НАЧАЛО » българия

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България - София област, за периода 22 - 26 юли 2019 г. - 2 част

fb
3E news
fb
19-07-2019 05:40:00
fb

/Продължение от 1 част/

Община Етрополе

На 22.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 23.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 24.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 25.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 26.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ Бойковец:   Вила

На 22.07.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./   На 23.07.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./   На 24.07.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./   На 25.07.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./   На 26.07.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./ - -Етрополе:   27-Ми Ноември 11,1,9,5,7,3, Александър Стамболийски 57, Васил Петлешков 6,4,1,2,7, Георги Антонов 4,4 1,1, Георги Димитров 8,10, Гладстон 1,4,3,2,5, Двадесет И Седми Ноември 11,1,3,26 Тодор Доков,13,5,9, Димитър Благоев 8,4,10,2,7,3,1,6,5, Димитър Гръбчев 20,7,16,2,8,12,4,21,6,13,23,10,15,18,17,19,5, Екатерина И Цеко Костови 6,2,3,4, Иван Вазов 17,15,6,7,11,13,2,5,4,9, Любен Каравелов 6,5,7,4,1,3,9,2,8, Люляк 4,8,6,2, М.Равнище №210042 , Максим Горки 2,6,5,1,3,8,7,14, Марийка Гаврилова 11,13,3,18,10,1,5,8,9,4,13,7,12,2,16,6,14, Никола Михайлов 11,12,24,1,14,8,5,6,20,9,4,10,2,3,18, Партизански 6,13,16,4,18,8,12,2,1,14,10, Партизански 19,3,11,13,9,17,7,15, Пионер 10,13,20,3,14,18,16,22,11,8,5,1,2,12,4,6,15,9, Победа 16,15,11,7,9,8,19,13,21,14,12,12,17, Раковска 13,9,6,7,15,8, Руски 57,59,53,61а,61,49,55,18,47, Руски 56,73,69,75а,74,69,66,54,82,62,80,50,68,69а,78,81,70,52,76,82,64,77,60,58, Тодор Доков 21,   Къща,   Аптека,Магазин За Обувки

На 22.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 23.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 24.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 25.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 26.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ - -Етрополе:   Вилна Зона Язовира , Месност Ябланица , Ябланица

На 22.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 23.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 24.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 25.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 26.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ - -Лопян:   В.З.Лопян, Кв.6 , Втора 1,3,5, Девети Септември 5,7,1,3, Йончо Ботев 15,27,11,13,21,9,32,5,7,19,17,18,16,14,12,33,29, Калина Вескова 8,2,28,18,6,4,24,26,1,10,12, Кв.6, Упи 6-22, Вилна Зона , Местност Растака , Никола Михайлов 54,68,120,74,126,138,158,140,43,128,48,98,122,104,112,21,156,162,134,76,150,86,124,50,66,52,116,90,84,144,152,64,106,41,94,82,25,33,23,35,7,114,45,130,80,56,142,110,88,146,136,13,49,78,72,92,15,148,108,96,37,160,60,154,102,100, Никола П.Цановски 2, Планинско Цвете 1 Вила,1,3, Първа 1,3, Седма 111,109, Трета 12,1,4,8,2,3,10, Упи І-211, Кв.29 , Цвятко Янков 12,107,101,40,37,43,56,91,2,76,65,61,63,89,71,109,22,16,42,79,48,31,54,103,87,24,6,93,8,70,75,64,81,4,10,41,44,83,85,33,73,50,39,77,38,53,67,46,68,99,105,30,29,69,111,59,14,28,   Вила

На 25.07.2019 г. /09:15 - 15:15 ч./ - -Осиковица:   Махала Балинска Къща, Махала Вельовци , Махала Витьовци , Махала Габрика Къща, Махала Гетовци Къща, Махала Дачовци , Махала Дрена Къща, Махала Кратунете Къща,Мтп, Махала Манговци , Махала Цековци Къща,   Къща,Тп,Къща,Тп

На 25.07.2019 г. /09:15 - 15:15 ч./ - -Осиковска Лакавица:   Бостанището , Луковешки Дол 117001, М.Гайдарско , Махала Гроздене Мтп,Къща, Махала Драйчовци , Махала Нанковска , Махала Рачовци Къща, Общ. Правец, Ам Хемус , П-Л Vi-61, Кв.5 Мтп,Къща,Тп,Мах.Кръстьовци

Община Ихтиман

На 22.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 23.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 24.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 25.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 26.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ - -Полянци:   Xix-107 , Упи Iii-92, Кв. 8 ,   3,Скз Полянци,Упи Ііі-28,Кв.8,Упи І-100 Кв 1

На 22.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 23.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 24.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 25.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 26.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ - -Стамболово, Общ. Ихтиман

На 23.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч.; 09:00 - 09:15 ч.; 13:00 - 14:15 ч./ - -Черньово:   V-68, Кв.24 , Xiv-274, Кв.35 , Упи Iv-146 Кв 17 , Упи Хvі-6,Кв.1 , Упи Хіv-105, Кв.16 ,   Вила

На 23.07.2019 г. /09:00 - 09:15 ч.; 09:00 - 14:15 ч.; 13:00 - 14:15 ч./   На 24.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 25.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ - -Венковец:   Упи Iii-28 Кв. 4 ,   Вила

На 23.07.2019 г. /09:00 - 09:15 ч.; 13:00 - 14:15 ч./ - -Боерица:   Пи640030,640027 , Упи Ii-179 Кв , Упи Vі-111, Кв.16 , Упи Іі-124, Кв.13 ,   Вила

На 23.07.2019 г. /09:00 - 09:15 ч.; 13:00 - 14:15 ч./ - -Живково, Общ. Ихтиман:   Упи Iv-103 Кв 27 , 036055,М.Каратопрак , 093360,М.Шабан Дере , I-28 , П-Л Хі-39, Кв.4 ,   Къща,Скз Живково

На 23.07.2019 г. /09:00 - 09:15 ч.; 13:00 - 14:15 ч./ - -Ихтиман:   Местност Ушите

На 23.07.2019 г. /09:00 - 09:15 ч.; 13:00 - 14:15 ч./ - -Полянци:   Xix-107 , М. Ташол Пи 061178 , Упи Iii-92, Кв. 8 ,   3,Скз Полянци,Упи Ііі-28,Кв.8,Упи І-100 Кв 1

На 23.07.2019 г. /09:00 - 09:15 ч.; 13:00 - 14:15 ч./   На 24.07.2019 г. /08:45 - 10:15 ч.; 14:15 - 16:15 ч./   На 25.07.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 14:30 - 16:15 ч./ - -Веринско

На 24.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 25.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ - -Ихтиман:   Антим Първи 5,1,2,7,9,4,3, Арх.Генадий Ихтимански 13,8,9,Клуб Соц.Грижи,19,Фурна,1,5,7а,4,11,7,6, Васил Левски 65,38,46,39,51,59,28,61 А,30,40,42,43,53,26а,61,44,57,69,67,47,41,55,34,32,36,63,49,26в,45,71, Витоша 16,11,2, Георги Раковски 52,58,70,51,50,56,45,47,49,43,62, Дунав 16,1,20,3,18,15, Здравец 3,13,11,16,18,1,8, Ивайло 14,12,11,22,18,20а,13,20,16,9,24, Изток Уо, Кирил И Методи 14,15,21,12,13,18,11,25,27,10,19,23,16, Малина 1,4,2,6,8, Мусала 13,4,3,1,2, Околовръстна Бензиностанция, Парчевич 40,21,43,14,36,23,18,38, Пирин 6,4,2, Преслав 11,19,15,21,20,7,22,12,17,26,18,14,9,13,24,16, Пчелин 26,20,25,8,13,4,17,19,11,14,24,12,3,16,21,9,28,29,7,22,2,10,6,18,5,15, Свети Климент Охридски 32,37,13,3,6,28,032,26,24,14,10,8,18,17,38,21,36,1,19,12,16,29,11,35,5,22,25,9,20,34,15а,15,4,33,23,31, Странджа 4, Тракия 7,1,9,Уо,5, Цар Калоян 19,28,6,5,13,11,20,21,8,16,22,2,10,14,4,12,18 А,7,18,26, Цар Самуил 80,82а,97,78,99,101,76,103, Чайка 5,1,3, Шиндар 20,4,8,9,3,19,14,2,26,23,6,21,16, Шипка 14,   8

На 24.07.2019 г. /08:45 - 10:15 ч.; 14:15 - 16:15 ч./ - -Борика, Общ. Ихтиман:   Xii-106 Кв. 8 , П-Л Іv-109, Кв.8 , Парцел Vіі-59, Кв.20 , Упи 9-128 Кв 5 , Упи Iv-187,Кв.15 , Упи Іv-165, Кв.24 ,   1,Упи Ііі Пл.22

На 24.07.2019 г. /08:45 - 10:15 ч.; 14:15 - 16:15 ч./ - -Бузяковци:   Махала Поповци Упи Xiv-6, Кв.1,Вила,Къща

На 24.07.2019 г. /08:45 - 10:15 ч.; 14:15 - 16:15 ч./ - -Вакарел:   Viii-186, Кв. 187 , Махала Поповци Бунгало, Чешма Ангелина 999

На 24.07.2019 г. /08:45 - 10:15 ч.; 14:15 - 16:15 ч./ - -Костадинкино:   Мах.Семковци Упи Хvі-88, Кв.12 , Махала Брънковци , Махала Полиовци , Махала Семковци Вила,Къща,Бунгало, Махала Яздирастовци Бунгало,Вила,Упи Iii-131, Кв.5,Барака,Къща, Яздирастовци

На 24.07.2019 г. /08:45 - 10:15 ч.; 14:15 - 16:15 ч./ - -Пауново:   061033,М.Юрта , Iv-60,Кв 5 , V-142,Кв.23 , П-Л Vііі-198, Кв.15 , П-Л І-84, Кв.15а, Махала Поповци , Поповци Пи 028069 , Упи Iii-220, Кв.Ихтиман , Упи V- 199 Кв. 14 Близо До Църквата , Упи V-129 , Кв 21 , Упи Xi-35,Кв.4 , Упи Xvii-148,Кв.22 , Упи Xxv-114, Кв.20 ,   Месност Юрта,Местност Банчовци,Упи 8-184,Кв.20,Упи Хі-106 Кв 18,№.

На 24.07.2019 г. /08:45 - 10:15 ч.; 14:15 - 16:15 ч./ - -Поповци, Общ. Ихтиман:   Упи Іі-91, Кв.13

На 24.07.2019 г. /08:45 - 10:15 ч.; 14:15 - 16:15 ч./ - -Стамболово, Общ. Ихтиман:   20 Kv Тракия Кс Ихтиман

На 24.07.2019 г. /08:45 - 16:00 ч./ - -Пауново:   Iv-60,Кв 5 , Упи Xi-35,Кв.4 ,   Месност Юрта,Местност Банчовци

На 25.07.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 14:30 - 16:15 ч./ - -Живково, Общ. Ихтиман

На 25.07.2019 г. /08:30 - 10:00 ч.; 14:30 - 16:15 ч./ - -Ихтиман:   Божур 1,15,13,28,7,9,10,12,11,5,6,2,8,3,4, Георги Раковски 26, Даскал Цветко 3,4,5,1,2, Димитър Попов 22,Склад,31,23,23,59,3,27,38,Гараж,20,Склад Билки,Канцелария Склад,1,27, Иван Вазов 2,6,2 А,Уо,17,1,2,9,24,10,15,13,5,7,22,19,23,26, Иглика 2,28,1, Извън Регулация , Кокиче 10, Липа 5,10,4,11,13,12,9,1,14,3,8,7,6,2, Люляк 1, Марица 4,8,3,1,10,12,9,27,5,13,2,6,11, Мизия 34,10,25,23,21,32,14, Парчевич 7,2,19,11,5,12,13,8,15,3,17,9,1,4,10, Пирин 6,10,4, Плиска 43,37,45,31,39,33,29,41,35, Полковник Борис Дрангов 46, Предгарова Клуб,7,Склад,1,Цех,Бетонов Възел, Рила 1,24,36,32,2,27,38,25,33,22,40,22,34,30,20, Руен 6,6а, Свети Княз Борис 1 Хлебарница,10,5,4,2,5 Микробазова Станция - Ih 128,6,3,6, Свети Патриарх Евтимий 28,11,20,17,22,13,23,30,19,25,15,24,26, Свети Софроний Врачански 5,7, Стефан Караджа 2, Странджа 19, Съединение , Топик 1,2, Траянова Врата 5, Упи Iii-2061,Кв.145 , Хаджи Димитър 2, Христо Ботев 14, Цар Освободител 143а Ресторант,112,118,120,141,147,123,131,3,139,135,145,151,149а,116,137,110а,149,114,126,193,31,171,110,143,133,10,114,120,110,128, Черни Връх 2,16,20,18,6,12,8,14,4,10, Шести Септември Голф Игрище, Шипка 30, Явор 25, Янтра 6,1,   Уо,* Упи Х-1612 Кв.143,Уо,5а

На 25.07.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./ - -Ихтиман:   Димитър Попов Гараж,20,Склад Билки,Канцелария Склад,1, Предгарова Бетонов Възел

Община Костенец

На 22.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ - -Момин Проход:   Еделвайс 1,7,3,4,9,2, Княз Борис 9,13,15, Круша 2,4, Луна 10,28,15,16,7,5,24,26,12,13,9,11,22,8, Победа 10,6,8,2,4, Пчела 8,2,4, Радост 17,55,39,61,43,59,11,9,53,1,47,7,37,23,41,63,3,19,25,5,45,33,27,15,57,13,35, Свежест 5,7,17,16,14,2,9,3,8,4,15,10,19,12,22,11,18,6, Славянска №29,19,5,29,31,17,25,7,Оу Христо Смирненски,15,9,33,13,23,27,11,21, Тодор Ненчев 1,21,17,11,23,7,5,3,19,2,15, Христо Ботев 3,11,4,6,1,13,19,21,7,5,17,2,9,15

На 23.07.2019 г. /08:15 - 10:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ - -Горна Василица:   Махала Нова , 000147 , 3-479 Кв.68 Мах.Пердова , Vi-43 , Махала Гледжова , Махала Нова Вила, Махала Пердова Жилищна Сграда,Вила,Къща,Фургон, Нова , Пердова , Упи Ii-883, Кв.100 ,   1

На 23.07.2019 г. /08:15 - 10:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ - -Долна Баня:   Търговска 1,   Кв121,Оранжерия

На 23.07.2019 г. /08:15 - 10:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ - -Костенец, Общ. Костенец:   Василишка 7,11,   М.Камилата

На 23.07.2019 г. /08:15 - 10:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ - -Момин Проход:   Ален Мак 4,1,2,9,5,3,11,6,8, Брезовица 8, Венера 2,4, Дрена 2,3,1,5,9,11,7, Еделвайс 1,7,3,4,9,2,11,16,6,№11,8,14,22,15,9,10,18, Княз Борис 85,52,98,91,99,50,67,6,45,44,26,12,27,14,65,33,51,9,13,15, Круша 2,4, Лоза 8,3, Луна 10,28,15,16,7,5,24,26,12,13,9,11,22,8,2,4,6, Мусала 3,5,9,7,4,11,2,13,1, Победа 10,6,8,2,4, Пчела 8,2,4, Радост 73,75,67,71,65,77,69,17,55,39,61,43,59,11,9,53,1,47,7,37,23,41,63,3,19,25,5,45,33,27,15,57,13,35, Ружа Главно Табло, Свежест 5,7,17,16,14,2,9,3,8,4,15,10,19,12,22,11,18,6, Славянска №29,19,5,29,31,17,25,7,Оу Христо Смирненски,15,9,33,13,23,27,11,21, Стара Планина 68,10,64,34,62,78,36,52,18,2,42,76,80,44,46,50,16,30,70,20,6,60,74,14,38,66,28,58,48,56,4,54,40,72,32, Тодор Ненчев 101,79,99,48,95,54,93,87,77,83,35,75,49,43,53,20,6,29,24,77,44,31,38,25,36,47,59,46,37,42,65,34,69,18,40,16,57,22,30,32,41,8,10,63,28,4,73,61,1,21,17,11,23,7,5,3,19,2,15, Христо Ботев 35,37,18,67,Българска Патриаршия Св.Синод,39,29,20,45,23,16,47,31,26,43,22,Кафе Аператив Романтика,33,28,41,3,11,4,6,1,13,19,21,7,5,17,2,9,15, Ягода 2,8,6,4

На 23.07.2019 г. /08:15 - 10:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ - -Подгорие:   П-Л Xix, Кв. 6 , Упи Iii-168 Кв 20 , Упи Xxiii-75,Кв.7 , Упи Хіv-174, Кв.20 ,   Уо Мтп М.Подгорие

На 23.07.2019 г. /08:15 - 10:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ - -Пчелин, Общ. Костенец:   I-245 Кв. 11 , К.К. Пчелински Бани/Хотел Виталис , Курорт Пчелински Бани Вила №12,Строеж,Вила,26 Ул.Рила,Помпа,16,П-Л Vii-9, Кв.1,Къща,Офис,Почивна Станция,Сграда,Помпа,Почивна Станция,Сграда,Офис,Вила,П-Л Vii-9, Кв.1,26 Ул.Рила,Къща,Строеж,Вила №12,16, П-Л I-167, Кв.7 , Пчелински Бани , Ул.Рила , Упи Ii-396, Кв.2 , Упи Iii-3 Кв. 1 , Упи Xii-270 , Упи-425, Кв.1 , Ххіі-419 ,   Вила

На 23.07.2019 г. /08:15 - 16:00 ч.; 08:15 - 10:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ - -Очуша:   Мартинска , Мах.Каменчанска Махала,Вила,Уотп М.Каменчанци, Мах.Кулева Уотп М.Кулева,Вила, Мах.Кьосева Уотп М.Кьосева,Вила,Махала, Мах.Мартинска Пансион,Вила,Магазин,Уотп, Мах.Шатърска Магазин, Мах.Шехтова Вила,Уо-Тп М.Шехтова,Вила, Упи Хv-39,Кв.7

На 24.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ - -Костенец, Общ. Костенец:   Витоша 12,10,2,1,6,8,14, Дренето 8,10,6,4,14,12, Иван Вазов 43, Инчовица 20, Кокиче 4,2,10,16,18,6,8,1,14, Курорт Вили Костенец 21 Вила, Липа 10,1,6,3,8, Младост 6,18,1,8,7,5,4,14,12,13,11,3,26,16,22,24,20,9, Мусала 11,2,9,4,15,10,17,13,12,6,8,3,23,1,5,21,7,14, Пета 10, Пирин 2,3,1,4, Република 15,№9,17,13, Синчец 4,2,8,6, Тинтява 2,14,12,16,8,18,Уо Тп Дренето,10,6,4, Упи Х-457,Кв. 36

На 24.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 25.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ - -Костенец, Общ. Костенец:   Еделвайс 2,6,3,1,4, Езерище 3,1, Захари Стоянов 13, Иван Вазов 51,45,40,53,37,31,35,39,49,42,48,55,41,46,36,38,47,29,34,44,50,33,52, Кирил И Методий 9, Патриарх Евтимий 31,43,14,19,10,37,20,25,11,8,6,35,18,15,23,27,2,47,39,41,12,16,4,33,45,17,29, Пейо Яворов 28,1,26, Пипериче 31,35,22,30,65,34,29,49,38,41,37,36,69,73,26,55,53,46,57,40,Уо Тп Детска Гр-На,61,67,44,71,45,20,28,59,42,43,51,63,24,33,39,47, Радост 32,6,15,11,30,7,10,20,5,14,25,28,23,8,16,27,17,1,31,9,26,3,13,12,24,4,22,36,29,2,34, Света Петка 3,10,9,8,4,Гараж,1,11,7,6,5,2, Свети Георги Победоносец 11,17,18,9,20,16,15,13, Свети Св.Кирил И Методий 24,17,29,15,9,13,16,12,22,7,18,20,14,10,11, Софроний Врачански 16,12,23,14,22,21,26,20,18,11,13,25,24,27,15

На 25.07.2019 г. /08:45 - 10:00 ч.; 14:45 - 16:00 ч./ - -Костенец, Общ. Костенец:   Александър Стамболийски 25,19,38,50,9,54,46,22,17,48,Канцеларии,12,23,34,1,Магазин,18,52,26,8,56,Общ.Сграда,16,7,5,28,29,40,13,20,36,31,24,21,3,6,44,32,30,Търговски Обект,42,27,14,11,10, Бачо Киро 1,27,15,25,17,19,3,14,21,11,29,4,13,8,31,7,6,18,9,5,2,23,10,20,12,16, Боровец 16, Бреза 7,11,5,1,3,4,9,2,4, Бузлуджа 29,33,24,8,3,15,14,28,31,26,36,30,11,32,20,21,5,25,13,17,4,7,16,6,1,9,18,22,23,19,12,27,38,2,34,10,Уо Тп Очушница,35, Василишка 2,10,5,3,Уотп Вторични Суровини,1,8,6,12, Върба 3,5,2,7,1,9,13, Екзарх Йосиф 12,1,4,7,3,Уо Тп Кв.26,6,8,16,9,10,14,5,11,22,13,26,11,24,17,15,20,18, Еледжик 12,8,17,19,10,7,6,2,9,15,3,1,11,5,13, Зорница 8, Иглика 3,2,1,4,14,8,12,10,5,11,9,6,7, Извор 6,4,8,2,7,3,14,12,5,1,16, Китка 2, Липа 38,52,46,1,17,36,62,7,32,54,64,50,70,60,40,9,68,44,42,5,66,15,13,34,3,11,1 А,48,56,1а,58, Люляк 17,21,23,15,19,12,9,11,25,4,6,8,10,13, Морава 1,2,3,7,5, Очушница 1,2, Панайот Волов 2,3,26,28,1,2, Пердова 1, Перуника 2, Пчелинска 14,55,12,73,65,4,47,63,69,59,10,8,16,24,49,1,20,22,67,57,18,61, Райна Княгиня 7,17,13,12,15,19,6,16,1,9,14,4,5,11,8,3,21,10, Свети Георги 7,19,14,38,35,23,40,36,12,3,32,24,9,26,33,6,17,21,31,13,16,10,2,28,11,5,30,34,18,15,20,8,27,25,4,22,1,73,71,69,79,77,67,81, Стефан Караджа 39,25,21,13,35,37,29,14,5,33,4,1,3,Уо Тп Спасов Мост,12,7,19,16,10,9,27,15,41,11,17,8,31,6,23,125,66,111,80,106,70,99,101,78,100,113,68,103,107,119,88,72,129,92,123,86,109,104,127,102,82,117,90,115,74,105,121,76,84,94,98,43,63,48,20,18,89,32,51,83,47,81,87,73,57,45,42,97,49,24,79,36,43,28,62,93,64,55,30,53,56,26,77,65,67,60,40,38,54,91,44,50,61,75,71,22,85,34,59,46,95,52,58, Чайка 8,10,5,15,4,3,6,12,1, Шипка 4,10,15,2,9,17,13,8,11,12,6,7,29,24,16,20,18,14,6 Хранителен Магазин,25,22,27,23,21, Янтра 22, Ястребец 4,8,2,3,6,1,   Уо Тп Мелница

На 25.07.2019 г. /08:45 - 16:00 ч./ - -Костенец, Общ. Костенец:   Боровец 16, Василишка 2,10,5,3,Уотп Вторични Суровини,1,8,6,12, Върба 3,5,2,7,1,9,13, Извор 6,4,8,2,7,3,14,12,5,1,16, Морава 1,2,3,7,5, Очушница 1,2, Панайот Волов 2,3,26,28,1,2, Пердова 1, Пчелинска 14,55,12,73,65,4,47,63,69,59,10,8,16,24,49,1,20,22,67,57,18,61, Янтра 22

Община Костинброд

На 22.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 23.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 24.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 25.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 26.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - -Бучин Проход:   Местн.Раниславци , Упи Iii-10 ,   Вила,М.Балач,1,Вилна Зона,Къща

На 22.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 23.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 24.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 25.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 26.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - -Царичина:   126.145,М.Сивил , 147,55 М.Паликарци , М. Паликарци , Паликарци ,   Вила,Фургон,Махала Севил

На 23.07.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 24.07.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - -Петърч:   Хан Аспарух 2,1

На 23.07.2019 г. /09:30 - 14:00 ч./ - -Голяновци:   408.91 , Пи 350028,М.Керената ,   Вила,Местност Страната

На 23.07.2019 г. /09:30 - 14:00 ч./ - -Драговищица, Общ. Костинброд:   Стожера , Упи 508113,М.Стожера ,   Махала Стожера

На 23.07.2019 г. /09:30 - 14:00 ч./ - -Костинброд:   508,161

На 23.07.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - -Драговищица, Общ. Костинброд:   101 , 433,92 , Батковци , Бригандия , Двадесет И Втора , М.Брегандия Имот Пл.№42 , М.Бригандия , М.Бригандия Им.Пл.№116 , М.Бригандия Им.Пл.№75 , Мест. Брегандия , Мест. Бригандия , Мест.Бригандия , Местн.Бригандия , Местност Бригадия

На 23.07.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - -Костинброд:   Бригандия

На 24.07.2019 г. /09:30 - 11:30 ч./ - -Костинброд:   Акация 5,6,4,2,10,8, Драва 11, Заяковица Пи 38978.273.29,М.Заековица,3, Извор 6,14,22,18,Вила,3а,20,10,12,5,16, Кокиче 1,3, Маслово 1, Роса 1, Успех 11,   Стопански Двор Маслово

На 24.07.2019 г. /11:30 - 14:00 ч./ - -Костинброд:   719030 , Баба Тонка 3,5,1,15,7,8,6,11,12,9,13, Блато 7,1,7в,9,6,15,11,2,3,5, Велчова Завера 20,15,10,32,12,17,22,21,16,13,5,1,7,31,2,27,35,6,33,29,23,11,3,4,25,8а,30,19, Гоце Делчев 7,6,4 А,5,9,3,2,4,8,1, Клокотница 7,2, Македония 4,2, Марица 10,11,8,9,12,7, Маслово 3,12,1,9,7,8,14,4,5,17,10,2, Орлово Гнездо 11,30,14,32,18,22,7,6,26,3,24,28,9,10,1,16,20,2, Парижка Комуна 2, Прохлада 4,1,3,6,2, Рожен 7,5,3,9,11, Славянска 23, Софроний Врачански 1,2,17,3,10,6,4,9,8,5,7,15, Средорек 3,4,5,2,1, Упи Xv-3798 Кв.2 , Юрий Гагарин Строеж На Жилищна Сграда,73,77,84,87,67,74,78,66,64,59,80,82,69,58,65а,48,71,63,75,61,55,76,72, Явор 2

На 24.07.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - -Костинброд:   Еделвайс 6а,4,2,6, Местност Бачийте , Момина Сълза 12,6,7,13,9,6а,8,14,11а,5а,11,15,5,10, Обединена 21,5,36,14,26,57,22,39,50,16,29,27,40,18,37,54,52,7,31,56,19,23,35,20,41,1,11,38,25,24,13,29б,15,48,33,3,41а, Упи Xviii-1600, Кв.61 , Упи-Хvii-1758 , Шияковци Упи 38978,38 Кв.42 , Шияковци Упи Xvii-4234 Кв.63

На 25.07.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ - -Костинброд:   Вихрен 6,10,4а,2,1,12,4,8, Здравец 4, Кирил И Методий 3,7, Люлин 4,3,1,2,11,7,5,6,9, Оборище 15,6,7,2,3,9,1,5,8,4, Отец Паисий 1,14,3,6,2а,8,7,4,10,11,12,5,2, Поморие 2,13,15,5,11а,9,1,17,11,7, Първи Май 20,12,24,14,15,26,10,1,21,17 Вила,4,8,2,3,13,16,27,6,18,19,23, Светлина 8,5,14,4,2,16,1,18,22,6а,10,12, Стара Планина 2,15,5,14,6,10,11,2а,14а,13,7,3,12,16,9, Хан Кубрат 2

На 25.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./   На 26.07.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ Костинброд:   Бели Брези 1а,7а,3,1,5,6,4,7, Белица 9,4,27,3,22,6,11,2,8,7,5,1, Витоша 27,3,26,25,9,22,18,28,20а,44,1,23,11,30,7,38,29,48,52,19,20,13,16,36,5,36а,16а,32,40,24,46,42,15,34,21, Гео Милев 25,33,15,11а,27,23,13,31,28,21,7,9,6,17,18,11, Искър 3,4а,8,2,4,9,1,7,5,1б,2б, Кап. Петко Войвода , Марица 5,3,2,1,8,6,4, Острова 24, Петровден 4,2, Пирин 4 Къща,8,3, Райна Княгиня 21,12,35а,22,30,35,25,33,28,23,15,17,31,11,19а,26,29,27,32,20,10,19,13,9,14,18,16, Средец 2, Черно Море 3,6,4,8,  2,6,5,7,1

Община Правец- 

На 22.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 23.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 24.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 25.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 26.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ Осиковица:   Махала Баренска Къща

На 22.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 23.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 24.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 25.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 26.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ Правец:   Градешница , Григор Гошев 27, Епископ Генадий Тп,28, Махала Боянско Къща,Стр.На Ограда, Махала Драганско Къща,Вила, Махала Манастирица 1 Къща, Махала Пушкарско Къща, Местност Тошински Рът Пи 094051,Сграда, Осма 3,7,12, Упи 225 Кв. 110 , Чавдар Войвода 10,8,11,17, Ясен 10

На 22.07.2019 г. /08:30 - 15:15 ч./   На 23.07.2019 г. /08:30 - 15:15 ч./   На 24.07.2019 г. /08:30 - 15:15 ч./   На 25.07.2019 г. /08:30 - 15:15 ч./   На 26.07.2019 г. /08:30 - 15:15 ч./ Равнище:   I Кв.29 , Упи Ii-196 Кв.8 , Упи Iv-327 Кв. 30 ,   Стопанска Сграда,Тп

На 22.07.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./   На 23.07.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./   На 24.07.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./   На 25.07.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./   На 26.07.2019 г. /08:30 - 16:15 ч./ Видраре:   Махала Джамбазите , Махала Семкова Къща, Пи-083145 М.Мариновото

Община Самоков

На 22.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 08:00 - 16:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./   На 23.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 08:00 - 16:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./   На 24.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 08:00 - 16:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./   На 25.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 08:00 - 16:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./   На 26.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 08:00 - 16:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ Долни Пасарел:   018265 , 22472.7449.174

На 22.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./   На 23.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./   На 24.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./   На 25.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./   На 26.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ Драгушиново

На 22.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./   На 23.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./   На 24.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./   На 25.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./   На 26.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ Ново Село, Общ. Самоков:   52249.5.381 ,   Скз Ново Село

На 22.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./   На 23.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./   На 24.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./   На 25.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./   На 26.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ - -Самоков:   М. Катранджията, Имот 65231.915.100 , Местност Шишманово Черква,Вили, Местност Язовир Искър Поч.База,Вила,Стоп.Сграда,Ловно Стопанство,Ловно Стопанство,Помпа,Поч.База, Софийско Шосе 42,42,17,21,19

На 22.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./   На 23.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./   На 24.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./   На 25.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./   На 26.07.2019 г. /08:00 - 10:00 ч.; 14:00 - 16:00 ч./ - -Шипочане

На 22.07.2019 г. /08:00 - 16:00 ч./   На 23.07.2019 г. /08:00 - 16:00 ч./   На 24.07.2019 г. /08:00 - 16:00 ч./   На 25.07.2019 г. /08:00 - 16:00 ч./   На 26.07.2019 г. /08:00 - 16:00 ч./ Самоков:   Местност Шишманово Черква,Вили, Местност Язовир Искър Поч.База,Вила,Стоп.Сграда,Ловно Стопанство,Ловно Стопанство,Помпа,Поч.База

На 22.07.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ Марица:   1-Ва 3,6, 10-Та 10,6,12,7,8,9,5,3,17, 11-Та 8,10,4, 5-Та 5,4,3,2,6,1, 6-Та 1,6,4,2,5, 7-Ма 1,5, 8-Ма 6,7,8,3,10,14,5,12, 9-Та 12,11,14, Ал.Стамболийски 5,2,4,1,3,6, Васил Коларов 2,17,34,3,7,10,19,33,47,31,24,28,8,4,49,55,23а,25,21,9,26,13,23 А,37,23,30,45,28а,35,15,5, Васил Стойчев 1,12,7,10,3,8,20,6,14, Георги Димитров 75а,70,75,20,65,40,55,73,42,48,79,5,58,77,36,46,51,62,52,69,81,67,30,37,57,61,87,49,85,71,53,66,54,83, Илия Захов 52,83,38,89,79,42,68,50,37,73,33,4,60,48,58а,77,25,46,64,43,49,70,24,66,30,71,58,59,2,85,28,72,81,62,51,44,45,67,35,55,75,54,39,41,87,47,32,91,57, Сотир Иванов 1, Тодор Янакиев 9,1,7,6,10,2,14,3,5,12,11,13, Упи Iv-117,Кв.15 ,   2,Местост Конски Път,М.Брезов Рид

/Следва/

област Перник
планирани
ЧЕЗ
По статията работи:

Галина Александрова