Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията Западна България за периода 08-12.02.2021 г. - 7 част

Енергетика / България
3E news
199
article picture alt description

Община Струмяни  

На 09.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.    /   На 10.02.2021 г.   /15:30 - 16:30 ч.    /   На 11.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.    /   На 12.02.2021 г.   /15:30 - 16:30 ч.    / -  Вракуповица

На 09.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.    /   На 10.02.2021 г.   /15:30 - 16:30 ч.    /   На 11.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.    /   На 12.02.2021 г.   /15:30 - 16:30 ч.    / -  Гореме

На 09.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.    /   На 10.02.2021 г.   /15:30 - 16:30 ч.    /   На 11.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.    /   На 12.02.2021 г.   /15:30 - 16:30 ч.    / -  Горна Рибница

На 09.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.    /   На 10.02.2021 г.   /15:30 - 16:30 ч.    /   На 11.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.    /   На 12.02.2021 г.   /15:30 - 16:30 ч.    / -  Добри Лаки:   ПИ 011050

На 09.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.    /   На 10.02.2021 г.   /15:30 - 16:30 ч.    /   На 11.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.    /   На 12.02.2021 г.   /15:30 - 16:30 ч.    / -  Драката:   Местност Селимица  ПИ 002002,    Гис Сандански

На 09.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.    /   На 10.02.2021 г.   /15:30 - 16:30 ч.    /   На 11.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.    /   На 12.02.2021 г.   /15:30 - 16:30 ч.    / -  Илинденци:   Агенция Пътна Инфраструктура Юл В Сферата На Държ. Власт  ,  Гладно Поле

На 09.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.    /   На 10.02.2021 г.   /15:30 - 16:30 ч.    /   На 11.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.    /   На 12.02.2021 г.   /15:30 - 16:30 ч.    / -  Каменица,  Общ. Струмяни:   V, Кв.20

На 09.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.    /   На 10.02.2021 г.   /15:30 - 16:30 ч.    /   На 11.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.    /   На 12.02.2021 г.   /15:30 - 16:30 ч.    / -  Клепало

На 09.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.    /   На 10.02.2021 г.   /15:30 - 16:30 ч.    /   На 11.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.    /   На 12.02.2021 г.   /15:30 - 16:30 ч.    / -  Колибите

На 09.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.    /   На 10.02.2021 г.   /15:30 - 16:30 ч.    /   На 11.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.    /   На 12.02.2021 г.   /15:30 - 16:30 ч.    / -  Кърпелево

На 09.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.    /   На 10.02.2021 г.   /15:30 - 16:30 ч.    /   На 11.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.    /   На 12.02.2021 г.   /15:30 - 16:30 ч.    / -  Микрево:   6-Ти Септември  8, 6, 4, 12, 2, 7, 5, 13, 4, 2, 1,  81  ,  Александър Стамболийски  7, 1,  Берово  47, 45, 28, 30, 49, 26, 11, 5, 2, 7, 9, 10, 1, 3,  Будутел  2, 4, 3, 6, 7, 8, 10, 5,  Васил Априлов  5, 1, 8, 2, 4, 10, 7, 3,  Васил Левски  21а, 17, 19, 25, 28, 6, 18, 21, 23, 24, 27, 14, 16, 13, 10, 20, 15, 8, 4, 12, 26, 11,  Василево  6, 3, 11, 7, 8, 13, 9, 1, 4, 2, 13,  Вихрен  25, 27,  Георги Бенковски  5, 7, 4, 9, 3, 6, 1,  Даме Груев  4, 8, 6, 2,  Десислава  1, 4, 6, 2, 2,  Детелина  7, 2, 4,  Димитър Попгеоргиев  29, 5, 14, 23, 29, 6, 2, 13, 1, 8, 12, 4, 19, 33, 25, 27, 11, 7, 15, 3,  Димитър Талев  3, 8, 1, 6,  Дора Габе  4, 1, 9, 11, 2, 5, 7, 15, 17, 21,  Екзарх Антим I  18,  Елин Пелин  2, 7, 4, 9, 5, 11, 3,  Елисавета Багрияна  23, 5, 7, 3, 1,  Иван Вазов  37, 16, 4, 21, 22, 25, 35, 8, 20, 6, 33, 27, 5, 19, 23, 15, 24, 17, 1, 31, 10, 29, 3, 14, 12, 23,  Йордан Йовков  2, 3, 6, 7, 4,  Крали Марко  3, 13, 5, 4, 2, 9, 10, 1, 1, 6, 5, 3,  Кресненско-Разложко Въстание  2, 12, 5, 11, 6, 9, 10, 7, 4, 3,  Криа Вриси  6, 7, 4, 1, 2,  Малешевска  11, 7, 1, 5, 9,  Митрополит Борис  15, 5, 12,  Неуточнен Адрес  Склад,  Нова Махала  23, 44, 57, 51, 54, 8, 34, 38, 55, 15, 46, 29, 13, 57, 63, 8, 4, 27, 6, 24, 48, 16, 29, 31, 61, 30, 7, 38, 15, 58, 64, 28, 5, 12, 66, 1, 53, 23, 25, 11, 56, 59, 39, 26, 22, 20, 62, 16, 31, 17, 1, 2, 21, 22, 49, 42, 40, 32, 37, 9, 48, 4, 10, 17, 67, 33, 41, 10, 19, 32, 19,  Орфей  13, 14, 5, 11, 15, 13, 6, 17, 1, 2,  Освобождение  1, 3, 2, 8,  Палат  1, 17, 12, 11, 4, 5, 10, 2, 15, 6, 8, 19, 7, 3,  Панайот Волов  11, 5,  Патриарх Ефтимий  2, 4,  Пейо Яворов  3, 10, 15, 6, 12, 8, 7, 9, 11, 13,  Петър Берон  2, 6, 4, 3, 5,  Райна Княгиня  1, 10, 4, 15, 2, 8, 11, 5, 14, 12, 9, 3, 13, 16, 6, 7,  Решково  2, 18, 8, 20, 14, 19, 9, 15, 5, 11, 6, 7, 17, 22, 12, 13, 3, 1, 4, 10,  Рождество Христово  2, 1,  Св.Георги  5, 14, 3, 2, 4, 8, 10, 1, 12, 7, 6,  Св.Паисий Хилендарски  19, 15, 9, 2,  Сирма Войвода  6, 5, 3, 10, 8, 2, 4, 4, 42,  Спартак  2, 7, 9, 3, 5,  Стефан Караджа  87, 69, 22, 48, 26, 79, 85, 83, 81, 30, 59, 63, 65, 46, 34, 67, 77, 89, 24, 44, 55, 38, 18, 71, 91, 40, 50, 61, 57, 28, 75, 20, 37, 43, 37, 19, 4, 1, 29, 10, 15, 35, 31, 7, 6, 33, 5, 45, 39, 27, 11, 3, 21, 13, 25, 41, 18, 9, 17, 2, 8,  Стефан Стамболов  6, 11, 15, 4, 5, 13, 9, 7,  Стопански Двор  Жилище, Разсадник, Варово Стопанство, Работилница, Цех, Цех, Бетонов Център,  Струма  1, 5, 7, 3, 2, 8, 6,  Трети Март  4,  Хан Аспарух  2, 4, 3, 1,  Хан Омуртаг  3,  Хан Тервел  2, 4,  Цар Иван Асен Ii  1, 4, 10, 7, 12, 3, 8, 2, 6,  Цар Иван Шишман  1, 3, 4,  Цар Самуил  10, 6, 28, 14, 7, 19, 12, 9, 27, 17, 15, 22, 2, 18, 8, 20, 11, 5, 16, 3,  Чинара  9, 11, 13, 8, 7, 5, 3, 10, 6, 2, 4, 1, 7,  Юрто  ,  Яне Сандански  1, 4, 3, 6, 13,    2, 21

На 08.02.2021 г.   /13:30 - 16:16 ч.    /   На 09.02.2021 г.   /13:30 - 16:16 ч.    /   На 10.02.2021 г.   /13:30 - 16:16 ч.    /   На 11.02.2021 г.   /13:30 - 16:16 ч.    /   На 12.02.2021 г.   /13:30 - 16:16 ч.    / -  Микрево

На 09.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.    /   На 10.02.2021 г.   /15:30 - 16:30 ч.    /   На 11.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.    /   На 12.02.2021 г.   /15:30 - 16:30 ч.    / -  Раздол

На 09.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.    /   На 10.02.2021 г.   /15:30 - 16:30 ч.    /   На 11.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.    /   На 12.02.2021 г.   /15:30 - 16:30 ч.    / -  Седелец:   Валого  Стопанска Сграда - Обор

На 09.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.    /   На 10.02.2021 г.   /15:30 - 16:30 ч.    /   На 11.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.    /   На 12.02.2021 г.   /15:30 - 16:30 ч.    / -  Струмяни:   221  ,  33  ,  7-Април  1 Зала, 1 Кметство, 3, 1, 1,  Будител  7, 2, 3,  България  1,  Васил Левски  2, 3, 1, 1, 10, 7, 21, 20, 28, 17, 12, 6, 18, 14, 16, 5, 15, 19, 30, 10, 22, 11, 23, 2, 4,  Врабче  7, 6, 9, 1, 8, 14, 16, 2,  Георги Сава Раковски  3, 2, 1, 7, 5,  Главен Път Е79  Ресторант, Помпа, Тренажорна, Ресторант, Бензиностанция, Заведение,  Горемско Възстание  16, 9, 5, 7, 14, 8, 3, 11, 12, 6, 1, 15, 10, 2,  Дончо Войвода  3, 7, 1, 8, 5,  Дядо Ильо Малешевски  34, 33, 27, 25, 17, 23, 36, 10, 14, 12, 11, 13, 19, 31, 9, 29, 18, 21, 24, 26, 7,  Княз Бориз I Михаил  3,  Любен Каравелов  19, 3, 1, 27, 25, 4, 15,  Мрамора  2, 1, 8, 7, 13, 4, 19, 15, 12, 9, 29, 6, 23, 21, 17, 27,  Неуточнен Адрес  Улично Осветление, 1,  Нигрита  6, 5, 1, 10, 8, 7, 2, 4, 3,  Пенчо Славейков  3, 5,  Р-Н Стопански Двор  Цех, Склад,  Св.Св.Кирил И Методи  4, 2, 1,  Свети Георги  3, 1,  Струма  15, 12, 4, 17, 10, 1, 14, 6, 8, 9, 11, 7, 13, 2,  Хан Крум  3, 1, 2, 5, 4,  Христо Ботев  4,  Цар Калоян  20, 12, 10, 17, 27, 21, 19, 41, 8, 11, 29, 6, 3, 4, 23, 18, 13, 31, 37, 7, 15, 9, 10, 43, 25, 5, 33, 39, 1, 35, 51,  Цар Симеон Велики  5, 19, 6, 16, 15, 1, 8, 21, 17, 9, 2, 4, 14, 25, 12, 13, 11, 23, 7, 10,    1, Поща, Складова База, 1

На 09.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.    /   На 10.02.2021 г.   /15:30 - 16:30 ч.    /   На 11.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.    /   На 12.02.2021 г.   /15:30 - 16:30 ч.    / -  Цапарево:   VI-69,  Кв.69  ,  Махала Глинджурци  ,  Махала Дръно Бърдо  ,  Махала Седелски Рид  ,  Махала Чуките  ,  УПИ  Хх,  Кв.12 Бивш Стопански Двор  ,    1, Къща

Община Хаджидимово  

На 12.02.2021 г.   /12:30 - 13:30 ч.    / -  Хаджидимово:   015002  ,  Ангел Кънчев  19, 7а, 11, 16, 1, 14, 2, 6, 18, 5, 8, 9, 10, 3,  Бор  23, 3,  Бреза  4, 5, 2,  Възрожденска  19, 12, 28, 13, 16, 22, 5, 17, 3,  Георги Бенковски  17,  Димо Хаджидимов  104, 7, 100,  Драма  22, 24,    21,  Оградата  ,  Панайот Волов  15, 13, 3, 4, 2, 19,  Прогрес  21, 12, 1, 23, 14, 16, 8, 19, 34, 10, 11, 9, 13, 17, 4, 15, 5, 28, 20,  Свети Георги  19, 9, 8, 17, 4, 15, 6, 12, 16, 23, 13, 21, 10, 24, 20, 18,  Тодор Каблешков  1, 9, 15, 7, 18, 2, 17, 8, 12, 6,  Хан Омуртаг  10, 3, 12, 2,  Цар Иван Асен  8, 3, 6, 12, 22, 2, 10, 11, 5,  Цар Освободител  5, 14, 7,  Цар Самуил  4, 3, 5,    Тп4

На 12.02.2021 г.   /11:00 - 12:00 ч.    / -  Хаджидимово:   І-319,  Кв.81  ,  Баба Тонка  12,  Димо Хаджидимов  20 А, 9,  Климент Охридски  20, 11, 5, 17, 68, 18, 9, 19, 12, 6, 23, 21, 3, 8, 7, 25, 10, 15, 16, 6, 22,  Македония  15, 64, 18, 28, 6, 3, 14, 22, 20, 60, 2, 12, 19, 7, 13, 9, 1, 4, 10, 8,  Места  35,  Младост  10, 12, 3, 9, 24, 6, 18, 20, 1, 5, 4, 48, 13, 17, 42, 1, 25, 7, 26, 22, 16, 8,  Неуточнен Адрес  Градски Стадион,  Отец Паисий  8, 11, 10, 12, 4, 5, 7,  Пейо Яворов  13, 14, 11, 15,  Св.Димитър  9, 12, 4, 14, 21,  Свети Димитър  26, 5, 11, 6, 8, 7, 1, 21, 10, 2, 16, 24, 17, 19,  Спартак  15, 23, 18, 17, 14, 4, 60, 16, 21а, 70, 19, 3, 12, 6, 1, 30 А, 22, 9, 20, 13, 11, 7,  Стопански Двор  Времянка,  Трети  25,    Тп8, Тр2

 

Област Видин  

Община Белоградчик  

На 12.02.2021 г.   /13:01 - 16:30 ч.    / -  Белоградчик:   3- Кв 89  ,  Изгрев  7,  Липа  11, 8, 9,  Съединение  20, 24

На 10.02.2021 г.   /13:01 - 16:30 ч.    / -  Белоградчик:   Алеко Константинов

На 08.02.2021 г.   /09:01 - 16:30 ч.    /   На 09.02.2021 г.   /09:01 - 16:30 ч.    /   На 10.02.2021 г.   /09:01 - 16:30 ч.    / -  Вещица:   Дванадесета  2, 12, 11, 1,  Десета  2,  Осма  1,  Първа  53, 52, 98, 122, 32, 23, 14, 94, 108, 16, 47, 92, 65, 40, 45, 36 Къща, 7, 57, 49, 30, 88, 106, 63, 38, 90, 104, 102, 27, 46, 28, 44, 70, 100, 34, 51, 15, 96, 50, 110, 59, 17, 43, 55, 124,  Седма  3, 1, 4,  Трета  4, 2, 6, 8,  Тринадесета  5, 3, 7, 4,  Четвърта  2,  Четиринадесета  16, 2, 18,  Шеста  5, 4, 2, 7, 9, 10, 34, 1, 8, 6,    Вик

На 10.02.2021 г.   /13:01 - 16:30 ч.    / -  Граничак:   Девета  15, 5, 8, 23, 6, 25,  Десета  12, 10, 18, 13, 3,  Махала Ангини  1, 2, 4, 3,  Махала Джокини  7, 10, 9, 12, 5, 1, 13, 11, 3, 4, 15,  Махала Жикини  1, 2, 1,  Махала Николини  5, 1, 2, 6,  Махала Първуловци  3, 4, 2,  Махала Спасови  2, 1,  Осма  1,  Пета  2,  Първа  8, 17, 25, 9, 2, 15, 19, 10, 1, 26, 22, 3, 9,  Трета  2, 22,  Четвърта  6, 4,  Шеста  1

На 10.02.2021 г.   /13:01 - 16:30 ч.    / -  Дъбравка:   Двадесет И Пета  4, 1, 2,  Двадесет И Четвърта  2, 1,  Девета  7, 5, 9, 29, 3, 33,  Деветнадесета  1,  Десета  11, 15, 9, 10,  Осма  3, 1,  Петнадесета  3, 4, 6, 2, 5, 1, 8,  Първа  32, 60, 8, 51, 80, 28, 7, 63, 17, 12, 23, 53, 38, 67, 46, 55, 70, 25, 9, 6, 24, 71, 62, 79, 73, 1, 74, 68, 16, 45, 13, 30, 66, 75, 61, 86, 18, 58, 52, 69, 64, 36, 49, 50, 14, 65, 37, 31, 26, 56, 22, 72, 43, 21, 47, 57, 29, 20,  Седемнадесета  4, 10,  Седма  13, 2, 4, 11, 6, 9,  Тринадесета  1, 2,  Четвърта  3, 6, 2,  Четиринадесета  15, 3, 31, 39, 33, 37, 42, 55, 9, 40, 27, 8, 4, 44, 41, 6, 5, 7, 20,  Шестнадесета  4, 6

На 10.02.2021 г.   /13:01 - 16:30 ч.    / -  Салаш:   Втора  3, 1,  Двадесет И Втора  12, 17, 3, 7, 11, 15, 8, 4, 13, 5, 6,  Двадесет И Пета  4, 3,  Двадесет И Трета  3, 5, 3,  Двадесет И Шеста  10, 10, 4, 8, 14, 18,  Двадесета  6, 2, 8, 3, 6, 8,  Дванадесета  4, 4, 11, 7, 1, 23, 9, 17, 19, 6, 2, 5, 15, 21, 1, 5,  Девета  4, 4, 3,  Деветнадесета  4,  Единадесета  1, 1, 6,  Махала Куцаровци  31, 10, 15, 1, 19, 14, 20, 9, 21, 18, 7, 11, 24, 40, 4, 26, 5, 22, 2, 28, 25, 17, 6, 8, 32, 51,  Махала Пешини  6, 9, 7, 3, 4,  Махала Стране  3, 1, 7, 13, 14, 2,  Осма  10 А, 1, 6, 10 А, 4, 10, 10,  Парцел №1  ,  Пета  5, 1, 10, 15, 4, 28, 5, 7, 13, 23, 18, 25, 1, 26, 17, 6, 25а, 16, 21, 24, 22, 20, 30, 11, 12,  Петнадесета  5, 3, 7, 1,  ПИ 000343  ,  ПИ №037091  ,  Първа  41, 4, 32, 7, 2, 3, 37, 20, 34, 23, 7, 6, 39, 19, 9, 27, 28, 41, 30, 1, 33, 24, 25, 22, 12, 18, 35, 26, 17, 20,  Седма  2, 5, 2, 3,  Трета  11,  Тридесет И Втора  16, 6, 16, 9, 5, 2, 22, 7, 1, 20, 3, 14, 11, 18, 18, 22,  Тридесет И Първа  20, 7, 8, 25, 23, 1, 15, 3, 11, 26, 12, 20, 6, 2, 19, 4, 28, 22, 5, 13, 17, 9, 24, 18,  Тридесет И Трета  2, 3, 5, 2, 1,  Тридесет И Шеста  6, 4, 2,  Тринадесета  3,  Четвърта  4,  Четиридесет И Втора  9, 5,  Четиридесет И Трета  8,  Четиридесет И Четвърта  1, 6, 4,  Шеста  3, 1, 5, 3, 1,  Шестнадесета  6, 21, 15, 2, 9, 22, 7, 11, 24, 28, 20, 18, 12, 8, 4, 16, 10, 2, 6,     Имот 037080 М-Т Османовица

На 08.02.2021 г.   /09:01 - 16:30 ч.    /   На 09.02.2021 г.   /09:01 - 16:30 ч.    /   На 10.02.2021 г.   /09:01 - 16:30 ч.    / -  Струиндол:   Първа  25, 44, 65, 56, 7, 15, 80, 50, 54, 42, 43, 30, 81, 85, 74, 18, 24, 38, 64, 32, 8, 40, 58, 27, 68, 23, 5, 84, 14, 67, 19, 49, 70, 45, 37, 3, 66, 47, 28, 2, 78, 51, 69, 20, 4, 55, 22, 6, 79, 26, 59, 36, 16, 73, 62, 17, 77, 10, 61, 13, 31, 52, 29, 82

Община Бойница  

На 11.02.2021 г.   /13:30 - 16:30 ч.    / -  Бориловец:   Васил Коларов  16, 5, 12, 1, 22, 18, 3, 4, 2, 9, 15, 6, 7, 11,  Втора  4, 5, 7, 2, 14, 12, 3,  Георги Димитров  24, 19, 22, 17, 13, 20, 2, 8, 5, 4, 26, 3, 9, 6, 16, 18,  Ленин  6, 4, 1, 10, 14, 2, 3, 12, 11,  Осемнадесета  10,  Петнадесета  7, 27,  Първа  9, 2, 1, 5, 7, 4,  Трета  2, 1, 4,  Четвърта  3, 1, 2,  Четиринадесета  7, 3, 1, 5

Община Видин  

На 11.02.2021 г.   /13:30 - 16:30 ч.    / -  Буковец,  Общ. Видин:   Втора  41, 47, 114, 108, 104, 132, 45,  Двадесет И Четвърта  4,  Дванадесета  23, 22, 18, 24, 10, 13, 17, 14, 20, 2, 7,  Десета  10, 7, 11, 16, 21, 9,  Единадесета  14, 24, 20, 18,  Осма  3, 23, 20, 28, 25, 16, 24,  Пета  4, 2,  Петнадесета  8, 10, 6,  Първа  75, Тп-3 Буковец,  Седма  1,  Трета  22, 40, 36, 34а, 24, 42, 5, 26, 28, 32, 30, 38, 52, 2,  Тринадесета  8,  Четвърта  10,  Четиринадесета  7, 13, 9

На 11.02.2021 г.   /13:30 - 16:30 ч.    / -  Жеглица:   6-89 Кв 31  ,  Втора  11, 5, 8, 12, 4, 3, 1, 10а, 13,  Двадесет И Пета  14, 6, 4,  Двадесета  7, 8, 3, 15, 10,  Дванадесета  8,  Деветнадесета  1, 9 А,  Десета  11, 9, 2, 7, 12, 1,  Единадесета  8,  Осемнадесета  3, 6,  Пета  4, 8, 2,  Петнадесета  1,  Първа  18, 6, 1, 12, 10, 26, 15, 36, 25, 5, Тп-2 Жеглица, 24, 21, 19, 3,  Път 1  1,  Седемнадесета  2,  Седма  11,  Трета  26, 24, 19, 20, 10, 1, 28,  Тринадесета  7,  Четвърта  7, 9,  Четиринадесета  1, 3, 2,  Шестнадесета  13,    ПИ III-104.Кв.18

На 10.02.2021 г.   /13:30 - 16:30 ч.    / -  Сланотрън:   Втора  9, 50, 49, 59, 53,  Двадесет И Втора  17,  Двадесет И Пета  2, 4, 14, 3, 15, 5, 11, 13, 12,  Двадесет И Седма  3,  Двадесет И Четвърта  2, 9, 13,  Двадесет И Шеста  22, 2,  Двадесета  9,  Дванадесета  7,  Осемнадесета  2,  Първа  54, 40, 70, 64, 41, 57, 50, 63, 53, 71, 52, 68, 51, 59, 67, 66, 36, 49, 46, 56, 73, 38, Тп-1 Сланотрън, 43, 42, 44, 62, 48, 77, 47, 69, 45, 15,  С.Сланотрън  ,  Седемнадесета  7, 6, 1, 3, 2, 10, 4,  Седма  74, 27, 60, 8, 37, 62,  Трета  24, 26, 31, 35, 18, 45, 16, 22, ТП-1 Сланотрън, 37, 11, 19, 39, 3, 13, 1, 14, 20, 28, 33, 12, 2, 21, 47, 15, 23,  Четвърта  33, 12, 18, 31, 13, 14, 25, 23, 3, 17, 1, 16, 20, 15, 11, 22, 5,  Четиринадесета  1, 5, 8, 2,  Шеста  12, 10, 1, 8, 24, 7, 29, 20, 13, 5,  Шестнадесета  5, 3, 11, 4, 7, 2

На 09.02.2021 г.   /13:30 - 16:30 ч.    / -  Цар Симеоново:   4-39 Кв 6  ,  Втора  15, 33, 23, 9, 3, 6, 25, 19, 17, 1, 21, 5, ,  УПИ  ХІІ-42 Кв.6, 11, 4, Тп-1, 13, 35,  Пета  4, 11, 22, 6, 2, 20, 1, 14, 16, 18, 3,  Първа  25, 33, 45, 22, 98, 23, 30, 14, 94, 17, 69, 62, 32, 41, 61, 1, 86, 80, 49, 42, 43, 24, 26, 90, 7, 67, 8, 74, 10, 19, 54, 36, 35, 84, 11, 63, 11а, 5, 76, 15, 51, 60, 55, 72, 78, 47, 20, 92, 66, 88, 16, 2, 40, 65, 58, 3, 64, 46, 27, 48, 44, 34, 12, 100, 70, 28, 18, 38, 56, 57, 68, 82, 9, 31,  Седма  3, 1,  Трета  8, 2, 4, 18, 10, 12, 6, 9, 3, 5,  Четвърта  26, 7, 16, 17, 36, 3, 34, 22, 44, 32, 5, 2, 20, 9, 10, 4, 24, 24, 1, 30, 8, 11, 15,  Шеста  7, 12, 16, 14, 10, 8, 18, 4, 1, 5

Община Димово  

На 12.02.2021 г.   /14:30 - 16:30 ч.    / -  Воднянци,  Общ. Димово:   Фец Воднянци

На 12.02.2021 г.   /14:30 - 16:30 ч.    / -  Карбинци:   Фец Карбинци 1,  2

На 12.02.2021 г.   /14:30 - 16:30 ч.    / -  Медовница:   Фец Медовница

Община Ново Село  

На 08.02.2021 г.   /13:30 - 16:30 ч.    /   На 09.02.2021 г.   /13:30 - 16:30 ч.    /   На 10.02.2021 г.   /13:30 - 16:30 ч.    /   На 11.02.2021 г.   /13:30 - 16:30 ч.    /   На 12.02.2021 г.   /13:30 - 16:30 ч.    / -  Ново Село,  Общ. Ново Село:   XI  184,  Архитект Илия Попов  19, 1, 11, 28, 5, 21, 25, 16, 34, 14, 32, 17, 18, 8, 30, 7, 26, 20, 12,  Вихрен  5, 7, 3, 2, 6,  Гоце Делчев  10, 5, 6, 3, 7, 4, 2, 9, 12, 8,  Искър  4,  Козлодуй  5,  Мизия  2, 18, 10, 3, 19, 4, 1, 12, 13,  Огоста  9, 1, 2, 8, 3,  Околовръстна  77, 75,  Радецки  6, 5, 1, 10, 7, 3, 12, 14, 2, 16,  УПИ   XI Кв.1  ,  Физкултурна  20,  Филип Тотю  6, 8, 1, 3,  Христо Смирненски  15, 27, 4, 26, 2, 24, 5, 13,  Цар Иван Шишман  11, 2,  Цар Симеон I  5, 6, 7, 3, 10, 1,  Шипка  42, 26, 32, 58, 61, 87, 47, 40, 52, 79, 48, 5, 69, 62, 75, 71, 60, 30, 73, 77, 68, 83, 63, 54, 50, 64, 85, 36, 44, 34, 46, 51, 28, 38, 45, 56, 67, 49, 81

 

Област Враца  

Община Борован  

На 08.02.2021 г.   /13:30 - 16:30 ч.    /   На 09.02.2021 г.   /13:30 - 16:30 ч.    /   На 10.02.2021 г.   /13:30 - 16:30 ч.    /   На 11.02.2021 г.   /13:30 - 16:30 ч.    /   На 12.02.2021 г.   /13:30 - 16:30 ч.    / -  Малорад:   1-Ви Май  46, 14, 56, 10, 12, 54, 42, 44, 43, 48,  9-Ти Септември  5,  Ангел Бърдарски  3,  Валентина Терешкова  6, 2, 19,  Васил Воденичарски  10, 20, 34, 12, 24, 39, 23, 19, 11, 8,  Васил Левски  15,  Въло Бързашки  24, 5, 12, 11, 22, 6, 20, 3, 29, 9, 13, 23, 4, 21, 10,  Георги Димитров  20, 16, 20, 18,  Димитър Благоев  10, 12,  Еверест  1, 4, 6, 5,  Карамфил  6,  Нечовец  11, 27, 23, 29, 31, 18, 1, 3, 21, 25,  Нино Гешовски  6, 1, 5, 3, 4,  Партизанска  25, 27, 14а,  Петър Къчев  43, 22, 35, 19, 45, 25, 20, 37, 10, 32, 29, 28, 16, 39, 24,  Петър Сладкара  15, 13, 8, 17, 12, 4, 2,  Синчец  2, 11, 6, 15, 9, 20, 4, 18,  Странджа  5,  Христо Мишов  22,  Цанко Церковски  16, 2, 14, 6, 12,  Цветан Дуцов  3, 1,  Явор  3, 6, 5,  Янтра  12, 7, 3, 16,  Ясен  2

Община Бяла Слатина  

На 08.02.2021 г.   /17:31 - 17:50 ч.    / -  Бърдарски Геран:   201002  ,  9-Ти Септември  4, 1, 3, 12, 6, 10, 14, 7, 11, 2, 5, 9, 16, 15, 13, 18, 22, 17, 24, 20, 19,  Александър Стамболийски  74, 80, 43, 66, 55, 59, 54, 76, 72, 61, 60, 68, 84, 64, 49, 62, 82, 70, 78, 47, 51, 36, 30, 32, 48, 23, 38, 17а, 41, 27, 44, 21, 35а, 50, 34, 58, 40, 42, 28, 56, 46, 37, 22, 14, 2, 13, 4, 18, 10, 3, 11, 47, 16, 15, 6, 17а, 9, 1,  Васил Коларов  49, 45б, 80, 54, 13, 20, 57, 84, 66, 78, 39, 35, 64, 56, 76, 60, 53, 47, 58, 59, 68, 74, 70, 45а, 45, 84 А, 41, 82, 62, 8, 19, 6, 30, 15, 11, 12, 25, 22, 33, 27, 5, 29, 13, 4, 24, 7, 21, 28, 3, 23, 26, 2, 32, 49, 32а, 34, 34 А, 20,  Васил Левски  34, 32, 27, 35, 28, 33, 50, 40, 9, 38, 29, 36, 52, 44, 25, 42, 46, 24, 76, 13, 22, 6, 18, 20, 3, 26, 4, 1, 9, 8, 10, 12, 6, 46, 72, 68, 56, 18, 71, 66, 55, 49, 57, 64, 62, 70, 53, 60, В53, 58, 54, 43,  Георги Бенковски  16, 6, 9, 10, 1, 28, 24, 3, 4, 12, 26, 30, 8, 14, 7, 11, 2, 27, 44, 49, 38, 23, 50, 36, 19, 13, 31, 48, 15, 32, 33, 40, 21, 46, 25, 29, 17, 42,  Георги Димитров  1, 31, 35, 25, 37, 38, 28, 42, 33, 20, 22, 23, 35, 15, 17, 19, 10, 13, 14, 4, 7, 5, 3, 9, 11, 6, 2, 8, 1 А, 1,  Георги С. Раковски  14, 12, 3, 1, 2,  Димитър Благоев  69, 12, 20, 18, 14, 19, 16, 22, 25, 31 А, 24, 42, 46, 40, 26, 31, 22, 34, 21, 38, 32, 30, 29, 27, 48, 44, 28, 5, 1, 3, 10, 46, 54, 49, 59, 64, 67, 80, 76, 43, 53, 62, 55, 51, 78, 66, 82, 41, 35, 50, 57, 52, 45, 65, 47, 56, 70а, 70, 58, 60, 39, 63,  Дунав  11, 5, 10, 4, 13, 5 А, 7, 1, 9, 2, 3, 3, 16, 14, 8,  Иван Вазов  12, 17, 13, 6, 9, 19, 11, 8, 5, 2, 3, 7, 4, 6, 2а,  Клемент Готвалд  9, 7,  Кр-Ще г.   Бенковски И Ленин  ,  Кр-Ще Христо Ботев И Иван Вазов  ,  Ленин  6, 4, 14, 43, 47, 39, 24, 41, 37, 20, 49, 31, 9, 27, 7, 10, 14а, 8, 12, 23, 15, 43, 14, 25, 33, 21, 17а, 29, 8 А, 5, 1, 17, 3,  Люляк  2, 7, 5, 1, 8, 4,  Месност Галишки Път  Стопански Двор,  Месност Край Селото  Къща,  Мичурин  5, 12, 14, 2, 4, 6,  Никола Вапцаров  3, 1,  Победа  3, 5, 1, 3,  Рила  2, 3, 1,  Стара Планина  2,  Урожай  14, 18, 16, 22, 8, 12, 20, 10, 36, 28, 42, 24, 34, 38, 32, 44, 30, 40,  Хр.Смирненски И Ал. Стамболийски  ,  Христо Ботев  26, 31, 19, 32, 25, 22, 28а, 33, 23, 20, 24, 21, 18, 35, 36, 27, 34, 28, 5, 11, 16, 17, 13, 7, 10, 12, 2, 66, 15, 1, 14, 3, 42а, 39 А, 50, 42, 43, 47, 46, 41, 51, 48, 49, 45, 55, 60, 57, 71, 62, 78, 70, 65, 61, 72, 52, 59, 74, 66, 53, 56, 64, 54, 76, 63, 73, 58,  Христо Смирненски  31, 11, 30, 12, 41, 27, 43, 39, 45, 6, 38, 40, 23, 28, 25, 26, 17, 22, 20, 16, 14, 10, 6, 13, 12, 15, 18, 8, 11а, 5, 4, 9, 2,  Христо Смирненски И Ленин  ,  Шипка  4, 3, 8, 6, 1

На 08.02.2021 г.   /17:31 - 17:50 ч.    / -  Бяла Слатина:   Баба Тонка  7, 4, 3, 1, 5, 2, 10, 6,  Васил Левски  2, 4, 4а, 1, 2а, 3,  Георги Бенковски  2, 4, 7, 3, 4, 6, 2, 7, 1,  Герена  9, 1,  Димитър Благоев  110, 99,  Захари Стоянов  14, 16, 8, 4, 2, 4, 14,  Иванчо Съйнов  4, 31, 7, 17, 11, 25, 1, 29, 5, 9, 1 Изход Плевен, 35, 27, 33, 15, 13, 21, 3, 23,  Индустриална  10, 2,  Климент Охридски  68, 68,  Крайбрежна  8б Подем 3,  Лозарска  3,  М.Лесопарка Екатте 07702  ,  Месност Трънския Баир  Склад,  Местност Герена  Лозя, Трафо, Лозя,  Местност Край Града  Хана,  Местност Циганския Брод  Животновъдна Ферма,  Панайот Хитов  1, 5, 3,  Райна Княгиня  3, 4, 1, 12, 2, 11, 9, 7, 10, 12, 6, 5, 8,  Сладница  1,  Страхил Войвода  11, 1, 7, 3, 9, 15, 17, 13, 13а, 5, 19,  Търнавска  42, 48 А,  Хан Крум  43,    Местност Лесопарка, Местност Герена, Лозя, Лозя, Лозя, Лозя

На 08.02.2021 г.   /14:30 - 15:00 ч. / -  Габаре:   Петко Лалов  6

На 08.02.2021 г.   /13:31 - 15:00 ч.; 13:31 - 14:30 ч. ; 14:30 - 15:00 ч. / -  Драшан:   1-176,  Кв.25  ,  Александър Пушкин  6, 2, 7, 4, 1,  Александър Стамболийски  11, 10, 9, 4, 3, 7, 5, 6, 1,  Антон Иванов  5, 11, 9, 12, 14, 6, 7, 8, 3, 2,  Баба Илиица  2,  Бачо Киро  4, 2,  Васил Априлов  7, 2, 5, 3, 1,  Васил Коларов  3, 2, 4, 1,  Васил Левски  4, 2, 2,  Вела Пеева  7, 3, 5,  Вилхем Пик  1,  Волгоград  3, 2, 4, 6, 8, 13, 9,  Георги Димитров  16, 16, 14, 23, 27, 17, 19, 5, 1, 6, 4, 9, 10, 2, 3, 13, 12, 11, 7, 12, 15,  Георги Кирков  4, 6, 2,  Димитър Благоев  6, 5, 1, 7, 3,  Димитър Грънчаров  6, 1, 4, 3,  Дружба  6, 4, 8, 5, 1, 10, 12, 3,  Дядо Вълко  6, 7, 1, 6, 2, 4,  Иван Нивянин  2, 3,  Крали Марко  2, 4,  Ленин  22, 30, 41, 34, 37, 33, 31, 38, 47, 24, 51, 32, 36, 45, 49, 39, 22, 35, 4, 11, 9, 10, 19, 25, 15, 7, 27, 29, 17, 23, 25, 5, 12, 3, 7, 21, 8, 1,  Лиляна Димитрова  2, 3, 6, 4,  Милко Вълчев  3, 2, 12, 6, 4,  Петко Р. Славейков  1, 2, 3,  Райко Даскалов  5, 8, 4, 1, 8, 3, 2,  Сава Вътов  2, 5, 4,  Сергей Румянцев  3, 1, 5,  Странджата  2, 1, 3, 3,  Тотка Илиева  6, 2, 1, 4, 12, 10,  Филип Тотю  6, 1, 3, 4, 1, 8, 5,  Хан Аспарух  4, 2,  Христо Ботев  8, 9, 1, 3, 5, 11, 6, 4,  Цар Симеон I-Ви  4, 2, 8.

На 08.02.2021 г.   /11:46 - 16:16 ч. /   На 09.02.2021 г.   /11:46 - 16:16 ч. /   На 10.02.2021 г.   /11:46 - 16:16 ч.    /   На 11.02.2021 г.  /11:46 - 16:16 ч. /   На 12.02.2021 г.   /11:46 - 16:16 ч. / -  Търнак:   Георги С. Раковски  10, 14, 3, 8, 5, 20, 6, 15, 16, 2, 1, Тп 7 Уо, 4, 26, 12,  Иван Вазов  5, 27, 31, 20, 16, 22, 3, 35, 17, 6, 14, 26, 4, 25, 1, 15, 18, 12, 9, 10, 13, 7, 34, 23, 33, 19,  Иван Нивянин  20, 25, 18, 5, 3, 16, 4, 21, 29, 10, 35, 39, 31, 6, 27, 23, 1,  Речка  2, 4,  Сан Стефано  11, 9, 7, 1, 6, 3, 5, 2,  Христо Смирненски  20, 26, 24, 25, 23, 22,  Юрий Гагарин  15, 21

/Следва/

Ключови думи към статията: