цена на електроенергията на БНЕБ през ноември 2022 г.