Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията Западна България за периода 08-12.02.2021 г. - 4 част

Енергетика / България
3E news
180
article picture alt description

Община Ихтиман  

На 10.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.    ; 15:30 - 16:30 ч.    / -  Бърдо:   Нуртс България Еад

На 09.02.2021 г.   /13:30 - 16:16 ч.    /   На 10.02.2021 г.   /13:30 - 16:16 ч.    /   На 11.02.2021 г.   /13:30 - 16:16 ч.    / -  Костадинкино:   Vii-275,  Кв.16  ,  Viii-37,  Кв.8  ,  Мах.Семковци УПИ  Хvі-88,  Кв.12  ,  Махала Семковци   

Община Костенец  

На 11.02.2021 г.   /13:30 - 16:16 ч.    / -  Костенец,  Общ. Костенец:   Вилна Зона  ,  Водопада  3,  Еделвайс  8, 6, 3, 1, 4, 2,  Езерище  3, 1,  Захари Стоянов  13,  Иван Вазов  51, 45, 40, 37, 53, 31, 35, 39, 49, 42, 48, 55, 41, 46, 36, 38, 47, 29, 34, 44, 50, 33, 52,  Инчовица  16,  Кирил И Методий  9,  Курорт Вили Костенец  Уо Тп Баня, Хотел Ресторант Момина Сълза, Балнеолечебница, Гараж, Храм, Търг. Обект,  Миликини Ниви  4 Вила,  Патриарх Евтимий  31, 43, 19, 14, 10, 37, 25, 20, 11, 35, 8, 6, 18, 15, 23, 27, 2, 47, 41, 39, 12, 33, 16, 4, 45, 17, 29,  Пейо Яворов  28, 1, 26,  Пипериче  31, 35, 22, 30, 65, 34, 49, 37, 29, 41, 38, 36, 69, 73, 26, 55, 53, 46, 57, 40, Уо Тп Детска Гр-На, 67, 61, 44, 71, 45, 20, 28, 59, 42, 43, 51, 63, 24, 33, 39, 47,  Радост  32, 6, 15, 30, 11, 7, 10, 20, 5, 14, 25, 28, 23, 8, 16, 27, 1, 17, 31, 9, 26, 3, 13, 24, 12, 4, 22, 29, 36, 2, 34,  Самуил  18, 39, 20, 45,  Света Петка  3, 10, 9, 8, 4, Гараж, 11, 7, 1, 6, 5, 2,  Свети Георги Победоносец  11, 17, 18, 9, 20, 16, 15, 13,  Свети Св.Кирил И Методий  24, 17, 29, 9, 15, 13, 16, 12, 22, 7, 18, 20, 10, 14, 11,  Софроний Врачански  16, 23, 12, 14, 22, 21, 26, 20, 18, 11, 25, 13, 24, 27, 15

На 11.02.2021 г.   /13:30 - 16:16 ч.    / -  Очуша:   Мах.Шехтова  Вила, УО-ТП М.Шехтова

На 11.02.2021 г.   /13:30 - 16:16 ч.    / -  Пчелин,  Общ. Костенец:   VI-162  Кв.7  ,  П-Л I-167,  Кв.7  ,  УПИ  II-396,  Кв.2  ,  УПИ  XII-270  ,  УПИ  XIV-347,  Кв. 26  ,  УПИ -425,  Кв.1  ,  ХХІІ-419  ,    Вила

На 08.02.2021 г.   /08:00 - 17:00 ч.     По искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 09.02.2021 г.   /08:00 - 17:00 ч.     По искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 10.02.2021 г.   /08:00 - 17:00 ч.     По искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 11.02.2021 г.   /08:00 - 17:00 ч.     По искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 12.02.2021 г.   /08:00 - 17:00 ч.     По искане на „ЕСО“ ЕАД/ -  Пчелин,  Общ. Костенец:   С.Пчелин

Община Костинброд  

На 09.02.2021 г.   /11:31 - 12:30 ч.    ; 15:00 - 16:30 ч.    / -  Бучин Проход:   Местн.Раниславци

На 09.02.2021 г.   /11:31 - 12:30 ч.    ; 15:00 - 16:30 ч.    / -  Градец,  Общ. Костинброд:   000448 Кв.63а  ,  11, Кв 152  ,  III-344,  Кв.21  ,  VIII-476  Кв.27  ,  XXII-177  ,  В.З. Градец  Кв.48,  М.Пояке  ,  Местност Лешке  ,  Местност Пояке  Имот 150.8,  Парцел VIII  ,  ПИ 036019  ,  ПИ 067048  ,  Поляке  С. Градец,  УПИ  ІІ-323,  Кв. 20  ,  Стопански Двор  ,  УПИ  IX-275  Кв.35  ,  УПИ  VII 5 Кв 4  ,  УПИ  VІ-225 Кв.30  ,  УПИ  XII-15 Кв 45  ,  УПИ  XVI-276  ,  УПИ  XVII-180  ,  УПИ  XXI-283 Кв.31  ,  УПИ  Xxx-16 Кв.44  ,    М.Страната, Вила, Вила, УПИ  Ііі-321, Кв.20, Вила, УПИ  431, Кв.26

На 09.02.2021 г.   /11:31 - 12:30 ч.    ; 15:00 - 16:30 ч.    / -  Дреново,  Общ. Костинброд:   15  ,  Iv-73 Кв.11  ,  Кв 29  ,  Кърна Орница  ,  ПИ 021038  ,  ПИ № 169  ,  УПИ  V-98 Iv-98 Кв 20  ,  УПИ  Vi-42,  Кв.9  ,  УПИ  Xxi -45 Кв 12  ,    Вила, Вила, Вагон

На 08.02.2021 г.   /13:30 - 16:30 ч.    /   На 09.02.2021 г.   /13:30 - 16:30 ч.    /   На 10.02.2021 г.   /13:30 - 16:30 ч.    /   На 11.02.2021 г.   /13:30 - 16:30 ч.    /   На 12.02.2021 г.   /13:30 - 16:30 ч.    / -  Дръмша:   106-681/ М. Паралъжовци  ,    Връх Манчо, Вила, Къща, УПИ  106.619

На 09.02.2021 г.   /11:31 - 12:30 ч.    ; 15:00 - 16:30 ч.    / -  Дръмша:   106-681/ М. Паралъжовци  ,  106.910  М.Паралъжовци,  87, 331 М.Над Училището  ,  87.196  ,  92.1  ,  X-233  ,  Гаго ПИ 87, 181  ,  Зад Училището  ПИ 147,  М Самовилски Връх,  П-Л 81.44  ,  М.Самовилски Връх  ,  Махала&Quot;Паралъжовци&Quot;  ,  Местност Самовилски Връх  ,  Паралъжовци  ,  Паралъжовци  ПИ 015033  ,  ПИ 81.157  ,  ПИ 89.11  ,  Самовилски Връх ПИ 82, 9  ,  УПИ  Xi-190, 194  Кв.24,  УПИ -Viii-7  ,    Връх Манчо, Вила, Къща, УПИ  106.619, Вила, Къща

На 08.02.2021 г.   /13:30 - 16:00 ч.    /   На 09.02.2021 г.   /13:30 - 16:00 ч.    /   На 10.02.2021 г.   /13:30 - 16:00 ч.    /   На 11.02.2021 г.   /13:30 - 16:00 ч.    /   На 12.02.2021 г.   /13:30 - 16:00 ч.    / -  Дръмша:   87.196  ,  Гаго ПИ 87, 181  ,  М Самовилски Връх,  П-Л 81.44  ,  М.Самовилски Връх  ,  Местност Самовилски Връх  ,  ПИ 81.157  ,  Самовилски Връх ПИ 82, 9  ,  УПИ -VIII-7  ,    Връх Манчо, Вила, Къща, УПИ  106.619

На 09.02.2021 г.   /11:31 - 16:30 ч.    / -  Дръмша:   87, 331 М.Над Училището  ,  87.196  ,  92.1  ,  X-233  ,  Гаго ПИ 87, 181  ,  Зад Училището  ПИ 147,  М Самовилски Връх,  П-Л 81.44  ,  М.Самовилски Връх  ,  Местност Самовилски Връх  ,  ПИ 81.157  ,  ПИ 89.11  ,  Самовилски Връх ПИ 82, 9  ,  УПИ  Xi-190, 194  Кв.24,  УПИ -VIII-7  ,    Къща, Вила

На 08.02.2021 г.   /13:30 - 16:30 ч.    / -  Костинброд:   Вихрен  6, 10, 4а, 2, 1, 12, 8, 4,  Здравец  4,  Кирил И Методий  3, 7,  Люлин  4, 3, 1, 2, 11, 7, 5, 6, 9,  Оборище  15, 6, 7, 2, 3, 9, 1, 5, 8, 4,  Отец Паисий  1, 3, 14, 6, 2а, 8, 7, 4, 10, 11, 12, 5, 2,  Поморие  2, 13, 15, 5, 11а, 9, 17, 1, 11, 7,  Първи Май  20, 12, 24, 14, 15, 26, 10, 1, 21, 17 Вила, 4, 8, 2, 3, 13, 16, 27, 6, 18, 19, 23,  Светлина  8, 5, 14, 4, 2, 16, 1, 18, 22, 10, 6а, 12,  Стара Планина  2, 15, 5, 14, 6, 10, 11, 2а, 14а, 13, 7, 3, 12, 16, 9,  Хан Кубрат  2

На 09.02.2021 г.   /11:31 - 12:30 ч.    ; 15:00 - 16:30 ч.    / -  Костинброд:   Ломско Шосе  100,  УПИ  33, Кв.510, М.П/Ст София Запад  ,    0 УПИ  ПИ 637003

На 09.02.2021 г.   /11:31 - 12:30 ч.    ; 15:00 - 16:30 ч.    / -  Понор:   .УПИ  Vi-26 Кв.1  ,  Понор  ,  Стопански Двор  ,  УПИ  I-70 Кв.8

Община Правец  

На 08.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.     По искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 09.02.2021 г.   /15:30 - 16:30 ч.     По искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 11.02.2021 г.   /09:16 - 10:00 ч.    ; 13:30 - 14:30 ч.    / -  Видраре:   157,  Кв. 13,  Сграда Кметство  ,  ІІ    Кв.  26,  Лъга  ,  Махала Джамбазите  ,  Махала Печор  ,  Махала Семкова  Къща,  Печор  ,  Пи-083145 М.Мариновото  ,    Сграда, Вила, Тп,  

На 11.02.2021 г.   /09:16 - 14:30 ч.    / -  Видраре:   157,  Кв. 13,  Сграда Кметство  ,  Іі    Кв.  26,  Махала Джамбазите  ,  Махала Семкова  Къща,  Пи-083145 М.Мариновото  ,     

На 08.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.    /   На 09.02.2021 г.   /15:30 - 16:30 ч.    / -  Видраре:   Махала Градище  ,  Махала Кленака  ,  Махала Ликовци  В Землището На Стр. Полигон,  Махала Мусатете  Къща,  Махала Пешната Лъка  Къща,  Махала Раздолата  ,  Махала Свин Дол  ,  Махала Сечковци  ,  Махала Станчовец  ,  Махала Черни Връх

На 12.02.2021 г.   /09:16 - 13:30 ч.    / -  Видраре:   Махала Кленака  ,  Махала Свин Дол  ,  Махала Сечковци

На 08.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.     По искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 09.02.2021 г.   /15:30 - 16:30 ч.     По искане на „ЕСО“ ЕАД/ -  Джурово:   Васил Левски  2, 4, 6, 1, 5, 3, 14, 7, 13,  Волга  2, 6, 4, 1,  Вутьо Миков  39, 35, 28, 32, 30, 3, 9, 2, 5, 13, 14, 29, 15, 18, 20, 11, 25, 19, 10, 16, 21,  Генерал Гурко  3, 1,  Генерал Елис  10, 5, 7,  Георги Димитров  10, 9, 6, 1, 11, 8, 7, 2, 5, 3, 4, 13, 25, 13 3, 50, 38, 14, 29, 40, 17, 13 2, 53, 37, 43, 44, 23, 16, 21, 36, 13 1, 30, 19, 26, 32, 47, 41, 13, 46, 12, 20, 52, 42, 55, 13 4, 27, 45,  Гошо Воденичаров  15,  Девети Септември  13, 47, 34, 48, 10, 23, 58, 36, 29, 40, 27, 22, 5, 1, 14, 3, 44, 37, 50, 2, 11, 38, 54, 46, 31, 8, 16, 42, 17, 41, 4, 33, 6, 35, 56, 7, 15, 21, 9,  Димитър Грънчаров  15, 16 Училище, 11, 10, 30, 38, 14, 3, 24, 17, 7, 18, 36, 22, 28, 32, 20, 2, 13, 8, 34, 4, 21,  Иван Мицев  17, 5, 7, 19, 11, 27, 4, 12, 10, 2, 6,  Иван Яковенко  4,  Камилче  5, 9, 1, 3, 7, 11,  Капитан П.Стайков  16, 20, 14, 3, 22, 18, 2, 24, 28,  М.Беляновец Кв.9 УПИ  VІІІ  ,  Малък Искър  2, 4, 3, 10,  Матю Воденичаров  42, 44, 19, 14, 23, 25, 29, 22, 13, 15, 41, 30, 10, 11, 9 Къща, 41а, 18, 16, 34, 15а, 6, 8, 9, 1, 11, 3, 7, 5,  Махала Беляновец  ТП, Къща, Къща,  Махала Герановица  1а Къща, 1 Къща, Къща, 11, 12б, Тп, Къща,  Махала Камилче  Къща,  Махала Мечи Трън  Къща,  Махала Отявец  Къща,  Мико Лаков  2, 14, 4, 6, 3, 22, 24, 20, 16, 28, 26,  Млада Гвардия  2,  Нератовице  11, 7, 8, 13, 4,  Отряд Бенковски  6, 14, 5, 16, 1, 3,  Павел Корчагин  2, 8, 4, 7, 5, 3, 1, 9,  Петър Томов  1, 16, 2, 6,  Първи Май  2, 1,  Септемврийци  15, 4, 13,  Стара Планина  6, 9, 7,  Тодор Христов  2,  УПИ  Iii.Кв.2  ,  Чавдарци  36, 34, 2, 26, 6, 12, 18, 20, 24, 15, 19, 32, 8, 28, 1, 22, 33, 17, 16, 5, 30, 10, 4, 14, 38,  Червена Армия  4, 1, 3, 2,  Юрий Гагарин  1, 6, 2, 5, 4,     

На 11.02.2021 г.   /09:16 - 10:00 ч.    ; 13:30 - 14:30 ч.    / -  Джурово:   Васил Левски  2, 4, 6, 1, 5, 3, 14, 7, 13,  Волга  2, 6, 4, 1,  Вутьо Миков  39, 35, 28, 32, 30, 3, 9, 2, 5, 13, 14, 29, 15, 18, 20, 11, 25, 19, 10, 16, 21,  Генерал Гурко  3, 1,  Генерал Елис  10, 5, 7,  Георги Димитров  10, 9, 6, 1, 11, 8, 7, 2, 5, 3, 4, 13, 25, 13 3, 50, 38, 14, 29, 40, 17, 13 2, 53, 37, 43, 44, 23, 16, 21, 36, 13 1, 30, 19, 26, 32, 47, 41, 13, 46, 12, 20, 52, 42, 55, 13 4, 27, 45,  Гошо Воденичаров  15,  Девети Септември  13, 47, 34, 48, 10, 23, 58, 36, 29, 40, 27, 22, 5, 1, 14, 3, 44, 37, 50, 2, 11, 38, 54, 46, 31, 8, 16, 42, 17, 41, 4, 33, 6, 35, 56, 7, 15, 21, 9,  Димитър Грънчаров  15, 16 Училище, 11, 10, 30, 38, 14, 3, 24, 17, 7, 18, 36, 22, 28, 32, 20, 2, 13, 8, 34, 4, 21,  Иван Мицев  17, 5, 7, 19, 11, 27, 4, 12, 10, 2, 6,  Иван Яковенко  4,  Камилче  5, 9, 1, 3, 7, 11,  Капитан П.Стайков  16, 20, 14, 3, 22, 18, 2, 24, 28,  М.Беляновец Кв.9 УПИ  Vііі  ,  Малък Искър  2, 4, 3, 10,  Матю Воденичаров  42, 44, 19, 14, 23, 25, 29, 22, 13, 15, 41, 30, 10, 11, 9 Къща, 41а, 18, 34, 16, 15а, 6, 8, 9, 1, 11, 3, 7, 5,  Махала Беляновец  Тп, Къща, Къща,  Махала Герановица  1а Къща, 1 Къща, Къща, 11, 12б, Тп, Къща,  Махала Камилче  Къща,  Махала Мечи Трън  Къща,  Махала Отявец  Къща,  Мико Лаков  2, 14, 4, 6, 3, 22, 24, 20, 16, 28, 26,  Млада Гвардия  2,  Нератовице  11, 7, 8, 13, 4,  Отряд Бенковски  6, 14, 5, 16, 1, 3,  Павел Корчагин  2, 8, 4, 7, 5, 3, 1, 9,  Петър Томов  1, 16, 2, 6,  Първи Май  2, 1,  Септемврийци  15, 4, 13,  Стара Планина  6, 9, 7,  Тодор Христов  2,  УПИ  III.Кв.2  ,  Чавдарци  36, 34, 2, 26, 6, 12, 18, 20, 24, 15, 19, 32, 8, 28, 1, 22, 33, 17, 16, 5, 30, 10, 4, 14, 38,  Червена Армия  4, 1, 3, 2,  Юрий Гагарин  1, 6, 2, 5, 4,     

На 11.02.2021 г.   /09:16 - 14:30 ч.    / -  Джурово:   Генерал Елис  5, 7,  Георги Димитров  13,  Гошо Воденичаров  15,  Димитър Грънчаров  15, 16 Училище, 11, 10, 30, 38, 14, 3, 24, 17, 7, 18, 36, 22, 28, 32, 20, 2, 13, 8, 34, 4, 21,  Матю Воденичаров  42, 44, 19, 14, 23, 25, 29, 22, 13, 15, 41, 30, 10, 11, 9 Къща, 41а, 18, 16, 34, 15а, 6, 8, 9, 1, 11, 3, 7, 5,  Махала Герановица  1а Къща, 1 Къща, Къща, 11, 12б, Тп, Къща,  Нератовице  7, 8, 13, 4,  Отряд Бенковски  1, 3,  Павел Корчагин  2, 8, 4, 7, 5, 3, 1, 9,  УПИ  Iii.Кв.2  ,     

На 08.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.    /   На 09.02.2021 г.   /15:30 - 16:30 ч.    / -  Калугерово,  Общ. Правец:   Кирик  ,  Махала Бундаците  ,  Махала Венчарете  ,  Махала Връбчовци  Вила,  Махала Габрика  Мтп, Мтп,  Махала Димитровци  Къща,  Махала Дола  ,  Махала Златовци  Къща,  Махала Кардашица  ,  Махала Костадиновец  Къща,  Махала Репавище  ,  Махала Рударец  Къща,  Махала Свин Дол  ,  Махала Смесите  ,  Махала Стайковци  ,  Махала Трънето  ,  Махала Чекотин  Къща,  УПИ -Хі-8,  Кв.4  ,    Тп, Тп, Стопанска Сграда, Къща,  

На 12.02.2021 г.   /09:16 - 13:30 ч.    / -  Калугерово,  Общ. Правец:   Махала Венчарете  ,  Махала Рударец  Къща,  Махала Свин Дол  ,  Махала Трънето  ,  Махала Чекотин  Къща,     

На 08.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.     По искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 09.02.2021 г.   /15:30 - 16:30 ч.     По искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 11.02.2021 г.   /09:16 - 10:00 ч.    ; 13:30 - 14:30 ч.    / -  Манаселска Река:   М. Генчовци  Екатте 46961,  Махала Буджов Дол  ,  Махала Вила Манаселски Мост  ,  Махала Гараж  ,  Махала Гола Могила  ,  Махала Долна Липа  ,  Махала Драгоица  ,  Махала Липа  ,  Махала Печор  ,  Махала Смолевица  Къща,  Махала Череша  ,  Махала Чульовци  Къща, Вила,  Укопете  ,     

На 11.02.2021 г.   /09:16 - 14:30 ч.    / -  Манаселска Река:   М. Генчовци  Екатте 46961,  Махала Буджов Дол  ,  Махала Гола Могила  ,  Махала Драгоица  ,  Махала Липа  ,  Махала Смолевица  Къща,  Махала Череша  ,  Махала Чульовци  ,  Укопете  ,     

На 08.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.     По искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 09.02.2021 г.   /15:30 - 16:30 ч.     По искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 11.02.2021 г.   /09:16 - 10:00 ч.    ; 13:30 - 14:30 ч.    / -  Осиковица:   Махала 57 Км Ам Хемус  ,  Махала Балинска  Къща,  Махала Баренска  Къща,  Махала Вельовци  Къща,  Махала Витьовци  ,  Махала Владовци  Къща,  Махала Войновци  Жилищна Сграда, Бунгало, Къща,  Махала Вълчиновци  ,  Махала Габрика  Къща,  Махала Гетовци  Къща,  Махала Господарска  Вила, Стопанска Постройка,  Махала Дачовци  ,  Махала Дрена  Къща,  Махала Кратунете  Къща, Мтп,  Махала Манастира  ,  Махала Манговци  ,  Махала Робовица  ,  Махала Стойковци  ,  Махала Цековци  Къща,  Махала Чифлика  ,  Махала Ямата  ,    Тп, Къща, Къща,  

На 11.02.2021 г.   /09:16 - 14:30 ч.    / -  Осиковица:   Махала 57 Км Ам Хемус  ,  Махала Вельовци  Къща,  Махала Владовци  Къща,  Махала Вълчиновци  ,  Махала Кратунете

На 08.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.     По искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 09.02.2021 г.   /15:30 - 16:30 ч.     По искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 11.02.2021 г.   /09:16 - 10:00 ч.    ; 13:30 - 14:30 ч.    / -  Осиковска Лакавица:   Бостанището  ,  Луковешки Дол  117001,  М.Гайдарско  ,  Махала Гроздене  Мтп, Къща,  Махала Драйчовци  ,  Махала Нанковска  ,  Махала Рачовци  Къща,  Общ. Правец,  Ам &Quot;Хемус&Quot;  ,  П-Л Vi-61,  Кв.5  ,    Мтп, Къща,   Мах.Кръстьовци

На 08.02.2021 г.   /13:30 - 15:30 ч.    /   На 09.02.2021 г.   /13:30 - 15:30 ч.    / -  Правец:   Бор  7,  В.Пенчов  26,  Възраждане  98, 65, 96, 67, 69, 92, Тп, 58, 61, 100,  Градешница  ,  Живковска  ,  Махала Живковска  Воденицата,  Махала Поповска  ,  Махала Пушкарско  Къща, 67,  Местност Топилата  Къща,  Седма  3,  УПИ  Vi-730. 6259. Кв. 62  ,  УПИ  Х  Кв.57  ,  Чавдар Войвода  Тп,  Шеста  4,     

На 08.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.    /   На 09.02.2021 г.   /15:30 - 16:30 ч.    / -  Правец:   Махала Дръвница   

На 08.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.    /   На 09.02.2021 г.   /15:30 - 16:30 ч.    / -  Правешка Лакавица:   001626  ,  Бивш Стопански Двор  ,  Голямата Ливада  ,  М.Петковичина  ПИ 002588,  Махала Церица   

На 08.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.     По искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 09.02.2021 г.   /15:30 - 16:30 ч.     По искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 11.02.2021 г.   /09:16 - 14:30 ч.    ; 09:16 - 10:00 ч.    ; 13:30 - 14:30 ч.    / -  Равнище:   000809,  М. Семковци  ,  I Кв.29  ,  Xvii-290,  Кв.46  ,  Мах. Грозьов Дол  ,  Махала Големанско  ,  УПИ  Ii-196 Кв.8  ,  УПИ  Iii-181 Кв.27  ,  УПИ  Iv-327 Кв. 30  ,  УПИ  Xii-85  ,    Къща, Мтп, Тп, Къща, Вила, Фурна, Стопанска Сграда, Тп, Тп, Къща

На 08.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.    /   На 09.02.2021 г.   /15:30 - 16:30 ч.    /   На 12.02.2021 г.   /09:16 - 13:30 ч.    / -  Своде:   Махала Бакова Могила  ,  Махала Борова Шума  ,  Махала Бурньовица  ,  Махала Венеца  ,  Махала Габриците  ,  Махала Курман  Къща,  Махала Лъга  1,  Махала Преход  Къща,  Махала Требеш  ,  Махала Усоето  ,  Махала Чуклата  ,  Махала Чукльовци   

Община Самоков  

На 08.02.2021 г.   /13:01 - 16:30 ч.    /   На 09.02.2021 г.   /13:01 - 16:30 ч.    /   На 10.02.2021 г.   /13:01 - 16:30 ч.    /   На 11.02.2021 г.   /13:01 - 16:30 ч.    /   На 12.02.2021 г.   /13:01 - 16:30 ч.    / -  Алино:   УПИ  I-345,  Кв.18  ,  УПИ  VIII  Кв.22

На 08.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.    ; 15:00 - 16:00 ч.    /   На 09.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.    ; 15:00 - 16:00 ч.    / -  Бели Искър:   03441.2.248 По Кк  ,  1-Ва  123, 137, 145, 143, 130, 131, 111, 149, 150, 122, 146, 156, 127, 141, 119, 154, 136, 151, Бунгала, 139, 120, 109, 121, 125, 133, 132, 147, 129, 148, 135, 113, 134, 152, 140, 107, 126, 115, 138, 118, 51, 36, 53, 1, 58, Вила, 30, 23, 42, 29, 21, 6, 22, 45, 37, 32, Училище, 60, 35, 40, 31, 5, 49, 43, 38, 146, 55, 1 А, 11, 24, 34, 28, 9, 3, 19, 27, 7, 25, 26, 17, 39, 50, 15, 56, 68, 107, 90, 112, 61, 89, 77, 85, 93, 88, 110, 99, 101, 105, 91, 95, 111, 83, 66, 113, 96, 75, 72, 65, 87, 81, 67, 55, 64, 80, 100, 98, 84, 106, 114, 102, 116, 97, 109, 86, 103, Вила,  10-та  5, 1, 3, Вила, 4, 2, 6,  11-та  9, 14, 3, 18, 20, 13, 2, 24, 8, 11, 16, 5, 1, 15, 10, 4, 12, 6,  12-та  10, 3, 2, 5, 1, 7, 4,  13-та  1, 32а, 49, 30, 39, 36, 26, 12, 11, 10, 29, 7, 25, 5, 43, 16, 15, 37, 14а, 33а, 45, 22, 14, 35, 2, 47, 34, 17, 4, 24, 9, 32, 41, 20, 28, 33, 3, 31а,  14-та  10, 4, 8, 1, 6, 12, 3, 2,  15-та  24, 6а, №11, 3, 20, 7, 10, 6, 16, 18, 8, 15, 11, 12, 28, 4, 14, 9, 22, 13, 15, 15 Хотелски Комплекс Игъл Рок, 15, 15 Хотелски Комплекс Игъл Рок,  16-та  5, 3, 1,  17-та  3, 5, Вила, 1,  18-та  9, 14а, 2, 8, 12, 11, 2а, 10а, 4а, 7, 16, 10, 4, 6, 3, 1, 14, 13, 15, 15а,  19-та  8, 24, 19, 11, 10, 12, 17, 9, 18, 14, 15, 5, 1, 28, 7, 6, 4, 3, 2,  2-ра 6, 4, 1, 12, 3, 5, 10, 7, 14, 2,  20-та  7, 5, 6, 4, 3, 10а, 2, 8, 10, 12, 1,  3-та  2, 3, 7, 1,  4-та  6, 2, 4,  5-та  5, 11, 13, 3, 9, 1,  6-та  3, 17, 1, 6, 2,  7-Ма  24, 81, 57, 60, 70, 58, 26, 73, 22, 42, 62, 55, 72, 68, 59, 85, 38, 30, 65, 18, 77, 64, 69, 53, 40, 4, 50, 56, 14, 8, 2, 79, 28, 63, 51, 48, 87, 83, 47 Хотел, 75, 33, 43, 79, 70, 71, 73, 15, 11, 3, 1, 52, 7, 27, 23, 5, 16, 21, 13, 9, 29, 17, 35, 25,  8-Ма  8, 12, 16, 6, 4, 18, 10, 9, 11, 1, 3, 7, 14, 5,  9-та  3, 1, 2, 4,  П-Л V  ,  УПИ  I, Кв. 41  ,  УПИ  Iv Кв. 20

На 10.02.2021 г.   /13:31 - 16:30 ч.    / -  Бели Искър:   03441.2.248 По Кк  ,  1-Ва  68, 107, 90, 112, 61, 89, 77, 85, 93, 88, 110, 99, 101, 105, 91, 95, 111, 83, 66, 113, 96, 75, 72, 65, 87, 81, 67, 55, 64, 80, 100, 98, 84, 106, 114, 102, 116, 97, 109, 86, 103,  10-та  5, 1, 3, Вила, 4, 2, 6,  11-та  9, 14, 3, 18, 20, 13, 2, 24, 8, 11, 16, 5, 1, 15, 10, 4, 12, 6,  12-та  10, 3, 2, 5, 1, 7, 4,  13-та  1, 32а, 49, 30, 39, 36, 26, 12, 11, 10, 29, 7, 25, 5, 43, 16, 15, 37, 14а, 33а, 45, 22, 14, 35, 2, 47, 34, 17, 4, 24, 9, 32, 41, 20, 28, 33, 3, 31а,  14-та  10, 4, 8, 1, 6, 12, 3, 2,  15-та  24, 6а, №11, 3, 20, 7, 10, 6, 16, 18, 8, 15, 11, 12, 28, 4, 14, 9, 22, 13,  16-та  3, 1,  7-Ма  24, 81, 57, 60, 70, 58, 26, 73, 22, 42, 62, 55, 72, 68, 59, 85, 38, 30, 65, 18, 77, 64, 69, 53, 40, 4, 50, 56, 14, 8, 2, 79, 28, 63, 51, 48, 87, 83, 47 Хотел, 75, 33, 43,  8-Ма  8, 12, 16, 6, 4, 18, 10, 9, 11, 1, 3, 7, 14, 5,  9-та  3, 1, 2, 4,  УПИ  Iv Кв. 20

На 11.02.2021 г.   /13:31 - 16:30 ч.    / -  Бели Искър:   15-та  15, 15 Хотелски Комплекс Игъл Рок, 15, 15 Хотелски Комплекс Игъл Рок

На 08.02.2021 г.   /13:46 - 16:30 ч.    /   На 09.02.2021 г.   /13:46 - 16:30 ч.    /   На 10.02.2021 г.   /13:46 - 16:30 ч.    /   На 11.02.2021 г.   /13:46 - 16:30 ч.    /   На 12.02.2021 г.   /13:46 - 16:30 ч.    / -  Говедарци:   Александър Стамболийски  5, 17, 2, 31, 3, 1, 29, 19, 27,  Борис Хаджисотиров  21,  Братя Чакрини  4, 7,  Бреза  4а, 14, 33, 18, 16, 22, 5, 20,  Георги Димитров  30,  Дванадесета  2, 13,  Доспей Махала  Жилищна Сграда,  Златибор  3, 1, 8, 5, 7,  Искър  66, 92, 15, 9, 11, 31, 96, 45, 46, 88, 54, 25, 53, 56, 82, 55, 22, 27, 41, 90, 44,  Лакатица  2,  Петнадесета  33, 17, 31,  Ралевица  73г,  Рила  4,  Сълзица  6, 4,  Тринадесета  14,  Христо Ботев  5,  Четринадесета  2, 20,  Шеста  3,  Шестнадесета  4,  Юрий Гагарин  4, 28, 16, 34, 2, № 2, 40, 1, 30, 26, 32, 7, 36

На 08.02.2021 г.   /13:31 - 16:30 ч.    / -  Горни Окол:   IX-302,  Kw.41  ,  XXIII,  Кв.2  ,  Парцел VI--43 Кв.5

На 08.02.2021 г.   /13:01 - 16:30 ч.    /   На 09.02.2021 г.   /13:01 - 16:30 ч.    /   На 10.02.2021 г.   /13:01 - 16:30 ч.    /   На 11.02.2021 г.   /13:01 - 16:30 ч.    /   На 12.02.2021 г.   /13:01 - 16:30 ч.    / -  Горни Окол:   М. Щъркелово Гнездо  ПИ 77,  М.Щъркелово Гнездо ПИ 114  ,  ПИ 61  ,  Щъркелово Гнездо  ,    361

На 08.02.2021 г.   /13:31 - 16:30 ч.    / -  Долни Окол:   УПИ  Xxi Кв.6

На 09.02.2021 г.   /13:01 - 16:16 ч.    / -  Доспей:   1-Ва  26, 49, 66,  1-Ва  27, 51, 45, 10, 74, 32а, 62, 24, 35, 28, 55, 30, 7, 23, 15а, 33, 4, 1, 29, 58, 50, 56а, 37, 19, 76, 73, 22, 5, 60, 2, 15, 68, 31, 41, 53, 49, 64, 56, 3, 46, 20а, 13, 36, 20, 6, 47, 39, 11, 32, 6а, 18, 16, 38, 42, 54, 70, 66, 40,  10-та  3,  10-та  2, 6, 4, 8,  11-та  5, 6, 1, 7, 2,  11-та  6,  12-та  9, 2, 5, 1, 11, 3,  13-та  13, 7, 10, 9,  13-та  2, 11, 9, 1, 13,  14-та  3, 1, 4,  14-та  1,  15-та  1,  15-та  1, 3,  16-та  18,  16-та  18, 5, 21, 3, 22, 7,  17-та  №6,  17-та  5,  18-та  1,  2-ра 4, 45, 15, 30, 2, 14, 27, 3, 13, 29, 9, 7, 6, 47, 17, 20, 18, 8, 19, 16,  2-ра 9, 1,  21-Ва  7, 6,  21-Ва  6,  22-ра 8, 2, 4,  22-ра 27,  23-та  3, 7, 4,  24-та  3, 14, 5, 10, 8, 6, 7, 2,  24-та  8,  25-та  8, 2, 10, 6,  26-та  12, 2, 6,  27-Ма  26, 20,  27-Ма  14, 18, 9, 1,  28-Ма  9, 11, 3,  28-Ма  17, 1,  29-та  1, 4,  3-та  4, 8, 9, 2, 5, 3,  30-та  8,  30-та  1,  4-та  7, 42, 40, 13, 5, 6, 14, 46, 15, 1, 10,  4-та  10, 3, 15, 9,  5-та  8,  5-та  13, 1, 8, 2,  7-Ма  59, 32, 14, 12, 46, 69, 49, 3, 30, 44, 71,  7-Ма  37, 22, 45, 58, 3, 12, 24, 26, 35, 9, 20, 41, 42, 44, 47, 43, 11, 10, 49, 51, 52, 41а, 1, 39, 54, 19, 18, №57, 62, 14, 56, 17, №55, №65, 74, 38,  8-Ма  22, 24, 15, 1, 32, 26, 20, 9,  8-Ма  35, 36, 21, 31, 33, 28, 42, 25, 34, 9, 39, 30, 29, 1, 19, 23, 5,  9-та  1,  Площада  14, 3, 9, 8, Магазин, 1, 7,  Площада  15, 4, 12

На 09.02.2021 г.   /13:01 - 16:16 ч.    / -  Драгушиново:   Скз Драгушиново

На 09.02.2021 г.   /13:31 - 16:30 ч.    / -  Мала Църква:   Рибарник, Входа На Селото

На 08.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.    ; 15:00 - 16:00 ч.    /   На 09.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.    ; 15:00 - 16:00 ч.    / -  Мала Църква:   УПИ  XVI,  ПИ 46276.5.140, Кв.15

На 08.02.2021 г.   /13:01 - 16:30 ч.    /   На 09.02.2021 г.   /13:01 - 16:30 ч.    /   На 10.02.2021 г.   /13:01 - 16:30 ч.    /   На 11.02.2021 г.   /13:01 - 16:30 ч.    /   На 12.02.2021 г.   /13:01 - 16:30 ч.    / -  Продановци,  Общ. Самоков

На 08.02.2021 г.   /09:01 - 16:00 ч.    ; 13:01 - 16:30 ч.    /   На 09.02.2021 г.   /09:01 - 16:00 ч.    ; 13:01 - 16:30 ч. /   На 10.02.2021 г.   /09:01 - 16:00 ч.    ; 13:01 - 16:30 ч.    /   На 11.02.2021 г.   /09:01 - 16:00 ч.    ; 13:01 - 16:30 ч. /   На 12.02.2021 г.   /09:01 - 16:00 ч. ; 13:01 - 16:30 ч./ -  Райово:   10-та  11, 3, 8, 2, 9, 13, 6, 7, 4,  11-та  5, 1, 4, 3,  12-та  4, 3, 5, 1, 2,  13-та  10, 2, 7, 4, 11, 6, 3, 9, 5, 12, 8, 1, 16,  14-та  8, 4, 1, 6, 5, 3,  15-та  5, 2, 3, 4, 9, 6,  16-та  19, 6, 4, 18, 16, 14, 2, 8, 1, 10, 12,  17-та  1, 13, 10, 8, 3, 17, 19, 2, 9, 14, 6, 44, 4,  18-та  6, 4, 1, 9, 14, 2, 18, 22, 16, 20, 24, 11, 12, 8, 3, 26, 5,  19-та  16, 8, 20, 19, 23, 7, 21, 10, 9, 25, 4, 26, 1, 17, 31, 6, 29, 18, Фургон, 13, 3, 24, 12, 27, 15, 11,  2-ра 5 А, 2, 6, 3, 1, 5,  21-Ва  4, 2, 3, 10, 1, 5, 9, 6, 8,  22-ра 25, 21, 4, 19,  23-та  1, 5, 4, 2, 13, 7, 11, 3, 9,  29-та  2,  31-Ва  29, 27,  32-ра 10,  4-та  2,  9-та  4, 3, 2, 6,  Краля  36 2, 10 2, 1, 28, 46, 30, 32, 34, 5, 2, 26, 2 2, 2,  Лаго  20, 15, 6 А, 10, 4, 6, 28, 7, 19, 1, 33, 13, 12, 21, 2, 30, 11, 5, 24, 29, 9, 26, 27, 8, 39, 31, 22,  Маро  2, 8, 1, 4, 12, 3, 10, 6,  П.Пейчинов  13, 16, 23, 29, 35, 33, 3, 5, 12, 20, 25, 21, 1, 9, 14, 7, 37, 17, 2, 11, 28, 19, 27, 15, №9, 10, 18, 22,  Площада  Магазин, 9, 12, Фургон, 3, 8, 18, 14, 5, Търг. Обект, 16,  Подридна  24, 8, 34, 22, 12, 28, 36, 14, 20, 3 А, 6, 5, Фурна, 18, 30, 42, 44, 10, 40, 26, 51, 1,  Самоковско Шосе  13, 9, 19, 35, 8, 33, 4, 3, 17, 6, 1, 20, 34, 11, 14, 12, 28, 18, 7, 23, 22, 5, 16, 2, 24, 10, 37,    1, 1, 4, Мест.Ленището, 3, 6, 2

На 09.02.2021 г.   /13:01 - 16:16 ч.    / -  Самоков:   65231.904.222  ,  Бреза  20, 12, 8, 18, 6, 14, 2, 10, 11, 9, 1, 14, 5, 9, 16, 4, 29, 4, 1а, 5,  България  ,  Възраждане  5, Магазин - Между Бл.2 И 4,  Генерал Раздишевски  54, 25, 31, 39, 74, 11, 70, 58, 19, 64, 27, 66, 60, 56, 37, 23, 41, 21, 17, 72, 29, 68, 62, 33, 35, 15, 52,  Елица  5, , , 2 2, 2, 3, 3, 3, 5 3, 2,  Здравец  77, 171, 89, 128, 60, 186, 38, 18а, 77, 296, 49, 264, 39, 169, 104, 140, 90, 297, 48, 132, 237, 251, 54б, 9, 7, 266, 45, 220а, 78, 299, 108а, 353, 379, 87, 70, 300, 336, 348а, 358а, 21, 96, 85, 362, 241, 358, 223, 339, 29, 59, 343, 330, 235, 303, 348, 111, 220, 394, 291, 350, 68, 135, 92а, 214а, 31б, 10, 621, 61, 278, 298, 268, 265, 12а, 8а, 55, 78, 334, 20, 400, 25, 213, 200а, 263, 112, 199, 170, 45а, 234, 120, 609, 102, 322, 110, 122, 153, 158а, 6, 81, 107, 46 А, 16, 275, 56, 191, 333, 31а, 208, 129, 114, 119, 46, 212а, 182, 17, 3а, 57, 222, 300в, 148, 63, 327, 51, 351, 16 А, 106, 142, 262, 359, 58б, 3а, 64, 272, 74, 90, 126, 364, 117, 137, 30, 2, 200, 254, 219, 292, 332а, 98, 323, 309, 94, 181, 93, 111, 270, 160, 27а, 112, 40, 4, 201, 350а, 66, 67, 26, 54, 83, 24, 130, 34, 220, 232, 168, 95, 17а, 205, 239, 622, 329, 13, 105, 121, 100, 331, 43, 306, 107, 131, 147, 217, 313, 317, 378а, 12, 197, 16 Б, 183, 240, 224, 310, 53, 159, 1, 108, 382, 36, 389, 17б, 312, 1а, 174, 118, 37, 39, 5, 174а, 82, 56а, 378, 218, 86, 217а, 236, 158, 8, 116, 331а, 99, 54а, 293, 9, 227, 10а, 76, 37, 307, 1б, 234, 358, 255, 254, 214, 353а, 398, 149, 221, 175, 166, 115, 212, 80а, Къща, 151, 227, 11, 263а, 52, 303, 310 А, 23, 197, 173, 306а, 352а, 42, 359 Б, 363, 58, 203, 315, 44, 73, 328, 206, 331б, 335, 226, 338, 345, 97, 307а, 157, 129б, 65, 46, 161, 92, 80, 177, 92, 274, 231, 3, 62,  Здравец  492, 527, 403, 316, 467, 367, 540, 466, 406, 470, 464е, 320, 553, 411, 577, 320а, 515, 525, 552, 569, 517а, 658, 567а, 430, 469, 501, 555, 382, 576, 425, 557, 416, 412, 363, 606, 566, 550, 420, 448, 526, 518, 419, 365, 407, 657, 485, Къща, 547, 373а, 350, 422, 424а, 427, 472, 302а, 492, 464 Б, 302, 404, 554, 575, 444, 426, 402, 551, 511, 550а, 513а, 391, 490, 13, 12, 243, 513, 440, 547, 671, 439, 456, 427, 405, 491, 487, 424, 517, 434, 432, 532, 463, 431, 533, 400, 429, 387, 527, 547а, 438, 556, 386, 514, 433, 533а, 546, 413, 565, 445а, 409, 418, 432, 408, 362, 449, 488, 398, 563 А, 40, 562, 397, 573, 555, 319, 486, 451, 463а, 441, 423, 563, 490, 445, 284, 421, 437, 301, 464, 544, 446, 550, 383, 567, 381,  Зорница  10, 7, 1, 15, 2, 27, 23, 19, 25, 8, 21, 13, 17, 6, 16, 5, 11,  Искър  23, 2б, 39, 45, 25, 37, 27, 17, 3, 1в, 1, 9, 45, 7, 15, 5, 19, 29, 21, 43, 37, 41, 35, 13, 33, 11,  Ихтиманско Шосе  55, 18е, 25, 67а, 43, 32, 64, 69, 67, №65, 47, 160, 90, 120, 5, 72, 24, 93а, 136, 85, 116, 126, 11, 71, 18а, 76а, 107, 33, 16, 35 Къща, 83, 65, 93, 122, 132, 31, 44, 114, 75, 18, 57, 81, 2, УПИ  I-4130,  Кв.353, 20, 15,  Кокиче  6, 13, 11, 4, 15, 3, 9, 8, 16, 1, 7, 12, 5, 2, 10,  Латинка  13, 14, 8, 1, 5, 18, 10, 12, 3, 6, 13, 9, 4, 20, 22, 2, 11, 16, 7,  Леон Крудов  40 Къща, 39, 40 Къща, 40 Къща, 34, 29, 36, 38 Къща, №39, 40 Къща, 58, 30, 40 Къща, 27, 30б, 15, 21, 40 Къща, 23,  Люляк  1, 3, 22, 7, 7, 1, 22,  Опълченска  24, 2,  Осогово  4, 5, 10, 14, 12, 1, 9, 3, 11, 7, 2, 6, 8,  Плана Планина  16, 20, 18,  Проф. Васил Захариев  65, 67, 70, 87, 84, 7, 59, 15, 19,  Ружа  6, 5, 7, 8,  Странджа  17, 12, 2, 13, 8, 4, 19, 5, 3, 6, 15, 10, 11, 7, 19, 9, 20, 1,  Тинтява  9, 15, 1, 2, 11, 3, 13, 18, 19, 5, 17, 7,  Ул. Искър  ,  Христо Максимов  54, 41, 46, 56, 51, 58, 70, 39 Склад, 50, 68, 64, 52, 48, 37, 62, 44, 60, 42, 52,  Явор  2, 16, 9, 3, 17, 4, 6, 5, 15, 7, 10, 14, 1, 8, 13, 12

На 11.02.2021 г.   /13:01 - 16:00 ч.    / -  Самоков:   Вардар  18, 5, 10, 14, 24, 26, 20, 8, 12, 2, 4, 16, 22, 6,  Овнарско  3, 7, 5, 1,  Охрид  3, 11, 5, 1, 9, 7,  Преспа  16 38, 6, 14, 9, 25, 38, 9 Б Магазин, 31, 16, 2, 34, 8, 15, 23, 27, 14, 12, 29, 33, 10,  Райна Княгина  31, 12, 29, 23, 21, 25, 41, 39, 43, 28, 37, 1, 26, 32, 32, 11, 45, 33, 13, 16, 6, 10, 2, 35, 18, 30, 27, 15, 8, 17, 22, 4, 19, 20, 24, 5, 14,  УПИ  65231.909.365

На 08.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.    ; 15:00 - 16:00 ч.    /   На 09.02.2021 г.   /09:00 - 10:00 ч.    ; 15:00 - 16:00 ч.    / -  Самоков:   Курорт Боровец  Поч.   База, 1, Хотел Ястребец

На 08.02.2021 г.   /09:00 - 16:00 ч.    /   На 09.02.2021 г.   /09:00 - 16:00 ч.    / -  Самоков:   Курорт Боровец  Хотел Ястребец

На 08.02.2021 г.   /13:01 - 16:30 ч.    /   На 09.02.2021 г.   /13:01 - 16:30 ч.    /   На 10.02.2021 г.   /13:01 - 16:30 ч.    /   На 11.02.2021 г.   /13:01 - 16:30 ч.    /   На 12.02.2021 г.   /13:01 - 16:30 ч.    / -  Самоков:   Местност Дългата Поляна  Вила,  Местност Мало Равнище  Вила, ,  Вила,  Местност Татарски Брод  Вила,  Местност Щъркелово Гнездо

/Следва/

Ключови думи към статията: