева /Къщи/  10а,  Трети Март  16, 5, 11, 13, 10,  Улан Батор  7,  УПИ V-7050 Кв.118  ,  Урса  16, 4, 5,  Хавана  40, 22, 32, 20, 30, 7, 24, 28,  Ханой  4, 16, 6, 9, 10,  Хемус  1,  Цоф Бараки  ,  Чернишевски  9, 19, 4, 1б, 17, 2, 15, 1а, 7, 11а, 19в, 19б, 13, 11, 10, 17а, 8,  Юрий Гагарин  1, 1, 159, 165, 1, 1, 1, 15, 1, Кв.Мошино

На 16.02.2021 г. /13:01 - 16:00 ч./-  Перник:   Изток  2 Мошино,  Максим Горки  10,  Младен Стоянов  14, 14, 14, 14, 23, 11,  Мошино  ,  Огнян Станков  29в, 29

На 17.02.2021 г. /13:30 - 14:30 ч./-  Перник:   Лев Толстой  346

На 15.02.2021 г. /13:00 - 16:30 ч./  На 16.02.2021 г. /13:00 - 16:30 ч./-  Рударци:   1452  ,  Xviii-1965, 1967 Кв.127  ,  Арда  1,  Бистрица  1,  Вардар  27, 18, 25, 9, 19, 4, 3, 13, 16, 12, 7, 10,  Добрич  2,  Драва  1 А,  Ехо  ,  Кало  ,  Кракра  1, 11, 3, 2, 9, 8, 7, 16,  Кривуля  11, 44, 55, 10, 19, 2, М.Кривульо, 29б, 12, ТП Ехо Ст.22 Кл.Б, 47, 45, 41, 53, 13, 15, 31,  Лом  30, 13, 1, 12, 28, 9, 14, 20, 50, 2, 7, 26, 8, 48, 32, 4, 2, 17, 44, 6,  Несебър  6, 2, 1 Къща, 5, 9, 3,  Никола Вапцаров  7,  Опълченска  1, 15, 2, 38, 17, 11, 5, 5, 15, 3, 13а, 1, 42, 7, 25, 2, 46, 20, 32, 3, 22, 34,  Перник  5, 8, 1, 7, 4, 6,  Силистра  4, 11, 7, 13, 1, 15, 14, 12, 5, 16, 9а, 10,  София  11, 1, 27, 2, 6, 25, 14, 23, 5, 3,  Струма  4, 9, 2, 1, 3,  Тинтява  2, 4, 3, 1,  Ул.Вардар/Ул.Силистра  ,  Черни Връх  143а, 109, 131а, 88, 129, 163, 167, 184, 147, 61, 109, 155, 139, 125, 123, 105, 111, 157, 137, 161, 80, 125а, 159, 99а, 151, 141, 151, 107, 111, 149, 145, 113, 162, 131 А, 121, 90, 127, 103, 135, 133, 143, 157, 61, 82, 101, 119,  Янтра  35

На 15.02.2021 г. /13:01 - 13:30 ч.; 13:01 - 16:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./-  Студена,  Общ. Перник:   Бор  2 Срещу Д  Л  В,  Боровец  30, 7, 12, 28, 9,  Волга  67, 4,  Кралевски Път  1,  Райко Даскалов  4а,  Христо Ботев  11, 18а, 2.

/Следва/

Ключови думи към статията: