Клеър Ломбардели, заместник-управител на Банката на Англия