електроенергия, износ, внос, Европа, България, Швецишя, Франция, Германия