НАЧАЛО » Финанси

Първа седмична загуба за SOFIX от 8 до 12 юни след пет поредни на печалба

Отминалата работна седмица ще се запомни с дебюта на БФБ на IT компанията Телелинк Бизнес Сървисис Груп и увеличения капитал на ТБ Първа инвестиционна банка с държавно участие

fb
3E news
fb
14-06-2020 02:06:11
fb

Седмичен обзор на Борис Гергов

Отминаващата втора работна седмица на юни (8-12) се оказа първата на загуба за българския индекс на „сините чипове“ SOFIX след пет поредни седмици на печалба. И другите три измерителя на Българската фондова борса (БФБ) се озоваха в червената зона, като при BGBX 40 и BGTR 30 бе прекъсната серията на 11 поредни седмици на повишение.

Равносметката от началото на годината за основния български фондов измерител, обаче, все още е на загуба, при това двуцифрена, като през отминаващата седмица загубата нараства до 19.67% от 17.76 на сто в предходната.

Борсовата седмица от 8 до 12 юни ще се запомни

с дебюта на БФБ на IT компанията Телелинк Бизнес Сървисис Груп и увеличения капитал на ТБ Първа инвестиционна банка (ПИБ) с държавно участие.

Акциите на ПИБ се озоваха в групата на най-печелившите за седмицата с ръст от 9.23% (виж по-надолу). Това се дължи на приключилата операция на държавата чрез Българската банка за развитие да придобие на открития аукцион на 10 юни 77 729 300 броя права, което дава право на държавната банка да запише 28 265 200 акции от увеличението на капитала на ПИБ. Този брой акции съответства на по-малко от 19% от уставния капитал на ПИБ, което е под максималния праг, одобрен от БНБ, припомни правителството, след като на 12 юни одобри с решение сделката на ББР.

Вижте още: Държавата плаща 140 млн. лева за 19% от капитала на Първа инвестиционна банка

Въпреки спорната за много наблюдатели сделка, изкупуването на 19 на сто от капитала на ПИБ, открива пътя на страната ни към чакалнята на Еврозоната.

Другата емисия, която очаквано привлече инвеститорското внимание, беше на Телелинк Бизнес Сървисис Груп (TBS), която направи дебюта си на БФБ на 8 юни.

Вижте още: БФБ приветства Телелинк Бизнес Сървисис Груп като публична компания

За изминалите пет работни дни (8-12 юни) с акциите на IT кампания бяха реализирани сделки и през петте дни за общо 987 371 лота за 7 504 185 лева на средна цена от 7.600 лева за акция. Това представлява 8% от капитала на дружеството. Интересът беше голям, защото тримата мажоритарни акционери Любомир Минчев, Иво Евгениев и Спас Шопов решиха в петък, 12 юни, да пуснат още 107 487 броя акции, извън планираните 875 000 лота. Така новите акционери на IT компанията притежават общо 982 487 акции на фиксирана цена, както посочихме от 7.600 лева за лот.

За пръв път от началото на май през отминаващата седмица

губещите емисии са повече от печелившите:

при съотношение 26% към 48% и 26 на сто без промяна. При акциите, съотношението също е в полза на губещите: 27% към 51% и 12 на сто, което означава, че фокусът на пазарните участници е бил насочен към сделки с акции на загуба.

По всичко личи, че активността на пазарните участници за разлика от предишните три седмици, през отминалата, се е повишил. Доказателство за това е един от важните показатели – оборотът*, реализиран от 8 до 12 юни, е нараснал от 7 226 893.28 лева в периода 1-5 юни до 13 803 378.98 лева, но е редно да се подчертае, че над половината от този оборот (7 504 185 лева) е само с акции на Телелинк Бизнес Сървисис Груп.

Прави впечатление, че значително е увеличен броят на сделките – до 1 875 от 1 076 в периода от 1 до 5 юни, като са изтъргувани общо 113 161 786 лота, спрямо 1 172 788 лота през предходната седмица.

Пазарът на акции в Западна Европа и САЩ

През отминалата седмица пазарният тренд в Западна Европа и САЩ напълно съвпадна с този на БФБ. Както SOFIX завърши със седмичен спад, така и общоевропейският измерител Stoxx 600 завърши отминаващата седмица със загуба от над 5 на сто.

Вижте още: Европейските акции се възстановиха в края на седмицата след масираните разпродажби миналата сесия

На Уолстрийт в Ню Йорк, където повече политически фактори влияеха на търговията с акции, най-вече протестите срещу расизма, седмичният тренд също беше низходящ. Основният индекс Dow Jones затвори в петък с повишение от 1.9%, но при седмичен спад беше минус 5.55 на сто.

Динамика на индексите*

Седмичната равносметка показва, че и четирите индекса на БФБ са на загуба, спрямо предходната седмица (1-5 юни):

- при SOFIX понижението е с 2.32%, спрямо ръст от 3.20% в предходната седмица. През отминалата втора работна седмица на юни (8-12) с акциите на 15-те включени в SOFIX компании са реализирани сделки с 1 160 120 лота (спрямо 603 874 лота предишната седмица) за 2 878 581 лева (при 1 689 381 лева седмица по-рано);

- при BGBX 40 също е отчетен спад с 2.22%, спрямо ръст от 2.72% в предходната седмица, с което бе прекъсната серията от 11 поредни седмици на повишение. Реализираните сделки в периода 8-12 юни са с 1 440 943 лота (при 2 548 558 лота в предишната седмица) за 3 729 559 лева (спрямо 1 990 992 лева седмица по-рано);

- при BGTR 30 понижението е с 2.36%, спрямо повишение от 2.50% в предходната седмица, с което също бе прекъсната серията от 11 поредни седмици на ръст. Реализираните сделки в периода 8-12 юни са с 1 346 689 лота (спрямо 652 195 лота седмица по-рано) и оборот от 3 553 905 лева (при 1 909 524 лева през предходната седмица);

- при BG REIT е отчетено най-слабото понижение от четирите индекса – с 1.13%, спрямо повишение с 0.43% в предходната седмица. Реализираните сделки в периода 8-12 юни са с 200 579 лота (при 50 478 лота в предходната седмица) и оборот от 508 552 лева(спрямо 122 423 лева седмица по-рано).

Кои са 5-те най-печеливши акции

- Алкомет (6AM) е начело с повишение от 10.09% (спрямо ръст от 9.00% в предходната седмица), при последна цена от 6.000 лв./акция, седмичен оборот от 102 577 лева и пазарна капитализация от 107 717 754 лева;

- ТБ Първа Инвестиционна Банка (5F4) се озова сред печелившите емисии, след като в предходната седмица (1-5 юни) бе начело на най-губещите) с ръст от 9.23%, спрямо понижение от 5.80%, последна цена от 2.840 лв./акция (при 2.600 лв. в предходната седмица), седмичен оборот от 522 411 лева (спрямо 213 379 лева седмица по-рано) и по-висока пазарна капитализация от 312 400 000 лева (при 286 000 000 лева в предходната седмица;

- Алтерко (A4L) с ръст от 1.05%, спрямо повишение с 1.60% в предходната седмица, при последна цена от 3.860 лв./акция, седмичен оборот от 49 427 лева и пазарна капитализация от 57 900 000 лева;

- София Комерс-Заложни къщи (6SOP) отново е сред най-печелившите емисии, но този път със значително по-слаб ръст от 0.89%, след като миналата седмица беше начело в групата с повишение от 12.50%, при последна цена от 5.650 лв./акция (спрямо 6.750 лв.), седмичен оборот от 100 393 (при 48 890 лева в периода 1-5 юни) и по-ниска пазарна капитализация от 13 560 000 лева (при 13 357 790 лева седмица по-рано);

- Софарма Трейдинг (SO5) отново е след петте най-печеливши емисии с ръст от 0.85% (спрямо повишение от 10.38% в предходната седмица), при последна цена от 5.900 лв./за акция, седмичен оборот от 49 706 лева (при 107 320 лева седмица по-рано) и по-висока пазарна капитализация от 202 228 695 лева, спрямо 192 494 303 лева в периода 1-5 юни.

Кои са 5-те най-губещи акции

- Индустриален Капитал Холдинг (4I8) със спад от 11.39% (спрямо ръст от 8.97% седмица по-рано) води групата на най-губещите емисии, при последна цена от 1.400 лв./акция, седмичен оборот от 19 922 лева (при 5 152 лева в предходната седмица) и пазарна капитализация от 22 210 362 лева;

- Доверие Обединен Холдинг (5DOV) с понижение от 9.94% (при ръст от 3.72% в предходната седмица), последна цена от 3.260 лв./акция, седмичен оборот от 778 673 лева (при 523 218 лева седмица по-рано) и пазарна капитализация от 61 079 683 лева;

- Химимпорт (6C4) със загуба от 7.08%, след като предходната седмица бе сред 5-те най-печеливши емисии, с ръст от 5.61%, при последна цена от 1.050 лв./акция, седмичен оборот от 215 091 лева (спрямо 45 606 лева седмица по-рано) и по-ниска пазарна капитализация до 251 628 580 лева от 270 800 282 лева в предходната седмица;

- М+С хидравлик (5MH) със спад от 6.98% (спрямо ръст от 10.26% седмица по-рано), при последна цена от 6.000 лв./акция, седмичен оборот от 30 503 лева и пазарна капитализация от 236 671 200 лева;

- Елана Агрокредит (0EA) с понижение от 6.54% (спрямо ръст от 0.28% седмица по-рано), последна цена от 1.000 лв./акция, седмичен оборот от 66 480 лева и пазарна капитализация от 36 629 925 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (8-12 юни) с книжата на:

- ЧЕЗ Разпределение България (3CZ) са реализирана сделка за 8 099 лева с 42 лота (при 6 269 лева с 33 лота през предходната седмица), като стойността на акциите се е понижила с 4.04% спрямо нарастване с 5.88% седмица по-рано, при последна цена от 190.000 лв./акция, заради което и пазарната капитализация се е понижила до 366 320 000 лева от 381 744 000 лева седмица по-рано;

- ЧЕЗ Електро България (1CZ) не са реализирани сделки с акции на дружеството през отминалата седмица, като последната сделка е била на 29 май, когато са продадени два лота за 43 000 лева, при последна цена от 22 000.000 лв./акция, а цената на книжата са нараснали с 8.91%, затова и пазарната капитализация тази седмица не се е променяла, като е останала 110 000 000 лева;

- ВЕИ проджект (VP9A) не са реализирани сделки с облигации на дружеството, като последната е била на 13 март, когато са продадени 5 облигации за 488 461 лева и цената им е спаднала с 0.10% при последна цена от 100.000 лв. за брой;

- ЕМКА (57Е) Севлиево не са реализирани сделки, като последната е била на 4 юни, когато са изтъргувани 400 лота за 880 лева, като стойността на акциите се е повишила с 10.00%, при последна цена от 2.200 лв./акция, затова и пазарната капитализация е останала непроменена на 47 739 397 лева;

- Елхим Искра (52Е) са реализирани сделки с 500 лота за 318 лева, като стойността на акциите се е повишила с 9.09%, при последна цена от 0.660 лв./акция, а пазарната капитализация е нараснало до 16 571 551 лева от 15 190 588 лева на 18 май.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ, Infostock.bg и Investor.bg

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ.

Още за пазара на акции в България:

SOFIX е на печалба пета поредна седмица, но загубата от началото на годината все още не е изтрита

SOFIX на печалба през май за втори пореден месец

SOFIX на печалба втора поредна седмица, но все още не е изтрил загубите си от началото на извънредното положение

SOFIX започна месец май с повишение и възстанови загубите от последната седмица на април

Първа загуба на SOFIX в края на април след пет поредни седмици на печалба

 

 

загуби
печалби
сделки
търговия
акции
SOFIX
индекси
БФБ
По статията работи:

3E news