НАЧАЛО » българия

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България - област Враца, за периода 26 - 29 август 2019 г.

fb
3E news
fb
23-08-2019 12:23:00
fb

ОБЛАСТ ВРАЦА  

Община Бяла Слатина  

На 26.08.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 27.08.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 28.08.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 30.08.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Търнак: Ален Мак 2, 5, 4, 6, 8, 3, Божур 6, Васил Тодоров 1, 5, 4, Владая 1, Вълю Симеонов 14, 2, 4, 13, 1, 7, 11, 9, 10, 3, 8, 6, 5, Гено Петров 6, 4 УПИ II-811, Кв. 10, 7, 3, 4, 5, 1, 17, 11, 15, 14, 13, 9, 8, 2, Гео Милев 12, 8, 6, 4, 1, 2, 10, Георги С. Раковски 28, 24, 13, 9, 30, Граф Игнатиев 30, Иван Вазов 36, 34, 43, 39, Иван Ненов 13, 8, 3, 16, 7, 6, 4, 17, 11, 10, 15, 12, Иван Ненов 14, Илия Станев 4, 19, 7, 18, 12, 3, 14, 6, 17, 10, 5, 9, 8, 11, 1, 13, 16, 20, Крайбрежна 12, 10, 8, Крайна 8, 6, 10, 76, 4, 27, 74, 31, 72, 33, Крайна 3, 7, 62, 82, Кръстовище Ив. Ненов Г. Петров, Ленин 14, 20, 11, 24, 9, 13, 12, Обнова 2, 7, 17, 18, 4, 13, 1, 9, 3, 26, 22, 14, 5, 12, 8, 10, 6, 11, 24, 15, Оборище 1, 5а, 5, Опълченска 10, 4, 3, Ропотамо 4, 3, 2, 1, 6, Сан Стефано 17, 32, 8, 21, 19, 6, 13, 15, 29, 16, ТП13 УО, 37, 25, 14, Септемврийци 66, 37, 80, 25, 31, 29, 33, 70, 62, 86, 74, 21, 64, 27, 76, 35, 82, 84, Тодор Каблешков 5, 2, 3, 7, 4, Христо Смирненски 40, Цар Асен 16, 6, 18, 14, 7, 8, 10, 5, 4, 20, 9, 17, 2, 22, 3, 23, 1, 19, 12, Цар Калоян 17, 15, 13, Цар Симеон I-ви 10, 6, 7, 4, 1, Шейново 7, 1, 9, 15, 21, 5, 3, 13, 11, Шипка 16, 13, 2, 11, 14, Юрий Гагарин 47, 6, 4, 5, 2, 10, 1, 3, 13, 7, УПИ Vіі - 252, Кв. 21

На 26.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Галиче: Беласица 2, Бузлуджа 6, 5, 8, 2, 14, 3, 4, 9, Васил Левски 2, 8, 5, 1, 10, 7, 4, 6, Витиня 1, Войвода 1, Ген. Леонов 5, 2, Ген. Скобелев 2, 4, 10, 12, Гео Милев 1, 3, Георги Бенковски 25, 13, 11, 26, 22, 5, 19, 4, 23, 18, 24, 8, 10, 27, 17, 15, Георги Димитров 37, Димитър Благоев 20, Дунавец 1, 4, 2, 5, Елин Пелин 10, 1, 3, 4, 6, Звезда 9, Иглика 6, 8, 4, 3, 11, 1, 2, 5, 7, 9, Кирил и Методий 2, 3, 5, Козлодуй 17, 19, Коста Златарев 14, 7, 12, 8, 13, 4, 5, 10, 3, 17, 2, 11, 9, 1, Мургаш 5, Никола Обретенов 3, 21, 5, 6, 7, 10, 4, 1, 9, 12, 18, 11, 19, 2, 8, 13, Оборище 16, Панайот Хитов 10, 3, 16, 1, 6, 2, 4, 8, 12, 14, 20, Партизанска 10, 22, 14, 1, 18, 16, 5, 6, 8, 3, Победа 3, Странджа 1, Струма 4, Христо Ботев 2, 3, Христо Смирненски 4, 13, 3

На 27.08.2019 г. /08:00 - 16:00 ч./   На 28.08.2019 г. /08:00 - 16:00 ч./   На 29.08.2019 г. /08:00 - 16:00 ч./   На 30.08.2019 г. /08:00 - 16:00 ч./ - Галиче: Водотечна 10, 4, 6, 18, 30, 7, 1, 14, 8, 16, 20, Д-Р Петър Берон 4, 16, 5, 1, 7, 20, 2, Дунавец 5, Княз Дондуков 10, 7, Никола Вапцаров 50, 26, 48, 12, 52, 10, 62, 18, 6, 56, 58, 13, 30, 20, 60, 4, 15, 22, 54, 34, 33, 16, 32, Панайот Хитов 8, 26, 19, 36, 20, 30, 7, 11, 22, 6, 34, 24, 15, Петко Р. Славейков 45, 43, 44, 41, 46, 13, 42, 10, 26, 31, 39, 34, 47, 22, 40, 28, Пирин 4, 5, Трънска 2, 3, Христо Ботев 4, Христо Смирненски 15, Цар Асен 6, 7, 2, 1, 4, Цар Симеон I-ви 8, 3, 4, 5, 1, 10, 6, Янко Забунов 11, 15, 24, 30, 19, 25, 16, 18, 14, 20, 17, 10, 5, 13

На 29.08.2019 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Търнак: Ален Мак 2, 5, 4, 6, 8, 3, Божур 6, Васил Тодоров 1, 5, 4, Владая 1, Вълю Симеонов 14, 2, 4, 13, 1, 7, 11, 9, 10, 3, 8, 6, 5, Гено Петров 6, 4 УПИ II-811, Кв. 10, 7, 3, 4, 5, 1, 17, 11, 15, 14, 13, 9, 8, 2, Гео Милев 12, 8, 6, 4, 1, 2, 10, Георги С. Раковски 28, 24, 13, 9, 30, Граф Игнатиев 30, Иван Вазов 36, 34, 43, 39, Иван Ненов 14, Иван Ненов 13, 8, 3, 16, 7, 6, 4, 17, 11, 10, 15, 12, Илия Станев 4, 19, 7, 18, 12, 3, 14, 6, 17, 10, 5, 9, 8, 11, 1, 13, 16, 20, Крайбрежна 12, 10, 8, Крайна 3, 7, 62, 82, Крайна 8, 6, 10, 76, 4, 27, 74, 31, 72, 33, Кръстовище Ив. Ненов Г. Петров, Ленин 14, 20, 11, 24, 9, 13, 12, Обнова 2, 7, 17, 18, 4, 13, 1, 9, 3, 26, 22, 14, 5, 12, 8, 10, 6, 11, 24, 15, Оборище 1, 5а, 5, Опълченска 10, 4, 3, Ропотамо 4, 3, 2, 1, 6, Сан Стефано 17, 32, 8, 21, 19, 6, 13, 15, 29, 16, ТП13 УО, 37, 25, 14, Септемврийци 66, 37, 80, 25, 31, 29, 33, 70, 62, 86, 74, 21, 64, 27, 76, 35, 82, 84, Тодор Каблешков 5, 2, 3, 7, 4, Христо Смирненски 40, Цар Асен 16, 6, 18, 14, 7, 8, 10, 5, 4, 20, 9, 17, 2, 22, 3, 23, 1, 19, 12, Цар Калоян 17, 15, 13, Цар Симеон I-ви 10, 6, 7, 4, 1, Шейново 7, 1, 9, 15, 21, 5, 3, 13, 11, Шипка 16, 13, 2, 11, 14, Юрий Гагарин 47, 6, 4, 5, 2, 10, 1, 3, 13, 7, УПИ VІІ - 252, Кв. 21

Община Враца  

На 29.08.2019 г. /10:15 - 10:30 ч./ - Баница: 9-ти Септември 15, 41, 17, 6, 20, 8, 9, 28, 45, 53, 1, 19, 27, 18, 49, 34, 29, 36, 39, 11, 26, 37, 15, 47, 14, 25, 33, 31, 38, 2, 51, 5, 57, 32, 21, 30, 16, 23, 35, 13, 24, 40, 12, 55, Александър Стамболийски 38, 44, 34, 45, 14, 25, 2, 36, 29, 18, 21, 23, 20, 3, 28, 4, 26, 47, 24, 15, 5, 10, 33, 7, 27, 19, 17, 11, 8, 43, 30, 16, 31, 22, 35, 12, 32, 37, 9, 41, 88, 84, 78, 109, 64, 91, 92, 79, 75, 82, 62, 95, 70, 101, 99, 93, 83, 87, 90, 72, 56, 107, 77, 58, 113, 86, 60, 80, 105, 74, 97, 89, 68, 85, 59, 51, 65, 52, 55, 56, 53, 61, 46, 73, 67, 50, 63, 71, 57, 49, 48, 54, 69, 81, 1, Батак 7, 5, 12, 6, 2, 4, 10, 9, 8, 1, Ботуня 2, 3, 4, 5, 21, 19, 1, 23, 10, 11, 9, 8, 13, 12, 6, Брацигово 29, 19, 27, 13, 11, 20, 23, 18, 17, 21, 12, 25, 14, 16, 31, 4, 1, 8, 3, 9, 5, 2, Бузлуджа 5, 4, 3, Васил Коларов 10, 9, 6, 38, 13, 44, 29, 22, 28, 1, 32, 40, 11, 36, 27, 17, 20, 7, 24, 8, 4, 15, 19, 18, 3, 4, Вихрен 1, 3, 13, 19, 5, 17, 15, Гео Милев 14, 4, 6, 10, 8, 23, 21, 3, 17, 18, 13, 26, 22, 5, 20, Георги Димитров 1, 16, 7, 10, 24, 3, 6, 26, 5, 30, 9, 4, 8, 12, 58, 52, 27а, 54, 19, 36, 40, 22, 30, 25, 42, 28, 48, 38, 44, 13, 11, 50, 23, 20, 34, 21, 27, 46, 17, 15, 62, 80, 29, 76, 53, 68, 33, 51, 74, 43, 82, 41, 72, 60, 70, 86, 49, 35, 8, 31, 39, 78, 64, 45, 37, 84, Димитър Благоев 12, 3, 8, 6, 2, 10, 4, 1, 16, 13, 11, 5, 24, 7, 22, 12, 14, 15, 10, 9, Димитър Георгиев 7, 1, 23, 3, 16, 2, 18, 13, 11, 27, 8, 31, 14, 29, 6, 21, 17, 4, 9, 19, 15, 5, Еделвайс 13, 5, 4, 2, 7, Здравец 1, 2, 6, 5, 4, 8, Ивайло 5, Иван Вазов 4, 12, 9, 14, 1, 6, 7, 3, 8, 10, 5, 2, Иван Нивянин 7, 10, 8, 5, 1, 2, 9, 16, 4, Иглика 5, 3, 7, 1, 11, 9, Йордан Лютибродски 12, 18, 7, 10, 11, 8, 6, 1, 3, 13, 4, 19, 5, 15, 27, Комсомолска 35, 23, 37, 27, 10, 15, 8, 17, 31, 4, 14, 19, 29, 6, 33, 12, 16, 3, 11, 5, 13, 7, 19, 1, 9, Лена 4, Лозенец 10, 3, 8, 2, 6, 15, 17, 19, местност Банята Пс, местност Край село Базова Ставция VIVatel, местност Селски Площад Пс, Милин Камък 7, 15, 10, 13, 8, 3, 7, 21, 5, 9, 17, 11, 19, 23, 1, 6, Мир 5, 3, 1, 2, Никола Вапцаров 12, 1, 6, 4, 14, 2, 16, 3, 8, 10, 5, Никола Марков-Колката 4, 1, 3, 14, 7, 10, 9, 5, 2, 12, Нил 21, 11, 12, 19, 6, 5, 18, 8, 3, 17, 15, 16, 10, 2, 7, 9, 14, 1, Одрин 2, Пети Конгрес 25, 19, 17, 23, 13, 21, 7, 8, 15, 3, 6, 26, 22, 24, Петко Р. Славейков 10, 4, 9, 8, 5, 7, 3, 1, 2, 6, Преслав 8, 5, 1, 4, 6, Радецки 4, 6, 8, 9, 3, 5, 1, 2, 7, Райко Даскалов 10, 7, 18, 24, 6, 20, 15, 11, 3, 1, 9, 49, 40, 47, 42, 45, 43, 17, 19, 29, 30, 31, 32, 27, 36, 41, 38, 39, 34, 33, 25, 28, Рила 2, 10, 7, 3, 12, 4, 6, 11, 9, 5, 1, 8, Роза 9, 6, 1, 3, 8, 5, Скът 1, 1, 1, 1, 23, 1, 13, 3, 15, 21, 11, 19, 1, 1, 1, Спортна 8, 3, 4, 6, 1, Струма 5, 4, 3, 1, Тракия 10, 5, 7, 4, 12, 18, 2, 16, 1, Трапезица 3, 2, 2, Хан Аспарух 2, 4, 1, 3, Христо Ботев 14, 12, 10, 7, 5, 2, 4, 1, 3, Цар Асен 4, 1, 3, Цар Калоян 1, 4, 14, 2, 11, 2, Чапаев 5, 3, 8, 1, 6, 2, Шипка 6, 8, 19, 22, 23, 13, 21, 15, 4, 16, 17, 9, 11, 2, 14, 5

На 27.08.2019 г. /08:30 - 10:00 ч./ - Враца: Васил Кънчов 80, 86, 80, 94, 80 Гараж, 80, 98, 96, 92, 80 Гараж 4, Екзарх Йосиф 48, Зорница 9, 5, 5, 13, 7, 1, 15, 4, 11, 19, 10, 3, 17, Козлодуйски Бряг 9, 13, 38, 11, 44, 15, 40, 42, 36, Кокиче 16, 19, 13, 23, 25, 15, 11, 29, 27, 21, 9, 17, Милин Камък 1, 6, 4, 8, 2, Минзухар 14, 22, 24, 16 А, 17, 16, 15, 19, 13, 18, 16а, 12, 26, 20, Найден Геров 4, Неофит Бозвели 6, 5, 2, 8, 3, 4, Самуил 4, Цар Обединител 4, 1, 9, 3, 6, 2

На 27.08.2019 г. /14:00 - 15:00 ч./ - Враца: Вардар 15, Ген. Леонов 93, Георги Апостолов 32, 20, 24, 10, 8, 14, 38, 42, 40, 34, 28, 12, 18, 30, 26, 36, Иван Тричков 2а, Кръстьо Бързаков 4, 2, Скакля 11, 13, 9, 15, 21, 17, 7, 19

На 28.08.2019 г. /08:30 - 10:30 ч./ - Враца: 12259. 444. 1 и 12259. 444. 9, 12259. 617. 27, Георги Апостолов 62, местност Джудански Поток, Стоян Ц. Даскалов

На 29.08.2019 г. /09:00 - 10:15 ч./ - Враца

На 29.08.2019 г. /10:15 - 10:30 ч./ - Враца: Амур 1, Ангел Грамчев 4, Имот №9440172, Индустриална Склад №8, Череша

На 29.08.2019 г. /10:15 - 10:30 ч./ - Голямо Пещене: Ален Мак 10, 3, 1, 5, 6, 15, 13, 2, 21, 5, Арда 12, 15, 33, 21, 19, 17, 35, 27, 24, 23, 14, 29, 6, 7, 2, 11, 13, 1, 3, 9, Баба Тонка 6, 6, 4, 2, 5, 1, 3, Байкал 2, Бузлуджа 16, 27, 23, 19, 17, 21, 7, 3, 6, 11, 29, 2, 2 А, 4, България 7, 1, 9, 8, 11, 2, 4, 15, 12, 3, 1, Васил Коларов 6, Васил Левски 1 А, 1, 8, 2, 12, 4, 5, 10, 7, 14, 6, 16, 11, 9, 18, Вежен 1, 3, 5, Верила 1, Веслец 4, 2, Витоша 1, 2, 4, 16, 12, 18, 22, 3, 14, 21, 5, 26, 28, 24, 29, 31, 25, 27, 33, 13, 19, 17, 6, 11, 9, 7, 15, Вихрен 4, 14, 12, 11, 8, 9, 10, 13, 2, 15, 20, 6, 2, 4, 3, 1, 20, 5, Владая 2, Волга 2, Възраждане 1, Гео Милев 11, 7, 1, 1, 2, 3, Георги Бенковски 1, Георги Димитров 11, 1, 5, 9, 7, 6, 16, 35, 5, 17, 39, 31, 14, 12, 41, 19, 27, 37, 15, 2, Георги С. Раковски 3, 1, 2, Дружба 7, 8, 6, 5, 4, Еделвайс 4а, 9, 6, 11, 3, 15, 17, 1 А, 4, 25, 13, Елин Пелин 2, 1, 3, Есперанто 7, 2, 3, 10, 6, Ивайло 10, 12, 14, 9, 8, 19, 15, 6, 17, 7, 1, Иван Вазов 3, 9, 20, 2, 10, 6, 14, 5, 11, 8, Иглика 17, 13, 5, 7, 3, 1, Калиакра 4, 3, 8, 1, 5, 7, 2, 6, Камчия 6, 4, 3, 5, 8, 7, Ком 1, 8, 4, 7, 2, 12, Лазар Петров 3, 13, 15, 9, 5, 10, 6, 11, 12, 2, 14, 16, 7, Ленин 37, 32, 38, 34, 36, 33, 35, 40, 14, 57, 12, 26, 9, 25, 45, 71, 13, 49, 59, 22, 29, 17, 2, 63, 50, 48, 42, 27, 52, 28, 54, 53, 18, 47, 58, 19, 62, 51, 2а, 69, 21, 16, 31, 1, 61, 6, 24, 5, 44, 23, 20, ТП Миу, 65, 60, Любен Каравелов 4, 2, 6, 1, местност Селскостопански Двор Пс, Мир 11, 3, 1, 4, 6, 7, 15, 13, 5, 17, Найден Геров 2, 5, 3, 4, 1, 6, Никола Вапцаров 1, 3, 6, 6, Нил 4, 1, 2, Орешака 2, 1, 3, Полето 10, 6, 13, 11, Речка 10, 3, 5, 15, 6, 9, 4, 2, 1, Роза 5, 4, 6, 3, 1, Розова Долина 1, 3, 6, 4, Ропотамо 4, 1, 2, Руен 3, 2, 7, 1, 9, 15, Скът 17, 9, 11, 1, Средна Гора 2, 3, 7, Страцин 7, 9, 8, 6, 11, Теменуга 7, 4, 1, 2, Хан Аспарух 1, Христо Ботев 6, 18, 4, 7, 1, 12, 16, 2, 15, 17, 3, 9, 19, 20, 1, 3, Цар Калоян 3, 7, 1, 5

На 29.08.2019 г. /10:15 - 10:30 ч./ - Гоце Делчев: Драма 23

На 29.08.2019 г. /10:15 - 10:30 ч./ - Мало Пещене: Александър Стамболийски 55, 10, 9, 2 А, 5, 3, 2, 1, Васил Левски 8, Георги Димитров 8, 6, 1, 10, 12, 2, 4, Иван Вазов 6, 10, 1, 7, 5, 8, Иван Нивянин 2, 3, 3, 4, Ком 4, 2, 1, Косматица 3, 1, 2, Лазар Петров 8, 13, 9, 20, 1, 11, 4, 23, 21, 14, 2, 3, 16, 10, 12, 15, 5, 26, 22, 30, 39, 45, 34, 33, 41, 29, 28, 40, 35, 31, 43, 32, 36, 38, местност Входа на селото Пс, Околчица 1, Орешака 4, 5, 6, 1, Скът 4, 12, 2, Трапезица 1, Христо Ботев 1, 18, 5, 6, 2, 4, 12, 3, 13, 8, Цар Асен 9, Шипка 1, 10, 9

На 29.08.2019 г. /10:15 - 10:30 ч./ - Мраморен: Алеко Константинов 4, 8, 1, 6, 3, 2, Александър Стамболийски 8, 5, 2, 1, 7, 6, 4, 3, 60, Амур 1, 2, 4, 3, Ангел Вешев 16, Антон Иванов 1, 16, 5, 3, 13, 19, 12, 21, 14, 17, 8, 18, 11, 15, 10, 4, 9, 23, 2, Баба Тонка 6, 2, 5, 3, 10, 8, 12, 1, 16, 14, Байкал 5, Батак 2, 6, 3, 1, 13, 15, 11, Бачо Киро 2, 3, 5, 6, Беласица 4, 3, 2, Бистрица 7, 5, Божур 1, Бузлуджа 5, 7, 8, 6, 22, 16, 12, 10, 2, 3, 1, 20, 9, 14, 18, Бързия 3, 5, 1, Вешо Ангелов 3, 1, 6, 4, 8, 5, 2, 10, 14, 12, Вит 1, 3, 5, Вихрен 1, Волга 14, 8, 9, 12, 5, 10, 11, 3, 6, 1, Георги Бенковски 6, 2, Георги Димитров 67, 58, 50, 69, 57, 65, 63, 64, 72, 59, 62, 61, 48, 52, 54, 66, 56, 55, 60, 34, 25, 19, 31, 30, 29, 32, 21, 23, 15, 38, 28, 27, 51, 33, 41, 37, 46, 38, 53, 47, 45, 44, 39, 1, 35, 43, 31, 11, 8, 13, 9, 12, 16, 18, 10, 14, 15, 2, 3, 6, 20, 5, 1, 4, 7, Димитър Благоев 2, 12, 46, 5, 10, 16, 7, 18, 3, 8, 1, 4, 20, 53, 29, 25, 32, 68, 37, 56, 57 А, 51, 50, 60, 28, 47, 70, 24, 27, 31, 23, 46, 45, 19, 66, 43, 57, 42, 55, 65, 41, 34, 69, 11, 73, 59, 61, 33, 22, 36, 44, 64, 40, 71, 20, 63, 17, 67, 21, 35, 49, 30, 15, 13, Драва 2, 6, Дружба 2, 3, 1, Иван Стоянов 2, 1, 5, 6, 3, 4, Казашка 1, 11, 6, 4, 12, 8, 7, 10, 9, 5, Камчия 3, 1, 2, 5, Клокотница 8, 1, 4, 2, 6, 12, Кокиче 8, 4, 2, 3, 6, Ком 1, 16, 8, 14, 6, 12, Кръст. Д. Благоев и Камчия, Люлин 2, 5, 4, 3, 1, 7, Люляк 3, 7, 4, 2, 5, 6, Мак 5, 2, 4, 3, 1, Марица 5, 4, 11, 7, 9, 1, 2, 3, местност Голямо Пещене Пс, Милин Камък 4, 4, 6, 2, 8, 1, 7, 9, 12, Мир 5, 1, 7, 3, 2, Младен Георгиев 8, 2, 4, 6, 3, 1, Мраморчица 2, 4, Мургаш 7, 1, 2, 5, 3, Найден Миков 12, 2, 4, Нено Георгиев 7, 8, 5, 13, 4, 9, 3, 6, 10, 1, 12, 2, 22, 20, 21, 18, 24, 15, 19, 17, 16, 14, Одрин 2, 4, 1, 6, Опълченска 7, 19, 21, 2, 33, 27, 4, 11, 12, 25, 22, 6, 10, 35, 16, 15, 31, 8, 1, 17, 23, 3, 13, 5, 14, Оряховска 6, 8, 2, 4, Пирин 16, 18, 8, 6, 12, 10, 14, 4, 2, 1, Рашко Гергов 3, Река Амур 3, Рупите 2, 6, 4, 1, Тинтява 2, 1, Хан Аспарух 3, 1, 13, 9, 11, 7, 15, 5, Христо Ботев 19, 11, 8, 10, 2, 7, 5, 6, 4, 3, 17, 9, Цар Асен 4, 2, Цар Калоян 1, 2, 5, Чапаев 3, 1, Юрий Венелин 3, 4, 1, 2

На 29.08.2019 г. /10:15 - 10:30 ч./ - Оходен: 20-ти Фефруари 4, 2, 1, 26, 20, 18, 12, 24, 14, 10, 28, 22, 9-ти Септември 9, Балкан 35, 16, 12, 2, 18, 8, 6, 4, Бачо Киро 3, 5, 1, 6, 2, 4, Божур 2, 5, 3, 8, Бузлуджа 7, 1, 3, 4, 2, 9, 5, Георги Димитров 60, 64, 45, 61, 65, 68, 51, 47, 58, 53, 67, 62, 59, 66, 49, 55, 57, 63, 18, 1, 61, 42, 23, 18, 11, 13, 4, 34, 36, 50, 16, 8, 5, 33, 27, 21, 1, 6, 20, 12, 15, 56, 29, 24, 46, 32, 54, 10, 28, 9, 3, 44, 48, 7, Гладно Поле 5, 3, 2, 7, Детелина 2, 1, 8, 3, Иван Нивянин 4, 6, 5, 2, 3, 1, 8, 10, Искър 5, 7, 3, 1, Йордан Лютибродски 9, 11, 5, Камен Дол 1, 2, 4, Комсомолска 8, 5, 12, 3, 7, 2, 6, 1, 10, Максим Горки 1, Малчика 2, 1, местност Военните Пс, Митко Палаузов 13, 17, 7, 3, 9, 15, Никола Марков-Колката 12, 2, 6, 8, 10, Осогово 3, 5, 11, 9, 8, 6, 4, 10, Петър Дилов 26, 24, 28, 1, 32, 21, 22, 2, 14, 8, 5, 13, 10, 19, 1, 18, 4, 3, 6, 11, 7, 20, 12, Ропотамо 13, 5, 3, 7, 1, Септември 2, 13, 11, 3, 14, 17, 5, 18, 4, 20, 7, 12, 6, 8, Скът 3, 1, 5, Хан Аспарух 10, 5, 2, 3, 12, 8, 4, 6, Христо Ботев 1, 9, 11, 4, 7, 5, 2, 3, 15, Чапаев 12, 1, 2, 10, 4, 6, 8, 11

На 30.08.2019 г. /08:30 - 18:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Враца: Околчица 2

Община Козлодуй  

На 27.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 28.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 30.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Козлодуй: 9-ти Май 23, 38, 48, 42, 17, 52, 50, 25, 19, 46, 17-А, 21, 40, 36, 44, Иглика 8, 13, 11, 15, 2, 6, 18, 4, 10, 20, Ком 7, 2, 1, 3, 5, 6, 9, 8, 4, Освободител 126, 110, 73, 89, 134, 85, 102, 100, 140, 128, 114, 91, 75, 122, 93, 116, 106, 120, 83, 75а, 118, 71, 130, 75-Б, 104, 138, 95, 81, 132, 77, 79, 112, 136, Янтра, Обходен път

На 26.08.2019 г. /09:00 - 15:00 ч./ - Козлодуй: Безименна №71, Жилищен Комплекс 2 Радецки, 71-Партера, 71, 71, Жилищен Комплекс 2а до Блок Радецки, Радецки1, 71, Радецки-1, Радецки 1, Радецки 1, 79, Радецки, ТП 10 Табло Нн, Рк №1 От ТП10, 72

На 26.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 29.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Козлодуй: Безименна №86, Жилищен Комплекс 2а 86, Ломска 1, 3, Люле Бургас 2, Освободител 11, 19, 2, 16, 26, 4-А, 30, 18, 24, 8, 22, 32, 14, 28, 10, 9 Б, 20, 13, 6, 4

На 27.08.2019 г. /09:15 - 15:00 ч./ - Козлодуй: Жилищен Комплекс 1 Гараж Пред Бл. 4, Мо1, Общежитие Аец, 4, 3, Гараж №3 срещу Бл 5, №4, Северно От Бл3, 9, №5, ТП 18 Тало Нн, 5, Жилищен Комплекс 2 4, Младежко Общежите 1, Стефан Караджа 1а

На 28.08.2019 г. /09:15 - 15:00 ч./ - Козлодуй: Безименна №40, №33, №34, Жилищен Комплекс 1 41, Пред 34, 41, Младежки Клуб, 33, 39, 39, 49, 40, Магазин, Жилищен Комплекс 2 39, 41, 33, 34, 39, 40, Хаджи Димитър

На 29.08.2019 г. /09:15 - 15:00 ч./ - Козлодуй: Безименна №52, №50, №51, №48, Жилищен Комплекс 1 51, 47, ТП №38 Рк №1, 52, Жилищен Комплекс 2 52, 49, 53, 51, 48, 42, 47, 50, 48-49, Христо Ботев 187, 49, 53

На 30.08.2019 г. /09:15 - 15:00 ч./ - Козлодуй: Безименна №20а, Жилищен Комплекс-3 №20, 20а, 20, Освободител 48а

Община Криводол  

На 26.08.2019 г. /09:15 - 09:45 ч./ - Криводол: Георги Димитров 124а

На 26.08.2019 г. /09:15 - 09:45 ч./ - Чирен: местност Осен Пс

На 30.08.2019 г. /09:30 - 15:00 ч./ - Големо Бабино: Александър Стамболийски 16, 4, 12, 10, 5, 14, 2, 3, 2, 12, 10, Борис Станчев 15, 15, 5, 3, 1, 7, 2, 7, 3, Ботуня 2, 2, 1, Волга 18, 20, 22а, 12, 16, 6, 5, 25, 6, 25, 8, 1, 3, 8, 1, Георги Димитров 17, 19, 19, 13, 29, 31, 16, 31, 21, 17, 18, 23, 1, 3, 13, 1, 7, 12, 9, 4, 13, 2, 11, 5, Д-Р Антон К. Тодоров 13, 15, 21, 21, 5, 8, 19, 7, 1, 4, 6, 17, 11, 19, 3, 9, 2, 4, Дунав 9, 13, 18, 16, 3, 22, 22, 24, 17, 4, 12, 6, 2, 26, 4, 8, 20, 11, 16 Б, 15, 16а, 14, 1, 7, 17, 18, Дъб 5, 3, 1, 1, 3, 2, Еделвайс 3, 1, 2, 6, 4, 4, 6, 3, Здравец 8, 10, Оборище 6а, 2, 7, 1, 5, 6, 8, 6, 3, 4, 7, 11, Плиска 6, 8, Поп Петър Тунчов 23, 17, 9, 1, 7, 25, 5, 4, 4, 15, 2, 6, 5, 2, 13, Радецки 2, 4, 1, 6. Б, 6, Речка 8, 7, 2, 6, 4, Рила 3, 1, 3, Роза 1, 1, Руен 3, 2, 1, Средна Гора 12, 1, 11, 6, 3, Стара Планина 1 А, Струма 1, 2, Тимок 6, 11, 4, 8, 3, 13, 10, 5, 9, Христо Ботев 4, 5, 25, 3, 19, 11, 6, 18, 20, 17, 9, 13а, 23, 9, 15, 7, 23, 6, Чапаев 8, 4, 6, 7, 12, 6, 1, 16, 2, 3, Шипка 5, 8, 7, 10, 7, 3, 4, 6, 2, 2, 4, Янтра 2, 5, 5, 7, 1, Ясен 7, 5, 10, 14, 5 А, 2, 3, 12, 6, 16, 8, 9.

Община Мездра  

На 29.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Мездра: Александър Стамболийски 64, 66, 72, 68, Васил Левски 1, 12, 2, 10, 14, 1, Иван Вазов 2, Рила 10, 13, 22, 2, 20, 17, 16, 4, 15, 11, 14, 3, 6, 9, 19, 8, 5, 12, Стефан Караджа 4, 3, 1, 5, 2, 6, Хаджи Димитър 6, 10, 17, 11, 9, 13, 15, 12, 8

На 27.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Мездра: Георги Кирков, Дунав 3 10, 1, 7 2, 5, 9 2, 3, 7 1, 7, Пейо Яворов 2, 2 2, 6, 4 2, Св. Патриарх Евтимий 6, 10, 14, 4, 18, 10, 5, 8, 12, Средна Гора 9, 7

На 28.08.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Мездра: Витоша 9, 13, 12, 4, 11, 7, 1, 2, Ген. Столетов 2, 4, 3, 5, Георги Кирков 41, 31, 43, 18, 16, 36, 37, 35, 14, 49, 4, 51, 61, 45, 57, 63, 47, 8, 33, 55, 10, 31, 20, 53, 6, 22, 27, 59, 30, 39, 29, 12, Дунав 6, 1, 8, Стефан Стамболов 5, , Странджа 33, 26, 42, 27, 40, 30, 35а, 48, 31, 52, 56, 37, 50, 25, 34, 29, 38, 28, 32, 44, 54, 35, 23, 21, 36, 46, Цанко Церковски 56

Община Оряхово  

На 26.08.2019 г. /07:00 - 09:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Оряхово: 6-ти Септември 51, 43, 55, 40, 47, Александър Стамболийски 131, 118, 87, 130, 111, 128, 132, 76, 102, 103, 108, 116, 80, 82, Ангел Кънчев 10, Арда 2, 20, 10, 6, 4, 38, 1, 3, 13, 7, 8, 32, 12, Арх. Васильов 8, 3, 6, 1, 2, 11, Арх. Цолов 77 Дунав-2, 2, 77 Дунав, 79а, Рт ТП №12, Дунав- 1, 7 Дунав-1, 79, 96, 81, 2, 73, 81 11, 1, 70, 1, 98, 150, 64, 84, 122, 39, 78, 90, 93, 34, 49, 62, 72, 88, 70, 94, 52, 36, 92, 58, 33, 59, 29, 65, 51, 63, 27, 35, 47, 48, 61, 55, 32, 80, Бататовец 7, 17, 29, 15, 18, 20, 9, 3, 11, Безименна Дозиметричен Пост, Бузлуджа 22 Рт ТП №13, 2, 31, 19, 13, 53, 23, 21, 37, 18, 25, 4, Веслец 18, 8, 3, 31, 14, 10, 17, 4, 2, 12, 9, 7, 5, 20, 34, 21, 23, Витоша 1, Владая 4, 2, 10, 7, Димитър Благоев 62, 33, 49, 51, 44, 3, 26, 58, 40, 48, 67, 64, 32, 52, 17, 72, 30, 25, 36, 56, 1, 70, 14, 2, 23, 13, 60, 6, 41, 47, 20, 68, 9, 43, 50, 19, Драгоман 47, Дунав 1, Дунав, 2, 1, Дунав 1, Дунав 2, 2, Дунав 2, Захари Стоянов 11, 20, 7, 22, 24, 14, 9, 13, Ильо Войвода 10, 4, 6, 8, Кошарите, Марек 8, Найден Геров 10, 15, 6, 1, Панайот Волов 6, 1, 4, Проф. Цеко Торбов 15, 11, 17, 19, Рила 3, 4, Средец 10, 25, 14, 18, 17, 23, Топ Баир 4, УПИ XxVIII Кв 33, Христо Смирненски 11, Чавдар Войвода 3, Чорбаджи Цеко Вълчев 1, 14, 28, 38, 18, 37, 20, 32, 11, 48, 16, Юрий Гагарин 6, 11, 1, 13, 5, 3, 4, 2, 15, 8, 17, 9, 7, Дунав -1, Дунав1, Дунав2, Дунав 2, 1 Дунав 1, 1 Дунав-1, Дунав, Дунав-1, Дунав-2, Рт ТП№ МТП Сметище, Кв. 172 УПИ III, Рт ТП № Сортови Семена

По статията работи:

Галина Александрова