Технологична модернизация, процедура, кандидатстване, План за възстановяване и устойчивост