Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията Западна България за периода 08-12.02.2021 г. - 17 част

Енергетика / България
3E news
284
article picture alt description

Община Плевен  

На 11.02.2021 г.   /09:00 - 16:00 ч.    / -  Бохот:   1-Ви Май  3,  Ал. Стамболийски  31,  Васил Левски  6, 4, 2, 3,  Вит  3, 2, 4, 1, 6, 1а,  Иван Вазов  4,  Любен Каравелов  14, 3, 5, 24, 4, 18, 30, 34, 36, 28, 32, 20, 8, 10, 16, 22, 6, 7б, 12,  Мусала  1, 6, 4, 2, 1а, 8,  Осъм  18, 16, 5, 1, 4, 10, 8, 6, 7, 3, 12, 2, 14,  Рила  4, 2, 5, 3, 1,  Средна Гора  5, 4, 5а, 3, 2, 1,  Стамболийски  31,  Струма  7, 5, 4, 14, 13, 8, 12, 1, 11, 2, 15а, 3, 10, 6,  Трайчо Костов  18, 5, 2, 9, 11, 6, 8, 4, 16, 3, 14, 10,  Христо Ботев  26, 58, 21, 48, 44, 60, 17, 40, 32, 21а, 50, 19, 15, 28, 38, 34, 25, 42, 30, 23, 46, 36, 54, 11, 36а, 52, 13

На 09.02.2021 г.   /13:00 - 16:00 ч.    /   На 10.02.2021 г.   /13:00 - 16:00 ч.    /   На 11.02.2021 г.   /13:00 - 16:00 ч.    / -  Бохот:   Вапцаров  1, 8, 4, 10, 9, 14, 2, 5, 12, 6, 8а,  г.  С.Раковски  5, 1, 1а, 3,  Иван Вазов  8, 4, 10, 2, 6,  Искър  6, 2, 3, 8, 5, 7, 9, 1,  Кацарска  3, 5, 7, 18, 23, 19а, 11, 15, 2, 19, 6, 20, 8, 13, 14, 16, 10, 12, 25, 9, 17, 22, 4,  Кирил И Методий  3б, 8, 2, 14, 7а, 4, 16, 10, 1, 7, 3а, 5, 6, 18, 12, 9, 3,  Местност Стадиона  ,  Петко Д.Петков  3, 1,  Пирогов  1,  Стамболийски  19, 24, 1, 16, 10, 22, 2, 23, 4, 27, 26, 9, 10б, 18, 14, 13, 20, 10а, 5, 6, 11, 12а, 7, 15, 17, 12, 8, 3, 21,  Христо Ботев  4, 1, 9, 20б, 2, 12, 8, 6, 5, 18, 10, 24а, 16, 20, 7, 22, 3, 20а, 3а

На 08.02.2021 г.   /08:31 - 16:00 ч.    /   На 10.02.2021 г.   /08:31 - 16:00 ч.    /   На 12.02.2021 г.   /08:31 - 16:00 ч.    / -  Бохот

На 10.02.2021 г.   /13:30 - 16:30 ч.    /   На 11.02.2021 г.   /13:30 - 16:30 ч.    / -  Брестовец:   Александър Петров  17, 28, 18, 19, 20, 16, 24, 14, 11, 22,  Александър Стамболийски  26,  Васил Левски  38, 25, 3, 4, 29, 8, 6, 22, 3а, 24, 14, 23, 36, 19а, 9, 27, 16, 40, 28, 1, 5, 40а, 2, 12, 11, 42, 34, 44, 7а, 15, 30, 21, 7, 18, 26, 32, 20, 13,  Витоша  2а, 4, 2, 3, 5, 1,  Георги Кочев  28, 18, 8, 30, 14, 16, 12,  Елин Пелин  4,  Иван Вазов  15, 5, 1, 2, 3,  Местност Край Село  ,  Никола Й Вапцаров  10, 3, 1, 12,  Пирин  4, 6, 1, 2, 8,  Рила  4, 3,  Хаджи Димитър  21, 10, 2, 18, 12, 20, 6, 25в, 16, 25а, 22, 14, 8, 4,  Христо Ботев  2, 9, 7, 8, 10, 4, 1, 21, 3, 15, 17, 6, 19, 13, 11,  Христо Смирненски  10, 1, 2, 12, 4, 3, 6, 8, 14

На 10.02.2021 г.   /13:30 - 16:00 ч.    / -  Бръшляница:   9-Ти Септември  6, 9, 12, 10, 1, 4, 3, 2, 8, 13, 11, 7,  Априлов  8, 4, 2, 6,  Васил Левски  90, 69, 98, 51, 37, 100, 47, 120, 73, 84, 57, 67, 88, 92, 102, 45, 75, 124, 49, 108, 65, 94, 71, 79, 118, 114, 122, 77, 43, 63, 37а, 112, 55, 61, 110, 116, 86, 104, 59, 53, 106, 39,  Дунав  9, 3, 5, 1, 19, 15, 7, 13,  Косовски  5, 6, 2,  Крали Марко  1, 2, 3, 4,  Местн.Червен Фенер  2, 6, 7, 3,  Патриарх Евтимий  10, 26, 5, 18, 16, 27, 23, 24, 9, 22, 6, 9 А, 2, 15, 11, 19, 3, 17, 12, 13, 11а, 1, 7, 25, 21,  Свобода  7, 3, 6,  Скобелев  6, 2, 1, 9

На 09.02.2021 г.   /12:00 - 16:00 ч.    / -  Горталово:   078002  ,  Александър Стамболийски  5а, 15, 4, 5, 13, 17, 9, 13а, 11, 17а, 7, 3,  Бинка Парашкевова  19, 47б, 52, 42, 28, 34, 62, 17а, 32, 58, 60, 24, 41, 23, 13, 44, 16, 50, 47, 14, 30а, 18, 29, 22а, 15, 17, 54а, 33, 35, 38, 20, 54, 45, 37, 36, 48, 26, 11, 30, 40, 27, 39а, 21, 37а, 39, 43, 22,  Витоша  56, 1, 54а, 7а, 19, 58, 13, 10, 8, 49, 17, 15, 11, 2, 7, 5, 4, 8а, 6, 47в, 47а, 3, 9, 1а,  Райко Даскалов  2а, 1, 7, 2, 5, 3,  Рила  3, 4, 2,  Христо Ботев  Уо Тп 2,  Шипка  5, 9, 1, 2, 4

На 08.02.2021 г.   /09:01 - 16:00 ч.    /   На 09.02.2021 г.   /09:01 - 16:00 ч.    / -  Дисевица:   Ангел Кънчев  1,  Васил Костов  8, 3, 7, 6, 1, 5, 10, 9, 4,  г.  Томов  19,  Ген Радецки  3, 5, 1,  Девети Септември  41, 34, 49, 19, 22, 39, 29, 45, 37, 47, 20, 25, 38, 43, 32, 33, 26, 18, 16, 28, 23, 14, 35,  Иван Вазов  14, 11, 1, 8, 9, 12, 2, 20, 16, 5, 13, 18, 22, 3, 24, 4, 7,  Изгрев  6, 2, 4,  К.Христов  8, 1, 12, 4, 2, 3, 11, 5, 14, 7, 9, 10, 6,  Н.Вапцаров  5, 9, 1, 12а, 7, 8, 2, 6, 10, 3, 12, 4,  С.Караджа  9, 13, 7, 2, 15, 8, 12, 10, 3, 4, 11, 5, 1, 6,  Св.Св.Кирил И Методий  7, 1, 3, 6, 11, 4, 9, 5, 2,  Юнско Въстание  8, 5

На 09.02.2021 г.   /13:00 - 16:00 ч.    /   На 10.02.2021 г.   /13:00 - 16:00 ч.    /   На 11.02.2021 г.   /13:00 - 16:00 ч.    /   На 12.02.2021 г.   /13:00 - 16:00 ч.    / -  Пелишат:   Бенковски  4, 5, 9, 7, 1, 2,  Гередава  3, 8, 4, 1, 2, 6,  Гудима  5, 9, 1, 15, 3, 13,  Димитър Благоев  9, 14, 12,  Коста Златарев  8, 6, 18, 4, 12, 14, 10, 16, 2, 20,  Мусала  5, 7, 3, 11,  Пелезо  5а, 7, 1, 15, 11, 3, 5, 2, 4,  Стопански Двор  ,  Трети Март  10, 3, 13, 1, 11, 2, 9, 5, 8, 4, 12, 7,  Христо Кънчев  22, 32, 28, 15, 11, 38, 24а, 13, 16, 18, 26, 20, 34, 30, 24,  Цветан Спасов  5, 7, 3, 18, 6, 12, 15, 24, 26, 11, 30, 22, 9, 14, 17, 20, 10, 8, 28, 23,  Шейново  1а, 4, 3

На 08.02.2021 г.   /14:01 - 15:30 ч.    / -  Плевен:   Акд.Й.Трифонов  1, 4, 6, 2,  Браила  16, 26, 29а, 25, 27, 14, 33, 18, 22, 35, 29, 17, 11, 24, 13, 31,  Йордан Йовков  24, 29, 25, 22а, 27, 27а, 22, 20,  К.Охридски/Карл Маркс/  12, 14, 8, 15, 16, 18, 13, 20, 19, 12а, 17, 22, 16а, 21, 10,  Одеса  19, 21, 23, 23а, 6, 27,  Сергей Румянцев  29, 22а, 32, 21, 27, 18, 25, 16, 28, 28а, 22, 23, 24,  Трифон Кунев/Лагерна/  25а, 54, 23, 25, 19, 19а, 21, 50, 48,  Христо Ясенов  34, 11, 32, 9, 20, 30, 12, 15, 6, 8, 22, 7, 14, 20, 22, 10, 12

На 11.02.2021 г.   /13:30 - 16:30 ч.    / -  Плевен:   Ангел Войвода  10, 24, 28а, 8а, 20а, 29, 20, 27, 22, 24а, 26а, 10а, 26, 28, 17, 30, 8,  Генерал Столетов  37, 33, 38, 2, 39, 39а, 30,  Петко Войвода/8 Март/  25, 29, 19, 21, 27, 21а, 31, 23

На 09.02.2021 г.   /13:46 - 16:16 ч.    / -  Плевен:   Ангел Кънчев  14, 10-12, 23, 17, 25, 19, 10, 12,  г.  С.Раковски  46, 44-46, 44,  Георги Бенковски  16, 18-20 Аипсмп, 12, 17, 18-20, 18,  Люлин  1, 3,  Полтава  12а, 10, 12,  Русе/Д-Р Бешев/  4, 6

На 08.02.2021 г.   /13:46 - 16:00 ч.    / -  Плевен:   Ангел Кънчев  Тп 146, 31, 47, 45, 51, 57, 35, 53а, 53, 37, 29, 49, 43, 41, 59, 33, 55,  Преслав  39, 40,  Св.Св.Кирил И Методий  35, 28, 30, 33, 31,  Уилиам Гладстон  7а,  Христо Ботев  93, 72, 68

На 08.02.2021 г.   /13:30 - 16:30 ч.    / -  Плевен:   Асен Златаров  93, 88, 95, 84, 91, 82, 97,  Генерал Ганецки  111,  Плевенска Епопея  /Пърличев/  16а, 10, 26, 24, 6, 22а, 37, 14, 31, 16, 18, 8, 29, 25, 12, 20, 39, 22,  Христо Ботев  157, 155, 153, 151, 149

На 11.02.2021 г.   /13:31 - 16:00 ч.    / -  Плевен:   Балчик  3,  Генерал Атанас Стефанов  10, 4а, 7, 12, 5,  Гургулят  25, 21,  Стефан Караджа  56, 60, 50, 52а, 57, 43, 52, 58, 64, 47, 47 Ат,  Хемус  7, 12, 8, 6

На 10.02.2021 г.   /00:16 - 16:16 ч.    / -  Плевен:   Брацигово  16, 12, 22, 28, 20, 19, 7, 15, 15а, 14, 21, 17, 26, 13, 24, 27,  Велико Търново  10, 12, 9,  Огоста  12, 22, 7, 15, 16, 20, 19, 9, 11, 14,  Русе/Д-Р Бешев/  87 Мз, 87

На 10.02.2021 г.   /13:31 - 16:00 ч.    / -  Плевен:   Вардар/П.Пеловски/  24, 20, 22а, 34, 28 Ктп 540, 26, 38, 28,  Генерал Атанас Стефанов  15а, 17,  Добруджа  3, 2,  Драган Цанков  10,  Рибарица  11, 12, 14

На 09.02.2021 г.   /13:31 - 16:30 ч.    / -  Плевен:   Васил Левски/Г. Димитр/  58, 62, 64, 46, 48, 74, 85, 68, 98,  Дойран/Толбухин К.Златарев/  9, 27, 13, 15,  Полк.Инж.Цветан Лазаров  4, 2, 1, 3,  Славовица  1,  Тетевен  5, 6

На 11.02.2021 г.   /09:31 - 12:00 ч.    / -  Плевен:   Георги Кочев   До Калорина Оф, Улично Осветление,  Здравец  1, 2,  Кара Колю  15, Раб. За Форм.Хартия,    Здравец №2, Ул.Здравец 2, Ул Здравец 2, 2 Здравец №2, Здравец 2

На 10.02.2021 г.   /09:31 - 12:00 ч.    / -  Плевен:   Георги Кочев  161

На 09.02.2021 г.   /09:01 - 16:00 ч.    / -  Плевен:   Георги Кочев  94, 173

На 08.02.2021 г.   /13:31 - 16:30 ч.    / -  Плевен:   Иван Тодоров  18, 30, 14, 5, 2, 6, 10, 7, 1, 14а, 36, 3, 32б, 20, 4, 22, 9, 28а, 32, 38, 32а, 34, 12, 26, 28, 24,  Майска  32, 8, 16а, 32а, 14, 12, 7, 6, 34, 38, 11, 13, 10, 16, 37, 36, 33, 15, 39, 9,  Панега  28, 28а, 2а, 18, 2

На 12.02.2021 г.   /09:01 - 16:00 ч.    / -  Плевен:   Индустриална Зона  Станция 3,  Индустриална Зона Кв.603  ,  Местн.Западна Идустриална Зона  Район Метро

На 09.02.2021 г.   /09:00 - 16:00 ч.    / -  Славяново,  Общ. Плевен:   Адил Дервишев  22, 13, 38, 8, 25, 30, 36а, 9, 23, 26, 18, 21, 17а, 10, 11, 15а, 20, 14, 36, 7, 34, 15, 6, 31, 28, 12, 19, 27, 17,  Генерал Бирюзов  3, 5, 7, 18, 14, 16, 15, 13, 3а, 11, 22, 20, 12, 9, 30, 24,  Димитър Благоев  51, 49, 44, 24, 36, 57а, 46, 49б, 40, 28, 33, 57, 59, 47, 31, 26, 65, 39, 34, 38, 55, 43, 49а, 33а, 45, 65а, 37, 53, 32, 28а, 41, 47а, 48,  Кокиче  5, 3, 6, 2, 9, 4, 14, 11, 13, 1, 10, 8,  Лиляна Димитрова  18, 11, 13, 16, 20,  Пенчо Славейков  13, 24, 26, 22, 20, 19, 14, 28, 21, 16, 18, 17а, 13а, 7, 25, 11, 12, 32, 15, 10, 27,  Станке Димитров-Марек  24, 10, 13, 6, 22, 1, 7, 5, 20, 16, 27, 4, 24а, 17, 26, 2, 28, 25, 8, 12, 9, 14, 23, 3,  Хималаи  4, 7, 10, 13, 17, 12, 5, 9, 2, 3, 1, 6, 1а, 8, 15

На 08.02.2021 г.   /09:00 - 16:00 ч.    / -  Славяново,  Общ. Плевен:   Адил Дервишев  22, 13, 38, 8, 25, 30, 36а, 9, 23, 26, 18, 21, 17а, 10, 11, 15а, 20, 14, 36, 7, 34, 15, 6, 31, 28, 12, 19, 27, 17,  Генерал Бирюзов  6, 32, 10, 26, 8,  Генерал Бирюзов  3, 5, 7, 18, 14, 16, 15, 13, 3а, 11, 22, 20, 12, 9, 30, 24,  Генерал Гурко  12, 14, 5, 6, 17,  Д.Д.Баучър  6, 7,  Девети Септември  157, 137, 159, 133, 147, 145, 155, 123, 119, 58, 151, 139, 135, 60, 127, 125, 56, 131, 121, 62, 143, 129, 153, 149,  Димитър Благоев  51, 49, 44, 24, 36, 57а, 46, 49б, 40, 28, 33, 57, 59, 47, 31, 26, 65, 39, 34, 38, 55, 43, 49а, 33а, 45, 65а, 37, 53, 32, 28а, 41, 47а, 48,  Димитър Благоев  58б, 54, 77, 52, 62, 64, 69, 73, 70, 60, 71, 66, 58, 81, 56, 67, 50, 75, 79,  Изгрев  1, 3, 2, 5, 6, 7,  Кокиче  5, 3, 6, 2, 9, 4, 14, 11, 13, 1, 10, 8,  Лиляна Димитрова  18, 11, 13, 16, 20,  Лиляна Димитрова  17, 21, 2, 33, 15, 27, 24, 23, 19, 35, 28,  Пенчо Славейков  13, 24, 26, 22, 20, 19, 14, 28, 21, 16, 18, 17а, 13а, 7, 25, 11, 12, 32, 15, 10, 27,  Станке Димитров-Марек  24, 10, 13, 6, 22, 1, 7, 5, 20, 16, 27, 4, 24а, 17, 26, 2, 28, 25, 8, 12, 9, 14, 23, 3,  Хималаи  4, 7, 10, 13, 17, 12, 5, 9, 2, 3, 1, 6, 1а, 8, 15,  Яворец  8, 11, 12, 9, 10, 4, 6, 7, 29, 5, 58, 3, 2, 141

Община Пордим  

На 12.02.2021 г.   /13:00 - 16:00 ч.    / -  Згалево:   Божин Чулев  56, 62, 43, 78, 50, 58, 69, 61, 64, 72, 41, 55а, 47, 52, 49, 53, 76, 76а, 42, 65, 54, 74, 48, 44, 68, 63, 67, 46, 66, 60, 55, 59, 70, 51,  Васил Левски  6,  Владимир Поптомов  10, 2, 4, 3, 8, 12, 6, 5, 2а, 14,  Георги Димитров  14, 12а,  Искър  20, 16, 7, 18, 24, 22,  Космос  3, 2, 1,  Любен Каравелов  13, 6, 5, 2, 10, 1, 5а, 4, 13а, 3, 12, 15, 9, 17, 2а, 8, 11,  Осъм  6, 1б, 1, 9, 5, 8, 1а, 2а, 4, 7, 3,  Разград  14, 2, 11, 13, 9, 1, 12, 5, 10, 3, 6, 7, 4,  София  1, 3, 5,  Средна Гора  12, 14, 16, 5, 6, 10, 11а, 4, 7, 11, 2, 3, 8, 1,  Станке Димитров  4, 1, 12а, 12, 2, 14, 10, 10а, 6,  Стара Планина  2, 9, 1,  Странджа  4а, 2, 3, 10, 5, 8, 6,  Три Чешми  3, 1,  Черна Гора  1, 6, 2, 4,  Ю.А.Гагарин  13, 6

Община Червен Бряг  

На 10.02.2021 г.   /11:01 - 11:30 ч.    / -  Бресте:   Александър Стамболийски  4а, 9, 7, 4, 2, 1, 3, 2, 4,  Антон Страшимиров  1, 7, 3, 5, 9,  Васил Коларов  6, 4, 5, 2, 1, 3, 7,  Васил Левски  7, 1, 5, 3,  Водоснабдяване И Канализация Еоод  ,  Върбан Йотов  2, 6, 7, 5, 9, 3, 13, 11, 4,  Ген.Вл.Заимов  32а, 56, 15, 8, 2, 10, 1, 3, 6,  Георги Бенковски  3, 1, 8, 6,  Георги Димитров  8, 27, 9, 4, 6, 25, 13, 10, 3, 5, 23, 7, 21, 17, 11, 15, 50, 45а, 49, 64, 30, 66, 24, 58, 52, 12, 20, 34, 18, 54, 38, 36, 26, 60, 46, 51, 45, 29, 48, 31, 62, 41, 43, 22, 42, 39, 44, 35, 40, 14, 47, 37, 33, 28,  Двадесет И Шести Юни  5, 36, 28, 3, 30, 26, 1, 2, 4, 12, 32, 34, 6, 34,  Девети Септември  5, 3, 11, 1, 16, 9, 7, 6, 2, 8, 4,  Димитър Кьосовски  1а, 9, 27, 29, 63, 8, 17, 3, 11, 14, 23, 37, 21, 22, 41, 31, 7а, 33, 7, 10, 24, 20, 39, 13, 35, 12, 2, 53, 34, 10, 28, 32, 59, 47, 55, 51, 45, 26, 49,  Иван Вазов  2, 3, 4, 1,  Иван Диловски  10,  Иван Чифлигарски  4, 15, 6, 13, 17, 11, 7, 2, 1, 3,  Илия Стоянов  1, 2, 3, 5, 13, 7, 9, 11, 13,  Любен Каравелов  1, 4, 9, 10, 6, 5, 11, 12, 15, 7, 3, 17,  Мито Гачев  4, 6, 2,  Н.Й.Вапцаров  7, 5, 3,  Никола Горанов  8, 25, 23, 21, 6, 1, 10, 2, 12, 3,  Отец Паисий Хилендарски  9, 4, 3, 5, 2, 7,  П.Р.Славейков  1, 6, 3, 2, 5, 4,  Рила  4, 2,  Хаджи Димитър  2, 14, 3, 1, 11, 13, 8, 6, 4, 7, 12, 9,  Христо Ботев  1, 2, 11, 3, 5, 9, 4, 7, 17, 39, 26, 22, 33, 21, 23, 12, 8а, 27, 16, 41, 15, 29, 8, 18, 31, 35, 37, 10, 14, 24, 20, 19, 28, 25,  Христо Смирненски  4, 6, 16, 14, 10, 2, 12, 7, 3, 1, 5,  Чудна  4, 1, 2,    Улично Осветление

На 10.02.2021 г.   /11:16 - 11:45 ч.; 11:16 - 15:16 ч.    ; 14:45 - 15:16 ч./ -  Бресте:   Водоснабдяване И Канализация ЕООД

На 08.02.2021 г.   /12:01 - 16:00 ч.    /   На 09.02.2021 г.   /12:01 - 16:00 ч.    /   На 10.02.2021 г.   /12:01 - 16:00 ч.    /   На 11.02.2021 г.   /12:01 - 16:00 ч.    /   На 12.02.2021 г.   /12:01 - 16:00 ч.    / -  Глава:   М Палаузов  11, 19, 15, 2, 17, 12, 3, 6, 5, 4, 7, 1, 8, 9, 10, 2а,  Рила  1, 2,  Христо Ботев  11, 14, 7, 6, 3, 9, 4, 1, 2, 22, 10, 18, 12, 16, 20, 5, 8,  Цар Калоян  3, 7, 2, 1, 5,  Цар Самуил  23, 27, 25

На 10.02.2021 г.   /11:16 - 11:45 ч.    ; 14:45 - 15:16 ч.    / -  Горник:   Бузлуджа  23а, 32, 24, 38, 26, 36, 21а, 23,  В Левски  7, 3, 14, 5, 2, 9, 8, 4, 1, 12, 10, 6,  В Пеева  14, 2, 20, 18, 16, 4, 6, 12,  Делницата  096005,  Искър  5, 3, 7, 9,  Йордан Даскалов  3, 5, 1,  Ком  1, 4, 2,  Марица  3, 1, 14, 12, 23, 10, 4, 18, 17, 7, 21, 11, 19, 13, 16, 2, 5, 15,  П К Яворов  18, 2, 5, 7, 8, 1, 10, 4, 2б, 9, 3, 11, 14, 16, 12, 6, 2в, 13, 2а,  Пенков Остров  ,  Петко Хр Петков  39, 8, 6, 9, 2, 5, 1, 10, 11, 4, 13, 3, 7, 12, 15,  Първа  1,  Райко Даскалов  5, 8, 11, 9, 7, 3, 6, 10, 4,  Тринадесета  4, 2, 3, 8, 6, 1,  Христо Цветков  4, 10, 2, 2а, 8, 6,  Четиринадесета  2, 13, 11,  Шестнадесета  2, 4

На 10.02.2021 г.   /11:16 - 11:45 ч.    ; 14:45 - 15:16 ч.    / -  Реселец:   375030  ,  Акация  3,  Б Клен  2, 3а, 4, 5, 6,  Баба Тонка  2, 1,  Балканска  8, 6, 1, 4, 5, 3, 2,  Безименна  4, 1, 2,  Белилото  1, 4, 6, 8, 2, 2а, 5, 3,  Бор  3, 11, 5, 2, 1, 9, 13, 7, 15,  Босилек  2,  Воденицата  3, 2, 1,  Г Поляна  4, 6, 5, 2, 12, 3, 14, 8, 1,  Голеж  2, 1,  Горска  2, 1,  Гробарска  3, 5, 1, 9, 2, 7, 11,  Д Дачев  3, 7, 5, 4, 6, 1, 3, 2, 2а,  Девети Май  26, 22, 28, 20, 14а, 12, 14, 10, 2, 4, 6, 16, 8,  Дзс Комуна  11, 3, 5, 7, 9, 1, 23, 19, 8, 27, 21б, 4, 2, 21, 25, 6, 29, 15, 1, 21а, 13, 10, 17,  Дружба  14, 5, 2а, 9, 19, 11, 4, 6, 13, 8, 3, 23, 2, 10, 7, 18, 16, 21, 15, 1, 25, 17, 37, 22, 41, 39, 33, 27, 24, 47, 20, 29, 35, 45, 49,  Здравец  3, 1,  Иван Христов  54, 46 Офис Кт, 32, 52, 30, 44, 27, 33, 29, 48, 37, 43, 40, 50, 41, 36, 39, 3, 47, 28, 26, 23, 34, 38, 25, 42, 56, 45, 51, 31, 46, 48а, 49, 35, 20, 12, 1, 10, 18, 13, 8, 9, 11, 22, 15, 6, 19, 14, 5, 4, 3, 21, 7, 16, 17, 24, 57, 53а, 56, 62, 60, 53а, 72 Фурна, 70, 65, 63, 61, 64, 74а, 68, 66, 55, 59, 57, 53, 67, 82, 90, 76, 75, 89, 79, 85, 69, 84, 88, 86, 77, 3, 71, 80, 81, 83, 87, 73,  Искър  17, 5, 1, 33, 8, 16, 15, 11, 23, 22, 20, 27, 6, 9, 21, 13, 2, 12, 4, 24, 25, 7, 14, 19, 10, 30, 29, 31, 32, 26, 34, 28, 33,  Каймаков  1, 8, 6, 2,  Капна  1, 2, 13, 4, 6, 5, 9, 16, 32, 44, 20, 38, 18, 15, 8, 7, 14, 10, 40, 30, 11а, 12, 34, 36, 22, 3, 11,  Латинка  7, 1, 3, 5,  Люляк  4, 6,  Милиндол  47, 45, 6, 43, 31, 51, 35, 37, 33, 29, 8, 41, 39, 3, 27, 9, 25, 7, 11, 4, 23, 17, 2, 15, 13, 21, 19,  Младост  3, 7, 5, 2, 4, 1,  Могилата  1,  Опанец  2а, 16, 8, 5, 20, 18, 4, 10, 3, 6, 12, 7, 14, 2, 9, 11, 13, 15, 21, 28, 30, 24, 26, 27, 17, 20, 22, 34, 19, 25, 32,  П Димитров  5, 3, 13, 2, 4, 19, 7, 11, 1, 9, 17, 6, 15,  Победа  29, 23, 3, 17, 31, 13, 19, 27, 33, 1, 7, 11, 25, 5, 15,  Поройна  2, 3а, 1, 4, 3, 11, 7,  Пробуда  12, 6, 5, 10, 1, 8, 3, 2, 4,  Пропашище  1, 2, 4,  Ръчене  2, 4а, 8, 6, 10, 12, 12а, 14, 4, 16, 22, 18, 20, 38, 34, 40, 52, 46, 54, 32, 36, 42, 48, 35, 50, 44, 54а, 56, 62, 60, 58,  Свобода  13, 14, 15, 12, 10, 4, 6, 8, 7, 5, 3, 11, 2, 9, 1,  Славянска  2, 6, 4,  Стефан Бацов  27, 48, 29, 66, 31, 25, 60, 35, 46, 50, 58, 37, 39, 23, 52, 56, 64, 62, 54, 33, 34, 15, 44, 32, 17, 30, 36, 38, 21, 11, 19, 9, 13, 28, 42, 2а, 7, 24, 12, 14, 2, 18, 20, 10, 22, 4, 26, 1, 6, 8, 5, 16, 3,  Теменуга  9, 1, 3, 7, 5,  Тодор Попов  2, 14, 16, 22, 21, 17, 3, 8, 11, 12, 19, 9, 13, 6, 4, 20, 7, 15, 18, 5, 24, 10, 23, 23а,  Училищна  2, 8, 4, 10, 12,  Хинковото  503,  Церовица  1,  Челник  6, 2,  Явор  2, 4, 3, 1,    Уо Тп 10, Профилакториум

На 10.02.2021 г.   /11:16 - 15:16 ч.    / -  Реселец:   375030  ,  Тодор Попов  23, 23а,    Профилакториум

На 10.02.2021 г.   /11:16 - 11:45 ч.    ; 14:45 - 15:16 ч.    / -  Червен Бряг:   248005 М Водол  ,  Маркова Могила  ,  Местност Биволски Камък  Вила,    М-Ст Езерото, Луковитскикантонтп82

На 08.02.2021 г.   /09:01 - 16:16 ч. /   На 09.02.2021 г.   /09:01 - 16:16 ч. /   На 10.02.2021 г.   /09:01 - 16:16 ч. /   На 11.02.2021 г.   /09:01 - 16:16 ч. /   На 12.02.2021 г.   /09:01 - 16:16 ч. / -  Червен Бряг:   XX-2461 Кв. 177а  ,  XXVIII-2464  ,  Европа  Цех,  Земеделска Земя  Стоп.Постройка,  Местност Ежков Връх  Вили.

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,   на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,   текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg,   за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове,   с цел обезопасяване на съоръженията за работа,   осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията,   върxу които са извършвани планирани дейности,   се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването,   чиято продължителност е под 5 минути.

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

Ключови думи към статията: