платформата Стратегически технологии за Европа за повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта на ЕС