Скок на онлайн търговията с над 50 на сто през октомври

За целия сектор търговия на дребно НСИ отчита ръст 1.5% на месечна база и 5.3 на сто на годишна

Икономика / България
3E news
331
article picture alt description

Търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет през октомври е нараснала с 4.9% спрямо предходния месец септември, на годишна база, обаче, спрямо десетия месец на миналата 2019 година повишението е значително – с цели 57%. Това показват обявените днес, 9 декември, предварителните сезонни данни на Националния статистически институт (НСИ).

За целия сектор "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени статистиката отчита ръст с 1.5 на сто спрямо предходния месец. Докато на годишна база нарастването е с 5.3 на сто в сравнение със същия месец на предходната година.

Месечни изменения

През октомври се наблюдава увеличение на оборота спрямо предходния месец при търговията на дребно с нехранителни стоки - с 2.8 на сто, при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия се запазва нивото от предходния месец, а при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали е отбелязано намаление с 0.7 на сто.

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали по-съществено увеличение се наблюдава при: търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки и както вече отбелязахме при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - по 4.9 на сто, и търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 4.3 на сто.

Годишни изменения

През октомври 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. се наблюдава спад на оборота при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 16.3 на сто) и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 10.4 на сто), a при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е отчетено увеличение (с 2.4 на сто).

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е регистриран, както вече отбелязахме най-значителен е ръстът пр търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 57 на сто. Следва търговията на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки - с 8 на сто, и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 6.5 на сто. Спад е отчетен при: търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 13.5 на сто, и търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 2.3 на сто.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща