създават пилотен инвестиционен фонд за подкрепа на малки и средни фирми