НАЧАЛО » интервюта

SOFIX на печалба през май за втори пореден месец

И другите три индекса - BGBX 40, BGTR 30 и BG REIT също са с второ месечно повишение, но при забавен месечен темп на нарастване

fb
3E news
fb
31-05-2020 11:07:29
fb

Месечен обзор на Борис Гергов

Май се оказва вторият пореден месец от началото на годината, през който всички основни индекси на Българската фондова борса (БФБ) са на печалба. Спрямо предходния месец април, темпът на нарастване се забавя. През януари 2020 година също беше отчетен ръст и при четирите индекса, като нарастването беше между 1.23% и 2.85 на сто.

От началото на годината, обаче, три от индексите са на загуба: на „сините чипове“ SOFIX (-20.32%), на най-ликвидните компании BGBX 40 (-13.63%), равнопретегленият BGTR 30 (-9.69%) и само имотният BG REIT е на печалба (+2.63%).

Интересното е, че от началото на извънредното положение (13 март) до 29 май равносметката за SOFIX е положителна (+1.06%). Същото е и с другите три индекса, като най-голямо е повишението при BGTR 30 (+5.60%), следван от BGBX 40 (+4.17%) и BG REIT (+3.05%).

През май 2020 година

печелившите емисии са повече от губещите:

при съотношение 42% към 31% и 27 на сто без промяна. При акциите, съотношението също е в полза на печелившите: 58% към 21% и 21 без промяна, което означава, че фокусът на пазарните участници е бил насочен към печелившите акции.

По всичко личи, че активността на пазарните участници за разлика от предишния месец април, през май е спаднала. Доказателство за това е един от важните показатели – оборотът*, реализиран през петия месец на годината, който се е понижил значително – с над 17 млн. лева, от 39 828 727.80 лева през април до 22 283 071.35 лева през май.

Прави впечатление, че са реализирани повече от два пъти по-малко сделки – при 7 279 през април до 3 162 през май.

Пазарът на акции в Западна Европа и САЩ

През май пазарният тренд в Западна Европа и САЩ почти съвпада с този на БФБ. Както SOFIX завърши с месечно повишение, макар и минимално, така общоевропейският измерител Stoxx 600, в който са включени 600-те най-големи компании в Европа, е на печалба, като отчете месечно нарастване с 3.84%.

На Уолстрийт в Ню Йорк месечният тренд също беше възходящ. И въпреки че основният индекс Dow Jones затвори в последния ден на май с минимално понижение от 0.07%, но месечният баланс остана положителен – ръст от 6.99%.

Динамика на индексите на БФБ*

Месечната равносметка показва, че и четирите индекса на БФБ са на печалба:

- при SOFIX повишението е с 1.18%, след като през април регистрира почит пет пъти по-висок ръст от 6.70%, но от началото на годината до 29 май е на минус 20.33 на сто. През петия месец на годината с акциите на 15-те включени в SOFIX компании са реализирани сделки с 2 029 752 лота (спрямо 4 904 682 лота през април) за 4 983 998 лева (при 9 299 361 лева месец по-рано);

- при BGBX 40 е отчетено повишение с 1.94%, спрямо нарастване с 4.84% през април, но от началото на годината до 29 май също е на минус, но по-малко отколкото SOFIX, с 13.63 на сто. През май са реализирани сделки с 3 625 075 лота (при 9 531 228 лота в предишния месец април) за 10 702 246 лева (спрямо 15 918 632 лева месец по-рано);

- при BGTR 30 нарастването е с 1.05%, след като през април регистрира ръст от 5.61 на сто, но от началото на годината до 29 май е на минус с 9.69%. През май са реализираните сделки с 3 516 094 лота (спрямо 8 556 641 лота през април) и оборот от 11 724 621 лева (при 19 622 959 лева през четвъртия месец на годината);

- при BG REIT е отчетено най-слабото повишение с 0.38%, след като в предходния месец април е беше регистриран ръст от 6.29 на сто. През май са реализираните сделки с 173 638 лота (при 1 351 951 лота през април) и оборот от 2 210 712 лева (спрямо 3 599 818 лева през четвъртия месец на годината).

15-те компании от SOFIX

От включените в SOFIX компании, през май 2020 година осем са на печалба, а седем на загуба. През същия месец година по-рано беше отчетено значително понижение, като съотношението между печеливши и губещи беше 3:12.

През май тази година печелившите емисии са само на едноцифрена печалба, докато една емисия е на двуцифрена загуба – Монбат (-12.20%).

Оборотът през май 2020 година е спаднал с 4 315 363 лева от 9 299 361 през април. На годишна база, спрямо март 2019 г., обаче, е отчетено повишение на оборота с 1 135 299 лева от 3 848 696 лева.

През петия месец на годината нито една емисия не е реализирала сделки за над 1 милион лева, докато през април 2020 година са били четири.

От таблицата по-долу е видно, че рекордьор по оборот през май 2020 г. е ТБ Първа инвестиционна банка (914 418 лв.), следвана от Стара планина Холд (704 393 лв.), Химимпорт (561 543 лв.), Доверие Обединен холдинг (517 078 лв.) и Софарма (434 916 лв.).

И през май Софарма запазва лидерската си позиция по пазарна капитализация (401 697 739 лв.), следвана от: Градус (353 232 630 лв.), ТБ Първа инвестиционна банка (303 600 000 лв.), Химимпорт (256 421 506 лв.) и Холдинг Варна (255 544 342 лв.) допълва челната петорка.

В SOFIX са включени четири холдинга, между които с най-голямо повишение на цената на акциите е Стара планина холд (+3.06%), следван от Холдинг Варна (+1.55%). С понижение завършват месец май Индустриален холдинг България (-4.88%) и Доверие Обединен холдинг (-3.06%).

Кои са 5-те най-печеливши акции през май

- Алтерко (A4L) с ръст от 22.08%, при поседна цена от 3.760 лв./брой, месечен оборот от 58 736 лева и пазарна капитализация от 56 400 000 лева;

- Трейс груп холд (T57) с нарастване от 13.82%, при последна цена от 3.460 лв./брой, месечен оборот от 199 804 лева и пазарна капитализация от 83 732 000 лева;

- Еврохолд България (4EH) с повишение от 13.21%, при последна цена от 1.200 лв./брой, месечен оборот от 951 017 лева и пазарна капитализация от 237 030 720 лева;

- ЧЕЗ Електро България (1CZ) с ръст от 12.24%, при последна цена от 22 000.000 лв./брой, месечен оборот от 124 400 лева и пазарна капитализация от 110 000 000 лева.

- Хидравлични елементи и системи (4HE) нарастване от 8.82%, при последна цена от 3.700 лв./брой, месечен оборот от 190 898 лева и пазарна капитализация от 67 316 882 лева.

Кои са 5-те най-губещи акции през май

- Монбат (5MB) с понижение от 12.20%, при последна цена от 3.600 лв./брой, месечен оборот от 207 701 лева и пазарна капитализация от 140 400 000 лева;

- Холдинг Център (6C8) със спад от 6.06%, при последна цена от 31.000 лв./брой, месечен оборот от 165 465 лева и пазарна капитализация от 22 813 210 лева;

- Недвижими имоти София АДСИЦ (RSS) със загуба от 6.06%, при последна цена от 6.200 лв./брой, месечен оборот от 198 121 лева и пазарна капитализация от 4 030 000 лева;

- Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (5BU) с понижение от 3.19%, при последна цена от 1.820 лв./брой, месечен оборот от 163 593 лева и пазарна капитализация от 63 048 304 лева;

- Доверие Обединен Холдинг (5DOV) със спад от 3.06%, при последна цена от 3.490 лв./брой, месечен оборот от 517 078 и пазарна капитализация от 65 388 986 лева.

Енергийните компании на БФБ

През май с книжата на:

- ЧЕЗ Разпределение България (3CZ) са реализирани сделки с 119 лота за 21 273 лева и без промяна в цената на акциите, при последна цена от 187.000   лв./брой и пазарна капитализация от 360 536 000 лева;

- ЧЕЗ Електро България (1CZ) са реализирани сделки с 6 лота за 124 000 лева и достигнат ръст от 12.24%, при последна цена от 22 000.000 лв./брой и пазарна капитализация от 110 000 000 лева.

- ВЕИ проджект (VP9A) не са реализирана сделки с облигации на дружеството през май, като последната е била на 13 март, когато са продадени 5 облигации за 488 461 лева и цената им е спаднала с 0.10% при последна цена от 100.000 лв. за брой;

- ЕМКА (57Е) Севлиево също не са реализирани сделки през май, като последната е била на 14 април с 930 лота за 1 856 лева, когато цената на акциите се е повишила с 14.29%, като последната цена е била 2.000 лв. за брой и пазарната капитализация от 43 399 452 лева;

- Елхим Искра (52Е) са реализирани сделки с 400 акции за 242 лева и понижение на цената на акциите с 13.57% при последна цена от 0.605 лв. за брой и пазарната капитализация от 15 190 588 лева.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ, Infostock.bg и Investor.bg

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ.

Още за пазара на акции в България:

SOFIX е на печалба трета поредна седмица, но на двуцифрена загуба от началото на годината

SOFIX на печалба втора поредна седмица, но все още не е изтрил загубите си от началото на извънредното положение

SOFIX започна месец май с повишение и възстанови загубите от последната седмица на април

Първа загуба на SOFIX в края на април след пет поредни седмици на печалба

SOFIX на печалба за пета поредна седмица, при свита търговия на БФБ

 

БФБ
индекси
SOFIX
акции
търговия
сделки
печалби
загуби
По статията работи:

3E news