НАЧАЛО » българия

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България - област Перник, за периода 22 - 26 юли 2019 г. - 1 част

fb
3E news
fb
19-07-2019 05:23:00
fb

Област Перник

Община Брезник

За периода 27-28.07.2019 г. /08:00 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - -Брезник:   Ангел Коцелянов 1

На 22.07.2019 г. /09:00 - 14:15 ч./ - -Велковци, Общ. Брезник:   С.Велковци , Упи Іv-105, Кв.40

На 22.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 23.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 24.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 25.07.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - -Бегуновци:   Къща

На 24.07.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /08:00 - 09:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 09:00 - 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /09:00 - 16:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - -Слаковци

На 24.07.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 25.07.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - -Кошарево

На 25.07.2019 г. /08:00 - 09:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/   На 26.07.2019 г. /15:00 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - -Брезник:   06286.72.21 , Александър Тинков 2, Бърдо 68,Хижа, Варош 41a,14,2,18,4,32,11,46,19,16,23,44,35,40,13,22,45,7,15,26,43,3,34,10,28,Магазин,9,41,53,49,8,31,20,36,27, Нестор Петров 10,   Бърдото,Лагер

На 25.07.2019 г. /08:00 - 09:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/   На 26.07.2019 г. /15:00 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - -Велковци, Общ. Брезник: 083011, Местн. Страище , Мах.Пали Лула Къща, С.Велковци , Упи Іv-105, Кв.40

На 25.07.2019 г. /08:00 - 09:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/   На 26.07.2019 г. /15:00 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - -НОЕВЦИ:   ДО ТП&Quot;СТАДИОНА&Quot;

На 25.07.2019 г. /08:00 - 09:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/   На 26.07.2019 г. /15:00 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - -Селищен Дол

На 25.07.2019 г. /08:00 - 09:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/   На 26.07.2019 г. /15:00 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ Сопица

На 25.07.2019 г. /08:00 - 09:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/   На 26.07.2019 г. /15:00 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ Ярджиловци:   Братя Чакрини 52,65,56,61,62,57,67,58,50,54,63,54а,59, Вердин Александров 6,4, Извън Плана 4,2,3, Искър 4,3,11,10,6,1,7,5,8,2, Могилка 3,2, Мусала 13,8,2,12,5,16,18,4,10,11,1,3, Орниче 116,143,139,153,133,161,145,139а,151,149,121,114,135,141,133,110,115,122,108,120,108,131,116, Осогово 16,2,8,5,4,1,14,4,12,3,20, Партизан 67, Радослав Зафиров 16,12,8,41,28,15,11,23,56,1,24а,23,13 А,53,30,33,14,37,10,27,13а,31,54,13,58,29,19,7,52 А,22,40,3,43,3а,32,17,36,45,21,24,26,38, Славчо Дяков 28,6, Черна Гора 6,12,3,7,16,14,10,8,2,9

На 25.07.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ Ноевци

На 25.07.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 26.07.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - -Непразненци

Община Ковачевци- 

На 23.07.2019 г. /10:45 - 11:45 ч./ Байкалско:   084033 ,   Общ.Радомир-Мах.Накева,Къща

На 22.07.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 09:00 - 10:30 ч.; 13:30 - 16:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./   На 25.07.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 09:30 - 11:00 ч.; 10:30 - 11:00 ч./ - -Калотинци

На 22.07.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./   На 25.07.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 09:30 - 11:00 ч.; 10:30 - 11:00 ч./ Габровдол

На 22.07.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./   На 25.07.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 09:30 - 11:00 ч.; 10:30 - 11:00 ч./ Горна Врабча:   Стопански Двор ,   Къща

На 22.07.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./   На 25.07.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 09:30 - 11:00 ч.; 10:30 - 11:00 ч./ Горна Глоговица

На 22.07.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./   На 25.07.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 09:30 - 11:00 ч.; 10:30 - 11:00 ч./ Долна Врабча

На 22.07.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./   На 25.07.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 09:30 - 11:00 ч.; 10:30 - 11:00 ч./ Долна Секирна

На 22.07.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./   На 25.07.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 09:30 - 11:00 ч.; 10:30 - 11:00 ч./ Смиров Дол

На 22.07.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./   На 25.07.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 10:30 - 11:00 ч./ - -Калище:   Къща

На 22.07.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./   На 25.07.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 10:30 - 11:00 ч./ - -Ковачевци, Общ. Ковачевци:   Xxiv-1148, Кв.49 , Xxxii,Кв.54а , Махала Калайджийска , Нупи 1,Масив 1,С.Ковачевци , Нупи 17а, С. Ковачевци , С. Ковачевци, Общ. Ковачевци Местност Яз. Пчелина , Упи Xіі-343 Кв.36 , Упи-Xiii, Кв.53а , Циганка ,   Жил.Сграда,Къща,Мах&Quot;Каладжийска&Quot;

На 22.07.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./   На 25.07.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 10:30 - 11:00 ч./ Косача:   Мах;Дръжкарска;,Къща,Къща,Мах.Малинова

На 22.07.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./   На 25.07.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 10:30 - 11:00 ч./ Кошарево:   000339 ,   Мах.;Ранинци,Къща

На 22.07.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./   На 25.07.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 10:30 - 11:00 ч./ - -Лобош:   Нупи 14 ,   Яз.Пчелина

На 22.07.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./   На 25.07.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 10:30 - 11:00 ч./ - -Мурено:   Къща

На 22.07.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./   На 25.07.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 10:30 - 11:00 ч./ - -Радибош

На 22.07.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./   На 25.07.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 10:30 - 11:00 ч./ Ракиловци:   Къща

На 22.07.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./   На 25.07.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 10:30 - 11:00 ч./ Светля:   Упи Xix-298 Кв.22 ,   До Черквата

На 22.07.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./   На 25.07.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 10:30 - 11:00 ч./ - Сирищник:   Упи Iv-1161 Кв.39 , Упи Іv-494, Кв.38 ,   Мах.Денева

На 22.07.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./   На 25.07.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 10:30 - 11:00 ч./ - -Слатино, Общ. Ковачевци

На 22.07.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./   На 25.07.2019 г. /09:30 - 10:00 ч.; 10:30 - 11:00 ч./ - -Чепино:   Над Центъра

На 22.07.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./   На 25.07.2019 г. /09:30 - 11:00 ч.; 09:30 - 10:00 ч.; 10:30 - 11:00 ч./ - -Дивля:   Мах.Кукувичарска , Мах.Фильова

На 22.07.2019 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./   На 25.07.2019 г. /09:30 - 11:00 ч.; 09:30 - 10:00 ч.; 10:30 - 11:00 ч./ - -Еловдол:   Iv-355 Кв.23 , Кв.15

На 22.07.2019 г. /09:00 - 10:30 ч.; 13:30 - 16:00 ч./ - -Габрешевци:   Мах. Богдановци , Мах. Бусарска , Мах. Гелевци , Мах. Зарковци , Мах. Клисурци , Мах. Костадиновци , Мах. Мутарска , Мах. Пешова , Мах. Полоканска , Мах. Равнище , Мах. Тихия Кът , Мах. Ущиринци , Пи I-64

На 22.07.2019 г. /09:00 - 10:30 ч.; 13:30 - 16:00 ч./ - -Добри Дол, Общ. Трекляно:   Махала Горна Ливада , Махала Добридолски Воденици , Махала Паргова , Махала Савова

На 22.07.2019 г. /09:00 - 10:30 ч.; 13:30 - 16:00 ч./ - -Косово, Общ. Трекляно:   Махала Ангеловци , Махала Върбица , Махала Въргинци , Махала Дузинци , Махала Дурниловци , Махала Качаревци Къща, Махала Лисичковци , Махала Пашинци , Махала Поповци , Махала Селото , Махала Сировичинци , Махала Такламановци , Махала Широки Дол Къща

На 22.07.2019 г. /09:00 - 10:30 ч.; 13:30 - 16:00 ч./ - -Трекляно:   Махала Антовци , Махала Аплатовци , Махала Бакъмска , Махала Божуринци , Махала Бойкинци , Махала Връшинци , Махала Гебовци , Махала Горни Балабановци , Махала Димитрина , Махала Долни Балабановци , Махала Долно Гъжинци Къща, Махала Корубинци , Махала Кръстинци , Махала Кьосинци , Махала Лисичковци , Махала Младост , Махала Павлевци , Махала Поповци , Махала Стойковци , Махала Сукинци , Махала Тодоровци , Махала Тошинци , Махала Трънярци , Махала Тупарци , Махала Цалакина , Махала Центъра Къща,Къща,1,Бунгало, Махала Чавдаровци , Махала Шавудинци , Махала Щроклинци

На 23.07.2019 г. /10:45 - 11:45 ч./ - -Буново, Общ. Кюстендил:   Мах&Quot;Чакъревска&Quot;

На 23.07.2019 г. /10:45 - 11:45 ч./ - -Дебели Лаг:   Къща,Къща,До Паметника На Свилен Русев,Храм

На 23.07.2019 г. /10:45 - 11:45 ч./ - -Драгомирово, Общ. Радомир:   1 Упи 019012

На 23.07.2019 г. /10:45 - 11:45 ч./ - -Егълница:   П-Л Vi-70, Кв.8 , Упи Iv,Кв 12 , Упи Xii-197,198 Кв. 28 ,   Къща,Вила

На 23.07.2019 г. /10:45 - 11:45 ч./ - -Извор, Общ. Радомир:   Махала Канджулица , Махала Пириница , Упи V-138 Кв.24 ,   1

На 23.07.2019 г. /10:45 - 11:45 ч./ - -Калище:   Iv-278,Кв.29а , Упи Vi-260, Кв.15 , Упи X-306,Кв.15 , Упи Хiii-239, Кв. 20

На 23.07.2019 г. /10:45 - 11:45 ч./ - -Углярци

Община Перник- 

На 25.07.2019 г. /09:15 - 10:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ - -Боснек:   070008 , 3-Ти Март 6,01,4,5,8, 558 , Iv-189,Кв. 15 , Ален Мак 8,5,9,4,7,10,1,3, Божур 9,1,5,7,6,3,4, Бор 7,2,5,1,3, Борич 10,6,5, В.Левски 12,14,27,6,23,8,17,10,5,19,1,15, Витоша 2,3,1,4, Грамаге 3 А,5,2,6,5а,1,8,10,3.,4,9,3,2, Добри Дол 2,9,07,06,5,3, Духлата 20,15,13,14,12,23,9,29,36,24,18,3,30,10,17,25,11,34,22,33,8,19,21,7,32,5,38,28,26,1,2,47,58,68,78,84,75,56,94,40,44,45,96,49,63,52,57а,42,57,100,106,98,39,60,51,102,48,88,72,55,53,65,90,64,80,50,44а,104,92,43,61,76,108,62,48 Механата,46, Евлоги Агайн 1,02,3,4, Еделвайс 4,8,2 Бунгало,13,3,1,2,11,6, Жива Вода 11а,23,31,17,14,1,7,28,25,24,9,3,27,5,26,2,30,29,34,22,20,16,36,11, Иван Вазов 07,03,6,01,05,4,7, Игличе 1,1а,9а,10,3,5,12, Извора 6,19,15,3,1,13,17,16,9,21, Йордан Йовков 08,4,8,2,1,3,5, Клен 8,6,4,3,2,01, Кокиче 5,8,2,3,12,20,22,10,14,4,18,16,5,6,1, Косматица , Ладивец 4,10,14,2,9,7,01,8,12, Ливаге 6,1,10,2,8,7,4, Ловен Дом 02,04, Махала Влахова Вилна Сграда,11,10,9,2,Бунгало,8,16,12,14,7, Махала Джамбазка 6, Минзухар 1,2,3, Могиля 5,11,12,7,1, Момина Сълза 10,5,1,12,4,9,7,3,2,8,14, Н.Й.Вапцаров 5,7,11,21,4,23,17,15,13,14,8,12,19, Незабравка 13,21,17,15,19,11,5,4,7,9,6,2, Петрус 4,7,9,3, Ракита 4,4 А,6,2, Ранковица 2,6,4,1, С.Боснек , Славей 12,6,14, Стефан Караджа 9,8а,1,3,2,8б,4,8,6,5, Струма 7,15,9,13,62,11,23,19,7,49,51,33,81,55,79,71,85,27,2,39,4,67,29,73,63,25,59,69,41,65,31,53,57,65а,61, Упи Xiii-342,Кв.32 , Упи І-536, Кв.43 , Х.Димитър 11,11а,9,3,7,25, Христо Ботев 21а,20,7,6,14,8,13,21,12,17,2,18,41,46,42,33,23,31,47,40,38,36,50,34,32,44,27,35,25,30, Чакова 13,5,8,1,14,7,2,15,10,6, Явор 7,4,1,2,3,4,06,01,9, Яворов 3, Ясен 2,1,   10,14,2,12,11,3

На 22.07.2019 г. /08:30 - 10:30 ч.; 14:15 - 16:00 ч./ - -Брезник:   Цвета Лумбарова

На 22.07.2019 г. /08:30 - 10:30 ч.; 14:15 - 16:00 ч./ - -Даскалово:   Втора

На 22.07.2019 г. /08:30 - 10:30 ч.; 14:15 - 16:00 ч./ - -Драгичево:   Байкал 2, Възраждане 23,21,27,19,22,25,8,14,39,3,15.,11,6,1,5,13,17,33,35,20,7,22,10,4,16,15,1,18,29,2,12,9,6а, Георги Бенковски 7,8а,9,3,2,12,18,4,14,10,6,5,16,1, Кракра 28,43,45,26,30.,47,46,44,42,49.,30,51,.30,40,53,36,45.,49,38,70,61,77,69,3,54,63,75,59,52,81,65,45,79,110,62,46,48,83,58,60,66,101,56, Магистрала Гл.Път Е79,1,Гл.Път Е79,1,Автокъща, Мария Луиза 3,8,2, Пирин 53,51,53а, Първа 6,18, Райна Княгиня 14,4,7,19,16а,5,17,6,12,8,25,27,.9,23,21,13,11,15,9,16,18,22,31,39,29,20, Рила 3,7,3,1, Рударска 39,25,27,12,8,Казан,5,15,37,19,43,16,17,9,11,3,35,33,10,13,7,4,41,6,23,29,14,21,37,Магист.Е-79 Автоборса&Quot;Вики&Quot;,Павилион, Стара Планина 5,1,3,2,5., Стефан Караджа 2,1а,1,3, Струма 7,13,9,1,2,5,16,11,8,4,13.,6, Тинтява 6,3,9,2,1,5, Христо Ботев 12.,14,4,8.,13,3,6,12,1,5,7,16,2,8,11, Цар Симеон 3,16,29,24,20,27.,19,11,14,4,30,13,31,21,26,25,33,17,8,28,7,12,9,10,23,34,22,36,1,32,18, Явор 11,9,1,2,5,7,6,3,4, Янтра 4,   С/У Склад Строителни М-Ли,13,Магистрала,Тир-Паркинг,Е-79,.1

На 22.07.2019 г. /08:30 - 10:30 ч.; 14:15 - 16:00 ч./ - -Мърчаево:   Мърчаево Пи 52 , Рударски Път 4, Цар Симеон I/Кост.Темелков/ 156

На 22.07.2019 г. /08:30 - 10:30 ч.; 14:15 - 16:00 ч./ - -Перник:   Владайско Въстание 89,87,83,24а,36.,73,54,46,26,61,63,26а,42,22,Началото,1,67,30,20,34,75,28,36,24,59,40,6а,.75,61а,48,56,71а,55,71.,71,50.,22а,57,32,38,44,53, Владимир Комаров 4,3,7,5, Волга 28,51,30,43,37,53,44,33,49,29,56,34,47,55,52,31,50,32,48,57,39,42,31.,41,27,54, Възход 23,3,7,22,9а,4,12,24,21,14,9,17,2,11,4а,18,15,5,20,10,6,8,19,15,10,13, Ганьовец 5, Грамаге 45,44,47,22,65,77,26,40,71,51,49,79,61,75,52,57,32,24,81,73,85,53,36,63,55,56,69,51а,48,28,83,42,30,38,50,54,46,67,34, Димитър Благоев 125,181,177,179, Добри Миланов 40, Дунав 3,15,6,17,16,4,13,9,14,11,10, Дъбрава 52,45,53,38.,38,48,49,63,35,37,42а,33,39,41,47,36,42,59,43,34,40,57,60,55,51, Евгении Ачанов 11,13, Йордан Лютибродски 61,60,63, Кв. Старата Църква , Климент Охридски 20,12,5,3,16,8,16,18, Костенец 12,13,18,16,15,17,21,22,11,14,19,10, Кралевски Път , Лиляна Димитрова 51а,55, Мах.Горна Църква 15,11, Мах.Тутулова 25,22,27,1,14,24,12,7,21,9,29,16,28,10,3,8,30,23, Момин Проход 3,2,1,9,27,6,31,23,11,10,22,13,31а,16,4,14,12,29,5,15,20 А,8,20,17, Никола Вапцаров 5, Никола Парапунов 2,1,4,3, Рилски Езера 13,23,23., Танчовица 5,7,2,10,4,8,42,6,3, Трайко Живков 58,2,37,50,29,48,23,47,25,1,49,39,7,62,18,54,36,27,21,35,53,57,60,55,15,9,42,10,43,30,46,17,8,13,40,14,38,6,33,28,20,3,26,45,52,59,61,31,19,4,11, Хемус 1, Църква Вила,28,42,Кв Църква,Къща, Чуйпетлово 9,5,7,8

На 22.07.2019 г. /08:30 - 10:30 ч.; 14:15 - 16:00 ч./ - -Рударци:   1452 , 3-Ти Март 18,11,4,5,12,1,16,26,10,15,3,14,2, Vi-001267 Кв.82 , Xviii-1965,1967 Кв.127 , Арда 1, Балчик 4,8,24,11,43,18,Табло С/У №18,3,28,22,19,13,12,21, Бели Брег 4, Бистрица 1, Божур 19,11,14,15,13,14а,12,2,7,5,3, Бор 4 Къща,1,2, Борова Гора 2,39,21,5,11,9,4,15,7,6,19,17,3, Боровец 4,6,17,8,12,2,8а, Бреза 4, Бузлуджа 13,3,7,12,9,16,5,1, Бургас 11,15,22,9,19,5,13, Вардар 18,19,4,13,27,3,9,10,7,12,16,25, Варна 16,4а,2,20,21,3,7,17,25,4,6а,18,29,5,6,1,14,9,23,10,12,19, Васил Априлов 6,1, Ваташка 1,1а,19,11,7,5,13,3,9,15, Вела Пеева 9,1,5, Веслец 3,7,12,6,2,13,5,4,16а,10,16,8, Витоша 21,17,19,10,13,11,9,7,18,5,3,1, Ген.Столетов 6,15,3,8,2,4,2а,209а, Гео Милев 3,29,16,4,12,19,20,22,27,21,13,7,18,2,10,15,14,24,9, Гоце Делчев 3, Гурко 11,12,2,Тп Минерал Ст.29 Кл.Г,16,17,22,10,9,13,15,4,6,14,18,7,20,19,8, Дабо 4,1, Добрич 2,6,5,63,28,2,36,13,28а,22,14,38,7,26,21,15,34,18,12,40,32,59,24,20,17,25,16,19,44,8,9,10,1,4,42,23, Драва 1 А, Дренов Дол 13,11,3 Къща, Дулова , Дунав , Ерма 24,2,5,14,9,12,4,6,10,26,16,7,8,30,11.,18,20,1,8а,32,28, Ехо , Загарица 7,10,21,5,7,2,3,4,23,8,6,1,13,26, Захари Зограф 23,6, Здравец 8,4,6,2,3, Земен 6,4,3,5,2,1, Иван Вазов 19,8,7,15,10,3,5,1,17,6,4,2,9, Изгрев 38,24,42,48,6,46,1,10,40,34,13,3,8,16,12,7, Искър 4,12,10,6,8,2,15, Йовчова 37,17,4,3,2,5,8,10,1, Кало 104,109,94,113,106,93,11,107,1,98,5,93,90,32,22,105,103,57,94,46,82,35,47,23,89,75,72,36,25,61,86,34,58,62,12,99,78,43,28 А,54,18,31,74,77,67,21,97,16,92,59,10,91,84,85,101,85а,48,15,76,29,24,79,80,60,38,64,69,63,83,49,26,Тп Кало Ст.26 Кл.А,13,37,33,88,4,1,50,55,28а,73,81,7,40,14,52,45,8, Камчия 4,6, Капенешка 16,23,21,6,11,3,7,4,5,18,15,4 Б,10,9,2,8, Кирил И Методий 4,9а,11,1,9,7,8,6,2,3,4.,10,5, Кирил Пчелински 22, Кракра 35,12,31,25,26,17,19,36,42,30,2,34,7,11,1,3,38а,18,27,32,28,9,8,40,29,16, Кривуля 12,15,2,Тп Ехо Ст.22 Кл.Б,53,45,55,47,29б,31,М.Кривульо,44,11,41,13,10, Лаката 16,14,40,24,26,12а,2,6,12,.1,36,28,20,30,4,18,34,9,22,8, Лиляна Димитрова 3, Лом 6,32,7,8,23,30,10,28,16,26,48,19 Къща,14,44,17,1,2,15,20,13,9,2.,12,4,50, Лопянска Гора 2,3, Людмила Димитрова , Люлин 3,4,2,12,6,1,5, Марица 1,8,3,6, Мария Луиза 4,15,13,11,7, Места 5, Местн.Кало , Металург 12,7,15,16,28,5,22,20,19,26,27,10,3,14,1,17,2,18,9 Къща,24,21,9,13 Къща,2а, Минерал 4, Миньор 6,14,2,8,4,22,18.,10,12,6,18,20, Михаил Дойчев 10,8,4,5,16а,24,28, Москва 25,31,1,9,3,11,18,28,17,15,14,5,22,19,12,24,20,29а,35,21,38,36,27,37,29,16,13,23,39, Несебър 3,9,19,22,25,11а,2,6,1 Къща, Никола Вапцаров 7,3,24,22,14,2,7,18,4,20,6,9,13,12,1,27, Обеля 2,3,1,4,5, Оборище 3,8,17,11,9,13,7,1,5,4а,15,2,4, Опълченска 32,20,12,22,5,38,2,34,7,25,11,17,13а,1,3,15,46,8, Острица 3,1, Отец Паисий 19,6,12,3,23,4,15,5,21,.8,14,11,25,10,1,17,13, Перник 20,16,12,56,7,18,46,10,22,21,56а,34,25,48,14,38,24,11,44,30,28,15,13,37,5,33,27,3,32,26,54,58,62,17,29,35,50,52,9,19,42,6,7,8,4,1,5, Пирин 14,17,13,3,2,12, Пловдив 6,12,50,22,5,35,8,30,22а,21,39,15,24,37,44,48,33,25,23,16,46,36,31,42,32,20,28,2,17,7,11,38,26,40,10,29,14,27, Поморие 7, Презвитер Козма 4,2,14,9,13,6,10,15,1,5,8,51,17,3,22,25б,53,55,20,25,16,23,11, Пчелинска 1,3,6,8, Първи Май 18,20,38,3,42,12,58,34,2,17,29,14,4,28,35,27,30,22,21,56,11,7,33,19,46,1,25,13,24,32, Радомир 9,11,26,19,12,24,7,10,30,4,5,8,13,14,2,20,34,52,1,17,15, Райко Янков 10,10 Къща,13,18,3.,1,22,8,2,14,12,4,6,7,3,5,9,16,11,17,15, Рено , Рига 7,5,1,2, Рила 6,23,2,15,21,19,16,7,12,14,4,1,8,13,5,10, Родопи 17,6,7,5.,9,4.,2,4,8,24,31,26,37,21,30,32,10,27,25,16,52,39,23,33,60,19,34,42,18,14,13,36,29,9,12,20,22, Розова Долина 32,14,30,11,2,13,36,20,6,16а,23,26,22,3,5,21,10,1,24,25,9,12,34,8, Ропотамо 35,17,3,15,30,23,16,7,19,5,26,20,10,27,12,18,2,11,34,22,13,25, Рударска 2,6, Рудничар 2, С.Рударци Упи-Vі-11007,11008 Кв.71, Самоков 6,1,3,4,14,2,11,5,13,10,13а,15, Св. Иван Рилски 1,2,11,3, Свищов 25,17, Селимица 20,10,13 А,14,6,11,2,17,16,3,23,4,8,16,1,6,7,9,5, Силистра 15,7,10,1,9а,1

На 22.07.2019 г. /08:30 - 10:30 ч.; 14:15 - 16:00 ч./ - -Студена, Общ. Перник:   Баба Тонка 2,1, Бачо Киро 7,11,9,3, Блато 7а,13,14,21,15,9,11,16,3,17,12,23,4,6,5,1, Божур 4,2, Бурковица 21,12,6,1,11,13,3,19,15,4,8,2,14,16, Бързатица 1, Васил Левски 4,3,1,2, Вит 1, Витоша 3, Георги Бенковски 2,4,3,6, Георги Раковски 1,5, Горска Поляна 8,1,2,4,9,6,7,3,5, Градище 5,6,1,7,3,1,6,9, Дома , Дъбрава 23,18,6,9,3,7,15,15а,1, Еверест 11, Еделвайс 6,5,13,17,7,9,11,16,1,14,3,12,4, Иван Вазов , Иглика 7,13,9,2,1, Извор 3,9,8,12,7,14,11,10,6,11.,13,2,5,1,4,Вила, Искър 4,15,1,2,5,10,3, Йордан Корчев 2,18,10,12,7,9,5,8,16,1,14, Калоян 3,4,2а,1,2.,2, Капитан Петко Войвода 39,3,2,1.,1,4,11,21,20,2,13,22.,23,27,33,18, Кирил Богданов 14,4,5,1,10,12,8, Кокиче 2,6,8, Кольо Фичето 4,3,10,6,1,16,8,12,2,7,14, Крайречна 3, Лебед 2,5,1а,3,1,6,2а,4,24, Леденика 3,9,5,7,13,11, Лилия 7,1,3,5, Лъката 15,27,7,37,11,45,9,114,21,17,25 А,33,35,13,23,25,29,5, Люлин 8,10,5,3,4, Мах.Бугьовец , Мах.Каназирова 2,3,1, Мах.Кюлова 7,1,3,5,4,6,8, Мах.Опашиница 1,9,26,Вила,Барака,30 Вила,8,Къща,12а, Мах.Шестакова 2, Мах.Язовира , Местн.Буката/И.Р./ , Местн.Шарков Дол /И.Р./ 3,7,Къща,11, Местн.Шумнатица 5,Вила,6, Могилата 9,5,7,2,5., Незабравка 9,3,7,10,11,2,1, Оборище 8,13,20,18,22,4,10,11,17,14,2,5,1,16,3,19,7, Одеса 1, Панайот Волов 1,3,4,6, Панайот Хитов 3,5, Перуника 3,4,1,6, Пороя 4,1,5,3,7,2, Първи Май 21,3,23,1,6,11,8,15,17,13,19,10,2, Разсадника 5, Райна Княгина 4, Рибарица 16а,4,13,11,1,9,100, Самуил 1,11,13,4,3,5,7,12,9,14,6, Слатина 4,2,6, Спортист 4,1,2,6,8, Стадионна 5,9,7,3,11, Стефан Караджа 3,7,3.,6,5, Струма 16,14,12,8,24,10, Съединение 2, Теменуга 12,5,14,4,7,9,2,13,1,3, Тодор Каблешков 4, Упи Ii-456 Кв.39 , Хаджи Димитър 3,8,6,2,1,4, Хан Крум 43,14,1,51,37,23,2,8,27,33,34,47,40,11,36,45,15,24,32,5,31,12,7,4,6,20,13,10,26,30,3,41,21, Христо Ботев 63,40,28,47,65,60,52.,59а,43,56,64,54,25,61,59,Сп.Превалец,68,70,50,36,69,32,30,45,34,77,46,41,51,71,48,72,23,39,57,45.,73,52,49,42,31,62,35,44,37,58,26,75,38,67,66,153,176,180,157,159,182,178,151,155,203,228,244,197,199,224,214,242,185,248,230,232,204,220,218,236,246,234.,244.,191,206,183,Площада,226,222,210,238,181,201,189,240,195,175б,177,175 В,234,196,90,192,169,165,186,188,163,200,167,194,198,171,175б,202,179,На Площада,175,184,161,166,145,150,136,134,127,158,135,140,115,164,168,126.,143,154,122,130,152,126,124,131,148,144,133,150а,128,121,129,139,117,160,149,147,162,146,132,123,170,137,106,111,108,88,86,122,83,89,78,94,103,92,74,95,82,105,109,78.,99,76.,84,76,102,85,118,80,100,98,96,81,112,79,110,113,97,204,104,90,93,116,9, Христо Проданов 3,1, Цар Иван Асен I 10, Чифлик 8,23,18,4,11,28,2,3,20,6,21,25,7,19,1,25а,22,15,26,13,12,9,24,9а,23.,5,18а, Шийница 46,38,132,28,26,20,34,42.,43,39,37,2,42,31,23,33,25,36,35,4,17,10,12,2,1,15,8,11,13,6, Юрий Гагарин 24,18,9,11,34,8,27,13,10,32,29,16,22,14,26,21,19,4,3,7,6,15,28,23,12, Явор 6,3,4,1,2, Янтра 4,1,   45,Автосервиз,Вила,Къща,Автосервиз

На 22.07.2019 г. /08:30 - 10:30 ч.; 14:15 - 16:00 ч./ - -Студено Буче:   Стефан Караджа 2

На 22.07.2019 г. /09:15 - 10:15 ч.; 09:15 - 16:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ - -Мърчаево:   10-Та 1 Упи 018018

На 22.07.2019 г. /09:15 - 10:15 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ - -Драгичево:   559, М. Черешите , Vіі-555 Кв.80 , Александър Боянов 13,25,20,31,21,302,16,50,19,29 Къща,31а,26,14,12,14,6,10,5, Александър Танев 6а, Байкал 1,12,10,16,13,14,8, Бор 4,4а,12,6,2,Местност &Quot;Черешите&Quot;,8,3, Васил Априлов 8,50,2,7,9,1,4,13,11,3,5,8д,10,20,27,12,10.,35,33,8,23,21,15,29,16,14,25,31,22,17,18,24, Васил Левски 18,14,3,17,12,6,10,19,1,4,21,7,15,13,5,9,8,2,16,30,26,52,44,58,22,36,20,50,29,27,42,34,40,38,59,48,23, Витоша 7,15,5,1,11а,11,13,3, Владайска 5,7,Къща,1,11,2,9,19,13, Възраждане 28,38,42,45,59,63,26,24,53,43,49,40,61,52,57,49 А,34,44,47,30,55,67,32,48,50,132,138,142,140,128,126,122,130,М/У Гор. Идол. Драгичево,153,157,143а,132б,144,149,145,143,183,202,216,210а,198,1,231,182,157,188,169,186,167.,180,159,165,163,166 Къща,190,141,184,148,161,167,151,138,153,147,164 Къща,155,168,192,162.,225,178,143,169,184,194,123,104,86,129,139,92,114,102,119,107,111,106,78,109.,103,115,118,100,94,70,108,116,96,131,125,127,84,109,137,135,113,98,133,110,41,82,120,111.,112,105,90,74,80,88,101,105.,68,64,87,97,83,89,66,79,82,93,85,62,83.,66,54,58,1,69, Върла Стрън 6,3,1, Горно Драгичево 173,196,204,200, Горно Драгичево/Гола Могила , Горно Драгичево/Копринено Орище , Гранит 14,2,3,7,17,21,6,20,12,23,5,19,10,15,8,13,5., Долно Драгичево , Здравец 15,3,2,19,23,1,11,13,10,6,12,5,9,21, Ивайло 12,11,3,8,16,5,2,7,18,1, Иван Вазов 7,1,10,2,5,8,3,11,9 А,9,5, Калиница 11,17,15,3,1,27,7,29,9,11.,5,44,12, Каменица 25,31,23, Кокиче 8,7,4,3,5, Кракра 2.,5,33,10,7,.1,16,19,18,9,13,12,11,22,39,27,41а,29,24б.,24,35а,24б,34,21,1,3,35,33,41, Лебед 9,1,16,6,7,3,12,13,14,5,11,10, Любен Каравелов 12,6, Люлин 34,38,20,6,32,56,10,2,66,30,4,70,58,48,46,9,34.,18,8,3,12,28,7,22,26,16,54,1,45,64,14,24,62,36, М.Копринено Орище Пи 324 , Магистрала 1, Мария Луиза 14,1,15,8,25,24,11,10,22,13,31,21,16,12,33,29,17,35, Мах.Крушите Вила, Местност Горно Драгичево Дърводелна,386,Парцел 502 Кв 429,Къща, Местност Горно Драгичево/Ал Танев 5, Местност Горно Драгичево/Борова Гора , Местност Горно Драгичево/Вилите , Местност Горно Драгичево/Гола Могила , Местност Горно Драгичево/Копринено Орище 8,Къща, Местност Горно Драгичево/Крушите , Местност Горно Драгичево/Селимите , Местност Горно Драгичево/Черешите , Минзухар 8,3,2,35, Миньор 5а,3,6,8,4,7,2,10,4,14,1,5, Мрамор 6, Незабравка 3, Никола Вапцаров 1,26,27,32,47,33,23,25,43,35,31,30,19,39,24,20,22,41,45,37,21,28,17,29,5,3,20,16,18,6,11,15,1,7,4,8,13,2,10, Оборище 11,14,12,7а,7,16,10,6,1,3,4,2, Панайот Волов 16,4,6,3,22,11,9,5,12,7,8,1,20,10,2, Пи 020003 , Пи 1625,М.Серимеж , Пирин 37,28,27,17,5,6,11,10,12,13,1,4,1,15,4.,29,41,7,39,9,2,21,43,3,47,23,35,8,45,33,31,39а,41а, Реката 3.,11,3,4,7,2,9,13,15,17,19,3, Република 1,9,4,23,6,21,2,11,15,7,13,17,8, Рила 23,25а,13,17,27,19,21, Ропотамо 9,3,5, Рударска 14,45.,Павилион, Сава Асенов 7,2,9,11, Серимеж , Средорек 14,7,3а,3,12,1,4,6,2.,8,10,2, Умище 3,1, Упи Viii-1426 , Физкултурна 1,22,2,14,20,8,5,18,6,4,16,12,3, Черни Връх 11,3,2,4,8,5,1, Янтра 14,16,22,26,24,6,18,20,10.,10,22,12,8,   Гл.Път Е-79,Магистрала,Е-79,Гл.Път Е79,Селска Бара,26

На 22.07.2019 г. /09:15 - 10:15 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ Мало Бучино:   Люлин/2-Ра/ 1,1

На 22.07.2019 г. /09:15 - 16:00 ч./ Драгичево:   559, М. Черешите , Vіі-555 Кв.80 , Александър Боянов 13,25,20,31,21,302,16,50,19,29 Къща,31а,26,14,12,14,6,10,5, Александър Танев 6а, Байкал 1,12,10,16,13,14,8, Бор 4,4а,12,6,2,Местност &Quot;Черешите&Quot;,8,3, Васил Априлов 8,50,2,7,9,1,4,13,11,3,5,8д, Васил Левски 18,14,3,17,12,6,10,19,1,4,21,7,15,13,5,9,8,2,16,30,26,52,44,58,22,36,20,50,29,27,42,34,40,38,59,48,23, Витоша 7,15,5,1,11а,11,13,3, Владайска 5,7,Къща,1,11,2,9,19,13, Възраждане 28,38,42,45,59,63,26,24,53,43,49,40,61,52,57,49 А,34,44,47,30,55,67,32,48,50,132,138,142,140,128,126,122,130,М/У Гор. Идол. Драгичево,153,157,143а,132б,144,149,145,143,183,202,216,210а,198,1,231,182,157,188,169,186,167.,180,159,165,163,166 Къща,190,141,184,148,161,167,151,138,153,147,164 Къща,155,168,192,162.,225,178,143,169,184,194,123,104,86,129,139,92,114,102,119,107,111,106,78,109.,103,115,118,100,94,70,108,116,96,131,125,127,84,109,137,135,113,98,133,110,41,82,120,111.,112,105,90,74,80,88,101,105.,68, Върла Стрън 6,3,1, Горно Драгичево 173,196,204,200, Горно Драгичево/Гола Могила , Горно Драгичево/Копринено Орище , Гранит 14,2,3,7,17,21,6,20,12,23,5,19,10,15,8,13,5., Здравец 15,3,2,19,23,1,11,13,10,6,12,5,9,21, Ивайло 12,11,3,8,16,5,2,7,18,1, Калиница 11,17,15,3,1,27,7,29,9,11.,5,44,12, Каменица 25,31,23, Кокиче 4,3,5, Кракра , Лебед 9,1,16,6,7,3,12,13,14,5,11,10, Люлин 34,38,20,6,32,56,10,2,66,30,4,70,58,48,46,9,34.,18,8,3,12,28,7,22,26,16,54,1,45,64,14,24,62,36, М.Копринено Орище Пи 324 , Мах.Крушите Вила, Местност Горно Драгичево Дърводелна,386,Парцел 502 Кв 429,Къща, Местност Горно Драгичево/Ал Танев 5, Местност Горно Драгичево/Борова Гора , Местност Горно Драгичево/Вилите , Местност Горно Драгичево/Гола Могила , Местност Горно Драгичево/Копринено Орище 8,Къща, Местност Горно Драгичево/Крушите , Местност Горно Драгичево/Селимите , Местност Горно Драгичево/Черешите , Минзухар 8,3,2,35, Миньор 5а,3,6,8,4,7,2,10,4,14,1,5, Мрамор 6, Незабравка 3, Никола Вапцаров 1,26,27,32,47,33,23,25,43,35,31,30,19,39,24,20,22,41,45,37,21,28,17,29, Оборище 11,14,12,7а,7,16,10,6,1,3,4,2, Панайот Волов 16,4,6,3,22,11,9,5,12,7,8,1,20,10,2, Пи 020003 , Пи 1625,М.Серимеж , Пирин 37,28,27,17,5,6,11,10,12,13,1,4,1,15,4.,29,41,7,39,9,2,21,43,3,47,23,35,8,45,33,31,39а,41а, Реката 3.,11,3,4,7,2,9,13,15,17,19,3, Република 1,9,4,23,6,21,2,11,15,7,13,17,8, Рила 23,25а,13,17,27,19,21, Ропотамо 9,3,5, Сава Асенов 7,2,9,11, Серимеж , Средорек 14,7,3а,3,12,1,4,6,2.,8,10,2, Умище 3,1, Упи Viii-1426 , Черни Връх 11,3,2,4,8,5,1, Янтра 14,16,22,26,24,6,18,20,10.,10,22,12,8,   26,Селска Бара

На 22.07.2019 г. /09:15 - 16:00 ч.; 09:15 - 10:15 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ - -Големо Бучино:   Арбова 2а,2, Бачова Махала , Витоша 7,51,24, Даскала 2,6,4, Дъбрава 15,7, Кедър 2,11,17, Кокиче 3, Кошеве 20, Кракра .43,24,11,19,53,39,8,50,51а,5, Люлин 33,35, Македония 16, Нарцис 2а, Перник 37, Република 28,20,38,8,6, Рутеш 1, Скачок 4, София 50,1а,5,28,24а,4, Струма 21,15, Упи Viii-184 Кв.48 , Упи Xxiv Кв. 39 , Шефтена 7б, Яланджийска , Ясен 4,2,4б,   12,Къща,256,5,Пи 042002 М. Манастира,50,49,58,56,51

На 22.07.2019 г. /09:15 - 16:00 ч.; 09:15 - 10:15 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ Перник:   Бучински Път

На 23.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 24.07.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ Рударци:   3-Ти Март 18,11,4,5,12,1,16,26,10,15,3,14,2, Васил Априлов 6,1, Ваташка 1,1а, Витоша 21, Дабо 4,1, Ерма 24,2,5,14,9,12,4,6,10,26,16,7,8,30,11.,18,20,1,8а,32,28, Здравец 8,4,6,2, Искър 4,12,10,6,8,2,15, Капенешка 16, Лиляна Димитрова 3, Людмила Димитрова , Люлин 3,4,2,12,6,1,5, Миньор 6, Райко Янков 10,10 Къща,13,18,3.,1,22,8,2,14,12,4,6,7,3,5,9,16,11, Родопи 17, С.Рударци Упи-Vі-11007,11008 Кв.71, Синчец 3,1, Средна Гора 2,1,5,3, Стара Планина 2,4, У111-904, Кв.29 , Черни Връх 73,48,51а,65,42,53.,61,46.,71,75,55,45,50,56,62,51,36,40,54,55.,58,67,59,44,69,60,66,57,53,52,47, Ясен 5,11,2,15,7,1,9,3,4

На 25.07.2019 г. /09:15 - 10:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ Студена, Общ. Перник:   Пи 000307, Находище Студена , Ален Мак , Голо Бърдо 2, Еверест 2,11,3,15,13,4,19,20,18,14,17,6,20 Къща, Землище Мктп Щрабаг , Илинден 5,17,11,15,10,9,1,7,3,19,8,4,12,37,27,28,24,35,29,20,22, Ком 7,1а,5,6,13,11,15,3,8, Магистрала 5,7,1,3, Мах.Язовира 16,1,9,1,15,22,10,14а Къща,11,6,3,13,12,5,17,1,8, Младост 2.,2, Мусала 6,10,2,17,1,8, Пролет 4,5,10,12,6,13,2,1,8,11,9, Рила 3,6.,2,5,4,6, Сините Вълни 1,15,13,1а,6,3,11,5,15.,14,7,9, Черни Връх 3,6,2,7,4,9,   Ретранслатор Студена

На 25.07.2019 г. /09:15 - 10:00 ч.; 14:30 - 16:00 ч./ Чуйпетлово:   Упи 4-194, Кв.18

На 25.07.2019 г. /09:15 - 16:00 ч./ Студена, Общ. Перник:   Еверест 2,11,3,15,13,4,19,20,18,14,17,6,20 Къща, Илинден 5,17,11,15,10,9,1,7,3,19,8,4,12,37,27,28,24,35,29,20,22, Ком 7,1а,5,6,13,11,15,3,8, Магистрала 5,7,1,3, Мах.Язовира 16,1,9,1,15,22,10,14а Къща,11,6,3,13,12,5,17,1,8, Младост 2.,2, Мусала 6,10,2,17,1,8, Пролет 4,5,10,12,6,13,2,1,8,11,9, Рила 3,6.,2,5,4,6, Сините Вълни 1,15,13,1а,6,3,11,5,15.,14,7,9, Черни Връх 3,6,2,7,4,9,   Ретранслатор Студена

/Следва/

ЧЕЗ
планирани прекъсвания
област Ловеч
По статията работи:

Галина Александрова