Меган Грийн, член на комитета по паричната политика на британския регулатор