Александър Цихилов, основател и председател на Надзорния съвет