Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна