Марияна Кукушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите