НАЧАЛО » българия

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България - област Видин, за периода 26 - 29 август 2019 г.

fb
3E news
fb
23-08-2019 12:25:00
fb

ОБЛАСТ ВИДИН  

Община Белоградчик  

На 27.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Белоградчик: Алея на Героите 6, 4, Капитан Кръстьо 2, 1, 6, Професор Георги Димитров 5, 7, 9, 11, 10, 6, 16, 8, 3, Първул Станков ПИ 935, Кв. 82, Цоло Тодоров 2, 5, 6, 4, 8, 1, 11

Община Бойница  

На 26.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 27.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 28.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 29.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 30.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Шишенци: Двадесет и Втора 3, 5, 7, Двадесет и Първа 7, 3, 5, 1, Двадесет и Трета 16, Двадесет и Четвърта 4, Двадесета 2, 3, 5, 7, 6, Дванадесета 7, 6, 3, 1, 5, 8, Девета 4, 7, 6, 1, 2, Деветнадесета 3, 6, 2, 19, Десета 9, 8, 2, 5, 12, 11, 6, 13, 10, 3, 1, Единадесета 14, 10, 9, 1, 19, 8, 11, Осемнадесета 5, 3, 13, 4, 7, 11, Осма 14, 21, 9, 22, 15, 19, 5, 20, 28, 7, 32, 12, Пета 1, 8, 9, 3, 4, 10, 6, Петнадесета 7, 3, 4, 5, 1, Първа 45, 25, 44, 22, 3, 36, 34, 29, 42, 48, 23, 13, 38, 24, 17, 11, 20, 27, 15, 54, 39, 30, 19, 31, 12, 26, 32, 58, 9, 28, 40, 2, 18, Седемнадесета 13, 3, 7, 1, Седма 7, 3, 14, 8, 15, 4, 9, 1, 11, 2, Трета 9, 1, 6, 8, 3, 7, Тринадесета 9, 4, 1, 12, 10, 3, 7, 2, 17, Четвърта 19, 12, 9, 2, 11, 15, 6, 10, 4, Шеста 1, 5, 6, 7, 4, Шестнадесета 4, 6, 18, 12, 24, 3

Община Видин  

На 26.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Кошава: 2 - 499 Кв 65, 249, 592, Кв. 65, Ix Кв. 60, Втора 17, 14, 8, 23, 18, 10, 15, 32, 24, 1, 22, 26, 19, 12, 2, 16, 4, 20, 6, 29, 5, 7, 3, 9, 28, Двадесет и Втора 5, 2, Двадесет и Втора 15, Двадесет и Втора 6, 9, 14, 12, 5, 10, 17, 2, 11, 13, Двадесет и Девета 6, 4, 2, 3, Двадесет и Пета 7, 4, 6, 9, 2, Двадесет и Първа 4, 2, Двадесет и Трета 2, 1, 7, 6, 8, Двадесет и Четвърта 2, Двадесета 1, Двадесета 2, 3, Дванадесета 7, 20, 16, 10, Дванадесета 7, Дванадесета 10, 3, 5, 4, 12, 11, 6, 14, 2, 7, Девета 11, Девета 12, 4, 20, 5, 3, 16, 2, 6, 8, 1, 11, 14, Деветнадесета 2, 3, 7, 11, 5, 8, 6, 15, Деветнадесета 3, Десета 1, 2, 4, 3, Единадесета 14, Единадесета 3, 13, Единадесета 8, 14, 4, 17, 16, 6, 3, 9, 13, 2, 5, 7, 10, Квартал 33, Осемнадесета 6, 4, 3, 2, Осма 10, Осма 1, 3, Пета 19, Пета 1, Петнадесета 8, 3, 10, 7, 14, 2, 6, 1, Петнадесета 6, ПИ 370 Кв. 45, Първа 37, 20, 19, 28, 23, 18, 17, 39, 25, 35, 24, 26, 22, ТП-1 Кошава, 21, 30, Първа 86, 18, ТП-2 Кошава, Първа 13, 3, ТП-3 Кошава, 11, 1, 14, 9, 16, 15, 2, 6, 4, 10, 8, Седемнадесета 7, 4, 1, 6, Седемнадесета 1, Седма 1, 6, 12, 14, 4, 2, 10, Седма-А 2, Седма-А 1, 8, Трета 35, 11, Тридесет и Втора 3, 2, Тридесет и Пета 1, 2, Тридесет и Пета 3, 1, Тридесет и Първа 6, 5, 13, Тридесет и Първа 2, 1, 3, Тридесет и Трета 2, Тридесет и Четвърта 2, 3, Тридесет и Шеста 1, Тринадесета 17, 15, 16, Тринадесета 1, 11, 9, 6, 8, 13, 3, 5, 7, 2, Четвърта 31, 41, 21, 29, 2, 17, 25, Четвърта 3, 5, 65, 39, 53, 41, 51, 7, 37, 47, 49, 17, Четвърта 35, 33, Четиринадесета 7, 3, 4, 9, 8, 6, 14, 5, Шеста 8, 3, 9, 5, 6, 10, 1, 12, 7, Шестнадесета 4, 7, 3, 5, ПИ извън регулация

На 26.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 27.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 28.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 29.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 30.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Сланотрън: Втора 9, 50, 49, 59, 53, Втора 5, Втора 45, 9, 43, 20, 40, 22, 41, 50, 26, 25, 44, 55, 57, 38, 47, 34, 30, 32, 16, 10, 24, 8, 48, 28, 36, 18, 21, 3, 37, 53, 46, 7, 2, 14, 49, 42, Двадесет и Втора 17, Двадесет и Втора 3, 15, 4, 12, 6, 9, 11, 1, 17, Двадесет и Девета 6, 2, 5, Двадесет и Пета 2, 4, 14, 3, 15, 5, 11, 13, 12, Двадесет и Пета 2, Двадесет и Пета 5, Двадесет и Първа 6, 20, 4, Двадесет и Седма 3, Двадесет и Седма 2, 87, Двадесет и Трета 6, 7, Двадесет и Четвърта 2, 9, 13, Двадесет и Шеста 22, 2, Двадесет и Шеста 6, 2, Двадесета 9, Двадесета 1, 13, 9, 2, 4, Дванадесета 7, Дванадесета 10, 2, Дванадесета 8, 2, 10, 5, 6, 3, 12, 1, Деветнадесета 5, 4, 14, 12, 8, 20, 2, 1, Десета 5, 6, 3, 1, Осемнадесета 2, Осемнадесета 5, 1, 6, 3, 2, 13, 11, 4, Пета 56, 1, 3, Първа 54, 40, 70, 64, 41, 50, 57, 63, 53, 71, 52, 68, 51, 59, 67, 66, 36, 49, 46, 56, 73, 38, ТП-1 Сланотрън, 43, 42, 44, 62, 48, 77, 69, 47, 45, 15, Първа 91, 70, 77, 72, 83, 89, 68, 80, 74, 88, 75, 87, 93, 76, 79, 66, 95, 82, 78, 81, ТП-3 Сланотрън, Първа 26, 19, 2, 30, 3, 15, 6, 59, 22, 17, 55, 23, 18, 28, 9, 31, 41, 4, ТП-2 Сланотрън, 11, 10, 13, 38, 29, 46, 36, 27, 24, 32, 35, 34, 37, 8, 1, 20, 33, 25, 21, С. Сланотрън, С. Сланотрън, Седемнадесета 7, 6, 1, 3, 2, 10, 4, Седемнадесета 4, Седма 74, 27, 8, 60, 37, 62, Седма 43, 45, 53, 55, Седма 1, 10, 8, 4, 12, 2, 6, Трета 24, 26, 31, 35, 18, 45, 16, 22, ТП-1 Сланотрън, 37, 11, 39, 19, 3, 13, 1, 14, 20, 28, 33, 12, 2, 21, 47, 15, 23, Трета 5, 55, 57, Трета 5, 34, 11, Тринадесета 12, 15, 7, 13, Четвърта 33, 12, 18, 31, 13, 14, 25, 23, 3, 17, 1, 16, 20, 15, 11, 5, 22, Четвърта 41, 37, Четвърта 2, Четиринадесета 1, 5, 8, 2, Четиринадесета 5, 2, 6, Шеста 12, 10, 1, 8, 24, 7, 29, 13, 20, 5, Шеста 9, 7, 36, 15, 11, 3, 13, Шеста 6, 2, 4, Шестнадесета 5, 3, 11, 4, 7, 2, Шестнадесета 4

На 27.08.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ - Антимово, Общ. Видин: Втора 41, 24, 32, 26, 25, 18, 27, 30, 23, 35, 19, 34, 22, ТП-2 Антимово, 28, 29, 42, 39, 10, 21, 20, 31, 40, Двадесет и Втора 1, 2, Двадесет и Осма 15, 11, Двадесет и Пета 5, Двадесет и Първа 4, 2, 1, Двадесет и Седма 5, 7, Двадесет и Четвърта, Двадесета 1, Дванадесета 1, 8, 2, 14, 16, 12, 4, Девета 18, 22, 3, 20, 24, Деветнадесета 4, 5, 2, 1, 7, Десета 7, 5, 3, 8, Кръстовището между ул. Четвърта и ул. Петнадесета, Кръстовището между ул. Трета и ул. Деветнадесета, Осемнадесета 6, 18, 20, 12, 19, 11, 15, 9, 8, 14, 13, 16, 13б, 10, 21, Осма 2, 4, Пета 54, 31, 57, 58, 50, 52, 72, 35, 47, 64, 56, 66, 33, 76, 46, 48, 74, 37, 49, 41, 70, 62, 39, 43, 44, 40, 5, 42, 12, 23, 22, 8, 16, 17, 15, 34, 24, 18, 29, 36, 14, 7, 32, 28, 27, 30, 25, 9, 11, 20, 26, 21, 3, 10, 13, Петнадесета 5, 7, Първа 44, 49, 52, 50, 42, 46, 53, 56, 69, 73, 51, 54, 63, 38, 47, 67, 71, 40, 43, 58, 45, 48, 2, Седемнадесета 3, 5, 4, 1, 2, Седма 1, Стопански Двор 1, Трета 41, 38, 36, 22, 34, 24, 29, 37, 33, 31, 43, 51, 45, 7, 16, 39, 48, 40, 25, 19, 35, 32, 30, 53, 20, 27, 47, 28, 26, 8, 12, ТП-3 Антимово, Четвърта 20, 7, 17, 15, 2, 12, 13, 1, 23, 16, 4, 19, 10, Четиринадесета 20, 24, 22, 14, 11, 17, 9, 19, 18, Шеста 32, 38, 36, 42, 15, 40, 12, 34, 10, 20, 26, 13, 8, 6, 22, 28, 14, 10, 4, 5, 20, 17, 30, 12, 11, 16, 7, 18, 3, 9, 15, Шестнадесета 2, 1, 4

На 27.08.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ - Видин: Имот 48. 101, местност Северна Промишлена Зона Цех, Южна Пром. Зона Асфалтова База

На 27.08.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ - Кутово: Двадесет и Девета 2, 15, 23, 9, 19, Изборна 1, Осемдесет и Пета 2, 4, Осемдесета 5, Петдесет и Първа 3, Първа 64, 24, 40, 39, 27, 49, 19, 43, 47, 18, 50, 10, 42, 32, 20, 38, 35, 15, 34, 30, 1, 26, 25, 28, 45, 11, 5, 14, 9, 48, 6, 21а, 33, 46, 72, 89, 21, 22, 13, 31, ТП-3 Кутово, 16, 81, 2, 41, 36, 3, 29, 23, 60, Тридесет и Втора 25, 26, 3, 24, 8, 39, 23, 16, 20, 15, 22, 21, 45, 41, 1, 10, 28, 4, 6, 18, 5, 12, 37, 2, Тридесет и Девета 1, 6, 3, 4, Тридесет и Осма 1, 6, 4, 5, 10, 8, 3, 2, Тридесет и Първа 1, Тридесет и Седма 1, Тридесет и Трета 5, 1, 6, Тридесет и Шеста 6, 1, 4, Тридесета 16, 22, 6, 10, 5, 14, 4, 3, 18, 24, Четиридесет и Втора 8, 6, 3, Четиридесет и Осма 2, Четиридесет и Първа 1, Четиридесет и Трета 7, 1, Четиридесет и Четвърта 5, Четиридесет и Шеста 2, 1, 6, Четиридесета 2, 1, 3

На 27.08.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ - Покрайна: 562, 827, Втора 15, 10, Двадесет и Втора 17, 4, 9, 2, Двадесет и Девета 12, 3, 7, 2, 1, 8, 5, 10, Двадесет и Първа 8, 4, 19, 2, 1, Двадесет и Трета 19, Двадесет и Четвърта 10, Двадесет и Шеста 3, 10, 7, 20, 9, 1, Двадесета 7, Дванадесета 10, Деветнадесета 8, 5а, Единадесета 3, 13, 2, 5, 30, 4, 11 А, 9, 7, 35, 11, 24, 16, 8, 17, 22, Осемнадесета 11, 8, 9, 6, 10, Осма 8, 22, 6, 2, 3, 7, 1, 10, 5, 9, Парцел 78. 52, Пета 2, 9, 7, 1, 5, ПИ №1012, Първа 35, 50, 66, 86, 16, 67, 79, 85, 47, 56, 78, 57, 31, 40, 32, 54, 42, 30, 63, 6, 10, 80, 4, 97, 44, 1 извън регулация, Седемнадесета 7, 17, 12, Трета ТП-3 Покрайна, Тридесет и Четвърта 9, 4, 15, 1, 2, 5, 3, 7, Тридесета 5, Четвърта 19, 6, 15, 13, 26, 25, 28, 4, 8, 42, 24, 38, 11, 31, 14, 7, 18, 21, 2, 10, Четиридесет и Трета 2, 3, 4, 1, 6, Четиридесет и Четвърта 8, 6, 1, 3, 2, 5, 4

На 27.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 28.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 29.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 30.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Кошава: 2 - 499 Кв 65, 249, 592, Кв. 65, Ix Кв. 60, Втора 17, 14, 8, 23, 18, 10, 15, 32, 24, 1, 22, 26, 19, 12, 2, 16, 4, 20, 6, 29, 5, 7, 3, 9, 28, Двадесет и Втора 5, 2, Двадесет и Втора 6, 9, 14, 12, 5, 10, 17, 2, 11, 13, Двадесет и Втора 15, Двадесет и Девета 6, 4, 2, 3, Двадесет и Пета 7, 4, 6, 9, 2, Двадесет и Първа 4, 2, Двадесет и Трета 2, 1, 7, 6, 8, Двадесет и Четвърта 2, Двадесета 2, 3, Двадесета 1, Дванадесета 7, 20, 16, 10, Дванадесета 10, 3, 5, 4, 12, 11, 6, 14, 2, 7, Дванадесета 7, Девета 11, Девета 12, 4, 20, 5, 3, 16, 2, 6, 8, 1, 11, 14, Деветнадесета 3, Деветнадесета 2, 3, 7, 11, 5, 8, 6, 15, Десета 1, 2, 4, 3, Единадесета 14, Единадесета 8, 14, 4, 17, 16, 6, 3, 9, 13, 2, 5, 7, 10, Единадесета 3, 13, Квартал 33, Осемнадесета 6, 4, 3, 2, Осма 10, Осма 1, 3, Пета 19, Пета 1, Петнадесета 8, 3, 10, 7, 14, 2, 6, 1, Петнадесета 6, ПИ 370 Кв. 45, Първа 37, 20, 19, 28, 23, 18, 17, 39, 25, 35, 24, 26, 22, ТП-1 Кошава, 21, 30, Първа 13, 3, ТП-3 Кошава, 11, 1, 14, 9, 16, 15, 2, 6, 4, 10, 8, Първа 86, 18, ТП-2 Кошава, Седемнадесета 7, 4, 1, 6, Седемнадесета 1, Седма 1, 6, 12, 14, 4, 2, 10, Седма-А 2, Седма-А 1, 8, Трета 35, 11, Тридесет и Втора 3, 2, Тридесет и Пета 3, 1, Тридесет и Пета 1, 2, Тридесет и Първа 6, 5, 13, Тридесет и Първа 2, 1, 3, Тридесет и Трета 2, Тридесет и Четвърта 2, 3, Тридесет и Шеста 1, Тринадесета 17, 15, 16, Тринадесета 1, 11, 9, 6, 8, 13, 3, 5, 7, 2, Четвърта 31, 41, 21, 29, 2, 17, 25, Четвърта 35, 33, Четвърта 3, 5, 65, 39, 53, 41, 51, 7, 37, 47, 49, 17, Четиринадесета 7, 3, 4, 9, 8, 6, 14, 5, Шеста 8, 3, 9, 5, 6, 10, 1, 12, 7, Шестнадесета 4, 7, 3, 5, ПИ извън регулация

На 28.08.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ - Антимово, Общ. Видин: Втора 39, 5, 4, 17, 9, 3, 18, 10, 1, 13, 15, 6, 12, 7, Двадесет и Девета 1, Двадесет и Пета 5, 3, Двадесет и Трета 6, 4, Двадесет и Четвърта 2, Двадесет и Шеста 4, Девета 18, 2, 1, 24, Десета 6, 4, 1, 2, Единадесета 4, 1, 13, 11, 9, Осемнадесета 16, Петнадесета 4, 3, 8, 2, 6, 1, Първа 32, 22, 30, 6, 39, 35, 25, 20, 12, 4, 1, 29, 34, 28, 18, 31, 13, 23, 42, 37, 43, ТП-1 Антимово, 27, 15, 26, 36, 3, 8, 14, 5, 16, 2, Седемнадесета 1, Трета 2, 6, 10, 8, 15, 17, 4, 5, 3, 7, 1, Тринадесета 6, 1, ул. Първа, Четвърта 5, 21, 3, Четиринадесета 10, 4, 3, 6, 12, 7, 1, 5, Шеста 6

На 28.08.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ - Кошава: 2 - 000030, 2 - 499 Кв 65, 249, 592, Кв. 65, Ix Кв. 60, Втора 17, 14, 8, 23, 18, 10, 15, 32, 24, 1, 22, 26, 19, 12, 2, 16, 4, 20, 6, 29, 5, 7, 3, 9, 28, Двадесет и Втора 5, 2, 6, 9, 14, 12, 5, 10, 17, 2, 11, 13, 15, Двадесет и Девета 6, 4, 2, 3, Двадесет и Пета 7, 4, 6, 9, 2, Двадесет и Първа 4, 2, Двадесет и Трета 2, 1, 7, 6, 8, Двадесет и Четвърта 2, Двадесета 2, 3, 1, Дванадесета 7, 20, 16, 10, 10, 3, 5, 4, 12, 11, 6, 14, 2, 7, 7, Девета 11, 12, 4, 20, 5, 3, 16, 2, 6, 8, 1, 11, 14, Деветнадесета 3, 2, 3, 7, 11, 5, 8, 6, 15, Десета 1, 2, 4, 3, Единадесета 14, 8, 14, 4, 17, 16, 6, 3, 9, 13, 2, 5, 7, 10, 3, 13, Квартал 33, Осемнадесета 6, 4, 3, 2, Осма 10, 1, 3, Пета 19, 1, Петнадесета 8, 3, 10, 7, 14, 2, 6, 1, 6, ПИ 370 Кв. 45, Първа 37, 20, 19, 28, 23, 18, 17, 39, 25, 35, 24, 26, 22, ТП-1 Кошава, 21, 30, 13, 3, ТП-3 Кошава, 11, 1, 14, 9, 16, 15, 2, 6, 4, 10, 8, 86, 18, ТП-2 Кошава, Седемнадесета 7, 4, 1, 6, 1, Седма 1, 6, 12, 14, 4, 2, 10, Седма-А 2, 1, 8, Трета 35, 11, Тридесет и Втора 3, 2, Тридесет и Пета 3, 1, 1, 2, Тридесет и Първа 6, 5, 13, 2, 1, 3, Тридесет и Трета 2, Тридесет и Четвърта 2, 3, Тридесет и Шеста 1, Тринадесета 17, 15, 16, 1, 11, 9, 6, 8, 13, 3, 5, 7, 2, Четвърта 31, 41, 21, 29, 2, 17, 25, 35, 33, 3, 5, 65, 39, 53, 41, 51, 7, 37, 47, 49, 17, Четиринадесета 7, 3, 4, 9, 8, 6, 14, 5, Шеста 8, 3, 9, 5, 6, 10, 1, 12, 7, Шестнадесета 4, 7, 3, 5, ПИ извън регулация

На 28.08.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ - Кутово: Двадесет и Девета 43, 53, 6, 57, 17, 51, 45, 55, 4, 63, 69, 59, 65, 61, 10, 12, 3, 75, 6, 67, 8, 4, 77, Осемдесет и Първа 5, 7, 4, 9, 1, 6, 2, 3, 13, 8, 7, Осемдесет и Четвърта 3, 1, 2, Петдесет и Втора 2, 1, 3, 4, 6, Петдесет и Девета 10, 3, 4, 6, 8, Петдесет и Осма 3, 1, 3, 4, 6, 5, 2, Петдесет и Пета 2, 6, 4, Петдесет и Първа 6, 3, 4, Петдесет и Трета 1, 6, Петдесет и Четвърта 17, 12, 2, 4, 10, 6, 21, 13, 22, 23, 11, 1, 15, 3, 8, 7, 1а, 14, 9, Петдесет и Шеста 8, Петдесета 6, 2, 4, Първа 61, 63, 59, 69, 74, 72, 60, 66, ТП-1 Кутово, 49, 23, 52, 7, 57, 55, 37, 54, 65, 62, 64, 70, 58, 56, 67, 51, 21, 81, 90, 105, 58, 79, 78, 89, 103, 93, 96, 80, 71, 101, ТП-4 Кутово, 92, 95, 83, 91, 85, 94, 87, Седемдесет и Втора 2, 1, 3, Седемдесет и Пета 4, 1, Седемдесет и Първа 12, 4, 3, 2, 10, 6, 12, 8, Седемдесет и Трета 2, 1, 3, Седемдесет и Четвърта 2, Седемдесета 4, 2, 1, Тридесет и Пета 5, 22, Тридесет и Четвърта 6, Четиридесет и Втора 4, 5, Четиридесет и Девета 6, 8, 1, 2, 4, 5, Четиридесет и Осма 2, 3, 7, 6, 5, 1, 8, Четиридесет и Пета 2, 6, 8, Четиридесет и Първа 7, 2, 1, 3, 11, Четиридесет и Трета 7, 9, 2, 14, 5, 1, 4, 3, 10, 12, 6, 16, Четиридесет и Четвърта 4, 3, 2, 6, 5, Четиридесет и Шеста 2, Шестдесет и Втора 3, 1, 2, Шестдесет и Девета 4, 2, Шестдесет и Пета 91, Шестдесет и Първа 2, Шестдесет и Седма 3, Шестдесет и Трета 4, 6, 1, 2, 3, 8, 2, Шестдесет и Четвърта 7, 4, Шестдесета 7, 3, 4, 9, 1, 8, 6, 10, 5, извън регулация

На 28.08.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ - Покрайна: 224, 290, 3 531 Кв 23, 898, №57131, 503, 243 М. Стопански Двор, Втора 24, 25, 20, 16, 21, 19, 5, 2, 13, 6, 25, Двадесет и Втора 5, 13, 4, Двадесет и Осма 4, 17, 10, Двадесет и Седма 2, 1, 7, Двадесет и Трета 3, 1, 7, Двадесет и Четвърта 3, 1, Двадесета 1, 3, 7, Дванадесета 12, 9, 9, 12, 8, 10, 7, 3, Девета 8, 11, 3, 9, 10, 1, 2, 12, 10, 19, 6, 8, 7, 23, Десета 18, 2, 22, 16, 20, 8, 14, Имот 000230 Имот 000230, Осемнадесета 4, 3, Осма 12, 14, 16, 38, 24, 18, 20, 11, 2, Пета 12, 1, 4, 29, 19, 41, 15, 14, 37, 3, 33, 35, 11, 27, 10, 25, 87, 46, 48, 41, 44, 40, 103, 34, 81, 58, 113, 85, 13, 46, 133, 120, Петнадесета 4, 9, 3, 24, 13, 15, 6, 5, 2, 22, 20, 7, 10, Първа 28, 43, 35, 7, 25, 39, 24, 23, 31, 19, 41, 15, 27, 17, 11, 6, 21, 18, 26, 13, 20, 33, 29, ТП-1 Покрайна, 22, 37, 9, 27, ТП 5 Покрайhа, 47, 3 Кметство, ТП-4 Покрайна, 45, 18, 3а, 3 ТП-4 Покрайна, 3, ТП-2 Покрайна, 91, Седма 24, 28, 13, 15, 23, 10, 2, 5, 7, 5а, 3, 6, Стопански Двор 18, Стълб 14 От ТП4, Трета 15, 19, 25, 32, 22, 17, 31, 1, 11, 4, 5, 14, извън регулация, 20, 23, 33, 10, 9, 12, 27, 29, 18, 3, 24, 15, 8, 21, 30, 35, 26, 13, 34, 2, Тридесет и Втора 2, Тридесет и Девета 1, 4, Тридесет и Осма 9, Тридесет и Пета 9, 11, 1, Тридесет и Първа 13, 3, 6, 1, 11, 10, 9, Тридесет и Седма 3, Тридесет и Трета 2, 5, 3, Тридесет и Шеста 17, 1, 9, Тридесета 6, 3, 1, 4, Тринадесета 1, 5, 2, 3, 6, 3, Четвърта 8, 8а, 2, 5, ТП-4 Покрайна, 43, 45, 53, 58, 61, 55, 57, 20, 52, 64, Четиридесет и Втора 5, 1, Четиридесет и Пета 3, Четиридесет и Шеста 3, Четиридесета 1, Четиринадесета 3, 14, Шеста 25, 8, 9, 7, 4, 19, 20, 12, 33, 26, 21, 2, 13, 11, 16, 31, 25, 14, 54, Шестнадесета 3, 10, 17, 5, 11, 9, 12

На 28.08.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ - Сланотрън: I -000098, М. Излаз, Втора 9, 50, 49, 59, 53, 5, 45, 9, 43, 20, 40, 22, 41, 50, 26, 25, 44, 55, 57, 38, 47, 34, 30, 32, 16, 10, 24, 8, 48, 28, 36, 18, 21, 3, 37, 53, 46, 7, 2, 14, 49, 42, Двадесет и Втора 17, 3, 15, 4, 12, 6, 9, 11, 1, 17, Двадесет и Девета 6, 2, 5, Двадесет и Пета 2, 4, 14, 3, 15, 5, 11, 13, 12, 2, 5, Двадесет и Първа 6, 20, 4, Двадесет и Седма 3, 2, 87, Двадесет и Трета 6, 7, Двадесет и Четвърта 2, 9, 13, Двадесет и Шеста 22, 2, 6, 2, Двадесета 9, 1, 13, 9, 2, 4, Дванадесета 7, 10, 2, 8, 2, 10, 5, 6, 3, 12, 1, Деветнадесета 5, 4, 14, 12, 8, 20, 2, 1, Десета 5, 6, 3, 1, Осемнадесета 2, 5, 1, 6, 3, 2, 13, 11, 4, Пета 56, 1, 3, Първа 54, 40, 70, 64, 41, 50, 57, 63, 53, 71, 52, 68, 51, 59, 67, 66, 36, 49, 46, 56, 73, 38, ТП-1 Сланотрън, 43, 42, 44, 62, 48, 77, 69, 47, 45, 15, 91, 70, 77, 72, 83, 89, 68, 80, 74, 88, 75, 87, 93, 76, 79, 66, 95, 82, 78, 81, ТП-3 Сланотрън, 26, 19, 2, 30, 3, 15, 6, 59, 22, 17, 55, 23, 18, 28, 9, 31, 41, 4, ТП-2 Сланотрън, 11, 10, 13, 38, 29, 46, 36, 27, 24, 32, 35, 34, 37, 8, 1, 20, 33, 25, 21, С. Сланотрън, Седемнадесета 7, 6, 1, 3, 2, 10, 4, 4, Седма 74, 27, 8, 60, 37, 62, 43, 45, 53, 55, 1, 10, 8, 4, 12, 2, 6, Трета 24, 26, 31, 35, 18, 45, 16, 22, ТП-1 Сланотрън, 37, 11, 39, 19, 3, 13, 1, 14, 20, 28, 33, 12, 2, 21, 47, 15, 23, 5, 55, 57, 5, 34, 11, Тринадесета 12, 15, 7, 13, Четвърта 33, 12, 18, 31, 13, 14, 25, 23, 3, 17, 1, 16, 20, 15, 11, 5, 22, 41, 37, 2, Четиринадесета 1, 5, 8, 2, 5, 2, 6, Шеста 12, 10, 1, 8, 24, 7, 29, 13, 20, 5, 9, 7, 36, 15, 11, 3, 13, 6, 2, 4, Шестнадесета 5, 3, 11, 4, 7, 2, 4

Община Грамада  

На 29.08.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ - Бояново, Общ. Грамада: Втора 4, 5, 3, 1, 6, 11, Пета 5, 15, 11, ТП 1, 7, 9, Първа 3, 1а, 1, 2, 4, Трета 14, 11, 2, 6, 9, 1, 7, 8, Четвърта 5, 16, 2, 14, 6, 7, 8, 10, 9

На 29.08.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ - Грамада: Адалберт Антонов 3, 5, 10, 14, 8, Байчов Кладенец 30, 8, 34, 12, 4, 1, 18, 20, 6, 10, Бачо Киро 1, Васил Друмев 3, 6, 7, 5, Васил Стойков ТП 5, 15, 3, 11, 1, 18, 13, 2, 9, 14, 6, 12, 7, 16, Гаврил Генов 24, 12, 11, 15, 9, 14, 18, 13, 7, 20, 8, 28, 30, 17, 21, 19, 16, 22, 34, Генерал Столетов 7, 6, 11, 13, 1, 5, 10, Генерал Тотлебен 8, 5, Георги Бенковски 4, 1, Георги Димитров 98, 10, 88, 64, 61, 63, 55, 54, 53, 60, 52, 62, 58, 65, 69, 68, 51, 70, 67, 57, 105, 100, 98, 77, 86, 89, 91, 117, 118, 81, 102, Имот 501. 9539, 74, 82, 109, 96, 90, 99, 78, 76, 87, 85, 113, 107, 121, 115, 92, 97, 111, Георги Кирков 11, 4, 7, 9, 10, 3, Д-Р Петър Берон 9, 23, 21, 31, 12, 27, 1, 4, 7, 20, 10, 13, 2, 3, 14, 5, 17, ПИ 501. 9580, 15, Димчо Дебелянов 1, Елин Пелин 5, 3, 11, Иван Вазов 13, 2, 10, 1, 4, 6, 3, 12, 5, Коста Йорданов 22, 9, 13, 29, 31, 36, 24, 11, 2, 5, 14, 18, 20, 21, 28, 25, 15, 16, 17, 26, 32, 19, 1, Кочо Честименски 4, 3, 5, Лиляна Димитрова 6, 12, 10, 1, 3, 18, 2, 4, 13, 14, Любен Каравелов 24, 23, 5, 16, 1, Мико Нинов 3, 4, Паша Петко 2, 6, 1, 12, 4, Пейо К. Яворов 6, 7, 9, 4, 3, 1, 11, 10, 13, Перчо Йорданов 1, 2, 6, 4, 5, 8, Петко Стоевски 5, 24, 22, 8, 25, 17, 16, 26, 21, 14, 12, 13, 3, 23, 1, 15, 10, 7, 2, Сергей Румянцев 1, 2, 4, 6, ТП 9, 235, Страшен Брег 3, 1, 4, 10, Тодор Каблешков 4, 2, Цар Калоян 4, 3, 7, 2, Широка 56, 54, 64, 66, 58, 68, 76, 62, 72, 60, 74, 70, 5, 6

На 29.08.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ - Медешевци: Втора 28, 54а, 12, 42, 30, 36, 34, 52, 41, 24, 25, 56, 8, 38, 44, 16, 74, 27, 68, 15, 62, 35, 29, 48, 60, 20, 50, 22, Двадесет и Втора 2, Двадесета 10, 2, 14, 8, 5, 6, 9, Дванадесета 6, 4, Девета 3, 2, 1, Деветнадесета 2, 1, Десета 4, Единадесета 8, 4, 1, 6, 13, 9, Осемнадесета 6, 1, Осма 5, 2, 3, Пета 18, 12, 15, 17, 11, 4, 26, Петнадесета 9, Първа 23, 36, 8, 37, 27, 3, 7, 10, 12, 29, 5, 14, 2, 6, 20, Седемнадесета 5, Трета 5, 11, 6, 30, 8, 10, 29, 1, 17, 18, 15, 23, 21, 31, 16, 28, 12, 7, 4, 25, Тринадесета 3, 1, 7, Четвърта 1, 10, 4, 7, Четиринадесета 4, Шеста 3, 1

На 29.08.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ - Милчина Лъка: Втора 23, 18, 45, 52, 48, 11, 36, 21, 10, 28, 6, 17, 42, 34, 33, 32, 24, 38, 35, 12, 31, 14, 44, 46, 29, 47, 26, 30, 25, 15, Девета 4, 3, 2, 1, Единадесета 2, 3, 1, Пета 1, 3, 2, Първа 29, 40, 17, 16, 36, 37, 7, 15, 44, 26, 33, 51, 4, 8, 46, 22, 20, 31, 28, 34, 35, 43, 6, 27, 24, 48, 53, 1, 41, 5, 10, 30, 19, 9, 13, 52, 32, 54, 11, 21, 38, 18, 49, 25, 14, 42, 12, 50, 39, ТП 1, 23, 45, 2, 47, Седма 2, 1, Трета 22, 20, 4, 12, 6, 40, 14, 18, 38, 8, 34, 2, 16, 30, 32, 26, 36, 24, Четвърта 25, 19, 27, 23, Шеста 1

Община Димово  

На 30.08.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Извор, Общ. Димово: Двадесет и Втора 3, Двадесет и Девета 4, 1, 2, Двадесет и Осма 1, 2, Двадесет и Пета 14, 20, 31, 18, 26, 8, 25, 4, 23, 27, 6, 2, 11, 16, 13, 10, 12, 28, Двадесет и Седма 2, 1, Двадесет и Шеста 28, 10, 30, 26, 4, 5, 20, 22, 7, 16, 12, 9, 18, 13, 15, Тридесет и Втора 3, Тридесета 4, 12, Тринадесета 22, 15

Община Кула  

На 26.08.2019 г. /09:00 - 15:30 ч./   На 27.08.2019 г. /09:00 - 15:30 ч./   На 28.08.2019 г. /09:00 - 15:30 ч./   На 29.08.2019 г. /09:00 - 15:30 ч./   На 30.08.2019 г. /09:00 - 15:30 ч./ - Старопатица: Двадесет и Девета 5, 1, 3, 2, 7, Двадесет и Осма 8, 20, 1, 9, 23, 13, 14, 11, 2, 3, Двадесет и Пета 3, 2, 1, 4, Двадесет и Първа 11, 1, 9, 13, 10, 16, 12, Двадесет и Седма 7, 8, 9, 11, 10, 1, 6, Двадесет и Трета 1, 14, 12, 16, 9, 11, Двадесет и Четвърта 5, 13, 3, 1, 4, 2, 9, 17, 11, 19, 15, 7, 21, 8, 6, Двадесет и Шеста 4, 2, 12, 3, 1, Деветнадесета 6, 5, 8, 3, Осемнадесета 1, 7, 3, 4, 5, 8, 6, 2, Петнадесета 39, 43, 47, 28, 45, 30, 26, 40, 41, Първа 93, 88, 78, 66, 103, 67, 58, 100, 69, 82, 54, 91, 86, 89, 73, 99, 104, 76, 72, 62, 65, 90, 102, 106, 101, 84, 68, 52, 61, 75, 51, 85, 64, 59, 87, 81, 57, 80, 63, 55, Седемнадесета 5, 2, 4, 3, 7, Седма 3, Трета 7, Шестнадесета 21, 44, 40, 18, 25, 7, 23, 27, 42, 31, 38, 36

Община Ново село  

На 26.08.2019 г. /13:00 - 15:00 ч./ - Винарово, Общ. Ново село: 156023, Втора 22, Дванадесета 10, 43, Пета 91, 83а, 85, 83, Първа 104, 107, 99, 14, 124, 96, 134, 11, 101, 105, 122, 80, 97, 100, 87, 118, 115, 103, Седма 13, 4, Тринадесета 50, 44, 48

На 26.08.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Винарово, Общ. Ново село: Втора 33, 29, 41, 31, 34, 64, Двадесет и Втора 1, Двадесет и Девета 2, 1, Двадесет и Осма 1, 3, 5, Двадесет и Първа 2, 1, 6, 4, Двадесет и Седма 8, 1, 2, Двадесет и Трета 2, Двадесет и Четвърта 2, 4, 1, 6, Двадесет и Шеста 5, 2, Двадесета 8, 10, 2, Дванадесета, Пета 57, 28, 25, 38, 30, 53, 17, 26, 47, 69, 67, 8, 51, 63, 21, 40, 22, 61, 18, 36, 65, 34, 55, 29, 43, 49, 32, 24, 6, 73, Първа 81, 29, 3, 32, 5, 70, 50, 37, 64, 69, 44, 72, 77, 66, 40, 47, 43, 39, 53, 55, 33, 36, 34, 76, 12, 74, 58, 38, 79, 75, 41, 49, 35, 48, 42, 68, 56, 63, 65, Седма 3, 1, Трета 33, 17, 19, 29, 21, Шеста 4, 2, 8, 6, 3, 5, 1

На 27.08.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Неговановци: Втора 1, 7, 5, 3, Двадесет и Втора 1, Двадесет и Девета 9, Двадесет и Осма 5, Двадесет и Първа 2, Двадесета 4, 15, 5, 9, 7, 8, Дванадесета 10, 2, 6, 8, 4, Девета 13, 11, 2, Деветнадесета 3, 2, 1, 13, 5, до Училище, Единадесета 8, 6, Осемнадесета 4, 3, 8, 2, 1, Осма 2, 4, 3, 5, 1, Пета 4, 15, 8, 5, 1, 19, 2, 23, 11, 7, Петнадесета 5, 7, 1, 6, 4, 3, Първа 33 УПИ Vі-487, Кв. 7, 11, 42, 44, 6, 20, 3, 46, 34, 2, 9, 29, 27, 13, 35, 50, 8, 33, 40, 12, 25, 54, 5, 15, 24, 21, 30, 26, 36, 4, 22, 48, 7, 23, Седемнадесета 3, 4, Седма 4, 5, 7, 16, 2, 1, 14, 11, 6, 8, 12, 20, Трета 6, 4, 2, Тридесет и Първа 2, Тридесета 2, Тринадесета 1, 4, 2, 26, 3, Четвърта 33, 47, 19, 39, 2, 5, 21, 20, 16, 35, 26, 41, 32, 7, 14, 22, 3, 9, 28, 30, 39 Б, 17, 8, 36, 37, 25, 6, 27, 29, 12, Четиринадесета 10, 5, 6, 1, 8, 2, 7, Шеста 3, 1, 2, 9, 6, 8, Шестнадесета 8, 4

На 27.08.2019 г. /13:00 - 15:00 ч./ - Неговановци: Двадесет и Девета 8, Двадесет и Осма 16, 14, 12, 10, Двадесет и Пета 6, 4, Двадесет и Първа 21, 23, 11, 3, 14, 2, 8, 7, 6, 12, 5, 10, 15, 1, 4, 17, 9, Двадесет и Седма 2, Двадесет и Трета 2, Двадесет и Четвърта 12, 6, 5, 14, 7, 1, 9, 11, 4, 3, Двадесет и Шеста 3, 4, 1, 5, 10, Двадесета 3, 4, 2, 38, 1, Девета 2, 5, 13, 3, 1, Пета 31, 37, 18, 20, 29, 28, 35, 30, 39, 26, 41, 34, 91, 36, Първа 34, 2, Седемнадесета 1, Седма 4, 23, 13, 21, 50, 36, 40, 11, 15, 48, 46, 27, 20, 33, 22, 25, 52, 26, 38, Трета 20, УПИ 3 - 451 Кв 35, Четвърта 55, 45, 47, 77, 48, 71, 59, 62, 58, 44, 60, 66, 40, 50, 70, 74, 75, 68, 56, 14, 65, 38, 78, 57, 49, 69, 73, 42, 46, 54, 67, 52, Шеста 10, 16, 36, 17, 38, 26, 34, 15, 25, 27, 24, 19, 14, 18, 11, 30, 13, 28

На 28.08.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Ясен, Общ. Ново село: 4 - 180 Кв 14, IV - 171 Кв. 18, Втора 1, 9, 3, 5, 4, Двадесет и Втора 46, 37, 73, 23, 36, 50, 29, 25, 36 А, Двадесет и Пета 7, Двадесет и Първа 55, Двадесет и Седма 5, Двадесета 14, Дванадесета 8, 5, 9, 12, 15, 21, 39, 11, 2, 6, 1, 10, 20, 34, 22, 14, 17, 23, 13, 7, 4, Девета 2, 17, 10, 6, 9, 11, 4, 23, 21, Деветнадесета 12, 25, 33, 27, 23, 9, 10, Десета 7, 5, 9, Пета 6, 2, 18, 12, 4, 20, 8, 16, 10, Първа 2а, 12, 2, 10, 34, 86, 18, 14, 6, 16, 15, 20, 8, 54, 52, Седемнадесета 19, 1, 36, 6, 13, Седма 9, 5, 22, 12, 1, 24, Трета 1, 8, 12, 5, 4, 10, 3, Тридесет и Втора 19, Тридесет и Шеста 1, Четвърта 7, 1, 5, 6, Шеста 10, 21, 8, 19, 25, 6, 5, 20, 14, Шестнадесета 10

На 28.08.2019 г. /13:00 - 15:00 ч./ - Ясен, Общ. Ново село: 008 до Плажната Ивица, Втора 1а, 19, 15, Двадесет и Втора 11, 23, 2, 5, 3, Двадесет и Първа 4, 7, 2, 9, Двадесета 3, 1, Дванадесета 60, 46, 47, 59, 38, 2, 57, 4, 42, 55, 54, 56, 36, 50, 45, Девета, Деветнадесета 5, Десета 5, 15, Петнадесета 13, 23, 15, 10, ПИ 000007, Първа 6, 23, Седма 19, 15, Трета 2, Тридесет и Четвърта 28, 26, 1, Тринадесета 6, 10, 11, 3, 2, 15, 4, 12, 13

На 29.08.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Флорентин: Дванадесета 21, 13, 14, 35, 22, 11, 1, 19, 16, 37, 7, 31, 2, 6, 4, 28, 3, 18, 12, 15, 20, 26, 24, 5, 10, 9, 39, Единадесета 33, 17, Първа 91, 98, 106, 129, 78, 113, 115, 50, 125, 103, 61, 63, 34, 83, 116, 54, 112, 105, 66, 109, 117, 127, 64, 59, 97, 99, 108, 42, 58, 102, 110, 119, 3, 60, 75, 104, 87, 70, 48, 111, 56, 101, 143, 72, 52, 86, 120, 81, 65, 79, 89, 90, 76, 123, 107, 121, 84, 74, 100, 85, 94, 73, 95, 118, 88, 62, 77, Седемнадесета 2, 1, Тринадесета 12, 10, 3, 7, 2, 1, 5, 4, 14, Четиринадесета 1, 6, Шестнадесета 5, 2, 1, 7, 4, 3

На 29.08.2019 г. /13:00 - 15:00 ч./ - Флорентин: Втора 15, 4, 9, 3, 11, 2, 1, 19, 7, 5, Девета 3, 5, 1, 2, Десета 17, 6, 2, 5, 12, 18, 15, 16, 9, 4, 10, 7, 1, Единадесета 4, 15, 2, 9, 11, 5, 6, 7, Осма 9, 16, 17, 8, 3, 5, 2, 1, 13, 6, 12, 10, 15, 7, Пета 4, 11, 8, 1, 5, 2, 12, 3, 10, 9, 7, Първа 305, 21, 18, 43, 16, 23, 44, 35, 39, 22, 8, 30, 5, 20, 45, 37, 36, 29, 6, 41, 14, 32, 11, 38, 55, 3, 7, 33, 49, 47, 40, 46, 27, 42, 24, 31, 4, Седма 27, 3, 9, 25, Четвърта 15, 6, 25, 1, 4, 11, 5, 17, 13, 2, 19, 3, 8, 9

На 30.08.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Ново село, Общ. Ново село: Архитект Илия Попов 131, 121, 137, Георги С. Раковски 5, 2, Драва 13, 1, 22, 4, Дунав 7, 1, 22, 8, 13, 5, Любен Каравелов 4, 6, 1, Отец Паисий 1, Пенчо Славейков 16, Радецки 3, Росица 7, 4, 5, 2, 1, Страцин 22, 14, 21, 7, 11, 19, 25, 10, 9, 16, 18, 12, 13, 5, 20, Тимок 3, 18, 1

На 30.08.2019 г. /13:00 - 15:00 ч./ - Винарово, Общ. Ново село: Втора 13, Дванадесета 7, 13, Девета 1, 14, 16, 8, 3, 12, 10, 9, Деветнадесета 5, 8, 4, 6, 2, 3, 1, 7, Десета 10, 22, 18, 6, 9, 12, 13, 5, 7, 3, 8, 4, 11, 14, 16, Осемнадесета 4, 5, 6, 7, къща, 12, 3, Осма 14, 1, 16, 8, 2, Пета 1, 9, Петнадесета 12, 10, 6, Първа 21, 28, 16, 18, 19, 20, 27, 6, 15, 9, 4, 10, 8, 30, 23, 26, 25, 5, 17, 7, Седемнадесета 10, Трета 4, 1, 11, 2, 5, Тринадесета 9, Четвърта 3, Шестнадесета 3, 1, 2

Община Ружинци  

На 27.08.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Дреновец: 23 Септември 15, 14, 6, 17, 7, 5, 19, 23, Витко Иванов 3, 10 А, Витоша 5, 8, 3, 2, 1, 2 А, 6, Георги Димитров 192, 136, 194 А, 167 Б, Девети Септември 2, Железничар 21, Иван Вазов 2, Кольо Фичето 1, 8, 4, Лебед №2, 4, 6, Лом 3, 1, 4, Марица 3, 4, 2, 1, 5, Митко Палаузов 6, 3, 8, Огоста 2, 1, Пирин 2, 3, Пролет 2, Райна Княгиня 2, 4, Росица 4, 6, 2, 3, Седемнадесет Партизани 1, Спортист 17, Средна Гора 2, 8, 5, 4, 7, 6, 1, 3, Стефан Караджа 3, 9, 5, 6, 1, 11, 2, 13, 8, 7, 15, Толбухин 10, 8, 3, 24, 9, 20, 36, 32, 6, 5 А, 19, 5, 26, 18, 12, 30, 4, 17, Цар Калоян 3, 1, Цибър 2, Черно Море 2, 1, 5, 3, 3а, 7, Юрий Гагарин 3, 6, 2, 4, 1

На 27.08.2019 г. /12:30 - 16:00 ч./ - Дреновец: Александър Стамболийски 6, 2, 4, 5, 3, Ангел Кънчев 6, 4, Витоша 1, Георги Димитров 113, 109, 97, 81, 128, 92, 105, 193, 115, 57, 98, 118, 94, 210, 83, 120, 56, 119 Б, 103, 43, 90, 100, 55, 116, 63, 118 А, 117, 115а, 88, 53, 79, 67, 87, 115 Б, 124, 110, Георги Кирков 15, Градище 2, 3, Димчо Дебелянов 4, 5, 9, 6, 11, 3, 1, Добруджа 23, Железничар 26, 13, 11, 1, 27, 23, 21, 9, 3, Зоя Космодамянская 7, 3, 9, 11, Лотос 5, 3, Магура 2, 6, 10, 9, Милин Камък 6, 4, 2, 3, Нарцис 6, 2, Неофит Рилски 6, 4, 8, Никола Й. Вапцаров 2, Осъм 8, 4, Палма 12, 2, 5, Спортист 19, 1 А, Стара Планина 4, 2, 1, Христо Смирненски 14, 1, 4, 6, 10, 8, 16, 2, Чавдар 9, 7, Чепино 2, 10, 1, Янтра 2, 6, Ясен 8, 10, 7

На 29.08.2019 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Дреновец: Бдин 5, 3, 4, 7, 1, Боян Чонос 6, Вела Пеева 7, 2, 5, Витко Иванов 10, 15, 19, 10 А, 8, 9, 3, 13, Георги Димитров 192, 209, 218, 224, 226, 204, 169, 212, 187, 205, 167а, 216, 179, 137, 185, 199, 139, 203, 232, 191, 193, 173, 210, 177, 200, 214, 175, Девети Май 6, 8, 1, 4, Евгени Михайлов 23, 3, 4, 9, 24, 6, 1, 18, Космос 2, Лебед 1, 3, 2, 4, Люлин 6, Металик 3, Миджур 1, Митко Палаузов 2, 4, Огоста 1, Патриарх Евтимий 13, 9, 4, 2, 12, 8, 15, 5, 16, 3, 7, 6, 10, 1, Стефан Караджа 8 А, 14, 21

На 29.08.2019 г. /12:00 - 16:00 ч./ - Дреновец: Витко Иванов 9, Гаврил Генов 2, 3, Георги Димитров 24, 21, 16, 39, 29 А, 11, 25, 29 Б, 41, 14, 22, 64, 49, 23, 70, 58, 80, 45, 72, 84, 66, 48, 40, 43, 36, 44, 19, 32, 51, 67, 60, 68, 52, 15, 17, 29, 28, 54, 82, 20, 62, 27, 13, 37, 33, 42, 50, Девети Септември 24, 18, 3, 26, 14, 16, 4, 6, 20, 8, 9, 17, 2, 11, 28, Камен Петров 2, 6, 4, Лале 1, Марин Дринов 4, 8, 6, 7, 1, 5, 2, Перчо Йорданов 1, Славянска 2, Тодор Петров 1, Христо Ботев 23, 2, 3, 7, 16, 9, 1, 10, 6, 21, 8, 5, 15, 17, 25, 4, Христо Смирненски 9, 7, 20, 18, 15, 26, 24, 1, 5, 22, Цар Самуил 8, 6, 12, 5, 3, 2, 1, 4, Чавдар 1, 2, 3, 5

Община Чупрене  

На 26.08.2019 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Върбово, Общ. Чупрене: 154046, Втора 20, 17, 1, 21, 6, 18, 26, 25, 35, 16, 12, 4, 27, 31, 5, 10, 28, 14, 8, Дванадесета 3, 2, 1, 4, 10, Девета 15, 28, 13, 7, 16, 8, 18, 20, 26, 24, 9, 3, 14 А, 6, 11, 21, 22, 14, 10, Десета 1, 8, 3, 6, 2, 7, 4, 5, Единадесета 2, 6, 14, 3, 1, 8, 4, 11, 10, 5, Осма 12, 6, 8, 10, 4, 1, 3, 2, 10, 9, 15, Пета 3, 1, Първа 62, 48, 46, 56, 50, 52, 81, 73, 79, 66, 61, 85, 54, 87, 83, 44, 25 А, 57 Б, 51, 34, 47, 13, 23, 12, 29 А, 29, 65, 10, 33, 6, 45, 14, 57, 9, 61, 26 Б, 59, 41, 27, 15, 21, 8, 69, 55, 4 В, 11, 31, 28, 32, 22, 2, 35, 7, 39, 1, 43, 38, 71, 5, 37, 49, 3, Седма 4, 2, Трета 18, 13, 9, 26, 20 А, 19, 11, 20 Б, 30, 24, 31, 17, 15, 28, 24, 9, 6, 2, 7, 1, 32, 3, 10, 5, Тринадесета 1, 2, 7, 3 А, 6, 3, 4, УПИ V Кв. 14, Четвърта 2, 6, 1, 3, 6, 7, 5, Четиринадесета 6, 3, 1, 5, 11, 7, 15, 10, 12, 8, Шеста 10, 11, 5, 12, 2, 14, 3, 9, 1

На 26.08.2019 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Горни Лом

На 26.08.2019 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Долни Лом: Лиляна Димитрова 30, 4

На 26.08.2019 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Протопопинци: Втора 2, 13, 10, 7, 8, 1, 12, 15, 3, 4, Девета 1, 4, 2, 6, Десета 2, 3, Единадесета 5, 1, Осма 7, 1, 5, 6, 9, 3, 2, Пета 2, Първа 5, 13, 33, 1, 58, 38, 46, 32, 82, 24, 69, 21, 57, 34, 80, 40, 3, 56, 30, 44, 51, 45, 55, 27, 49, 11, 68, 20, 88, 52, 78, 28, 8, 29, 14, 31, 64, 25 А, 70, 84, 42, 26, 62, 66, 6, 18, 54, 63, 65, 50, 15, Седма 1, 2, 3, Трета 10, 14, 12, 8, 1, Тринадесета 6, 11, 5, 1, 3, Четвърта 16, Шеста 5, 9, 6, 4, 1

На 26.08.2019 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Репляна: VII, Втора 25, 27, 12, 11, 1, 19, 7, 13, 23, 29, 9, 4, 5, 21, 17, 8, 6, 10, 2, 15, Дванадесета 8, 15, 13, 1, 10, 3, 9, 2, 5, 11, 7, 4, 6, Девета 12, 1, 7, 3, 2, 5, Десета 4, 3, 14, 11, 7, 10, 5, 1, 12, 8, 22, 6, 9, 2, Единадесета 2, 3, 1, 6, Осма 11, 15, 29, 9, 30, 12, 25, 7, 6, 10, 31, 28, 33, 19, 16, 22, 20, 5, 27, 21, 13, 2, 18, 14, 17, 24, 8, 3, 23, 1, Пета 1, 7, 2, 9, Петнадесета 2, 1, Първа 44, 26, 53, 41, 27, 69, 32, 47, 46, 75, 65, 38, 51, 12, 71, 22, 43, 59, 42, 39, 14, 10, 49, 31, 45, 7, 73, 19, 1, 34, 8, 30, 36, 28, 5, 25, 11, 3, 61, 35, 70, 33, 55, 67, 40, 63, 2, 15, 6, 17, 24, 29, 4, 9, Седемнадесета 1, 3, Седма 3, 2, 5, 6, 4, 1, 9, 7, 11, Трета 6, 4, 2, 8, 1, Тринадесета 3, 5, 2, 1, Четвърта 17, 29, 8, 7, 1, 13, 4, 6, 15, 11, 9, 3, 23, 19, 18, 22, 16, 25, 2, 21, 5, 20, 31, 27, Четиринадесета 1, 2, Шеста 7, 4, 1, 6, Шестнадесета 7, 3, 1, 5, Имот000331

На 26.08.2019 г. /09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Търговище, Общ. Чупрене: Безименна Мандра, Пом. С/Ция, Кантон

На 26.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч.; 09:00 - 09:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Чупрене: Асен Балкански 56, 30, 60, 34, 37, 54, 28, 26, 35, 31, 41, 72, 55, 27, 51, 24, 38, 39, 45, 50, 68, 59, 44, 62, 29, 48, 43, 49, 36, 46, 172, 136, 150, 115, 162, 131, 125, 107, 119, 146, 138, 68, 170, 176, 111, 101, 107 А, 117, 158, 180, 132, 122, 99, 129, 111 А, 164, 130, 100, 154, 140, 135, 144, 105, 148, 160, 97, 79, 87, 122, 74 А, 95 А, 88, 78, 112, 124, 81, 89, 120, 84, 77, 75, 91, 65, 96, 118, 82, 63, 74, 94, 67, 93, 80, 73, 98, 76, 68, 110, 108, 86, 90, 104, 85, 116, 7, 5, 8, 1, 2, 21, 12, 19, 20, 114, 11, 3, 10, 37, 14, Втора 1, 6, 6, 16, 18, 20, 1, 14, 26, 9, 11, 24, 7, 22, 2, Двадесет и Втора 1, 8, 2, 12, 9, 11, Двадесет и Девета 29, 4, 3, 2, Двадесет и Осма 10, 4, 2, 3, 6, 1, 8, Двадесет и Пета 7, 3, 2, 5, 3, Двадесет и Първа 12, 8, 20, 16, 18, 26, Двадесет и Седма 4, 2, 10, 1, 6, Двадесет и Трета 8, 2, 1, 5, 3, Двадесет и Четвърта 2, 7, 1, 2, 3, Двадесет и Шеста 102, 2, 3, 1, 4, Двадесета 12, 2, 6, 4, Дванадесета 1, Девета 26, 18, 7, 15, 13, 17, 9, 3, 5, 19, 12, 11, 1, Деветнадесета 6, 5, 1, 2, 10, Десета 2, Единадесета 14, 4, 9, 3, 13, 8, 12, 2, 16, 10, 6, 7, 1, 11, Осемнадесета 18, 8, 6, 13, 15, 4, 9, 3, 10, 2, 20, 14, 7, 1, 16, 5, 22, 11, 5, 1, Осма 2, 14, 1, 3, 15, 11, 13, 5, 10, 2, Пета 2, 4, 1, 6, Петнадесета 4, 9, 7, 3, 2, 6, 5, 2, Първа 4, 12, 5, 4, 1, 2, Седемнадесета 17, 11, 7, 2 А, 2, 13, 25, 5, 3, 9, Седма 5, 1, 4, 6, 3, Трета 4, 6, 1, Тридесет и Втора 28, 23, 30, 5, 36, 25, 37, 1, 14, 16, 6, 24, 7, 2, 29, 46, 15, 40, 44, 8, 17, 34, 48, 27, 12, 10, 19, 20, 31, 13, 4, 26, 32, 42, 22, 9, 8, Тридесет и Девета 2, Тридесет и Осма 3, 1, Тридесет и Пета 4, 1, 2, 6, Тридесет и Първа 40, 26, 17, 34, 36, 28, 42, 38, 25, 30, 24, 19, 10, 14 А, 14, 2, 12, 8, 4, 16, 20, 18, 22 А, 22, Тридесет и Седма 1, Тридесет и Трета 1, 8, 4, 5, Тридесет и Шеста 1, 4, 2, Тридесета 1, Тринадесета 2, 3, 4, Четвърта 8, 5, 7, 14, 12, 6, 2, 1, Четиридесет и Втора 2, Четиридесет и Първа 4, 12, 2, 20, Четиридесет и Трета 21, 31, 11, 1, 19, 17, 3, 13, 7, 15, Четиридесет и Четири 2, 8, Четиридесета 5, 3, 1, 13, 26, 10, 23, 4, 30, 18, 16, 27, 11, 39, 12, 31, 25, 2, 19, 32, 9, 24, 15, 17, Четиринадесета 2, 8, 24, 6, 3, Шеста 2, Шестнадесета 6, 1, 3, 2

На 28.08.2019 г. /09:15 - 16:00 ч./ - Белоградчик: Неизвестна Бунгала Военни-( Чачин Камък)

По статията работи:

Галина Александрова