НАЧАЛО » анализи

EIA: ВЕИ ще изпреварят газа при производството на електроенергия в САЩ

fb
3E news
fb
09-02-2020 02:02:32
fb

След като Европейския съюз заяви намерението си за „зелената сделка“, която предполага много бърз преход към процес на декарбонизация, със своя прогноза за бъдещето на енергийния си сектор  излезе и САЩ. Управлението за енергийна информация (EIA) към Министерство на енергетиката на САЩ публикува на интернет страницата си прогнозата за енергийния сектор Annual Energy Outlook 2020 (AEO2020). Прави впечатление, че EIA прави съществено преразглеждане на структурата на енергийните мощности за производство на електроенергия.

В миналогодишната си прогнози EIA предполагаше, че природният газ ще остане в основата на производството на електроенергия до 2050 г. Тока например в основния си сценария Reference Case дела на газа в производството на електроенергия през 2050 г. трябваше да е 39 %, а на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) – 31 % плюс хидроенергетиката.

Сега в основния сценария от EIA прогнозират, че дела на ВЕИ през 2050 г. ще нарасне до 38 % (от настоящите 19 %), а този на газа ще спадне до 36 % (от сегашните 37 %).

Ние разглеждаме ВЕИ, като най-бързо растящия източник за производството на електроенергия до 2050 г., тъй като намаляването на разходите ги прави икономически конкурентоспособни след изтичането на срока на действие на съществуващите политики за федерална и местна подкрепа“, заявява директорът на EIA Linda Capuano. Освен това Управлението за енергийна информация много внимателно подхожда към оценката на икономиката на различните технологии и мощности.

Новата прогноза на EIA може да се нарече неочаквана заради признаването на ролята на ВЕИ.

Очакването е, че „относително бързия ръст на възобновяеми източници на енергия, наблюдаван през последните 10 г. ще продължи и през прогнозируемия период“ и ВЕШ ще изпреварят природния газ при производството на електроенергия след 2045 г.

По отношение на това какви технологии се очаква да доминират, предвид заложените досега цели на хидроенергетиката, то в бъдеще се очаква коренна промяна на ситуацията. Основен източник на възобновяема енергия ще стане слънцето. В основата на бъдещото производство на електроенергия с почти 80 % ще са  слънчевата и вятърната енергетика.

Според ) Reference case потреблението на електроенергия в САЩ ще расте по-бавно от БВП, за прогнозния период до 2050 г., поради нарастването на енергийната ефективност. ВЕИ са най-бързо развиващият се източник на енергия, се казва в доклада. Разбира се, отбелязва се и ръста по отношение на експорта на нефт и газ.

Прави впечатление, че ъв всички сценарии се предвижда спад на мощностите на въглища.
В референтния сценарий в  Annual Energy Outlook 2020 все пак авторите са много внимателни, като посочват, че въпреки  прогнозите за силен ръст на природния газ и ВЕИ, въглищата и атомните електроцентрали заедно ще осигуряват повече от 25 % от мощностите до 2050 г.

В референтния сценарий, делът на електроенергията, произведена от въглища намалява от 24 % през 2019 г. до 13 % през 2050 г.

Колкото до ядрената енергия, очакването е за спад от 20 % през 2019 г. на 12 % през 2050 г. или намаляване от 98 ГВт през 2019 г. до 79 ГВт през 2050 г. В частност и в двата случая това  ще се дължи на ниската цена на природния газ. Повечето от ядрените мощности се очаква да бъдат спрени между 2020 – 2025 г.  

В алтернативният сценарий на EIA, в който се предполага по-бързо и силно намаляване на стойността на ВЕИ (сценарият Low Renewables Cost), ВЕИ ще изпреварят газа по производство още през 2030 г. Предполага се, че на сроковете може да повлияе и ценовата ситуация.

Докладът на EIA: https://www.eia.gov/outlooks/aeo/pdf/AEO2020%20Full%20Report.pdf

 

Annual Energy Outlook 2020 (AEO2020)
ядрена енергетика
въглища
Производство на електроенергия
газ
ВЕИ
EIA
По статията работи:

3E news