НАЧАЛО » събития

Министър Петкова: Увеличеното търсене на еленергия от Румъния и Унгария повиши цените на тока на БНЕБ

fb
3E news
fb
11-02-2020 09:22:13
fb

Вчерашното повишаване на цените на тока се дължи на увеличеното търсене на българската борса от страна на търговци на електрическа енергия от Румъния и Унгария. Това каза за Радио „Фокус“ министърът на енергетиката Теменужка Петкова във връзка с достигнатите 123,57 лева на мегаватчас на цената за базова енергия.

“Какво се случи на българската независима енергийна борса на 9 февруари тази година, когато цената за базова енергия достигна 123, 57 лева на мегаватчас, пиковата енергия – 129 лева, а извън пика достигна 117 лева. Веднага след като стана известно, че такива цени са постигнати на българската независима енергийна борса, ние, разбира се, разговаряхме с колегите от борсата, изискахме техния прочит, техния анализ на ситуацията. Оказа се, че в този ден съседните на нас борси в Румъния и в Унгария са приключили своите търгове с няколкочасово закъснение, това на практика е създало условия една голяма част от всички тези търговци или съответно участници на пазара на електрическа енергия в Русия и в Унгария да се прехвърлят на нашата борша, да увеличат търсенето на нашата борса и съответно да се покачи цената, тъй като стремежът на всички тези участници, е бил на всяка цена да купят количествата енергия, които са им били необходими. Това беше обяснението, което колегите от борсата дадоха като анализ, като свой прочит на ситуацията. Наред с това в същия ден и производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници беше белязало сериозно намаление, тъй като знаете, че електрическата енергия от възобновяеми енергийни източници зависи от това дали ще има слънце, дали ще има вятър, и всяко едно колебание в метеорологичната обстановка влияе съответно и върху производството на енергия от този тип производители на електрическа енергия. Така че това по отношение конкретния 9 февруари тази година, в който цените наистина бяха доста, доста високи”, обясни енергийният министър.

А що се отнася до прочита, който беше направен и по-скоро сравнението на цените на електрическата енергия в България и тези в съседните страни, по-конкретно в Германия, тук може би е важно да внесем едно пояснение. На практика анализът, който ние правим периодично, това са докладите на Евростат, който са публични, те могат да се видят, за съжаление към настоящия момент са налице само данните към края на първо полугодие на 2019 г. , смята Петкова

Според министър Петкова вероятно  до края на месец март ще бъдат готови и данните за цялата 2019 г. “Но по отношение на цената за индустрията на тези държави, от които Евростат събира информация, показват следното: В Германия надбавките, които са към компонента за енергия, към цената за енергия са може би малко над 50 %. Тоест към цената за енергия 50 % е размерът на добавката на данъците и таксите, които всеки един потребител трябва да плаща. И по-широкия поглед върху нещата, пак казвам, на база само и единствено на докладите на Евростат, показва, че за първо полугодие на 2019 г. цената на тока за индустрията в Германия с всички данъци, такси и надбавки е 203 евро. За България тази цена към края на първото полугодие на 2019 г. е 106 евро за мегаватчас. За 2018 г. цената за индустрията в България, средната цена е била 97 евро на мегаватчас, в Германия е била 196 евро за мегаватчас”, обясни тя.

“По същия начин стоят нещата и за 2017 година, така са и за 2016 година, просто тенденцията е такава. Така че тук може би, трябва да се прави този паралел между пазарите на електрическа енергия в България и пазара на електрическа енергия в Германия по отношение на надбавките. Що се отнася за цената на електрическата енергия за бита в България и съответно в Германия, то и там разликата е много голяма – в България цената за електрическата енергия за бита е може би една от най-ниските в Европа, в ЕС, докато в Германия тази цена е значително по-висока. И ако в България тя е 99 евро за края на първо полугодие на 2019 година, то в Германия тази цена е 308 евро. Така че единственият и най-правилен път, по който ние трябва да вървим заедно с колегите от бизнес е към това час по-скоро да вървим към пълна либерализация на енергийния пазар в България. С пълната либерализация на пазара всички тези несъответствия ще бъдат елиминирани и тогава ще има една цена, която ще бъде пазарната цена, която е определил пазарът на база търсене и предлагане”, заяви енергийният министър.

Според министър Петкова на базата на информацията, която ни беше предоставена от Българската енергийна независима борса, това което се случи на 9 февруари може да се определи като инцидентна ситуация, която се базира на влиянието, което е оказало по-късното затваряне и приключване търгове на съседните борси.” Вие знаете, че ние вървим към един интегриран пазар и всички тези събития, които се случват на съседните борси, на съседните пазари, разбира се, че по някакъв начин оказват влияние и ще оказват влияние и ще оказват влияние и върху нашия пазар. Ние обединихме пазарите в рамките на деня през месец ноември тази година. До края на тази година ще обединим и пазар в рамките на деня – пазар ден напред. Което на практика ще създаде наистина една възможност за обединение на пазарите и за цени такива, каквито са в Европа, такива ще бъдат цените и у нас”, коментира тя.

“Аз вече споменах, че за нас една от най-важните задачи е конкурентоспособността на българския бизнес, на българската индустрия. Нашето правителство полага всички усилия, за да можем наистина да създадем такава среда за българския бизнес, че той да бъде конкурентноспособен на международните пазари. Електрическата енергия е много важен компонент от себестойността на всяка една продукция и на всеки един бизнес, затова ние ще продължим да работим с колегите в тази посока. Ще се възползваме от всички мерки и възможности, които дава ЕС, ЕК, свързани с подпомагането на индустрията. Вие знаете, че вече няколко години се предоставя тази подкрепа за българския бизнес, за българската индустрия, свързана с намаляване на тежестта върху разходите, свързани със зелената енергия. Сега в момента работим по нотификация на още една държавна помощ, която е свързана с ефекта, който оказва покачването на цената на въглеродните емисии. Той е непряк ефект върху бизнеса. Така че всичко онова, което ЕС дава като механизми за подкрепа на българския бизнес, ние работим по тази тема и ще го направим заедно с колегите от индустрията. Но пак казвам, за нас най-важната задача е да вървим към пълната либерализация на пазара на електрическа енергия. С тази крачка, която ще направим заедно с колегите от бизнеса, разбира се, ние ще успеем наистина да изгладим всички тези несъответствия”, подчерта министърът на енергетиката Теменужка Петкова.

Унгария
Румъния
повишено търсене
БНЕБ
поскъпване
цена на електроенергията
По статията работи:

3E news