цена на електроенергията на БНЕБ през декември 2022 г.